Dobre Miasto w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, tabele)

Dobre Miasto - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dobre Miasto to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobre Miasto.
 • 10 414 Liczba mieszkańców
 • 4,9 km² Powierzchnia
 • 2 142,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1326 Data założenia
 • 1329 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Stanisław Grzegorz Trzaskowski Burmistrz miasta
Dobre Miasto na mapie
Identyfikatory
 • 20.397553.9867 Współrzędne GPS
 • 2814034 TERYT (TERC)
 • 0964614 SIMC
Herb miasta Dobre Miasto
Dobre Miasto herb

Dobre Miasto - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-040Poczta Dobre Miasto, ul. Zwycięstwa 8

Dobre Miasto - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dobrym Mieście)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
(89) 616-13-14
(89) 616-14-43
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Dobre Miasto - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Dobre Miasto jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 10 414, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 47 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców Dobrego Miasta jest stanu wolnego, 54,1% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Dobre Miasto ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -30. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,9 na 1000 mieszkańców Dobrego Miasta. W 2016 roku urodziło się 95 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 418 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,14 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,5% zgonów w Dobrym Mieście spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w Dobrym Mieście były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dobrego Miasta przypada 11.98 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 91 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 131 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dobrego Miasta -40. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  61,1% mieszkańców Dobrego Miasta jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dobrego Miasta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 414 Liczba mieszkańców
 • 5 409 Kobiety
 • 5 005 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dobrym Mieście w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dobrym Mieście w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dobrym Mieście w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dobrego Miasta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,2 lat
  Warmińsko-mazurskie
  40,4 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dobre Miasto, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dobrego Miasta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,3%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • Tutaj
  3,7%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dobrym Mieście w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Dobre Miasto
  4,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,7
  Cały kraj
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Dobre Miasto
  1,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Cały kraj
  1,7
 • 47 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dobrym Mieście w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -30 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,9 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,9
  Województwo
  -0,4
  Cała Polska
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dobrym Mieście w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dobrym Mieście w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dobrym Mieście w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dobrym Mieście w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95 Urodzenia żywe
 • 47 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 48 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,4
  Kraj
  10,0
 • 40,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,4
  Warmińsko-mazurskie
  39,0
  Polska
  41,7
 • 18.52 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18.52
 • 50.97 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.97
 • 83.13 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83.13
 • 76.11 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.11
 • 33.13 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.13
 • 7.45 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.45
 • 0.25 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.25
 • 3 418 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 327 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 501 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 418 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 393 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 136 Waga 4000g - 4499g
 • 136
 • 413 Waga 3500g - 3999g
 • 413
 • 430 Waga 3000g - 3499g
 • 430
 • 162 Waga 2500g - 2999g
 • 162
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Dobre Miasto
  1,34
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,28
  Polska
  1,36
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  Warmińsko-mazurskie
  0,63
  Kraj
  0,66
 • 1,14 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,14
  Warmińsko-mazurskie
  0,95
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Dobrym Mieście w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 125 Zgony
 • 68 Kobiety
  (Zgony)
 • 57 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,4%
  45,6%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 87,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  87,9
  Województwo
  104,7
  Polska
  101,5
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,2
  Warmińsko-mazurskie
  5,0
  Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Kraj
  45,7%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,6%
  Warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Polska
  26,7%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dobre Miasto
  8,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Kraj
  74,3
 • 246,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  246,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  278,4
  Kraj
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  262,1
  Kraj
  261,6
 • 318,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 314,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  318,9
  Warmińsko-mazurskie
  375,6
  Kraj
  469,0
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  62,6
  Województwo
  73,1
  Polska
  87,7
 • 16,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Dobre Miasto
  16,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,5
  Kraj
  31,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,6
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Kraj
  8,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,3%
  Warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 131 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 71 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -51 Saldo migracji
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -40 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dobrym Mieście w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dobre Miasto, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobre Miasto - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Dobrym Mieście oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 55,6% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 44,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dobrym Mieście to 6,56 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Dobrym Mieście to 111,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 0,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,86
  Województwo
  3,18
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 5 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 55,6%
  44,4%
 • 59 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,56 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  6,56
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,91
  Kraj
  3,96
 • 5,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Dobre Miasto
  5,67
  Warmińsko-mazurskie
  12,45
  Cała Polska
  16,85
 • 1 000 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 111,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  111,1 m2
  Warmińsko-mazurskie
  90,6 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,10 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,29 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobre Miasto - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Dobrym Mieście na 1000 mieszkańców pracuje 282 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dobrym Mieście wynosiło w 2016 roku 27,5% (28,8% wśród kobiet i 26,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrym Mieście wynosi 3 635,09 PLN, co odpowiada 84.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrego Miasta 548 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 092 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 544.

