Przysucha w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Przysucha - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Przysucha to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu przysuskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Przysucha.
  • 5 934 Liczba mieszkańców
  • 7,0 km² Powierzchnia
  • 845,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • 1710 - 1870 , 1958 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 48 Numer kierunkowy
  • WPY Tablice rejestracyjne
  • Tomasz Matlakiewicz Burmistrz miasta
Przysucha na mapie
Identyfikatory
  • 20.631851.3579 Współrzędne GPS
  • 1423064 TERYT (TERC)
  • 0973777 SIMC
Herb miasta Przysucha
Przysucha herb

Przysucha - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-400Poczta Przysucha, ul. Krakowska 26

Przysucha - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Przysusze)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Przysusze aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Przysusze
(48) 675-20-76
(48) 675-20-75
Szkolna 7
26-400 Przysucha
ZUS Inspektorat w Przysusze (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Radomska 30
26-400 Przysucha
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
48 675 20 55
48 675 20 56
ul.Targowa 3
26-400 Przysucha
Komenda Powiatowa Policji w Przysusze
48 675 42 00
48 675 42 45
ul.Plac 3 Maja 8
26-400 Przysucha
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przysusze
48 675 23 13
48 675 23 13
ul.Szkolna 7
26-400 Przysucha
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
48 675 23 37, 48 675 24 22
48 675 23 37, 48 675 24 22
ul. Szkolna 7
26-400 Przysucha
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze
48 675 28 01
48 675 28 01 wew. 20
ul.Radomska 24
26-400 Przysucha
Starostwo Powiatowe w Przysusze
(48) 675-23-52 21
(48) 675-23-52
Al. Jana Pawła II 10
26-400 Przysucha
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze
(48) 675-22-19
(48) 675-21-06
Plac Kolberga 11
26-400 Przysucha

Przysucha - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Przysucha jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 934, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 32 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
    30,1% mieszkańców Przysuchy jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 1,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,6% to wdowy/wdowcy.

    Przysucha ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,68 na 1000 mieszkańców Przysuchy. W 2017 roku urodziło się 47 dzieci, w tym 40,4% dziewczynek i 59,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 396 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 52,3% zgonów w Przysusze spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w Przysusze były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Przysuchy przypada 8.82 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2017 roku zarejestrowano 46 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 66 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Przysuchy -20. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

