Powiat kluczborski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat kluczborski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 66 503 Liczba mieszkańców
 • 852 km2 Powierzchnia
 • 79 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 51,1% Stopa urbanizacji
 • Piotr Pośpiech Starosta
 • ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork Adres starostwa powiatowego
 • OKL Tablice rejestracyjne
Powiat kluczborski na mapie
Identyfikatory
 • 1604 TERYT (TERC)
Herb powiatu kluczborskiego
powiat kluczborski herb
Flaga powiatu kluczborskiego
powiat kluczborski flaga

powiat kluczborski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
77 417 03 80
77 417 03 83
Krakusa 1
46-200 Kluczbork
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
77-41-70-302
77-41-70-303
Katowicka 14
46-200 Kluczbork
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
77-41-80-968
77-41-80-968
Żeromskiego 3B
46-200 Kluczbork
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku
77-41-82-257
77-44-72-002
Jagiellońska 8
46-200 Kluczbork
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku
77-41-82-700
77-44-58-105
Żeromskiego 3 B
46-200 Kluczbork
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
(77) 418-52-18 106
(77) 418-65-20
ul. Katowicka
46-200 Kluczbork

Powiat kluczborski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie kluczborskim oddano do użytku 85 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  90,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,4% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kluczborskim to 5,46 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie kluczborskim to 147,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kluczborskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 85 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  1,27
  Województwo
  1,73
  Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 77 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 464 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,46 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  5,46
  Województwo
  5,01
  Cały kraj
  4,13
 • 6,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  6,96
  woj. opolskie
  8,66
  Kraj
  15,89
 • 12 529 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 147,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  147,4 m2
  Opolskie
  130,8 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  0,19 m2
  Województwo
  0,23 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kluczborski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat kluczborski ma 66 503 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu kluczborskiego zawarli w 2015 roku 335 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu kluczborskiego jest stanu wolnego, 54,6% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kluczborski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -140. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,1 na 1000 mieszkańców powiatu kluczborskiego. W 2015 roku urodziło się 539 dzieci, w tym 45,1% dziewczynek i 54,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,0% zgonów w powiecie kluczborskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w powiecie kluczborskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kluczborskiego przypada 10.15 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 646 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 745 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kluczborskiego -99. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,5% mieszkańców powiatu kluczborskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kluczborskiego

 • 66 503 Liczba mieszkańców
 • 34 053 Kobiety
 • 32 450 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kluczborskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kluczborskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kluczborskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kluczborskiego w latach 2017-2050

 • 48 167 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 325 Kobiety
 • 23 842 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kluczborskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kluczborskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kluczborskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kluczborskiego

 • 41,7 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,7 lat
  woj. opolskie
  42,1 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kluczborski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kluczborskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  woj. opolskie
  28,3%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,6%Żonaci/Zamężne
 • pow. kluczborski
  54,6%
  woj. opolskie
  54,8%
  Kraj
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,7%
  Opolskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kluczborski
  4,2%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • powiat kluczborski
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kluczborskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kluczborskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  5,0
  woj. opolskie
  4,9
  Polska
  4,9
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat kluczborski
  1,5
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,8
 • 335 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kluczborskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kluczborskim

 • -140 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -78 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -62 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kluczborski
  -2,1
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -0,7
 • -2,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kluczborskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kluczborskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kluczborskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kluczborskim w roku 2015

 • 539 Urodzenia żywe
 • 243 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 296 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,1%
  54,9%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,1
  Województwo
  8,3
  Kraj
  9,6
 • 32,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,9
  Opolskie
  34,3
  Kraj
  40,1
 • 12.04 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.04
 • 46.45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.45
 • 75.23 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75.23
 • 51.79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 51.79
 • 22.5 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22.5
 • 7.84 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.84
 • 3 338 gŚrednia waga noworodków
 • 3 243 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 416 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 338 g
  Opolskie
  3 355 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 157 Waga 3500g - 3999g
 • 157
 • 223 Waga 3000g - 3499g
 • 223
 • 81 Waga 2500g - 2999g
 • 81
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,07
  Opolskie
  1,12
  Cały kraj
  1,29
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,48
  Województwo
  0,53
  Kraj
  0,63
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. kluczborski
  0,79
  woj. opolskie
  0,79
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie kluczborskim w roku 2015

 • 679 Zgony
 • 321 Kobiety
  (Zgony)
 • 358 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. kluczborski
  10,2
  Opolskie
  10,5
  Kraj
  10,3
 • 126,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kluczborski
  126,0
  Województwo
  126,3
  Cały kraj
  106,9
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kluczborski
  5,6
  woj. opolskie
  4,1
  Cały kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,3
  woj. opolskie
  3,2
  Cały kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kluczborskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat kluczborski
  45,7%
  woj. opolskie
  45,1%
  Polska
  45,1%
 • 25,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat kluczborski
  25,2%
  Opolskie
  26,9%
  Cały kraj
  26,6%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kluczborski
  4,4%
  woj. opolskie
  4,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,2
  Polska
  3,9
 • 70,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  70,5
  Cała Polska
  70,2
 • 247,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kluczborski
  247,4
  woj. opolskie
  263,0
  Cała Polska
  260,7
 • 236,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  236,8
  Cała Polska
  248,3
 • 448,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 494,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 400,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kluczborski
  448,5
  Województwo
  441,6
  Polska
  441,1
 • 77,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  77,3
  woj. opolskie
  79,6
  Cała Polska
  85,7
 • 32,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  32,0
  woj. opolskie
  30,5
  Cały kraj
  30,1
 • 20,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. kluczborski
  20,4
  Opolskie
  8,3
  Kraj
  8,2
 • 2,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat kluczborski
  2,1%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 646 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 348 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 298 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 745 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 413 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 332 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -99 Saldo migracji
 • -65 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -99 Saldo migracji wewnętrznych
 • -65 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kluczborskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kluczborskim

