Powiat staszowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat staszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 72 456 Liczba mieszkańców
 • 925 km2 Powierzchnia
 • 79 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,7% Stopa urbanizacji
 • Michał Skotnicki Starosta
 • ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów Adres starostwa powiatowego
 • TSZ Tablice rejestracyjne
Powiat staszowski na mapie
Identyfikatory
 • 2612 TERYT (TERC)
Herb powiatu staszowskiego
powiat staszowski herb
Flaga powiatu staszowskiego
powiat staszowski flaga

Powiat staszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat staszowski ma 72 456 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu staszowskiego w 2050 roku wynosi 55 847, z czego 28 347 to kobiety, a 27 500 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu staszowskiego zawarli w 2017 roku 355 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców powiatu staszowskiego jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat staszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -135. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,86 na 1000 mieszkańców powiatu staszowskiego. W 2017 roku urodziło się 638 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek i 54,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 320 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,8% zgonów w powiecie staszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w powiecie staszowskim były nowotwory, a 3,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu staszowskiego przypada 10.58 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 538 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 748 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu staszowskiego -210. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 16.

  62,0% mieszkańców powiatu staszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu staszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 72 456 Liczba mieszkańców
 • 36 571 Kobiety
 • 35 885 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu staszowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 55 847 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 347 Kobiety
 • 27 500 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie staszowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie staszowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie staszowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu staszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat staszowski
  41,5 lat
  świętokrzyskie
  42,5 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat staszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu staszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,8%
  woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  59,0%
  świętokrzyskie
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,0%
  Województwo
  10,5%
  Kraj
  9,6%
 • 16,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. staszowski
  2,7%
  świętokrzyskie
  4,0%
  Kraj
  5,0%
 • 2,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • powiat staszowski
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie staszowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. staszowski
  4,9
  świętokrzyskie
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat staszowski
  1,4
  świętokrzyskie
  1,4
  Cała Polska
  1,7
 • 355 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie staszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -135 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -50 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -85 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. staszowski
  -1,9
  świętokrzyskie
  -2,7
  Kraj
  -0,0
 • 0,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie staszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie staszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie staszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie staszowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 638 Urodzenia żywe
 • 292 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 346 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,8%
  54,2%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  woj. świętokrzyskie
  8,7
  Cała Polska
  10,5
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. staszowski
  37,8
  świętokrzyskie
  38,1
  Kraj
  44,2
 • 6.91 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.91
 • 51.59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.59
 • 98.7 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.7
 • 64.74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64.74
 • 22.86 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22.86
 • 6.79 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.79
 • 3 320 g Średnia waga noworodków
 • 3 211 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 413 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. staszowski
  3 320 g
  świętokrzyskie
  3 348 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 177 Waga 3500g - 3999g
 • 177
 • 252 Waga 3000g - 3499g
 • 252
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. staszowski
  1,26
  świętokrzyskie
  1,26
  Cały kraj
  1,45
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat staszowski
  0,58
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,71
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat staszowski
  0,83
  Województwo
  0,76
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie staszowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 771 Zgony
 • 356 Kobiety
  (Zgony)
 • 415 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,6
  Województwo
  11,1
  Cała Polska
  10,1
 • 117,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  117,5
  woj. świętokrzyskie
  131,5
  Polska
  101,5
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,1
  świętokrzyskie
  4,2
  Cała Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. staszowski
  3,3
  woj. świętokrzyskie
  3,3
  Cała Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,8
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  57,5%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Cały kraj
  45,7%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. staszowski
  21,8%
  Województwo
  24,3%
  Kraj
  26,7%
 • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat staszowski
  3,2%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  0,2
  Polska
  5,9
 • 91,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  91,6
  Polska
  74,3
 • 235,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  235,0
  świętokrzyskie
  277,6
  Kraj
  274,3
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  272,5
  Cały kraj
  261,6
 • 620,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 599,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 641,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. staszowski
  620,4
  Województwo
  638,2
  Kraj
  469,0
 • 126,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 188,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat staszowski
  126,2
  Województwo
  120,2
  Cały kraj
  87,7
 • 24,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat staszowski
  24,4
  woj. świętokrzyskie
  29,6
  Polska
  31,8
 • 10,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. staszowski
  10,8
  Województwo
  8,2
  Cała Polska
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat staszowski
  1,1%
  Województwo
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 538 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 274 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 264 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 748 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 395 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 353 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -194 Saldo migracji
 • -115 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -79 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -210 Saldo migracji wewnętrznych
 • -121 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -89 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 16 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie staszowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat staszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie staszowskim oddano do użytku 167 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,30 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie staszowskim to 23 704 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 326 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie staszowskim to 5,89 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie staszowskim to 157,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,78% mieszkań posiada łazienkę, 74,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 26,05% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 23 704 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 325,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat staszowski
  325,60
  świętokrzyskie
  352,40
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 83,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  83,10 m2
  świętokrzyskie
  74,30 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,10 m2
  woj. świętokrzyskie
  26,20 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,09
  świętokrzyskie
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat staszowski
  3,07
  Województwo
  2,84
  Kraj
  2,69
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,75
  Województwo
  0,75
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 167 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  2,30
  woj. świętokrzyskie
  2,53
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 169 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 984 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. staszowski
  5,89
  woj. świętokrzyskie
  5,20
  Cała Polska
  3,91
 • 13,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  13,58
  świętokrzyskie
  13,12
  Kraj
  18,14
 • 26 374 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 157,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  157,9 m2
  Województwo
  120,6 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,36 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,30 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat staszowski
  91,94%
  woj. świętokrzyskie
  92,26%
  Polska
  96,79%
 • 83,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  83,32%
  woj. świętokrzyskie
  86,32%
  Polska
  93,66%
 • 80,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. staszowski
  80,78%
  Województwo
  83,74%
  Kraj
  91,31%
 • 74,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  74,11%
  Województwo
  78,83%
  Cała Polska
  82,12%
 • 26,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  26,05%
  woj. świętokrzyskie
  40,08%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat staszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie staszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 186 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie staszowskim wynosiło w 2016 roku 9,2% (11,3% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie staszowskim wynosi 3 939,91 PLN, co odpowiada 91.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu staszowskiego 12 857 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 13 952 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 095.

