Powiat legnicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat legnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 233 Liczba mieszkańców
 • 744 km2 Powierzchnia
 • 74 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,3% Stopa urbanizacji
 • Janina Mazur Starosta
 • pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica Adres starostwa powiatowego
 • DLE Tablice rejestracyjne
Powiat legnicki na mapie
Identyfikatory
 • 0209 TERYT (TERC)
Herb powiatu legnickiego
powiat legnicki herb
Flaga powiatu legnickiego
powiat legnicki flaga

Powiat legnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat legnicki ma 55 233 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legnickiego w 2050 roku wynosi 51 295, z czego 25 999 to kobiety, a 25 296 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu legnickiego zawarli w 2017 roku 248 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu legnickiego jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat legnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -52. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,94 na 1000 mieszkańców powiatu legnickiego. W 2017 roku urodziło się 561 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 320 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,92 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 40,7% zgonów w powiecie legnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w powiecie legnickim były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu legnickiego przypada 10.69 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 840 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 683 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu legnickiego 157. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  62,6% mieszkańców powiatu legnickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu legnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 55 233 Liczba mieszkańców
 • 28 165 Kobiety
 • 27 068 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie legnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie legnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie legnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legnickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 51 295 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 25 999 Kobiety
 • 25 296 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie legnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie legnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie legnickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu legnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat legnicki
  41,0 lat
  woj. dolnośląskie
  42,2 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat legnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu legnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,4%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat legnicki
  55,6%
  Województwo
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat legnicki
  9,7%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,1%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie legnickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. legnicki
  4,5
  Województwo
  4,8
  Polska
  5,0
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  2,1
  woj. dolnośląskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 248 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie legnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -52 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -27 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -25 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,9
  Województwo
  -1,3
  Cała Polska
  -0,0
 • -2,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie legnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie legnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie legnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie legnickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 561 Urodzenia żywe
 • 271 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 290 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,2
  Województwo
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 43,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  43,2
  Województwo
  41,7
  Cały kraj
  44,2
 • 16.43 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.43
 • 55.89 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55.89
 • 101.12 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101.12
 • 82.7 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82.7
 • 27.45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.45
 • 5.48 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.48
 • 0.6 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.6
 • 3 320 g Średnia waga noworodków
 • 3 259 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 377 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. legnicki
  3 320 g
  woj. dolnośląskie
  3 348 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 149 Waga 3500g - 3999g
 • 149
 • 227 Waga 3000g - 3499g
 • 227
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,44
  woj. dolnośląskie
  1,36
  Cały kraj
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat legnicki
  0,70
  Województwo
  0,67
  Polska
  0,71
 • 0,92 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. legnicki
  0,92
  Województwo
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie legnickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 589 Zgony
 • 282 Kobiety
  (Zgony)
 • 307 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. legnicki
  10,7
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Cała Polska
  10,1
 • 112,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  112,2
  Województwo
  111,3
  Kraj
  101,5
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. legnicki
  1,9
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,9
  woj. dolnośląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat legnicki
  49,2%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Cały kraj
  45,7%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  23,8%
  Dolnośląskie
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,4%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,5
  Cała Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  78,7
  Cały kraj
  74,3
 • 245,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  245,4
  woj. dolnośląskie
  297,3
  Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,7
  Cała Polska
  261,6
 • 507,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 548,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 463,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat legnicki
  507,1
  Województwo
  489,6
  Cała Polska
  469,0
 • 107,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 60,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 153,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  107,7
  Dolnośląskie
  97,3
  Polska
  87,7
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat legnicki
  7,1
  Województwo
  32,6
  Cały kraj
  31,8
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  8,9
  Cała Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,4%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 840 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 437 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 403 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 683 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 372 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 311 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 156 Saldo migracji
 • 65 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 91 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 157 Saldo migracji wewnętrznych
 • 65 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 92 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie legnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat legnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie legnickim oddano do użytku 179 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,24 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie legnickim to 18 168 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 93,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie legnickim to 5,26 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie legnickim to 131,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,52% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,70% mieszkań posiada łazienkę, 74,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,37% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 168 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 329,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. legnicki
  329,20
  woj. dolnośląskie
  396,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  84,80 m2
  woj. dolnośląskie
  72,40 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat legnicki
  27,90 m2
  Dolnośląskie
  28,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,32 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat legnicki
  4,32
  Dolnośląskie
  3,84
  Cały kraj
  3,82
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,04
  woj. dolnośląskie
  2,52
  Cała Polska
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat legnicki
  0,70
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 179 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,24 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat legnicki
  3,24
  Województwo
  5,88
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 168 Użytek własny
 • 32 Sprzedaż lub wynajem
 • 84,0%
  16,0%
 • 941 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,26 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat legnicki
  5,26
  Województwo
  3,48
  Kraj
  3,91
 • 17,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  17,04
  woj. dolnośląskie
  20,49
  Cały kraj
  18,14
 • 23 480 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 131,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  131,2 m2
  woj. dolnośląskie
  81,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,43 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,52%
  Dolnośląskie
  98,59%
  Cały kraj
  96,79%
 • 92,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,94%
  woj. dolnośląskie
  94,82%
  Kraj
  93,66%
 • 89,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,70%
  Dolnośląskie
  92,57%
  Cały kraj
  91,31%
 • 74,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  74,55%
  Dolnośląskie
  81,32%
  Kraj
  82,12%
 • 39,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  39,37%
  Województwo
  64,85%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat legnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie legnickim na 1000 mieszkańców pracuje 163 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie legnickim wynosiło w 2016 roku 13,0% (14,9% wśród kobiet i 11,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legnickim wynosi 3 579,41 PLN, co odpowiada 83.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legnickiego 6 036 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 295 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 741.