    62,3% mieszkańców Przysuchy jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Przysuchy
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 5 934 Liczba mieszkańców
  • 3 050 Kobiety
  • 2 884 Mężczyźni
  • 51,4%
    48,6%
  • 106 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
  • 95 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Przysusze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Przysusze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Przysusze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Przysuchy
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
  • Tutaj
    42,8 lat
    Województwo
    41,2 lat
    Cała Polska
    41,4 lat
  • 45,0 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 40,4 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Przysucha, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Przysuchy
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Przysucha, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Przysucha, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Przysucha, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 30,1% Kawalerowie/Panny
  • Tutaj
    30,4%
    Mazowieckie
    28,4%
    Cała Polska
    28,8%
  • 22,3% Kobiety
    (Panny)
  • 38,5% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 55,6% Żonaci/Zamężne
  • Przysucha
    55,6%
    Województwo
    55,4%
    Polska
    55,8%
  • 55,5% Kobiety
    (Zamężne)
  • 55,6% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 11,6% Wdowcy/Wdowy
  • Miasto
    11,3%
    Mazowieckie
    9,9%
    Cała Polska
    9,6%
  • 19,0% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,5% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 1,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Przysucha
    1,8%
    Województwo
    5,8%
    Cały kraj
    5,0%
  • 2,0% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 1,6% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,9% Nieustalone
  • Tutaj
    0,9%
    Mazowieckie
    0,5%
    Cały kraj
    0,8%
  • 1,0% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,7% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Przysusze w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • Miasto
    5,4
    woj. mazowieckie
    5,1
    Kraj
    5,0
  • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • Przysucha
    0,6
    woj. mazowieckie
    1,7
    Cała Polska
    1,7
  • 32 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Przysusze w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • -16 Przyrost naturalny w roku 2017
  • -14 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -2 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -2,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Przysucha
    -2,7
    woj. mazowieckie
    0,9
    Polska
    -0,0
  • Wykres - Przyrost naturalny w Przysusze w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Przysusze w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Przysusze w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Przysusze w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 47 Urodzenia żywe
  • 19 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 28 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 40,4%
    59,6%
  • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Przysucha
    7,9
    Województwo
    11,5
    Polska
    10,5
  • 44,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Przysucha
    44,0
    woj. mazowieckie
    48,2
    Kraj
    44,2
  • 3.01 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 3.01
  • 48.61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 48.61
  • 108.36 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 108.36
  • 87.95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 87.95
  • 36.01 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 36.01
  • 5.47 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 5.47
  • 0.79 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 0.79
  • 3 396 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 326 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 457 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Miasto
    3 396 g
    Województwo
    3 405 g
    Kraj
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 9 Waga 4500g - 4999g
  • 9
  • 35 Waga 4000g - 4499g
  • 35
  • 146 Waga 3500g - 3999g
  • 146
  • 140 Waga 3000g - 3499g
  • 140
  • 72 Waga 2500g - 2999g
  • 72
  • 13 Waga 2000g - 2499g
  • 13
  • 2 Waga 1500g - 1999g
  • 2
  • 4 Waga 1000g - 1499g
  • 4
  • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    1,45
    Województwo
    1,57
    Cały kraj
    1,45
  • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Przysucha
    0,68
    Mazowieckie
    0,76
    Kraj
    0,71
  • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Miasto
    0,80
    Województwo
    1,08
    Cały kraj
    1,00
  • Statystyki zgonów w Przysusze w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 53 Zgony
  • 27 Kobiety
    (Zgony)
  • 26 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 50,9%
    49,1%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 8,8 Zgony na 1000 ludności
  • Miasto
    8,8
    woj. mazowieckie
    10,2
    Cały kraj
    10,1
  • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Miasto
    141,8
    Województwo
    92,1
    Polska
    101,5
  • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Miasto
    2,7
    Mazowieckie
    3,3
    Kraj
    4,0
  • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Tutaj
    3,0
    Województwo
    3,1
    Polska
    3,2
  • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    1,4
    Cały kraj
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przysuskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 54,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Przysucha
    54,5%
    woj. mazowieckie
    45,4%
    Polska
    45,7%
  • 22,9% Zgony spowodowane nowotworami
  • Przysucha
    22,9%
    Województwo
    26,7%
    Cała Polska
    26,7%
  • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Tutaj
    6,3%
    Województwo
    8,5%
    Polska
    6,1%
  • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • woj. mazowieckie
    1,3
    Polska
    5,9
  • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    74,2
    Polska
    74,3
  • 264,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Tutaj
    264,4
    Województwo
    275,0
    Cały kraj
    274,3
  • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • woj. mazowieckie
    264,5
    Kraj
    261,6
  • 629,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 701,4 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 556,5 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Miasto
    629,5
    Mazowieckie
    467,3
    Cały kraj
    469,0
  • 101,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 47,1 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 151,0 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    101,3
    woj. mazowieckie
    92,2
    Kraj
    87,7
  • 37,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Przysucha
    37,2
    Województwo
    35,2
    Polska
    31,8
  • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    0,0
    Mazowieckie
    7,6
    Cały kraj
    8,0
  • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Miasto
    0,0%
    woj. mazowieckie
    0,8%
    Kraj
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 46 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 27 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 19 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 3 Zameldowania z zagranicy
  • 2 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 1 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 66 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 37 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 29 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -17 Saldo migracji
  • -8 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -9 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -20 Saldo migracji wewnętrznych
  • -10 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -10 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 3 Saldo migracji zagranicznych
  • 2 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 1 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Przysusze w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 12,3% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 11,5% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 13,1% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 70,0% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 67,3% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 72,9% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 21,2% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 14,0% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Przysucha, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Przysucha - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w Przysusze oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Przysusze to 2 158 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 361 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Przysusze to 5,82 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Przysusze to 127,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,17% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,49% mieszkań posiada łazienkę, 90,64% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,09% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 2 158 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 361,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Przysucha
    361,00
    Mazowieckie
    415,20
    Polska
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 69,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Tutaj
    69,30 m2
    Województwo
    72,00 m2
    Cała Polska
    73,80 m2
  • 25,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Tutaj
    25,00 m2
    woj. mazowieckie
    29,90 m2
    Polska
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 3,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Przysucha
    3,77
    woj. mazowieckie
    3,63
    Kraj
    3,82
  • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Miasto
    2,77
    woj. mazowieckie
    2,41
    Cały kraj
    2,69
  • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Miasto
    0,73
    Mazowieckie
    0,66
    Polska
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 1,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Miasto
    1,85
    woj. mazowieckie
    6,92
    Cały kraj
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 7 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 64 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 5,82 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Miasto
    5,82
    Województwo
    3,55
    Cały kraj
    3,91
  • 10,79 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Przysucha
    10,79
    Mazowieckie
    24,57
    Polska
    18,14
  • 1 403 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 127,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • Przysucha
    127,5 m2
    woj. mazowieckie
    84,7 m2
    Kraj
    92,7 m2
  • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Przysucha
    0,24 m2
    Mazowieckie
    0,59 m2
    Kraj
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 97,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Tutaj
    97,17%
    Województwo
    95,77%
    Polska
    96,79%
  • 96,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Tutaj
    96,11%
    woj. mazowieckie
    93,42%
    Cała Polska
    93,66%
  • 94,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Tutaj
    94,49%
    woj. mazowieckie
    91,38%
    Kraj
    91,31%
  • 90,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Tutaj
    90,64%
    Województwo
    86,29%
    Polska
    82,12%
  • 0,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Tutaj
    0,09%
    Województwo
    57,68%
    Polska
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Przysucha - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W Przysusze na 1000 mieszkańców pracuje 298 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 64,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,4% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w Przysusze wynosiło w 2017 roku 17,3% (18,6% wśród kobiet i 16,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Przysusze wynosiło 3 610,91 PLN, co odpowiada 79.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Przysuchy 499 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 604 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 105.

