Iłowa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Iłowa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Iłowa to miasto leżące w zachodniej Polsce. Należy do województwa lubuskiego, powiatu żagańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Iłowa.
 • 3 947 Liczba mieszkańców
 • 9,2 km² Powierzchnia
 • 431,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 121,9-127,2 m n.p.m Wysokość
 • X wiek Data założenia
 • 1679 - 1830 ponownie od 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 68 Numer kierunkowy
 • FZG Tablice rejestracyjne
 • Paweł Lichtański Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 15.199651.5000 Współrzędne GPS
 • 0810044 TERYT (TERC)
 • 0988402 SIMC
Herb miasta Iłowa
Iłowa herb

Iłowa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
68-120Poczta Iłowa koło Żagania

Iłowa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Iłowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Iłowej
(68) 368-14-00
(68) 368-14-01
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
ZUS Inspektorat w Żarach (podlega pod: ZUS Oddział w Zielonej Górze)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Lotników 1 a
68-200 Żary

Iłowa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Iłowa jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 947, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 19 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Iłowej jest stanu wolnego, 53,0% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Iłowa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -24. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,0 na 1000 mieszkańców Iłowej. W 2016 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 34,2% dziewczynek i 65,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 361 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 49,0% zgonów w Iłowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,7% zgonów w Iłowie były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Iłowej przypada 15.59 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 46 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Iłowej 4. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,5% mieszkańców Iłowej jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Iłowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 947 Liczba mieszkańców
 • 2 060 Kobiety
 • 1 887 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Iłowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Iłowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Iłowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Iłowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,5 lat
  woj. lubuskie
  41,1 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Iłowa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Iłowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Iłowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Iłowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Iłowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,9%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,1%
  Lubuskie
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,8%
  Województwo
  9,1%
  Polska
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,7%
  Lubuskie
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Iłowa
  1,5%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Iłowie w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Iłowa
  4,8
  woj. lubuskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,9
  Lubuskie
  1,9
  Cały kraj
  1,7
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Iłowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -24 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -17 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,0
  Województwo
  -0,2
  Polska
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Iłowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Iłowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Iłowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Iłowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 34,2%
  65,8%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,6
  Województwo
  9,6
  Polska
  10,0
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Iłowa
  40,3
  Województwo
  40,3
  Cała Polska
  41,7
 • 14.82 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.82
 • 54.15 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.15
 • 85.5 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85.5
 • 71.58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.58
 • 29.89 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.89
 • 8.15 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.15
 • 0.43 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.43
 • 3 361 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 290 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 429 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 361 g
  Województwo
  3 363 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 237 Waga 3500g - 3999g
 • 237
 • 277 Waga 3000g - 3499g
 • 277
 • 137 Waga 2500g - 2999g
 • 137
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,32
  Lubuskie
  1,33
  Cała Polska
  1,36
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,66
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,82
  woj. lubuskie
  0,98
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Iłowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,6
  woj. lubuskie
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 122,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  122,0
  Lubuskie
  102,3
  Polska
  101,5
 • 9,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,2
  Województwo
  5,9
  Kraj
  4,0
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Iłowa
  4,1
  Lubuskie
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  2,2
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żagańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  46,2%
  Województwo
  43,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 24,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,9%
  woj. lubuskie
  25,8%
  Polska
  26,7%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,4%
  Lubuskie
  3,8%
  Polska
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  1,7
  Kraj
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,3
  Kraj
  74,3
 • 267,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  267,3
  Województwo
  257,4
  Cały kraj
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  250,7
  Polska
  261,6
 • 496,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 553,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  496,5
  woj. lubuskie
  435,8
  Cały kraj
  469,0
 • 124,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 79,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 167,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  124,0
  Lubuskie
  110,0
  Kraj
  87,7
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Iłowa
  31,3
  Województwo
  31,0
  Cały kraj
  31,8
 • 14,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,4
  Województwo
  8,8
  Cała Polska
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Iłowa
  1,4%
  woj. lubuskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 46 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 42 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 4 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Iłowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Iłowa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iłowa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Iłowie oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,52 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Iłowie to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Iłowie to 131,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,52
  Województwo
  3,93
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 32 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Iłowa
  5,33
  woj. lubuskie
  3,93
  Cały kraj
  3,91
 • 8,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  8,11
  Województwo
  15,46
  Polska
  18,14
 • 791 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 131,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  131,8 m2
  woj. lubuskie
  89,6 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,20 m2
  Lubuskie
  0,35 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iłowa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Iłowie na 1000 mieszkańców pracuje 255 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 46,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Iłowie wynosiło w 2016 roku 25,9% (30,5% wśród kobiet i 21,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Iłowie wynosi 3 428,40 PLN, co odpowiada 79.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Iłowej 147 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 427 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 280.

