Czchów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Czchów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czchów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu brzeskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czchów.
 • 2 380 Liczba mieszkańców
 • 14,1 km² Powierzchnia
 • 168,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XI/XII wiek Data założenia
 • przed 1333 do 1928 przywrócone 1 stycznia 2000 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KBR Tablice rejestracyjne
 • Marek Chudoba Burmistrz miasta
Czchów na mapie
Identyfikatory
 • 20.680349.8369 Współrzędne GPS
 • 1202034 TERYT (TERC)
 • 0816871 SIMC
Herb miasta Czchów
Czchów herb

Czchów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-860Poczta Czchów
32-860Skrytki Pocztowe Poczta Czchów

Czchów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czchowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski Czchów
(14) 684-30-80
(14) 662-17-33
Rynek 12
32-860 Czchów
ZUS Inspektorat w Bochni (podlega pod: ZUS Oddział w Tarnowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kazimierza Wielkiego 48
32-700 Bochnia

Czchów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Czchów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 380, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 10,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 9 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,9% mieszkańców Czchowa jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 1,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Czchów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,7 na 1000 mieszkańców Czchowa. W 2016 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 36,0% dziewczynek i 64,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 54,2% zgonów w Czchowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w Czchowie były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czchowa przypada 12.21 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 29 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 22 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czchowa 7. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  60,9% mieszkańców Czchowa jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 380 Liczba mieszkańców
 • 1 193 Kobiety
 • 1 187 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czchowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czchowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czchowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,0 lat
  woj. małopolskie
  40,5 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 39,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czchów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  31,9%
  Małopolskie
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 26,8% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Czchów
  57,3%
  woj. małopolskie
  56,8%
  Kraj
  55,8%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  Małopolskie
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,0%
  Małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 2,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czchowie w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,2
  Małopolskie
  1,4
  Kraj
  1,7
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czchowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,7
  Małopolskie
  1,7
  Cały kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czchowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czchowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czchowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czchowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 36,0%
  64,0%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Czchów
  10,5
  Małopolskie
  10,8
  Cała Polska
  10,0
 • 42,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  42,2
  woj. małopolskie
  43,8
  Cały kraj
  41,7
 • 11.18 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.18
 • 40.09 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40.09
 • 102.35 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102.35
 • 81.34 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.34
 • 34.07 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.07
 • 7.65 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.65
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 255 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 344 g
  Województwo
  3 324 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 286 Waga 3500g - 3999g
 • 286
 • 404 Waga 3000g - 3499g
 • 404
 • 166 Waga 2500g - 2999g
 • 166
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Czchów
  1,38
  Małopolskie
  1,40
  Cała Polska
  1,36
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,66
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Czchów
  1,15
  woj. małopolskie
  1,18
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w Czchowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 29 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,8%
  55,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,2
  woj. małopolskie
  9,1
  Kraj
  10,1
 • 87,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  87,0
  woj. małopolskie
  84,5
  Cały kraj
  101,5
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Czchów
  2,1
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  4,0
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,3
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  52,9%
  Województwo
  50,2%
  Cały kraj
  45,7%
 • 27,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,9%
  Województwo
  28,1%
  Kraj
  26,7%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  5,3
  Kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,9
  Cała Polska
  74,3
 • 243,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Czchów
  243,1
  Małopolskie
  261,6
  Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,4
  Cały kraj
  261,6
 • 460,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 492,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Czchów
  460,4
  Małopolskie
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 62,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Czchów
  62,4
  woj. małopolskie
  72,0
  Kraj
  87,7
 • 17,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,0
  woj. małopolskie
  31,1
  Kraj
  31,8
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,4
  Województwo
  7,3
  Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Czchów
  0,8%
  Województwo
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 29 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czchowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czchów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czchów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Czchowie oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,88 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czchowie to 4,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Czchowie to 144,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 5,88 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Czchów
  5,88
  woj. małopolskie
  5,89
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2000-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 8 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 66 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  4,71
  woj. małopolskie
  3,92
  Polska
  3,91
 • 27,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Czchów
  27,73
  woj. małopolskie
  23,09
  Polska
  18,14
 • 2 023 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 144,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Czchów
  144,5 m2
  Województwo
  93,4 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,85 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,85 m2
  Województwo
  0,55 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2000-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czchów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Czchowie na 1000 mieszkańców pracuje 144 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 72,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 28,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Czchowie wynosiło w 2016 roku 30,3% (36,1% wśród kobiet i 25,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czchowie wynosi 3 237,03 PLN, co odpowiada 75.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czchowa 98 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 192 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 94.