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kluczborski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kluczborski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie kluczborskim na 1000 mieszkańców pracuje 168 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kluczborskim wynosiło w 2015 roku 10,7% (13,5% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kluczborskim wynosi 3 529,72 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kluczborskiego 10 585 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 986 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 599.

  25,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kluczborskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 13,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kluczborskim

 • 168 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  168,0
  Opolskie
  207,0
  Polska
  232,0
 • 10,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,5% Kobiety
 • 8,2% Mężczyźni
 • pow. kluczborski
  10,7%
  woj. opolskie
  10,1%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kluczborskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kluczborskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kluczborskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kluczborskim

 • 3 530 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 530 PLN
  woj. opolskie
  3 793 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kluczborskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kluczborskim

 • 10 585 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 986 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 599 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kluczborskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,1% Przemysł i budownictwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 29,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 29,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 26,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,5% Pozostałe
 • 41,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kluczborskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kluczborskim

 • 11 209 Pracujący ogółem
 • 5 539 Kobiety
 • 5 670 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kluczborskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,5% W wieku produkcyjnym
 • 59,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kluczborski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 55,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kluczborski
  55,1
  woj. opolskie
  56,7
  Cały kraj
  60,1
 • 30,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  30,4
  Województwo
  31,6
  Kraj
  31,4
 • 123,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  123,0
  Opolskie
  126,1
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kluczborski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie kluczborskim stwierdzono 1 111 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kluczborskim wynosi 71,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kluczborskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,42 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 8,75 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,35 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,26 (84%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kluczborskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 111 Przestępstwa ogółem
 • 1 111
 • 697 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 697
 • 218 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 218
 • 157 Przestępstwa drogowe
 • 157
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 585 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 585
 • 16,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kluczborski
  16,61
  Opolskie
  19,95
  Kraj
  20,80
 • 10,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. kluczborski
  10,42
  woj. opolskie
  13,57
  Kraj
  13,59
 • 3,26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kluczborski
  3,26
  Opolskie
  3,40
  Polska
  4,36
 • 2,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kluczborski
  2,35
  woj. opolskie
  2,03
  Cała Polska
  1,99
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kluczborski
  0,51
  Województwo
  0,49
  Kraj
  0,45
 • 8,75 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,75
  Województwo
  10,71
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  72%
  Opolskie
  66%
  Polska
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  52%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  85%
  woj. opolskie
  82%
  Cały kraj
  84%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Opolskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  85%
  woj. opolskie
  79%
  Cała Polska
  82%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  53%
  woj. opolskie
  45%
  Cały kraj
  46%

Powiat kluczborski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 14 981 mieszkańców powiatu kluczborskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 267 kobiet oraz 7 714 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców powiatu kluczborskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,3% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kluczborskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kluczborskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  15,7% mieszkańców powiatu kluczborskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 852 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,0% ludności (22,8% wśród dziewczynek i 23,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,98.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,73.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,9% mieszkańców (14,1% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 35,0% mieszkańców powiatu kluczborskiego w wieku potencjalnej nauki (35,5% kobiet i 34,5% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,4%
  woj. opolskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,9% W miastach
  (wyższe)
 • 7,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat kluczborski
  31,9%
  woj. opolskie
  31,8%
  Kraj
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  woj. opolskie
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kluczborski
  11,2%
  Województwo
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,9%
  woj. opolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,6%
  Województwo
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,6%
  Województwo
  5,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  21,3%
  Opolskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,2%
  woj. opolskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kluczborskim

 • 852 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kluczborski
  852,0
  Województwo
  897,0
  Kraj
  842,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,02
  woj. opolskie
  0,93
  Kraj
  1,12
 •  
 • 117,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 116,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kluczborskim

 • 88,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,98
  Województwo
  89,89
  Kraj
  90,94
 • 87,58 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kluczborski
  87,58
  Opolskie
  88,97
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kluczborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kluczborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 304,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 265,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kluczborskim

 • 95,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  95,73
  Województwo
  95,94
  Kraj
  98,90
 • 89,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  89,46
  Województwo
  88,86
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kluczborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kluczborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  woj. opolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 164,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 120,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kluczborskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kluczborskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat kluczborski
  3,0
  woj. opolskie
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 28 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 28
 • 63,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat kluczborski
  22,0
  Opolskie
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 93,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 52,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  22,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 11 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 11
 • 31 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 31
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kluczborskim

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 35,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 35,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kluczborski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kluczborski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kluczborski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)