Muszyna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Muszyna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Muszyna to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Muszyna.
 • 4 976 Liczba mieszkańców
 • 24,4 km² Powierzchnia
 • 203,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 450 m n.p.m Wysokość
 • 1209 Data założenia
 • 1356 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Jan Golba Burmistrz miasta
Muszyna na mapie
Identyfikatory
 • 20.897249.3566 Współrzędne GPS
 • 1210114 TERYT (TERC)
 • 0961283 SIMC
Herb miasta Muszyna
Muszyna herb
Flaga miasta Muszyna
Muszyna flaga

Muszyna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-370Poczta Muszyna
33-370Skrytki Pocztowe Poczta Muszyna

Muszyna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Muszynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy w Muszynie
(18) 471-40-09
(18) 477-79-21
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz

Muszyna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Muszynie

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 4 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 7,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Muszyna
  7,25
  Woj. małopolskie
  4,32
  Polska
  4,13
 • 719 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 179,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Muszyna
  179,8 m2
  Woj. małopolskie
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Muszyna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Muszyna jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 976, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 17 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  33,7% mieszkańców Muszyny jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Muszyna ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,0 na 1000 mieszkańców Muszyny. W 2015 roku urodziło się 42 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,3% zgonów w Muszynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,9% zgonów w Muszynie były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Muszyny przypada 8.35 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 53 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Muszyny -23. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,2% mieszkańców Muszyny jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Muszyny

 • 4 976 Liczba mieszkańców
 • 2 592 Kobiety
 • 2 384 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Muszynie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Muszynie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Muszynie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Muszyny

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Muszyna
  40,8 lat
  Woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Muszyna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Muszyny

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Kawalerowie/Panny
 • Muszyna
  34,0%
  Woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 28,6% Kobiety
  (Panny)
 • 39,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Muszyna
  57,2%
  Woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Muszyna
  7,3%
  Woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 12,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Muszyna
  1,3%
  Woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 1,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Muszyna
  0,2%
  Woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Muszynie

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Muszynie w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Muszyna
  3,4
  Woj. małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Muszyna
  0,7
  Woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Muszynie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Muszynie

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Muszyna
  0,0
  Woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w Muszynie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Muszynie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Muszynie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Muszynie w roku 2015

 • 42 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Muszyna
  8,3
  Woj. małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 47,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Muszyna
  47,0
  Woj. małopolskie
  41,7
  Polska
  40,1
 • 10.67 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.67
 • 56.79 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.79
 • 109.83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109.83
 • 84.25 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84.25
 • 38.34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38.34
 • 9.26 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.26
 • 0.6 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.6
 • 3 321 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 251 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 383 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Muszyna
  3 321 g
  Woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 25 Waga 4500g - 4999g
 • 25
 • 184 Waga 4000g - 4499g
 • 184
 • 714 Waga 3500g - 3999g
 • 714
 • 1 026 Waga 3000g - 3499g
 • 1 026
 • 439 Waga 2500g - 2999g
 • 439
 • 94 Waga 2000g - 2499g
 • 94
 • 30 Waga 1500g - 1999g
 • 30
 • 18 Waga 1000g - 1499g
 • 18
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Muszyna
  1,54
  Woj. małopolskie
  1,32
  Polska
  1,29
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Muszyna
  0,73
  Woj. małopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • 1,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Muszyna
  1,68
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w Muszynie w roku 2015

 • 42 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 59,5%
  40,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,4 Zgony na 1000 ludności
 • Muszyna
  8,4
  Woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 59,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Muszyna
  59,5
  Woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Muszyna
  2,8
  Woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  4,0
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Muszyna
  2,1
  Woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Muszyna
  44,4%
  Woj. małopolskie
  50,1%
  Polska
  45,1%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Muszyna
  24,6%
  Woj. małopolskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Muszyna
  5,6%
  Woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  68,2
  Polska
  70,2
 • 185,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Muszyna
  185,9
  Woj. małopolskie
  240,8
  Polska
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  229,2
  Polska
  248,3
 • 334,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 366,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 303,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Muszyna
  334,9
  Woj. małopolskie
  441,0
  Polska
  441,1
 • 50,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Muszyna
  50,9
  Woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 19,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Muszyna
  19,8
  Woj. małopolskie
  25,8
  Polska
  30,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Muszyna
  4,7
  Woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  8,2
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Muszyna
  0,7%
  Woj. małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 53 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Muszynie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Muszynie

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Muszyna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Muszyna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Muszynie na 1000 mieszkańców pracuje 149 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Muszynie wynosiło w 2015 roku 31,9% (31,7% wśród kobiet i 32,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Muszynie wynosi 3 142,18 PLN, co odpowiada 75.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Muszyny 469 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 199 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -270.

