Dobiegniew w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Dobiegniew - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dobiegniew to miasto leżące w zachodniej Polsce. Należy do województwa lubuskiego, powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobiegniew.
  • 3 087 Liczba mieszkańców
  • 5,7 km² Powierzchnia
  • 542,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • XII Data założenia
  • 1298 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 95 Numer kierunkowy
  • FSD Tablice rejestracyjne
  • Sylwia Leokadia Łaźniewska Burmistrz miasta
Dobiegniew na mapie
Identyfikatory
  • 15.753452.9702 Współrzędne GPS
  • 0806014 TERYT (TERC)
  • 0935334 SIMC
Herb miasta Dobiegniew
Dobiegniew herb

Dobiegniew - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
66-520Poczta Dobiegniew

Dobiegniew - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dobiegniewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Strzelcach Krajeńskich (podlega pod: ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Wolności 5
66-500 Strzelce Krajeńskie
Urząd Miejski w Dobiegniewie
(95) 761-10-01
(95) 761-10-41
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew

Dobiegniew - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Dobiegniew jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 087, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
    30,8% mieszkańców Dobiegniewa jest stanu wolnego, 54,8% żyje w małżeństwie, 4,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

    Dobiegniew ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,87 na 1000 mieszkańców Dobiegniewa. W 2017 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 307 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 38,4% zgonów w Dobiegniewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 33,0% zgonów w Dobiegniewie były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dobiegniewa przypada 13.9 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

    W 2017 roku zarejestrowano 57 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dobiegniewa 12. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