  49,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Czchowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,6% w przemyśle i budownictwie, a 10,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 144 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  144,0
  Małopolskie
  231,0
  Polska
  240,0
 • 30,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 36,1% Kobiety
 • 25,1% Mężczyźni
 • Miasto
  30,3%
  Województwo
  6,6%
  Kraj
  8,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czchowie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czchowie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czchowie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 237 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 237 PLN
  Województwo
  4 078 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czchowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 98 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 192 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 94 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 49,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 52,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 46,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,6% Przemysł i budownictwo
 • 6,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,6% Pozostałe
 • 28,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czchowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 343 Pracujący ogółem
 • 247 Kobiety
 • 96 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Czchowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czchów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  64,3
  Małopolskie
  62,6
  Cały kraj
  63,4
 • 30,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czchów
  30,4
  Małopolskie
  31,8
  Polska
  34,0
 • 90,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Czchów
  90,0
  Małopolskie
  103,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czchów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Czchowie stwierdzono szacunkowo 64 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,96 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czchowie wynosi 90,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czchowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 21,49 (wykrywalność 90%) oraz przeciwko mieniu - 5,25 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,93 (85%), drogowe - 1,85 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czchowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 64
 • 51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 51
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 12 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 12
 • 26,96 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Czchów
  26,96
  woj. małopolskie
  24,34
  Cała Polska
  19,62
 • 21,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,49
  woj. małopolskie
  12,99
  Polska
  12,07
 • 2,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Czchów
  2,93
  Województwo
  9,11
  Polska
  4,94
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,85
  Małopolskie
  1,46
  Cała Polska
  1,78
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Czchów
  0,37
  woj. małopolskie
  0,40
  Cała Polska
  0,49
 • 5,25 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,25
  Małopolskie
  9,56
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  90%
  woj. małopolskie
  79%
  Cała Polska
  72%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  90%
  Małopolskie
  67%
  Polska
  60%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  85%
  woj. małopolskie
  93%
  Cały kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Czchów
  98%
  woj. małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  88%
  woj. małopolskie
  83%
  Cała Polska
  84%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Czchów
  63%
  Małopolskie
  58%
  Cała Polska
  52%

Czchów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Czchowa wyniosła w 2016 roku 41,8 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Czchowa - 48% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (25.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,3 mln złotych, czyli 5,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czchowa wyniosła w 2016 roku 43,0 mln złotych, co daje 4,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (23.4%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.3%). W budżecie Czchowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 380 złotych na mieszkańca (8,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,7%.
 • Wydatki budżetu w Czchowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,0 mln

  2,6 tys(100%)

  28,6 mln

  3,0 tys(100%)

  30,9 mln

  3,2 tys(100%)

  33,1 mln

  3,4 tys(100%)

  33,3 mln

  3,4 tys(100%)

  34,7 mln

  3,6 tys(100%)

  35,0 mln

  3,6 tys(100%)

  41,8 mln

  4,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,5 mln

  5,5 tys(51.9%)

  12,3 mln

  5,3 tys(43%)

  13,7 mln

  5,8 tys(44.4%)

  14,5 mln

  6,2 tys(43.9%)

  16,1 mln

  6,8 tys(48.2%)

  17,5 mln

  7,4 tys(50.5%)