  21,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Iłowej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,3% w przemyśle i budownictwie, a 18,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 255 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Iłowa
  255,0
  Województwo
  224,0
  Polska
  240,0
 • 25,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 30,5% Kobiety
 • 21,7% Mężczyźni
 • Miasto
  25,9%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Iłowie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Iłowie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Iłowie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 428 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Iłowa
  3 428 PLN
  Lubuskie
  3 735 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Iłowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 147 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 427 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 280 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,90 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,3% Przemysł i budownictwo
 • 18,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 40,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Iłowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 011 Pracujący ogółem
 • 474 Kobiety
 • 537 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Iłowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Iłowa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  60,1
  Lubuskie
  62,1
  Cała Polska
  63,4
 • 32,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,9
  Lubuskie
  32,8
  Kraj
  34,0
 • 121,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Iłowa
  121,2
  Województwo
  112,1
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Iłowa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Iłowie stwierdzono szacunkowo 84 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,19 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Iłowie wynosi 69,70% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Iłowej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,29 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 11,01 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,99 (82%), drogowe - 1,80 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Iłowej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Iłowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 84
 • 61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 61
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 44 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 44
 • 21,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Iłowa
  21,19
  Lubuskie
  23,00
  Cały kraj
  19,62
 • 15,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,29
  woj. lubuskie
  14,51
  Polska
  12,07
 • 2,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,99
  woj. lubuskie
  5,52
  Cały kraj
  4,94
 • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,80
  Lubuskie
  2,02
  Cały kraj
  1,78
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,29
  Lubuskie
  0,62
  Cały kraj
  0,49
 • 11,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,01
  woj. lubuskie
  9,84
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Iłowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Iłowa
  63%
  Lubuskie
  63%
  Cała Polska
  60%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Iłowa
  83%
  Województwo
  89%
  Kraj
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  97%
  woj. lubuskie
  98%
  Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  Lubuskie
  84%
  Polska
  84%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Iłowa
  49%
  Lubuskie
  49%
  Polska
  52%

Iłowa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Iłowej wyniosła w 2016 roku 27,2 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Iłowej - 32.4% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (29.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,8 mln złotych, czyli 14,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Iłowej wyniosła w 2016 roku 27,2 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (27.6%). W budżecie Iłowej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 522 złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,4 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,0%.
 • Wydatki budżetu w Iłowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Iłowej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Iłowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Iłowej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,3 mln

  3,1 tys(100%)

  24,2 mln

  3,4 tys(100%)

  22,7 mln

  3,2 tys(100%)

  21,3 mln

  3,0 tys(100%)

  26,5 mln

  3,7 tys(100%)

  24,0 mln

  3,4 tys(100%)

  24,6 mln

  3,5 tys(100%)

  27,2 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  986(17.7%)

  4,3 mln

  1,1 tys(17.7%)

  4,6 mln

  1,1 tys(20.4%)

  5,3 mln

  1,3 tys(24.7%)

  5,5 mln

  1,4 tys(20.7%)

  5,6 mln

  1,4 tys(23.2%)

  5,3 mln

  1,3 tys(21.4%)

  8,8 mln

  2,2 tys(32.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,2 mln

  3,0 tys(54.6%)

  8,3 mln

  2,1 tys(34.3%)

  6,8 mln

  1,7 tys(30.2%)

