Powiat toruński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat toruński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 104 477 Liczba mieszkańców
 • 1 230 km2 Powierzchnia
 • 85 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 17,6% Stopa urbanizacji
 • Mirosław Graczyk Starosta
 • ul Towarowa 4-6, 87-100 Toruń Adres starostwa powiatowego
 • CTR Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie toruńskim (1)
 • Chełmża
Powiat toruński na mapie
Identyfikatory
 • 0415 TERYT (TERC)
Herb powiatu toruńskiego
powiat toruński herb
Flaga powiatu toruńskiego
powiat toruński flaga

Powiat toruński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat toruński ma 104 477 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 24,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,9 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu toruńskiego w 2050 roku wynosi 133 255, z czego 67 425 to kobiety, a 65 830 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu toruńskiego zawarli w 2016 roku 519 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu toruńskiego jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat toruński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 262. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,5 na 1000 mieszkańców powiatu toruńskiego. W 2016 roku urodziło się 1 154 dzieci, w tym 50,4% dziewczynek i 49,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,29 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 40,4% zgonów w powiecie toruńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,2% zgonów w powiecie toruńskim były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu toruńskiego przypada 8.59 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 1 802 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 026 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu toruńskiego 776. W tym samym roku 34 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 38 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  63,6% mieszkańców powiatu toruńskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu toruńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 104 477 Liczba mieszkańców
 • 53 002 Kobiety
 • 51 475 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie toruńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie toruńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie toruńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu toruńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 133 255 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 67 425 Kobiety
 • 65 830 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie toruńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie toruńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie toruńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu toruńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 37,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. toruński
  37,9 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Cała Polska
  41,2 lat
 • 39,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat toruński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu toruńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat toruński
  29,0%
  Kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat toruński
  59,7%
  Kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. toruński
  7,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Polska
  5,0%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  Województwo
  0,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie toruńskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  5,0
  Województwo
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,8
  Kujawsko-pomorskie
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 519 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie toruńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 262 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 189 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 73 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. toruński
  2,5
  Województwo
  -0,3
  Cała Polska
  -0,2
 • -2,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie toruńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie toruńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie toruńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie toruńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 154 Urodzenia żywe
 • 582 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 572 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,4%
  49,6%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. toruński
  11,1
  Województwo
  9,5
  Cały kraj
  10,0
 • 43,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat toruński
  43,2
  Województwo
  39,8
  Kraj
  41,7
 • 17.86 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17.86
 • 60.6 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 60.6
 • 101.92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101.92
 • 76.49 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.49
 • 28.94 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.94
 • 6.65 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.65
 • 0.31 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.31
 • 3 415 g Średnia waga noworodków
 • 3 350 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 481 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. toruński
  3 415 g
  Kujawsko-pomorskie
  3 402 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 364 Waga 3500g - 3999g
 • 364
 • 418 Waga 3000g - 3499g
 • 418
 • 178 Waga 2500g - 2999g
 • 178
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat toruński
  1,46
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,32
  Polska
  1,36
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,74
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,65
  Cała Polska
  0,66
 • 1,29 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,29
  Województwo
  0,97
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie toruńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 892 Zgony
 • 393 Kobiety
  (Zgony)
 • 499 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,1%
  55,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,6
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,9
  Cała Polska
  10,1
 • 77,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  77,3
  Kujawsko-pomorskie
  103,5
  Cała Polska
  101,5
 • 0,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,4
  Kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,9
  Kujawsko-pomorskie
  3,2
  Kraj
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  1,7
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie toruńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,4%
  Kujawsko-pomorskie
  48,0%
  Cała Polska
  45,7%
 • 29,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  29,8%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat toruński
  5,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,0%
  Polska
  6,1%
 • 0,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  0,3
  Polska
  5,9
 • 74,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  74,3
  Polska
  74,3
 • 238,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. toruński
  238,6
  Kujawsko-pomorskie
  270,7
  Polska
  274,3
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,9
  Cały kraj
  261,6
 • 355,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 328,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 382,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  355,5
  Województwo
  472,1
  Polska
  469,0
 • 94,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 158,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. toruński
  94,2
  woj. kujawsko-pomorskie
  110,8
  Cała Polska
  87,7
 • 30,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. toruński
  30,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  32,2
  Kraj
  31,8
 • 1,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat toruński
  1,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,8
  Polska
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 802 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 932 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 870 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Zameldowania z zagranicy
 • 16 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 026 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 543 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 483 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 772 Saldo migracji
 • 386 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 386 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 776 Saldo migracji wewnętrznych
 • 389 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 387 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie toruńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 11,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat toruński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie toruńskim oddano do użytku 682 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  87,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 13,0% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 80,6% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 19,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie toruńskim to 5,15 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie toruńskim to 115,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 682 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 6,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  6,53
  Województwo
  3,00
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 478 Użytek własny
 • 115 Sprzedaż lub wynajem
 • 80,6%
  19,4%
 • 3 514 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,15 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  5,15
  Kujawsko-pomorskie
  4,41
  Cała Polska
  3,96
 • 33,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  33,63
  woj. kujawsko-pomorskie
  13,24
  Cały kraj
  16,85
 • 79 023 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 115,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. toruński
  115,9 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,76 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat toruński
  0,76 m2
  Województwo
  0,31 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie toruńskim na 1000 mieszkańców pracuje 149 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie toruńskim wynosiło w 2016 roku 14,1% (17,6% wśród kobiet i 10,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie toruńskim wynosi 3 298,27 PLN, co odpowiada 76.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu toruńskiego 7 443 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 059 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 384.