    65,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Przysuchy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,9% w przemyśle i budownictwie, a 4,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 298 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Miasto
    298,0
    Województwo
    305,0
    Cała Polska
    247,0
  • 17,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 18,6% Kobiety
  • 16,3% Mężczyźni
  • Miasto
    17,3%
    Województwo
    5,6%
    Cała Polska
    6,6%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Przysusze w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Przysusze w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Przysusze w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 611 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Przysucha
    3 611 PLN
    Mazowieckie
    5 524 PLN
    Cała Polska
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Przysusze w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 499 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza miasto zamieszkania)
  • 604 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innego miasta)
  • 105 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 1,21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 65,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 61,4% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 70,2% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 9,9% Przemysł i budownictwo
  • 6,2% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 13,9% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 4,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 4,3% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 4,7% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 1,4% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,3% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 19,1% Pozostałe
  • 26,8% Kobiety
    (pozostałe)
  • 10,9% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Przysusze w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 1 767 Pracujący ogółem
  • 1 142 Kobiety
  • 625 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w Przysusze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 14,5% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 15,9% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 62,3% W wieku produkcyjnym
  • 54,9% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 70,1% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
  • 30,6% Kobiety
    (59+ lat)
  • 14,0% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Przysucha, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 60,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    60,5
    Województwo
    66,4
    Cała Polska
    63,4
  • 36,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    36,1
    Województwo
    35,0
    Cała Polska
    34,0
  • 148,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Przysucha
    148,3
    Województwo
    111,2
    Cały kraj
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 58,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 57,7% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 58,3% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 42,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 42,3% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 41,7% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Przysucha - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W Przysusze w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 625 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 455 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 47 nowych podmiotów, a 52 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (91) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (46) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (166) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (49) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2014 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Przysusze najwięcej (29) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (581) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    1,3% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,0% (106) podmiotów, a 81,8% (511) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Przysusze najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.4%) oraz Budownictwo (13.0%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 625 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 106 Przemysł i budownictwo
  • 511 Pozostała działalność
  • 47 Podmioty nowo zarejestrowane w Przysusze w 2017 roku
  • 52 Podmioty wyrejestrowane w Przysusze w 2017 roku
  • 455 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 581 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 581
  • 37 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 37
  • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 7
  • 625 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 625
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 6 Spółdzielnie ogółem
  • 6
  • 24 Spółki handlowe ogółem
  • 24
  • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 4
  • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 20
  • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 4
  • 29 Spółki cywilne ogółem
  • 29
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 455 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 161 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 161
  • 59 Budownictwo
  • 59
  • 44 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 44
  • 41 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 41
  • 30 Przetwórstwo przemysłowe
  • 30
  • 28 Transport i gospodarka magazynowa
  • 28
  • 21 Pozostała działalność
  • 21
  • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 15
  • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 14
  • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 13
  • 8 Informacja i komunikacja
  • 8
  • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 6
  • 5 Edukacja
  • 5
  • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
  • 3
  • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 3
  • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 3
  • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Przysucha - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w Przysusze stwierdzono szacunkowo 87 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,55 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Przysusze wynosi 81,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Przysuchy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,40 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 5,43 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,10 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,69 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,69 (100%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Przysuchy.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Przysucha, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 87 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 87
  • 56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 56
  • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 16
  • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 13
  • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 4
  • 32 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 32
  • 14,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    14,55
    Województwo
    19,35
    Cały kraj
    19,62
  • 9,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Przysucha
    9,40
    Mazowieckie
    13,22
    Cały kraj
    12,07
  • 2,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    2,69
    Województwo
    3,63
    Kraj
    4,94
  • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    2,10
    woj. mazowieckie
    1,78
    Kraj
    1,78
  • 0,69 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    0,69
    Województwo
    0,40
    Cała Polska
    0,49
  • 5,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Przysucha
    5,43
    Województwo
    10,51
    Cały kraj
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Przysucha, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Tutaj
    82%
    Mazowieckie
    60%
    Polska
    72%
  • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Tutaj
    75%
    Województwo
    49%
    Kraj
    60%
  • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Tutaj
    90%
    Mazowieckie
    74%
    Polska
    88%
  • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Miasto
    99%
    Województwo
    98%
    Cała Polska
    99%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Przysucha
    100%
    Mazowieckie
    84%
    Polska
    84%
  • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Tutaj
    63%
    woj. mazowieckie
    37%
    Cały kraj
    52%

Przysucha - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu Przysuchy wyniosła w 2016 roku 34,5 mln złotych, co daje 2,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Przysuchy - 37% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (31.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,8 mln złotych, czyli 5,2% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Przysuchy wyniosła w 2016 roku 36,7 mln złotych, co daje 3,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (27.3%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.1%). W budżecie Przysuchy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 567 złotych na mieszkańca (18,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,2 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,6%.
  • Wydatki budżetu w Przysusze według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Przysuchy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Przysucha, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Przysuchy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    26,8 mln

    2,2 tys(100%)

    36,9 mln

    2,9 tys(100%)

    34,4 mln

    2,7 tys(100%)

    27,4 mln

    2,2 tys(100%)

    27,8 mln

    2,2 tys(100%)

    34,0 mln

    2,8 tys(100%)

    31,3 mln

    2,6 tys(100%)

    34,5 mln

    2,8 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    10,0 mln

    1,6 tys(37.2%)

    10,7 mln

    1,7 tys(29%)

    11,2 mln

    1,8 tys(32.7%)

    12,1 mln

    1,9 tys(44.3%)

    12,6 mln

    2,0 tys(45.3%)

    16,7 mln

    2,7 tys(49.1%)

    12,2 mln

    2,0 tys(39.1%)

    12,8 mln

    2,1 tys(37%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    4,6 mln

    743(17.1%)

    4,6 mln

    740(12.4%)

    4,6 mln

    734(13.3%)

    4,8 mln

    771(17.6%)

    4,7 mln

    771(17.1%)

    5,0 mln

    830(14.8%)

    5,0 mln

    820(15.8%)

    10,9 mln

    1,8 tys(31.5%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    2,2 mln

    351(8.1%)

    2,3 mln

    381(6.4%)

    2,3 mln

    370(6.7%)

    2,5 mln

    397(9%)

    2,5 mln

    414(9.2%)

    2,8 mln

    454(8.1%)

    2,8 mln

    471(9.1%)

    3,1 mln

    521(9%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    2,4 mln

    393(9.1%)

    7,1 mln

    1,2 tys(19.3%)

    6,6 mln

    1,1 tys(19.3%)

    1,7 mln

    280(6.4%)

    2,5 mln

    409(9%)

    2,4 mln

    392(7%)

    3,0 mln

    501(9.7%)

    3,1 mln

    513(8.9%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    1,5 mln

    236(5.4%)

    2,1 mln

    337(5.6%)

    992,1 tys

    159(2.9%)

    2,0 mln

    313(7.1%)

    1,2 mln

    191(4.2%)

    2,0 mln

    333(6%)

    1,3 mln

    213(4.1%)

    1,3 mln

    222(3.8%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    3,4 mln

    552(12.7%)

    1,9 mln

    301(5%)

    4,0 mln

    645(11.7%)

    912,6 tys

    146(3.3%)