  24,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrego Miasta pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 282 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  282,0
  Warmińsko-mazurskie
  196,0
  Kraj
  240,0
 • 27,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 28,8% Kobiety
 • 26,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  27,5%
  Województwo
  14,2%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dobrym Mieście w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dobrym Mieście w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dobrym Mieście w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 635 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Dobre Miasto
  3 635 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  3 619 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dobrym Mieście w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 548 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 092 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 544 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,3% Przemysł i budownictwo
 • 22,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,1% Pozostałe
 • 38,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dobrym Mieście w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 937 Pracujący ogółem
 • 1 473 Kobiety
 • 1 464 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dobrym Mieście w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dobre Miasto, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,7
  Warmińsko-mazurskie
  58,4
  Cała Polska
  61,7
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dobre Miasto
  35,1
  Województwo
  29,2
  Kraj
  32,7
 • 122,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  122,4
  Województwo
  100,2
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dobre Miasto - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Dobrym Mieście stwierdzono szacunkowo 152 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dobrym Mieście wynosi 53,90% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dobrego Miasta najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,37 (wykrywalność 41%) oraz przeciwko mieniu - 8,15 (wykrywalność 27%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,12 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,52 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dobrego Miasta.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 152 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 152
 • 108 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 108
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 22 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 22
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 85 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 85
 • 14,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,67
  Warmińsko-mazurskie
  18,76
  Cały kraj
  19,48
 • 10,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Dobre Miasto
  10,37
  Województwo
  12,58
  Kraj
  12,76
 • 1,52 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,52
  Województwo
  3,06
  Cały kraj
  3,91
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,12
  Województwo
  2,24
  Cały kraj
  1,91
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,46
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,64
  Cały kraj
  0,47
 • 8,15 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,15
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,98
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  54%
  woj. warmińsko-mazurskie
  67%
  Cała Polska
  67%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  41%
  Warmińsko-mazurskie
  57%
  Cały kraj
  55%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Dobre Miasto
  66%
  woj. warmińsko-mazurskie
  79%
  Cały kraj
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Dobre Miasto
  98%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  75%
  woj. warmińsko-mazurskie
  84%
  Cały kraj
  83%
 • 27% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Dobre Miasto
  27%
  woj. warmińsko-mazurskie
  48%
  Cała Polska
  46%

Dobre Miasto - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Dobrego Miasta wyniosła w 2015 roku 44,3 mln złotych, co daje 2,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 19.9% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Dobrego Miasta - 36% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (24.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,7 mln złotych, czyli 3,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dobrego Miasta wyniosła w 2015 roku 49,1 mln złotych, co daje 3,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.6% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (29.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17%). W budżecie Dobrego Miasta wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 535 złotych na mieszkańca (17,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 30,6 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,4%.
 • Wydatki budżetu w Dobrym Mieście według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dobrego Miasta według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dobrego Miasta według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,4 mln

  2,4 tys(100%)

  38,6 mln

  2,4 tys(100%)

  43,3 mln

  2,7 tys(100%)

  40,9 mln

  2,5 tys(100%)

  40,9 mln

  2,5 tys(100%)

  42,6 mln

  2,6 tys(100%)

  53,3 mln

  3,3 tys(100%)

  44,3 mln

  2,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,1 mln

  1,2 tys(32.4%)

  13,2 mln

  1,3 tys(34.2%)

  14,2 mln

  1,4 tys(32.9%)

  14,2 mln

  1,3 tys(34.6%)

  14,7 mln

  1,4 tys(36%)

  14,1 mln

  1,3 tys(33.1%)

  15,1 mln

  1,4 tys(28.3%)

  15,9 mln

  1,5 tys(36%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  834(23.3%)

  8,9 mln

  847(23%)

  9,6 mln

  924(22.3%)

  9,7 mln

  905(23.6%)

  10,4 mln

  977(25.5%)

  10,7 mln

  1,0 tys(25.1%)

  10,8 mln

  1,0 tys(20.2%)

  10,8 mln

  1,0 tys(24.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  273(7.6%)

  3,6 mln

  347(9.4%)

  3,6 mln

  342(8.2%)

  3,4 mln

  320(8.4%)

  3,5 mln

  324(8.5%)

  3,7 mln

  347(8.6%)