    61,5% mieszkańców Dobiegniewa jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Dobiegniewa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 087 Liczba mieszkańców
  • 1 583 Kobiety
  • 1 504 Mężczyźni
  • 51,3%
    48,7%
  • 105 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
  • 95 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Dobiegniewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Dobiegniewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Dobiegniewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Dobiegniewa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
  • Tutaj
    42,7 lat
    woj. lubuskie
    41,1 lat
    Kraj
    41,4 lat
  • 44,3 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 41,0 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Dobiegniew, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Dobiegniewa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Dobiegniew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Dobiegniew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dobiegniew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 30,8% Kawalerowie/Panny
  • Miasto
    30,9%
    Lubuskie
    30,0%
    Cały kraj
    28,8%
  • 25,5% Kobiety
    (Panny)
  • 36,5% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 54,8% Żonaci/Zamężne
  • Miasto
    54,8%
    woj. lubuskie
    53,6%
    Cały kraj
    55,8%
  • 53,6% Kobiety
    (Zamężne)
  • 56,1% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,5% Wdowcy/Wdowy
  • Miasto
    9,5%
    woj. lubuskie
    9,1%
    Cały kraj
    9,6%
  • 15,6% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,0% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 4,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Tutaj
    4,4%
    Lubuskie
    6,0%
    Polska
    5,0%
  • 4,9% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 4,0% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,3% Nieustalone
  • Miasto
    0,4%
    Lubuskie
    1,3%
    Cała Polska
    0,8%
  • 0,3% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,3% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dobiegniewie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • Tutaj
    3,2
    Lubuskie
    4,9
    Kraj
    5,0
  • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • Miasto
    1,4
    woj. lubuskie
    1,8
    Polska
    1,7
  • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dobiegniewie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • -12 Przyrost naturalny w roku 2017
  • -11 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -1 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -3,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Dobiegniew
    -3,9
    woj. lubuskie
    0,0
    Cały kraj
    -0,0
  • Wykres - Przyrost naturalny w Dobiegniewie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dobiegniewie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dobiegniewie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Dobiegniewie w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 25 Urodzenia żywe
  • 12 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 13 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 48,0%
    52,0%
  • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Miasto
    8,1
    woj. lubuskie
    10,1
    Polska
    10,5
  • 42,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Dobiegniew
    42,0
    Województwo
    43,0
    Cały kraj
    44,2
  • 18.84 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 18.84
  • 55.25 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 55.25
  • 87.55 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 87.55
  • 78.41 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 78.41
  • 31.64 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 31.64
  • 5.26 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 5.26
  • 3 307 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 245 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 368 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Miasto
    3 307 g
    woj. lubuskie
    3 360 g
    Polska
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 2 Waga 4500g - 4999g
  • 2
  • 35 Waga 4000g - 4499g
  • 35
  • 138 Waga 3500g - 3999g
  • 138
  • 195 Waga 3000g - 3499g
  • 195
  • 86 Waga 2500g - 2999g
  • 86
  • 19 Waga 2000g - 2499g
  • 19
  • 6 Waga 1500g - 1999g
  • 6
  • 3 Waga 1000g - 1499g
  • 3
  • 1 Waga 600g - 999g
  • 1
  • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Dobiegniew
    1,38
    Lubuskie
    1,43
    Cała Polska
    1,45
  • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    0,69
    woj. lubuskie
    0,69
    Cała Polska
    0,71
  • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Dobiegniew
    0,88
    Lubuskie
    1,00
    Polska
    1,00
  • Statystyki zgonów w Dobiegniewie w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 43 Zgony
  • 18 Kobiety
    (Zgony)
  • 25 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 41,9%
    58,1%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 13,9 Zgony na 1000 ludności
  • Tutaj
    13,9
    Lubuskie
    9,8
    Cały kraj
    10,1
  • 111,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Tutaj
    111,9
    Województwo
    102,3
    Kraj
    101,5
  • 8,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Dobiegniew
    8,4
    Lubuskie
    5,9
    Cała Polska
    4,0
  • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Miasto
    3,9
    Województwo
    3,5
    Cała Polska
    3,2
  • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. lubuskie
    2,2
    Cała Polska
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 43,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Dobiegniew
    43,6%
    Województwo
    43,7%
    Cały kraj
    45,7%
  • 26,3% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    26,3%
    woj. lubuskie
    25,8%
    Kraj
    26,7%
  • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Miasto
    3,9%
    Lubuskie
    3,8%
    Cała Polska
    6,1%
  • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Województwo
    1,7
    Polska
    5,9
  • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Lubuskie
    69,3
    Cała Polska
    74,3
  • 257,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Tutaj
    257,5
    Województwo
    257,4
    Kraj
    274,3
  • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • woj. lubuskie
    250,7
    Cały kraj
    261,6
  • 427,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 421,4 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 433,0 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Miasto
    427,1
    Województwo
    435,8
    Polska
    469,0
  • 104,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 57,1 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 150,8 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    104,9
    Województwo
    110,0
    Polska
    87,7
  • 39,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Dobiegniew
    39,4
    Lubuskie
    31,0
    Cała Polska
    31,8
  • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Dobiegniew
    7,9
    woj. lubuskie
    8,8
    Kraj
    8,0
  • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Miasto
    0,9%
    Lubuskie
    1,0%
    Cały kraj
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 57 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 31 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 26 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 2 Zameldowania z zagranicy
  • 1 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 1 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 24 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 21 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 14 Saldo migracji
  • 8 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 6 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 12 Saldo migracji wewnętrznych
  • 7 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 5 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 2 Saldo migracji zagranicznych
  • 1 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 1 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dobiegniewie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 13,1% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 13,6% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 64,5% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 70,7% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 22,4% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 15,8% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dobiegniew, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobiegniew - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w Dobiegniewie oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dobiegniewie to 1 113 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dobiegniewie to 5,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Dobiegniewie to 126,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,43% mieszkań posiada łazienkę, 75,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 113 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 360,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Dobiegniew
    360,10
    Lubuskie
    362,80
    Kraj
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 69,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Dobiegniew
    69,50 m2
    Lubuskie
    73,50 m2
    Kraj
    73,80 m2
  • 25,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Dobiegniew
    25,00 m2
    Lubuskie
    26,70 m2
    Cała Polska
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 3,85 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Dobiegniew
    3,85
    Województwo
    3,97
    Cała Polska
    3,82
  • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Miasto
    2,78
    woj. lubuskie
    2,76
    Cały kraj
    2,69
  • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Miasto
    0,72
    Lubuskie
    0,69
    Cały kraj
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 2,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    2,27
    Lubuskie
    3,93
    Kraj
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 5 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 38 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 5,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Miasto
    5,43
    Lubuskie
    3,93
    Polska
    3,91
  • 12,31 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    12,31
    woj. lubuskie
    15,46
    Kraj
    18,14
  • 883 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 126,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    126,1 m2
    Województwo
    89,6 m2
    Polska
    92,7 m2
  • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    0,29 m2
    woj. lubuskie
    0,35 m2
    Cały kraj
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 99,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Tutaj
    99,28%
    woj. lubuskie
    98,36%
    Cały kraj
    96,79%
  • 98,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Dobiegniew
    98,65%
    Lubuskie
    95,87%
    Kraj
    93,66%
  • 94,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Miasto
    94,43%
    Województwo
    93,25%
    Cały kraj
    91,31%
  • 75,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Dobiegniew
    75,11%
    woj. lubuskie
    81,46%
    Kraj
    82,12%
  • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Lubuskie
    55,16%
    Cała Polska
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Dobiegniew - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W Dobiegniewie na 1000 mieszkańców pracuje 229 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 44,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,4% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w Dobiegniewie wynosiło w 2017 roku 20,4% (25,2% wśród kobiet i 16,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobiegniewie wynosiło 3 819,16 PLN, co odpowiada 84.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dobiegniewa 135 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 143 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 8.