  19,0 mln

  8,0 tys(54.4%)

  20,1 mln

  8,5 tys(48%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,7 tys(15.7%)

  4,7 mln

  2,0 tys(16.4%)

  6,1 mln

  2,6 tys(19.8%)

  4,7 mln

  2,0 tys(14%)

  4,3 mln

  1,8 tys(12.8%)

  4,3 mln

  1,8 tys(12.5%)

  4,3 mln

  1,8 tys(12.3%)

  10,8 mln

  4,5 tys(25.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  1,2 tys(11.3%)

  2,5 mln

  1,1 tys(8.7%)

  2,8 mln

  1,2 tys(9.2%)

  3,1 mln

  1,3 tys(9.3%)

  3,1 mln

  1,3 tys(9.4%)

  3,4 mln

  1,4 tys(9.8%)

  3,5 mln

  1,5 tys(9.9%)

  3,3 mln

  1,4 tys(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  826,5 tys

  362(3.4%)

  2,1 mln

  916(7.4%)

  3,2 mln

  1,4 tys(10.4%)

  3,8 mln

  1,6 tys(11.6%)

  3,3 mln

  1,4 tys(9.8%)

  1,8 mln

  750(5.1%)

  1,6 mln

  660(4.5%)

  1,7 mln

  734(4.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  987,5 tys

  432(4.1%)

  3,3 mln

  1,4 tys(11.5%)

  1,2 mln

  519(4%)

  2,1 mln

  881(6.3%)

  2,1 mln

  878(6.2%)

  3,0 mln

  1,3 tys(8.6%)

  1,6 mln

  685(4.6%)

  1,3 mln

  527(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  874,6 tys

  383(3.6%)

  901,1 tys

  391(3.2%)

  810,2 tys

  341(2.6%)

  857,2 tys

  363(2.6%)

  888,1 tys

  379(2.7%)

  1,1 mln

  478(3.3%)

  1,2 mln

  495(3.4%)

  1,1 mln

  468(2.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  224,2 tys

  94,3(0.7%)

  503,5 tys

  213(1.5%)

  497,2 tys

  212(1.5%)

  498,3 tys

  211(1.4%)

  692,0 tys

  292(2%)

  804,1 tys

  339(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  58,2 tys

  25,5(0.2%)

  334,2 tys

  145(1.2%)

  128,6 tys

  54,1(0.4%)

  232,6 tys

  98,4(0.7%)

  325,7 tys

  139(1%)

  246,4 tys

  104(0.7%)

  918,4 tys

  388(2.6%)

  668,4 tys

  281(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  301,5 tys

  132(1.3%)

  406,2 tys

  176(1.4%)

  427,5 tys

  180(1.4%)

  545,5 tys

  231(1.6%)

  426,2 tys

  182(1.3%)

  593,1 tys

  251(1.7%)

  574,7 tys

  243(1.6%)

  583,3 tys

  246(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  346,5 tys

  152(1.4%)

  468,0 tys

  203(1.6%)

  702,5 tys

  296(2.3%)

  865,8 tys

  366(2.6%)

  724,5 tys

  309(2.2%)

  608,5 tys

  257(1.8%)

  529,6 tys

  224(1.5%)

  495,7 tys

  209(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  341,7 tys

  150(1.4%)

  475,5 tys

  206(1.7%)

  234,9 tys

  98,8(0.8%)

  634,5 tys

  268(1.9%)

  358,6 tys

  153(1.1%)

  213,6 tys

  90,3(0.6%)

  254,3 tys

  107(0.7%)

  258,0 tys

  109(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  203,8 tys

  89,2(0.8%)

  143,4 tys

  62,2(0.5%)

  168,7 tys

  71,0(0.5%)

  124,2 tys

  52,5(0.4%)

  201,9 tys

  86,1(0.6%)

  169,7 tys

  71,8(0.5%)

  141,7 tys

  59,8(0.4%)