    1,9 mln

    315(7%)

    2,5 mln

    413(7.4%)

    4,2 mln

    688(13.3%)

    1,2 mln

    200(3.5%)

    Handel

    [Dział 500]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    182,8 tys

    29,3(0.5%)

    465,5 tys

    74,6(1.7%)

    407,6 tys

    66,3(1.5%)

    506,4 tys

    83,5(1.5%)

    455,4 tys

    75,3(1.5%)

    471,0 tys

    78,8(1.4%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    1,5 mln

    250(5.8%)

    5,3 mln

    856(14.3%)

    2,9 mln

    461(8.4%)

    1,4 mln

    220(5%)

    174,5 tys

    28,4(0.6%)

    618,2 tys

    102(1.8%)

    794,0 tys

    131(2.5%)

    317,3 tys

    53,1(0.9%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    186,8 tys

    30,3(0.7%)

    1,7 mln

    274(4.6%)

    221,0 tys

    35,4(0.6%)

    209,9 tys

    33,7(0.8%)

    372,8 tys

    60,7(1.3%)

    253,0 tys

    41,7(0.7%)

    488,9 tys

    80,8(1.6%)

    305,2 tys

    51,1(0.9%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    240,7 tys

    39,0(0.9%)

    333,5 tys

    54,2(0.9%)

    219,1 tys

    35,1(0.6%)

    225,8 tys

    36,2(0.8%)

    211,2 tys

    34,4(0.8%)

    234,2 tys

    38,6(0.7%)

    218,6 tys

    36,2(0.7%)

    263,8 tys

    44,1(0.8%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    187,4 tys

    30,4(0.7%)

    188,6 tys

    30,6(0.5%)

    178,0 tys

    28,5(0.5%)

    199,6 tys

    32,0(0.7%)

    305,8 tys

    49,8(1.1%)

    204,6 tys

    33,7(0.6%)

    206,6 tys

    34,2(0.7%)

    249,0 tys

    41,6(0.7%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    204,8 tys

    33,2(0.8%)

    208,4 tys

    33,9(0.6%)

    227,7 tys

    36,4(0.7%)

    248,5 tys

    39,9(0.9%)

    276,8 tys

    45,0(1%)

    281,9 tys

    46,5(0.8%)

    212,1 tys

    35,1(0.7%)

    203,0 tys

    34,0(0.6%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    44,0 tys

    7,1(0.2%)

    184,6 tys

    30,0(0.5%)

    374,1 tys

    59,9(1.1%)

    417,4 tys

    66,9(1.5%)

    257,1 tys

    41,8(0.9%)

    167,6 tys

    27,6(0.5%)

    218,3 tys

    36,1(0.7%)

    148,1 tys

    24,8(0.4%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    295,4 tys

    47,9(1.1%)

    133,3 tys

    21,7(0.4%)

    122,9 tys

    19,7(0.4%)

    95,4 tys

    15,3(0.3%)

    90,1 tys

    14,7(0.3%)

    82,2 tys

    13,5(0.2%)

    92,2 tys

    15,2(0.3%)

    143,2 tys

    24,0(0.4%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    6,0 tys

    1,0(0%)

    2,7 tys

    0,4(0%)

    5,0 tys

    0,8(0%)

    10,5 tys

    1,7(0%)

    55,6 tys

    9,0(0.2%)

    17,9 tys

    2,9(0.1%)

    16,8 tys

    2,8(0.1%)

    59,7 tys

    10,0(0.2%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    22,9 tys

    3,7(0.1%)

    61,8 tys

    10,0(0.2%)

    24,3 tys

    3,9(0.1%)

    2,3 tys

    0,4(0%)

    2,2 tys

    0,4(0%)

    88,4 tys

    14,6(0.3%)

    83,6 tys

    13,8(0.3%)

    12,8 tys

    2,1(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    133,5 tys

    21,7(0.4%)

    131,9 tys

    21,1(0.4%)

    106,4 tys

    17,1(0.4%)

    116,7 tys

    19,0(0.4%)

    117,0 tys

    19,3(0.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    1 000

    0,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    5,9 tys

    0,9(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    3,9 tys

    0,6(0%)

    2,5 tys

    0,4(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    51,7 tys

    8,4(0.2%)

    50,9 tys

    8,3(0.1%)

    52,5 tys

    8,4(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Przysusze według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Przysuchy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Przysucha, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Przysuchy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    24,3 mln

    2,0 tys(100%)

    31,0 mln

    2,5 tys(100%)

    34,4 mln

    2,7 tys(100%)

    28,7 mln

    2,3 tys(100%)

    29,6 mln

    2,4 tys(100%)

    31,4 mln

    2,6 tys(100%)

    33,0 mln

    2,7 tys(100%)

    36,7 mln

    3,0 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    10,0 mln

    1,6 tys(41.2%)

    9,9 mln

    1,6 tys(32.1%)

    11,0 mln

    1,8 tys(31.9%)

    11,7 mln

    1,9 tys(40.9%)

    12,3 mln

    2,0 tys(41.6%)

    13,1 mln

    2,2 tys(41.7%)

    13,4 mln

    2,2 tys(40.6%)

    13,9 mln

    2,3 tys(37.8%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    4,1 mln

    658(16.7%)

    4,0 mln

    648(12.9%)

    3,9 mln

    628(11.4%)

    4,1 mln

    657(14.3%)

    4,0 mln

    653(13.6%)

    4,2 mln

    698(13.5%)

    4,1 mln

    682(12.5%)

    10,0 mln

    1,7 tys(27.3%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    8,5 mln

    1,4 tys(35%)

    9,1 mln

    1,5 tys(29.4%)

    9,3 mln

    1,5 tys(27.2%)

    10,0 mln

    1,6 tys(34.8%)

    10,1 mln

    1,6 tys(34.1%)

    9,7 mln

    1,6 tys(31%)

