Zgierz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Zgierz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zgierz to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu zgierskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Zgierz.
 • 56 929 Liczba mieszkańców
 • 42,3 km² Powierzchnia
 • 1 344,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 184 m n.p.m Wysokość
 • 1161 Data założenia
 • przed 1318 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 42 Numer kierunkowy
 • EZG Tablice rejestracyjne
 • Przemysław Staniszewski Prezydent miasta
Identyfikatory
 • 19.406151.8551 Współrzędne GPS
 • 1020031 TERYT (TERC)
 • 0959263 SIMC
Herb miasta Zgierz
Zgierz herb
Flaga miasta Zgierz
Zgierz flaga

Zgierz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-100Poczta Zgierz 001, ul. Długa 28
95-101Poczta Zgierz 003, ul. Piłsudskiego 57
95-102Poczta Zgierz 004, ul. Parzęczewska 32
95-103Poczta Zgierz 005, ul. Ozorkowska 25A
95-110Poczta Zgierz 002, ul. Kolejowa 2

Zgierz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zgierzu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Zgierzu aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta Zgierza
(42) 716-28-54
(42) 714-31-14
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
Urząd Gminy Zgierz
(42) 716-25-15
(42) 716-45-54
ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz
Urząd Skarbowy w Zgierzu
(42) 270-10-00
(42) 270-10-01
ks. Jerzego Popiełuszki 8
95-100 Zgierz
ZUS Inspektorat w Zgierzu (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Długa 43 (sprawy emerytalne), ul. Chopina 5 (sprawy dochodowe i zasiłkowe)
95-100 Zgierz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu
(42) 719-08-14
ul. Sadowa 6a
95-100 Zgierz
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Lućmierzu
(42) 717-03-65
ul.Główna 18
95-100 Zgierz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu
(42) 714-03-67, (42) 719-08-03
ul. A. Struga 23
95-100 Zgierz
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
(42) 714-55-70
ul. Łąkowa 6/8
95-400 Zgierz
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Zgierz
(42) 714-55-80, 714-55-70
ul. Łąkowa 6/8
95-100 Zgierz
Ochotnicza Straż Pożarna Kania Góra
Kania Góra, ul. Strażacka 17 (42) 717-01-57
95-100 Zgierz
Ochotnicza Straż Pożarna Dzierżązna
Dzierżązna 6 a
95-100 Zgierz
Ochotnicza Straż Pożarna Grotniki
Ustronie 10
95-100 Zgierz
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
(42) 714-22-00, fax. (42) 714-22-80 sekretariat@policja.zgierz.pl
ul. Długa 58/60
95-100 Zgierz
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Zgierzu
(42) 714-03-30
ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
(42) 288-81-00
(42) 718-08-16
ul. Sadowa 6a
95-100 Zgierz

Zgierz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Zgierz jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 56 929, z czego 53,6% stanowią kobiety, a 46,4% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 262 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,5% mieszkańców Zgierza jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,1% to wdowy/wdowcy.

