Powiat kozienicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat kozienicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 61 045 Liczba mieszkańców
 • 916 km2 Powierzchnia
 • 67 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,2% Stopa urbanizacji
 • Janusz Stąpór Starosta
 • ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice Adres starostwa powiatowego
 • WKZ Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie kozienickim (1)
 • Kozienice
Powiat kozienicki na mapie
Identyfikatory
 • 1407 TERYT (TERC)
Herb powiatu kozienickiego
powiat kozienicki herb
Flaga powiatu kozienickiego
powiat kozienicki flaga

powiat kozienicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
48 611 78 98
48 611 78 88
ul.Nowy Świat 3
26-900 Kozienice
Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
48 614 97 00
48 614 97 46
ul.Radomska 1
26-900 Kozienice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlaneg w Kozienicach
48 382 05 60
48 382 05 61
ul.J. Kochanowskiego 15
26-900 Kozienice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach
48 611 04 20
48 614 24 43
ul. Świerczewskiego 27
26-900 Kozienice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach
48 614 23 30
48 611 00 98
ul.Świerczewskiego 56
26-900 Kozienice
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
(48) 611-73-00
(48) 611-73-06
ul. Kochanowskiego
26-900 Kozienice

Powiat kozienicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat kozienicki ma 61 045 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kozienickiego w 2050 roku wynosi 48 484, z czego 24 062 to kobiety, a 24 422 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kozienickiego zawarli w 2016 roku 312 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu kozienickiego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kozienicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -143. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,3 na 1000 mieszkańców powiatu kozienickiego. W 2016 roku urodziło się 566 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek i 54,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 363 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 53,3% zgonów w powiecie kozienickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,9% zgonów w powiecie kozienickim były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kozienickiego przypada 11.6 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 517 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 753 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kozienickiego -236. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.

  62,0% mieszkańców powiatu kozienickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kozienickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61 045 Liczba mieszkańców
 • 30 723 Kobiety
 • 30 322 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kozienickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kozienickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kozienickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kozienickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 48 484 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 062 Kobiety
 • 24 422 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kozienickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kozienickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kozienickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kozienickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,4 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  41,2 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kozienicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kozienickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kozienicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kozienicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kozienicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. kozienicki
  28,7%
  Województwo
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat kozienicki
  57,5%
  Województwo
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • pow. kozienicki
  10,3%
  Województwo
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,2%
  Mazowieckie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • pow. kozienicki
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kozienickim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. kozienicki
  5,1
  Województwo
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat kozienicki
  1,5
  woj. mazowieckie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 312 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kozienickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -143 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -61 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -82 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kozienicki
  -2,3
  Mazowieckie
  0,9
  Kraj
  -0,2
 • -1,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kozienickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kozienickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kozienickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kozienickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 566 Urodzenia żywe
 • 259 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 307 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,8%
  54,2%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. kozienicki
  9,3
  woj. mazowieckie
  11,1
  Cały kraj
  10,0
 • 40,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kozienicki
  40,8
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  41,7
 • 6.91 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.91
 • 39.65 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.65
 • 101.49 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101.49
 • 88.3 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.3
 • 26.43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.43
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 363 g Średnia waga noworodków
 • 3 277 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 437 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 363 g
  Mazowieckie
  3 404 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 184 Waga 3500g - 3999g
 • 184
 • 200 Waga 3000g - 3499g
 • 200
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,34
  Województwo
  1,48
  Cały kraj
  1,36
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. kozienicki
  0,61
  woj. mazowieckie
  0,72
  Cały kraj
  0,66
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kozienicki
  0,80
  Mazowieckie
  1,09
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie kozienickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 709 Zgony
 • 320 Kobiety
  (Zgony)
 • 389 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kozienicki
  11,6
  Mazowieckie
  10,2
  Cały kraj
  10,1
 • 125,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  125,3
  Województwo
  92,1
  Polska
  101,5
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kozienicki
  3,5
  Mazowieckie
  3,3
  Polska
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kozienickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat kozienicki
  46,7%
  Województwo
  45,4%
  Cały kraj
  45,7%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  23,9%
  woj. mazowieckie
  26,7%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,8%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  1,3
  Polska
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,2
  Kraj
  74,3
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat kozienicki
  268,5
  Województwo
  275,0
  Polska
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,5
  Kraj
  261,6
 • 525,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 592,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kozienicki
  525,6
  Mazowieckie
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 84,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  84,4
  Mazowieckie
  92,2
  Cały kraj
  87,7
 • 48,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat kozienicki
  48,5
  Mazowieckie
  35,2
  Cała Polska
  31,8
 • 9,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat kozienicki
  9,7
  woj. mazowieckie
  7,6
  Cała Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  woj. mazowieckie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 517 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 269 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 248 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 753 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 402 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 351 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -223 Saldo migracji
 • -125 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -98 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -236 Saldo migracji wewnętrznych
 • -133 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -103 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kozienickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kozienicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kozienicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie kozienickim oddano do użytku 140 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,29 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 97,9% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 2,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kozienickim to 5,47 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie kozienickim to 133,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 140 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat kozienicki
  2,29
  woj. mazowieckie
  6,72
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 137 Użytek własny
 • 3 Sprzedaż lub wynajem
 • 97,9%
  2,1%
 • 766 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,47 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat kozienicki
  5,47
  Mazowieckie
  3,48
  Cała Polska
  3,96
 • 12,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  12,55
  Województwo
  23,39
  Kraj
  16,85
 • 18 710 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 133,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  133,6 m2
  woj. mazowieckie
  82,5 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,31 m2
  Mazowieckie
  0,55 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kozienicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie kozienickim na 1000 mieszkańców pracuje 178 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 44,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kozienickim wynosiło w 2016 roku 12,7% (14,5% wśród kobiet i 11,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kozienickim wynosi 4 930,22 PLN, co odpowiada 114.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kozienickiego 8 942 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 484 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -458.