    30,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobiegniewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,5% w przemyśle i budownictwie, a 11,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 229 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Tutaj
    229,0
    woj. lubuskie
    229,0
    Kraj
    247,0
  • 20,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 25,2% Kobiety
  • 16,5% Mężczyźni
  • Dobiegniew
    20,4%
    Lubuskie
    6,6%
    Polska
    6,6%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dobiegniewie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dobiegniewie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dobiegniewie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 819 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Dobiegniew
    3 819 PLN
    woj. lubuskie
    3 951 PLN
    Cały kraj
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dobiegniewie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 135 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza miasto zamieszkania)
  • 143 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innego miasta)
  • 8 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 1,06 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 30,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 31,6% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 29,3% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 35,5% Przemysł i budownictwo
  • 16,9% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 51,2% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 11,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 14,6% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 9,3% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 2,6% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 1,5% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 20,5% Pozostałe
  • 34,3% Kobiety
    (pozostałe)
  • 8,7% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dobiegniewie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 708 Pracujący ogółem
  • 316 Kobiety
  • 392 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dobiegniewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 15,0% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 15,9% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 61,5% W wieku produkcyjnym
  • 54,9% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 68,4% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
  • 30,1% Kobiety
    (59+ lat)
  • 15,8% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dobiegniew, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 62,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    62,7
    woj. lubuskie
    62,1
    Cała Polska
    63,4
  • 37,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    37,6
    woj. lubuskie
    32,8
    Cały kraj
    34,0
  • 149,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Tutaj
    149,5
    Lubuskie
    112,1
    Polska
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 64,8% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 58,3% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 35,2% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 41,7% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Dobiegniew - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W Dobiegniewie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 396 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 253 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (41) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (11) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (39) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dobiegniewie najwięcej (18) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (376) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    2,8% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,2% (88) podmiotów, a 75,0% (297) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dobiegniewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.8%) oraz Budownictwo (20.9%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 396 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 88 Przemysł i budownictwo
  • 297 Pozostała działalność
  • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w Dobiegniewie w 2017 roku
  • 19 Podmioty wyrejestrowane w Dobiegniewie w 2017 roku
  • 253 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 376 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 376
  • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 17
  • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 3
  • 396 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 396
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 2 Spółdzielnie ogółem
  • 2
  • 18 Spółki handlowe ogółem
  • 18
  • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 8
  • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 18
  • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 8
  • 14 Spółki cywilne ogółem
  • 14
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 253 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 83 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 83
  • 53 Budownictwo
  • 53
  • 25 Transport i gospodarka magazynowa
  • 25
  • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 20
  • 18 Przetwórstwo przemysłowe
  • 18
  • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 10
  • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 10
  • 10 Pozostała działalność
  • 10
  • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 6
  • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 5
  • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 4
  • 4 Informacja i komunikacja
  • 4
  • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 4
  • 1 Edukacja
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobiegniew - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w Dobiegniewie stwierdzono szacunkowo 56 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,16 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dobiegniewie wynosi 73,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dobiegniewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,40 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 9,12 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,27 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,91 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (90%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dobiegniewa.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dobiegniew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 56 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 56
  • 41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 41
  • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 6
  • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 7
  • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 1
  • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 28
  • 18,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    18,16
    Lubuskie
    23,00
    Kraj
    19,62
  • 13,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    13,40
    Województwo
    14,51
    Polska
    12,07
  • 1,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    1,91
    Lubuskie
    5,52
    Cała Polska
    4,94
  • 2,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    2,27
    Lubuskie
    2,02
    Cała Polska
    1,78
  • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    0,42
    Województwo
    0,62
    Cała Polska
    0,49
  • 9,12 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    9,12
    woj. lubuskie
    9,84
    Cała Polska
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dobiegniew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Dobiegniew
    74%
    woj. lubuskie
    74%
    Cały kraj
    72%
  • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Miasto
    68%
    woj. lubuskie
    63%
    Cała Polska
    60%
  • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Dobiegniew
    76%
    woj. lubuskie
    89%
    Polska
    88%
  • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Miasto
    99%
    Lubuskie
    98%
    Kraj
    99%
  • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Miasto
    91%
    Województwo
    84%
    Polska
    84%
  • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Tutaj
    54%
    Województwo
    49%
    Kraj
    52%

Dobiegniew - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu Dobiegniewa wyniosła w 2016 roku 26,0 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Dobiegniewa - 37.5% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (29.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (16.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,2 mln złotych, czyli 4,5% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Dobiegniewa wyniosła w 2016 roku 28,6 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (29.7%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.5%). W budżecie Dobiegniewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 467 złotych na mieszkańca (10,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,7%.
  • Wydatki budżetu w Dobiegniewie według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dobiegniewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dobiegniew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Dobiegniewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    25,2 mln

    3,7 tys(100%)

    27,1 mln

    3,9 tys(100%)

    24,3 mln

    3,5 tys(100%)

    22,5 mln

    3,3 tys(100%)

    24,6 mln

    3,6 tys(100%)

    24,4 mln

    3,6 tys(100%)

    22,6 mln

    3,4 tys(100%)

    26,0 mln

    3,9 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    4,1 mln

    1,3 tys(16.3%)

    4,9 mln

    1,5 tys(17.9%)

    5,3 mln

    1,6 tys(21.7%)

    5,3 mln

    1,6 tys(23.5%)

    5,6 mln

    1,8 tys(22.6%)

    5,9 mln

    1,9 tys(24.1%)

    6,4 mln

    2,1 tys(28.2%)

    9,7 mln

    3,2 tys(37.5%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    5,5 mln

    1,7 tys(21.7%)

    6,1 mln

    1,9 tys(22.3%)

