Powiat ząbkowicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ząbkowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 66 009 Liczba mieszkańców
 • 802 km2 Powierzchnia
 • 83 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 45,1% Stopa urbanizacji
 • Roman Fester Starosta
 • ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie Adres starostwa powiatowego
 • DZA Tablice rejestracyjne
Powiat ząbkowicki na mapie
Identyfikatory
 • 0224 TERYT (TERC)
Herb powiatu ząbkowickiego
powiat ząbkowicki herb
Flaga powiatu ząbkowickiego
powiat ząbkowicki flaga

powiat ząbkowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
74 816 42 22
74 816 42 30
ul. Aleja Niepodległości 10
57-200 Ząbkowice Śląskie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich
74 815 73 75
74 815 76 83
ul. Waryńskiego 15
57-200 Ząbkowice Śląskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich
74 816 67 50
74 816 67 51
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
74 815 76 35
74 815 15 05
ul. Daleka 19
57-200 Ząbkowice Śląskie
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
(74) 816-28-00
(74) 816-28-50
ul. Henryka Sienkiewicza
57-200 Ząbkowice Śląskie

Powiat ząbkowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat ząbkowicki ma 66 009 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ząbkowickiego w 2050 roku wynosi 48 760, z czego 24 254 to kobiety, a 24 506 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ząbkowickiego zawarli w 2017 roku 291 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,7% mieszkańców powiatu ząbkowickiego jest stanu wolnego, 51,7% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ząbkowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -341. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,15 na 1000 mieszkańców powiatu ząbkowickiego. W 2017 roku urodziło się 526 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,4% zgonów w powiecie ząbkowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w powiecie ząbkowickim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ząbkowickiego przypada 12.58 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 504 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 633 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ząbkowickiego -129. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 32 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  61,9% mieszkańców powiatu ząbkowickiego jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ząbkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66 009 Liczba mieszkańców
 • 33 937 Kobiety
 • 32 072 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ząbkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ząbkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ząbkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ząbkowickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 48 760 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 254 Kobiety
 • 24 506 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ząbkowickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ząbkowickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ząbkowickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ząbkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. ząbkowicki
  42,8 lat
  woj. dolnośląskie
  42,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ząbkowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ząbkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat ząbkowicki
  32,7%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 27,1% Kobiety
  (Panny)
 • 38,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,7%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Polska
  55,8%
 • 50,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat ząbkowicki
  10,1%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. ząbkowicki
  5,3%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat ząbkowicki
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ząbkowickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,4
  Dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. ząbkowicki
  1,4
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 291 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -341 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -186 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -155 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. ząbkowicki
  -5,2
  woj. dolnośląskie
  -1,3
  Cały kraj
  -0,0
 • -6,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ząbkowickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 526 Urodzenia żywe
 • 263 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 263 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,9
  woj. dolnośląskie
  9,8
  Polska
  10,5
 • 34,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. ząbkowicki
  34,4
  Województwo
  41,7
  Cały kraj
  44,2
 • 8.24 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.24
 • 43.54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.54
 • 72.09 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72.09
 • 66.82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.82
 • 30.1 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.1
 • 7.45 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.45
 • 3 329 g Średnia waga noworodków
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 389 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. ząbkowicki
  3 329 g
  woj. dolnośląskie
  3 348 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 152 Waga 3500g - 3999g
 • 152
 • 179 Waga 3000g - 3499g
 • 179
 • 100 Waga 2500g - 2999g
 • 100
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,14
  Dolnośląskie
  1,36
  Cała Polska
  1,45
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. ząbkowicki
  0,57
  woj. dolnośląskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. ząbkowicki
  0,61
  woj. dolnośląskie
  0,89
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie ząbkowickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 840 Zgony
 • 410 Kobiety
  (Zgony)
 • 430 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,6
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Polska
  10,1
 • 179,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  179,5
  Dolnośląskie
  111,3
  Cały kraj
  101,5
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. ząbkowicki
  2,1
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Cały kraj
  4,0
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. ząbkowicki
  4,2
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ząbkowickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  43,9%
  Województwo
  45,1%
  Polska
  45,7%
 • 25,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. ząbkowicki
  25,7%
  Dolnośląskie
  27,4%
  Polska
  26,7%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,4%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,5
  Cała Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,7
  Cała Polska
  74,3
 • 318,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat ząbkowicki
  318,8
  Dolnośląskie
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  281,7
  Cały kraj
  261,6
 • 545,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 559,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 529,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. ząbkowicki
  545,2
  woj. dolnośląskie
  489,6
  Cała Polska
  469,0
 • 117,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 189,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ząbkowicki
  117,2
  Dolnośląskie
  97,3
  Kraj
  87,7
 • 23,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat ząbkowicki
  23,2
  Województwo
  32,6
  Cały kraj
  31,8
 • 11,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  11,6
  Dolnośląskie
  8,9
  Kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,0%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 504 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 258 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 246 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 633 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 338 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 295 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -136 Saldo migracji
 • -88 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -129 Saldo migracji wewnętrznych
 • -80 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -49 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ząbkowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ząbkowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie ząbkowickim oddano do użytku 168 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ząbkowickim to 23 919 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 59,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ząbkowickim to 3,63 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie ząbkowickim to 90,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,72% mieszkań posiada łazienkę, 68,20% korzysta z centralnego ogrzewania, a 42,03% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 23 919 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 359,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  359,50
  woj. dolnośląskie
  396,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 77,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  77,10 m2
  Dolnośląskie
  72,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 27,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat ząbkowicki
  27,70 m2
  woj. dolnośląskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat ząbkowicki
  3,86
  Dolnośląskie
  3,84
  Kraj
  3,82
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. ząbkowicki
  2,78
  woj. dolnośląskie
  2,52
  Cały kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  woj. dolnośląskie
  0,66
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 168 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. ząbkowicki
  2,55
  Dolnośląskie
  5,88
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 72 Użytek własny
 • 24 Sprzedaż lub wynajem
 • 75,0%
  25,0%
 • 609 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. ząbkowicki
  3,63
  woj. dolnośląskie
  3,48
  Polska
  3,91
 • 9,23 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. ząbkowicki
  9,23
  Dolnośląskie
  20,49
  Cały kraj
  18,14
 • 15 158 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 90,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat ząbkowicki
  90,2 m2
  Dolnośląskie
  81,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,23 m2
  Dolnośląskie
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat ząbkowicki
  96,81%
  Dolnośląskie
  98,59%
  Cała Polska
  96,79%
 • 92,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat ząbkowicki
  92,01%
  Dolnośląskie
  94,82%
  Kraj
  93,66%
 • 87,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  87,72%
  Dolnośląskie
  92,57%
  Polska
  91,31%
 • 68,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  68,20%
  woj. dolnośląskie
  81,32%
  Cała Polska
  82,12%
 • 42,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. ząbkowicki
  42,03%
  Województwo
  64,85%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat ząbkowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie ząbkowickim na 1000 mieszkańców pracuje 166 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ząbkowickim wynosiło w 2016 roku 13,8% (15,0% wśród kobiet i 12,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ząbkowickim wynosi 3 434,23 PLN, co odpowiada 80.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ząbkowickiego 9 055 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 626 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 429.