    9,9 mln

    1,6 tys(30.1%)

    9,9 mln

    1,7 tys(27.1%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    24,7 tys

    4,0(0.1%)

    87,4 tys

    14,2(0.3%)

    75,4 tys

    12,1(0.2%)

    69,5 tys

    11,1(0.2%)

    40,5 tys

    6,6(0.1%)

    755,7 tys

    125(2.4%)

    787,6 tys

    130(2.4%)

    737,5 tys

    123(2%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    219,9 tys

    35,6(0.9%)

    177,4 tys

    28,8(0.6%)

    201,9 tys

    32,3(0.6%)

    290,8 tys

    46,6(1%)

    370,8 tys

    60,3(1.3%)

    623,1 tys

    103(2%)

    681,8 tys

    113(2.1%)

    670,2 tys

    112(1.8%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    907,5 tys

    147(3.7%)

    2,0 mln

    322(6.4%)

    1,1 mln

    168(3.1%)

    1,6 mln

    249(5.4%)

    477,8 tys

    77,7(1.6%)

    611,8 tys

    101(1.9%)

    511,6 tys

    84,6(1.6%)

    590,6 tys

    98,8(1.6%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    215,0 tys

    34,8(0.9%)

    474,3 tys

    77,1(1.5%)

    200,6 tys

    32,1(0.6%)

    155,2 tys

    24,9(0.5%)

    206,0 tys

    33,5(0.7%)

    231,7 tys

    38,2(0.7%)

    593,0 tys

    98,0(1.8%)

    361,1 tys

    60,4(1%)

    Handel

    [Dział 500]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    93,2 tys

    14,9(0.3%)

    369,9 tys

    59,3(1.3%)

    376,3 tys

    61,2(1.3%)

    354,5 tys

    58,4(1.1%)

    352,6 tys

    58,3(1.1%)

    316,8 tys

    53,0(0.9%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    210,4 tys

    34,1(0.9%)

    119,3 tys

    19,4(0.4%)

    1,4 mln

    222(4%)

    144,2 tys

    23,1(0.5%)

    828,4 tys

    135(2.8%)

    196,3 tys

    32,3(0.6%)

    654,0 tys

    108(2%)

    170,1 tys

    28,5(0.5%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    67,8 tys

    11,0(0.3%)

    59,7 tys

    9,7(0.2%)

    63,3 tys

    10,1(0.2%)

    81,8 tys

    13,1(0.3%)

    96,3 tys

    15,7(0.3%)

    82,3 tys

    13,6(0.3%)

    48,4 tys

    8,0(0.1%)

    27,6 tys

    4,6(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    22,9 tys

    3,7(0.1%)

    61,8 tys

    10,0(0.2%)

    24,3 tys

    3,9(0.1%)

    2,3 tys

    0,4(0%)

    2,2 tys

    0,4(0%)

    88,4 tys

    14,6(0.3%)

    83,6 tys

    13,8(0.3%)

    12,8 tys

    2,1(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    2,2 tys

    0,4(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    6,0 tys

    1,0(0%)

    2,5 tys

    0,4(0%)

    585,9 tys

    93,8(1.7%)

    0,0

    0,0(0%)

    346,2 tys

    56,3(1.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    353,9 tys

    58,5(1.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    133,5 tys

    21,7(0.4%)

    131,9 tys

    21,1(0.4%)

    106,4 tys

    17,1(0.4%)

    116,7 tys

    19,0(0.4%)

    117,0 tys

    19,3(0.4%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    347,8 tys

    56,5(1.1%)

    34,1 tys

    5,5(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    771,0 tys

    127(2.5%)

    129,0 tys

    21,3(0.4%)

    0,0

    0,0(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    0,0

    0,0(0%)

    169

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    1 000

    0,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    30,0 tys

    4,9(0.1%)

    60,0 tys

    9,7(0.2%)

    2,4 mln

    390(7.1%)

    80,2 tys

    12,9(0.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    500,0 tys

    82,4(1.6%)

    1,4 mln

    225(4.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    18,1 tys

    2,9(0.1%)

    1 000

    0,2(0%)

    21,5 tys

    3,4(0.1%)

    500

    0,1(0%)

    2,0 tys

    0,3(0%)

    1 000

    0,2(0%)

    1 000

    0,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    6,0 tys

    1,0(0%)

    4,5 mln

    723(14.4%)

    3,9 mln

    616(11.2%)

    7,0 tys

    1,1(0%)

    314,1 tys

    51,1(1.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Przysucha - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 200 mieszkańców Przysuchy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 569 kobiet oraz 631 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 14,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,0% mieszkańców Przysuchy, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 27,7% podstawowym ukończonym. 5,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Przysuchy mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Przysusze największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (27,7%).

    18,1% mieszkańców Przysuchy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 031 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,0% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 22,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 167,02.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 9,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (9,5% wśród dziewczyn i 10,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 220,15.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 23,1% mieszkańców (25,5% wśród dziewczyn i 20,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,0% mieszkańców Przysuchy w wieku potencjalnej nauki (21,6% kobiet i 28,1% mężczyzn).