  3,5 mln

  338(6.7%)

  3,8 mln

  366(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  107(3%)

  1,5 mln

  140(3.8%)

  1,6 mln

  153(3.7%)

  1,1 mln

  103(2.7%)

  1,9 mln

  175(4.6%)

  3,6 mln

  344(8.6%)

  3,3 mln

  319(6.3%)

  3,0 mln

  283(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  146(4.1%)

  3,1 mln

  297(8%)

  4,3 mln

  411(9.9%)

  1,6 mln

  154(4%)

  2,2 mln

  205(5.4%)

  2,5 mln

  231(5.7%)

  5,7 mln

  542(10.7%)

  2,8 mln

  269(6.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,1 mln

  482(13.5%)

  2,7 mln

  262(7.1%)

  1,7 mln

  164(4%)

  1,6 mln

  148(3.9%)

  1,7 mln

  158(4.1%)

  1,6 mln

  150(3.7%)

  1,7 mln

  165(3.2%)

  2,1 mln

  197(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  163(4.6%)

  1,5 mln

  147(4%)

  2,9 mln

  274(6.6%)

  4,5 mln

  418(10.9%)

  2,2 mln

  211(5.5%)

  1,8 mln

  167(4.1%)

  6,8 mln

  646(12.7%)

  1,8 mln

  169(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  663,8 tys

  63,4(1.8%)

  680,3 tys

  65,0(1.8%)

  1,0 mln

  100(2.4%)

  1,2 mln

  110(2.9%)

  187,5 tys

  17,6(0.5%)

  871,5 tys

  82,2(2%)

  1,6 mln

  152(3%)

  1,5 mln

  146(3.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  658,6 tys

  62,9(1.8%)

  617,9 tys

  59,0(1.6%)

  621,1 tys

  59,5(1.4%)

  615,8 tys

  57,6(1.5%)

  593,1 tys

  55,6(1.5%)

  640,4 tys

  60,4(1.5%)

  556,0 tys

  53,0(1%)

  526,7 tys

  50,3(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  326,1 tys

  31,1(0.9%)

  335,0 tys

  32,0(0.9%)

  301,2 tys

  28,8(0.7%)

  310,8 tys

  29,1(0.8%)

  408,5 tys

  38,3(1%)

  1,2 mln

  118(2.9%)

  326,2 tys

  31,1(0.6%)

  475,2 tys

  45,4(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  306,6 tys

  29,3(0.8%)

  397,4 tys

  38,0(1%)

  1,0 mln

  99,8(2.4%)

  709,8 tys

  66,4(1.7%)

  288,3 tys

  27,0(0.7%)

  348,9 tys

  32,9(0.8%)

  388,8 tys

  37,0(0.7%)

  441,9 tys

  42,2(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  995,1 tys

  95,0(2.7%)

  736,6 tys

  70,4(1.9%)

  646,0 tys

  61,9(1.5%)

  964,0 tys

  90,2(2.4%)

  1,1 mln

  99,8(2.6%)

  668,1 tys

  63,0(1.6%)

  535,0 tys

  51,0(1%)

  371,1 tys

  35,4(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  318,6 tys

  30,4(0.9%)

  309,0 tys

  29,5(0.8%)

  450,8 tys

  43,2(1%)

  340,6 tys

  31,9(0.8%)

  302,9 tys

  28,4(0.7%)

  310,6 tys

  29,3(0.7%)

  307,6 tys

  29,3(0.6%)

  338,3 tys

  32,3(0.8%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,4 tys

  0,2(0%)

  36,2 tys

  3,5(0.1%)

  114,5 tys

  11,0(0.3%)

  44,6 tys

  4,2(0.1%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  6,6 tys

  0,6(0%)

  129,6 tys

  12,3(0.2%)

  177,8 tys

  17,0(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  100,9 tys

  9,6(0.3%)

  255,7 tys

  24,4(0.7%)

  562,6 tys

  53,9(1.3%)

  57,7 tys

  5,4(0.1%)

  881,2 tys

  82,7(2.2%)

  97,4 tys

  9,2(0.2%)

  220,6 tys

  21,0(0.4%)

  78,1 tys

  7,5(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,6 tys

  1,0(0%)

  11,4 tys

  1,1(0%)

  24,0 tys

  2,3(0.1%)

  37,2 tys

  3,5(0.1%)

  82,7 tys

  7,8(0.2%)

  58,6 tys

  5,5(0.1%)

  50,4 tys

  4,8(0.1%)