  29,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ząbkowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,4% w przemyśle i budownictwie, a 15,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 166 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  166,0
  woj. dolnośląskie
  262,0
  Cały kraj
  240,0
 • 13,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,0% Kobiety
 • 12,8% Mężczyźni
 • Powiat
  13,8%
  Dolnośląskie
  7,2%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ząbkowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ząbkowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ząbkowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 434 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 434 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 386 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ząbkowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 055 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 626 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 429 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,5% Pozostałe
 • 36,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ząbkowickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 034 Pracujący ogółem
 • 5 641 Kobiety
 • 5 393 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ząbkowickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ząbkowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat ząbkowicki
  61,5
  Dolnośląskie
  63,4
  Kraj
  63,4
 • 35,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  35,8
  Dolnośląskie
  35,8
  Cała Polska
  34,0
 • 139,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. ząbkowicki
  139,9
  Województwo
  129,6
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ząbkowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie ząbkowickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 6 943 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 531 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 625 nowych podmiotów, a 508 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (926) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (556) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (877) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (445) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ząbkowickim najwięcej (436) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 673) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (211) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,5% (1 565) podmiotów, a 74,4% (5 167) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ząbkowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.9%) oraz Budownictwo (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 943 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 211 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 565 Przemysł i budownictwo
 • 5 167 Pozostała działalność
 • 625 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ząbkowickim w 2017 roku
 • 508 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ząbkowickim w 2017 roku
 • 4 531 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 673 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 673
 • 221 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 221
 • 47 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 47
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 6 941 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 941
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 49 Spółdzielnie ogółem
 • 49
 • 389 Spółki handlowe ogółem
 • 389
 • 64  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 64
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 323  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 323
 • 64    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 64
 • 436 Spółki cywilne ogółem
 • 436
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 531 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 308 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 308
 • 836 Budownictwo
 • 836
 • 463 Przetwórstwo przemysłowe
 • 463
 • 336 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 336
 • 294 Transport i gospodarka magazynowa
 • 294
 • 239 Pozostała działalność
 • 239
 • 214 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 214
 • 170 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 170
 • 159 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 159
 • 145 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 145
 • 127 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 127
 • 83 Edukacja
 • 83
 • 69 Informacja i komunikacja
 • 69
 • 49 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 49
 • 30 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 30
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ząbkowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie ząbkowickim stwierdzono 1 058 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ząbkowickim wynosi 78,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ząbkowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,01 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 6,33 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,19 (96%), o charakterze gospodarczym - 2,05 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 058 Przestępstwa ogółem
 • 1 058
 • 729 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 729
 • 136 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 136
 • 145 Przestępstwa drogowe
 • 145
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 419 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 419
 • 15,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,97
  Województwo
  25,10
  Cały kraj
  19,62
 • 11,01 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. ząbkowicki
  11,01
  Dolnośląskie
  17,91
  Polska
  12,07
 • 2,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,05
  woj. dolnośląskie
  4,00
  Cała Polska
  4,94
 • 2,19 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,19
  woj. dolnośląskie
  2,10
  Cała Polska
  1,78
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,45
  Województwo
  0,49
  Polska
  0,49
 • 6,33 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. ząbkowicki
  6,33
  woj. dolnośląskie
  14,49
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. ząbkowicki
  78%
  Dolnośląskie
  64%
  Kraj
  72%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat ząbkowicki
  74%
  woj. dolnośląskie
  55%
  Polska
  60%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat ząbkowicki
  80%
  Dolnośląskie
  81%
  Polska
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat ząbkowicki
  97%
  woj. dolnośląskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  93%
  woj. dolnośląskie
  83%
  Kraj
  84%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  57%
  woj. dolnośląskie
  45%
  Polska
  52%