  • 10,1% Wykształcenie wyższe
  • Tutaj
    10,1%
    Mazowieckie
    24,4%
    Polska
    17,9%
  • 12,8% Kobiety
    (wyższe)
  • 7,4% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 27,5% Wykształcenie średnie i policealne
  • Tutaj
    27,5%
    woj. mazowieckie
    34,8%
    Kraj
    33,3%
  • 28,9% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 26,0% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 1,7% Wykształcenie policealne
  • Tutaj
    1,7%
    Mazowieckie
    3,0%
    Cała Polska
    2,7%
  • 2,3% Kobiety
    (policealne)
  • 1,0% Mężczyźni
    (policealne)
  • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Tutaj
    11,2%
    Województwo
    14,4%
    Cała Polska
    12,4%
  • 13,3% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 9,2% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 14,6% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Tutaj
    14,6%
    woj. mazowieckie
    17,4%
    Cała Polska
    18,1%
  • 13,2% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 15,9% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 23,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Przysucha
    23,0%
    Mazowieckie
    17,3%
    Cały kraj
    22,9%
  • 17,2% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 28,9% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
  • Tutaj
    6,3%
    woj. mazowieckie
    4,7%
    Kraj
    5,2%
  • 5,8% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 6,9% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 27,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Przysucha
    27,7%
    woj. mazowieckie
    17,4%
    Cała Polska
    19,3%
  • 27,8% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 27,7% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 5,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Przysucha
    5,3%
    woj. mazowieckie
    1,4%
    Polska
    1,4%
  • 7,5% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 3,2% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1031 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Przysucha
    1 031,0
    woj. mazowieckie
    880,0
    Polska
    811,0
  • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Miasto
    1,07
    Mazowieckie
    0,95
    Polska
    1,01
  •  
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Przysusze

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Przysusze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Samorzadowe Przedszkole nr 1 w Przysusze
    Publiczne
    48 675-23-30
    ul. Partyzantów 6
    26-400 Przysucha
    49810
    Samorządowe Przedszkole nr 3 w Przysusze
    Publiczne
    48 675-26-11
    ul. Skowyry 41
    26-400 Przysucha
    245-
  • Szkoły podstawowe w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 167,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    167,02
    Mazowieckie
    100,57
    Polska
    96,62
  • 161,05 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    161,05
    Województwo
    95,87
    Polska
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Przysucha) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Przysucha) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Miasto
    18,0
    Mazowieckie
    18,0
    Kraj
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 18 Szkoły podstawowe ogółem
  • 18
  • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 18
  • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 19
  • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
  • 6
  •  
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Przysusze

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Przysusze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze
    Publiczna
    48 675-22-15
    48 675-56-17
    ul. Krakowska 76
    26-400 Przysucha
    1530032
    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze
    Publiczna
    48 675-36-60
    48 675-36-60
    ul. Skowyry 41
    26-400 Przysucha
    11239-
    Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Przysusze
    Niepubliczna
    48 375-63-93
    48 375-63-93
    ul. Przemysłowa 5
    26-400 Przysucha
    ---
  • Szkoły gimnazjalne w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 220,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Tutaj
    220,15
    woj. mazowieckie
    105,11
    Cała Polska
    100,01
  • 212,69 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Miasto
    212,69
    Mazowieckie
    95,78
    Cała Polska
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Przysucha) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Przysucha) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • Tutaj
    23,0
    Mazowieckie
    21,0
    Cały kraj
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 23
  • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 23
  • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 24
  • 4 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
  • 4
  •  
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w Przysusze

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Przysusze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Publiczne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze (św. Stanisław Kostka)
    Publiczne
    48 675-25-85
    48 675-01-51
    ul. Warszawska 45
    26-400 Przysucha
    1535538
    Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Przysusze
    Niepubliczne
    48 375-63-93
    48 375-63-93
    ul. Przemysłowa 5
    26-400 Przysucha
    ---
  • Szkoły ponadgimnazjalne w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Przysusze w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
    Absolwenci techników
    Absolwenci liceów ogólnokształcących
  • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • Przysucha
    24,0
    Mazowieckie
    26,0
    Cała Polska
    26,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
  • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
  • 24
  • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
  • 25
  • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
  • 24
  • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
  • Miasto
    23,0
    Mazowieckie
    23,0
    Polska
    24,0
  • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
  • 23
  • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
  • 23
  • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
  • Tutaj
    27,0
    Mazowieckie
    20,0
    Polska
    20,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
  • 27 Szkoły policealne ogółem
  • 27
  • 27 Szkoły policealne dla dorosłych
  • 27
  •  
  • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Przysusze

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Przysusze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Liceum Ogólnokształcące w Przysusze
    Publiczne
    48 675-25-70
    48 675-25-70
    ul. Al. Jana Pawła II 13
    26-400 Przysucha
    19475-
    Technikum w Przysusze
    Publiczne
    48 675-24-63
    48 675-56-67
    ul. Warszawska 28
    26-400 Przysucha
    18427-
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przysusze
    Publiczna
    48 675-24-63
    48 675-56-67
    ul. Warszawska 28
    26-400 Przysucha
    7194-
    Technikum w Przysusze
    Publiczne
    48 675-25-70
    48 675-25-70
    ul. Al. Jana Pawła II 13
    26-400 Przysucha
    367-
    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    Publiczne
    48 675-24-63
    48 675-56-67
    ul. Warszawska 28
    26-400 Przysucha
    257-
    Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Przysusze
    Publiczne
    48 675-24-63
    48 675-56-67
    ul. Warszawska 28
    26-400 Przysucha
    114-
    Liceum Profilowane w Przysusze
    Publiczne
    48 675-24-63
    48 675-56-67
    ul. Warszawska 28
    26-400 Przysucha
    ---
    Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Przysusze
    Niepubliczna
    48 375-63-93
    48 375-63-93
    ul. Przemysłowa 5
    26-400 Przysucha
    ---
    Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Przysusze (0)
    Niepubliczna
    48 675-22-15
    ul. Krakowska 76
    26-400 Przysucha
    ---
    Liceum Ogólnokształcące w Przysusze
    Publiczne
    48 675-24-63
    48 675-56-67
    ul. Warszawska 28
    26-400 Przysucha
    ---
    Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przysusze
    Niepubliczne
    44 725-19-98
    ul. Krakowska 76
    26-400 Przysucha
    ---
  • Edukacyjne grupy wieku w Przysusze
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 17,4% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 18,7% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 24,0% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 26,0% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 22,2% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 9,8% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 9,5% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 10,1% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 23,1% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 25,5% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 20,9% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 25,0% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 21,6% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 28,1% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Przysucha, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Przysucha, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Przysucha, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Przysucha - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Baza noclegowa w Przysusze