  42,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kozienickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,2% w przemyśle i budownictwie, a 6,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 178 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  178,0
  woj. mazowieckie
  295,0
  Polska
  240,0
 • 12,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,5% Kobiety
 • 11,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,7%
  Województwo
  7,2%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kozienickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kozienickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kozienickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 930 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat kozienicki
  4 930 PLN
  woj. mazowieckie
  5 241 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kozienickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 942 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 484 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -458 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,95 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 45,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,2% Przemysł i budownictwo
 • 11,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,8% Pozostałe
 • 33,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kozienickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 836 Pracujący ogółem
 • 4 787 Kobiety
 • 6 049 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kozienickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kozienicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,2
  Mazowieckie
  64,7
  Kraj
  61,7
 • 33,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kozienicki
  33,0
  Mazowieckie
  33,8
  Kraj
  32,7
 • 116,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  116,5
  Województwo
  109,8
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kozienicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie kozienickim stwierdzono 1 271 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,79 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kozienickim wynosi 72,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kozienickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,78 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 10,29 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,94 (90%), drogowe - 2,57 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,87 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kozienicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 271 Przestępstwa ogółem
 • 1 271
 • 720 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 720
 • 302 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 302
 • 157 Przestępstwa drogowe
 • 157
 • 53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 53
 • 629 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 629
 • 20,79 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. kozienicki
  20,79
  woj. mazowieckie
  20,20
  Cały kraj
  19,48
 • 11,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,78
  woj. mazowieckie
  13,93
  Cały kraj
  12,76
 • 4,94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,94
  Województwo
  3,51
  Cała Polska
  3,91
 • 2,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kozienicki
  2,57
  woj. mazowieckie
  1,93
  Polska
  1,91
 • 0,87 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,87
  Województwo
  0,40
  Cały kraj
  0,47
 • 10,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,29
  Mazowieckie
  11,70
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kozienicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. kozienicki
  73%
  woj. mazowieckie
  56%
  Kraj
  67%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kozienicki
  57%
  Mazowieckie
  44%
  Polska
  55%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. kozienicki
  90%
  woj. mazowieckie
  73%
  Cała Polska
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Mazowieckie
  98%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Mazowieckie
  82%
  Kraj
  83%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  54%
  Mazowieckie
  35%
  Cały kraj
  46%

Powiat kozienicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 14 833 mieszkańców powiatu kozienickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 226 kobiet oraz 7 607 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,7% mieszkańców powiatu kozienickiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 24,9% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kozienickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kozienickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,0%) oraz zasadnicze zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,0%) oraz podstawowe ukończone (23,9%).

  16,5% mieszkańców powiatu kozienickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 802 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,58 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,0% ludności (23,9% wśród dziewczynek i 24,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,35.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,38.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,2% mieszkańców powiatu kozienickiego w wieku potencjalnej nauki (34,2% kobiet i 34,2% mężczyzn).

 • 13,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat kozienicki
  13,3%
  Województwo
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 16,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,2% W miastach
  (wyższe)
 • 9,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kozienicki
  30,0%
  Województwo
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • pow. kozienicki
  1,7%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,1%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,2%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,7%
  Województwo
  17,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kozienicki
  5,9%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kozienicki
  24,9%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kozienicki
  2,1%
  Mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 802 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kozienicki
  802,0
  Mazowieckie
  896,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,58 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,58
  Mazowieckie
  1,04
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 77,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 77,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 30,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 91,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,35
  Województwo
  93,91
  Cały kraj
  90,94
 • 90,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,79
  Województwo
  93,21
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kozienicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kozienicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  Mazowieckie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 309,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 271,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 96,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  96,38
  woj. mazowieckie
  102,81
  Kraj
  98,90
 • 91,04 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  91,04
  woj. mazowieckie
  95,81
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kozienicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kozienicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 3 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 3
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 10
 •  
 • 163,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 122,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kozienickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  2,0
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 47,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 35,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  23,0
  Mazowieckie
  23,0
  Cały kraj
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 44,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 27,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat kozienicki
  22,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kozienicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kozienicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kozienicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)