  229,8 tys

  96,7(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  202,5 tys

  88,7(0.8%)

  287,5 tys

  125(1%)

  248,2 tys

  104(0.8%)

  238,6 tys

  101(0.7%)

  274,1 tys

  117(0.8%)

  254,8 tys

  108(0.7%)

  197,2 tys

  83,3(0.6%)

  184,8 tys

  77,8(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  131,2 tys

  57,5(0.5%)

  121,6 tys

  52,7(0.4%)

  130,9 tys

  55,1(0.4%)

  187,5 tys

  79,3(0.6%)

  156,2 tys

  66,6(0.5%)

  149,6 tys

  63,3(0.4%)

  215,8 tys

  91,1(0.6%)

  183,9 tys

  77,4(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  36,9 tys

  16,2(0.2%)

  57,9 tys

  25,1(0.2%)

  44,0 tys

  18,5(0.1%)

  62,4 tys

  26,4(0.2%)

  73,2 tys

  31,2(0.2%)

  55,2 tys

  23,4(0.2%)

  92,1 tys

  38,9(0.3%)

  92,4 tys

  38,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  251,8 tys

  110(1%)

  25,6 tys

  11,1(0.1%)

  6,6 tys

  2,8(0%)

  89,9 tys

  38,0(0.3%)

  138,6 tys

  59,1(0.4%)

  142,6 tys

  60,3(0.4%)

  9,0 tys

  3,8(0%)

  58,4 tys

  24,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,2 tys

  31,0(0.2%)

  29,0 tys

  12,2(0.1%)

  32,3 tys

  13,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,5 tys

  8,5(0.1%)

  58,2 tys

  25,2(0.2%)

  19,9 tys

  8,4(0.1%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  4,9 tys

  2,1(0%)

  66,1 tys

  28,0(0.2%)

  88,9 tys

  37,5(0.3%)

  10,3 tys

  4,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  401,5 tys

  176(1.7%)

  365,4 tys

  158(1.3%)

  517,0 tys

  218(1.7%)

  561,9 tys

  238(1.7%)

  489,0 tys

  208(1.5%)

  504,8 tys

  214(1.5%)

  66,4 tys

  28,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  79,0 tys

  34,6(0.3%)

  81,1 tys

  35,1(0.3%)

  104,6 tys

  44,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czchowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,8 mln

  2,4 tys(100%)

  25,8 mln

  2,7 tys(100%)

  28,4 mln

  3,0 tys(100%)

  33,3 mln

  3,5 tys(100%)

  33,6 mln

  3,5 tys(100%)

  33,3 mln

  3,4 tys(100%)

  36,0 mln

  3,7 tys(100%)

  43,0 mln

  4,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,6 mln

  5,5 tys(55.4%)

  13,5 mln

  5,8 tys(52.3%)

  13,5 mln

  5,7 tys(47.4%)

  14,7 mln

  6,2 tys(44.3%)

  16,5 mln

  7,0 tys(49.1%)

  17,6 mln

  7,5 tys(52.9%)

  19,4 mln

  8,2 tys(53.8%)

  20,8 mln

  8,8 tys(48.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,5 tys(14.6%)

  4,3 mln

  1,9 tys(16.6%)

  5,6 mln

  2,3 tys(19.7%)

  3,8 mln

  1,6 tys(11.4%)

  3,7 mln

  1,6 tys(10.9%)

  3,7 mln

  1,5 tys(11%)

  3,6 mln

  1,5 tys(9.9%)

  10,1 mln

  4,2 tys(23.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,7 mln

  2,1 tys(20.6%)

  4,9 mln

  2,1 tys(18.8%)

  5,4 mln

  2,3 tys(18.9%)

  5,6 mln

  2,4 tys(16.9%)

  6,4 mln

  2,7 tys(19.2%)

  6,4 mln

  2,7 tys(19.1%)

  7,5 mln

  3,2 tys(20.7%)