  27,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 163 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  163,0
  woj. dolnośląskie
  262,0
  Polska
  240,0
 • 13,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,9% Kobiety
 • 11,3% Mężczyźni
 • Powiat
  13,0%
  woj. dolnośląskie
  7,2%
  Kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie legnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie legnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie legnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 579 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 579 PLN
  Województwo
  4 386 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie legnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 036 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 295 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 741 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,1% Przemysł i budownictwo
 • 24,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,7% Pozostałe
 • 34,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie legnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 019 Pracujący ogółem
 • 4 267 Kobiety
 • 4 752 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie legnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat legnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. legnicki
  59,8
  woj. dolnośląskie
  63,4
  Cała Polska
  63,4
 • 31,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat legnicki
  31,1
  Dolnośląskie
  35,8
  Cały kraj
  34,0
 • 108,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat legnicki
  108,6
  woj. dolnośląskie
  129,6
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat legnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie legnickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 204 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 968 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 548 nowych podmiotów, a 404 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (548) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (417) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (497) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (288) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie legnickim najwięcej (268) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 032) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (197) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,7% (1 183) podmiotów, a 73,5% (3 824) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie legnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.4%) oraz Budownictwo (15.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 204 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 197 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 183 Przemysł i budownictwo
 • 3 824 Pozostała działalność
 • 548 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie legnickim w 2017 roku
 • 404 Podmioty wyrejestrowane w powiecie legnickim w 2017 roku
 • 3 968 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 032 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 032
 • 147 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 147
 • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 23
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 5 202 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 202
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 3
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 305 Spółki handlowe ogółem
 • 305
 • 51  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 51
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 268  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 268
 • 50    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 50
 • 243 Spółki cywilne ogółem
 • 243
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 968 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 208 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 208
 • 620 Budownictwo
 • 620
 • 352 Transport i gospodarka magazynowa
 • 352
 • 336 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 336
 • 334 Przetwórstwo przemysłowe
 • 334
 • 191 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 191
 • 178 Pozostała działalność
 • 178
 • 158 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 158
 • 130 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 130
 • 128 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 128
 • 111 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 111
 • 68 Edukacja
 • 68
 • 58 Informacja i komunikacja
 • 58
 • 39 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 39
 • 37 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 37
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie legnickim stwierdzono 1 160 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie legnickim wynosi 63,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu legnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,30 (wykrywalność 48%) oraz przeciwko mieniu - 10,89 (wykrywalność 32%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,15 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,69 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 160 Przestępstwa ogółem
 • 1 160
 • 789 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 789
 • 93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 93
 • 174 Przestępstwa drogowe
 • 174
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 601 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 601
 • 21,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  21,02
  Dolnośląskie
  25,10
  Cały kraj
  19,62
 • 14,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat legnicki
  14,30
  woj. dolnośląskie
  17,91
  Polska
  12,07
 • 1,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat legnicki
  1,69
  Województwo
  4,00
  Cały kraj
  4,94
 • 3,15 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,15
  Województwo
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. legnicki
  0,29
  Województwo
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 10,89 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat legnicki
  10,89
  Dolnośląskie
  14,49
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. legnicki
  63%
  Dolnośląskie
  64%
  Polska
  72%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  49%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  60%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. legnicki
  79%
  Dolnośląskie
  81%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. dolnośląskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. legnicki
  81%
  Dolnośląskie
  83%
  Polska
  84%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat legnicki
  33%
  Województwo
  45%
  Cały kraj
  52%

