Powiat legnicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat legnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 115 Liczba mieszkańców
 • 744 km2 Powierzchnia
 • 74 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,3% Stopa urbanizacji
 • Janina Mazur Starosta
 • pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica Adres starostwa powiatowego
 • DLE Tablice rejestracyjne
Powiat legnicki na mapie
Identyfikatory
 • 0209 TERYT (TERC)
Herb powiatu legnickiego
powiat legnicki herb
Flaga powiatu legnickiego
powiat legnicki flaga

Powiat legnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie legnickim oddano do użytku 188 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  96,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,2% na mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie legnickim to 5,55 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie legnickim to 142,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie legnickim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 188 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 3,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. legnicki
  3,42
  woj. dolnośląskie
  4,83
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 182 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 043 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,55 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat legnicki
  5,55
  woj. dolnośląskie
  3,69
  Cała Polska
  4,13
 • 18,95 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  18,95
  Dolnośląskie
  17,84
  Polska
  15,89
 • 26 758 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 142,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  142,3 m2
  woj. dolnośląskie
  88,4 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat legnicki
  0,49 m2
  Dolnośląskie
  0,43 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat legnicki ma 55 115 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu legnickiego zawarli w 2015 roku 286 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu legnickiego jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat legnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -50. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,9 na 1000 mieszkańców powiatu legnickiego. W 2015 roku urodziło się 517 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 116 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,0% zgonów w powiecie legnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,8% zgonów w powiecie legnickim były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu legnickiego przypada 10.31 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 841 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 723 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu legnickiego 118. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,1% mieszkańców powiatu legnickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu legnickiego

 • 55 115 Liczba mieszkańców
 • 28 140 Kobiety
 • 26 975 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie legnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie legnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie legnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legnickiego w latach 2017-2050

 • 51 295 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 25 999 Kobiety
 • 25 296 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie legnickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie legnickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie legnickim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu legnickiego

 • 40,6 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. legnicki
  40,6 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat legnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu legnickiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,4%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6%Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,6%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Polska
  55,8%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat legnicki
  9,7%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. legnicki
  5,1%
  Województwo
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. legnicki
  0,2%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie legnickim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie legnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat legnicki
  5,2
  woj. dolnośląskie
  4,5
  Cały kraj
  4,9
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  1,4
  Dolnośląskie
  1,9
  Polska
  1,8
 • 286 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie legnickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie legnickim

 • -50 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -27 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,9 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat legnicki
  -0,9
  Województwo
  -1,8
  Cały kraj
  -0,7
 • -1,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie legnickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie legnickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie legnickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie legnickim w roku 2015

 • 517 Urodzenia żywe
 • 251 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 266 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat legnicki
  9,4
  woj. dolnośląskie
  9,0
  Polska
  9,6
 • 39,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,8
  Dolnośląskie
  38,1
  Cały kraj
  40,1
 • 12.62 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.62
 • 48.55 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.55
 • 98.83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.83
 • 65.57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65.57
 • 26.4 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.4
 • 6.54 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.54
 • 3 116 gŚrednia waga noworodków
 • 3 008 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 218 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 116 g
  Dolnośląskie
  3 256 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 38 Waga 4000g - 4499g
 • 38
 • 142 Waga 3500g - 3999g
 • 142
 • 186 Waga 3000g - 3499g
 • 186
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. legnicki
  1,29
  Województwo
  1,21
  Polska
  1,29
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  woj. dolnośląskie
  0,59
  Cała Polska
  0,63
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,91
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie legnickim w roku 2015

 • 567 Zgony
 • 278 Kobiety
  (Zgony)
 • 289 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,3
  Województwo
  10,9
  Kraj
  10,3
 • 109,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  109,7
  Województwo
  120,1
  Cały kraj
  106,9
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. legnicki
  3,9
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,7
  woj. dolnośląskie
  3,6
  Cały kraj
  3,2
 • 1,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,9
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legnickim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat legnicki
  47,6%
  woj. dolnośląskie
  45,1%
  Cały kraj
  45,1%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. legnicki
  25,4%
  woj. dolnośląskie
  27,5%
  Kraj
  26,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,9%
  woj. dolnośląskie
  5,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 3,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  3,1
  Kraj
  3,9
 • 74,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  74,6
  Cała Polska
  70,2
 • 274,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  274,9
  woj. dolnośląskie
  282,5
  Cały kraj
  260,7
 • 265,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  265,6
  Cały kraj
  248,3
 • 515,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 538,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 490,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat legnicki
  515,2
  Dolnośląskie
  463,6
  Cały kraj
  441,1
 • 113,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  113,5
  Dolnośląskie
  97,4
  Kraj
  85,7
 • 17,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,8
  Województwo
  29,9
  Cała Polska
  30,1
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,1
  woj. dolnośląskie
  9,7
  Cała Polska
  8,2
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  1,0%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 841 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 467 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 374 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 723 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 384 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 339 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 118 Saldo migracji
 • 83 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 35 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 118 Saldo migracji wewnętrznych
 • 83 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 35 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie legnickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie legnickim

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat legnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie legnickim na 1000 mieszkańców pracuje 154 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie legnickim wynosiło w 2015 roku 14,8% (16,5% wśród kobiet i 13,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legnickim wynosi 3 403,32 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legnickiego 6 036 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 295 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 741.

