Powiat sławieński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Powiat sławieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 56 764 Liczba mieszkańców
 • 1 043 km2 Powierzchnia
 • 55 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,4% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Wiśniowski Starosta
 • ul. Stefanii Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno Adres starostwa powiatowego
 • ZSL Tablice rejestracyjne
Powiat sławieński na mapie
Identyfikatory
 • 3213 TERYT (TERC)
Herb powiatu sławieńskiego
powiat sławieński herb
Flaga powiatu sławieńskiego
powiat sławieński flaga

powiat sławieński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie
59 810 53 70
59 810 63 97
ul. Wojska Polskiego 19
76-100 Sławno
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
59 810 05 11, 59 810 05 05
59 810 05 13, 59 810 05 04
ul. Gdańska 2
76-100 Sławno
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie
59 810 73 11
91 810 73 11
ul. Sempołowskiej 2 A
76-100 Sławno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławnie
59 810 64 86
59 810 79 94
ul. Sempołowskiej 2 A
76-100 Sławno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie
59 810 51 78
59 810 51 78
ul. Koszalińska 46
76-100 Sławno
Starostwo Powiatowe w Sławnie
(59) 810-49-04
(59) 810-64-13
ul. Sempołowskiej
76-100 Sławno

Powiat sławieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat sławieński ma 56 764 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 1,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sławieńskiego w 2050 roku wynosi 48 110, z czego 24 434 to kobiety, a 23 676 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sławieńskiego zawarli w 2017 roku 274 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców powiatu sławieńskiego jest stanu wolnego, 54,5% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sławieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,32 na 1000 mieszkańców powiatu sławieńskiego. W 2017 roku urodziło się 556 dzieci, w tym 50,9% dziewczynek i 49,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 404 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,1% zgonów w powiecie sławieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,4% zgonów w powiecie sławieńskim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sławieńskiego przypada 9.91 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 516 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 717 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sławieńskiego -201. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -10.