  45,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu staszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,8% w przemyśle i budownictwie, a 8,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 186 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  186,0
  świętokrzyskie
  188,0
  Cała Polska
  240,0
 • 9,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,3% Kobiety
 • 7,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,2%
  woj. świętokrzyskie
  10,8%
  Cała Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie staszowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie staszowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie staszowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 940 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 940 PLN
  woj. świętokrzyskie
  3 670 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie staszowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 12 857 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 13 952 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 095 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,8% Przemysł i budownictwo
 • 10,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,4% Pozostałe
 • 31,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie staszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 544 Pracujący ogółem
 • 6 480 Kobiety
 • 7 064 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie staszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat staszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,4
  świętokrzyskie
  63,8
  Cały kraj
  63,4
 • 33,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,2
  woj. świętokrzyskie
  36,6
  Cały kraj
  34,0
 • 118,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  118,1
  Województwo
  134,4
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat staszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie staszowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 221 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 079 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 402 nowe podmioty, a 322 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (498) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (339) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (560) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (311) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie staszowskim najwięcej (295) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 966) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (91) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,9% (1 510) podmiotów, a 69,3% (3 620) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie staszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.4%) oraz Budownictwo (23.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 221 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 91 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 510 Przemysł i budownictwo
 • 3 620 Pozostała działalność
 • 402 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie staszowskim w 2017 roku
 • 322 Podmioty wyrejestrowane w powiecie staszowskim w 2017 roku
 • 4 079 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 966 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 966
 • 196 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 196
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 213 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 213
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 49 Spółdzielnie ogółem
 • 49
 • 188 Spółki handlowe ogółem
 • 188
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 145  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 145
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 295 Spółki cywilne ogółem
 • 295
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 079 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 322 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 322
 • 953 Budownictwo
 • 953
 • 376 Przetwórstwo przemysłowe
 • 376
 • 276 Transport i gospodarka magazynowa
 • 276
 • 246 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 246
 • 177 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 177
 • 156 Pozostała działalność
 • 156
 • 105 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 105
 • 98 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 98
 • 79 Informacja i komunikacja
 • 79
 • 77 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 77
 • 70 Edukacja
 • 70
 • 66 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66
 • 38 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 38
 • 23 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 23
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie staszowskim stwierdzono 1 454 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie staszowskim wynosi 89,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu staszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 11,44 (wykrywalność 98%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,46 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,69 (55%), drogowe - 1,63 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 454 Przestępstwa ogółem
 • 1 454
 • 469 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 469
 • 830 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 830
 • 118 Przestępstwa drogowe
 • 118
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 268 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 268
 • 20,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat staszowski
  20,04
  Województwo
  16,87
  Kraj
  19,62
 • 6,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. staszowski
  6,46
  woj. świętokrzyskie
  9,05
  Kraj
  12,07
 • 11,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,44
  woj. świętokrzyskie
  5,38
  Cała Polska
  4,94
 • 1,63 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,63
  Województwo
  1,73
  Cała Polska
  1,78
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. staszowski
  0,22
  woj. świętokrzyskie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 3,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat staszowski
  3,69
  świętokrzyskie
  6,84
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  90%
  świętokrzyskie
  80%
  Polska
  72%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  68%
  Kraj
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  98%
  świętokrzyskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  97%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat staszowski
  88%
  świętokrzyskie
  85%
  Cały kraj
  84%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  56%
  Województwo
  64%
  Cała Polska
  52%