  52,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Muszyny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,8% w przemyśle i budownictwie, a 3,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Muszynie

 • 149 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Muszyna
  149,0
  Woj. małopolskie
  222,0
  Polska
  232,0
 • 31,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 31,7% Kobiety
 • 32,1% Mężczyźni
 • Muszyna
  31,9%
  Woj. małopolskie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Muszynie w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Muszynie w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Muszynie w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Muszynie

 • 3 142 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Muszyna
  3 142 PLN
  Woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Muszynie w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Muszynie

 • 469 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 199 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -270 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Muszynie

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,8% Przemysł i budownictwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 3,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 7,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,4% Pozostałe
 • 25,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Muszynie w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Muszynie

 • 747 Pracujący ogółem
 • 445 Kobiety
 • 302 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Muszynie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Muszyna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Muszyna
  60,8
  Woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 32,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Muszyna
  32,4
  Woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 113,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Muszyna
  113,9
  Woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Muszyna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Muszynie

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Muszyny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 98 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 98
 • 29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 29
 • 37 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 37
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 19,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  19,65
  Woj. małopolskie
  20,56
  Polska
  20,80
 • 5,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  5,78
  Woj. małopolskie
  13,40
  Polska
  13,59
 • 7,49 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  7,49
  Woj. małopolskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 1,43 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  1,43
  Woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  0,26
  Woj. małopolskie
  0,35
  Polska
  0,45
 • 4,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  4,30
  Woj. małopolskie
  10,34
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Muszyna
  88%
  Woj. małopolskie
  67%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Muszyna
  66%
  Woj. małopolskie
  55%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Muszyna
  97%
  Woj. małopolskie
  85%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Muszyna
  99%
  Woj. małopolskie
  99%

Muszyna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu Muszyny wyniosła w 2015 roku 41,4 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.4% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Muszyny - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,7 mln złotych, czyli 18,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Muszyny wyniosła w 2015 roku 48,1 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.2% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%). W budżecie Muszyny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 464 złotych na mieszkańca (11,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 53,8 złotych na mieszkańca (1,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,6%.
 • Wydatki budżetu w Muszynie według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Muszyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Muszyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,6 mln

  2,5 tys(100%)

  49,0 mln

  4,3 tys(100%)

  67,1 mln

  5,8 tys(100%)

  47,6 mln

  4,1 tys(100%)

  53,5 mln

  4,6 tys(100%)

  60,0 mln

  5,1 tys(100%)

  46,3 mln

  4,0 tys(100%)

  41,4 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,6 mln

  2,3 tys(40.5%)

  11,7 mln

  2,4 tys(23.9%)

  12,3 mln

  2,5 tys(18.4%)

  13,2 mln

  2,6 tys(27.7%)

  16,5 mln

  3,2 tys(30.9%)

  12,8 mln

  2,5 tys(21.4%)

  12,9 mln

  2,6 tys(28%)

  13,3 mln

  2,6 tys(32.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  980(17.2%)

  4,8 mln

  971(9.8%)

  9,0 mln

  1,8 tys(13.4%)

  5,9 mln

  1,2 tys(12.4%)

  6,1 mln

  1,2 tys(11.3%)

  6,1 mln

  1,2 tys(10.1%)

  6,1 mln

  1,2 tys(13.2%)

  6,4 mln

  1,3 tys(15.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  703(12.3%)

  3,9 mln

  782(7.9%)

  4,8 mln

  981(7.2%)

  4,4 mln

  853(9.2%)

  4,3 mln

  850(8.1%)

  4,4 mln

  865(7.3%)

  4,4 mln

  870(9.5%)

  4,5 mln

  893(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  377(6.6%)

  7,8 mln

  1,6 tys(15.8%)

  6,4 mln

  1,3 tys(9.5%)

  8,3 mln

  1,6 tys(17.4%)

  6,2 mln

  1,2 tys(11.5%)

  5,8 mln

  1,1 tys(9.6%)

  10,3 mln

  2,1 tys(22.3%)

  4,0 mln

  795(9.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  343,8 tys

  68,5(1.2%)

  4,1 mln

  817(8.3%)

  9,1 mln

  1,8 tys(13.5%)

  230,2 tys

  45,0(0.5%)

  64,8 tys

  12,7(0.1%)

  162,4 tys

  32,0(0.3%)

  439,6 tys

  87,4(1%)