    6,8 mln

    2,1 tys(27.9%)

    7,6 mln

    2,4 tys(33.7%)

    7,6 mln

    2,4 tys(31%)

    7,6 mln

    2,4 tys(31.1%)

    7,4 mln

    2,4 tys(32.6%)

    7,6 mln

    2,5 tys(29.1%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    3,7 mln

    1,2 tys(14.8%)

    3,6 mln

    1,1 tys(13.4%)

    3,2 mln

    989(13.1%)

    3,5 mln

    1,1 tys(15.5%)

    3,4 mln

    1,1 tys(13.9%)

    3,8 mln

    1,2 tys(15.5%)

    4,0 mln

    1,3 tys(17.6%)

    4,2 mln

    1,4 tys(16.2%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    1,0 mln

    322(4%)

    3,1 mln

    972(11.4%)

    2,6 mln

    807(10.6%)

    953,4 tys

    298(4.2%)

    876,5 tys

    277(3.6%)

    2,0 mln

    635(8.1%)

    919,6 tys

    297(4.1%)

    1,3 mln

    405(4.8%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    2,4 mln

    769(9.7%)

    1,9 mln

    615(7.2%)

    1,4 mln

    452(6%)

    1,2 mln

    359(5.1%)

    895,3 tys

    283(3.6%)

    276,7 tys

    88,6(1.1%)

    992,9 tys

    321(4.4%)

    836,2 tys

    271(3.2%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    312,6 tys

    98,5(1.2%)

    326,1 tys

    103(1.2%)

    352,0 tys

    110(1.5%)

    394,1 tys

    123(1.8%)

    439,5 tys

    139(1.8%)

    489,9 tys

    157(2%)

    476,4 tys

    154(2.1%)

    434,4 tys

    141(1.7%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    1,3 mln

    417(5.2%)

    1,2 mln

    376(4.4%)

    806,2 tys

    252(3.3%)

    1,3 mln

    408(5.8%)

    260,5 tys

    82,2(1.1%)

    284,1 tys

    90,9(1.2%)

    228,7 tys

    73,9(1%)

    400,2 tys

    129(1.5%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    424,5 tys

    134(1.7%)

    1,2 mln

    368(4.3%)

    2,2 mln

    674(8.9%)

    339,7 tys

    106(1.5%)

    322,7 tys

    102(1.3%)

    458,9 tys

    147(1.9%)

    323,4 tys

    104(1.4%)

    355,9 tys

    115(1.4%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    335,7 tys

    106(1.3%)

    344,1 tys

    109(1.3%)

    378,5 tys

    118(1.6%)

    402,0 tys

    125(1.8%)

    463,3 tys

    146(1.9%)

    374,1 tys

    120(1.5%)

    455,1 tys

    147(2%)

    355,9 tys

    115(1.4%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    3,8 mln

    1,2 tys(15.2%)

    1,9 mln

    604(7.1%)

    273,6 tys

    85,4(1.1%)

    313,8 tys

    98,0(1.4%)

    399,3 tys

    126(1.6%)

    203,8 tys

    65,2(0.8%)

    282,6 tys

    91,3(1.2%)

    240,6 tys

    77,8(0.9%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    190,3 tys

    60,0(0.8%)

    469,0 tys

    148(1.7%)

    666,0 tys

    208(2.7%)

    748,1 tys

    233(3.3%)

    532,0 tys

    168(2.2%)

    364,9 tys

    117(1.5%)

    262,1 tys

    84,7(1.2%)

    200,7 tys

    64,9(0.8%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    100,7 tys

    31,7(0.4%)

    113,4 tys

    35,8(0.4%)

    101,2 tys

    31,6(0.4%)

    95,7 tys

    29,9(0.4%)

    118,0 tys

    37,2(0.5%)

    122,4 tys

    39,2(0.5%)

    133,2 tys

    43,0(0.6%)

    128,2 tys

    41,5(0.5%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    1,6 mln

    498(6.3%)

    1,6 mln

    489(5.7%)

    73,9 tys

    23,1(0.3%)

    95,2 tys

    29,7(0.4%)

    80,0 tys

    25,3(0.3%)

    211,1 tys

    67,6(0.9%)

    243,5 tys

    78,7(1.1%)

    123,0 tys

    39,8(0.5%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    38,2 tys

    12,0(0.2%)

    55,2 tys

    17,4(0.2%)

    31,5 tys

    9,8(0.1%)

    91,0 tys

    28,4(0.4%)

    3,5 mln

    1,1 tys(14%)

    2,1 mln

    687(8.8%)

    405,2 tys

    131(1.8%)

    92,7 tys

    30,0(0.4%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    96,4 tys

    30,4(0.4%)

    112,1 tys

    35,4(0.4%)

    34,1 tys

    10,6(0.1%)

    79,0 tys

    24,7(0.4%)

    57,0 tys

    18,0(0.2%)

    43,6 tys

    13,9(0.2%)

    97,9 tys

    31,6(0.4%)

    43,8 tys

    14,2(0.2%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    13,6 tys

    4,3(0.1%)