  Zgierz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -246. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,3 na 1000 mieszkańców Zgierza. W 2016 roku urodziło się 499 dzieci, w tym 51,5% dziewczynek i 48,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,0% zgonów w Zgierzu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w Zgierzu były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zgierza przypada 13.05 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 459 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 527 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zgierza -68. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  59,8% mieszkańców Zgierza jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zgierza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 56 929 Liczba mieszkańców
 • 30 532 Kobiety
 • 26 397 Mężczyźni
 • 53,6%
  46,4%
 • 116 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 116 kobiet)
 • 86 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 86 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zgierzu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zgierzu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zgierzu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zgierza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,8 lat
  woj. łódzkie
  42,5 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zgierz, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zgierza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zgierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zgierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zgierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,6%
  Województwo
  26,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 20,1% Kobiety
  (Panny)
 • 29,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,7%
  łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  9,6%
 • 17,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,1%
  woj. łódzkie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,6% Nieustalone
 • Miasto
  1,6%
  łódzkie
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zgierzu w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  4,7
  Cały kraj
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Zgierz
  1,6
  woj. łódzkie
  1,6
  Polska
  1,7
 • 262 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zgierzu w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -246 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -83 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -163 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Zgierz
  -4,3
  łódzkie
  -3,0
  Cały kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zgierzu w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zgierzu w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zgierzu w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zgierzu w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 499 Urodzenia żywe
 • 257 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 242 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,5%
  48,5%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  10,0
 • 37,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,7
  Województwo
  39,9
  Kraj
  41,7
 • 10.33 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.33
 • 41.5 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41.5
 • 91.93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.93
 • 80.34 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80.34
 • 29.7 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.7
 • 5.24 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.24
 • 0.73 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.73
 • 3 335 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Zgierz
  3 335 g
  łódzkie
  3 350 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 109 Waga 4000g - 4499g
 • 109
 • 458 Waga 3500g - 3999g
 • 458
 • 534 Waga 3000g - 3499g
 • 534
 • 229 Waga 2500g - 2999g
 • 229
 • 79 Waga 2000g - 2499g
 • 79
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  woj. łódzkie
  1,32
  Kraj
  1,36
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,66
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,66
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,75
  woj. łódzkie
  0,75
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w Zgierzu w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 745 Zgony
 • 340 Kobiety
  (Zgony)
 • 405 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,1
  łódzkie
  12,1
  Cały kraj
  10,1
 • 133,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Zgierz
  133,4
  Województwo
  132,5
  Cały kraj
  101,5
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Zgierz
  4,1
  Województwo
  3,8
  Polska
  4,0
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  woj. łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgierskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,0%
  łódzkie
  41,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,5%
  łódzkie
  25,2%
  Polska
  26,7%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,6%
  woj. łódzkie
  7,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  10,1
  Cała Polska
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  83,3
  Cała Polska
  74,3
 • 302,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  302,3
  łódzkie
  314,0
  Polska
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  295,4
  Polska
  261,6
 • 486,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 517,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 452,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  486,4
  łódzkie
  519,0
  Cała Polska
  469,0
 • 91,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 138,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  91,8
  woj. łódzkie
  90,2
  Cała Polska
  87,7
 • 39,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Zgierz
  39,3
  woj. łódzkie
  36,2
  Cała Polska
  31,8
 • 11,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Zgierz
  11,6
  łódzkie
  10,4
  Cała Polska
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 459 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 250 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 209 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 527 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 267 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 260 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -60 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -68 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zgierzu w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zgierz, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zgierz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Zgierzu oddano do użytku 101 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,77 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 19,8% na mieszkania komunalne, 5,0% jako sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 94,7% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 5,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zgierzu to 4,24 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Zgierzu to 125,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 101 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  1,77
  łódzkie
  2,84
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 72 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 94,7%
  5,3%
 • 428 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  4,24
  Województwo
  4,37
  Kraj
  3,96
 • 7,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  7,52
  łódzkie
  12,43
  Kraj
  16,85
 • 12 623 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 125,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Zgierz
  125,0 m2
  Województwo
  111,9 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Zgierz
  0,22 m2
  woj. łódzkie
  0,32 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zgierz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Zgierzu na 1000 mieszkańców pracuje 187 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zgierzu wynosiło w 2016 roku 9,3% (10,0% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zgierzu wynosi 3 737,14 PLN, co odpowiada 87.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zgierza 4 031 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 296 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 735.

  17,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Zgierza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,6% w przemyśle i budownictwie, a 19,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 187 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  187,0
  woj. łódzkie
  237,0
  Kraj
  240,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,0% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Zgierz
  9,3%
  Województwo
  8,6%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zgierzu w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zgierzu w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zgierzu w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 737 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Zgierz
  3 737 PLN
  łódzkie
  3 925 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zgierzu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 031 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 296 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 735 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,6% Przemysł i budownictwo
 • 28,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,4% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zgierzu w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 666 Pracujący ogółem
 • 5 704 Kobiety
 • 4 962 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zgierzu w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zgierz, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 67,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zgierz
  67,1
  woj. łódzkie
  64,7
  Kraj
  61,7
 • 40,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zgierz
  40,0
  łódzkie
  37,0
  Kraj
  32,7
 • 147,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Zgierz
  147,5
  woj. łódzkie
  133,8
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zgierz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Zgierzu stwierdzono szacunkowo 867 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,24 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zgierzu wynosi 70,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zgierza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,73 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 7,38 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,40 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,06 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zgierza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zgierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 867 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 867
 • 554 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 554
 • 117 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 117
 • 136 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 136
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 30
 • 420 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 420
 • 15,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Zgierz
  15,24
  łódzkie
  18,50
  Kraj
  19,48
 • 9,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Zgierz
  9,73
  łódzkie
  12,38
  Cały kraj
  12,76
 • 2,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Zgierz
  2,06
  Województwo
  3,23
  Polska
  3,91
 • 2,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,40
  woj. łódzkie
  2,07
  Cała Polska
  1,91
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Zgierz
  0,53
  Województwo
  0,47
  Polska
  0,47
 • 7,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,38
  woj. łódzkie
  9,93
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zgierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  Województwo
  62%
  Kraj
  67%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  Województwo
  49%
  Cała Polska
  55%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  72%
  łódzkie
  81%
  Kraj
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  łódzkie
  98%
  Kraj
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  84%
  woj. łódzkie
  79%
  Kraj
  83%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  48%
  Województwo
  40%
  Cała Polska
  46%

Zgierz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Zgierza wyniosła w 2015 roku 153,5 mln złotych, co daje 2,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.9% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Zgierza - 33.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (13.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,4 mln złotych, czyli 4,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zgierza wyniosła w 2015 roku 159,3 mln złotych, co daje 2,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.7% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.8%). W budżecie Zgierza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 722 złotych na mieszkańca (26,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 35,5 złotych na mieszkańca (1,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,7%.
 • Wydatki budżetu w Zgierzu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zgierza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zgierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zgierza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  119,4 mln

  2,1 tys(100%)

  127,9 mln

  2,2 tys(100%)

  140,6 mln

  2,4 tys(100%)

  127,3 mln

  2,2 tys(100%)

  139,8 mln

  2,4 tys(100%)

  143,7 mln

  2,5 tys(100%)

  156,7 mln

  2,7 tys(100%)