  58,5 tys

  5,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  244,6 tys

  23,3(0.7%)

  232,8 tys

  22,2(0.6%)

  174,2 tys

  16,7(0.4%)

  250,0 tys

  23,4(0.6%)

  172,8 tys

  16,2(0.4%)

  117,0 tys

  11,0(0.3%)

  101,8 tys

  9,7(0.2%)

  47,6 tys

  4,5(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  369,0 tys

  35,2(1%)

  412,5 tys

  39,4(1.1%)

  348,0 tys

  33,3(0.8%)

  263,8 tys

  24,7(0.6%)

  320,9 tys

  30,1(0.8%)

  318,7 tys

  30,1(0.7%)

  2,1 mln

  203(4%)

  28,0 tys

  2,7(0.1%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  2,7 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  270,0 tys

  25,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  41,6 tys

  4,0(0.1%)

  37,4 tys

  3,6(0.1%)

  39,7 tys

  3,8(0.1%)

  57,6 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dobrym Mieście według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dobrego Miasta według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dobrego Miasta według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,7 mln

  2,6 tys(100%)

  39,8 mln

  2,5 tys(100%)

  38,8 mln

  2,4 tys(100%)

  41,4 mln

  2,6 tys(100%)

  43,4 mln

  2,7 tys(100%)

  45,6 mln

  2,8 tys(100%)

  51,6 mln

  3,2 tys(100%)

  49,1 mln

  3,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,8 mln

  1,2 tys(30.6%)

  12,9 mln

  1,2 tys(32.4%)

  12,6 mln

  1,2 tys(32.5%)

  14,0 mln

  1,3 tys(33.7%)

  15,5 mln

  1,5 tys(35.7%)

  16,7 mln

  1,6 tys(36.7%)

  18,6 mln

  1,8 tys(36.1%)

  19,1 mln

  1,8 tys(38.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,8 mln

  1,0 tys(25.9%)

  12,4 mln

  1,2 tys(31.2%)

  12,5 mln

  1,2 tys(32.4%)

  12,3 mln

  1,1 tys(29.6%)

  13,6 mln

  1,3 tys(31.3%)

  13,3 mln

  1,3 tys(29.2%)

  13,5 mln

  1,3 tys(26.1%)

  14,7 mln

  1,4 tys(29.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  659(16.5%)

  7,0 mln

  666(17.5%)

  7,5 mln

  723(19.5%)

  7,5 mln

  702(18.1%)

  8,2 mln

  766(18.8%)

  8,1 mln

  767(17.8%)

  8,2 mln

  777(15.8%)

  8,4 mln

  798(17%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  104(2.6%)

  1,2 mln

  116(3.1%)

  1,0 mln

  96,7(2.6%)

  2,1 mln

  199(5.1%)

  2,1 mln

  196(4.8%)

  1,9 mln

  182(4.2%)

  2,0 mln

  190(3.9%)

  2,1 mln

  203(4.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,4(0%)

  81,7 tys

  7,8(0.2%)

  76,1 tys

  7,1(0.2%)

  78,7 tys

  7,4(0.2%)

  837,1 tys

  79,0(1.8%)

  127,6 tys

  12,2(0.2%)

  1,4 mln

  130(2.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,1 mln

  682(17.1%)

  2,2 mln

  208(5.5%)

  1,2 mln

  119(3.2%)

  1,2 mln

  111(2.9%)

  915,5 tys

  85,9(2.1%)

  819,2 tys

  77,3(1.8%)

  905,9 tys

  86,3(1.8%)

  999,8 tys

  95,5(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  614,9 tys

  58,7(1.5%)

  463,7 tys

  44,3(1.2%)

  795,3 tys

  76,2(2.1%)

  358,4 tys

  33,5(0.9%)

  424,5 tys

  39,8(1%)

  560,3 tys

  52,9(1.2%)

  1,1 mln

  105(2.1%)

  962,9 tys

  92,0(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  529,0 tys

  50,5(1.3%)

  412,3 tys

  39,4(1%)

  347,2 tys

  33,3(0.9%)

  1,1 mln

  108(2.8%)

  318,5 tys

  29,9(0.7%)

  493,5 tys

  46,6(1.1%)

  417,3 tys

  39,8(0.8%)

  455,7 tys

  43,5(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  103,1 tys

  9,8(0.2%)

  2,1 mln

  200(5.3%)

  939,5 tys

  90,0(2.4%)

  416

  0,0(0%)

  372,6 tys

  34,9(0.9%)

  508,5 tys

  48,0(1.1%)

