Powiat kielecki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat kielecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 208 977 Liczba mieszkańców
 • 2 246 km2 Powierzchnia
 • 93 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 6,6% Stopa urbanizacji
 • Michał Godowski Starosta
 • al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Adres starostwa powiatowego
 • TKI Tablice rejestracyjne
Powiat kielecki na mapie
Identyfikatory
 • 2604 TERYT (TERC)
Herb powiatu kieleckiego
powiat kielecki herb
Flaga powiatu kieleckiego
powiat kielecki flaga

Powiat kielecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat kielecki ma 208 977 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kieleckiego w 2050 roku wynosi 212 190, z czego 106 917 to kobiety, a 105 273 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kieleckiego zawarli w 2016 roku 1 123 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu kieleckiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kielecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 209. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,0 na 1000 mieszkańców powiatu kieleckiego. W 2016 roku urodziło się 2 121 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,11 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,8% zgonów w powiecie kieleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,0% zgonów w powiecie kieleckim były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kieleckiego przypada 9.16 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 2 009 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 691 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kieleckiego 318. W tym samym roku 60 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 33 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 27.

  64,2% mieszkańców powiatu kieleckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 208 977 Liczba mieszkańców
 • 104 752 Kobiety
 • 104 225 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kieleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kieleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kieleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kieleckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 212 190 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 106 917 Kobiety
 • 105 273 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kieleckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kieleckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kieleckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  39,4 lat
  woj. świętokrzyskie
  42,3 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 40,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kielecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,9%
  Województwo
  27,7%
  Polska
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,3%
  Województwo
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kielecki
  9,1%
  woj. świętokrzyskie
  10,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kielecki
  2,3%
  Województwo
  4,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kieleckim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  5,4
  woj. świętokrzyskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. kielecki
  1,1
  woj. świętokrzyskie
  1,4
  Cała Polska
  1,7
 • 1 123 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kieleckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 209 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 158 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 51 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kielecki
  1,0
  świętokrzyskie
  -2,7
  Kraj
  -0,2
 • 0,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kieleckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kieleckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kieleckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kieleckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 121 Urodzenia żywe
 • 1 018 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 103 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,2
  woj. świętokrzyskie
  8,5
  Cała Polska
  10,0
 • 40,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  40,8
  Województwo
  36,7
  Kraj
  41,7
 • 9.33 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.33
 • 45.54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.54
 • 100.61 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100.61
 • 78.95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78.95
 • 26.24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.24
 • 6.21 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.21
 • 0.31 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.31
 • 3 358 g Średnia waga noworodków
 • 3 307 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 405 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kielecki
  3 358 g
  Województwo
  3 337 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 197 Waga 4000g - 4499g
 • 197
 • 650 Waga 3500g - 3999g
 • 650
 • 821 Waga 3000g - 3499g
 • 821
 • 308 Waga 2500g - 2999g
 • 308
 • 74 Waga 2000g - 2499g
 • 74
 • 24 Waga 1500g - 1999g
 • 24
 • 16 Waga 1000g - 1499g
 • 16
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,33
  świętokrzyskie
  1,20
  Kraj
  1,36
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Cała Polska
  0,66
 • 1,11 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. kielecki
  1,11
  woj. świętokrzyskie
  0,76
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie kieleckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 912 Zgony
 • 860 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 052 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 12 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 8 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kielecki
  9,2
  Województwo
  11,1
  Polska
  10,1
 • 90,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kielecki
  90,1
  Województwo
  131,5
  Cały kraj
  101,5
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,7
  woj. świętokrzyskie
  4,2
  Polska
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,0
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,8
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. kielecki
  54,6%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Cała Polska
  45,7%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kielecki
  22,2%
  Województwo
  24,3%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,8%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,2
  Kraj
  5,9
 • 91,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  91,6
  Polska
  74,3
 • 213,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kielecki
  213,7
  Województwo
  277,6
  Cały kraj
  274,3
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  272,5
  Kraj
  261,6
 • 524,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 549,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 499,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  524,4
  woj. świętokrzyskie
  638,2
  Polska
  469,0
 • 96,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 156,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kielecki
  96,6
  świętokrzyskie
  120,2
  Cała Polska
  87,7
 • 14,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,4
  Województwo
  29,6
  Cała Polska
  31,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat kielecki
  9,6
  Województwo
  8,2
  Cały kraj
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat kielecki
  1,1%
  świętokrzyskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 009 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 074 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 935 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Zameldowania z zagranicy
 • 24 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 36 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 691 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 919 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 772 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 345 Saldo migracji
 • 162 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 183 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 318 Saldo migracji wewnętrznych
 • 155 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 163 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 27 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 20 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kieleckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kielecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie kieleckim oddano do użytku 779 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,73 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  99,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,1% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kieleckim to 5,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie kieleckim to 121,60 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 779 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3,73 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  3,73
  woj. świętokrzyskie
  2,41
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 778 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 4 559 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  5,85
  świętokrzyskie
  5,01
  Cała Polska
  3,96
 • 21,82 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. kielecki
  21,82
  woj. świętokrzyskie
  12,09
  Polska
  16,85
 • 94 746 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 121,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  121,6 m2
  woj. świętokrzyskie
  115,5 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. kielecki
  0,45 m2
  świętokrzyskie
  0,28 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie kieleckim na 1000 mieszkańców pracuje 107 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kieleckim wynosiło w 2016 roku 13,7% (14,5% wśród kobiet i 13,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kieleckim wynosi 3 289,77 PLN, co odpowiada 76.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kieleckiego 18 845 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 089 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -11 756.