Powiat ząbkowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ząbkowickiego wyniosła w 2016 roku 80,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu ząbkowickiego - 28.1% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (25.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,9 mln złotych, czyli 6,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ząbkowickiego wyniosła w 2016 roku 80,4 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (20.9%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15%). W budżecie powiatu ząbkowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 150 złotych na mieszkańca (12,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ząbkowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ząbkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ząbkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  79,3 mln

  1,2 tys(100%)

  84,7 mln

  1,2 tys(100%)

  80,7 mln

  1,2 tys(100%)

  81,9 mln

  1,2 tys(100%)

  83,5 mln

  1,2 tys(100%)

  77,7 mln

  1,1 tys(100%)

  75,6 mln

  1,1 tys(100%)

  80,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,6 mln

  271(23.5%)

  19,8 mln

  290(23.4%)

  19,2 mln

  280(23.8%)

  20,0 mln

  293(24.5%)

  21,3 mln

  313(25.5%)

  20,8 mln

  308(26.8%)

  20,7 mln

  309(27.4%)

  22,5 mln

  338(28.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,1 mln

  264(22.8%)

  22,0 mln

  322(26%)

  19,5 mln

  284(24.2%)

  20,0 mln

  292(24.4%)

  21,7 mln

  319(26%)

  21,2 mln

  315(27.3%)

  20,5 mln

  306(27.1%)

  20,3 mln

  305(25.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  19,2 mln

  280(24.2%)

  17,5 mln

  256(20.6%)

  15,4 mln

  223(19%)

  10,4 mln

  153(12.8%)

  11,0 mln

  163(13.2%)

  9,0 mln

  133(11.6%)

  8,6 mln

  128(11.3%)

  10,2 mln

  153(12.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,4 mln

  92,9(8%)

  6,7 mln

  98,7(7.9%)

  6,3 mln

  91,1(7.8%)

  6,6 mln

  96,0(8%)

  6,7 mln

  99,1(8.1%)

  7,1 mln

  105(9.1%)

  7,3 mln

  109(9.6%)

  6,7 mln

  100,0(8.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,1 mln

  88,3(7.6%)

  6,3 mln

  92,5(7.4%)

  6,2 mln

  90,1(7.7%)

  5,0 mln

  73,0(6.1%)

  5,4 mln

  79,1(6.4%)