  153,5 mln

  2,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,5 mln

  629(30.6%)

  39,0 mln

  672(30.5%)

  42,9 mln

  741(30.5%)

  44,8 mln

  771(35.2%)

  48,0 mln

  831(34.3%)

  48,5 mln

  843(33.7%)

  51,0 mln

  888(32.5%)

  51,8 mln

  905(33.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  21,1 mln

  364(17.7%)

  22,0 mln

  380(17.2%)

  22,4 mln

  387(15.9%)

  22,7 mln

  390(17.8%)

  22,9 mln

  396(16.4%)

  24,7 mln

  429(17.2%)

  25,5 mln

  444(16.3%)

  24,5 mln

  427(15.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,1 mln

  243(11.8%)

  14,1 mln

  244(11.1%)

  18,8 mln

  324(13.3%)

  11,6 mln

  199(9.1%)

  20,7 mln

  359(14.8%)

  19,4 mln

  338(13.5%)

  22,9 mln

  398(14.6%)

  20,5 mln

  358(13.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,8 mln

  187(9.1%)

  12,4 mln

  213(9.7%)

  14,0 mln

  242(10%)

  14,1 mln

  243(11.1%)

  13,7 mln

  237(9.8%)

  13,8 mln

  239(9.6%)

  12,9 mln

  226(8.3%)

  13,8 mln

  241(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,5 mln

  95,3(4.6%)

  5,6 mln

  96,2(4.4%)

  6,1 mln

  106(4.4%)

  5,1 mln

  87,6(4%)

  5,3 mln

  91,7(3.8%)

  7,0 mln

  121(4.9%)

  9,7 mln

  170(6.2%)

  13,8 mln

  241(9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,6 mln

  200(9.7%)

  12,2 mln

  210(9.5%)

  12,0 mln

  207(8.5%)

  11,0 mln

  189(8.6%)

  11,2 mln

  194(8%)

  10,7 mln

  186(7.4%)

  9,7 mln

  169(6.2%)

  10,2 mln

  177(6.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,5 mln

  59,9(2.9%)

  6,9 mln

  118(5.4%)

  4,6 mln

  79,6(3.3%)

  3,6 mln

  62,2(2.8%)

  3,7 mln

  64,5(2.7%)

  3,7 mln

  65,1(2.6%)

  3,8 mln

  66,4(2.4%)

  3,9 mln

  68,8(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 mln

  41,7(2%)

  2,7 mln

  47,1(2.1%)

  3,1 mln

  53,4(2.2%)

  3,2 mln

  55,5(2.5%)

  3,2 mln

  54,6(2.3%)

  2,9 mln

  50,4(2%)

  2,9 mln

  51,3(1.9%)

  3,7 mln

  64,9(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  26,6(1.3%)

  2,0 mln

  33,8(1.5%)

  2,4 mln

  41,0(1.7%)

  2,7 mln

  46,1(2.1%)

  2,8 mln

  48,7(2%)

  2,9 mln

  49,6(2%)

  3,0 mln

  52,5(1.9%)

  3,3 mln

  57,5(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 mln

  25,6(1.2%)

  2,1 mln

  35,6(1.6%)

  2,0 mln

  34,8(1.4%)

  1,9 mln

  33,1(1.5%)

  1,9 mln

  32,2(1.3%)

  1,8 mln

  30,4(1.2%)

  1,9 mln

  32,9(1.2%)

  2,2 mln

  38,8(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  17,7(0.9%)

  1,2 mln

  20,0(0.9%)

  1,2 mln

  20,3(0.8%)

  1,3 mln

  22,6(1%)

  1,3 mln

  22,9(0.9%)

  1,5 mln

  26,3(1.1%)

  1,6 mln

  28,3(1%)

  1,6 mln

  28,3(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,3 mln

  39,5(1.9%)

  1,8 mln

  31,0(1.4%)

  1,9 mln

  33,5(1.4%)

  2,6 mln

  44,8(2%)

  2,9 mln

  50,7(2.1%)

  1,9 mln

  33,3(1.3%)

  1,6 mln

  28,5(1%)

  1,2 mln

  20,9(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  28,0(1.4%)

  1,3 mln

  22,9(1%)

  1,1 mln

  18,5(0.8%)

  923,4 tys

  15,9(0.7%)

  980,1 tys

  17,0(0.7%)

  922,6 tys

  16,0(0.6%)

  1,1 mln

  19,8(0.7%)

  1,1 mln

  19,5(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  3,7 mln

  63,4(3.1%)

  1,9 mln

  31,9(1.4%)

  2,6 mln

  45,0(1.9%)

  688,5 tys

  11,8(0.5%)

  795,3 tys

  13,8(0.6%)

  956,7 tys

  16,6(0.7%)

  847,8 tys

  14,8(0.5%)

  926,7 tys

  16,2(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  26,2(1.3%)

  2,0 mln

  34,1(1.5%)

  5,0 mln

  87,0(3.6%)

  696,5 tys

  12,0(0.5%)

  346,5 tys

  6,0(0.2%)

  3,0 mln

  52,1(2.1%)

  7,7 mln

  134(4.9%)

