Powiat jarosławski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat jarosławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 120 980 Liczba mieszkańców
 • 1 029 km2 Powierzchnia
 • 118 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,7% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Chrzan Starosta
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław Adres starostwa powiatowego
 • RJA Tablice rejestracyjne
Powiat jarosławski na mapie
Identyfikatory
 • 1804 TERYT (TERC)
Herb powiatu jarosławskiego
powiat jarosławski herb

powiat jarosławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
16 621 56 85
16 624 11 12
Morawska 2
37-500 Jarosław
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
16 624 03 10
16 624 03 19
Poniatowskiego 50
37-500 Jarosław
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
16 624 26 77
16 624 26 78
Poniatowskiego 6
37-500 Jarosław
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Jarosław
16 624 24 40
16 621 25 18
Grunwaldzka 7
37-500 Jarosław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu
16 621 31 97
16 624 24 60
Pruchnicka 4
37-500 Jarosław
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
(16) 624-62-00
(16) 624-62-49
ul. Jana Pawła II
37-500 Jarosław

Powiat jarosławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat jarosławski ma 120 980 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jarosławskiego w 2050 roku wynosi 100 566, z czego 51 203 to kobiety, a 49 363 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jarosławskiego zawarli w 2017 roku 682 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu jarosławskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jarosławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,06 na 1000 mieszkańców powiatu jarosławskiego. W 2017 roku urodziło się 1 166 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 373 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,99 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,6% zgonów w powiecie jarosławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w powiecie jarosławskim były nowotwory, a 3,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jarosławskiego przypada 9.01 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 934 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 218 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jarosławskiego -284. W tym samym roku 46 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 40 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  62,6% mieszkańców powiatu jarosławskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 120 980 Liczba mieszkańców
 • 61 883 Kobiety
 • 59 097 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jarosławskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 100 566 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 51 203 Kobiety
 • 49 363 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jarosławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jarosławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jarosławskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat jarosławski
  40,5 lat
  Województwo
  40,6 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jarosławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  31,7%
  Województwo
  30,5%
  Polska
  28,8%
 • 27,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • pow. jarosławski
  56,4%
  Województwo
  57,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Polska
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,9%
  woj. podkarpackie
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jarosławskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,6
  Województwo
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. jarosławski
  1,4
  woj. podkarpackie
  1,2
  Kraj
  1,7
 • 682 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jarosławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,1
  woj. podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  -0,0
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jarosławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jarosławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jarosławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jarosławskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 166 Urodzenia żywe
 • 577 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 589 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,6
  Województwo
  10,3
  Polska
  10,5
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat jarosławski
  39,3
  Województwo
  42,4
  Polska
  44,2
 • 8.64 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.64
 • 44.68 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44.68
 • 83.24 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83.24
 • 76.75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.75
 • 34.69 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.69
 • 8.1 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.1
 • 0.52 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.52
 • 3 373 g Średnia waga noworodków
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 429 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 373 g
  woj. podkarpackie
  3 345 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 96 Waga 4000g - 4499g
 • 96
 • 377 Waga 3500g - 3999g
 • 377
 • 435 Waga 3000g - 3499g
 • 435
 • 181 Waga 2500g - 2999g
 • 181
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. jarosławski
  1,28
  Województwo
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. jarosławski
  0,63
  woj. podkarpackie
  0,66
  Polska
  0,71
 • 0,99 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,99
  Podkarpackie
  1,13
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie jarosławskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 093 Zgony
 • 532 Kobiety
  (Zgony)
 • 561 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 9 Zgony niemowląt
 • 7 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 77,8%
  22,2%
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat jarosławski
  9,0
  woj. podkarpackie
  9,0
  Polska
  10,1
 • 100,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  100,6
  woj. podkarpackie
  94,3
  Kraj
  101,5
 • 8,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,3
  Podkarpackie
  4,5
  Cały kraj
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  Podkarpackie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jarosławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat jarosławski
  58,2%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  45,7%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,1%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Polska
  26,7%
 • 2,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat jarosławski
  2,8%
  Podkarpackie
  4,2%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,0
  Cały kraj
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  70,2
  Kraj
  74,3
 • 208,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat jarosławski
  208,8
  Województwo
  214,7
  Cała Polska
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  211,1
  Polska
  261,6
 • 548,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 575,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 519,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat jarosławski
  548,3
  Województwo
  487,3
  Cały kraj
  469,0
 • 79,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 112,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. jarosławski
  79,7
  woj. podkarpackie
  83,0
  Cały kraj
  87,7
 • 22,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. jarosławski
  22,5
  Podkarpackie
  24,2
  Cała Polska
  31,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat jarosławski
  9,6
  woj. podkarpackie
  5,3
  Kraj
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 934 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 499 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 435 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Zameldowania z zagranicy
 • 23 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 218 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 667 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 551 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -278 Saldo migracji
 • -164 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -114 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -284 Saldo migracji wewnętrznych
 • -168 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -116 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jarosławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jarosławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie jarosławskim oddano do użytku 342 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie jarosławskim to 35 556 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 293 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 62,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jarosławskim to 4,49 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie jarosławskim to 106,90 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,44% mieszkań posiada łazienkę, 74,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,18% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 35 556 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 293,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  293,10
  Podkarpackie
  308,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat jarosławski
  84,80 m2
  Województwo
  81,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 24,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. jarosławski
  24,90 m2
  woj. podkarpackie
  25,10 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. jarosławski
  4,08
  woj. podkarpackie
  4,09
  Cała Polska
  3,82
 • 3,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,41
  Województwo
  3,24
  Kraj
  2,69
 • 0,84 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,84
  woj. podkarpackie
  0,79
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 342 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat jarosławski
  2,83
  Województwo
  3,82
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 203 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 534 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,49 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,49
  Podkarpackie
  4,63
  Kraj
  3,91
 • 12,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  12,68
  Województwo
  17,67
  Kraj
  18,14
 • 36 561 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 106,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat jarosławski
  106,9 m2
  Podkarpackie
  106,5 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat jarosławski
  0,30 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat jarosławski
  93,77%
  Województwo
  94,57%
  Kraj
  96,79%
 • 90,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  90,70%
  Województwo
  91,58%
  Cała Polska
  93,66%
 • 88,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  88,44%
  woj. podkarpackie
  89,42%
  Kraj
  91,31%
 • 74,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  74,03%
  woj. podkarpackie
  77,61%
  Polska
  82,12%
 • 76,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat jarosławski
  76,18%
  Podkarpackie
  73,50%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat jarosławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie jarosławskim na 1000 mieszkańców pracuje 182 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jarosławskim wynosiło w 2016 roku 14,6% (15,8% wśród kobiet i 13,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jarosławskim wynosi 3 711,73 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jarosławskiego 8 603 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 644 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 959.