Powiat legnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu legnickiego wyniosła w 2016 roku 60,4 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu legnickiego - 47.7% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.3%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,0 mln złotych, czyli 6,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu legnickiego wyniosła w 2016 roku 63,6 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (37.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.5%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.8%). W budżecie powiatu legnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 175 złotych na mieszkańca (15,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,3 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie legnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu legnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu legnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,5 mln

  1,1 tys(100%)

  57,9 mln

  1,1 tys(100%)

  56,0 mln

  1,0 tys(100%)

  55,1 mln

  1,0 tys(100%)

  65,4 mln

  1,2 tys(100%)

  60,0 mln

  1,1 tys(100%)

  60,2 mln

  1,1 tys(100%)

  60,4 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  24,1 mln

  450(42.7%)

  22,2 mln

  412(38.3%)

  23,5 mln

  429(41.9%)

  24,5 mln

  447(44.4%)

  35,2 mln

  642(53.8%)

  27,5 mln

  501(45.9%)

  28,4 mln

  516(47.2%)

  28,8 mln

  522(47.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,1 mln

  169(16%)

  7,1 mln

  133(12.3%)

  6,5 mln

  119(11.6%)

  5,8 mln

  106(10.5%)

  5,7 mln

  103(8.7%)

  6,1 mln

  111(10.2%)

  6,9 mln

  125(11.4%)

  6,8 mln

  124(11.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,9 mln

  109(10.4%)

  6,0 mln

  111(10.3%)

  6,1 mln

  112(10.9%)

  5,9 mln

  107(10.6%)

  5,5 mln

  101(8.5%)

  5,6 mln

  102(9.3%)

  5,8 mln

  105(9.6%)

  6,7 mln

  121(11%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,5 mln

  103(9.8%)

  5,6 mln

  104(9.7%)

  5,6 mln

  102(9.9%)

  5,3 mln

  97,4(9.7%)

  5,3 mln

  96,2(8.1%)

  5,2 mln

  94,8(8.7%)

  5,4 mln

  99,0(9.1%)

  6,0 mln

  108(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,8 mln

  108(10.3%)

  9,6 mln

  179(16.6%)

  6,4 mln

  117(11.4%)

  5,2 mln

  95,4(9.5%)

  3,7 mln

  67,8(5.7%)

  6,0 mln

  108(9.9%)

  5,4 mln

  97,3(8.9%)

  5,4 mln

  98,5(9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  60,3(5.7%)

  4,4 mln

  82,4(7.7%)

  4,6 mln

  83,2(8.1%)

  4,9 mln

  88,8(8.8%)