  5,7 mln

  83,8(7.3%)

  5,6 mln

  83,1(7.4%)

  5,9 mln

  88,3(7.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,0 mln

  58,3(5%)

  4,5 mln

  65,5(5.3%)

  4,3 mln

  62,3(5.3%)

  5,4 mln

  78,8(6.6%)

  4,6 mln

  67,7(5.5%)

  4,7 mln

  70,3(6.1%)

  4,7 mln

  70,7(6.3%)

  5,5 mln

  82,9(6.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  35,4(3.1%)

  2,6 mln

  38,5(3.1%)

  2,6 mln

  37,8(3.2%)

  2,7 mln

  40,1(3.3%)

  3,3 mln

  49,1(4%)

  3,4 mln

  50,9(4.4%)

  3,0 mln

  44,9(4%)

  3,3 mln

  50,3(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  35,7(3.1%)

  2,8 mln

  40,8(3.3%)

  3,0 mln

  43,9(3.7%)

  3,1 mln

  44,9(3.7%)

  3,3 mln

  48,2(3.9%)

  3,1 mln

  46,2(4%)

  2,5 mln

  36,9(3.3%)

  3,1 mln

  45,9(3.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  16,4(1.4%)

  1,6 mln

  23,9(1.9%)

  2,0 mln

  29,2(2.5%)

  2,3 mln

  34,2(2.9%)

  1,8 mln

  25,8(2.1%)

  1,7 mln

  25,3(2.2%)

  1,4 mln

  20,8(1.8%)

  1,3 mln

  19,6(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  438,9 tys

  6,4(0.6%)

  441,3 tys

  6,5(0.5%)

  1,5 mln

  21,4(1.8%)

  1,1 mln

  16,2(1.4%)

  547,8 tys

  8,1(0.7%)

  522,9 tys

  7,8(0.7%)

  918,6 tys

  13,7(1.2%)

  650,0 tys

  9,8(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  398,8 tys

  5,8(0.5%)

  134,9 tys

  2,0(0.2%)

  359,5 tys

  5,2(0.4%)

  4,9 mln

  71,1(5.9%)

  3,7 mln

  54,2(4.4%)

  103,8 tys

  1,5(0.1%)

  232,7 tys

  3,5(0.3%)

  189,2 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,4 tys

  2,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  79,5 tys

  1,2(0.1%)

  72,0 tys

  1,1(0.1%)

  84,5 tys

  1,2(0.1%)

  60,9 tys

  0,9(0.1%)

  71,1 tys

  1,0(0.1%)

  59,8 tys

  0,9(0.1%)

  78,8 tys

  1,2(0.1%)

  106,1 tys

  1,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  56,0 tys

  0,8(0.1%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  71,8 tys

  1,1(0.1%)

  122,1 tys

  1,8(0.1%)

  110,5 tys

  1,6(0.1%)

  41,3 tys

  0,6(0.1%)

  103,6 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  48,0 tys

  0,7(0.1%)

  25,3 tys

  0,4(0%)

  45,9 tys

  0,7(0.1%)

  40,7 tys

  0,6(0%)

  31,3 tys

  0,5(0%)

  60,8 tys

  0,9(0.1%)

  33,4 tys

  0,5(0%)

  26,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  43,5 tys

  0,6(0.1%)

  42,6 tys

  0,6(0.1%)

  50,3 tys

  0,7(0.1%)

  33,7 tys

  0,5(0%)

  35,8 tys

  0,5(0%)

  31,2 tys

  0,5(0%)

  47,7 tys

  0,7(0.1%)

  19,5 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  0,5(0%)

  40,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  19,3 tys

  0,3(0%)

  114,0 tys

  1,7(0.1%)

  192,2 tys

  2,8(0.2%)

  172,1 tys

  2,5(0.2%)

  500

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ząbkowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ząbkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ząbkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,5 mln

  1,0 tys(100%)

  81,0 mln

  1,2 tys(100%)

  76,8 mln

  1,1 tys(100%)

  80,3 mln

  1,2 tys(100%)

  79,1 mln

  1,2 tys(100%)

  77,5 mln

  1,1 tys(100%)

  77,7 mln

  1,2 tys(100%)

  80,4 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,9 mln

  451(43.8%)

  33,9 mln

  497(41.8%)

  34,1 mln

  496(44.5%)

  34,7 mln

  507(43.2%)

  34,1 mln

  503(43.2%)

  32,8 mln

  487(42.4%)

