Powiat wysokomazowiecki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat wysokomazowiecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 57 903 Liczba mieszkańców
 • 1 289 km2 Powierzchnia
 • 45 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 32,6% Stopa urbanizacji
 • Bogdan Zieliński Starosta
 • ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie Adres starostwa powiatowego
 • BWM Tablice rejestracyjne
Powiat wysokomazowiecki na mapie
Identyfikatory
 • 2013 TERYT (TERC)
Herb powiatu wysokomazowieckiego
powiat wysokomazowiecki herb
Flaga powiatu wysokomazowieckiego
powiat wysokomazowiecki flaga

powiat wysokomazowiecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wysokie Maz.
862758102, ,
862758108,
Mickiewicza 6
18-200 Wys. Maz.
Komenda Powiatowa Policji Wysokie Mazowieckie
862752125, ,
862752214,
Ludowa 13
18-200 Wys. Maz.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem
862753563, ,
862753153,
Ludowa 15 A
18-200 Wysokie Mazowieckie
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Wysokie Mazowieckie
862752585, ,
862752585,
1-go Maja 9
18-200 Wysokie Mazowieckie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
862752354, ,
862753649,
Przechodnia 4
18-200 Wysokie Mazowieckie
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
(86) 275-24-17 42
(86) 275-31-53
ul. Ludowa
18-200 Wysokie Mazowieckie

Powiat wysokomazowiecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat wysokomazowiecki ma 57 903 mieszkańców, z czego 49,5% stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego w 2050 roku wynosi 43 676, z czego 21 431 to kobiety, a 22 245 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego zawarli w 2016 roku 369 małżeństw, co odpowiada 6,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wysokomazowiecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -101. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,7 na 1000 mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego. W 2016 roku urodziło się 562 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 480 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 46,1% zgonów w powiecie wysokomazowieckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w powiecie wysokomazowieckim były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wysokomazowieckiego przypada 11.43 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 440 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 666 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wysokomazowieckiego -226. W tym samym roku 32 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 24.

  61,4% mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 57 903 Liczba mieszkańców
 • 28 637 Kobiety
 • 29 266 Mężczyźni
 • 49,5%
  50,5%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wysokomazowieckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wysokomazowieckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wysokomazowieckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 43 676 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 21 431 Kobiety
 • 22 245 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wysokomazowieckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wysokomazowieckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wysokomazowieckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wysokomazowiecki
  41,1 lat
  Województwo
  41,4 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wysokomazowiecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wysokomazowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wysokomazowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wysokomazowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. wysokomazowiecki
  30,4%
  Podlaskie
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat wysokomazowiecki
  56,4%
  Podlaskie
  54,9%
  Kraj
  55,8%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. wysokomazowiecki
  10,6%
  Województwo
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 17,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,3%
  Województwo
  4,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  1,2%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wysokomazowieckim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  6,4
  woj. podlaskie
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. wysokomazowiecki
  1,2
  Podlaskie
  1,5
  Polska
  1,7
 • 369 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wysokomazowieckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -101 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -70 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat wysokomazowiecki
  -1,7
  Województwo
  -0,8
  Cała Polska
  -0,2
 • 0,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wysokomazowieckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wysokomazowieckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wysokomazowieckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wysokomazowieckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 562 Urodzenia żywe
 • 270 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 292 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,7
  Podlaskie
  9,6
  Kraj
  10,0
 • 42,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. wysokomazowiecki
  42,8
  woj. podlaskie
  40,3
  Polska
  41,7
 • 13.82 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.82
 • 46.58 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.58
 • 109.39 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109.39
 • 76.96 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.96
 • 32.59 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.59
 • 6.98 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.98
 • 0.57 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.57
 • 3 480 g Średnia waga noworodków
 • 3 388 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 564 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wysokomazowiecki
  3 480 g
  woj. podlaskie
  3 446 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 214 Waga 3500g - 3999g
 • 214
 • 192 Waga 3000g - 3499g
 • 192
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,43
  woj. podlaskie
  1,30
  Cały kraj
  1,36
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat wysokomazowiecki
  0,69
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,66
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,85
  Podlaskie
  0,93
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie wysokomazowieckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 663 Zgony
 • 301 Kobiety
  (Zgony)
 • 362 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,4%
  54,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • pow. wysokomazowiecki
  11,4
  woj. podlaskie
  10,3
  Kraj
  10,1
 • 118,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  118,0
  Podlaskie
  107,9
  Kraj
  101,5
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wysokomazowiecki
  1,8
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  4,0
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat wysokomazowiecki
  2,7
  Podlaskie
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wysokomazowieckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  47,2%
  Województwo
  43,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 22,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wysokomazowiecki
  22,3%
  Podlaskie
  25,1%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat wysokomazowiecki
  6,9%
  Województwo
  6,6%
  Kraj
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Cała Polska
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,1
  Kraj
  74,3
 • 262,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat wysokomazowiecki
  262,3
  Podlaskie
  259,5
  Cały kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  255,5
  Kraj
  261,6
 • 555,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 605,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 506,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wysokomazowiecki
  555,4
  Podlaskie
  451,4
  Polska
  469,0
 • 63,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  63,9
  Województwo
  51,1
  Cała Polska
  87,7
 • 31,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,1
  Województwo
  27,5
  Cała Polska
  31,8
 • 3,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,5
  woj. podlaskie
  6,9
  Cała Polska
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wysokomazowiecki
  0,3%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 440 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 242 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 198 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 666 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 388 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 278 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -202 Saldo migracji
 • -134 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -226 Saldo migracji wewnętrznych
 • -146 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -80 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 24 Saldo migracji zagranicznych
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wysokomazowieckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wysokomazowiecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wysokomazowiecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie wysokomazowieckim oddano do użytku 100 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,73 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wysokomazowieckim to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie wysokomazowieckim to 152,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 100 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,73 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  1,73
  Podlaskie
  3,96
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 100 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 600 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. wysokomazowiecki
  6,00
  Podlaskie
  4,28
  Kraj
  3,96
 • 10,36 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. wysokomazowiecki
  10,36
  Województwo
  16,96
  Cały kraj
  16,85
 • 15 197 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 152,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat wysokomazowiecki
  152,0 m2
  Podlaskie
  103,5 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. wysokomazowiecki
  0,26 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wysokomazowiecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie wysokomazowieckim na 1000 mieszkańców pracuje 144 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wysokomazowieckim wynosiło w 2016 roku 6,8% (6,3% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wysokomazowieckim wynosi 3 735,63 PLN, co odpowiada 87.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego 1 549 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 011 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -538.