  7,1 mln

  1,8 tys(33.4%)

  7,2 mln

  1,8 tys(27.1%)

  7,7 mln

  1,9 tys(32%)

  8,1 mln

  2,0 tys(33.1%)

  8,0 mln

  2,0 tys(29.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  303(5.4%)

  2,8 mln

  696(11.5%)

  3,7 mln

  905(16.2%)

  468,7 tys

  116(2.2%)

  486,4 tys

  121(1.8%)

  3,4 mln

  856(14.2%)

  4,3 mln

  1,1 tys(17.4%)

  3,0 mln

  747(10.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  336(6%)

  2,1 mln

  534(8.8%)

  2,6 mln

  647(11.6%)

  2,0 mln

  489(9.3%)

  7,1 mln

  1,8 tys(26.9%)

  2,0 mln

  508(8.5%)

  2,2 mln

  547(8.9%)

  2,6 mln

  649(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  461(8.3%)

  1,9 mln

  477(7.8%)

  2,1 mln

  509(9.1%)

  2,1 mln

  507(9.6%)

  2,1 mln

  527(8%)

  2,2 mln

  550(9.1%)

  2,2 mln

  559(9.1%)

  2,6 mln

  645(9.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  575,6 tys

  144(2.6%)

  696,6 tys

  175(2.9%)

  704,7 tys

  174(3.1%)

  750,0 tys

  185(3.5%)

  781,5 tys

  195(2.9%)

  901,3 tys

  226(3.8%)

  836,1 tys

  210(3.4%)

  871,9 tys

  220(3.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  138,8 tys

  34,7(0.6%)

  858,7 tys

  216(3.5%)

  759,8 tys

  188(3.4%)

  310,9 tys

  76,9(1.5%)

  302,3 tys

  75,3(1.1%)

  315,8 tys

  79,0(1.3%)

  394,5 tys

  99,2(1.6%)

  390,8 tys

  98,6(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  280,5 tys

  70,1(1.3%)

  265,7 tys

  66,7(1.1%)

  244,7 tys

  60,5(1.1%)

  279,6 tys

  69,1(1.3%)

  257,7 tys

  64,2(1%)

  309,2 tys

  77,4(1.3%)

  274,8 tys

  69,1(1.1%)

  250,3 tys

  63,1(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  12,4 tys

  3,1(0.1%)

  30,6 tys

  7,7(0.1%)

  228,1 tys

  56,3(1%)

  337,1 tys

  83,4(1.6%)

  226,2 tys

  56,4(0.9%)

  250,3 tys

  62,6(1%)

  164,4 tys

  41,3(0.7%)

  167,5 tys

  42,3(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  108,3 tys

  27,1(0.5%)

  151,9 tys

  38,2(0.6%)

  204,3 tys

  50,5(0.9%)

  139,8 tys

  34,6(0.7%)

  846,2 tys

  211(3.2%)

  125,9 tys

  31,5(0.5%)

  175,1 tys

  44,0(0.7%)

  164,6 tys

  41,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  105,3 tys

  26,3(0.5%)

  99,5 tys

  25,0(0.4%)

  111,6 tys

  27,6(0.5%)

  114,7 tys

  28,4(0.5%)

  118,3 tys

  29,5(0.4%)

  124,4 tys

  31,1(0.5%)

  166,5 tys

  41,8(0.7%)

  149,4 tys

  37,7(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  367,1 tys

  91,7(1.6%)

  2,4 mln

  601(9.9%)

  373,3 tys

  92,2(1.6%)

  974,2 tys

  241(4.6%)

  1,3 mln

  313(4.7%)

  848,2 tys

  212(3.5%)

  312,7 tys

  78,6(1.3%)

  134,7 tys

  34,0(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  32,7 tys

  8,2(0.1%)

  42,5 tys

  10,7(0.2%)

  20,6 tys

  5,1(0.1%)

  52,2 tys

  12,9(0.2%)

  21,5 tys

  5,4(0.1%)

  43,1 tys

  10,8(0.2%)

  86,2 tys

  21,7(0.4%)