  42,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jarosławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 182 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat jarosławski
  182,0
  Podkarpackie
  207,0
  Polska
  240,0
 • 14,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,8% Kobiety
 • 13,6% Mężczyźni
 • powiat jarosławski
  14,6%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 712 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat jarosławski
  3 712 PLN
  woj. podkarpackie
  3 654 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jarosławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 603 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 644 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 959 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 29,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jarosławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 104 Pracujący ogółem
 • 11 679 Kobiety
 • 10 425 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie jarosławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jarosławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat jarosławski
  59,6
  Podkarpackie
  60,2
  Cały kraj
  63,4
 • 30,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat jarosławski
  30,7
  woj. podkarpackie
  30,9
  Cały kraj
  34,0
 • 106,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat jarosławski
  106,2
  Województwo
  105,6
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jarosławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie jarosławskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 846 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 418 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 827 nowych podmiotów, a 664 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (827) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (636) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (916) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (429) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie jarosławskim najwięcej (641) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 419) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (135) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,8% (2 018) podmiotów, a 75,7% (6 693) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie jarosławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.5%) oraz Budownictwo (17.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 846 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 135 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 018 Przemysł i budownictwo
 • 6 693 Pozostała działalność
 • 827 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie jarosławskim w 2017 roku
 • 664 Podmioty wyrejestrowane w powiecie jarosławskim w 2017 roku
 • 6 418 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 419 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 419
 • 352 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 352
 • 68 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 68
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 8 839 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 839
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 71 Spółdzielnie ogółem
 • 71
 • 582 Spółki handlowe ogółem
 • 582
 • 109  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 109
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 479  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 479
 • 105    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 105
 • 641 Spółki cywilne ogółem
 • 641
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 418 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 085 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 085
 • 1 097 Budownictwo
 • 1 097
 • 573 Przetwórstwo przemysłowe
 • 573
 • 562 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 562
 • 510 Transport i gospodarka magazynowa
 • 510
 • 357 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 357
 • 276 Pozostała działalność
 • 276
 • 195 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 195
 • 149 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 149
 • 149 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 149
 • 146 Informacja i komunikacja
 • 146
 • 102 Edukacja
 • 102
 • 92 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 92
 • 59 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 59
 • 42 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 42
 • 14 Górnictwo i wydobywanie
 • 14
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie jarosławskim stwierdzono 1 254 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,35 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jarosławskim wynosi 82,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jarosławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,21 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 3,94 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,79 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,72 (88%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 254 Przestępstwa ogółem
 • 1 254
 • 753 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 753
 • 209 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 209
 • 217 Przestępstwa drogowe
 • 217
 • 56 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 56
 • 478 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 478
 • 10,35 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,35
  Województwo
  13,97
  Polska
  19,62
 • 6,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat jarosławski
  6,21
  Województwo
  6,34
  Polska
  12,07
 • 1,72 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. jarosławski
  1,72
  woj. podkarpackie
  5,46
  Cała Polska
  4,94
 • 1,79 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,79
  woj. podkarpackie
  1,62
  Cały kraj
  1,78
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,46
  Podkarpackie
  0,39
  Kraj
  0,49
 • 3,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat jarosławski
  3,94
  Podkarpackie
  7,56
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  woj. podkarpackie
  80%
  Kraj
  72%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. jarosławski
  75%
  Podkarpackie
  63%
  Polska
  60%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat jarosławski
  88%
  Podkarpackie
  93%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat jarosławski
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  86%
  Podkarpackie
  85%
  Cała Polska
  84%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  61%
  woj. podkarpackie
  70%
  Cały kraj
  52%