  29,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,3% w przemyśle i budownictwie, a 17,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 17,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie legnickim

 • 154 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat legnicki
  154,0
  Województwo
  255,0
  Cała Polska
  232,0
 • 14,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,5% Kobiety
 • 13,3% Mężczyźni
 • powiat legnicki
  14,8%
  Województwo
  8,5%
  Cała Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie legnickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie legnickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie legnickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legnickim

 • 3 403 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 403 PLN
  Dolnośląskie
  4 204 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie legnickim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie legnickim

 • 6 036 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 295 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 741 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie legnickim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,3% Przemysł i budownictwo
 • 22,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 36,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 33,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 36,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 33,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,8% Pozostałe
 • 33,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie legnickim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie legnickim

 • 8 475 Pracujący ogółem
 • 4 019 Kobiety
 • 4 456 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie legnickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,1% W wieku produkcyjnym
 • 58,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat legnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 56,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat legnicki
  56,1
  Województwo
  59,3
  Cały kraj
  60,1
 • 28,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,1
  Województwo
  32,6
  Cała Polska
  31,4
 • 100,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  100,7
  Województwo
  122,1
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat legnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie legnickim stwierdzono 2 356 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 42,82 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie legnickim wynosi 74,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu legnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 37,03 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 13,96 (wykrywalność 30%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,02 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,29 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (60%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie legnickim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 356 Przestępstwa ogółem
 • 2 356
 • 2 037 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 037
 • 71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 71
 • 166 Przestępstwa drogowe
 • 166
 • 15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 15
 • 768 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 768
 • 42,82 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. legnicki
  42,82
  woj. dolnośląskie
  27,33
  Kraj
  20,80
 • 37,03 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  37,03
  woj. dolnośląskie
  19,96
  Kraj
  13,59
 • 1,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat legnicki
  1,29
  Dolnośląskie
  4,28
  Polska
  4,36
 • 3,02 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat legnicki
  3,02
  Dolnośląskie
  2,18
  Cały kraj
  1,99
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,27
  woj. dolnośląskie
  0,47
  Cała Polska
  0,45
 • 13,96 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat legnicki
  13,96
  Województwo
  17,00
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat legnicki
  74%
  Województwo
  60%
  Kraj
  65%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat legnicki
  72%
  Województwo
  50%
  Kraj
  52%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  52%
  woj. dolnośląskie
  81%
  Cały kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. dolnośląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  60%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  82%
 • 31% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  31%
  Dolnośląskie
  44%
  Cały kraj
  46%

Powiat legnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 13 279 mieszkańców powiatu legnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 363 kobiet oraz 6 916 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 7,8% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu legnickiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 23,2% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu legnickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie legnickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,8%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  17,0% mieszkańców powiatu legnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 670 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,2% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 79,48.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 82,66.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,8% mieszkańców powiatu legnickiego w wieku potencjalnej nauki (32,1% kobiet i 33,4% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,0%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,2% W miastach
  (wyższe)
 • 10,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,6%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 7,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  7,8%
  Województwo
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 9,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,4%
  woj. dolnośląskie
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,4%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Kraj
  22,9%
 • 20,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,1%
  Województwo
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. legnicki
  23,2%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 25,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 25,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat legnicki
  1,8%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie legnickim

 • 670 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat legnicki
  670,0
  woj. dolnośląskie
  848,0
  Kraj
  842,0
 • 1,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,50
  Dolnośląskie
  1,07
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 59,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 58,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie legnickim

 • 79,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat legnicki
  79,48
  woj. dolnośląskie
  89,83
  Polska
  90,94
 • 78,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat legnicki
  78,90
  Województwo
  88,87
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat legnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat legnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 228,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 197,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie legnickim

 • 82,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. legnicki
  82,66
  Województwo
  97,70
  Cały kraj
  98,90
 • 78,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat legnicki
  78,50
  Dolnośląskie
  89,32
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat legnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat legnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. legnicki
  23,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 • 114,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 81,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie legnickim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie legnickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  18,0
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 18 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 18
 • 18 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 18
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. legnicki
  22,0
  Dolnośląskie
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 27,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 18,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie legnickim

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat legnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat legnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat legnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)