  31,6 mln

  471(40.6%)

  31,4 mln

  472(39%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,5 mln

  211(20.5%)

  14,2 mln

  208(17.5%)

  14,4 mln

  209(18.7%)

  14,5 mln

  213(18.1%)

  15,1 mln

  222(19.1%)

  15,2 mln

  226(19.7%)

  15,4 mln

  230(19.8%)

  16,8 mln

  252(20.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  95,7(9.3%)

  6,6 mln

  97,0(8.2%)

  7,5 mln

  108(9.7%)

  8,1 mln

  119(10.1%)

  8,7 mln

  129(11%)

  10,7 mln

  158(13.8%)

  11,3 mln

  168(14.5%)

  12,0 mln

  181(15%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,0 mln

  88,0(8.6%)

  6,0 mln

  88,3(7.4%)

  6,2 mln

  89,9(8.1%)

  5,0 mln

  73,1(6.2%)

  5,4 mln

  79,1(6.8%)

  5,6 mln

  83,2(7.2%)

  5,6 mln

  83,2(7.2%)

  5,9 mln

  88,4(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,1 mln

  75,0(7.3%)

  11,7 mln

  172(14.5%)

  3,4 mln

  49,8(4.5%)

  7,1 mln

  104(8.8%)

  4,5 mln

  66,5(5.7%)

  4,3 mln

  63,3(5.5%)

  4,5 mln

  67,1(5.8%)

  5,4 mln

  81,6(6.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  32,1(3.1%)

  2,8 mln

  40,8(3.4%)

  2,9 mln

  42,5(3.8%)

  3,0 mln

  43,5(3.7%)

  3,1 mln

  46,2(4%)

  3,1 mln

  46,1(4%)

  2,5 mln

  36,9(3.2%)

  2,9 mln

  43,4(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  732,7 tys

  10,7(1%)

  874,5 tys

  12,8(1.1%)

  909,0 tys

  13,2(1.2%)

  591,4 tys

  8,7(0.7%)

  1,1 mln

  16,2(1.4%)

  1,1 mln

  15,9(1.4%)

  606,4 tys

  9,1(0.8%)

  1,4 mln

  21,4(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  603,0 tys

  8,8(0.9%)

  594,1 tys

  8,7(0.7%)

  690,8 tys

  10,0(0.9%)

  649,5 tys

  9,5(0.8%)

  870,7 tys

  12,8(1.1%)

  958,3 tys

  14,2(1.2%)

  954,5 tys

  14,3(1.2%)

  1,2 mln

  18,3(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  607,6 tys

  8,9(0.9%)

  657,1 tys

  9,6(0.8%)

  964,0 tys

  14,0(1.3%)

  558,0 tys

  8,2(0.7%)

  1,2 mln

  17,5(1.5%)

  1,2 mln

  18,4(1.6%)

  894,5 tys

  13,4(1.2%)

  1,2 mln

  17,7(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  438,9 tys

  6,4(0.6%)

  441,3 tys

  6,5(0.5%)

  2,7 mln

  39,3(3.5%)

  1,4 mln

  20,6(1.8%)

  923,0 tys

  13,6(1.2%)

  898,5 tys

  13,3(1.2%)

  1,3 mln

  18,9(1.6%)

  997,5 tys

  15,0(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  15,7(1.5%)

  1,2 mln

  16,9(1.4%)

  991,6 tys

  14,4(1.3%)

  2,5 mln

  36,1(3.1%)

  1,8 mln

  26,9(2.3%)

  539,5 tys

  8,0(0.7%)

  2,5 mln

  37,8(3.3%)

  565,5 tys

  8,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  24,1(2.3%)

  1,8 mln

  26,5(2.2%)

  1,7 mln

  25,2(2.3%)

  1,9 mln

  27,1(2.3%)

  2,1 mln

  30,5(2.6%)

  755,9 tys

  11,2(1%)

  442,4 tys

  6,6(0.6%)

  298,8 tys

  4,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,4 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  145,9 tys

  2,1(0.2%)

  75,4 tys

  1,1(0.1%)

  67,4 tys

  1,0(0.1%)

  83,1 tys

  1,2(0.1%)

  132,7 tys

  2,0(0.2%)

  83,0 tys

  1,2(0.1%)

  99,9 tys

  1,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  79,5 tys

  1,2(0.1%)

  72,0 tys

  1,1(0.1%)

  84,5 tys

  1,2(0.1%)

  60,9 tys

  0,9(0.1%)