  505,5 tys

  8,8(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  8,6 tys

  0,1(0%)

  97,0 tys

  1,7(0.1%)

  313,8 tys

  5,4(0.2%)

  115,3 tys

  2,0(0.1%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  397,7 tys

  6,9(0.3%)

  418,5 tys

  7,3(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  315,4 tys

  5,4(0.3%)

  81,2 tys

  1,4(0.1%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  14,1 tys

  0,2(0%)

  154,5 tys

  2,7(0.1%)

  56,6 tys

  1,0(0%)

  77,4 tys

  1,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  35,9 tys

  0,6(0%)

  34,8 tys

  0,6(0%)

  45,5 tys

  0,8(0%)

  23,7 tys

  0,4(0%)

  24,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,0 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  100,0 tys

  1,7(0.1%)

  557,4 tys

  9,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  120,2 tys

  2,1(0.1%)

  110,7 tys

  1,9(0.1%)

  97,5 tys

  1,7(0.1%)

  94,5 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zgierzu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zgierza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zgierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zgierza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  120,7 mln

  2,1 tys(100%)

  124,7 mln

  2,1 tys(100%)

  131,4 mln

  2,2 tys(100%)

  132,6 mln

  2,3 tys(100%)

  145,8 mln

  2,5 tys(100%)

  146,8 mln

  2,5 tys(100%)

  160,7 mln

  2,8 tys(100%)

  159,3 mln

  2,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  56,6 mln

  975(46.9%)

  55,1 mln

  950(44.2%)

  55,3 mln

  954(42.1%)

  61,2 mln

  1,1 tys(46.2%)

  62,3 mln

  1,1 tys(42.8%)

  65,2 mln

  1,1 tys(44.4%)

  68,0 mln

  1,2 tys(42.3%)

  71,5 mln

  1,3 tys(44.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,8 mln

  428(20.6%)

  29,0 mln

  500(23.3%)

  29,0 mln

  500(22%)

  28,6 mln

  492(21.6%)

  30,5 mln

  528(20.9%)

  28,6 mln

  497(19.5%)

  30,4 mln

  529(18.9%)

  32,0 mln

  558(20.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,7 mln

  287(13.8%)

  17,4 mln

  301(14%)

  18,0 mln

  310(13.7%)

  17,8 mln

  306(13.4%)

  18,3 mln

  316(12.5%)

  19,3 mln

  335(13.1%)

  20,1 mln

  351(12.5%)

  18,8 mln

  329(11.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  13,3 mln

  228(11%)

  14,1 mln

  244(11.3%)

  14,4 mln

  249(11%)

  15,7 mln

  269(11.8%)

  14,8 mln

  255(10.1%)

  14,7 mln

  255(10%)

  13,0 mln

  226(8.1%)

  14,7 mln

  257(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  924,2 tys

  15,9(0.8%)

  821,8 tys

  14,2(0.7%)

  2,0 mln

  35,0(1.5%)

  664,9 tys

  11,4(0.5%)

  10,0 mln

  172(6.8%)

  7,7 mln

  133(5.2%)

  8,1 mln

  141(5%)

  8,0 mln

  140(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  538,8 tys

  9,3(0.4%)

  306,0 tys

  5,3(0.2%)

  308,0 tys

  5,3(0.2%)

  3,0 mln

  52,6(2.1%)

  5,4 mln

  93,6(3.3%)

  5,7 mln

  99,2(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  18,0(0.9%)

  1,8 mln

  30,3(1.4%)

  4,1 mln

  71,6(3.2%)

  3,5 mln

  60,5(2.7%)

  3,9 mln

  66,9(2.7%)

  1,6 mln

  28,0(1.1%)

  3,1 mln

  53,9(1.9%)

  3,3 mln

  57,3(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  25,9(1.2%)

  727,2 tys

  12,5(0.6%)

  535,3 tys

  9,2(0.4%)

  900,2 tys

  15,5(0.7%)

  1,6 mln

  28,1(1.1%)

  1,8 mln

  31,4(1.2%)

  2,7 mln

  47,3(1.7%)

  1,2 mln

  20,8(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  676,2 tys

  11,6(0.6%)

  778,8 tys

  13,4(0.6%)

  807,4 tys

  13,9(0.6%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  882,8 tys

  15,3(0.6%)

  895,4 tys

  15,6(0.6%)

  911,7 tys

  15,9(0.6%)

  954,1 tys

  16,7(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  262,6 tys

  4,5(0.2%)

  1,5 mln

  26,5(1.2%)

  139,0 tys

  2,4(0.1%)

  795,2 tys

  13,7(0.6%)

  881,5 tys

  15,2(0.6%)

  849,1 tys

  14,8(0.6%)

  847,9 tys

  14,8(0.5%)

  886,6 tys

  15,5(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  913,5 tys

  15,7(0.8%)

  725,8 tys

  12,5(0.6%)

  837,5 tys

  14,5(0.6%)

  965,7 tys

  16,6(0.7%)

  817,6 tys

  14,1(0.6%)

  626,6 tys

  10,9(0.4%)

  799,7 tys

  13,9(0.5%)

  885,2 tys

  15,5(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  425,2 tys

  7,3(0.4%)

