Powiat koniński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat koniński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 129 330 Liczba mieszkańców
 • 1 578 km2 Powierzchnia
 • 82 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,4% Stopa urbanizacji
 • Stanisław Bielik Starosta
 • Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin Adres starostwa powiatowego
 • PKN Tablice rejestracyjne
Powiat koniński na mapie
Identyfikatory
 • 3010 TERYT (TERC)
Herb powiatu konińskiego
powiat koniński herb

Powiat koniński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie konińskim oddano do użytku 483 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  99,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,4% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 94,2% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 5,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie konińskim to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie konińskim to 135,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie konińskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 483 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 3,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  3,74
  woj. wielkopolskie
  4,62
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 453 Użytek własny
 • 28 Sprzedaż lub wynajem
 • 94,2%
  5,8%
 • 2 658 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. koniński
  5,50
  Województwo
  4,17
  Kraj
  4,13
 • 20,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  20,56
  Województwo
  19,28
  Polska
  15,89
 • 65 490 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 135,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat koniński
  135,6 m2
  woj. wielkopolskie
  102,9 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,51 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  0,51 m2
  woj. wielkopolskie
  0,48 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat koniński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat koniński ma 129 330 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 6,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu konińskiego zawarli w 2015 roku 621 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców powiatu konińskiego jest stanu wolnego, 59,2% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat koniński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 100. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,8 na 1000 mieszkańców powiatu konińskiego. W 2015 roku urodziło się 1 260 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 427 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,09 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 36,2% zgonów w powiecie konińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w powiecie konińskim były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu konińskiego przypada 8.99 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 1 430 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 323 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu konińskiego 107. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,2% mieszkańców powiatu konińskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu konińskiego

 • 129 330 Liczba mieszkańców
 • 65 008 Kobiety
 • 64 322 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie konińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie konińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie konińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu konińskiego w latach 2017-2050

 • 132 024 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 66 385 Kobiety
 • 65 639 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie konińskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie konińskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie konińskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu konińskiego

 • 38,7 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. koniński
  38,7 lat
  Wielkopolskie
  39,8 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 40,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat koniński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu konińskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat koniński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat koniński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat koniński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • pow. koniński
  29,1%
  woj. wielkopolskie
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,2%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,2%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,2%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  4,1%
  Kraj
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie konińskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie konińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  4,8
  Wielkopolskie
  5,1
  Kraj
  4,9
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat koniński
  1,3
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,8
 • 621 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie konińskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie konińskim

 • 100 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 36 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 64 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,8
  Wielkopolskie
  1,0
  Cały kraj
  -0,7
 • -1,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie konińskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie konińskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie konińskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie konińskim w roku 2015

 • 1 260 Urodzenia żywe
 • 582 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 678 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. koniński
  9,8
  Województwo
  10,6
  Cała Polska
  9,6
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,6
  Województwo
  43,3
  Cały kraj
  40,1
 • 14.15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.15
 • 56.9 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.9
 • 92.76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92.76
 • 66.6 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.6
 • 22.25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22.25
 • 7.02 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.02
 • 3 427 gŚrednia waga noworodków
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 518 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 427 g
  woj. wielkopolskie
  3 395 g
  Kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 143 Waga 4000g - 4499g
 • 143
 • 398 Waga 3500g - 3999g
 • 398
 • 469 Waga 3000g - 3499g
 • 469
 • 172 Waga 2500g - 2999g
 • 172
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Wielkopolskie
  1,38
  Kraj
  1,29
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat koniński
  0,60
  Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • 1,09 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat koniński
  1,09
  woj. wielkopolskie
  1,11
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie konińskim w roku 2015

 • 1 160 Zgony
 • 546 Kobiety
  (Zgony)
 • 614 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 57,1%
  42,9%
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,0
  Województwo
  9,6
  Polska
  10,3
 • 92,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  92,1
  Województwo
  90,2
  Cały kraj
  106,9
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat koniński
  5,6
  Wielkopolskie
  4,5
  Cała Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat koniński
  3,1
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie konińskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. koniński
  35,2%
  Województwo
  39,8%
  Polska
  45,1%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. koniński
  25,3%
  Województwo
  28,2%
  Polska
  26,6%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,8%
  woj. wielkopolskie
  5,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • 1,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  1,6
  Kraj
  3,9
 • 60,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,9
  Cała Polska
  70,2
 • 212,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  212,8
  Województwo
  252,8
  Cała Polska
  260,7
 • 238,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  238,5
  Cały kraj
  248,3
 • 296,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 328,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 264,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  296,7
  Wielkopolskie
  356,0
  Polska
  441,1
 • 50,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 64,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. koniński
  50,5
  woj. wielkopolskie
  68,0
  Cały kraj
  85,7
 • 21,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  21,6
  Województwo
  30,3
  Cała Polska
  30,1
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  7,7
  woj. wielkopolskie
  7,1
  Kraj
  8,2
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 1 430 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 743 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 687 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 323 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 686 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 637 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 107 Saldo migracji
 • 57 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 50 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 107 Saldo migracji wewnętrznych
 • 57 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 50 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie konińskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie konińskim

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat koniński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat koniński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie konińskim na 1000 mieszkańców pracuje 135 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie konińskim wynosiło w 2015 roku 15,0% (18,5% wśród kobiet i 11,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie konińskim wynosi 3 319,18 PLN, co odpowiada 80.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu konińskiego 16 441 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 435 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 006.