  66,7 tys

  16,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  29,8 tys

  7,4(0.1%)

  22,9 tys

  5,8(0.1%)

  29,3 tys

  7,2(0.1%)

  44,9 tys

  11,1(0.2%)

  188,3 tys

  46,9(0.7%)

  27,0 tys

  6,8(0.1%)

  25,1 tys

  6,3(0.1%)

  22,0 tys

  5,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,6 tys

  3,4(0.1%)

  50,8 tys

  12,7(0.2%)

  15,8 tys

  3,9(0.1%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  65,1 tys

  16,3(0.3%)

  55,9 tys

  14,1(0.2%)

  7,1 tys

  1,8(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  1,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  463

  0,1(0%)

  421

  0,1(0%)

  520

  0,1(0%)

  991

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  113,2 tys

  28,3(0.5%)

  167,4 tys

  42,0(0.7%)

  114,8 tys

  28,4(0.5%)

  153,2 tys

  37,9(0.7%)

  109,6 tys

  27,3(0.4%)

  100,9 tys

  25,3(0.4%)

  9,5 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,9(0%)

  1,3 mln

  310(5.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  28,2 tys

  7,0(0.1%)

  29,1 tys

  7,3(0.1%)

  35,7 tys

  8,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Iłowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Iłowej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Iłowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Iłowej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,4 mln

  3,1 tys(100%)

  20,2 mln

  2,8 tys(100%)

  20,5 mln

  2,9 tys(100%)

  22,2 mln

  3,1 tys(100%)

  24,4 mln

  3,4 tys(100%)

  25,1 mln

  3,6 tys(100%)

  23,9 mln

  3,4 tys(100%)

  27,2 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,5 mln

  1,6 tys(29.2%)

  5,7 mln

  1,4 tys(28.4%)

  6,7 mln

  1,6 tys(32.4%)

  7,5 mln

  1,8 tys(33.6%)

  7,8 mln

  1,9 tys(31.8%)

  8,8 mln

  2,2 tys(35%)

  8,7 mln

  2,2 tys(36.3%)

  8,5 mln

  2,1 tys(31.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,1 mln

  1,8 tys(31.6%)

  7,1 mln

  1,8 tys(35.2%)

  6,6 mln

  1,6 tys(32.1%)

  7,6 mln

  1,9 tys(34.3%)

  7,1 mln

  1,8 tys(29.2%)

  6,6 mln

  1,6 tys(26.2%)

  7,2 mln

  1,8 tys(30.3%)

  7,7 mln

  1,9 tys(28.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  752(13.4%)

  3,3 mln

  835(16.5%)

  3,6 mln

  879(17.3%)

  4,2 mln

  1,0 tys(18.8%)

  4,2 mln

  1,1 tys(17.4%)

  4,4 mln

  1,1 tys(17.4%)

  4,0 mln

  1,0 tys(17%)

  7,5 mln

  1,9 tys(27.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  396,5 tys

  99,1(1.8%)

  865,0 tys

  217(4.3%)

  1,2 mln

  286(5.6%)

  389,4 tys

  96,3(1.8%)

  152,0 tys

  37,9(0.6%)

  1,3 mln

  318(5.1%)

  1,7 mln

  428(7.1%)

  1,6 mln

  397(5.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 tys

  0,8(0%)

  644,8 tys

  162(3.2%)

  791,1 tys

  195(3.9%)

  892,0 tys

  221(4%)

  3,3 mln

  822(13.5%)

  2,2 mln

  541(8.6%)

  1,1 mln

  267(4.5%)

  1,0 mln

  254(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  1,2 tys(21.3%)

  1,0 mln

  260(5.1%)

  247,9 tys

  61,2(1.2%)

  75,5 tys

  18,7(0.3%)

  153,7 tys

  38,3(0.6%)

  332,9 tys

  83,3(1.3%)

  349,9 tys

  88,0(1.5%)

  342,4 tys

  86,4(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  226,9 tys

  56,7(1%)

  188,9 tys

  47,4(0.9%)

  260,6 tys

  64,4(1.3%)