  465,1 tys

  8,0(0.4%)

  358,6 tys

  6,2(0.3%)

  415,6 tys

  7,1(0.3%)

  423,7 tys

  7,3(0.3%)

  495,4 tys

  8,6(0.3%)

  509,0 tys

  8,9(0.3%)

  427,7 tys

  7,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  8,6 tys

  0,1(0%)

  97,0 tys

  1,7(0.1%)

  313,8 tys

  5,4(0.2%)

  115,3 tys

  2,0(0.1%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  397,7 tys

  6,9(0.2%)

  418,5 tys

  7,3(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  18,6 tys

  0,3(0%)

  48,8 tys

  0,8(0%)

  151,0 tys

  2,6(0.1%)

  195,5 tys

  3,4(0.1%)

  371,4 tys

  6,4(0.3%)

  326,3 tys

  5,7(0.2%)

  247,0 tys

  4,3(0.2%)

  226,5 tys

  4,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  85,9 tys

  1,5(0.1%)

  473,5 tys

  8,2(0.4%)

  432,9 tys

  7,5(0.3%)

  165,7 tys

  2,8(0.1%)

  518,7 tys

  9,0(0.4%)

  350,2 tys

  6,1(0.2%)

  220,7 tys

  3,8(0.1%)

  166,7 tys

  2,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  70,0 tys

  1,2(0.1%)

  75,0 tys

  1,3(0.1%)

  80,0 tys

  1,4(0.1%)

  97,0 tys

  1,7(0.1%)

  90,7 tys

  1,6(0.1%)

  90,6 tys

  1,6(0.1%)

  114,6 tys

  2,0(0.1%)

  108,9 tys

  1,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  35,2(1.7%)

  1,5 mln

  25,7(1.2%)

  3,4 mln

  58,7(2.6%)

  1,2 mln

  20,9(0.9%)

  85,7 tys

  1,5(0.1%)

  1,3 mln

  23,1(0.9%)

  5,9 mln

  103(3.7%)

  39,0 tys

  0,7(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,3 mln

  22,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  17,7(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zgierz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 11 788 mieszkańców Zgierza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 763 kobiet oraz 6 025 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 13,9% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,2% mieszkańców Zgierza, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 22,6% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Zgierza mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zgierzu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,9%) oraz wyższe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,1%) oraz podstawowe ukończone (21,1%).