Powiat jarosławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu jarosławskiego wyniosła w 2016 roku 139,4 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu jarosławskiego - 34.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,1 mln złotych, czyli 13,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu jarosławskiego wyniosła w 2016 roku 145,9 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12%). W budżecie powiatu jarosławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 119 złotych na mieszkańca (9,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,5 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie jarosławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  115,1 mln

  945(100%)

  128,1 mln

  1,0 tys(100%)

  142,3 mln

  1,2 tys(100%)

  146,3 mln

  1,2 tys(100%)

  144,7 mln

  1,2 tys(100%)

  142,4 mln

  1,2 tys(100%)

  130,9 mln

  1,1 tys(100%)

  139,4 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  38,0 mln

  313(33%)

  42,5 mln

  350(33.2%)

  43,8 mln

  357(30.8%)

  47,0 mln

  384(32.2%)

  56,7 mln

  464(39.2%)

  51,5 mln

  423(36.2%)

  47,0 mln

  387(35.9%)

  47,5 mln

  391(34.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,4 mln

  127(13.4%)

  18,2 mln

  150(14.2%)

  19,5 mln

  159(13.7%)

  18,1 mln

  148(12.3%)

  18,8 mln

  154(13%)

  18,6 mln

  152(13%)

  19,4 mln

  160(14.8%)

  21,7 mln

  179(15.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  22,7 mln

  187(19.7%)

  21,8 mln

  180(17%)

  30,7 mln

  250(21.6%)

  31,1 mln

  254(21.3%)

  14,6 mln

  120(10.1%)

  14,0 mln

  115(9.8%)

  11,5 mln

  94,9(8.8%)

  16,2 mln

  133(11.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  13,3 mln

  110(11.6%)

  14,2 mln

  117(11.1%)

  15,1 mln

  123(10.6%)

  15,1 mln

  123(10.3%)

  16,0 mln

  131(11.1%)

  15,5 mln

  128(10.9%)

  15,2 mln

  125(11.6%)

  15,1 mln

  125(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,0 mln

  73,7(7.8%)

  9,4 mln

  77,3(7.3%)

  10,9 mln

  88,7(7.6%)

  11,0 mln

  90,0(7.5%)

  11,4 mln

  93,3(7.9%)

  11,5 mln

  94,5(8.1%)

  10,4 mln

  85,7(8%)

  10,9 mln

  89,5(7.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  38,4(4.1%)

  8,7 mln

  72,0(6.8%)

  8,2 mln

  66,7(5.8%)

  5,9 mln

  48,0(4%)

  8,6 mln

  70,6(6%)

  8,7 mln

  71,7(6.1%)

  7,3 mln

  60,3(5.6%)

  7,0 mln

  58,1(5.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 mln

  51,7(5.5%)

  5,3 mln

  44,0(4.2%)

  5,6 mln

  45,4(3.9%)

  5,6 mln

  45,9(3.8%)

  6,6 mln

  54,1(4.6%)

  6,5 mln

  53,3(4.6%)

