Województwo małopolskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. małopolskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 3 376 329 Liczba mieszkańców
 • 15 183 km² Powierzchnia
 • 222 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 49,4% Stopa urbanizacji
 • Kraków Siedziba wojewody
 • ul. Basztowa 22 Urząd Wojewódzki
 • Jerzy Miller Wojewoda
 • Kraków Siedziba sejmiku
 • ul. Racławicka 56 Urząd Marszałkowski
 • Marek Sowa Marszałek
 • K Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 12 TERYT (TERC)
Herb woj. małopolskie
Woj. małopolskie herb
Flaga woj. małopolskie
Woj. małopolskie flaga

Woj. małopolskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w małopolskim oddano do użytku 14 600 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,33 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do średniej dla całej Polski.

  57,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 41,7% na sprzedaż lub wynajem, 1,0% jako mieszkania komunalne, lokale zakładowe (0,0%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 89,3% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 10,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w małopolskim to 4,32 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w małopolskim to 106,40 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w małopolskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 600 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 4,33 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Małopolskie
  4,33
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 7 469 Użytek własny
 • 897 Sprzedaż lub wynajem
 • 89,3%
  10,7%
 • 63 000 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,32 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Małopolskie
  4,32
  Cały kraj
  4,13
 • 18,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • woj. małopolskie
  18,68
  Cały kraj
  15,89
 • 1 553 380 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 106,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Województwo
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • woj. małopolskie
  0,46 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. małopolskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. małopolskie ma 3 376 329 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy małopolskiego zawarli w 2015 roku 17 457 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców małopolskiego jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Woj. małopolskie ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 3 337. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,0 na 1000 mieszkańców małopolskiego. W 2015 roku urodziło się 34 721 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 328 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,11 i jest znacznie większy od średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,5% zgonów w małopolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,2% zgonów w małopolskim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności małopolskiego przypada 9.31 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 30 764 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 994 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla małopolskiego 3 770. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,4% mieszkańców małopolskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców małopolskiego

 • 3 376 329 Liczba mieszkańców
 • 1 737 736 Kobiety
 • 1 638 593 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w małopolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w małopolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w małopolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców małopolskiego w latach 2017-2050

 • 3 279 424 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 680 800 Kobiety
 • 1 598 624 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w małopolskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w małopolskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w małopolskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców małopolskiego

 • 40,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. małopolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców małopolskiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. małopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. małopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. małopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • woj. małopolskie
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 26,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8%Żonaci/Zamężne
 • Małopolskie
  56,8%
  Kraj
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Małopolskie
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Województwo
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w małopolskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w małopolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Małopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,8
 • 17 457 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w małopolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w małopolskim

 • 3 337 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 1 475 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 862 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  -0,7
 • 0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w małopolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w małopolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w małopolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w małopolskim w roku 2015

 • 34 721 Urodzenia żywe
 • 16 812 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 909 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 41,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Województwo
  41,7
  Polska
  40,1
 • 8.81 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.81
 • 43.13 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.13
 • 90.37 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90.37
 • 80.37 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80.37
 • 35.71 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.71
 • 7.54 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.54
 • 0.4 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.4
 • 3 328 gŚrednia waga noworodków
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 390 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Województwo
  3 328 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 18 Waga 5000g i więcej
 • 18
 • 264 Waga 4500g - 4999g
 • 264
 • 2 514 Waga 4000g - 4499g
 • 2 514
 • 10 178 Waga 3500g - 3999g
 • 10 178
 • 14 034 Waga 3000g - 3499g
 • 14 034
 • 5 706 Waga 2500g - 2999g
 • 5 706
 • 1 360 Waga 2000g - 2499g
 • 1 360
 • 416 Waga 1500g - 1999g
 • 416
 • 151 Waga 1000g - 1499g
 • 151
 • 61 Waga 600g - 999g
 • 61
 • 16 Waga poniżej 600g
 • 16
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. małopolskie
  1,32
  Cała Polska
  1,29
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Małopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • 1,11 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Województwo
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w małopolskim w roku 2015