  765,5 tys

  72,9(1.5%)

  404,3 tys

  38,6(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  443,0 tys

  42,3(1.1%)

  389,8 tys

  37,2(1%)

  297,8 tys

  28,5(0.8%)

  310,7 tys

  29,1(0.7%)

  316,7 tys

  29,7(0.7%)

  329,1 tys

  31,0(0.7%)

  293,9 tys

  28,0(0.6%)

  257,9 tys

  24,6(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,4 tys

  0,2(0%)

  36,2 tys

  3,5(0.1%)

  114,5 tys

  11,0(0.3%)

  44,6 tys

  4,2(0.1%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  6,6 tys

  0,6(0%)

  129,6 tys

  12,3(0.3%)

  177,8 tys

  17,0(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  146,5 tys

  14,0(0.4%)

  267,6 tys

  25,6(0.7%)

  169,5 tys

  16,2(0.4%)

  149,1 tys

  13,9(0.4%)

  130,9 tys

  12,3(0.3%)

  147,4 tys

  13,9(0.3%)

  129,2 tys

  12,3(0.3%)

  133,8 tys

  12,8(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  167,9 tys

  15,7(0.4%)

  344,4 tys

  32,5(0.8%)

  34,6 tys

  3,3(0.1%)

  46,5 tys

  4,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  49,8 tys

  4,8(0.1%)

  4,1 tys

  0,4(0%)

  20,7 tys

  2,0(0.1%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  9,4 tys

  0,9(0%)

  13,6 tys

  1,3(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  14,6 tys

  1,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  648,4 tys

  61,9(1.6%)

  20,5 tys

  2,0(0.1%)

  712,3 tys

  68,2(1.8%)

  2,0 mln

  186(4.8%)

  986,1 tys

  92,5(2.3%)

  306,3 tys

  28,9(0.7%)

  3,5 mln

  332(6.8%)

  10,2 tys

  1,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,3 tys

  0,6(0%)

  7,4 tys

  0,7(0%)

  4,7 tys

  0,4(0%)

  5,1 tys

  0,5(0%)

  10,1 tys

  0,9(0%)

  10,3 tys

  1,0(0%)

  9,0 tys

  0,9(0%)

  8,1 tys

  0,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  60,5 tys

  5,8(0.1%)

  12,5 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  754,2 tys

  71,2(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  356

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,6(0%)

  375

  0,0(0%)

  528

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  369,0 tys

  35,2(0.9%)

  412,6 tys

  39,4(1%)

  349,1 tys

  33,4(0.9%)

  262,8 tys

  24,6(0.6%)

  339,4 tys

  31,8(0.8%)

  312,9 tys

  29,5(0.7%)

  1,9 mln

  183(3.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  900

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,1 tys

  2,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dobre Miasto - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 2 392 mieszkańców Dobrego Miasta jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 131 kobiet oraz 1 261 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców Dobrego Miasta, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Dobrego Miasta mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dobrym Mieście największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz podstawowe ukończone (24,1%).

  17,5% mieszkańców Dobrego Miasta w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 003 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,96 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (29,6% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 103,96.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (9,7% wśród dziewczyn i 14,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 151,25.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 1 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,8% mieszkańców Dobrego Miasta w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 27,0% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,3%
  Województwo
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,9%
  Warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Dobre Miasto
  2,1%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,8%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,0%
  Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,2%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Dobre Miasto
  25,0%
  Województwo
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 25,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Dobre Miasto
  2,1%
  Województwo
  2,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1003 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 003,0
  Warmińsko-mazurskie
  748,0
  Polska
  842,0
 • 0,96 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Dobre Miasto
  0,96
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 23,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 23,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dobrym Mieście

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrym Mieście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
  Publiczne
  89 616-12-05
  ul. GRUDZIĄDZKA 9A
  11-040 Dobre Miasto
  512213
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
  Publiczne
  89 616-15-43
  ul. MALCZEWSKIEGO 7
  11-040 Dobre Miasto
  3757
  Punkt Przedszkolny "Marysieńka"
  Niepubliczny
  ul. Plac 1-go Sierpnia 9
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Punkt Przedszkolny SPSK
  Niepubliczny
  89 616-17-01
  Dobre Miasto 38
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Przedszkole Niepubliczne " Jaś i Małgosia" w Dobrym Mieście
  Niepubliczne
  79 329-72-42
  ul. TUWIMA 5
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
  Niepubliczne
  89 616-30-08
  89 616-30-08
  ul. Ułańska 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Szkoły podstawowe w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 103,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  103,96
  Województwo
  88,14
  Cała Polska
  90,94
 • 103,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  103,43
  Województwo
  86,91
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobre Miasto) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobre Miasto) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  23,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 23 Szkoły podstawowe ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 • 78,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 68,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dobrym Mieście