    37,1 tys

    11,7(0.1%)

    15,9 tys

    5,0(0.1%)

    6,6 tys

    2,0(0%)

    1,2 tys

    0,4(0%)

    49,2 tys

    15,7(0.2%)

    58,5 tys

    18,9(0.3%)

    7,1 tys

    2,3(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    500

    0,2(0%)

    450

    0,1(0%)

    500

    0,2(0%)

    800

    0,3(0%)

    1,1 tys

    0,4(0%)

    1,3 tys

    0,4(0%)

    1,9 tys

    0,6(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    131,1 tys

    41,3(0.5%)

    191,9 tys

    60,5(0.7%)

    116,2 tys

    36,3(0.5%)

    129,6 tys

    40,5(0.6%)

    117,5 tys

    37,1(0.5%)

    134,1 tys

    42,9(0.5%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    48,8 tys

    15,2(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    61,0 tys

    19,2(0.2%)

    53,1 tys

    16,8(0.2%)

    38,0 tys

    11,9(0.2%)

    136

    0,0(0%)

    1,5 tys

    0,5(0%)

    542

    0,2(0%)

    4,8 tys

    1,6(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Dobiegniewie według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dobiegniewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dobiegniew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Dobiegniewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    22,9 mln

    3,4 tys(100%)

    21,3 mln

    3,1 tys(100%)

    23,3 mln

    3,4 tys(100%)

    22,6 mln

    3,3 tys(100%)

    27,5 mln

    4,0 tys(100%)

    24,7 mln

    3,7 tys(100%)

    24,1 mln

    3,6 tys(100%)

    28,6 mln

    4,3 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    5,6 mln

    1,8 tys(24.3%)

    5,1 mln

    1,6 tys(24%)

    5,9 mln

    1,8 tys(25.2%)

    6,8 mln

    2,1 tys(30%)

    8,9 mln

    2,8 tys(32.4%)

    9,0 mln

    2,9 tys(36.2%)

    8,0 mln

    2,6 tys(33.3%)

    8,9 mln

    2,9 tys(31%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    3,2 mln

    1,0 tys(14.1%)

    3,7 mln

    1,2 tys(17.3%)

    4,0 mln

    1,2 tys(17.1%)

    4,2 mln

    1,3 tys(18.7%)

    4,5 mln

    1,4 tys(16.2%)

    4,7 mln

    1,5 tys(19%)

    5,2 mln

    1,7 tys(21.4%)

    8,5 mln

    2,7 tys(29.7%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    7,4 mln

    2,3 tys(32.1%)

    7,1 mln

    2,2 tys(33.4%)

    7,1 mln

    2,2 tys(30.7%)

    8,5 mln

    2,6 tys(37.5%)

    8,3 mln

    2,6 tys(30.1%)

    7,0 mln

    2,3 tys(28.5%)

    7,4 mln

    2,4 tys(30.6%)

    7,8 mln

    2,5 tys(27.5%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    1,8 mln

    572(7.9%)

    1,2 mln

    394(5.9%)

    811,3 tys

    253(3.5%)

    401,8 tys

    125(1.8%)

    273,4 tys

    86,3(1%)

    585,3 tys

    187(2.4%)

    507,9 tys

    164(2.1%)

    1,2 mln

    377(4.1%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    391,2 tys

    123(1.7%)

    365,8 tys

    115(1.7%)

    511,7 tys

    160(2.2%)

    467,9 tys

    146(2.1%)

    529,8 tys

    167(1.9%)

    709,8 tys

    227(2.9%)

    636,2 tys

    206(2.6%)

    607,8 tys

    197(2.1%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    382,8 tys

    121(1.7%)

    246,3 tys

    77,7(1.2%)

    801,5 tys

    250(3.4%)

    471,7 tys

    147(2.1%)

    327,0 tys

    103(1.2%)

    340,1 tys

    109(1.4%)

    362,8 tys

    117(1.5%)

    510,1 tys

    165(1.8%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    3,1 mln

    973(11.2%)

    1,4 mln

    458(5.8%)

    478,9 tys

    155(2%)

    469,4 tys

    152(1.6%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    302,4 tys

    95,3(1.3%)

    305,4 tys

    96,4(1.4%)

    322,4 tys

    101(1.4%)

    350,9 tys

    110(1.6%)

    391,7 tys

    124(1.4%)

    432,3 tys

    138(1.7%)

    399,8 tys

    129(1.7%)

    427,0 tys

    138(1.5%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    180,4 tys

    56,9(0.8%)

    155,0 tys

    48,9(0.7%)

    171,6 tys

    53,6(0.7%)

    203,1 tys

    63,4(0.9%)

    213,3 tys

    67,3(0.8%)

    171,9 tys

    55,0(0.7%)

    135,6 tys

    43,8(0.6%)

    123,7 tys

    40,0(0.4%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    0,0

    0,0(0%)

    102,7 tys

    32,4(0.5%)

    2,0 mln

    622(8.6%)

    30,1 tys

    9,4(0.1%)

    23,2 tys

    7,3(0.1%)

    172,9 tys

    55,3(0.7%)