  7,4 mln

  3,1 tys(17.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  186,9 tys

  81,8(0.8%)

  232,7 tys

  101(0.9%)

  814,0 tys

  342(2.9%)

  2,6 mln

  1,1 tys(7.8%)

  1,2 mln

  514(3.6%)

  1,0 mln

  436(3.1%)

  1,4 mln

  583(3.8%)

  1,4 mln

  575(3.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,4 tys

  4,1(0%)

  9,2 tys

  4,0(0%)

  310,0 tys

  130(1.1%)

  3,0 mln

  1,3 tys(9.1%)

  2,3 mln

  988(6.9%)

  1,0 mln

  425(3%)

  1,1 mln

  479(3.1%)

  1,3 mln

  538(3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  335,7 tys

  141(1.2%)

  782,7 tys

  331(2.4%)

  787,1 tys

  335(2.3%)

  802,3 tys

  339(2.4%)

  836,3 tys

  353(2.3%)

  985,7 tys

  415(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  413,2 tys

  181(1.8%)

  301,8 tys

  131(1.2%)

  381,6 tys

  161(1.3%)

  361,9 tys

  153(1.1%)

  575,8 tys

  245(1.7%)

  277,5 tys

  117(0.8%)

  222,3 tys

  93,9(0.6%)

  406,4 tys

  171(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  106,6 tys

  46,7(0.5%)

  119,5 tys

  51,8(0.5%)

  110,9 tys

  46,7(0.4%)

  173,7 tys

  73,5(0.5%)

  410,7 tys

  175(1.2%)

  306,9 tys

  130(0.9%)

  164,9 tys

  69,6(0.5%)

  181,0 tys

  76,2(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  159,8 tys

  70,0(0.7%)

  183,6 tys

  79,6(0.7%)

  186,3 tys

  78,4(0.7%)

  177,7 tys

  75,2(0.5%)

  212,9 tys

  90,7(0.6%)

  186,9 tys

  79,0(0.6%)

  218,4 tys

  92,2(0.6%)

  149,3 tys

  62,9(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  50,6 tys

  22,1(0.2%)

  56,1 tys

  24,3(0.2%)

  90,6 tys

  38,1(0.3%)

  136,2 tys

  57,6(0.4%)

  152,2 tys

  64,9(0.5%)

  168,9 tys

  71,4(0.5%)

  145,6 tys

  61,5(0.4%)

  131,6 tys

  55,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  115,4 tys

  50,5(0.5%)

  180,4 tys

  78,2(0.7%)

  139,5 tys

  58,7(0.5%)

  139,9 tys

  59,2(0.4%)

  165,3 tys

  70,4(0.5%)

  144,6 tys

  61,1(0.4%)

  90,0 tys

  38,0(0.2%)

  77,6 tys

  32,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  25,8 tys

  11,3(0.1%)

  14,7 tys

  6,4(0.1%)

  26,8 tys

  11,3(0.1%)

  37,2 tys

  15,7(0.1%)

  42,0 tys

  17,9(0.1%)

  33,2 tys

  14,0(0.1%)

  33,5 tys

  14,2(0.1%)

  47,5 tys

  20,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  46,5 tys

  20,3(0.2%)

  196,3 tys

  85,1(0.8%)

  24,2 tys

  10,2(0.1%)

  35,3 tys

  14,9(0.1%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  1,5(0%)

  29,3 tys

  12,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  130,8 tys

  57,3(0.6%)

  10,4 tys

  4,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,9 tys

  6,7(0%)

  72,0 tys

  30,7(0.2%)

  28,7 tys

  12,1(0.1%)

  40,1 tys

  16,9(0.1%)

  20,3 tys

  8,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,5 tys

  8,5(0.1%)

  58,2 tys

  25,2(0.2%)

  19,9 tys

  8,4(0.1%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  4,9 tys

  2,1(0%)

  66,1 tys

  28,0(0.2%)

