Powiat ząbkowicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat ząbkowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 66 527 Liczba mieszkańców
 • 802 km2 Powierzchnia
 • 83 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 45,1% Stopa urbanizacji
 • Roman Fester Starosta
 • ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie Adres starostwa powiatowego
 • DZA Tablice rejestracyjne
Powiat ząbkowicki na mapie
Identyfikatory
 • 0224 TERYT (TERC)
Herb powiatu ząbkowickiego
powiat ząbkowicki herb
Flaga powiatu ząbkowickiego
powiat ząbkowicki flaga

powiat ząbkowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
74 816 42 22
74 816 42 30
ul. Aleja Niepodległości 10
57-200 Ząbkowice Śląskie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich
74 815 73 75
74 815 76 83
ul. Waryńskiego 15
57-200 Ząbkowice Śląskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich
74 816 67 50
74 816 67 51
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
74 815 76 35
74 815 15 05
ul. Daleka 19
57-200 Ząbkowice Śląskie
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
(74) 816-28-00
(74) 816-28-50
ul. Henryka Sienkiewicza
57-200 Ząbkowice Śląskie

Powiat ząbkowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat ząbkowicki ma 66 527 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ząbkowickiego w 2050 roku wynosi 48 760, z czego 24 254 to kobiety, a 24 506 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ząbkowickiego zawarli w 2016 roku 305 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,7% mieszkańców powiatu ząbkowickiego jest stanu wolnego, 51,7% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ząbkowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -372. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,6 na 1000 mieszkańców powiatu ząbkowickiego. W 2016 roku urodziło się 468 dzieci, w tym 50,4% dziewczynek i 49,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 330 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,8% zgonów w powiecie ząbkowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w powiecie ząbkowickim były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ząbkowickiego przypada 12.58 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 504 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 633 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ząbkowickiego -129. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 32 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  62,6% mieszkańców powiatu ząbkowickiego jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ząbkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 66 527 Liczba mieszkańców
 • 34 200 Kobiety
 • 32 327 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ząbkowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ząbkowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ząbkowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ząbkowickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 48 760 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 254 Kobiety
 • 24 506 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ząbkowickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ząbkowickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ząbkowickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ząbkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. ząbkowicki
  42,5 lat
  Dolnośląskie
  42,0 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ząbkowicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ząbkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. ząbkowicki
  32,7%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 27,1% Kobiety
  (Panny)
 • 38,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,7%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 50,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • pow. ząbkowicki
  10,1%
  Województwo
  9,7%
  Kraj
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,3%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat ząbkowicki
  0,3%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ząbkowickim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. ząbkowicki
  4,6
  Dolnośląskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. ząbkowicki
  1,6
  Dolnośląskie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 305 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -372 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -174 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -198 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,6
  woj. dolnośląskie
  -1,1
  Kraj
  -0,2
 • -6,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ząbkowickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 468 Urodzenia żywe
 • 236 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 232 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,4%
  49,6%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. ząbkowicki
  7,0
  Dolnośląskie
  9,5
  Kraj
  10,0
 • 30,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  30,3
  woj. dolnośląskie
  40,1
  Cały kraj
  41,7
 • 14.86 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.86
 • 37.28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37.28
 • 69.92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69.92
 • 51.33 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 51.33
 • 21.88 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21.88
 • 5.57 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.57
 • 1.52 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.52
 • 3 330 g Średnia waga noworodków
 • 3 332 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 327 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. ząbkowicki
  3 330 g
  woj. dolnośląskie
  3 339 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 115 Waga 3500g - 3999g
 • 115
 • 187 Waga 3000g - 3499g
 • 187
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,01 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat ząbkowicki
  1,01
  woj. dolnośląskie
  1,29
  Kraj
  1,36
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,51
  woj. dolnośląskie
  0,62
  Polska
  0,66
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat ząbkowicki
  0,56
  Województwo
  0,90
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie ząbkowickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 840 Zgony
 • 410 Kobiety
  (Zgony)
 • 430 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. ząbkowicki
  12,6
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Kraj
  10,1
 • 179,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat ząbkowicki
  179,5
  Województwo
  111,3
  Cała Polska
  101,5
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,1
  Dolnośląskie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. ząbkowicki
  4,2
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ząbkowickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,9%
  Województwo
  45,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 25,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat ząbkowicki
  25,7%
  woj. dolnośląskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,7%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,4%
  Dolnośląskie
  6,3%
  Cała Polska
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Cała Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  78,7
  Cała Polska
  74,3
 • 318,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. ząbkowicki
  318,8
  woj. dolnośląskie
  297,3
  Cały kraj
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  281,7
  Cała Polska
  261,6
 • 545,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 559,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 529,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ząbkowicki
  545,2
  woj. dolnośląskie
  489,6
  Cała Polska
  469,0
 • 117,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 189,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ząbkowicki
  117,2
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Polska
  87,7
 • 23,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  23,2
  woj. dolnośląskie
  32,6
  Cała Polska
  31,8
 • 11,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,6
  Dolnośląskie
  8,9
  Cała Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. ząbkowicki
  1,0%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 504 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 258 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 246 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 633 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 338 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 295 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -136 Saldo migracji
 • -88 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -129 Saldo migracji wewnętrznych
 • -80 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -49 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ząbkowicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ząbkowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie ząbkowickim oddano do użytku 96 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 75,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 25,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ząbkowickim to 5,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie ząbkowickim to 117,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 96 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  1,44
  Województwo
  5,68
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 72 Użytek własny
 • 24 Sprzedaż lub wynajem
 • 75,0%
  25,0%
 • 492 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. ząbkowicki
  5,13
  Dolnośląskie
  3,55
  Polska
  3,96
 • 7,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  7,40
  Województwo
  20,19
  Cała Polska
  16,85
 • 11 302 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 117,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  117,7 m2
  woj. dolnośląskie
  81,1 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,17 m2
  Dolnośląskie
  0,46 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ząbkowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie ząbkowickim na 1000 mieszkańców pracuje 166 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ząbkowickim wynosiło w 2016 roku 13,9% (15,1% wśród kobiet i 12,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ząbkowickim wynosi 3 434,23 PLN, co odpowiada 80.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ząbkowickiego 9 055 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 626 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 429.