  62,1% mieszkańców powiatu sławieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sławieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56 764 Liczba mieszkańców
 • 28 888 Kobiety
 • 27 876 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sławieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sławieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sławieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sławieńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 48 110 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 434 Kobiety
 • 23 676 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sławieńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sławieńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sławieńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sławieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat sławieński
  40,8 lat
  Zachodniopomorskie
  41,8 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sławieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sławieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,3%
  Zachodniopomorskie
  28,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,5%
  Zachodniopomorskie
  53,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  Zachodniopomorskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. sławieński
  5,2%
  Województwo
  6,7%
  Kraj
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • powiat sławieński
  2,8%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sławieńskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,8
  Zachodniopomorskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. sławieński
  1,5
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Kraj
  1,7
 • 274 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sławieńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 35 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -53 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. sławieński
  -0,3
  woj. zachodniopomorskie
  -0,9
  Kraj
  -0,0
 • -2,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sławieńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sławieńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sławieńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sławieńskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 556 Urodzenia żywe
 • 283 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 273 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,9%
  49,1%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,8
  Województwo
  9,5
  Kraj
  10,5
 • 41,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. sławieński
  41,7
  woj. zachodniopomorskie
  40,8
  Polska
  44,2
 • 15.77 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.77
 • 63.15 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 63.15
 • 86.72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86.72
 • 74.98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.98
 • 30.53 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.53
 • 7.72 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.72
 • 0.57 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.57
 • 3 404 g Średnia waga noworodków
 • 3 330 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. sławieński
  3 404 g
  Województwo
  3 352 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 183 Waga 3500g - 3999g
 • 183
 • 187 Waga 3000g - 3499g
 • 187
 • 76 Waga 2500g - 2999g
 • 76
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,40
  woj. zachodniopomorskie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat sławieński
  0,71
  woj. zachodniopomorskie
  0,67
  Cała Polska
  0,71
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat sławieński
  0,97
  Zachodniopomorskie
  0,92
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie sławieńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 565 Zgony
 • 245 Kobiety
  (Zgony)
 • 320 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,4%
  56,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,9
  Województwo
  10,0
  Polska
  10,1
 • 110,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  110,4
  Zachodniopomorskie
  108,7
  Polska
  101,5
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. sławieński
  2,0
  woj. zachodniopomorskie
  4,9
  Polska
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. sławieński
  3,4
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sławieńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. sławieński
  46,9%
  Województwo
  45,7%
  Polska
  45,7%
 • 30,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat sławieński
  30,4%
  Zachodniopomorskie
  28,2%
  Cały kraj
  26,7%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  2,5
  Kraj
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  74,5
  Cała Polska
  74,3
 • 334,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. sławieński
  334,9
  woj. zachodniopomorskie
  284,5
  Cały kraj
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  273,9
  Kraj
  261,6
 • 516,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 570,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 460,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  516,3
  Zachodniopomorskie
  460,5
  Kraj
  469,0
 • 93,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 139,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  93,2
  Województwo
  94,1
  Cały kraj
  87,7
 • 13,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. sławieński
  13,7
  Województwo
  30,4
  Kraj
  31,8
 • 17,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,2
  Zachodniopomorskie
  8,2
  Polska
  8,0
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,6%
  Zachodniopomorskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 516 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 258 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 258 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 717 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 363 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 354 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -211 Saldo migracji
 • -108 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -103 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -201 Saldo migracji wewnętrznych
 • -105 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -96 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sławieńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sławieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sławieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie sławieńskim oddano do użytku 198 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sławieńskim to 18 776 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 50,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 50,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sławieńskim to 4,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie sławieńskim to 92,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,81% mieszkań posiada łazienkę, 80,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 47,76% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 776 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 329,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  329,20
  woj. zachodniopomorskie
  377,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  81,40 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,60 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 26,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,80 m2
  Województwo
  26,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,20
  Zachodniopomorskie
  3,84
  Kraj
  3,82
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat sławieński
  3,04
  Zachodniopomorskie
  2,65
  Cały kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. sławieński
  0,72
  Zachodniopomorskie
  0,69
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 198 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  3,49
  Województwo
  4,38
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 103 Użytek własny
 • 88 Sprzedaż lub wynajem
 • 53,9%
  46,1%
 • 817 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,13
  woj. zachodniopomorskie
  3,57
  Kraj
  3,91
 • 14,39 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat sławieński
  14,39
  Województwo
  15,65
  Kraj
  18,14
 • 18 367 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 92,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  92,8 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. sławieński
  0,32 m2
  Zachodniopomorskie
  0,37 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat sławieński
  98,62%
  Województwo
  99,20%
  Kraj
  96,79%
 • 95,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat sławieński
  95,81%
  Województwo
  97,14%
  Cały kraj
  93,66%
 • 92,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,81%
  Województwo
  95,07%
  Kraj
  91,31%
 • 80,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat sławieński
  80,28%
  woj. zachodniopomorskie
  86,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 47,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  47,76%
  woj. zachodniopomorskie
  62,01%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat sławieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie sławieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 142 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sławieńskim wynosiło w 2016 roku 18,0% (20,3% wśród kobiet i 16,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sławieńskim wynosi 3 252,37 PLN, co odpowiada 75.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sławieńskiego 3 683 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 923 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 760.