Powiat staszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu staszowskiego wyniosła w 2016 roku 59,1 mln złotych, co daje 811 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu staszowskiego - 43.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,7 mln złotych, czyli 9,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu staszowskiego wyniosła w 2016 roku 63,4 mln złotych, co daje 871 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.9%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5.9%). W budżecie powiatu staszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 140 złotych na mieszkańca (16,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie staszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,2 mln

  928(100%)

  90,0 mln

  1,2 tys(100%)

  78,0 mln

  1,1 tys(100%)

  75,4 mln

  1,0 tys(100%)

  55,6 mln

  755(100%)

  57,2 mln

  780(100%)

  58,5 mln

  800(100%)

  59,1 mln

  811(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,5 mln

  239(25.7%)

  20,7 mln

  283(23%)

  20,9 mln

  282(26.8%)

  20,4 mln

  277(27.1%)

  21,8 mln

  297(39.2%)

  22,7 mln

  310(39.7%)

  26,1 mln

  357(44.6%)

  25,7 mln

  354(43.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,2 mln

  85,3(9.2%)

  7,3 mln

  100,0(8.1%)

  7,0 mln

  94,2(9%)

  7,1 mln

  95,8(9.4%)

  7,4 mln

  100(13.3%)

  7,1 mln

  96,3(12.3%)

  7,5 mln

  103(12.9%)

  7,6 mln

  105(12.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  27,1 mln

  370(39.8%)

  34,6 mln

  473(38.4%)

  16,7 mln

  226(21.4%)

  10,1 mln

  137(13.4%)

  5,0 mln

  68,0(9%)

  6,4 mln

  87,4(11.2%)

  7,6 mln

  105(13.1%)

  7,4 mln

  102(12.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  42,7(4.6%)

  4,1 mln

  55,7(4.5%)

  3,4 mln

  45,5(4.3%)

  4,3 mln

  58,2(5.7%)

  4,0 mln

  54,9(7.3%)

  3,7 mln

  49,8(6.4%)

  3,6 mln

  49,7(6.2%)

  3,9 mln

  54,0(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  37,3(4%)

  2,8 mln

  38,3(3.1%)

  2,8 mln

  37,5(3.6%)

  2,6 mln

  34,7(3.4%)

  2,5 mln

  33,9(4.5%)

  2,5 mln

  34,3(4.4%)

  2,6 mln

  35,1(4.4%)

  3,0 mln

  41,6(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  35,7(3.8%)

  3,4 mln

  46,6(3.8%)

  3,6 mln

  49,2(4.7%)

  4,2 mln

  56,9(5.6%)

  4,2 mln

  57,0(7.5%)

  4,0 mln

  54,1(6.9%)

  3,1 mln

  42,4(5.3%)

  2,9 mln

  39,5(4.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  47,3(5.1%)

  3,5 mln

  48,5(3.9%)