  3,4 mln

  677(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  455(8%)

  12,2 mln

  2,5 tys(24.9%)

  13,5 mln

  2,7 tys(20.1%)

  8,5 mln

  1,7 tys(17.8%)

  12,9 mln

  2,5 tys(24.1%)

  23,6 mln

  4,7 tys(39.4%)

  4,7 mln

  935(10.2%)

  3,4 mln

  668(8.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  905,9 tys

  181(3.2%)

  877,9 tys

  177(1.8%)

  1,5 mln

  301(2.2%)

  1,1 mln

  216(2.3%)

  2,1 mln

  404(3.9%)

  1,3 mln

  259(2.2%)

  2,8 mln

  558(6.1%)

  2,1 mln

  421(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  791,5 tys

  158(2.8%)

  1,3 mln

  255(2.6%)

  4,2 mln

  840(6.2%)

  1,3 mln

  246(2.6%)

  969,2 tys

  189(1.8%)

  1,8 mln

  352(3%)

  970,7 tys

  193(2.1%)

  1,2 mln

  242(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  525,6 tys

  105(1.8%)

  333,5 tys

  67,2(0.7%)

  781,0 tys

  158(1.2%)

  1,1 mln

  220(2.4%)

  1,4 mln

  283(2.7%)

  1,2 mln

  230(1.9%)

  1,1 mln

  216(2.4%)

  1,0 mln

  204(2.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  305,6 tys

  60,9(1.1%)

  131,2 tys

  26,4(0.3%)

  221,0 tys

  44,7(0.3%)

  192,4 tys

  37,6(0.4%)

  364,6 tys

  71,3(0.7%)

  312,0 tys

  61,6(0.5%)

  561,4 tys

  112(1.2%)

  537,7 tys

  107(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  387,4 tys

  77,2(1.4%)

  456,9 tys

  92,0(0.9%)

  907,5 tys

  183(1.4%)

  370,8 tys

  72,5(0.8%)

  628,0 tys

  123(1.2%)

  386,1 tys

  76,2(0.6%)

  457,3 tys

  91,0(1%)

  382,3 tys

  76,2(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  238,5 tys

  47,5(0.8%)

  232,7 tys

  46,9(0.5%)

  239,6 tys

  48,4(0.4%)

  212,4 tys

  41,5(0.4%)

  236,8 tys

  46,3(0.4%)

  242,6 tys

  47,9(0.4%)

  327,3 tys

  65,1(0.7%)

  281,2 tys

  56,0(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  280,1 tys

  55,8(1%)

  347,9 tys

  70,1(0.7%)

  500,4 tys

  101(0.7%)

  283,2 tys

  55,4(0.6%)

  302,3 tys

  59,1(0.6%)

  352,3 tys

  69,5(0.6%)

  306,5 tys

  60,9(0.7%)

  266,0 tys

  53,0(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  162,0 tys

  32,3(0.6%)

  262,8 tys

  52,9(0.5%)

  3,0 mln

  600(4.4%)

  1,8 mln

  344(3.7%)

  655,6 tys

  128(1.2%)

  964,5 tys

  190(1.6%)

  251,1 tys

  49,9(0.5%)

  261,8 tys

  52,1(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,6 tys

  1,1(0%)

  43,1 tys

  8,7(0.1%)

  87,4 tys

  17,7(0.1%)

  25,5 tys

  5,0(0.1%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  107,5 tys

  21,4(0.2%)

  130,5 tys

  26,0(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,7 tys

  3,1(0.1%)

  20,6 tys

  4,1(0%)

  18,4 tys

  3,7(0%)

  72,6 tys

  14,2(0.2%)

  71,1 tys

  13,9(0.1%)

  158,4 tys

  31,3(0.3%)

  134,0 tys

  26,7(0.3%)

  104,3 tys

  20,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  103,1 tys

  20,6(0.4%)

  59,3 tys

  11,9(0.1%)

  120,4 tys

  24,3(0.2%)

  134,8 tys

  26,4(0.3%)

  281,4 tys

  55,0(0.5%)

  198,3 tys

  39,1(0.3%)

  180,7 tys

  35,9(0.4%)

  73,2 tys

  14,6(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  279,4 tys

  55,7(1%)

  526,3 tys

  106(1.1%)

  481,8 tys

  97,4(0.7%)

  593,2 tys

  116(1.2%)

  451,5 tys

  88,3(0.8%)

  267,0 tys

  52,7(0.4%)

  199,3 tys

  39,6(0.4%)

  44,4 tys

  8,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  797

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  44,1 tys

  8,8(0.2%)