  6,0 mln

  49,2(4.6%)

  6,2 mln

  50,8(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  24,1(2.5%)

  3,3 mln

  26,8(2.5%)

  3,5 mln

  28,8(2.5%)

  3,7 mln

  30,4(2.5%)

  4,5 mln

  36,9(3.1%)

  5,7 mln

  46,8(4%)

  5,4 mln

  44,1(4.1%)

  5,2 mln

  43,1(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  160,0 tys

  1,3(0.1%)

  1,8 mln

  15,0(1.4%)

  1,3 mln

  10,8(0.9%)

  4,0 mln

  33,0(2.8%)

  2,1 mln

  16,9(1.4%)

  5,5 mln

  44,9(3.8%)

  3,8 mln

  31,2(2.9%)

  4,5 mln

  37,1(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  777,5 tys

  6,4(0.7%)

  678,9 tys

  5,6(0.5%)

  769,2 tys

  6,3(0.5%)

  1,2 mln

  9,7(0.8%)

  1,1 mln

  8,7(0.7%)

  1,4 mln

  11,2(1%)

  1,7 mln

  14,2(1.3%)

  2,0 mln

  16,6(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  761,5 tys

  6,3(0.7%)

  841,7 tys

  6,9(0.7%)

  1,0 mln

  8,4(0.7%)

  811,0 tys

  6,6(0.6%)

  889,7 tys

  7,3(0.6%)

  986,1 tys

  8,1(0.7%)

  937,3 tys

  7,7(0.7%)

  949,0 tys

  7,8(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  704,0 tys

  5,8(0.6%)

  692,9 tys

  5,7(0.5%)

  1,3 mln

  10,3(0.9%)

  2,0 mln

  16,7(1.4%)

  1,8 mln

  15,0(1.3%)

  1,4 mln

  11,7(1%)

  1,1 mln

  8,8(0.8%)

  914,1 tys

  7,5(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  211,9 tys

  1,7(0.2%)

  222,4 tys

  1,8(0.2%)

  256,3 tys

  2,1(0.2%)

  270,7 tys

  2,2(0.2%)

  295,5 tys

  2,4(0.2%)

  317,2 tys

  2,6(0.2%)

  291,5 tys

  2,4(0.2%)

  388,5 tys

  3,2(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  132,5 tys

  1,1(0.1%)

  126,4 tys

  1,0(0.1%)

  204,9 tys

  1,7(0.1%)

  294,9 tys

  2,4(0.2%)

  327,7 tys

  2,7(0.2%)

  215,5 tys

  1,8(0.2%)

  372,9 tys

  3,1(0.3%)

  334,1 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,5(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  143,6 tys

  1,2(0.1%)

  358,0 tys

  2,9(0.3%)

  192,3 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  16,6 tys

  0,1(0%)

  36,9 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  0,3(0%)

  23,9 tys

  0,2(0%)

  32,4 tys

  0,3(0%)

  39,4 tys

  0,3(0%)

  32,5 tys

  0,3(0%)

  37,0 tys

  0,3(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  164,3 tys

  1,4(0.1%)

  93,5 tys

  0,8(0.1%)

  24,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  31,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  912,4 tys

  7,5(0.6%)

  242,7 tys

  2,0(0.2%)

  52,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie jarosławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  112,2 mln

  922(100%)

  118,3 mln

  961(100%)

  132,3 mln

  1,1 tys(100%)

  141,1 mln

  1,2 tys(100%)

  143,5 mln

  1,2 tys(100%)

  144,8 mln

  1,2 tys(100%)

  135,4 mln

  1,1 tys(100%)

  145,9 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  62,0 mln

  510(55.3%)

  67,8 mln

  558(57.3%)

  71,7 mln

  585(54.2%)

  77,2 mln

  631(54.7%)

  80,1 mln

  656(55.8%)

  76,1 mln

  624(52.5%)

  72,7 mln

  599(53.7%)

  74,4 mln

  613(51%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,4 mln

  76,9(8.3%)

  11,7 mln

  96,4(9.9%)

  13,8 mln

  113(10.5%)

  15,0 mln

  122(10.6%)

  16,1 mln

  131(11.2%)

  17,5 mln

  143(12.1%)

  19,0 mln

  156(14%)

  20,0 mln

  165(13.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,0 mln

  98,6(10.7%)

  12,7 mln

  105(10.8%)

  12,4 mln

  101(9.4%)

  14,2 mln

  116(10.1%)

  15,6 mln

  128(10.9%)

  15,0 mln

  123(10.3%)