  3,9 mln

  52,4(5%)

  4,1 mln

  55,8(5.5%)

  4,4 mln

  59,8(7.9%)

  4,6 mln

  62,9(8.1%)

  2,2 mln

  30,4(3.8%)

  2,5 mln

  34,4(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  43,8(4.7%)

  6,1 mln

  83,9(6.8%)

  7,7 mln

  104(9.9%)

  5,0 mln

  67,4(6.6%)

  2,5 mln

  33,9(4.5%)

  2,9 mln

  39,3(5%)

  2,4 mln

  33,4(4.2%)

  2,4 mln

  32,9(4.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  417,1 tys

  5,7(0.6%)

  410,9 tys

  5,6(0.5%)

  844,8 tys

  11,4(1.1%)

  773,9 tys

  10,5(1%)

  794,7 tys

  10,8(1.4%)

  917,6 tys

  12,5(1.6%)

  997,2 tys

  13,7(1.7%)

  1,1 mln

  15,1(1.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  977,7 tys

  13,4(1.1%)

  2,0 mln

  26,6(2.5%)

  1,1 mln

  15,4(1.5%)

  914,0 tys

  12,4(1.6%)

  198,9 tys

  2,7(0.3%)

  476,6 tys

  6,5(0.8%)

  828,6 tys

  11,4(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  578,5 tys

  7,9(0.8%)

  759,7 tys

  10,4(0.8%)

  1,4 mln

  19,5(1.9%)

  1,8 mln

  24,2(2.4%)

  1,4 mln

  18,8(2.5%)

  1,1 mln

  14,9(1.9%)

  781,5 tys

  10,7(1.3%)

  699,3 tys

  9,6(1.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  235,3 tys

  3,2(0.3%)

  261,2 tys

  3,6(0.3%)

  268,5 tys

  3,6(0.3%)

  284,5 tys

  3,9(0.4%)

  324,0 tys

  4,4(0.6%)

  355,7 tys

  4,9(0.6%)

  362,9 tys

  5,0(0.6%)

  367,8 tys

  5,1(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  106,6 tys

  1,5(0.2%)

  133,2 tys

  1,8(0.1%)

  155,0 tys

  2,1(0.2%)

  130,1 tys

  1,8(0.2%)

  239,6 tys

  3,3(0.4%)

  97,4 tys

  1,3(0.2%)

  153,5 tys

  2,1(0.3%)

  251,8 tys

  3,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  48,0 tys

  0,7(0.1%)

  138,0 tys

  1,9(0.2%)

  75,4 tys

  1,0(0.1%)

  92,4 tys

  1,3(0.1%)

  71,5 tys

  1,0(0.1%)

  43,3 tys

  0,6(0.1%)

  44,8 tys

  0,6(0.1%)

  55,7 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  72,7 tys

  1,0(0.1%)

  4,8 mln

  65,9(5.4%)

  7,1 mln

  96,1(9.1%)

  13,3 mln

  181(17.7%)

  29,1 tys

  0,4(0.1%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  26,3 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  78,6 tys

  1,1(0.1%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  24,3 tys

  0,3(0%)

  14,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  602,0 tys

  8,2(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,9 tys

  1,3(0.1%)

  41,2 tys

  0,6(0.1%)

  30,8 tys

  0,4(0.1%)

  622,2 tys

  8,5(1.1%)

  401,5 tys

  5,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie staszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,6 mln

  893(100%)

  79,0 mln

  1,1 tys(100%)

  73,0 mln

  983(100%)

  70,3 mln

  951(100%)

  57,0 mln

  773(100%)

  58,7 mln

  800(100%)

  60,6 mln

  829(100%)

  63,4 mln

  871(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,6 mln

  376(42%)

  31,1 mln

  426(39.4%)

  30,4 mln

  410(41.7%)

  29,8 mln

  403(42.4%)

  29,9 mln

  407(52.5%)

  29,3 mln

  400(49.9%)

  30,0 mln

  410(49.4%)

  29,6 mln

  407(46.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,9 mln

  107(12%)

  7,1 mln

  96,9(9%)

  9,5 mln

  128(13%)

  8,9 mln

  120(12.6%)

  10,1 mln

  137(17.7%)

  11,3 mln

  155(19.3%)