  28,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sławieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,8% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 142 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  142,0
  Województwo
  201,0
  Cała Polska
  240,0
 • 18,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 20,3% Kobiety
 • 16,1% Mężczyźni
 • powiat sławieński
  18,0%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sławieńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sławieńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sławieńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 252 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 252 PLN
  Zachodniopomorskie
  3 946 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sławieńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 683 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 923 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 760 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,8% Przemysł i budownictwo
 • 19,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,4% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sławieńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 090 Pracujący ogółem
 • 4 534 Kobiety
 • 3 556 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sławieńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sławieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,1
  Województwo
  62,5
  Cała Polska
  63,4
 • 31,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat sławieński
  31,5
  woj. zachodniopomorskie
  34,4
  Cała Polska
  34,0
 • 106,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  106,1
  Województwo
  122,5
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sławieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie sławieńskim stwierdzono 748 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,15 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sławieńskim wynosi 76,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sławieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,40 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 5,13 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,50 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,21 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 748 Przestępstwa ogółem
 • 748
 • 478 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 478
 • 69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 69
 • 142 Przestępstwa drogowe
 • 142
 • 25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 25
 • 292 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 292
 • 13,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. sławieński
  13,15
  Zachodniopomorskie
  19,88
  Cała Polska
  19,62
 • 8,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,40
  Województwo
  14,03
  Polska
  12,07
 • 1,21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,21
  woj. zachodniopomorskie
  2,61
  Polska
  4,94
 • 2,50 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat sławieński
  2,50
  Zachodniopomorskie
  2,14
  Polska
  1,78
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,44
  Zachodniopomorskie
  0,60
  Polska
  0,49
 • 5,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,13
  woj. zachodniopomorskie
  9,09
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat sławieński
  77%
  Zachodniopomorskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat sławieński
  65%
  Zachodniopomorskie
  64%
  Cały kraj
  60%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  97%
  Województwo
  95%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. sławieński
  92%
  woj. zachodniopomorskie
  91%
  Cała Polska
  84%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat sławieński
  50%
  Zachodniopomorskie
  51%
  Cała Polska
  52%

Powiat sławieński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sławieńskiego wyniosła w 2016 roku 56,5 mln złotych, co daje 992 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu sławieńskiego - 23.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.2%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 11,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sławieńskiego wyniosła w 2016 roku 58,2 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.3%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.8%). W budżecie powiatu sławieńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 142 złotych na mieszkańca (13,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sławieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sławieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sławieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,0 mln

  803(100%)

  57,6 mln

  989(100%)

  53,3 mln

  916(100%)

  53,1 mln

  914(100%)

  53,2 mln

  918(100%)

  54,0 mln

  934(100%)

  56,8 mln

  991(100%)

  56,5 mln

  992(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,5 mln

  217(27.1%)

  13,0 mln

  227(22.6%)

  14,1 mln

  242(26.4%)

  13,9 mln

  239(26.1%)

  13,8 mln

  238(25.9%)

  12,2 mln

  213(22.7%)

  12,3 mln

  214(21.6%)

  13,1 mln

  229(23.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,2 mln

  125(15.5%)

  15,9 mln

  278(27.6%)

  8,6 mln

  148(16.1%)

  4,2 mln

  72,9(8%)

  5,8 mln

  101(10.9%)

  9,1 mln

  159(16.9%)

  11,9 mln

  209(21%)

  9,7 mln

  171(17.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  82,8(10.3%)

  4,5 mln

  79,1(7.9%)

  4,5 mln

  76,9(8.4%)

  4,8 mln

  82,4(9%)

  6,5 mln

  112(12.2%)

  6,6 mln

  114(12.1%)

  7,2 mln

  126(12.7%)

  7,7 mln

  136(13.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,0 mln

  104(13%)

  6,1 mln

  107(10.7%)

  6,5 mln

  113(12.3%)

  10,6 mln

  184(20.1%)

  6,5 mln

  112(12.2%)

  6,6 mln

  115(12.3%)

  6,6 mln

  115(11.6%)

  6,6 mln

  117(11.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,0 mln

  87,8(10.9%)

  5,4 mln

  95,1(9.5%)

  5,7 mln

  98,8(10.8%)

  5,7 mln

  97,6(10.7%)

  5,7 mln

  98,0(10.7%)

  5,4 mln

  93,7(10%)

  5,9 mln

  103(10.4%)

  5,7 mln

  99,7(10.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  76,3(9.5%)

  4,5 mln

  78,3(7.8%)

  4,6 mln

  79,6(8.7%)

  4,8 mln

  83,5(9.1%)

  5,0 mln

  87,1(9.5%)

  5,0 mln

  86,9(9.3%)

  5,0 mln

  87,4(8.8%)

  5,1 mln

  90,1(9.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  35,3(4.4%)

  2,5 mln

  44,0(4.4%)

  2,3 mln

  40,4(4.4%)

  2,9 mln

  49,5(5.4%)

  3,0 mln

  51,1(5.6%)