  48,8 tys

  9,8(0.1%)

  52,2 tys

  10,6(0.1%)

  50,6 tys

  9,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Muszynie według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Muszyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Muszyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,4 mln

  2,7 tys(100%)

  43,2 mln

  3,8 tys(100%)

  57,9 mln

  5,0 tys(100%)

  47,7 mln

  4,1 tys(100%)

  53,6 mln

  4,6 tys(100%)

  58,2 mln

  5,0 tys(100%)

  40,2 mln

  3,4 tys(100%)

  48,1 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,0 mln

  2,2 tys(36.2%)

  12,6 mln

  2,5 tys(29.1%)

  13,5 mln

  2,7 tys(23.4%)

  12,6 mln

  2,5 tys(26.3%)

  13,2 mln

  2,6 tys(24.6%)

  14,2 mln

  2,8 tys(24.3%)

  13,7 mln

  2,7 tys(34.1%)

  14,7 mln

  2,9 tys(30.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,3 mln

  2,1 tys(33.9%)

  11,8 mln

  2,4 tys(27.2%)

  13,9 mln

  2,8 tys(24%)

  12,0 mln

  2,3 tys(25.1%)

  12,1 mln

  2,4 tys(22.5%)

  13,0 mln

  2,6 tys(22.3%)

  12,0 mln

  2,4 tys(29.9%)

  13,3 mln

  2,7 tys(27.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  18,0 tys

  3,6(0.1%)

  1,1 mln

  229(2.6%)

  4,6 mln

  936(8%)

  4,6 mln

  895(9.6%)

  1,5 mln

  301(2.9%)

  3,2 mln

  629(5.5%)

  1,3 mln

  264(3.3%)

  4,9 mln

  969(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  850(14%)

  4,1 mln

  828(9.5%)

  8,0 mln

  1,6 tys(13.9%)

  4,8 mln

  932(10%)

  4,9 mln

  959(9.2%)

  4,8 mln

  938(8.2%)

  4,7 mln

  942(11.8%)

  4,8 mln

  952(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  302,2 tys

  60,2(1%)

  8,2 mln

  1,6 tys(18.9%)

  7,1 mln

  1,4 tys(12.2%)

  4,6 mln

  905(9.7%)

  14,9 mln

  2,9 tys(27.8%)

  18,0 mln

  3,5 tys(30.9%)

  2,3 mln

  461(5.8%)

  3,8 mln

  754(7.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  400(6.6%)

  1,7 mln

  348(4%)

  3,7 mln

  740(6.3%)

  1,8 mln

  358(3.8%)

  1,8 mln

  347(3.3%)

  1,9 mln

  378(3.3%)

  1,4 mln

  283(3.5%)

  1,7 mln

  347(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,8 tys

  1,6(0%)

  471,0 tys

  94,9(1.1%)

  127,9 tys

  25,9(0.2%)

  34,9 tys

  6,8(0.1%)

  113,9 tys

  22,3(0.2%)

  50,8 tys

  10,0(0.1%)

  687,2 tys

  137(1.7%)

  1,6 mln

  327(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  274(4.5%)

  556,9 tys

  112(1.3%)

  627,1 tys

  127(1.1%)

  1,6 mln

  321(3.4%)

  3,5 mln

  686(6.5%)

  1,0 mln

  200(1.7%)

  1,7 mln

  346(4.3%)

  1,2 mln

  247(2.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  356,7 tys

  71,1(1.2%)

  303,2 tys

  61,1(0.7%)

  192,7 tys

  39,0(0.3%)

  449,8 tys

  88,0(0.9%)

  609,9 tys

  119(1.1%)

  509,2 tys

  100(0.9%)

  857,0 tys

  170(2.1%)

  964,3 tys

  192(2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  198,8 tys

  39,6(0.7%)

  1,5 mln

  298(3.4%)

  2,9 mln

  595(5.1%)

  717,8 tys

  140(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,8 tys

  6,7(0.1%)

  97,5 tys

  19,4(0.2%)

  697,4 tys

  139(1.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,6 tys

  1,1(0%)

  43,1 tys

  8,7(0.1%)

  87,4 tys

  17,7(0.2%)

  25,5 tys

  5,0(0.1%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  107,5 tys

  21,4(0.3%)

  130,5 tys

  26,0(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  135,2 tys

  26,9(0.4%)

  146,4 tys

  29,5(0.3%)

  656,9 tys

  133(1.1%)

  3,1 mln

  606(6.5%)

  305,6 tys

  59,7(0.6%)

  301,9 tys

  59,6(0.5%)

