Województwo zachodniopomorskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. zachodniopomorskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 1 708 889 Liczba mieszkańców
 • 22 892 km² Powierzchnia
 • 75 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 68,9% Stopa urbanizacji
 • Szczecin Siedziba wojewody
 • Wały Chrobrego 4 Urząd Wojewódzki
 • Marek Tałasiewicz Wojewoda
 • Szczecin Siedziba sejmiku
 • Zamek Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34 Urząd Marszałkowski
 • Olgierd Geblewicz Marszałek
 • Z Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 32 TERYT (TERC)
Herb woj. zachodniopomorskie
Woj. zachodniopomorskie herb
Flaga woj. zachodniopomorskie
Woj. zachodniopomorskie flaga

Woj. zachodniopomorskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w zachodniopomorskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 277 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2 321 Użytek własny
 • 753 Sprzedaż lub wynajem
 • 75,5%
  24,5%
 • 21 172 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,01 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Woj. zachodniopomorskie
  4,01
  Polska
  4,13
 • 508 659 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 96,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Woj. zachodniopomorskie
  96,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. zachodniopomorskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. zachodniopomorskie ma 1 708 889 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy zachodniopomorskiego zawarli w 2015 roku 8 339 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców zachodniopomorskiego jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Woj. zachodniopomorskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2 178. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,3 na 1000 mieszkańców zachodniopomorskiego. W 2015 roku urodziło się 15 088 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,4% zgonów w zachodniopomorskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,4% zgonów w zachodniopomorskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności zachodniopomorskiego przypada 10.07 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 18 691 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 19 423 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla zachodniopomorskiego -732. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,1% mieszkańców zachodniopomorskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców zachodniopomorskiego

 • 1 708 889 Liczba mieszkańców
 • 877 628 Kobiety
 • 831 261 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w zachodniopomorskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w zachodniopomorskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w zachodniopomorskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców zachodniopomorskiego w latach 2017-2050

 • 1 453 315 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 744 264 Kobiety
 • 709 051 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w zachodniopomorskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w zachodniopomorskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w zachodniopomorskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców zachodniopomorskiego

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Woj. zachodniopomorskie
  41,2 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. zachodniopomorskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców zachodniopomorskiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. zachodniopomorskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. zachodniopomorskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. zachodniopomorskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Woj. zachodniopomorskie
  28,5%
  Polska
  28,8%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • Woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Polska
  55,8%
 • 51,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,0%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,7% Nieustalone
 • Woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w zachodniopomorskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w zachodniopomorskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Woj. zachodniopomorskie
  4,9
  Polska
  4,9
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Woj. zachodniopomorskie
  1,9
  Polska
  1,8
 • 8 339 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w zachodniopomorskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w zachodniopomorskim

 • -2 178 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -804 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 374 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Woj. zachodniopomorskie
  -1,3
  Polska
  -0,7
 • -2,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w zachodniopomorskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w zachodniopomorskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w zachodniopomorskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w zachodniopomorskim w roku 2015

 • 15 088 Urodzenia żywe
 • 7 418 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 670 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Woj. zachodniopomorskie
  8,8
  Polska
  9,6
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Woj. zachodniopomorskie
  37,2
  Polska
  40,1
 • 17.33 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17.33
 • 49.68 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.68
 • 78.7 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78.7
 • 65.87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65.87
 • 26.79 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.79
 • 6.54 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.54
 • 0.28 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.28
 • 3 333 g Średnia waga noworodków
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 396 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Woj. zachodniopomorskie
  3 333 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 19 Waga 5000g i więcej
 • 19
 • 178 Waga 4500g - 4999g
 • 178
 • 1 262 Waga 4000g - 4499g
 • 1 262
 • 4 466 Waga 3500g - 3999g
 • 4 466
 • 5 776 Waga 3000g - 3499g
 • 5 776
 • 2 364 Waga 2500g - 2999g
 • 2 364
 • 647 Waga 2000g - 2499g
 • 647
 • 207 Waga 1500g - 1999g
 • 207
 • 82 Waga 1000g - 1499g
 • 82
 • 42 Waga 600g - 999g
 • 42
 • 9 Waga poniżej 600g
 • 9
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Woj. zachodniopomorskie
  1,22
  Polska
  1,29
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Woj. zachodniopomorskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Woj. zachodniopomorskie
  0,87
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w zachodniopomorskim w roku 2015

 • 17 266 Zgony
 • 8 222 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 044 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 54 Zgony niemowląt
 • 25 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 29 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 46,3%
  53,7%
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • Woj. zachodniopomorskie
  10,1
  Polska
  10,3
 • 114,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Woj. zachodniopomorskie
  114,4
  Polska
  106,9
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Woj. zachodniopomorskie
  3,6
  Polska
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Woj. zachodniopomorskie
  3,5
  Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. zachodniopomorskie
  1,7
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w zachodniopomorskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Woj. zachodniopomorskie
  45,6%
  Polska
  45,1%
 • 28,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Woj. zachodniopomorskie
  28,8%
  Polska
  26,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Woj. zachodniopomorskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 2,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. zachodniopomorskie
  2,6
  Polska
  3,9
 • 70,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. zachodniopomorskie
  70,5
  Polska
  70,2
 • 273,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Woj. zachodniopomorskie
  273,3
  Polska
  260,7
 • 261,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. zachodniopomorskie
  261,2
  Polska
  248,3
 • 431,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 446,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 416,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woj. zachodniopomorskie
  431,8
  Polska
  441,1
 • 94,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 136,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woj. zachodniopomorskie
  94,0
  Polska
  85,7
 • 31,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Woj. zachodniopomorskie
  31,2
  Polska
  30,1
 • 9,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Woj. zachodniopomorskie
  9,3
  Polska
  8,2
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Woj. zachodniopomorskie
  1,1%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 18 691 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 734 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 957 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 423 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 163 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 260 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -732 Saldo migracji
 • -429 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -303 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -732 Saldo migracji wewnętrznych
 • -429 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -303 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w zachodniopomorskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w zachodniopomorskim