  17,9% mieszkańców Zgierza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 866 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,09 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,28.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 24 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,83.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (16,2% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców Zgierza w wieku potencjalnej nauki (26,0% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  Województwo
  16,6%
  Kraj
  17,9%
 • 17,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,2%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,9%
  Województwo
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,3%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 17,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Zgierz
  20,2%
  łódzkie
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 15,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,9%
  łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 4,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Zgierz
  22,6%
  łódzkie
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Zgierz
  1,6%
  woj. łódzkie
  1,6%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 866 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  866,0
  Województwo
  847,0
  Kraj
  842,0
 • 1,09 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Zgierz
  1,09
  Województwo
  1,15
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 113,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 111,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zgierzu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zgierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole nr 13 im. Bajkowe Przedszkole (Bajkowe Przedszkole)
  Publiczne
  42 716-25-73
  42 716-25-73
  ul. Słowackiego 8
  95-100 Zgierz
  818718
  Miejskie Przedszkole nr 2
  Publiczne
  42 716-52-61
  42 716-52-61
  ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6
  95-100 Zgierz
  615314
  Miejskie Przedszkole Nr 6
  Publiczne
  42 716-20-35
  42 716-20-35
  ul. Gałczyńskiego 38
  95-100 Zgierz
  615316
  Miejskie Przedszkole nr 7
  Publiczne
  42 716-23-87
  42 716-23-87
  ul. DŁUGA 62
  95-100 Zgierz
  615116
  Miejskie Przedszkole Nr 12
  Publiczne
  42 716-52-54
  42 716-17-12
  ul. K.I.Gałczyńskiego 30
  95-100 Zgierz
  615013
  Miejskie Przedszkole Nr 9 "Słoneczny Dom"
  Publiczne
  42 716-57-49
  42 716-57-49
  ul. Stanisława Dubois 10
  95-100 Zgierz
  41078
  Miejskie Przedszkole Nr 10
  Publiczne
  42 716-42-08
  42 716-42-08
  ul. Ossowskiego 26
  95-100 Zgierz
  41009
  Miejskie Przedszkole nr 15
  Publiczne
  42 716-53-76
  42 716-53-76
  ul. Boya-Żeleńskiego 10
  95-100 Zgierz
  410010
  Miejskie Przedszkole Nr 3 - integracyjne z oddziałami specjalnymi
  Publiczne
  42 716-26-72
  42 716-26-72
  ul. Mielczarskiego 26
  95-100 Zgierz
  59517
  Miejskie Przedszkole nr 14
  Publiczne
  42 716-51-28
  42 716-51-28
  ul. Boya-Żeleńskiego 17
  95-100 Zgierz
  3759
  Miejskie Przedszkole Nr 8
  Publiczne
  42 716-28-39
  42 716-17-33
  ul. Łódzka 86
  95-100 Zgierz
  3758
  Akademia Malucha "Wesoły Skrzat"
  Niepubliczny
  60 115-88-57
  ul. ŻYTNIA 18
  95-100 Zgierz
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kurczaczek"
  Niepubliczny
  ul. Andrzeja Struga 13-21
  95-100 Zgierz
  ---
  Punkt Przedszkolny "Bąbel'' Joanna Woźniak
  Niepubliczny
  51 007-28-42
  ul. Kasprowicza 60
  95-100 Zgierz
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Bim Bam Bom
  Niepubliczne
  51 787-04-82
  ul. Parzęczewska 8
  95-100 Zgierz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 91,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  91,28
  łódzkie
  91,63
  Cały kraj
  90,94
 • 90,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Zgierz
  90,28
  łódzkie
  90,78
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zgierz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zgierz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Zgierz
  22,0
  woj. łódzkie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 22 Szkoły podstawowe ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 213,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 187,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zgierzu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zgierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 12 (Armii Krajowej)
  Publiczna
  42 716-65-47
  42 716-65-47
  ul. Leopolda Staffa 26
  95-100 Zgierz
  2256445
  Szkoła Podstawowa nr 11
  Publiczna
  42 716-30-36
  42 717-19-65
  ul. Dubois 26
  95-100 Zgierz
  2147746
  Szkoła Podstawowa nr 3 (im. Dąbrowszczaków)
  Publiczna
  42 716-41-87
  42 715-02-33
  ul. Szczawińska 2
  95-100 Zgierz
  1842836
  Szkoła Podstawowa Nr 5
  Publiczna
  42 716-20-73
  42 716-20-73
  ul. 1 Maja 63
  95-100 Zgierz
  1742334
  Szkoła Podstawowa nr 4 (im.Jana Niepokoja)
  Publiczna
  42 715-44-78
  42 715-44-78
  ul. Łódzka 2
  95-100 Zgierz
  1740636
  Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi
  Publiczna
  42 716-26-50
  42 716-38-91
  ul. Józefa Piłsudskiego 1
  95-100 Zgierz
  2038855
  Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zgierzu
  Publiczna
  42 716-51-29
  42 716-51-29
  ul. T.Boya-Żeleńskiego 4
  95-100 Zgierz
  1333129
  Szkoła Podstawowa nr 10
  Publiczna
  42 716-47-09
  42 716-47-09
  ul. Ozorkowska 68/70
  95-100 Zgierz
  1122821
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Zgierzu
  Publiczna
  42 719-08-61
  42 719-08-61
  ul. Parzęczewska 46
  95-100 Zgierz
  850-
  I Społeczna Szkoła podstawowa TPZ
  Niepubliczna
  42 716-16-68
  42 716-16-68
  ul. Leśmiana 1 budynekB
  95-100 Zgierz
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 91,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  91,83
  łódzkie
  100,03
  Cała Polska
  98,90
 • 86,57 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Zgierz
  86,57
  woj. łódzkie
  93,23
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Zgierz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Zgierz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Zgierz
  24,0
  woj. łódzkie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 24 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 25
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 101,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 77,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Zgierzu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zgierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 1 w Zgierzu
  Publiczne
  42 716-27-67
  42 716-27-67
  ul. Arkadiusza Musierowicza 2
  95-100 Zgierz
  1951746
  Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi (Jana Kochanowskiego)
  Publiczne
  42 716-26-76
  42 716-26-76
  ul. 3 Maja 46 a
  95-100 Zgierz
  1538345
  Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  42 716-54-50
  42 716-54-50
  ul. Bolesława Leśmiana 1
  95-100 Zgierz
  1431142
  Gimnazjum Specjalne nr 4 w Zgierzu
  Publiczne
  42 719-08-61
  42 719-08-61
  ul. Parzęczewska 46
  95-100 Zgierz
  540-
  Gimnazjum dla Dorosłych Żak w Zgierzu
  Niepubliczne
  42 717-45-20
  42 717-45-20
  ul. Plac Jana KIlińskiego 4/4a
  95-100 Zgierz
  ---
  Prywatne Gimnazjum Awans 95-100 Zgierz
  Niepubliczne
  42 719-08-79
  42 719-08-04
  ul. 3 Maja 41
  95-100 Zgierz
  ---
  Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Zgierza
  Niepubliczne
  42 325-29-15
  42 235-29-15
  ul. Leśmiana 1 B
  95-100 Zgierz
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Zgierzu w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  2,0
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 53,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 39,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  24,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 48,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 32,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  20,0
  woj. łódzkie
  25,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 7 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 7
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Zgierzu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zgierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1 w Zgierzu (Jakub Stefan Cezak)
  Publiczne
  42 715-07-44
  42 715-07-34
  ul. Długa 89/91