  269,7 tys

  53,6(0.7%)

  124,2 tys

  24,7(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,0 tys

  3,0(0%)

  19,6 tys

  4,0(0%)

  17,8 tys

  3,6(0%)

  42,1 tys

  8,2(0.1%)

  48,0 tys

  9,4(0.1%)

  106,9 tys

  21,1(0.2%)

  91,4 tys

  18,2(0.2%)

  65,1 tys

  13,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  95,7 tys

  19,1(0.3%)

  79,3 tys

  16,0(0.2%)

  246,4 tys

  49,8(0.4%)

  60,5 tys

  11,8(0.1%)

  57,4 tys

  11,2(0.1%)

  84,0 tys

  16,6(0.1%)

  78,1 tys

  15,5(0.2%)

  49,7 tys

  9,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  300

  0,1(0%)

  33,4 tys

  6,7(0.1%)

  373,2 tys

  75,5(0.6%)

  45,8 tys

  9,0(0.1%)

  82,7 tys

  16,2(0.2%)

  40,5 tys

  8,0(0.1%)

  42,6 tys

  8,5(0.1%)

  48,3 tys

  9,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,0 tys

  4,2(0.1%)

  23,6 tys

  4,7(0.1%)

  1,3 mln

  258(2.2%)

  644,0 tys

  126(1.4%)

  48,4 tys

  9,5(0.1%)

  753,6 tys

  149(1.3%)

  502,7 tys

  100,0(1.3%)

  966

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  797

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  279,4 tys

  55,7(0.9%)

  526,3 tys

  106(1.2%)

  473,8 tys

  95,8(0.8%)

  534,0 tys

  104(1.1%)

  437,7 tys

  85,6(0.8%)

  327,9 tys

  64,7(0.6%)

  182,0 tys

  36,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,0 tys

  14,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Muszyna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 1 227 mieszkańców Muszyny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 617 kobiet oraz 610 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Muszyny, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Muszyny mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Muszynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

  13,9% mieszkańców Muszyny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (11,7% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 136 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 23,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 101,74.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,8% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 24 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 128,74.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,6% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 19,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,0% mieszkańców Muszyny w wieku potencjalnej nauki (30,6% kobiet i 27,4% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Muszyna
  10,0%
  Woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Muszyna
  30,5%
  Woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Muszyna
  2,3%
  Woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Muszyna
  10,8%
  Woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Muszyna
  17,3%
  Woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Muszyna
  28,7%
  Woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Muszyna
  7,0%
  Woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Muszyna
  21,7%
  Woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Muszyna
  2,1%
  Woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Muszynie

 • 1136 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Muszyna
  1 136,0
  Woj. małopolskie
  841,0
  Polska
  842,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Muszyna
  0,85
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 20,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Muszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Muszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Muszynie
  Publiczne
  18 471-45-53
  ul. Piłsudskiego 89
  33-370 Muszyna
  5113-
  Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" M.Kruczek
  Niepubliczne
  51 266-04-43
  ul. PIŁSUDSKIEGO 119
  33-370 Muszyna
  ---
 • Szkoły podstawowe w Muszynie

 • 101,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Muszyna
  101,74
  Woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 101,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Muszyna
  101,16
  Woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Muszyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Muszyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Muszyna
  18,0
  Woj. małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 60,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 51,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Muszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Muszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kurierów Sądeckich w Muszynie (Kurierzy Sądeccy)
  Publiczna
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  13288-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Muszynie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  18 471-40-01
  18 471-40-01
  ul. KOSCIUSZKI 54
  33-370 Muszyna
  77011
 • Szkoły gimnazjalne w Muszynie

 • 128,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Muszyna
  128,74
  Woj. małopolskie
  97,29
  Polska
  98,90
 • 125,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Muszyna
  125,15
  Woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Muszyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Muszyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Muszyna
  24,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 24 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 •  
 • 31,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Muszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Muszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Muszynie im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej (Straż Graniczna II Rzeczpospolitej)
  Publiczne
  18 471-40-58
  18 471-80-11
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  9229-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Muszynie

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Muszynie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Muszyna
  26,0
  Woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Muszyna
  23,0
  Woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Muszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Muszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kochanowskiego w Muszynie (Jan Kochanowski)
  Publiczne
  18 471-91-80
  18 471-91-80
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  5123-
  Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie
  Publiczne
  18 471-91-80
  18 471-91-80
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  363-
 • Edukacyjne grupy wieku w Muszynie

  (Dane powiatowe)
 • 13,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Muszyna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Muszyna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Muszyna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)