  139,2 tys

  34,4(0.6%)

  140,0 tys

  34,9(0.6%)

  117,3 tys

  29,3(0.5%)

  191,1 tys

  48,0(0.8%)

  259,8 tys

  65,5(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  57,3 tys

  14,3(0.3%)

  193,2 tys

  48,5(1%)

  926,0 tys

  229(4.5%)

  239,1 tys

  59,1(1.1%)

  644,1 tys

  161(2.6%)

  1,1 mln

  275(4.4%)

  275,1 tys

  69,2(1.2%)

  105,6 tys

  26,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  77,5 tys

  19,4(0.3%)

  94,5 tys

  23,7(0.5%)

  102,3 tys

  25,3(0.5%)

  78,5 tys

  19,4(0.4%)

  79,1 tys

  19,7(0.3%)

  81,6 tys

  20,4(0.3%)

  84,7 tys

  21,3(0.4%)

  97,1 tys

  24,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  122,1 tys

  30,5(0.5%)

  105,2 tys

  26,4(0.5%)

  75,7 tys

  18,7(0.4%)

  92,4 tys

  22,9(0.4%)

  94,3 tys

  23,5(0.4%)

  89,5 tys

  22,4(0.4%)

  66,3 tys

  16,7(0.3%)

  56,0 tys

  14,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,6 tys

  1,1(0%)

  11,7 tys

  2,9(0.1%)

  32,3 tys

  8,0(0.2%)

  67,1 tys

  16,6(0.3%)

  58,6 tys

  14,6(0.2%)

  24,9 tys

  6,2(0.1%)

  102,3 tys

  25,7(0.4%)

  28,3 tys

  7,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,6 tys

  3,4(0.1%)

  50,8 tys

  12,7(0.3%)

  15,8 tys

  3,9(0.1%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  65,1 tys

  16,3(0.3%)

  55,9 tys

  14,1(0.2%)

  7,1 tys

  1,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,8 tys

  1,5(0%)

  4,0 tys

  1,0(0%)

  4,0 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  6,1 tys

  1,5(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  815,8 tys

  202(3.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  463

  0,1(0%)

  421

  0,1(0%)

  520

  0,1(0%)

  991

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  101,4 tys

  25,3(0.5%)

  149,8 tys

  37,6(0.7%)

  102,4 tys

  25,3(0.5%)

  144,3 tys

  35,7(0.7%)

  100,7 tys

  25,1(0.4%)

  85,9 tys

  21,5(0.3%)

  7,9 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  666,0 tys

  167(3.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  13,9 tys

  3,5(0.1%)

  6,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  556,3 tys

  139(2.3%)

