Powiat jarosławski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat jarosławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 121 299 Liczba mieszkańców
 • 1 029 km2 Powierzchnia
 • 118 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,7% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Chrzan Starosta
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław Adres starostwa powiatowego
 • RJA Tablice rejestracyjne
Powiat jarosławski na mapie
Identyfikatory
 • 1804 TERYT (TERC)
Herb powiatu jarosławskiego
powiat jarosławski herb

powiat jarosławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
16 621 56 85
16 624 11 12
Morawska 2
37-500 Jarosław
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
16 624 03 10
16 624 03 19
Poniatowskiego 50
37-500 Jarosław
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
16 624 26 77
16 624 26 78
Poniatowskiego 6
37-500 Jarosław
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Jarosław
16 624 24 40
16 621 25 18
Grunwaldzka 7
37-500 Jarosław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu
16 621 31 97
16 624 24 60
Pruchnicka 4
37-500 Jarosław
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
(16) 624-62-00
(16) 624-62-49
ul. Jana Pawła II
37-500 Jarosław

Powiat jarosławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat jarosławski ma 121 299 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jarosławskiego w 2050 roku wynosi 100 566, z czego 51 203 to kobiety, a 49 363 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jarosławskiego zawarli w 2016 roku 647 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu jarosławskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jarosławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,1 na 1000 mieszkańców powiatu jarosławskiego. W 2016 roku urodziło się 1 086 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 337 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,99 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 59,7% zgonów w powiecie jarosławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w powiecie jarosławskim były nowotwory, a 2,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jarosławskiego przypada 9.01 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 934 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 218 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jarosławskiego -284. W tym samym roku 46 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 40 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  62,9% mieszkańców powiatu jarosławskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 121 299 Liczba mieszkańców
 • 62 061 Kobiety
 • 59 238 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jarosławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jarosławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jarosławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jarosławskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100 566 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 51 203 Kobiety
 • 49 363 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jarosławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jarosławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jarosławskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. jarosławski
  40,2 lat
  Województwo
  40,4 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jarosławski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. jarosławski
  31,7%
  Podkarpackie
  30,5%
  Polska
  28,8%
 • 27,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,4%
  Województwo
  57,1%
  Kraj
  55,8%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  Województwo
  8,7%
  Kraj
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,9%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Powiat
  0,5%
  Podkarpackie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jarosławskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  5,3
  Podkarpackie
  5,2
  Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat jarosławski
  1,4
  woj. podkarpackie
  1,2
  Cały kraj
  1,7
 • 647 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jarosławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,1
  woj. podkarpackie
  0,5
  Polska
  -0,2
 • -0,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jarosławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jarosławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jarosławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jarosławskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 086 Urodzenia żywe
 • 535 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 551 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. jarosławski
  9,0
  Podkarpackie
  9,5
  Kraj
  10,0
 • 36,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. jarosławski
  36,3
  woj. podkarpackie
  38,9
  Cały kraj
  41,7
 • 9.14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.14
 • 43.07 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.07
 • 76.83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76.83
 • 70.02 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.02
 • 29.96 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.96
 • 6.5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.5
 • 0.53 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.53
 • 3 337 g Średnia waga noworodków
 • 3 239 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 433 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat jarosławski
  3 337 g
  Województwo
  3 349 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 91 Waga 4000g - 4499g
 • 91
 • 355 Waga 3500g - 3999g
 • 355
 • 379 Waga 3000g - 3499g
 • 379
 • 162 Waga 2500g - 2999g
 • 162
 • 49 Waga 2000g - 2499g
 • 49
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,17
  Województwo
  1,25
  Polska
  1,36
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. jarosławski
  0,58
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,66
 • 0,99 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,99
  woj. podkarpackie
  1,06
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie jarosławskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 093 Zgony
 • 532 Kobiety
  (Zgony)
 • 561 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 9 Zgony niemowląt
 • 7 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 77,8%
  22,2%
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,0
  woj. podkarpackie
  9,0
  Polska
  10,1
 • 100,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  100,6
  woj. podkarpackie
  94,3
  Cały kraj
  101,5
 • 8,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,3
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. jarosławski
  2,5
  woj. podkarpackie
  2,5
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jarosławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  58,2%
  Województwo
  53,4%
  Cała Polska
  45,7%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat jarosławski
  22,1%
  Podkarpackie
  23,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 2,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat jarosławski
  2,8%
  Województwo
  4,2%
  Cała Polska
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  0,0
  Kraj
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,2
  Cały kraj
  74,3
 • 208,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. jarosławski
  208,8
  woj. podkarpackie
  214,7
  Polska
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  211,1
  Kraj
  261,6
 • 548,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 575,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 519,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. jarosławski
  548,3
  Podkarpackie
  487,3
  Cała Polska
  469,0
 • 79,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 112,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat jarosławski
  79,7
  Województwo
  83,0
  Kraj
  87,7
 • 22,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. jarosławski
  22,5
  Województwo
  24,2
  Kraj
  31,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,6
  Województwo
  5,3
  Kraj
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat jarosławski
  1,1%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 934 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 499 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 435 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Zameldowania z zagranicy
 • 23 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 218 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 667 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 551 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -278 Saldo migracji
 • -164 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -114 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -284 Saldo migracji wewnętrznych
 • -168 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -116 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jarosławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jarosławski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie jarosławskim oddano do użytku 204 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,68 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  99,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,5% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jarosławskim to 5,82 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie jarosławskim to 145,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 204 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat jarosławski
  1,68
  Województwo
  3,70
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 203 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 187 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,82 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  5,82
  woj. podkarpackie
  4,70
  Polska
  3,96
 • 9,79 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat jarosławski
  9,79
  Podkarpackie
  17,38
  Cały kraj
  16,85
 • 29 645 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 145,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  145,3 m2
  Województwo
  107,1 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. jarosławski
  0,24 m2
  Podkarpackie
  0,40 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie jarosławskim na 1000 mieszkańców pracuje 182 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jarosławskim wynosiło w 2016 roku 14,7% (15,9% wśród kobiet i 13,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jarosławskim wynosi 3 711,73 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jarosławskiego 8 603 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 644 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 959.