  88,9 tys

  37,5(0.2%)

  10,3 tys

  4,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  401,5 tys

  176(1.8%)

  363,7 tys

  158(1.4%)

  522,7 tys

  220(1.8%)

  560,6 tys

  237(1.7%)

  483,5 tys

  206(1.4%)

  504,8 tys

  214(1.5%)

  66,4 tys

  28,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  314,0 tys

  137(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  115,0 tys

  48,6(0.3%)

  188,4 tys

  79,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  359

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  1,2(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,1 tys

  19,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  147,8 tys

  64,7(0.6%)

  1,4 mln

  618(5.5%)

  1,0 mln

  424(3.6%)

  1,1 mln

  459(3.3%)

  556,7 tys

  237(1.7%)

  984,5 tys

  416(3%)

  932,8 tys

  394(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czchów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 617 mieszkańców Czchowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 308 kobiet oraz 309 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 17,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców Czchowa, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 20,3% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Czchowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czchowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (22,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,2%) oraz podstawowe ukończone (17,7%).

  17,8% mieszkańców Czchowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 864 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,08 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (31,8% wśród dziewczynek i 22,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 120,48.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 14,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 24 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 121,25.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,7% mieszkańców (10,7% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,9% mieszkańców Czchowa w wieku potencjalnej nauki (26,9% kobiet i 24,9% mężczyzn).

 • 11,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  11,5%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 14,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  29,2%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,1%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Czchów
  9,7%
  Województwo
  12,6%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,4%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  31,1%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 22,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,4%
  Województwo
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,3%
  Województwo
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 22,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Czchów
  1,6%
  Małopolskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 864 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  864,0
  Małopolskie
  820,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,08 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Czchów
  1,08
  woj. małopolskie
  0,99
  Cały kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czchowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Czchowie
  Publiczne
  14 663-65-57
  14 663-65-57
  ul. Armii Krajowej 10
  32-860 Czchów
  3759
 • Szkoły podstawowe w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 120,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  120,48
  woj. małopolskie
  96,08
  Cały kraj
  96,62
 • 115,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Czchów
  115,66
  woj. małopolskie
  93,17
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czchów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czchów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,0
  woj. małopolskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czchowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie
  Publiczna
  14 684-32-00
  14 684-32-00
  ul. Szkolna 2
  32-860 Czchów
  1324730
 • Szkoły gimnazjalne w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 121,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  121,25
  woj. małopolskie
  98,59
  Kraj
  100,01
 • 118,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  118,75
  woj. małopolskie
  93,36
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Czchów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Czchów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Czchów
  24,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 24 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Czchowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Czchowie
  Publiczne
  14 663-62-34
  14 663-62-34
  ul. Sadecka 187
  32-860 Czchów
  49418
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Czchowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Czchów
  19,0
  Województwo
  27,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 19 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 19
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Czchów
  23,0
  Małopolskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Czchowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczne
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  8189-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Kardynał Stefan Wyszyńśki)
  Publiczna
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  6136-
  Liceum Ogólnokształcące (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczne
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  123-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  110-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Krakowie z siedzibą w Czchowie
  Publiczna
  14 684-33-30
  14 663-60-19
  ul. Sądecka 32
  32-860 Czchów
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czchów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czchów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czchów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czchów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Czchowie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Czchowie znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 55)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Czchowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Czchowie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Czchowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Czchowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 159 standardowych miejsc dla widzów.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 50 (uczestnicy: 11 652)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 452)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 3 000)
  • koncerty: 17 (uczestnicy: 5 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 1 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 200)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 80)
  • koło gospodyń wiejskich: 6 (członkowie: 120)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 85)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Czchowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 109 wolumenów oraz 23 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 154 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1