  32,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu toruńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,4% w przemyśle i budownictwie, a 14,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 149 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. toruński
  149,0
  Kujawsko-pomorskie
  223,0
  Polska
  240,0
 • 14,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,6% Kobiety
 • 10,9% Mężczyźni
 • Powiat
  14,1%
  Województwo
  12,1%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie toruńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie toruńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie toruńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 298 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 298 PLN
  woj. kujawsko-pomorskie
  3 673 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie toruńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 443 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 059 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 384 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 32,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,4% Przemysł i budownictwo
 • 24,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,2% Pozostałe
 • 29,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie toruńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 576 Pracujący ogółem
 • 7 373 Kobiety
 • 8 203 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie toruńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 21,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,6% W wieku produkcyjnym
 • 59,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 14,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 19,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat toruński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 57,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. toruński
  57,2
  Województwo
  60,8
  Kraj
  61,7
 • 23,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat toruński
  23,3
  Województwo
  31,8
  Polska
  32,7
 • 68,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. toruński
  68,8
  Województwo
  109,3
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 65,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat toruński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie toruńskim stwierdzono 1 356 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,05 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie toruńskim wynosi 68,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu toruńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,20 (wykrywalność 55%) oraz przeciwko mieniu - 5,54 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,44 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,25 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 356 Przestępstwa ogółem
 • 1 356
 • 852 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 852
 • 130 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 130
 • 253 Przestępstwa drogowe
 • 253
 • 27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 27
 • 576 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 576
 • 13,05 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat toruński
  13,05
  Województwo
  17,82
  Kraj
  19,48
 • 8,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,20
  Kujawsko-pomorskie
  11,38
  Polska
  12,76
 • 1,25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,25
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,44
  Cały kraj
  3,91
 • 2,44 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,44
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,90
  Cały kraj
  1,91
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat toruński
  0,26
  Kujawsko-pomorskie
  0,40
  Polska
  0,47
 • 5,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. toruński
  5,54
  Województwo
  9,58
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat toruński
  69%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  67%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat toruński
  55%
  woj. kujawsko-pomorskie
  58%
  Cały kraj
  55%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  71%
  woj. kujawsko-pomorskie
  83%
  Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. toruński
  100%
  woj. kujawsko-pomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. toruński
  85%
  Województwo
  84%
  Polska
  83%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat toruński
  40%
  Kujawsko-pomorskie
  52%
  Polska
  46%

Powiat toruński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 28 710 mieszkańców powiatu toruńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 992 kobiet oraz 14 718 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców powiatu toruńskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 22,7% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu toruńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie toruńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz podstawowe ukończone (19,5%).

  16,5% mieszkańców powiatu toruńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 732 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,11.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 81,16.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 15 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,8% mieszkańców powiatu toruńskiego w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 28,2% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat toruński
  11,7%
  Kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 9,0% W miastach
  (wyższe)
 • 12,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. toruński
  28,3%
  Województwo
  31,0%
  Polska
  33,3%
 • 29,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 28,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • powiat toruński
  2,2%
  Kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 13,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat toruński
  29,5%
  Województwo
  26,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 23,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat toruński
  6,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  22,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 25,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. toruński
  1,4%
  Kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 732 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat toruński
  732,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  776,0
  Kraj
  842,0
 • 1,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. toruński
  1,62
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,27
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 118,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 117,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 58,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 83,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat toruński
  83,11
  Kujawsko-pomorskie
  90,08
  Cała Polska
  90,94
 • 82,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. toruński
  82,39
  woj. kujawsko-pomorskie
  88,94
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat toruński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat toruński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,0
  Województwo
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 567,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 486,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 80,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 81,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat toruński
  81,16
  woj. kujawsko-pomorskie
  98,33
  Kraj
  98,90
 • 76,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat toruński
  76,24
  woj. kujawsko-pomorskie
  89,84
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat toruński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat toruński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 263,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 182,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 81,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie toruńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  2,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 20 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 32,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat toruński
  15,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  23,0
 • 15 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 15
 • 15 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 15
 • 28,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 15,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat toruński
  16,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16 Szkoły policealne ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 16
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat toruński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat toruński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat toruński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)