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrym Mieście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  89 616-13-79
  89 616-13-79
  ul. Gdańska 13
  11-040 Dobre Miasto
  1535230
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (Rotmistrz Witold Pilecki)
  Publiczna
  89 615-13-17
  89 615-13-17
  ul. Garnizonowa 20
  11-040 Dobre Miasto
  922231
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Gen. Józefa Bema (Gen. Józef Bem)
  Publiczna
  89 616-12-22
  89 616-12-22
  ul. Wojska Polskiego 22
  11-040 Dobre Miasto
  1021123
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
  Niepubliczna
  89 616-30-08
  89 616-30-08
  ul. Ułańska 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 151,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  151,25
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,53
  Kraj
  98,90
 • 143,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Dobre Miasto
  143,37
  Warmińsko-mazurskie
  88,28
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Dobre Miasto) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Dobre Miasto) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Dobre Miasto
  21,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 43,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Dobrym Mieście

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrym Mieście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Publiczne im.Jana Pawła II w Dobrym Mieście (Jan Paweł II)
  Publiczne
  89 616-10-91
  89 616-10-91
  ul. Garnizonowa 20
  11-040 Dobre Miasto
  1227334
  Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka
  Niepubliczne
  89 616-12-22
  ul. WOJSKA POLSKIEGO 22
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
  Niepubliczne
  89 616-30-08
  89 616-30-08
  ul. Ułańska 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Dobrym Mieście w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 1 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  1,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 1
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 37 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 37
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Dobre Miasto
  21,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  23,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Dobrym Mieście