  • Według danych GUS z 2017 roku w Przysusze znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

    Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
    • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)


    Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):


      Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
      • z nagłośnieniem: 1
      • z projektorem multimedialnym: 1
      • z obsługą techniczną: 1
      • z ekranem: 1
      • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
      • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


      Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Przysusze w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
    • Kultura i rekreacja w Przysusze
      (Źródło: GUS, 2017)

    • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Przysusze: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Przysusze 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.      Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
      Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
      • imprezy ogółem: 19 (uczestnicy: 2 700)
      • wystawy: 10 (uczestnicy: 1 500)
      • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 200)


      Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
      Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
      Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
      • ogółem: 4 (członkowie: 66)
      • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)
      • taneczne: 1 (członkowie: 12)
      • muzyczne: 1 (członkowie: 35)
      • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 7)


      Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
      Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
      Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
      • fotograficzne: 1
      • plastyczne: 1
      • muzyczne: 1


      Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
      Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
      • ogółem: 4 (członkowie: 50)
      • teatralne: 2 (członkowie: 15)
      • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 35)


      Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
      Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
      Według danych z 2017 w Przysusze działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 2 799 zwiedzających, co daje 4 689 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

      Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


      Według danych z 2016 w Przysusze działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 68 883 wolumeny oraz 41 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

      Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 902 wolumeny.

      Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


      Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
      • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
      • dostępne dla czytelników: 13
      • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
      • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
      • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
      • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
      • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
      • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
      Według danych z 2016 w Przysusze działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 234 członków. Zarejestrowano 270 ćwiczących (mężczyźni: 223, kobiety: 47, chłopcy do lat 18: 169, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (3).

      Ćwiczący w klubach sportowych w Przysusze w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    • Zabytki w Przysusze
      (Źródło: NID, 15.XII.2017)

    • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Przysuchy znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
    • Interaktywna mapa zabytków w Przysusze
      Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
      • Kościół z 1786 r.dnia 1948-08-23, wykaz dokumentów: 448-VIII-25 z 1948-08-23; 280 z 1956-10-16; 372 z 1967-06-21; 57/A/80 z 1980-11-17
      • Synagoga z XVIII w.dnia 1949-12-31, wykaz dokumentów: 505-VIII-28 z 1949-12-31; 41 z 1967-03-01; 128/A/82 z 1982-02-12
      • Dwór z 2. poł. XIX w. (ul. Aleja Jana Pawła II 11)dnia 1962-04-16, wykaz dokumentów: 873/A z 1962-04-16; 653 z 1972-01-14; 140/A/82 z 1982-03-15
      • Lamus z XVIII w.dnia 1962-04-16, wykaz dokumentów: 873/A z 1962-04-16; 653 z 1972-01-14; 140/A/82 z 1982-03-15
      • Zespół - dwór z XIX w. (ul. Aleja Jana Pawła II 11)dnia 1962-04-16, wykaz dokumentów: 873/A z 1962-04-16; 653 z 1972-01-14; 140/A/82 z 1982-03-15; brak numeru z 1997-07-31
      • Park z XVII w.dnia 1962-04-16, wykaz dokumentów: 873/A z 1962-04-16; 653 z 1972-01-14; 140/A/82 z 1982-03-15; brak numeru z 1997-07-31
      • Cmentarz żydowski z pocz. XVIII w.dnia 1989-04-03, wykaz dokumentów: 405/A/89 z 1989-04-03
    • Formy ochrony przyrody w Przysusze
      (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

    • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Przysuchy znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
    • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
    • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Przysusze
      Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
      • Lasy Przysusko-Szydłowieckie - obszar chronionego krajobrazuOpis: W Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie zostały włączone obszary źródliskowe rzeki Iłżanki wraz z jej doliną w górnym biegu duże i bogate kompleksy leśne sosnowo-jodłowe miejscami w wieku powyżej 100-130 lat. W składzie gatunkowym drzew dominują sosna i jodła w wieku powyżej 40 i 80 lat na siedliskach boru mieszanego świeżego boru świeżego i lasu mieszanego. W lasach tych spotykamy rośliny chronione takie jak: wawrzynek wilczełyko konwalia majowa pierwiosnka wyniosła. Wśród drzewostanów występują: sosna zwyczajna świerk pospolity jodła pospolita buk zwyczajny grab zwyczajny rzadziej dąb szypułkowy. W skład poszycia wchodzą: jeżyna fałdowana i popielica kruszyna pospolita bez czarny i koralowy malina właściwa głóg jałowiec pospolity. Runo leśne składa się z borówek turzycy orzęsionej i leśnej fiołka leśnego oraz licznych gatunków mszaków i porostów., Data ustanowienia: 1983-06-28, Opis granicy: Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie na terenie woj. mazowieckiego (Załącznik do Rozporządzenia nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie) -powierzchnia 37247 ha Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko - szydłowieckie obejmuje zespół leśny i tereny z nim związane należące do kompleksu lasów Gór Świętokrzyskich które wspólnie ze staropolskim zagłębiem przemysłowym rozciągającym się w rejonie Przysuchy Chlewisk Rzucowa stanowią bardzo atrakcyjny o dużym bogactwie przyrodniczym teren turystyczno - wypoczynkowy a także naukowo - badawczy. Opis granicy: od przecięcia granicy województwa z rzeką Iłżanką -wzdłuż rzeki do Mirowa następnie drogami przez: Mirów Rogów Gąsawy Rządowe do linii PKP Radom - Skarżysko Kamienna i nią w kierunku południowym do granicy polno - leśnej miejscowości Sadek z lasem Nadleśnictwa Skarżysko na zachód wzdłuż tej granicy obok miejscowości Barak Wola Korzeniowa Nowy Książek a następnie drogami przez Wymysłów Koszorów i strumykiem do drogi Chlewiska - Niekłań i nią na północ do Chlewisk do drogi prowadzącej do zbiornika rekreacyjnego następnie tą drogą na zachód w stronę zbiornika rekreacyjnego i dalej na północny - zachód rzeką Szabasówką do granicy lasu Nadleśnictwa Przysucha na zachód wzdłuż tej granicy do rzeki Jabłonicy i nią na północny - wschód do Stefankowa następnie drogą w kierunku Chlewisk do drogi prowadzącej do Przysuchy i nią na północ a następnie na północny wschód po granicy lasu państwowego do tej samej drogi i nią przez Rzuców Ninków Borkowice Młyny Topornię dalej na zachód do granicy z lasem państwowym wzdłuż niej do miejscowości Zawada i drogami przez: Gielniów Krzyżówki Rozwady do granicy z województwem świętokrzyskim i tą granicą na wschód do punktu wyjściowego. Opis granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie na terenie woj. świetokrzyskiego (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/886/14 Sejmiku Województwa Świetokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko - Szydłowieckie)powierzchnia 4346 ha Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie bierze swój początek od drogi relacji Końskie-Grójec w punkcie granicy województwa świętokrzyskiego wysuniętym najbardziej na północ i biegnie dalej na wschód i południowy wschód granicą województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do granicy gmin Gowarczów i Końskie dalej tą granicą do drogi relacji Gowarczów-Baczyna. Następnie północną stroną tej drogi (z wyłączeniem pasa drogowego) na północny zachód do Gowarczowa. Stąd wschodnią stroną drogi relacji Końskie-Grójec (z wyłączeniem pasa drogowego) do punktu granicy województwa świętokrzyskiego wysuniętego najbardziej na północ gdzie rozpoczyna się opis.
      • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2008-11-29, Opis granicy: Nadleśnictwo Przysucha poddz. Nr 154 j