  37,0 tys

  9,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Iłowa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 899 mieszkańców Iłowej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 436 kobiet oraz 463 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców Iłowej, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 21,9% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy Iłowej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Iłowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  16,6% mieszkańców Iłowej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 14,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 919 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 149,34.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,0% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 171,72.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków). 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,1% mieszkańców Iłowej w wieku potencjalnej nauki (27,1% kobiet i 27,2% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • Iłowa
  10,8%
  woj. lubuskie
  15,3%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Iłowa
  32,2%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Iłowa
  2,7%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,0%
  woj. lubuskie
  12,1%
  Kraj
  12,4%
 • 11,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,5%
  Lubuskie
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,1%
  woj. lubuskie
  25,2%
  Kraj
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Iłowa
  5,9%
  Województwo
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Iłowa
  21,9%
  Lubuskie
  18,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,1%
  woj. lubuskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 919 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Iłowa
  919,0
  Lubuskie
  787,0
  Polska
  811,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,74
  Województwo
  1,01
  Cały kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Iłowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iłowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Iłowej
  Publiczne
  68 377-43-07
  ul. Żagańska 40a
  68-120 Iłowa
  714912
 • Szkoły podstawowe w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 149,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  149,34
  Lubuskie
  94,41
  Polska
  96,62
 • 144,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  144,98
  woj. lubuskie
  90,76
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Iłowa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Iłowa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Iłowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iłowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Iłowej (im. Lotników Alianckich)
  Publiczna
  68 377-43-27
  68 377-43-27
  ul. Piaskowa 2
  68-120 Iłowa
  1634035
 • Szkoły gimnazjalne w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 171,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Iłowa
  171,72
  woj. lubuskie
  98,04
  Kraj
  100,01
 • 166,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  166,67
  woj. lubuskie
  88,98
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Iłowa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Iłowa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Iłowa
  21,0
  Lubuskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Iłowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iłowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej (Jan Paweł II)
  Publiczne
  68 360-00-47
  68 360-00-47
  ul. Piaskowa 2a
  68-120 Iłowa
  817124
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Iłowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  21,0
  Lubuskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Iłowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iłowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  68 377-43-14
  68 377-43-14
  ul. Pałacowa 1
  68-120 Iłowa
  8173-
  Zasadnicza szkoła zawodowa
  Publiczna
  ul. Pałacowa 1
  68-120 Iłowa
  118-
 • Edukacyjne grupy wieku w Iłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Iłowa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Iłowa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Iłowa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iłowa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Iłowie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Iłowie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 90)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Iłowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Iłowie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Iłowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Iłowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 185 (uczestnicy: 8 793)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 352)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 2 546)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 102 (uczestnicy: 3 531)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 1 391)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 352)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 12)
  • inne: 14 (uczestnicy: 309)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 180)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 28)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 85)
  • koło gospodyń wiejskich: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 87)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 22)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 2 (członkowie: 46)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Iłowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 7 809 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 234 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Iłowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 150 członków. Zarejestrowano 150 ćwiczących (mężczyźni: 130, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 11, dziewczęta do lat 18: 19). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Iłowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Iłowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Iłowej znajduje się 21 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Iłowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1629 r. (ul. Żagańska 8)dnia 1958-07-16, wykaz dokumentów: I-65/58 z 1958-07-16
  • Kościół z 1729 r.dnia 1963-06-10, wykaz dokumentów: KOK-I-547/63 z 1963-06-10; brak numeru z 2010-02-12; L-396/A z 2010-04-22; brak numeru z 2012-08-09
  • Mur/ogrodzenie z przełomu XIX/XX w. (ul. Żagańska 11)dnia 1963-06-10, wykaz dokumentów: KOK-I-548/63 z 1963-06-10
  • Zespół - pałac z XVII - XIXdnia 1963-06-10, wykaz dokumentów: KOK-I-548/63 z 1963-06-10
  • Zespół - folwark (data nieznana) (ul. Żagańska 11)dnia 1963-06-10, wykaz dokumentów: KOK-I-548/63 z 1963-06-10
  • Park z XVII w.dnia 1963-06-10, wykaz dokumentów: KOK-I-548/63 z 1963-06-10; 2157 z 1974-06-01; 3227 z 1986-12-30; brak numeru z 2007-12-28
  • Gospoda z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1964-04-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1157/64 z 1964-04-15
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. Pl. Wolności 3)dnia 1964-04-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1158/64 z 1964-04-15
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w.dnia 1964-04-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1159/64 z 1964-04-15
  • Plebania z XVII w. (ul. Pl. Wolności 10)dnia 1964-04-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1162/64 z 1964-04-15
  • Zespół - młyn z 1. poł. XVIII w. (ul. Młyńska 5)dnia 1992-04-08, wykaz dokumentów: A-3240 z 1992-04-08; L-96/A z 2003-06-18; L-700/A z 2015-10-15
  • Młyn z 1. poł. XVIII w. (ul. Młyńska 5)dnia 1992-04-08, wykaz dokumentów: A-3240 z 1992-04-08; brak numeru z 2002-08-02; L-700/A z 2015-10-15
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Kolejowa 15)dnia 2003-04-16, wykaz dokumentów: L-70 z 2003-04-16
  • Inny budynek gospodarczy z pocz. XX w. (ul. Kolejowa 15)dnia 2003-04-16, wykaz dokumentów: L-70 z 2003-04-16
  • Brama/furta z pocz. XX w. (ul. Kolejowa 15)dnia 2003-04-16, wykaz dokumentów: L-70 z 2003-04-16
  • Zespół - willa z pocz. XX w. (ul. Kolejowa 15)dnia 2003-04-16, wykaz dokumentów: L-70 z 2003-04-16
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 2003-04-16, wykaz dokumentów: L-70 z 2003-04-16
  • Jaz pietrzący (data nieznana)dnia 2003-06-18, wykaz dokumentów: L-96/A z 2003-06-18; L-700/A z 2015-10-15
  • Inne urządzenie hydrotechniczne z 1. poł. XVIII w. (ul. Młyńska 5)dnia 2003-06-18, wykaz dokumentów: L-96/A z 2003-06-18; L-700/A z 2015-10-15
  • Brama/furta z 1905 r.dnia 2008-06-30, wykaz dokumentów: L-290/A z 2008-06-30
  • Jaz pietrzący (data nieznana) (ul. Młyńska 5)dnia 2015-10-15, wykaz dokumentów: L-700/A z 2015-10-15
 • Formy ochrony przyrody w Iłowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Iłowej znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Iłowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bory Dolnośląskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu "Bory Dolnośląskie" obejmuje niewielki fragment Borów Dolnośląskich w pobliżu południowej granicy byłego województwa zielonogórskiego. Jego powierzchnia wynosi 5 100 ha., Data ustanowienia: 1985-06-21, Powierzchnia: 26223.0 ha
  • Bory Dolnośląskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 172093.39 ha
  • Dąb Przy Dewizowej - Pomnik przyrodyOpis: w pniu gniazdo szerszeni wiek ok. 320 lat, Data ustanowienia: 2013-01-25, Opis granicy: Rośnie w głębi lasu tuż przy drodze szutrowej 330 m na pólnoc od najdalej wysunietego lotniska w Gozdnicy