  71,1 tys

  1,0(0.1%)

  55,0 tys

  0,8(0.1%)

  71,8 tys

  1,1(0.1%)

  75,7 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,0 tys

  0,4(0%)

  40,5 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  106,5 tys

  1,6(0.1%)

  120,5 tys

  1,8(0.2%)

  242,4 tys

  3,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ząbkowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 200 mieszkańców powiatu ząbkowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 947 kobiet oraz 7 253 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 21,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,4% mieszkańców powiatu ząbkowickiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,8% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ząbkowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ząbkowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz średnie zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  16,4% mieszkańców powiatu ząbkowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 764 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,44.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,86.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,0% mieszkańców powiatu ząbkowickiego w wieku potencjalnej nauki (32,7% kobiet i 31,4% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat ząbkowicki
  11,0%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 13,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,3% W miastach
  (wyższe)
 • 8,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. ząbkowicki
  35,2%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,4%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,4% Na wsi
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. ząbkowicki
  10,5%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,3%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Cała Polska
  18,1%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  25,4%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. ząbkowicki
  5,3%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat ząbkowicki
  20,8%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. ząbkowicki
  2,3%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 764 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. ząbkowicki
  764,0
  woj. dolnośląskie
  819,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. ząbkowicki
  0,92
  Dolnośląskie
  0,97
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 117,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 117,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. ząbkowicki
  89,44
  woj. dolnośląskie
  96,05
  Cała Polska
  96,62
 • 86,58 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. ząbkowicki
  86,58
  Dolnośląskie
  91,14
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ząbkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ząbkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat ząbkowicki
  17,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 245,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 208,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. ząbkowicki
  91,86
  Dolnośląskie
  98,13
  Kraj
  100,01
 • 84,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. ząbkowicki
  84,00
  woj. dolnośląskie
  88,95
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ząbkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ząbkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 142,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 113,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ząbkowickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. ząbkowicki
  23,0
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 47,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 34,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  23,0
  Dolnośląskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 74,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 51,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. ząbkowicki
  11,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 11 Szkoły policealne ogółem
 • 11
 • 11 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 11
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ząbkowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ząbkowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ząbkowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ząbkowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ząbkowickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie ząbkowickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★, 1 ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • domy wycieczkowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki kolonijne: 2
  • hostele: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 320)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie ząbkowickim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 9 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie ząbkowickim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 130 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 771 (uczestnicy: 150 822)
  • seanse filmowe: 57 (uczestnicy: 5 370)
  • wystawy: 30 (uczestnicy: 4 730)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 29 (uczestnicy: 4 207)
  • koncerty: 146 (uczestnicy: 68 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 131 (uczestnicy: 7 530)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 94 (uczestnicy: 8 460)
  • konkursy: 44 (uczestnicy: 3 865)
  • pokazy teatralne: 64 (uczestnicy: 11 733)
  • konferencje: 8 (uczestnicy: 1 090)
  • interdyscyplinarne: 60 (uczestnicy: 8 350)
  • warsztaty: 77 (uczestnicy: 5 537)
  • inne: 31 (uczestnicy: 21 850)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 76 (członkowie: 1 588)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 105)
  • taneczne: 5 (członkowie: 115)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 86)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 6)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 28)
  • teatralne: 6 (członkowie: 99)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 125)
  • literackie: 2 (członkowie: 38)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 459)
  • koło gospodyń wiejskich: 24 (członkowie: 365)
  • inne: 9 (członkowie: 162)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 351)
  • języków obcych: 7 (absolwenci: 136)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 85)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 5)
  • tańca: 1 (absolwenci: 35)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 5
  • politechniczne: 2
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 713)
  • teatralne: 3 (członkowie: 50)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 69)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 238)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 17 (członkowie: 248)
  • taneczne: 3 (członkowie: 90)
  • inne: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie ząbkowickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 336 zwiedzających, co daje 353 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ząbkowickim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 301 608 wolumenów oraz 161 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 48 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 321 257 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 91
  • dostępne dla czytelników: 60
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 60
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 10
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ząbkowickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 31 943 wolumeny. Odnotowano 642 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 338 wolumenów. Odnotowano 652 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ząbkowickim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 545 członków. Zarejestrowano 1 636 ćwiczących (mężczyźni: 1 492, kobiety: 144, chłopcy do lat 18: 805, dziewczęta do lat 18: 112). Aktywne były 34 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (40), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ząbkowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)