  2,9 mln

  50,0(5.3%)

  3,0 mln

  52,4(5.3%)

  3,6 mln

  63,6(6.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  50,9(6.3%)

  3,6 mln

  62,1(6.2%)

  3,7 mln

  63,5(6.9%)

  3,8 mln

  64,9(7.1%)

  4,8 mln

  82,6(9%)

  4,0 mln

  70,4(7.5%)

  2,7 mln

  47,2(4.8%)

  2,6 mln

  45,3(4.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  347,8 tys

  6,1(0.8%)

  672,0 tys

  11,7(1.2%)

  982,4 tys

  16,9(1.8%)

  1,2 mln

  21,3(2.3%)

  968,1 tys

  16,7(1.8%)

  860,0 tys

  15,0(1.6%)

  661,5 tys

  11,6(1.2%)

  779,2 tys

  13,7(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  412,2 tys

  7,2(0.9%)

  457,1 tys

  8,0(0.8%)

  636,9 tys

  11,0(1.2%)

  630,4 tys

  10,9(1.2%)

  512,3 tys

  8,9(1%)

  484,9 tys

  8,4(0.9%)

  757,6 tys

  13,2(1.3%)

  658,6 tys

  11,5(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  428,8 tys

  7,5(0.9%)

  421,4 tys

  7,4(0.7%)

  543,4 tys

  9,4(1%)

  325,0 tys

  5,6(0.6%)

  380,4 tys

  6,6(0.7%)

  530,9 tys

  9,2(1%)

  446,6 tys

  7,8(0.8%)

  423,8 tys

  7,4(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  24,7 tys

  0,4(0.1%)

  227,8 tys

  4,0(0.4%)

  26,0 tys

  0,4(0%)

  46,0 tys

  0,8(0.1%)

  110,2 tys

  1,9(0.2%)

  37,2 tys

  0,6(0.1%)

  174,8 tys

  3,1(0.3%)

  161,0 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,4 tys

  2,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  105,6 tys

  1,8(0.2%)

  106,6 tys

  1,9(0.2%)

  111,5 tys

  1,9(0.2%)

  104,9 tys

  1,8(0.2%)

  108,6 tys

  1,9(0.2%)

  109,9 tys

  1,9(0.2%)

  109,9 tys

  1,9(0.2%)

  101,8 tys

  1,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  46,0 tys

  0,8(0.1%)

  51,8 tys

  0,9(0.1%)

  920,1 tys

  15,8(1.7%)

  32,4 tys

  0,6(0.1%)

  35,0 tys

  0,6(0.1%)

  30,7 tys

  0,5(0.1%)

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  99,2 tys

  1,7(0.2%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  23,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,1 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,5 tys

  0,5(0.1%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sławieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sławieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sławieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,5 mln

  760(100%)

  51,2 mln

  879(100%)

  51,9 mln

  892(100%)

  51,0 mln

  880(100%)

  52,4 mln

  905(100%)

  54,2 mln

  938(100%)

  55,9 mln

  975(100%)

  58,2 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,8 mln

  434(57%)

  26,0 mln

  454(50.8%)

  26,6 mln

  458(51.2%)

  26,4 mln

  456(51.8%)

  26,7 mln

  462(51%)

  26,5 mln

  461(48.9%)

  27,9 mln

  488(50%)

  28,4 mln

  498(48.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,0 mln

  105(13.8%)

  5,8 mln

  101(11.3%)

  6,9 mln

  119(13.3%)

  7,2 mln

  124(14.1%)

  8,1 mln

  140(15.4%)

  8,6 mln

  149(15.9%)

  9,3 mln

  163(16.7%)

  10,0 mln

  176(17.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  76,3(10%)

  4,4 mln

  76,6(8.6%)

  4,6 mln

  79,6(8.9%)

  4,7 mln

  80,8(9.2%)

  5,0 mln

  87,0(9.6%)

  4,9 mln

  86,1(9.1%)

  4,9 mln

  85,5(8.8%)

  5,1 mln

  89,8(8.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  36,0(4.7%)