    Przysucha - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

    • Transport i komunikacja w pigułce
      (Źródło: GUS, 31.XII.2017)    • W 2017 roku w Przysusze znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 taksówki oraz 2 licencje na taksówki.

      Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przysuskiego.

      Powiat przysuski - dane o wypadkach i pojazdach
    • Transport niepubliczny
      (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
    • 2 km  Będących pod zarządem gminy
    • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
    • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
    • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Przysusze w latach 2013 - 2017,
      (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
    • 132,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
    • Tutaj
      132,0 km
      Województwo
      439,0 km
      Cały kraj
      388,2 km
    • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
    • Miasto
      2,0 km
      woj. mazowieckie
      2,9 km
      Cały kraj
      3,2 km
    • 2 Liczba licencji na taksówki
    • 2 Liczba taksówek
    • Drogi publiczne

    • Przez miasto Przysucha przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
      • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
      • DW 727droga wojewódzka nr 727(Klwów - Kadź - Dobra Wola - Przystałowice Duże - Sady-Kolonia - Sady - Wola Więcierzowa - Gliniec - Janików - Skrzyńsko - Przysucha - Ruszkowice - Borkowice - Radestów - Ninków - Wandów - Rzuców - Chlewiska - Pawłów - Szydłowiec - Szydłówek - Śmiłów - Jastrząb - Lipienice Dolne - Lipienice Górne - Wierzbica)
      • DW 749droga wojewódzka nr 749(Końskie - Rogów - Młynek Nieświński - Nieświń - Fidor - Ruski Bród - Kuźnica - Janów - Przysucha)
    • Linie kolejowe

    • Przez miasto Przysucha przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
      • LK 22Linia kolejowa nr 22: Tomaszów Mazowiecki - Radom [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tomaszów Mazowiecki - Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi - Brzustów - Antoniów - Dęba Opoczyńska - Radzice - Radzice Przystanek - Drzewica - Bieliny Opoczyńskie - Zygmuntów - Smogorzów Przysuski -Przysucha - Skrzynno - Wieniawa - Podbór - Chronów - Wolanów - Kończyce Radomskie - Radom Krychnowice - Radom Potkanów - Radom)
    • Spis ulic
      (Źródło: GUS, 15.I.2018)

    • W Przysusze istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
    • ul. 11 Listopada

      ul. Akacjowa

      ul. Aleja Jana Pawła II

      ul. Armii Krajowej

      ul. Blachownia

      ul. Brzozowa

      ul. Chopina

      ul. Cicha

      ul. Czermińskiego

      ul. Dembińskich

      ul. Dworcowa

      ul. Generała Sikorskiego

      ul. Grodzka

      ul. Hamernia

      ul. Jarzębinowa

      ul. Jałowcowa

      ul. Klonowa

      ul. Konopnickiej

      ul. Krakowska

      ul. Krótka

      ul. Kręta

      ul. Księdza Pajka

      ul. Księdza Ściegiennego

      ul. Kusocińskiego

      ul. Legionów Polskich

      ul. Leśna

      ul. Lubelska

      ul. Majora Hubala

      ul. Młyny

      ul. Ogrodowa

      ul. Partyzantów

      Plac 3 Maja

      Plac Kardynała Wyszyńskiego

      Plac Kolberga

      Plac Żeromskiego

      ul. Polna

      ul. Porucznika Madeja

      ul. Przemysłowa

      ul. Radomska

      Rondo im. W. Witosa

      ul. Sienkiewicza

      ul. Skarbowa

      ul. Skowyry

      ul. Sportowa

      ul. Spółdzielcza

      ul. Staszica

      ul. Szkolna

      ul. Słoneczna

      ul. Targowa

      ul. Tarnowskiej

      ul. Topornia

      ul. Warszawska

      ul. Wiejska

      ul. Wrzosowa

      ul. Zielona

      ul. Świerkowa

      ul. Świętokrzyska

      ul. Żytnia