Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
(W oparciu o dane GUS z 2017 roku)

  • PozycjaMiastoOgółem (%)Kobiety (%)Mężczyźni (%)PowiatWojewództwo