  46,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu konińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,9% w przemyśle i budownictwie, a 6,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie konińskim

 • 135 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  135,0
  Województwo
  262,0
  Cała Polska
  232,0
 • 15,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 18,5% Kobiety
 • 11,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  15,0%
  Wielkopolskie
  6,1%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie konińskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie konińskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie konińskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie konińskim

 • 3 319 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat koniński
  3 319 PLN
  Wielkopolskie
  3 729 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie konińskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie konińskim

 • 16 441 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 435 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 006 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie konińskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 46,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,9% Przemysł i budownictwo
 • 10,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 6,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 14,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 12,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,0% Pozostałe
 • 26,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie konińskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie konińskim

 • 17 440 Pracujący ogółem
 • 7 689 Kobiety
 • 9 751 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie konińskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,2% W wieku produkcyjnym
 • 59,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat koniński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 55,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat koniński
  55,8
  Województwo
  59,7
  Kraj
  60,1
 • 24,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. koniński
  24,7
  woj. wielkopolskie
  29,1
  Cały kraj
  31,4
 • 79,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  79,5
  Wielkopolskie
  95,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat koniński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie konińskim stwierdzono 1 756 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,60 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie konińskim wynosi 83,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu konińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,08 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 5,33 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,07 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,46 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie konińskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat koniński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 756 Przestępstwa ogółem
 • 1 756
 • 1 043 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 043
 • 189 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 189
 • 396 Przestępstwa drogowe
 • 396
 • 46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 46
 • 688 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 688
 • 13,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. koniński
  13,60
  woj. wielkopolskie
  19,81
  Polska
  20,80
 • 8,08 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. koniński
  8,08
  woj. wielkopolskie
  12,37
  Kraj
  13,59
 • 1,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. koniński
  1,46
  Województwo
  4,63
  Cała Polska
  4,36
 • 3,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. koniński
  3,07
  Województwo
  1,93
  Polska
  1,99
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat koniński
  0,36
  Województwo
  0,33
  Kraj
  0,45
 • 5,33 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,33
  Województwo
  10,82
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat koniński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat koniński
  83%
  woj. wielkopolskie
  70%
  Polska
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat koniński
  75%
  Wielkopolskie
  57%
  Polska
  52%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat koniński
  86%
  woj. wielkopolskie
  89%
  Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. koniński
  96%
  Wielkopolskie
  89%
  Kraj
  82%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. koniński
  64%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cała Polska
  46%

Powiat koniński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 35 763 mieszkańców powiatu konińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 17 462 kobiet oraz 18 301 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 14,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,2% mieszkańców powiatu konińskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 27,1% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu konińskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie konińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,6%) oraz zasadnicze zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,1%) oraz podstawowe ukończone (23,5%).

  15,7% mieszkańców powiatu konińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 738 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,17 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,5% ludności (24,3% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,98.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 89,06.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,7% mieszkańców powiatu konińskiego w wieku potencjalnej nauki (34,3% kobiet i 33,2% mężczyzn).

 • 10,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. koniński
  10,6%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,3% W miastach
  (wyższe)
 • 10,0% Na wsi
  (wyższe)
 • 25,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  25,7%
  Województwo
  31,7%
  Cały kraj
  33,3%
 • 28,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 31,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,3%
  Województwo
  2,3%
  Polska
  2,7%
 • 1,9% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat koniński
  9,6%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  14,7%
  woj. wielkopolskie
  18,1%
  Polska
  18,1%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  28,2%
  woj. wielkopolskie
  26,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat koniński
  6,4%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat koniński
  27,1%
  Województwo
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 30,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. koniński
  1,9%
  Wielkopolskie
  1,1%
  Kraj
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie konińskim

 • 738 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat koniński
  738,0
  woj. wielkopolskie
  876,0
  Cała Polska
  842,0
 • 2,17 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  2,17
  woj. wielkopolskie
  1,05
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 128,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 127,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 112,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 110,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie konińskim

 • 86,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat koniński
  86,98
  Wielkopolskie
  94,21
  Cała Polska
  90,94
 • 86,61 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  86,61
  woj. wielkopolskie
  93,37
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat koniński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat koniński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,0
  Wielkopolskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 738,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 658,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 80,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie konińskim

 • 89,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  89,06
  woj. wielkopolskie
  101,87
  Cała Polska
  98,90
 • 86,14 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  86,14
  Województwo
  94,51
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat koniński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat koniński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat koniński
  21,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 359,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 279,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie konińskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie konińskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat koniński
  2,0
  Województwo
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 29,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 19,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat koniński
  22,0
  Województwo
  24,0
  Polska
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 29,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 21,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat koniński
  18,0
  woj. wielkopolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18 Szkoły policealne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie konińskim

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat koniński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat koniński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat koniński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)