  5,5 mln

  99,5(8.3%)

  5,6 mln

  102(9.3%)

  4,1 mln

  73,8(6.7%)

  3,5 mln

  62,6(5.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  725,0 tys

  13,5(1.3%)

  676,6 tys

  12,6(1.2%)

  992,0 tys

  18,1(1.8%)

  1,1 mln

  20,5(2%)

  1,2 mln

  21,1(1.8%)

  1,1 mln

  19,7(1.8%)

  1,1 mln

  19,6(1.8%)

  1,2 mln

  22,0(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  19,7(1.9%)

  1,1 mln

  20,1(1.9%)

  998,0 tys

  18,2(1.8%)

  754,5 tys

  13,8(1.4%)

  848,3 tys

  15,5(1.3%)

  1,2 mln

  22,1(2%)

  1,2 mln

  21,5(2%)

  996,1 tys

  18,1(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  587,4 tys

  11,0(1%)

  788,2 tys

  14,7(1.4%)

  1,1 mln

  19,7(1.9%)

  1,3 mln

  23,0(2.3%)

  1,2 mln

  21,2(1.8%)

  889,6 tys

  16,2(1.5%)

  648,9 tys

  11,8(1.1%)

  581,1 tys

  10,5(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  162,9 tys

  3,0(0.3%)

  117,0 tys

  2,2(0.2%)

  110,0 tys

  2,0(0.2%)

  209,1 tys

  3,8(0.4%)

  81,2 tys

  1,5(0.1%)

  97,7 tys

  1,8(0.2%)

  323,9 tys

  5,9(0.5%)

  198,6 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  164,5 tys

  3,1(0.3%)

  58,4 tys

  1,1(0.1%)

  47,5 tys

  0,9(0.1%)

  53,5 tys

  1,0(0.1%)

  404,3 tys

  7,4(0.6%)

  456,0 tys

  8,3(0.8%)

  952,4 tys

  17,3(1.6%)

  74,0 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,0 tys

  0,5(0%)

  25,0 tys

  0,5(0%)

  9,6 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  48,9 tys

  0,9(0.1%)

  31,5 tys

  0,6(0.1%)

  35,7 tys

  0,6(0.1%)

  27,6 tys

  0,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  164,1 tys

  3,1(0.3%)

  22,7 tys

  0,4(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  8,6 tys

  0,2(0%)

  15,6 tys

  0,3(0%)

  23,5 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  11,7 tys

  0,2(0%)

  20,4 tys

  0,4(0%)

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  32,9 tys

  0,6(0.1%)

  37,5 tys

  0,7(0.1%)

  55,7 tys

  1,0(0.1%)

  28,0 tys

  0,5(0%)

  22,6 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,6 tys

  0,4(0%)

  23,0 tys

  0,4(0%)

  9,9 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  691,8 tys

  12,6(1.1%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  9,7 tys

  0,2(0%)

  15,4 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  25,3 tys

  0,5(0%)

  14,0 tys

  0,3(0%)

  9,9 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  10,7 tys

  0,2(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  0,6(0.1%)

  87,1 tys

  1,6(0.2%)

  83,1 tys

  1,5(0.1%)

  57,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  109,2 tys

  2,0(0.2%)

  86,9 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie legnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu legnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu legnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,0 mln

  880(100%)

  53,7 mln

  985(100%)

  55,9 mln

  1,0 tys(100%)

  56,1 mln

  1,0 tys(100%)

  63,4 mln

  1,2 tys(100%)

  61,4 mln

  1,1 tys(100%)

  61,4 mln

  1,1 tys(100%)

  63,6 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,9 mln

  334(38.1%)

  17,8 mln

  330(33.1%)

  20,3 mln

  371(36.3%)

  21,9 mln

  399(39.1%)

  28,6 mln

  521(45.1%)

  23,4 mln

  425(38.1%)

  24,0 mln

  436(39.1%)

  24,0 mln

  434(37.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,9 mln

  128(14.6%)