  30,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ząbkowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 166 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  166,0
  woj. dolnośląskie
  262,0
  Cały kraj
  240,0
 • 13,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,1% Kobiety
 • 12,9% Mężczyźni
 • pow. ząbkowicki
  13,9%
  woj. dolnośląskie
  7,3%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ząbkowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ząbkowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ząbkowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 434 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat ząbkowicki
  3 434 PLN
  Dolnośląskie
  4 386 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ząbkowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 055 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 626 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 429 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Przemysł i budownictwo
 • 20,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 35,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ząbkowickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 034 Pracujący ogółem
 • 5 641 Kobiety
 • 5 393 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ząbkowickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ząbkowicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat ząbkowicki
  59,7
  Województwo
  61,3
  Cały kraj
  61,7
 • 34,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,2
  Dolnośląskie
  34,2
  Kraj
  32,7
 • 134,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  134,3
  woj. dolnośląskie
  126,3
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ząbkowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie ząbkowickim stwierdzono 1 176 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,62 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ząbkowickim wynosi 73,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ząbkowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,45 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 8,85 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,11 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,25 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 176 Przestępstwa ogółem
 • 1 176
 • 831 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 831
 • 150 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 150
 • 141 Przestępstwa drogowe
 • 141
 • 32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 32
 • 591 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 591
 • 17,62 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,62
  woj. dolnośląskie
  25,73
  Kraj
  19,48
 • 12,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,45
  Dolnośląskie
  19,01
  Polska
  12,76
 • 2,25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat ząbkowicki
  2,25
  woj. dolnośląskie
  3,66
  Cała Polska
  3,91
 • 2,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat ząbkowicki
  2,11
  Dolnośląskie
  2,05
  Kraj
  1,91
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. ząbkowicki
  0,48
  woj. dolnośląskie
  0,50
  Cały kraj
  0,47
 • 8,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,85
  woj. dolnośląskie
  15,40
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. ząbkowicki
  73%
  Dolnośląskie
  61%
  Cały kraj
  67%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. ząbkowicki
  67%
  woj. dolnośląskie
  52%
  Polska
  55%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. ząbkowicki
  76%
  Dolnośląskie
  78%
  Cały kraj
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat ząbkowicki
  100%
  Dolnośląskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  94%
  Dolnośląskie
  81%
  Cały kraj
  83%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat ząbkowicki
  53%
  Dolnośląskie
  41%
  Cała Polska
  46%

Powiat ząbkowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 14 634 mieszkańców powiatu ząbkowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 133 kobiet oraz 7 501 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 21,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,4% mieszkańców powiatu ząbkowickiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,8% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ząbkowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ząbkowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz średnie zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  16,1% mieszkańców powiatu ząbkowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 802 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,1% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 24,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,76.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,57.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 5 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,1% mieszkańców powiatu ząbkowickiego w wieku potencjalnej nauki (33,7% kobiet i 32,5% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat ząbkowicki
  11,0%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 13,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,3% W miastach
  (wyższe)
 • 8,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  35,2%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Polska
  33,3%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,4%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,4% Na wsi
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. ząbkowicki
  10,5%
  Województwo
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,3%
  woj. dolnośląskie
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  25,4%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,3%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat ząbkowicki
  20,8%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,3%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 802 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. ząbkowicki
  802,0
  Województwo
  848,0
  Polska
  842,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,97
  Województwo
  1,07
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 109,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 108,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 85,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. ząbkowicki
  85,76
  Dolnośląskie
  89,83
  Polska
  90,94
 • 84,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,44
  woj. dolnośląskie
  88,87
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ząbkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ząbkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 261,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 225,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 93,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  93,57
  Województwo
  97,70
  Polska
  98,90
 • 85,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. ząbkowicki
  85,15
  woj. dolnośląskie
  89,32
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ząbkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ząbkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. ząbkowicki
  21,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 147,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 118,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ząbkowickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 5 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat ząbkowicki
  5,0
  woj. dolnośląskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 5
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 18 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18
 • 49,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 36,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat ząbkowicki
  23,0
  Dolnośląskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 78,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 56,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat ząbkowicki
  14,0
  woj. dolnośląskie
  20,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14 Szkoły policealne ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ząbkowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ząbkowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ząbkowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)