  Według danych z 2016 w Czchowie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 76 członków. Zarejestrowano 76 ćwiczących (mężczyźni: 76, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 76, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czchowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czchowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czchowa znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Czchowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Czchów ze średniowieczadnia 1957-12-12, wykaz dokumentów: 647/A z 1957-12-12
  • Baszta z XIV w.dnia 1930-02-28, wykaz dokumentów: XII-37/30 z 1930-02-28
  • Kościół z 1346 r.dnia 1968-04-04, wykaz dokumentów: A-9 z 1968-04-04
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1968-04-04, wykaz dokumentów: A-9 z 1968-04-04
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1968-04-04, wykaz dokumentów: A-9 z 1968-04-04
  • Miasto z poł. XIV w.dnia 1976-07-06, wykaz dokumentów: A-95 z 1976-07-06
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2014-01-21, wykaz dokumentów: A-1390/M z 2014-01-21
  • Pomnik (data nieznana)dnia 2014-01-21, wykaz dokumentów: A-1390/M z 2014-01-21
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1916dnia 2014-01-21, wykaz dokumentów: A-1390/M z 2014-01-21
 • Formy ochrony przyrody w Czchowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czchowa znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czchowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu> Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 50991.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Cechuje go znaczne zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych - od żyznych i kwaśnych buczyn oraz jedlin poprzez grądy sosnowo-dębowe bory bory mieszane po bory świeże i acidofilne mszyste jedliny i różnego rodzaju zbiorowiska łęgowe. Północne obrzeża Obszaru stanowiące Próg Karpacki bogate są w zbiorowiska kserotermiczne oraz ciepłolubne zespoły gradowe i zaroślowe. Flora chroniona obszaru liczy 35 gatunków w tym 25 podlegających ochronie całkowitej i 10 częściowej. Osobliwością przyrody nieożywionej składają się liczne wychodnie i odsłonięcia skalne odpornych piaskowców. Obszar wyróżnia się również nagromadzeniem zabytków kultury materialnej (zamki kościoły)., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 29984.0 ha
  • Dolny Dunajec - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1293.94 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-28, Opis granicy: na rynku przy kapliczce (obręb 0001 Czchów - miasto)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-28, Opis granicy: przy szkole podstawowej (obręb 0001 Czchów - miasto)

Czchów - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Czchów i ich kategorie, przebieg dróg)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czchów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 75droga krajowa nr 75(Kraków - Niepołomice - Dąbrowa - Szarów - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Berskówka - Uszew - Gnojnik - Tymowa - Zworkowa - Jurków - Czchów - Witowice Górne - Łososina Dolna - Just - Tęgoborze - Kurów - Dąbrowa - Wielogłowy - Nowy Sącz - Nawojowa - Frycowa - Maciejowa - Łabowa - Nowa Wieś - Krzyżówka - Mochnaczka Wyżna - Mochnaczka Niżna - Tylicz - Muszynka - granica (Słowacja))
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czchowie istnieje 45 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Armii Krajowej

  ul. Basztowa

  ul. Cmentarna

  ul. Do Promu

  ul. Dworska

  ul. Franciszka Kądzieli

  ul. Garncarska

  ul. Gawędówka

  ul. Granice

  park Grodzisko - Miejski Park Zieleni i Wypoczynku

  ul. Górna

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolonia

  ul. Kozieniec

  ul. Krakowska

  ul. Kulówka

  ul. Kwaśniówka

  ul. Leśna

  ul. Machulec

  ul. Nad Potokiem

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Podgrodzie

  ul. Podkącie

  ul. Pęcherska Góra

  Rynek

  ul. Spacerowa

  ul. Szkolna

  ul. Sądecka

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Trawniki

  ul. Tymowska

  ul. Wałowa

  ul. Wypoczynkowa

  ul. Węgierska

  ul. Zapotocze

  ul. Zapotocze Górne

  ul. Zeliny

  ul. ks. Franciszka Koleboka

  ul. ks. Stanisława Bulandy

  ul. św. Andrzeja Świerada

  ul. św. Anny

  ul. św. Kingi

  ul. św. Królowej Jadwigi