Iłowa - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Iłowa i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Iłowa przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 18droga krajowa nr 18(granica (Niemcy) - Olszyna - Królów - Rusocice - Iłowa - Luboszów - Golnice)
  • DW 296droga wojewódzka nr 296(Kożuchów - Podbrzezie Górne - Stypułów - Jelenin - Kocin - Stara Kopernia - Żagań - Żaganiec - Czerna - Iłowa - Klików - Ruszów - Jagodzin - Piaseczna - Stary Węgliniec - Węgliniec - Czerwona Woda - Jeleniów - Godzieszów - Henryków Lubański - Lubań)
  • DW 300droga wojewódzka nr 300(Iłowa - Borowe - Gozdnica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Iłowa przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 282Linia kolejowa nr 282: Miłkowice - Jasień [o znaczeniu państwowym] (Miłkowice - Chojnów - Osetnica - Okmiany - Tomaszów Bolesławiecki - Bolesławiec - Zebrzydowa - Zagajnik - Węgliniec - Stary Węgliniec - Jagodzin - Ruszów - Okrąglica - Iłowa Żagańska - Konin Żagański - Jankowa Żagańska - Żary Kunice - Żary - Sieniawa Żarska - Lipsk Żarski - Jasień)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Iłowie istnieje 50 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Azaliowa

  ul. Bema

  ul. Blacharska

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Borowska

  ul. Daliowa

  ul. Dolanowo

  ul. Drzymały

  ul. Dębowa

  ul. Hutnicza

  ul. Jaśminowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mickiewicza

  ul. Młyńska

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  ul. Pałacowa

  ul. Piaskowa

  ul. Poniatowskiego

  ul. Poprzeczna

  ul. Pułaskiego

  ul. Różana

  Skwer św. Jana Pawła II

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Strzelecka

  ul. Surzyna

  ul. Syrokomli

  ul. Słoneczna

  ul. Traugutta

  pl. Wolności

  ul. Wypoczynkowa

  ul. Zacisze

  ul. Zaułek Rybacki

  ul. bp. Wilhelma Pluty

  ul. gen. J.H. Dąbrowskiego

  ul. Żagańska

  ul. Żaków

  ul. Żeromskiego