  63,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,5% w przemyśle i budownictwie, a 6,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 144 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat wysokomazowiecki
  144,0
  Podlaskie
  186,0
  Cała Polska
  240,0
 • 6,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,3% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,8%
  woj. podlaskie
  10,4%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wysokomazowieckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wysokomazowieckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wysokomazowieckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 736 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 736 PLN
  Województwo
  3 767 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wysokomazowieckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 549 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 011 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -538 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 68,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,5% Przemysł i budownictwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,2% Pozostałe
 • 20,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wysokomazowieckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 364 Pracujący ogółem
 • 4 535 Kobiety
 • 3 829 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wysokomazowieckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wysokomazowiecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  62,9
  Województwo
  59,4
  Kraj
  61,7
 • 33,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,1
  Podlaskie
  31,7
  Kraj
  32,7
 • 110,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  110,9
  Województwo
  114,7
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wysokomazowiecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie wysokomazowieckim stwierdzono 684 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,79 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wysokomazowieckim wynosi 78,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,43 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 4,28 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,59 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,95 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wysokomazowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 684 Przestępstwa ogółem
 • 684
 • 315 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 315
 • 171 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 171
 • 150 Przestępstwa drogowe
 • 150
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 248 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 248
 • 11,79 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. wysokomazowiecki
  11,79
  woj. podlaskie
  14,36
  Cały kraj
  19,48
 • 5,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,43
  Województwo
  9,21
  Kraj
  12,76
 • 2,95 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,95
  Podlaskie
  2,40
  Cały kraj
  3,91
 • 2,59 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,59
  Podlaskie
  2,05
  Kraj
  1,91
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,50
  Podlaskie
  0,56
  Polska
  0,47
 • 4,28 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,28
  Podlaskie
  6,54
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wysokomazowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat wysokomazowiecki
  78%
  woj. podlaskie
  70%
  Cały kraj
  67%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  60%
  woj. podlaskie
  60%
  Kraj
  55%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. wysokomazowiecki
  91%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  86%
  Podlaskie
  83%
  Cała Polska
  83%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  51%
  woj. podlaskie
  45%
  Cały kraj
  46%

Powiat wysokomazowiecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 14 652 mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 016 kobiet oraz 7 636 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 17,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 28,0% podstawowym ukończonym. 4,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wysokomazowieckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,7%) oraz średnie zawodowe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (27,2%) oraz zasadnicze zawodowe (27,1%).

  15,6% mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 780 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,58 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,6% ludności (24,7% wśród dziewczynek i 24,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,40.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 92,43.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,4% mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego w wieku potencjalnej nauki (33,5% kobiet i 35,1% mężczyzn).

 • 11,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,2%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,9% W miastach
  (wyższe)
 • 8,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wysokomazowiecki
  29,0%
  Podlaskie
  32,9%
  Polska
  33,3%
 • 32,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • pow. wysokomazowiecki
  2,7%
  woj. podlaskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  8,8%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Polska
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wysokomazowiecki
  17,6%
  Województwo
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wysokomazowiecki
  20,8%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 14,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,5%
  Podlaskie
  5,9%
  Kraj
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 28,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat wysokomazowiecki
  28,0%
  woj. podlaskie
  23,3%
  Polska
  19,3%
 • 28,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 32,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 4,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,5%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 5,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 5,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 780 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  780,0
  woj. podlaskie
  813,0
  Polska
  842,0
 • 1,58 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,58
  Województwo
  1,27
  Polska
  1,12
 •  
 • 40,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 40,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 88,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wysokomazowiecki
  88,40
  woj. podlaskie
  89,16
  Kraj
  90,94
 • 87,99 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,99
  woj. podlaskie
  88,48
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wysokomazowiecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wysokomazowiecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat wysokomazowiecki
  16,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 291,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 254,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 92,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat wysokomazowiecki
  92,43
  woj. podlaskie
  95,30
  Cały kraj
  98,90
 • 89,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  89,16
  woj. podlaskie
  90,32
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wysokomazowiecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wysokomazowiecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  22,0
  Województwo
  22,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 155,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 121,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wysokomazowieckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  4,0
  woj. podlaskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 52,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. wysokomazowiecki
  23,0
  woj. podlaskie
  22,0
  Kraj
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 17 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 17
 • 95,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 63,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat wysokomazowiecki
  21,0
  Podlaskie
  23,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wysokomazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 35,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wysokomazowiecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wysokomazowiecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wysokomazowiecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)