  15,4 mln

  127(11.4%)

  17,5 mln

  144(12%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,9 mln

  89,2(9.7%)

  5,7 mln

  46,7(4.8%)

  11,3 mln

  92,5(8.6%)

  11,2 mln

  91,3(7.9%)

  6,4 mln

  52,0(4.4%)

  4,1 mln

  34,0(2.9%)

  3,3 mln

  26,8(2.4%)

  7,7 mln

  63,4(5.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,1 mln

  49,8(5.4%)

  5,3 mln

  43,7(4.5%)

  5,5 mln

  45,1(4.2%)

  5,6 mln

  45,9(4%)

  6,5 mln

  53,6(4.6%)

  6,5 mln

  53,2(4.5%)

  5,9 mln

  48,9(4.4%)

  6,2 mln

  50,8(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,2 mln

  34,5(3.7%)

  5,5 mln

  45,7(4.7%)

  5,0 mln

  40,6(3.8%)

  5,7 mln

  46,2(4%)

  6,1 mln

  50,2(4.3%)

  6,7 mln

  54,9(4.6%)

  5,8 mln

  47,6(4.3%)

  5,6 mln

  45,9(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  160,0 tys

  1,3(0.1%)

  1,8 mln

  15,0(1.5%)

  1,3 mln

  10,8(1%)

  4,0 mln

  33,0(2.9%)

  2,1 mln

  17,0(1.4%)

  5,5 mln

  44,9(3.8%)

  3,8 mln

  31,2(2.8%)

  4,5 mln

  37,1(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  584,5 tys

  4,8(0.5%)

  1,3 mln

  10,4(1.1%)

  3,3 mln

  26,6(2.5%)

  1,4 mln

  11,3(1%)

  1,5 mln

  12,0(1%)

  2,1 mln

  17,1(1.4%)

  1,3 mln

  10,7(1%)

  2,7 mln

  21,9(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  762,6 tys

  6,3(0.7%)

  680,2 tys

  5,6(0.6%)

  2,0 mln

  16,0(1.5%)

  1,8 mln

  14,5(1.3%)

  1,8 mln

  14,5(1.2%)

  1,8 mln

  14,9(1.3%)

  1,9 mln

  15,3(1.4%)

  1,9 mln

  15,7(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  12,2(1.3%)

  1,7 mln

  13,8(1.4%)

  2,4 mln

  19,4(1.8%)

  1,5 mln

  12,0(1%)

  1,7 mln

  13,9(1.2%)

  3,0 mln

  25,0(2.1%)

  2,2 mln

  17,8(1.6%)

  1,8 mln

  14,8(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  673,0 tys

  5,5(0.6%)

  1,9 mln

  16,0(1.6%)

  1,4 mln

  11,4(1.1%)

  1,7 mln

  14,2(1.2%)

  3,4 mln

  27,4(2.3%)

  4,8 mln

  39,4(3.3%)

  2,4 mln

  20,0(1.8%)

  1,6 mln

  12,9(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  850,0 tys

  7,0(0.8%)

  957,6 tys

  7,9(0.8%)

  975,2 tys

  7,9(0.7%)

  735,7 tys

  6,0(0.5%)

  689,6 tys

  5,6(0.5%)

  700,9 tys

  5,8(0.5%)

  723,6 tys

  6,0(0.5%)

  705,0 tys

  5,8(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  554,9 tys

  4,6(0.5%)

  472,1 tys

  3,8(0.4%)

  464,0 tys

  3,8(0.3%)

  245,5 tys

  2,0(0.2%)

  189,2 tys

  1,6(0.1%)

  212,1 tys

  1,7(0.2%)

  684,0 tys

  5,6(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,5(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  24,9(2.7%)

  474,0 tys

  3,9(0.4%)

  472,2 tys

  3,8(0.4%)

  462,9 tys

  3,8(0.3%)

  439,3 tys

  3,6(0.3%)

  416,1 tys

  3,4(0.3%)

  409,5 tys

  3,4(0.3%)

  283,7 tys

  2,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  159,7 tys

  1,3(0.1%)

  165,3 tys

  1,4(0.1%)

  169,6 tys

  1,4(0.1%)

  176,9 tys

  1,4(0.1%)

  183,4 tys

  1,5(0.1%)

  185,1 tys

  1,5(0.1%)

  185,1 tys

  1,5(0.1%)

  183,4 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,4(0%)

  21,5 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  626

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  31,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  775,8 tys

  6,4(0.5%)

  188,9 tys

  1,6(0.1%)

  49,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat jarosławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 29 481 mieszkańców powiatu jarosławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 353 kobiet oraz 15 128 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu jarosławskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jarosławskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jarosławskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,5%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  15,8% mieszkańców powiatu jarosławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 709 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,58.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,37.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,3% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 14,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,0% mieszkańców powiatu jarosławskiego w wieku potencjalnej nauki (31,6% kobiet i 32,3% mężczyzn).