  95-100 Zgierz
  15384-
  Samorządowe Liceum Ogólnokształcące (Romuald Traugutt)
  Publiczne
  42 717-70-00
  42 717-70-00
  ul. Musierowicza 2
  95-100 Zgierz
  1237833
  I Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  42 719-08-79
  42 719-08-04
  ul. 3 Maja 41
  95-100 Zgierz
  12325-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zgierzu
  Publiczna
  42 716-48-17
  42 716-48-17
  ul. SOKOŁOWSKA 4
  95-100 Zgierz
  -29350
  Technikum Nr 2 w Zgierzu (Jan Pawel II)
  Publiczne
  42 719-08-66
  42 719-08-66
  ul. Pl.Kilińskiego 8
  95-100 Zgierz
  9215-
  Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 2 w Zgierzu (Jan Pawel II)
  Publiczna
  42 719-08-66
  42 719-08-66
  ul. Pl.Kilińskiego 8
  95-100 Zgierz
  6162-
  III Liceum Ogółnokształcące w Zgierzu (Jakub Stefan Cezak)
  Publiczne
  42 715-07-44
  42 715-07-34
  ul. Długa 89/91
  95-100 Zgierz
  371-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zgierzu (Jakub Stefan Cezak)
  Publiczna
  42 715-07-44
  42 715-07-34
  ul. Długa 89/91
  95-100 Zgierz
  370-
  Profesjonalan Szkoła Poilcealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych
  Publiczna
  42 716-24-72
  24 716-24-71
  ul. 3 Maja 46
  95-100 Zgierz
  469-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3 w Zgierzu
  Publiczna
  42 719-08-61
  42 719-08-61
  ul. Parzęczewska 46
  95-100 Zgierz
  531-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zgierzu
  Publiczna
  42 719-08-61
  42 719-08-61
  ul. Parzęczewska 46
  95-100 Zgierz
  325-
  Szkola Policealna nr 2 w Zgierzu (Jan Pawel II)
  Publiczna
  42 719-08-66
  42 719-08-66
  ul. Pl.Kilińskiego 8
  95-100 Zgierz
  223-
  Społeczna Szkoła Muzyczna II st. TPZ
  Niepubliczna
  42 716-48-17
  42 716-48-17
  ul. Sokołowska 4
  95-100 Zgierz
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształące dla Dorosłych Żak w Zgierzu
  Niepubliczne
  42 717-45-20
  42 717-45-20
  ul. Plac Jana Kilińskiego 4/4a
  95-100 Zgierz
  ---
  Szkoła Policealna Nr 1 w Zgierzu (Jakub Stefan Cezak)
  Publiczna
  42 715-07-44
  42 715-07-34
  ul. DŁUGA 89/91
  95-100 Zgierz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zgierz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zgierz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zgierz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zgierz - Zabytki i atrakcje(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Noclegi w Zgierzu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zgierzu w najkorzystniejszej cenie. Bogata baza obiektów poczynając od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Zabytki w Zgierzu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zgierza znajduje się 37 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zgierzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Jana Pawła II 3)dnia 1949-10-05, wykaz dokumentów: 501-VII-20 z 1949-10-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1830 r.dnia 1954-12-06, wykaz dokumentów: 610-7-25 z 1954-12-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1828 r. (ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 4)dnia 1954-12-06, wykaz dokumentów: 611-VII-26 z 1954-12-06; 160 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Długa 14)dnia 1954-12-06, wykaz dokumentów: 612-VII-27 z 1954-12-06; 161 z 1967-12-30
  • Kamienica z 1825 r. (ul. Długa 33)dnia 1954-12-06, wykaz dokumentów: 613-VII-28 z 1954-12-06; 162 z 1967-12-30
  • Ulica z XIX w.dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1000 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Jana Kilińskiego 8)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1001 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Jana Kilińskiego 13)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1004 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 16)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1005 z 1967-12-30; brak numeru z 2001-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Stanisława Dubois 4)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1007 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Stanisława Dubois 9)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1008 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 15)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1012 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 17)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1014 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Łęczycka 6)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1016 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Łęczycka 12)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1017 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 8)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1018 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 15)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1019 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Łódzka 5)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1021 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Długa 16)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1022 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Długa 18)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1023 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 7)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1025 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1830 r. (ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 21)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 159 z 1967-12-30
  • Plac z XIX - XXdnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 998 z 1967-12-30
  • Ulica z 1. poł. XIX w.dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 999 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w.dnia 1972-05-10, wykaz dokumentów: 1103 z 1972-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 1)dnia 1972-05-10, wykaz dokumentów: 1104 z 1972-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. Łęczycka 13)dnia 1972-05-11, wykaz dokumentów: 1105 z 1972-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. 1 Maja 23)dnia 1972-05-11, wykaz dokumentów: 1107 z 1972-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. 1 Maja 25)dnia 1972-05-11, wykaz dokumentów: 1108 z 1972-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. 1 Maja 27)dnia 1972-05-11, wykaz dokumentów: 1109 z 1972-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1830 r. (ul. 1 Maja 37)dnia 1972-05-11, wykaz dokumentów: 1110 z 1972-05-11; 1110 z 1972-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 29)dnia 1972-05-15, wykaz dokumentów: 1111 z 1972-05-15
  • Plebania z 1. poł. XIX w. (ul. Długa 34)dnia 1972-05-15, wykaz dokumentów: 1114 z 1972-05-15; brak numeru z 2000-04-06; brak numeru z 2003-03-19; brak numeru z 2012-08-03; brak numeru z 2013-05-29
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. Długa 45)dnia 1972-05-15, wykaz dokumentów: 1115 z 1972-05-15
  • Kościół z 1910 - 1914 (ul. Plac Jana Pawła II 1)dnia 2010-01-04, wykaz dokumentów: A/87 z 2010-01-04
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Plac Jana Pawła II 1)dnia 2010-01-04, wykaz dokumentów: A/87 z 2010-01-04
  • Schody (data nieznana) (ul. Plac Jana Pawła II 1)dnia 2010-01-04, wykaz dokumentów: A/87 z 2010-01-04
 • Formy ochrony przyrody w Zgierzu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zgierza znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zgierzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bagno (użytek ekologiczny)Cel: ochrona i zachowanie swoistych zespołów przyrodniczych charakterystycznych dla terenów podmokłych i okresowo zalewanych duże znaczenie dla zachowania zasobów genowych i typów środowisk niezbędnych dla zapewnienia ciągłości ekosystemów i różnorodności g, Data ustanowienia: 2001-09-04, Opis granicy: obręb 130 działka nr 246, Powierzchnia: 0.56 ha
  • „Dolina dolnej Wrzącej” - inne (użytek ekologiczny)Cel: ochrona mozaiki ekosystemów łęgów ziołorośli szuwarów i łąk oraz nieuregulowanego koryta cieku mającego znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej doliny rzeki Wrzącej, Data ustanowienia: 2010-09-09, Opis granicy: na obszarze Miasta Łodzi obejmujący części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 202/2 202/3 202/4 202/5 304 305 306 w obrębie B-56 1/1 2/1 3/1 4 33 34/1 35/4 36/1 38/1 40/1 41/1 42/4 42/5 44/1 45/1 46/1 47/1 48/1 49, Powierzchnia: 10.126 ha