    460,2 tys

    149(1.9%)

    50,4 tys

    16,3(0.2%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    46,3 tys

    14,6(0.2%)

    9,6 tys

    3,0(0%)

    828,3 tys

    259(3.6%)

    11,2 tys

    3,5(0%)

    10,6 tys

    3,4(0%)

    35,2 tys

    11,3(0.1%)

    104,6 tys

    33,8(0.4%)

    9,6 tys

    3,1(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    13,6 tys

    4,3(0.1%)

    37,1 tys

    11,7(0.2%)

    15,9 tys

    5,0(0.1%)

    6,6 tys

    2,0(0%)

    1,2 tys

    0,4(0%)

    49,2 tys

    15,7(0.2%)

    58,5 tys

    18,9(0.2%)

    7,1 tys

    2,3(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    1,5 mln

    473(6.5%)

    1,3 mln

    417(6.2%)

    245,9 tys

    76,8(1.1%)

    178,8 tys

    55,8(0.8%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    3,8 tys

    1,2(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    500

    0,2(0%)

    450

    0,1(0%)

    500

    0,2(0%)

    800

    0,3(0%)

    1,1 tys

    0,4(0%)

    1,3 tys

    0,4(0%)

    1,9 tys

    0,6(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    2,1 tys

    0,7(0%)

    498,3 tys

    157(2.3%)

    1,3 tys

    0,4(0%)

    500,8 tys

    156(2.2%)

    535,9 tys

    169(1.9%)

    1,3 tys

    0,4(0%)

    21,8 tys

    7,0(0.1%)

    1,4 tys

    0,5(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    112,9 tys

    35,6(0.5%)

    199,7 tys

    63,0(0.9%)

    104,0 tys

    32,5(0.4%)

    109,4 tys

    34,2(0.5%)

    105,2 tys

    33,2(0.4%)

    114,0 tys

    36,5(0.5%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    3,0 tys

    0,9(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    2,0 mln

    639(8.8%)

    929,4 tys

    293(4.4%)

    497,9 tys

    155(2.1%)

    378,1 tys

    118(1.7%)

    370,4 tys

    117(1.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    381,9 tys

    123(1.6%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dobiegniew - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 616 mieszkańców Dobiegniewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 307 kobiet oraz 309 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 15,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,9% mieszkańców Dobiegniewa, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 25,4% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy Dobiegniewa mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dobiegniewie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,4%) oraz podstawowe ukończone (22,8%).

    15,4% mieszkańców Dobiegniewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 12,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 456 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 30,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 216,37.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (15,0% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 232,05.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,9% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 15 uczniów.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców Dobiegniewa w wieku potencjalnej nauki (29,3% kobiet i 26,5% mężczyzn).

  • 11,4% Wykształcenie wyższe
  • Dobiegniew
    11,4%
    Lubuskie
    15,3%
    Cały kraj
    17,9%
  • 14,0% Kobiety
    (wyższe)
  • 8,6% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 28,1% Wykształcenie średnie i policealne
  • Dobiegniew
    28,1%
    Lubuskie
    33,5%
    Cały kraj
    33,3%
  • 31,0% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 25,1% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,4% Wykształcenie policealne
  • Tutaj
    2,4%
    woj. lubuskie
    2,7%
    Kraj
    2,7%
  • 3,4% Kobiety
    (policealne)
  • 1,3% Mężczyźni
    (policealne)
  • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Miasto
    10,4%
    woj. lubuskie
    12,1%
    Cały kraj
    12,4%
  • 13,2% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 7,4% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 15,3% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Miasto
    15,3%
    Województwo
    18,7%
    Cały kraj
    18,1%
  • 14,3% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 16,4% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 27,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Tutaj
    27,9%
    Lubuskie
    25,2%
    Cała Polska
    22,9%
  • 19,7% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 36,4% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
  • Dobiegniew
    5,3%
    woj. lubuskie
    5,4%
    Cała Polska
    5,2%
  • 5,0% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 5,6% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 25,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Miasto
    25,4%
    Lubuskie
    18,9%
    Cały kraj
    19,3%
  • 27,9% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 22,8% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Tutaj
    2,0%
    Lubuskie
    1,7%
    Cała Polska
    1,4%
  • 2,4% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,5% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1456 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Miasto
    1 456,0
    Lubuskie
    787,0
    Polska
    811,0
  • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Tutaj
    0,53
    Województwo
    1,01
    Cała Polska
    1,01
  •  
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dobiegniewie

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobiegniewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Baśniowa Kraina
    Publiczne
    95 761-10-80
    95 761-10-80
    ul. Mickiewicza 9
    66-520 Dobiegniew
    61528
  • Szkoły podstawowe w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 216,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Miasto
    216,37
    Województwo
    94,41
    Kraj
    96,62
  • 209,36 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    209,36
    Lubuskie
    90,76
    Polska
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobiegniew) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobiegniew) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Miasto
    22,0
    woj. lubuskie
    18,0
    Cała Polska
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 22 Szkoły podstawowe ogółem
  • 22
  • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 22
  • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 22
  •  
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Dobiegniewie