  11,9 mln

  163(19.6%)

  12,6 mln

  173(19.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  42,0(4.7%)

  3,9 mln

  53,1(4.9%)

  3,3 mln

  44,0(4.5%)

  4,2 mln

  57,5(6%)

  4,0 mln

  53,9(7%)

  3,6 mln

  49,6(6.2%)

  3,5 mln

  48,5(5.8%)

  3,7 mln

  51,4(5.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,5 mln

  239(26.7%)

  23,1 mln

  316(29.3%)

  11,0 mln

  148(15.1%)

  6,2 mln

  83,3(8.8%)

  1,8 mln

  24,9(3.2%)

  2,9 mln

  40,2(5%)

  3,8 mln

  52,2(6.3%)

  3,7 mln

  50,5(5.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  14,5(1.3%)

  5,1 mln

  68,6(7%)

  7,0 mln

  95,4(10%)

  450,0 tys

  6,1(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 mln

  41,3(4.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  28,7(3.2%)

  2,7 mln

  36,6(3.4%)

  2,6 mln

  35,7(3.6%)

  4,7 mln

  63,5(6.7%)

  2,5 mln

  33,8(4.4%)

  2,5 mln

  33,8(4.2%)

  2,2 mln

  30,6(3.7%)

  2,4 mln

  32,7(3.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 mln

  40,8(3.8%)

  1,6 mln

  21,4(2.2%)

  1,6 mln

  22,0(2.3%)

  700,4 tys

  9,5(1.2%)

  1,2 mln

  16,2(2%)

  1,6 mln

  22,3(2.7%)

  2,2 mln

  30,5(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  21,1(2.4%)

  1,6 mln

  21,7(2%)

  1,6 mln

  22,2(2.3%)

  1,5 mln

  19,8(2.1%)

  1,4 mln

  19,3(2.5%)

  1,3 mln

  18,3(2.3%)

  1,3 mln

  18,1(2.2%)

  1,7 mln

  24,0(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  341,2 tys

  4,7(0.5%)

  376,7 tys

  5,2(0.5%)

  680,2 tys

  9,2(0.9%)

  613,1 tys

  8,3(0.9%)

  1,6 mln

  21,7(2.8%)

  2,1 mln

  29,2(3.6%)

  2,6 mln

  35,4(4.3%)

  1,5 mln

  20,2(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  417,1 tys

  5,7(0.6%)

  411,0 tys

  5,6(0.5%)

  1,5 mln

  20,4(2.1%)

  686,8 tys

  9,3(1%)

  802,1 tys

  10,9(1.4%)

  1,0 mln

  14,2(1.8%)

  1,1 mln

  14,7(1.8%)

  1,1 mln

  15,0(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  917,7 tys

  12,5(1.4%)

  514,6 tys

  7,0(0.7%)

  1,0 mln

  14,1(1.4%)

  491,1 tys

  6,6(0.7%)

  569,1 tys

  7,7(1%)

  522,1 tys

  7,1(0.9%)

  942,2 tys

  12,9(1.6%)

  677,2 tys

  9,3(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  19,9(2.2%)

  2,0 mln

  27,3(2.5%)

  2,1 mln

  29,0(2.9%)

  2,3 mln

  31,7(3.3%)

  2,3 mln

  31,2(4%)

  1,6 mln

  22,0(2.7%)

  744,9 tys

  10,2(1.2%)

  598,0 tys

  8,2(0.9%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  159,7 tys

  2,2(0.2%)

  165,3 tys

  2,3(0.2%)

  169,5 tys

  2,3(0.2%)

  175,9 tys

  2,4(0.3%)

  174,8 tys

  2,4(0.3%)

  186,0 tys

  2,5(0.3%)

  184,4 tys

  2,5(0.3%)

  175,4 tys

  2,4(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  116,6 tys

  1,6(0.2%)

  26,1 tys

  0,4(0%)

  511,3 tys

  7,0(0.9%)

  230,6 tys

  3,2(0.4%)

  117,2 tys

  1,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  27,0(3%)

  2,0 mln

  26,8(2.5%)

  2,3 mln

  31,2(3.2%)

  1,9 mln

  26,1(2.7%)

  624,1 tys

  8,5(1.1%)

  378,3 tys

  5,2(0.6%)

  426,6 tys

  5,8(0.7%)

  74,4 tys

  1,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  11,3 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  45,6 tys

  0,6(0.1%)

  53,3 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  602,0 tys

  8,2(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  636

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  28,0 tys

  0,4(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  14,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat staszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 198 mieszkańców powiatu staszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 374 kobiet oraz 8 824 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców powiatu staszowskiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 24,6% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu staszowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie staszowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,8%) oraz podstawowe ukończone (22,8%).