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrym Mieście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  9212-
  Technikum Rolnicze w Smolajnach
  Publiczne
  89 616-13-19
  89 616-13-19
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  6110-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  3107-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrym Mieście
  Publiczna
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  393-
  Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  376-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Smolajnach
  Publiczna
  89 616-13-19
  89 616-13-19
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Szkoła Policealna w Dobrym Mieście
  Publiczna
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dobre Miasto, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dobre Miasto, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dobre Miasto, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobre Miasto - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Zabytki w Dobrym Mieście
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dobrego Miasta znajduje się 86 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Dobrym Mieście
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Dobre Miasto, st.1 (chronologia nieznana)dnia 1992-01-30, wykaz dokumentów: A-A112 z 1992-01-30; C-146 z brak daty
  • Kościół z 2. poł. XIV w. (ul. Orła Białego 30)dnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-32/49 z 1949-09-16
  • Klasztor z 2. poł. XIV w. (ul. Orła Białego 30)dnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-32/49 z 1949-09-16
  • Kościół z 1741 r. (ul. Olsztyńska 1)dnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-35/49 z 1949-09-16
  • Mur miejski z 1350 - 1450dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/35 z 1957-10-30
  • Baszta z XIV - XVdnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/35 z 1957-10-30; 818 z 1968-09-03
  • Miasto z 1325 r.dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/39 z 1957-10-30
  • Kamienica z końca XVIII w. (ul. Sowińskiego 13)dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/65 z 1957-10-30
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Sowińskiego 9)dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/67 z 1957-10-30; A-454 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Sowińskiego 5)dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/68 z 1957-10-30
  • Kapliczka z XVIII w.dnia 1968-09-03, wykaz dokumentów: 816 z 1968-09-03
  • Kościół z 1. poł. XIX w. (ul. Górna 1a)dnia 1968-09-03, wykaz dokumentów: 817 z 1968-09-03
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Łużycka 17)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: 2311 z 1987-09-01
  • Dom parafialny z 2. ćw. XIX w. (ul. Olsztyńska 2)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2294 z 1987-09-01
  • Brama z końca XIX w.dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2298 z 1987-09-01
  • Rzeźnia z 1889 r. (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 2b)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2301 z 1987-09-01
  • Kamienica z 1915 r. (ul. Krótka 2)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2308 z 1987-09-01
  • Willa z 1873 r. (ul. Łużycka 2)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2309 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Łużycka 19)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2312 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Łużycka 35)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2313 z 1987-09-01
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Malczewskiego 13)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2314 z 1987-09-01
  • Willa z końca XIX w. (ul. Olsztyńska 8)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2315 z 1987-09-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Olsztyńska 10)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2316 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Orła Białego 22)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2321 z 1987-09-01
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Warszawska 12)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2326 z 1987-09-01
  • Kamienica z 1915 r. (ul. Łużycka 4)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3494 z 1987-09-01
  • Kamienica z 1925 r. (ul. Łużycka 6)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3495 z 1987-09-01
  • Kamienica z 1925 r. (ul. Łużycka 24)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3496 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Łużycka 49)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3761 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Łużycka 14)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3762 z 1987-09-01
  • Stajnia (data nieznana) (ul. Wojska Polskiego 28a)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3824 z 1987-09-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Łużycka 53)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3825 z 1987-09-01
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Fabryczna 3)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3832 z 1987-09-01
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Fabryczna 5)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3833 z 1987-09-01
  • Kamienica z 4. ćw. XIX w. (ul. Malczewskiego 11)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3834 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Orła Białego 13)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3835 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Orła Białego 24)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3836 z 1987-09-01
  • Magazyn z końca XIX w.dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3837 z 1987-09-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 2c)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2299 z 1987-09-02
  • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Łużycka 37)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2302 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 16)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2305 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1920 r. (ul. Grunwaldzka 19)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2306 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 37)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2307 z 1987-09-02
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sowińskiego 7)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2317 z 1987-09-02
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sowińskiego 11)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2318 z 1987-09-02
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sowińskiego 15)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2319 z 1987-09-02
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sowińskiego 17)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2320 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Warszawska 1)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2322 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Warszawska 4)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2324 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1928 r. (ul. Warszawska 6)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2325 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Warszawska 14)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2327 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1905 r. (ul. Wojska Polskiego 8)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2328 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Wojska Polskiego 10)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2329 z 1987-09-02
  • Willa z 1905 r. (ul. Wojska Polskiego 12)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2330 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wojska Polskiego 18)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2331 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1935 r. (ul. Wojska Polskiego 23)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2332 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Wojska Polskiego 25)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2333 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1920 r. (ul. Wojska Polskiego 26)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2334 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wojska Polskiego 27)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2335 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1905 r. (ul. Grunwaldzka 25)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3493 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1915 r. (ul. Wojska Polskiego 14)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3497 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Wojska Polskiego 28)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3498 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wojska Polskiego 45)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3500 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Wojska Polskiego 47)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3501 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Górna 1)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3826 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Górna 16)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3827 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Górna 20)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3828 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 21)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3829 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 23)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3830 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 27)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3831 z 1987-09-02
  • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Warszawska 9)dnia 1987-11-02, wykaz dokumentów: A-2303 z 1987-11-02
  • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Łużycka 26a)dnia 1987-11-02, wykaz dokumentów: A-3491 z 1987-11-02
  • Brama z przełomu XIX/XX w. (ul. Łużycka 26a)dnia 1987-11-02, wykaz dokumentów: A-3492 z 1987-11-02
  • Magazyn z poł. XIX w. (ul. Górna 22)dnia 1987-11-02, wykaz dokumentów: A-3838 z 1987-11-02
  • Gazownia z pocz. XX w. (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 2e)dnia 1989-08-03, wykaz dokumentów: A-4128 z 1989-08-03
  • Zbiornik z pocz. XX w.dnia 1989-08-03, wykaz dokumentów: A-4128 z 1989-08-03
  • Zespół - gazownia z pocz. XX w.dnia 1989-08-03, wykaz dokumentów: A-4128 z 1989-08-03
  • Kapliczka z końca XIX w.dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: A-2295 z 1993-05-31
  • Kapliczka z końca XIX w.dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: A-2296 z 1993-05-31
  • Wieża ciśnień z 1905 r.dnia 1996-03-15, wykaz dokumentów: A-1585 z 1996-03-15
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Warszawska 3)dnia 1996-03-21, wykaz dokumentów: A-2323 z 1996-03-21
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Łużycka 3)dnia 1996-10-03, wykaz dokumentów: A-2310 z 1996-10-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1896 r. (ul. Fabryczna 4a)dnia 1996-12-18, wykaz dokumentów: A-2292 z 1996-12-18
  • Stajnia z 1900 r. (ul. Orła Białego 28)dnia 1998-07-16, wykaz dokumentów: A-1602 z 1998-07-16
  • Stajnia z 2. poł. XIX w. (ul. Górna 9a)dnia 1999-08-30, wykaz dokumentów: A-1645 z 1999-08-30; brak numeru z 2000-01-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Wojska Polskiego 31)dnia 2006-10-26, wykaz dokumentów: A-4342 z 2006-10-26
 • Formy ochrony przyrody w Dobrym Mieście
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dobrego Miasta znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dobrym Mieście
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Środkowej Łyny - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Granice obszaru przedstawia poglądowo mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały z 2017 r., Powierzchnia: 15164.74 ha
  • Doliny Dolnej Łyny - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 16429.9 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 3 lip, Data ustanowienia: 1994-03-05, Opis granicy: ul. Wojska Polskiego 26 posesja prywatna; N-ctwo Wichrowo
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wg aktu grupa 8 drzew stanowiąca fragment alei (1 klon 5 lip 2 jesiony) - w terenie odnaleziono 4 drzewa (2 lipy 1 klon 1 jesion) oraz jeden pień (5), Data ustanowienia: 1994-03-05, Opis granicy: przy drodze wjazdowej do b. PGR-u; N-ctwo Wichrowo