  6,5 mln

  114(12.7%)

  2,9 mln

  50,6(5.7%)

  3,7 mln

  63,7(7.2%)

  968,0 tys

  16,7(1.8%)

  3,1 mln

  54,5(5.8%)

  4,4 mln

  77,0(7.9%)

  4,9 mln

  85,5(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  19,0(2.5%)

  1,1 mln

  19,8(2.2%)

  1,3 mln

  22,4(2.5%)

  994,3 tys

  17,2(1.9%)

  2,4 mln

  41,9(4.6%)

  2,6 mln

  44,9(4.8%)

  2,7 mln

  47,7(4.9%)

  3,3 mln

  57,1(5.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  27,8(3.7%)

  2,1 mln

  37,0(4.1%)

  2,2 mln

  38,3(4.3%)

  2,7 mln

  45,8(5.2%)

  2,9 mln

  50,1(5.5%)

  2,8 mln

  48,0(5.1%)

  2,4 mln

  41,5(4.3%)

  2,5 mln

  43,5(4.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  412,2 tys

  7,2(0.9%)

  457,2 tys

  8,0(0.9%)

  3,1 mln

  53,1(6%)

  1,2 mln

  20,7(2.3%)

  1,1 mln

  18,7(2.1%)

  1,2 mln

  20,1(2.1%)

  1,5 mln

  25,5(2.6%)

  1,3 mln

  23,1(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  397,9 tys

  6,9(0.9%)

  1,4 mln

  25,2(2.8%)

  529,7 tys

  9,1(1%)

  663,2 tys

  11,4(1.3%)

  658,3 tys

  11,4(1.3%)

  655,4 tys

  11,4(1.2%)

  715,1 tys

  12,5(1.3%)

  786,5 tys

  13,8(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  27,7(3.6%)

  2,0 mln

  34,6(3.9%)

  2,3 mln

  40,4(4.5%)

  2,1 mln

  36,3(4.1%)

  3,0 mln

  51,7(5.7%)

  2,5 mln

  43,0(4.6%)

  948,2 tys

  16,6(1.7%)

  757,3 tys

  13,3(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  250,9 tys

  4,4(0.6%)

  382,5 tys

  6,7(0.7%)

  396,8 tys

  6,8(0.8%)

  424,5 tys

  7,3(0.8%)

  676,9 tys

  11,7(1.3%)

  479,3 tys

  8,3(0.9%)

  497,6 tys

  8,7(0.9%)

  428,8 tys

  7,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  388,9 tys

  6,8(0.9%)

  358,0 tys

  6,3(0.7%)

  384,9 tys

  6,6(0.7%)

  476,4 tys

  8,2(0.9%)

  409,3 tys

  7,1(0.8%)

  312,6 tys

  5,4(0.6%)

  129,4 tys

  2,3(0.2%)

  197,1 tys

  3,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  448,5 tys

  7,8(1%)

  215,4 tys

  3,8(0.4%)

  329,5 tys

  5,7(0.6%)

  238,2 tys

  4,1(0.5%)

  256,6 tys

  4,4(0.5%)

  216,1 tys

  3,8(0.4%)

  196,0 tys

  3,4(0.4%)

  168,2 tys

  2,9(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  287,8 tys

  5,0(0.6%)

  155,2 tys

  2,7(0.3%)

  154,8 tys

  2,7(0.3%)

  86,1 tys

  1,5(0.2%)

  197,5 tys

  3,4(0.4%)

  168,2 tys

  2,9(0.3%)

  140,8 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,4 tys

  2,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  98,8 tys

  1,7(0.2%)

  102,7 tys

  1,8(0.2%)

  102,8 tys

  1,8(0.2%)

  104,9 tys

  1,8(0.2%)

  108,6 tys

  1,9(0.2%)

  109,9 tys

  1,9(0.2%)

  109,9 tys

  1,9(0.2%)

  101,8 tys

  1,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,4 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  8,8

  0,0(0%)

  31,5 tys

  0,5(0.1%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sławieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 976 mieszkańców powiatu sławieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 750 kobiet oraz 7 226 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 14,2% średnie ogólnokształcące, a 13,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców powiatu sławieńskiego, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 24,5% podstawowym ukończonym. 2,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sławieńskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sławieńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz podstawowe ukończone (22,1%).