  42,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jarosławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,7% w przemyśle i budownictwie, a 10,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 182 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  182,0
  Województwo
  207,0
  Polska
  240,0
 • 14,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,9% Kobiety
 • 13,7% Mężczyźni
 • powiat jarosławski
  14,7%
  Województwo
  11,6%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 712 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. jarosławski
  3 712 PLN
  woj. podkarpackie
  3 654 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jarosławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 603 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 644 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 959 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,7% Przemysł i budownictwo
 • 16,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jarosławskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 104 Pracujący ogółem
 • 11 679 Kobiety
 • 10 425 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie jarosławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jarosławski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 58,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. jarosławski
  58,9
  Podkarpackie
  59,1
  Cała Polska
  61,7
 • 29,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat jarosławski
  29,6
  woj. podkarpackie
  29,8
  Kraj
  32,7
 • 101,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  101,4
  woj. podkarpackie
  102,1
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jarosławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie jarosławskim stwierdzono 1 286 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,60 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jarosławskim wynosi 79,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jarosławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,53 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 4,48 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,61 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,03 (84%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 286 Przestępstwa ogółem
 • 1 286
 • 792 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 792
 • 246 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 246
 • 195 Przestępstwa drogowe
 • 195
 • 49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 49
 • 544 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 544
 • 10,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,60
  Podkarpackie
  11,02
  Cała Polska
  19,48
 • 6,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat jarosławski
  6,53
  Województwo
  6,84
  Cała Polska
  12,76
 • 2,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. jarosławski
  2,03
  woj. podkarpackie
  1,88
  Polska
  3,91
 • 1,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. jarosławski
  1,61
  woj. podkarpackie
  1,74
  Cała Polska
  1,91
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,40
  Województwo
  0,39
  Kraj
  0,47
 • 4,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,48
  woj. podkarpackie
  5,24
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat jarosławski
  80%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  67%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  Podkarpackie
  59%
  Kraj
  55%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  74%
  Kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat jarosławski
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat jarosławski
  94%
  Województwo
  85%
  Cały kraj
  83%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat jarosławski
  59%
  Województwo
  47%
  Kraj
  46%

Powiat jarosławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 30 363 mieszkańców powiatu jarosławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 786 kobiet oraz 15 577 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu jarosławskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jarosławskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jarosławskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,5%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  15,7% mieszkańców powiatu jarosławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 735 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,8% ludności (25,1% wśród dziewczynek i 24,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,73.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,39.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,5% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,7% mieszkańców powiatu jarosławskiego w wieku potencjalnej nauki (32,4% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 13,9% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  13,9%
  Województwo
  15,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,8% W miastach
  (wyższe)
 • 9,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,5%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Kraj
  33,3%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 41,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  woj. podkarpackie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat jarosławski
  9,6%
  Podkarpackie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat jarosławski
  20,8%
  Podkarpackie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat jarosławski
  23,4%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  22,9%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat jarosławski
  6,4%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat jarosławski
  22,3%
  Podkarpackie
  20,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat jarosławski
  1,5%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 735 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat jarosławski
  735,0
  Województwo
  793,0
  Kraj
  842,0
 • 1,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,45
  Województwo
  1,25
  Polska
  1,12
 •  
 • 129,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 129,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 72,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 86,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat jarosławski
  86,73
  Województwo
  86,66
  Polska
  90,94
 • 86,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. jarosławski
  86,20
  woj. podkarpackie
  86,22
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jarosławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jarosławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  woj. podkarpackie
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9
 •  
 • 648,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 525,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 123,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 94,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  94,39
  Podkarpackie
  95,37
  Kraj
  98,90
 • 90,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat jarosławski
  90,98
  Podkarpackie
  91,81
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jarosławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jarosławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  woj. podkarpackie
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 11 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 11
 •  
 • 336,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 237,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 99,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie jarosławskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. jarosławski
  4,0
  Podkarpackie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 151,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 102,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat jarosławski
  25,0
  Podkarpackie
  26,0
  Cały kraj
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 13 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 13
 • 165,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 102,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat jarosławski
  33,0
  woj. podkarpackie
  23,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 33 Szkoły policealne ogółem
 • 33
 • 50 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 50
 • 30 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 30
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jarosławski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jarosławski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jarosławski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)