 • 13,9% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  13,9%
  Podkarpackie
  15,7%
  Kraj
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,8% W miastach
  (wyższe)
 • 9,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat jarosławski
  32,5%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 41,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  Podkarpackie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat jarosławski
  9,6%
  woj. podkarpackie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,8%
  Województwo
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat jarosławski
  23,4%
  Podkarpackie
  23,5%
  Kraj
  22,9%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. jarosławski
  6,4%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat jarosławski
  22,3%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,5%
  Podkarpackie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 709 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. jarosławski
  709,0
  woj. podkarpackie
  773,0
  Polska
  811,0
 • 1,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,35
  Podkarpackie
  1,12
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 138,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 137,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 82,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 78,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 22,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat jarosławski
  92,58
  Podkarpackie
  92,92
  Polska
  96,62
 • 90,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat jarosławski
  90,44
  Województwo
  90,73
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jarosławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jarosławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,0
  woj. podkarpackie
  16,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 634,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 510,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 123,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. jarosławski
  94,37
  woj. podkarpackie
  96,07
  Cała Polska
  100,01
 • 90,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. jarosławski
  90,49
  woj. podkarpackie
  91,31
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jarosławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jarosławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  20,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 320,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 223,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 97,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie jarosławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat jarosławski
  27,0
  woj. podkarpackie
  27,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 136,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 90,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  26,0
  Podkarpackie
  26,0
  Polska
  24,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 15 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 15
 • 163,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 97,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  23,0
  woj. podkarpackie
  22,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jarosławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jarosławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jarosławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie jarosławskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie jarosławskim znajdowało się 8 hoteli (4 ★★★, 2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 627)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 8
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 9
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 18


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie jarosławskim: 28 (publiczne: 27, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 22 (przystosowane wejście do budynku: 22, udogodnienia wewnątrz budynku: 13). W powiecie jarosławskim 20 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 992 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 984 (uczestnicy: 197 418)
  • seanse filmowe: 24 (uczestnicy: 1 842)
  • wystawy: 110 (uczestnicy: 51 960)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 70 (uczestnicy: 23 238)
  • koncerty: 105 (uczestnicy: 21 790)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 227 (uczestnicy: 5 285)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 59 (uczestnicy: 48 749)
  • konkursy: 35 (uczestnicy: 2 349)
  • pokazy teatralne: 85 (uczestnicy: 15 664)
  • konferencje: 41 (uczestnicy: 1 500)
  • interdyscyplinarne: 56 (uczestnicy: 17 523)
  • warsztaty: 149 (uczestnicy: 2 628)
  • inne: 23 (uczestnicy: 4 890)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 842)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 197)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 33)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 11 (członkowie: 130)
  • literackie: 1 (członkowie: 12)
  • koło gospodyń wiejskich: 21 (członkowie: 462)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 164)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 30)
  • tańca: 1 (absolwenci: 25)
  • komputerowe: 8 (absolwenci: 109)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 17
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 58 (członkowie: 887)
  • teatralne: 4 (członkowie: 75)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 51)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 168)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 18 (członkowie: 245)
  • taneczne: 12 (członkowie: 263)
  • inne: 4 (członkowie: 85)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie jarosławskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 330 miejscami na widowni. Odbyło się 796 seansów, na które przyszło 28 967 widzów, w tym 233 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 055 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie jarosławskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 338 zwiedzających, co daje 275 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jarosławskim działało 35 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 316 465 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 61 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 34 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 329 121 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 110
  • dostępne dla czytelników: 73
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 70
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 7
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jarosławskim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 69 151 wolumenów w tym ziobry specjalne: 234. Odnotowano 871 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 24 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 75 145 wolumenów. Odnotowano 1 694 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jarosławskim działało 86 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 278 członków. Zarejestrowano 4 403 ćwiczących (mężczyźni: 3 475, kobiety: 928, chłopcy do lat 18: 2 031, dziewczęta do lat 18: 735). Aktywne były 154 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (98), instruktora sportowego (80) oraz inne osoby (44).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie jarosławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)