  16,8% mieszkańców powiatu sławieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 695 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,12 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,67.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 11,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 92,20.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,9% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców powiatu sławieńskiego w wieku potencjalnej nauki (31,2% kobiet i 31,6% mężczyzn).

 • 11,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. sławieński
  11,1%
  Województwo
  17,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,2% W miastach
  (wyższe)
 • 7,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,8%
  woj. zachodniopomorskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • pow. sławieński
  1,7%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 14,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat sławieński
  14,2%
  woj. zachodniopomorskie
  13,3%
  Kraj
  12,4%
 • 17,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  13,8%
  Zachodniopomorskie
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. sławieński
  25,6%
  Zachodniopomorskie
  21,9%
  Kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat sławieński
  6,6%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Polska
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. sławieński
  24,5%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. sławieński
  2,4%
  Województwo
  1,8%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 695 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat sławieński
  695,0
  Zachodniopomorskie
  767,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,12 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat sławieński
  1,12
  Zachodniopomorskie
  1,08
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 99,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 98,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 27,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,67
  woj. zachodniopomorskie
  93,92
  Cała Polska
  96,62
 • 87,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat sławieński
  87,44
  Zachodniopomorskie
  88,71
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sławieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sławieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  woj. zachodniopomorskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 261,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 223,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,20 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  92,20
  Zachodniopomorskie
  97,90
  Kraj
  100,01
 • 85,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. sławieński
  85,22
  woj. zachodniopomorskie
  86,35
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat sławieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat sławieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat sławieński
  17,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 17 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 150,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 116,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sławieńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  17,0
  Zachodniopomorskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 17 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 17
 • 20 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20
 • 14 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 14
 • 17,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 6 Technika dla młodzieży specjalne
 • 6
 • 65,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 37,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sławieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sławieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sławieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sławieński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sławieńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie sławieńskim znajdowało się 8 hoteli (4 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★, 2 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 37 (całoroczne: 7)
  • ośrodki kolonijne: 4 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 4 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 25 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 3 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 4 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 4
  • pokoje gościnne: 54 (całoroczne: 2)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 19
  • drzwi automatycznie otwierane: 9
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 21


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 21 (liczba sal: 35, liczba miejsc: 2 640)
  • z nagłośnieniem: 26
  • z projektorem multimedialnym: 25
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 17
  • z ekranem: 23
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 19
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 25
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 92


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie sławieńskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie sławieńskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 570 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 271 (uczestnicy: 117 185)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 3 500)
  • wystawy: 28 (uczestnicy: 11 371)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 15 (uczestnicy: 11 223)
  • koncerty: 46 (uczestnicy: 23 086)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 101 (uczestnicy: 14 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 43 (uczestnicy: 47 900)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 1 810)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 2 050)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 245)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 491)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 100)
  • taneczne: 8 (członkowie: 135)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 43)
  • teatralne: 3 (członkowie: 28)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 110)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 282)
  • teatralne: 3 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 42)
  • taneczne: 10 (członkowie: 140)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie sławieńskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 431 miejscami na widowni. Odbyło się 1 455 seansów, na które przyszło 46 686 widzów, w tym 295 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 13 412 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 0 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie sławieńskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 99 338 zwiedzających, co daje 17 467 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sławieńskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 225 190 wolumenów oraz 174 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 42 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 16 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 219 332 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 89
  • dostępne dla czytelników: 50
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 49
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 11
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sławieńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 6 238 wolumenów w tym ziobry specjalne: 341. Odnotowano 5 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 35 238 wolumenów. Odnotowano 1 474 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sławieńskim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 506 członków. Zarejestrowano 1 380 ćwiczących (mężczyźni: 1 171, kobiety: 209, chłopcy do lat 18: 811, dziewczęta do lat 18: 173). Aktywne były 34 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (33), instruktora sportowego (28) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sławieńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)