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobiegniewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września - Woldenberczyków w Dobiegniewie (Żołnierzy Września - Woldenberczyków)
    Publiczna
    95 761-10-91
    95 761-10-91
    ul. Gdańska 8
    66-520 Dobiegniew
    1943535
  • Szkoły gimnazjalne w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 232,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Dobiegniew
    232,05
    woj. lubuskie
    98,04
    Cała Polska
    100,01
  • 208,97 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Dobiegniew
    208,97
    woj. lubuskie
    88,98
    Cały kraj
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Dobiegniew) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Dobiegniew) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • Miasto
    23,0
    Lubuskie
    21,0
    Cała Polska
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 23
  • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 23
  • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 23
  •  
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w Dobiegniewie

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobiegniewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Gimnazjum im. Ryszarda Koncewicza w Dobiegniewie (RYSZARD KONCEWICZ)
    Publiczne
    95 761-11-24
    95 761-11-24
    ul. POZNAŃSKA 5
    66-520 Dobiegniew
    8177-
  • Szkoły ponadgimnazjalne w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Dobiegniewie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
    Absolwenci techników
    Absolwenci liceów ogólnokształcących
  • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • Dobiegniew
    15,0
    Województwo
    25,0
    Polska
    26,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
  • 15 Szkoły ogólnokształcące ogółem
  • 15
  • 15 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
  • 15
  •  
  • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Dobiegniewie

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobiegniewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobiegniewie
    Publiczna
    95 761-11-24
    95 761-11-24
    ul. POZNAŃSKA 5
    66-520 Dobiegniew
    2038-
    Liceum Ogólnokształcące w Dobiegniewie
    Publiczne
    95 761-11-24
    95 761-11-24
    ul. POZNAŃSKA 5
    66-520 Dobiegniew
    337-
  • Edukacyjne grupy wieku w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 17,9% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 12,9% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 25,4% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 30,7% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 15,0% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 12,3% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 14,9% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 12,4% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 17,5% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 29,3% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 26,5% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dobiegniew, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dobiegniew, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dobiegniew, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobiegniew - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Baza noclegowa w Dobiegniewie

  • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dobiegniewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Dobiegniewie
    (Źródło: GUS, 2017)

  • Według danych z 2017 w Dobiegniewie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 500 zwiedzających, co daje 17 742 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

    Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Według danych z 2016 w Dobiegniewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 891 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 078 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
    • dostępne dla czytelników: 3
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
    • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    Według danych z 2016 w Dobiegniewie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 132 członków. Zarejestrowano 199 ćwiczących (mężczyźni: 140, kobiety: 59, chłopcy do lat 18: 107, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Dobiegniewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Dobiegniewie
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dobiegniewa znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Dobiegniewie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Kościół z 1. poł. XIV w.dnia 1961-03-16, wykaz dokumentów: K.O.K.I-153/61 z 1961-03-16; KOK-I-22/76 z 1976-10-22; brak numeru z 2005-09-29; L-186/A z 2005-11-25
    • Baszta (data nieznana) (ul. Zabytkowa 1)dnia 1961-03-16, wykaz dokumentów: KOK-I-154/61 z 1961-03-16; KOK-I-23/76 z 1976-10-22
    • Arsenał z 1. ćw. XIX w. (ul. Szpitalna 1)dnia 1964-04-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1151/64 z 1964-04-15; KOK-I-201/76 z 1976-12-07; brak numeru z 2001-06-19; brak numeru z 2008-04-28; brak numeru z 2010-03-08; L-391/A z 2010-03-19
    • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 2005-11-25, wykaz dokumentów: L-186/A z 2005-11-25
  • Formy ochrony przyrody w Dobiegniewie
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dobiegniewa znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dobiegniewie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Puszcza Drawska - obszar chronionego krajobrazuOpis: Czynna ochrona ekosystemów obszaru realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej leśnej i rybackiej polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych kompleksów leśnych Równiny Drawskiej., Data ustanowienia: 2003-08-09, Opis granicy: Zgodnie z §1 ust. 3 uchwały z 2017 r. położenie obszaru i jego granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały., Powierzchnia: 46241.92 ha
    • Lasy Puszczy nad Drawą - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 190279.05 ha
    • Pomnik przyrodyOpis: topola rozwidlająca się na trzy pnie, Data ustanowienia: 1990-12-18, Opis granicy: Rośnie w otoczeniu pól przy pomniku ofiar II wojny światowej koło muzeum jeńców (Oflag IIC)
    • BAGNO GRĄSY - bagno (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2002-05-04, Opis granicy: N-ctwo Bierzwnik L-ctwo Bierzwnik oddz. 341c, Powierzchnia: 4.66 ha

Dobiegniew - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)  • W 2017 roku w Dobiegniewie znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

    Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

    Powiat strzelecko-drezdenecki - dane o wypadkach i pojazdach
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 1 km  Będących pod zarządem gminy
  • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dobiegniewie w latach 2013 - 2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • 82,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Tutaj
    82,6 km
    woj. lubuskie
    412,3 km
    Cały kraj
    388,2 km
  • 4,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Dobiegniew
    4,4 km
    Województwo
    5,7 km
    Cały kraj
    3,2 km
  • 1 Liczba licencji na taksówki
  • 1 Liczba taksówek
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Dobiegniew przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DK 22droga krajowa nr 22(Kostrzyn nad Odrą - Słońsk - Lemierzyce - Muszkowo - Krzeszyce - Wałdowice - Bolemin - Krasowiec - Prądocin - Łagodzin - Gorzów Wielkopolski - Różanki - Zdroisko - Wełmin - Przyłęg - Strzelce Krajeńskie - Licheń - Długie - Ługi - Dobiegniew - Rolewice - Stare Osieczno - Przesieki - Szczuczarz - Dzwonowo - Człopa - Rusinowo - Prusinówko - Strączno - Wałcz - Ostrowiec - Szwecja - Trzebieszki - Prądy - Jastrowie - Podgaje - Lędyczek - Cierznie - Uniechów - Barkowo - Chrząstowo - Jaromierz - Człuchów - Rychnowy - Chojnice - Pawłówko - Jeziórki - Rytel - Gutowiec - Czersk - Łąg - Czarna Woda - Kamienna Karczma - Piece - Dąbrowa - Bytonia - Zblewo - Miradowo - Sucumin - Rokocin - Starogard Gdański - Szpęgawsk - Zduny - Zabagno - Swarożyn - Waćmierek - Gniszewo - Czarlin - Gnojewo - Malbork - Królewo - Stare Pole - Jegłownik - Elbląg)
    • DW 160droga wojewódzka nr 160(Suchań - Piasecznik - Bonin - Pakość - Choszczno - Raduń - Kaszewo - Zieleniewo - Malczewo - Bukowie - Płoszkowo - Bierzwnik - Jaglisko - Klasztorne - Dobiegniew - Ostrowiec - Kleśno - Drezdenko - Grotów - Jeleń - Sowia Góra - Radgoszcz - Międzychód - Gorzyń - Głażewo - Łowyń - Lewice - Lewiczynek - Zachodzko - Miedzichowo)
    • DW 161droga wojewódzka nr 161( Dobiegniew - Kubczyce - Mierzęcin - Podlesiec - Kępa Zagajna - Lipowo - Przeborowo)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Dobiegniew przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 351Linia kolejowa nr 351: Poznań Główny - Szczecin Główny [o znaczeniu państwowym] (Poznań Główny - Poznań Wola - Kiekrz - Rokietnica - Pamiątkowo - Baborówko - Szamotuły - Pęckowo - Wronki - Mokrz - Miały - Drawski Młyn - Krzyż - Drawiny - Podlesiec - Mierzęcin Strzelecki -Dobiegniew - Bierzwnik - Rębusz - Słonice - Stary Klukom - Choszczno - Ziemomyśl - Dolice - Morzyca - Kolin - Strzebielewo Pyrzyckie - Witkowo Pyrzyckie - Stargard - Grzędzice Stargardzkie - Miedwiecko - Reptowo - Szczecin Zdunowo - Szczecin Dąbie - Szczecin Zdroje - Szczecin Główny)
  • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Dobiegniewie istnieje 63 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 1 Maja

    ul. Adama Asnyka

    ul. Akacjowa

    ul. Bohaterów Getta

    ul. Bolesława Chrobrego

    ul. Brzozowa

    ul. Czereśniowa

    ul. Dembowskiego

    ul. Dąbrowskiego

    ul. Gdańska

    ul. Gorzowska

    ul. Jedności

    ul. Jeńców Obozu II C

    ul. Kardynała Wyszyńskiego

    ul. Klonowa

    ul. Kolejowa

    ul. Konopnickiej

    ul. Kościuszki

    ul. Krasickiego

    ul. Krótka

    ul. Księdza Ściegiennego

    ul. Kwiatowa

    ul. Leśna

    ul. Lipowa

    ul. Mickiewicza

    ul. Mierzęcińska

    ul. Młynarska

    ul. Nadbrzeżna

    ul. Norwida

    ul. Nowa

    ul. Nowomłyńska

    ul. Obrońców Pokoju

    ul. Ogrodowa

    ul. Parkowa

    ul. Partyzancka

    al. Pastora Christiana Christiansena

    ul. Piękna

    Plac Chorążego Starca

    ul. Pogodna

    ul. Polna

    ul. Poznańska

    ul. Przemysłowa

    ul. Riedla

    ul. Rybacka

    ul. Sienkiewicza

    ul. Spacerowa

    ul. Spółdzielcza

    ul. Starorynkowa

    ul. Staszica

    ul. Stefana Batorego

    ul. Szkolna

    ul. Szpitalna

    ul. Słoneczna

    ul. Słowackiego

    ul. Teatralna

    ul. Tuwima

    ul. Wileńska

    ul. Wiśniowa

    ul. Wodna

    ul. Wojska Polskiego

    ul. Władysława Łokietka

    ul. Zabytkowa

    ul. Zwycięstwa