Zgierz - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Zgierz i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zgierz przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A2autostrada A2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
  • DK 71droga krajowa nr 71(Sosnowiec Dolny - Skotniki - Zgierz - Aleksandrów Łódzki - Konstantynów Łódzki - Porszewice - Świątniki - Górka Pabianicka - Szynkielew - Pabianice - Wola Zaradzyńska - Gospodarz - Rzgów)
  • DK 91droga krajowa nr 91(Gdańsk - Pruszcz Gdański - Rusocin - Łęgowo - Różyny - Skowarcz - Pszczółki - Kolnik - Miłobądz - Tczew - Czarlin - Wielgłowy - Subkowy - Gręblin - Rudno - Młynik - Lignowy Szlacheckie - Szprudowo - Cierzpice - Gniew - Nicponia - Piaseczno - Jeleń - Rakowiec - Mała Karczma - Stary Młyn - Kolonia Ostrowicka - Półwieś - Pieniążkowo - Bochlin - Nowe - Morgi - Zdrojewo - Kurzajewo - Warlubie - Bzowo - Fletnowo - Dolna Grupa - Górna Grupa - Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Świecie - Głogówko Królewskie - Chełmno - Grubno - Stolno - Jeleniec - Żygląd - Falęcin - Kończewice - Grzywna - Ostaszewo - Łysomice - Toruń - Brzoza - Otłoczyn - Nowy Ciechocinek - Ciechocinek - Michalin - Stary Zbrachlin - Probostowo - Włocławek - Kowal - Dąbrówka - Charchocin - Unisławice - Modlibórz - Kaczawka - Lubień Kujawski - Kamienna - Bzówki - Nowa Wieś - Kajew - Krośniewice - Krzewie - Zalesie - Miłosna - Daszyna - Chrząstówek - Topola Królewska - Łęczyca - Borki - Sierpów - Wróblew - Ozorków - Słowik - Emilia - Zgierz - Łódź - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Longinówka - Janówka - Ignaców - Rozprza - Kęszyn - Białocin - Niechcice - Czerno - Ochocice - Kamieńsk - Gomunice - Kletnia - Blok Dobryszyce - Radomsko - Borki - Lipcze - Kłomnice - Witkowice - Chorzenice - Michałów Rudnicki - Rudniki - Rędziny - Częstochowa)
  • DW 702droga wojewódzka nr 702(Kutno - Wojciechowice Duże - Stefanów - Młogoszyn - Piątek - Krzyszkowice - Gieczno - Rogóźno - Warszyce - Biała - Zgierz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zgierz przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 15Linia kolejowa nr 15: Bednary - Łódź Kaliska [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Bednary - Łowicz Przedmieście - Grudze - Domaniewice - Domaniewice Centrum - Kamień Łowicki - Głowno - Bratoszewice - Stryków - Swędów - Glinnik - Glinnik Wieś - Smardzew - Zgierz - Łódź Radogoszcz Zachód - Łódź Żabieniec - Łódź Kaliska)
  • LK 16Linia kolejowa nr 16: Łódź Widzew - Kutno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Widzew - Łódź Stoki - Łódź Marysin - Łódź Radogoszcz - Łódź Arturówek - Zgierz - Zgierz Jaracza - Zgierz Północny - Zgierz Kontrewers - Grotniki - Chociszew - Ozorków Nowe Miasto - Ozorków - Sierpów - Łęczyca - Gawrony - Witonia - Kutno)