  15,7% mieszkańców powiatu staszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 748 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,99.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,58.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu staszowskiego w wieku potencjalnej nauki (33,9% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 14,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  14,0%
  Województwo
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 17,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,2% W miastach
  (wyższe)
 • 9,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,0%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • powiat staszowski
  1,9%
  świętokrzyskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat staszowski
  9,1%
  woj. świętokrzyskie
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,0%
  świętokrzyskie
  18,3%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,9%
  świętokrzyskie
  22,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,8%
  woj. świętokrzyskie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat staszowski
  24,6%
  świętokrzyskie
  22,2%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. staszowski
  1,8%
  Województwo
  1,7%
  Kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 748 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat staszowski
  748,0
  woj. świętokrzyskie
  768,0
  Kraj
  811,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. staszowski
  0,99
  świętokrzyskie
  1,14
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 120,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 120,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,99
  woj. świętokrzyskie
  94,69
  Cała Polska
  96,62
 • 93,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,22
  Województwo
  91,39
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat staszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat staszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat staszowski
  17,0
  woj. świętokrzyskie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 357,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 318,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  96,58
  świętokrzyskie
  98,86
  Kraj
  100,01
 • 94,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  94,18
  świętokrzyskie
  91,66
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat staszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat staszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. staszowski
  22,0
  woj. świętokrzyskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 191,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 153,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie staszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat staszowski
  24,0
  Województwo
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 68,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  27,0
  świętokrzyskie
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 98,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 51,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  13,0
  świętokrzyskie
  21,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13 Szkoły policealne ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 13
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat staszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat staszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat staszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie staszowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie staszowskim znajdowało się 5 hoteli (2 ★★★, 2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 14, liczba miejsc: 1 020)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie staszowskim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 10 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie staszowskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 278 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 656 (uczestnicy: 100 674)
  • seanse filmowe: 56 (uczestnicy: 6 305)
  • wystawy: 68 (uczestnicy: 10 620)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 2 600)
  • koncerty: 120 (uczestnicy: 26 697)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 70 (uczestnicy: 1 370)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 35 (uczestnicy: 9 367)
  • konkursy: 62 (uczestnicy: 5 108)
  • pokazy teatralne: 51 (uczestnicy: 11 000)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 750)
  • interdyscyplinarne: 25 (uczestnicy: 17 080)
  • warsztaty: 130 (uczestnicy: 3 758)
  • inne: 25 (uczestnicy: 6 019)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 76 (członkowie: 1 316)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 307)
  • taneczne: 17 (członkowie: 355)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 185)
  • teatralne: 4 (członkowie: 38)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 110)
  • koło gospodyń wiejskich: 7 (członkowie: 121)
  • inne: 14 (członkowie: 175)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 104)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 9)
  • nauki gry na instrumentach: 12 (absolwenci: 95)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 7
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 8
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 289)
  • teatralne: 3 (członkowie: 36)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 42)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 80)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 43)
  • taneczne: 4 (członkowie: 73)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie staszowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 255 miejscami na widowni. Odbyły się 222 seanse, na które przyszło 14 128 widzów, w tym 57 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 335 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie staszowskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 311 172 wolumeny oraz 12 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 48 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 300 698 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 109
  • dostępne dla czytelników: 76
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 74
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 10
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie staszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 797 wolumenów w tym ziobry specjalne: 584. Odnotowano 1 380 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 899 wolumenów. Odnotowano 2 417 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie staszowskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 926 członków. Zarejestrowano 1 267 ćwiczących (mężczyźni: 959, kobiety: 308, chłopcy do lat 18: 773, dziewczęta do lat 18: 285). Aktywnych było 45 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (31), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie staszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)