  7,3 mln

  136(13.7%)

  8,0 mln

  147(14.4%)

  9,5 mln

  173(16.9%)

  10,0 mln

  183(15.8%)

  10,6 mln

  193(17.3%)

  11,5 mln

  208(18.7%)

  12,4 mln

  225(19.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,4 mln

  195(22.2%)

  10,4 mln

  194(19.4%)

  10,2 mln

  186(18.2%)

  10,1 mln

  184(18%)

  10,8 mln

  198(17.1%)

  10,4 mln

  190(17%)

  10,0 mln

  182(16.3%)

  10,1 mln

  182(15.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,0 mln

  93,8(10.7%)

  5,0 mln

  92,2(9.2%)

  5,3 mln

  96,2(9.4%)

  4,3 mln

  78,9(7.7%)

  4,2 mln

  76,0(6.6%)

  4,4 mln

  80,8(7.2%)

  4,7 mln

  85,2(7.6%)

  5,1 mln

  91,5(7.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  494,9 tys

  9,2(1.1%)

  3,0 mln

  55,7(5.6%)

  2,4 mln

  43,7(4.3%)

  1,3 mln

  24,4(2.4%)

  1,2 mln

  22,4(1.9%)

  1,3 mln

  23,9(2.1%)

  1,1 mln

  19,6(1.8%)

  4,1 mln

  75,2(6.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  59,7(6.8%)

  4,4 mln

  81,9(8.2%)

  4,5 mln

  83,0(8.1%)

  4,9 mln

  88,8(8.7%)

  5,5 mln

  99,4(8.6%)

  5,6 mln

  102(9.1%)

  4,1 mln

  73,7(6.6%)

  3,5 mln

  62,6(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  994,4 tys

  18,5(2.1%)

  3,7 mln

  69,1(6.9%)

  2,7 mln

  49,9(4.9%)

  2,1 mln

  38,4(3.8%)

  209,3 tys

  3,8(0.3%)

  814,3 tys

  14,8(1.3%)

  1,1 mln

  20,1(1.8%)

  1,5 mln

  27,2(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  577,2 tys

  10,8(1.2%)

  516,6 tys

  9,6(1%)

  1,1 mln

  20,5(2%)

  1,2 mln

  22,3(2.2%)

  1,1 mln

  19,8(1.7%)

  1,3 mln

  24,0(2.1%)

  1,2 mln

  21,9(2%)

  1,3 mln

  24,0(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  381,3 tys

  7,1(0.8%)

  512,4 tys

  9,5(1%)

  340,6 tys

  6,2(0.6%)

  138,7 tys

  2,5(0.2%)

  153,7 tys

  2,8(0.2%)

  240,3 tys

  4,4(0.4%)

  496,1 tys

  9,0(0.8%)

  727,6 tys

  13,2(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  802,4 tys

  15,0(1.7%)

  851,1 tys

  15,8(1.6%)

  830,7 tys

  15,2(1.5%)

  457,2 tys

  8,3(0.8%)

  478,8 tys

  8,7(0.8%)

  2,4 mln

  44,3(4%)

  2,3 mln

  41,2(3.7%)

  714,2 tys

  12,9(1.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  110,1 tys

  2,0(0.2%)

  106,7 tys

  1,9(0.2%)

  87,2 tys

  1,6(0.2%)

  47,2 tys

  0,9(0.1%)

  71,3 tys

  1,3(0.1%)

  67,5 tys

  1,2(0.1%)

  60,6 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,0 tys

  0,5(0.1%)

  25,0 tys

  0,5(0%)

  9,6 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  48,9 tys

  0,9(0.1%)

  31,5 tys

  0,6(0.1%)

  35,7 tys

  0,6(0.1%)

  27,6 tys

  0,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  153,4 tys

  2,9(0.3%)

  15,2 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  29,8 tys

  0,6(0.1%)

  25,2 tys

  0,5(0%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  370

  0,0(0%)

  83,4 tys

  1,5(0.1%)