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. zachodniopomorskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. zachodniopomorskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W zachodniopomorskim na 1000 mieszkańców pracuje 195 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 52,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w zachodniopomorskim wynosiło w 2015 roku 13,1% (15,2% wśród kobiet i 11,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zachodniopomorskim wynosi 3 793,68 PLN, co odpowiada 91.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców zachodniopomorskiego 102 114 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 86 138 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -15 976.

  12,9% aktywnych zawodowo mieszkańców zachodniopomorskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,8% w przemyśle i budownictwie, a 0,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w zachodniopomorskim

 • 195 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Woj. zachodniopomorskie
  195,0
  Polska
  232,0
 • 13,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,2% Kobiety
 • 11,3% Mężczyźni
 • Woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w zachodniopomorskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w zachodniopomorskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w zachodniopomorskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zachodniopomorskim

 • 3 794 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Woj. zachodniopomorskie
  3 794 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w zachodniopomorskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w zachodniopomorskim

 • 102 114 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 86 138 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -15 976 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w zachodniopomorskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,8% Przemysł i budownictwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 1,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,0% Pozostałe
 • 46,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w zachodniopomorskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w zachodniopomorskim

 • 333 903 Pracujący ogółem
 • 175 925 Kobiety
 • 157 978 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w zachodniopomorskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. zachodniopomorskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woj. zachodniopomorskie
  58,4
  Polska
  60,1
 • 31,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woj. zachodniopomorskie
  31,0
  Polska
  31,4
 • 112,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Woj. zachodniopomorskie
  112,7
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. zachodniopomorskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w zachodniopomorskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. zachodniopomorskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39 778 Przestępstwa ogółem
 • 39 778
 • 25 850 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 25 850
 • 7 830 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 7 830
 • 3 831 Przestępstwa drogowe
 • 3 831
 • 997 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 997
 • 19 893 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 19 893
 • 23,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Woj. zachodniopomorskie
  23,21
  Polska
  20,80
 • 15,08 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Woj. zachodniopomorskie
  15,08
  Polska
  13,59
 • 4,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Woj. zachodniopomorskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 2,24 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Woj. zachodniopomorskie
  2,24
  Polska
  1,99
 • 0,58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Woj. zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,45
 • 11,61 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Woj. zachodniopomorskie
  11,61
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. zachodniopomorskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Woj. zachodniopomorskie
  70%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Woj. zachodniopomorskie
  56%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Woj. zachodniopomorskie
  95%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Woj. zachodniopomorskie
  99%

Woj. zachodniopomorskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 394 992 mieszkańców zachodniopomorskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 192 871 kobiet oraz 202 121 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,3% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców zachodniopomorskiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 20,3% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy zachodniopomorskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w zachodniopomorskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,0%) oraz wyższe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (18,4%).

  17,3% mieszkańców zachodniopomorskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 799 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,23.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,11.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,0% mieszkańców zachodniopomorskiego w wieku potencjalnej nauki (32,1% kobiet i 31,9% mężczyzn).

 • 17,6% Wykształcenie wyższe
 • Woj. zachodniopomorskie
  17,6%
  Polska
  17,9%
 • 19,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,2% W miastach
  (wyższe)
 • 9,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Woj. zachodniopomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 13,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Woj. zachodniopomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Woj. zachodniopomorskie
  17,3%
  Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Woj. zachodniopomorskie
  21,9%
  Polska
  22,9%
 • 15,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Woj. zachodniopomorskie
  20,3%
  Polska
  19,3%
 • 22,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w zachodniopomorskim

 • 799 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Woj. zachodniopomorskie
  799,0
  Polska
  842,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Woj. zachodniopomorskie
  1,22
  Polska
  1,12
 •  
 • 2 690,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2 671,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 48,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 552,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 541,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 152,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 151,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w zachodniopomorskim

 • 88,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Woj. zachodniopomorskie
  88,23
  Polska
  90,94
 • 86,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Woj. zachodniopomorskie
  86,83
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. zachodniopomorskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. zachodniopomorskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Woj. zachodniopomorskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 7 448,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 6 474,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 973,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 323,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 280,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w zachodniopomorskim

 • 97,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Woj. zachodniopomorskie
  97,11
  Polska
  98,90
 • 86,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Woj. zachodniopomorskie
  86,79
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. zachodniopomorskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. zachodniopomorskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Woj. zachodniopomorskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 18
 •  
 • 3 834,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 2 912,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 922,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 333,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 257,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 41,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w zachodniopomorskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w zachodniopomorskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 28 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 28
 • 1 466,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 063,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 403,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 15,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 186,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 135,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Woj. zachodniopomorskie
  21,0
  Polska
  23,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 7 Technika dla młodzieży specjalne
 • 7
 • 6 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 6
 • 1 692,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1 042,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 649,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika uzupełniające dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Woj. zachodniopomorskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 20 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 20
 • 6 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 6
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • Edukacyjne grupy wieku w zachodniopomorskim

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. zachodniopomorskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. zachodniopomorskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. zachodniopomorskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)