Dobre Miasto - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Dobre Miasto i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dobre Miasto przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 51droga krajowa nr 51(granica (Rosja) - Bezledy - Kiertyny Małe - Bartoszyce - Połęcze - Szwaruny - Osieka - Samolubie - Rogóż - Markajmy - Lidzbark Warmiński - Kraszewo - Miłogórze - Smolajny - Kosyń - Dobre Miasto - Stary Dwór - Barcikowo - Kabikiejmy Dolne - Spręcowo - Dywity - Olsztyn - Dorotowo - Stawiguda - Miodówko - Gryźliny - Ameryka - Olsztynek)
  • DW 507droga wojewódzka nr 507(Braniewo - Bobrowiec - Maciejewo - Zakrzewiec - Lipowina - Wola Lipowska - Białczyn - Piotrowiec - Sawity - Pieniężno - Cieszęta - Henrykowo - Nowy Dwór - Orneta - Karbowo - Karbówka - Lubomino - Zagony - Praslity - Kunik - Dobre Miasto)
  • DW 530droga wojewódzka nr 530(Ostróda - Szeląg - Tabórz - Łukta - Mostkowo - Lusajny - Kojdy - Zajączkowo - Klewry - Kłobia - Kalisty - Świątki - Jankowo - Kwiecewo - Głotowo - Dobre Miasto)
  • DW 593droga wojewódzka nr 593(Miłakowo - Pityny - Kasztanowo - Ełdyty Wielkie - Wilczkowo - Łęgno - Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto - Międzylesie - Orzechowo - Radostowo - Studnica - Wójtówko - Jeziorany - Olszewnik - Żardeniki - Kikity - Lutry - Wójtowo - Ryn Reszelski - Kominki - Zawidy - Mnichowo - Robawy - Reszel)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Dobre Miasto przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 221Linia kolejowa nr 221: Gutkowo - Braniewo [o znaczeniu drugorzędnym] (Gutkowo - Bukwałd - Cerkiewnik - Swobodna - Dobre Miasto - Bzowiec - Rogiedle - Lubomino - Orneta - Henrykowo - Pieniężno - Żugienie - Wysoka Braniewska - Jarzębiec - Grodzie - Braniewo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dobrym Mieście istnieje 72 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 1 Sierpnia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Artylerzystów

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Chodkiewicza

  ul. Cmentarna

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Długa

  ul. Fabryczna

  ul. Garnizonowa

  ul. Gdańska

  ul. Generała Stanisława Maczka

  ul. Grudziądzka

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  pl. Jana Pawła II

  ul. Jeziorańska

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Sułkowskiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Krótka

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Legionów

  ul. Lotników

  ul. Malczewskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Zientary-Malewskiej

  ul. Michała Kajki

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  pl. Młyński

  ul. Ogrodowa

  ul. Olsztyńska

  ul. Orła Białego

  ul. Piechurów

  ul. Pionierów

  Plac Księdza Jerzego Popiełuszki

  Plac Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

  ul. Poprzeczna

  ul. Pułaskiego

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Saperów

  ul. Sowińskiego

  ul. Spichrzowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Nalepy

  ul. Ułańska

  ul. Waldemara Milewicza

  ul. Warszawska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zwycięstwa

  ul. Zygmunta Sierakowskiego

  ul. gen. Jakuba Jasińskiego

  ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Józefa Chłopickiego

  ul. gen. Tadeusza Kościuszki

  ul. ks. Emila Rzeszutka

  ul. mjr. Henryka Sucharskiego

  ul. płk. Jana Kilińskiego

  ul. Łużycka