  356,9 tys

  6,5(0.6%)

  277,7 tys

  5,0(0.5%)

  285

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  0,6(0.1%)

  87,1 tys

  1,6(0.2%)

  83,1 tys

  1,5(0.1%)

  57,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  100,0 tys

  1,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  302,8 tys

  5,5(0.5%)

  250,0 tys

  4,5(0.4%)

  600,0 tys

  10,9(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  557,7 tys

  10,2(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat legnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 921 mieszkańców powiatu legnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 206 kobiet oraz 6 715 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 7,8% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu legnickiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 23,2% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu legnickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie legnickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,8%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  16,4% mieszkańców powiatu legnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 602 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,80.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 81,01.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 15 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,0% mieszkańców powiatu legnickiego w wieku potencjalnej nauki (30,4% kobiet i 31,6% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. legnicki
  12,0%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Polska
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,2% W miastach
  (wyższe)
 • 10,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. legnicki
  30,6%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Polska
  33,3%
 • 32,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. legnicki
  2,4%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 7,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat legnicki
  7,8%
  woj. dolnośląskie
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 9,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat legnicki
  20,4%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat legnicki
  26,4%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,1%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,2%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 25,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat legnicki
  1,8%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 602 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. legnicki
  602,0
  woj. dolnośląskie
  819,0
  Polska
  811,0
 • 1,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,34
  Dolnośląskie
  0,97
  Polska
  1,01
 •  
 • 76,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 75,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 83,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  83,80
  Województwo
  96,05
  Kraj
  96,62
 • 80,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat legnicki
  80,72
  woj. dolnośląskie
  91,14
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat legnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat legnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. legnicki
  17,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 219,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 187,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. legnicki
  81,01
  Województwo
  98,13
  Cały kraj
  100,01
 • 76,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat legnicki
  76,21
  Dolnośląskie
  88,95
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat legnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat legnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  23,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 • 112,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 81,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie legnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. legnicki
  15,0
  woj. dolnośląskie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 15 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 15
 • 15 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 15
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat legnicki
  19,0
  woj. dolnośląskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 26,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 17,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat legnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat legnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat legnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie legnickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie legnickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 250)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie legnickim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 9 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 8). W powiecie legnickim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 054 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 606 (uczestnicy: 86 463)
  • seanse filmowe: 17 (uczestnicy: 610)
  • wystawy: 24 (uczestnicy: 4 464)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 12 275)
  • koncerty: 80 (uczestnicy: 35 752)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 52 (uczestnicy: 3 726)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 98 (uczestnicy: 12 017)
  • konkursy: 76 (uczestnicy: 3 730)
  • pokazy teatralne: 33 (uczestnicy: 5 168)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 30 (uczestnicy: 5 307)
  • warsztaty: 168 (uczestnicy: 2 970)
  • inne: 13 (uczestnicy: 364)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 78 (członkowie: 1 282)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 201)
  • taneczne: 13 (członkowie: 285)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 102)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 24)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 2 (członkowie: 40)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 15 (członkowie: 150)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 137)
  • koło gospodyń wiejskich: 9 (członkowie: 210)
  • inne: 7 (członkowie: 118)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 193)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 147)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 16)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 5
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 4
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 620)
  • teatralne: 5 (członkowie: 72)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 80)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 81)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 117)
  • taneczne: 9 (członkowie: 210)
  • inne: 2 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie legnickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 194 miejscami na widowni. Odbyło się 229 seansów, na które przyszło 9 670 widzów, w tym 60 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 616 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie legnickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 12 457 zwiedzających, co daje 2 257 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie legnickim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 228 421 wolumenów oraz 32 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 250 334 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 82
  • dostępne dla czytelników: 52
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 52
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 9
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie legnickim działało 37 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 515 członków. Zarejestrowano 1 529 ćwiczących (mężczyźni: 1 258, kobiety: 271, chłopcy do lat 18: 775, dziewczęta do lat 18: 260). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie legnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)