 • 31 384 Zgony
 • 15 337 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 047 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 96 Zgony niemowląt
 • 45 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 51 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 46,9%
  53,1%
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • Województwo
  9,3
  Polska
  10,3
 • 90,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. małopolskie
  2,8
  Cały kraj
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,3
  Cała Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w małopolskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Małopolskie
  50,1%
  Cały kraj
  45,1%
 • 27,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Małopolskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Województwo
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,2
  Kraj
  70,2
 • 240,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  240,8
  Kraj
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  229,2
  Cały kraj
  248,3
 • 441,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 465,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 415,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. małopolskie
  441,0
  Cała Polska
  441,1
 • 69,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 106,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  69,8
  Cała Polska
  85,7
 • 25,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  25,8
  Cała Polska
  30,1
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • woj. małopolskie
  7,2
  Kraj
  8,2
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 30 764 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 352 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 412 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 994 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 333 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 661 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 770 Saldo migracji
 • 2 019 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 751 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 770 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 019 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 751 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w małopolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w małopolskim

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. małopolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. małopolskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W małopolskim na 1000 mieszkańców pracuje 222 osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla kraju. 51,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w małopolskim wynosiło w 2015 roku 8,3% (9,4% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w małopolskim wynosi 3 906,96 PLN, co odpowiada 94.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców małopolskiego 333 072 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 296 773 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -36 299.

  26,7% aktywnych zawodowo mieszkańców małopolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,6% w przemyśle i budownictwie, a 0,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w małopolskim

 • 222 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Małopolskie
  222,0
  Kraj
  232,0
 • 8,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,4% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • Małopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w małopolskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w małopolskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w małopolskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w małopolskim

 • 3 907 PLN Wynagrodzenie brutto
 • woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w małopolskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w małopolskim

 • 333 072 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 296 773 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -36 299 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,89 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w małopolskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,6% Przemysł i budownictwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 0,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,5% Pozostałe
 • 38,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w małopolskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w małopolskim

 • 748 467 Pracujący ogółem
 • 383 449 Kobiety
 • 365 018 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w małopolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. małopolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 29,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 98,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Małopolskie
  98,3
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. małopolskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w małopolskim stwierdzono 69 300 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,56 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w małopolskim wynosi 67,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców małopolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,40 (wykrywalność 55%) oraz przeciwko mieniu - 10,34 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,57 (85%), drogowe - 1,66 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone w małopolskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. małopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69 300 Przestępstwa ogółem
 • 69 300
 • 45 154 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 45 154
 • 15 417 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 15 417
 • 5 591 Przestępstwa drogowe
 • 5 591
 • 1 191 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 1 191
 • 34 866 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 34 866
 • 20,56 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. małopolskie
  20,56
  Cała Polska
  20,80
 • 13,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  13,40
  Polska
  13,59
 • 4,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  4,57
  Cały kraj
  4,36
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  1,66
  Cały kraj
  1,99
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Małopolskie
  0,35
  Cały kraj
  0,45
 • 10,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  10,34
  Cała Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. małopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Małopolskie
  67%
  Polska
  65%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Małopolskie
  55%
  Polska
  52%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Małopolskie
  85%
  Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • woj. małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Małopolskie
  78%
  Cały kraj
  82%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  46%
  Kraj
  46%

Woj. małopolskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 834 054 mieszkańców małopolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 407 436 kobiet oraz 426 618 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców małopolskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 18,1% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy małopolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w małopolskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,5%) oraz podstawowe ukończone (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,1%) oraz średnie zawodowe (19,1%).

  18,0% mieszkańców małopolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 841 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (25,0% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,87.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,29.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców małopolskiego w wieku potencjalnej nauki (31,4% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • Małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 20,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,3% W miastach
  (wyższe)
 • 10,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Województwo
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • woj. małopolskie
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • woj. małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 19,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • woj. małopolskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w małopolskim

 • 841 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Małopolskie
  841,0
  Kraj
  842,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. małopolskie
  1,11
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 6 705,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6 658,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 142,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 137,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 387,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1 346,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 184,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 181,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w małopolskim

 • 88,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 88,42 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. małopolskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. małopolskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • woj. małopolskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 16 923,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 14 459,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 464,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 636,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 575,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w małopolskim

 • 97,29 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • woj. małopolskie
  97,29
  Cały kraj
  98,90
 • 93,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • woj. małopolskie
  93,62
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. małopolskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. małopolskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • woj. małopolskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 14 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 14
 •  
 • 8 584,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 6 473,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 110,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 498,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 402,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 96,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w małopolskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w małopolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Małopolskie
  4,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 6 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 6
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 3 183,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2 316,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 867,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 31,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 180,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 134,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Województwo
  23,0
  Cały kraj
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 8 Technika dla młodzieży specjalne
 • 8
 • 5 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 5
 • 4 055,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 2 633,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 421,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 32,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika uzupełniające dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 18 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 18
 • 7 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • Edukacyjne grupy wieku w małopolskim

 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. małopolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. małopolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. małopolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)