  54,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kieleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,2% w przemyśle i budownictwie, a 9,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 107 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  107,0
  Województwo
  188,0
  Cały kraj
  240,0
 • 13,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,5% Kobiety
 • 13,0% Mężczyźni
 • Powiat
  13,7%
  świętokrzyskie
  10,8%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 290 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat kielecki
  3 290 PLN
  Województwo
  3 670 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kieleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 845 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 089 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -11 756 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Przemysł i budownictwo
 • 7,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,8% Pozostałe
 • 29,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kieleckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 283 Pracujący ogółem
 • 11 351 Kobiety
 • 10 932 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kieleckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,2% W wieku produkcyjnym
 • 59,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kielecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 55,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kielecki
  55,7
  świętokrzyskie
  62,3
  Polska
  61,7
 • 26,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  26,0
  świętokrzyskie
  35,2
  Cały kraj
  32,7
 • 87,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  87,5
  woj. świętokrzyskie
  130,0
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kielecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie kieleckim stwierdzono 2 030 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,72 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kieleckim wynosi 73,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kieleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,30 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 3,68 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,69 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,22 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 030 Przestępstwa ogółem
 • 2 030
 • 1 316 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 316
 • 254 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 254
 • 352 Przestępstwa drogowe
 • 352
 • 79 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 79
 • 769 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 769
 • 9,72 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kielecki
  9,72
  woj. świętokrzyskie
  15,12
  Cała Polska
  19,48
 • 6,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kielecki
  6,30
  Województwo
  8,98
  Polska
  12,76
 • 1,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kielecki
  1,22
  świętokrzyskie
  3,67
  Kraj
  3,91
 • 1,69 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,69
  Województwo
  1,78
  Cały kraj
  1,91
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kielecki
  0,38
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,47
 • 3,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,68
  świętokrzyskie
  6,37
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  świętokrzyskie
  74%
  Polska
  67%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kielecki
  65%
  Województwo
  63%
  Kraj
  55%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  74%
  świętokrzyskie
  86%
  Kraj
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  woj. świętokrzyskie
  84%
  Cała Polska
  83%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  47%
  woj. świętokrzyskie
  55%
  Kraj
  46%

Powiat kielecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 54 565 mieszkańców powiatu kieleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 26 669 kobiet oraz 27 896 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców powiatu kieleckiego, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 25,7% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kieleckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kieleckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,5%) oraz wyższe (17,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,5%) oraz podstawowe ukończone (23,9%).

  16,2% mieszkańców powiatu kieleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 799 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,8% ludności (24,8% wśród dziewczynek i 24,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,34.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 89,19.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,9% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 1 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,0% mieszkańców powiatu kieleckiego w wieku potencjalnej nauki (33,4% kobiet i 32,7% mężczyzn).

 • 13,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. kielecki
  13,7%
  świętokrzyskie
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 17,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,2% W miastach
  (wyższe)
 • 13,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kielecki
  26,7%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 27,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 32,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,3%
  Województwo
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 1,8% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,7% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kielecki
  9,5%
  woj. świętokrzyskie
  10,7%
  Polska
  12,4%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kielecki
  15,9%
  Województwo
  18,3%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,3%
  Województwo
  22,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,6%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  25,7%
  świętokrzyskie
  22,2%
  Cały kraj
  19,3%
 • 27,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 799 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kielecki
  799,0
  świętokrzyskie
  806,0
  Polska
  842,0
 • 1,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat kielecki
  1,72
  świętokrzyskie
  1,32
  Kraj
  1,12
 •  
 • 148,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 147,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 159,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 156,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 97,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 97,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 89,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,34
  świętokrzyskie
  89,92
  Cały kraj
  90,94
 • 88,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,93
  świętokrzyskie
  89,20
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kielecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kielecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kielecki
  16,0
  woj. świętokrzyskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 12 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12
 •  
 • 1 200,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 055,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 144,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 89,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  89,19
  Województwo
  97,75
  Cały kraj
  98,90
 • 84,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  84,17
  świętokrzyskie
  92,15
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kielecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kielecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. kielecki
  21,0
  świętokrzyskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 572,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 426,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 146,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kieleckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 1 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  1,0
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 1
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 31 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 31
 • 37,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 27,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  21,0
  świętokrzyskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 94,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 52,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. kielecki
  25,0
  woj. świętokrzyskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 25 Szkoły policealne ogółem
 • 25
 • 16 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16
 • 31 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 31
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kielecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kielecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kielecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)