Powiat chodzieski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat chodzieski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 47 415 Liczba mieszkańców
 • 685 km2 Powierzchnia
 • 69 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 56,5% Stopa urbanizacji
 • Julian Hermaszczuk Starosta
 • ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież Adres starostwa powiatowego
 • PCH Tablice rejestracyjne
Powiat chodzieski na mapie
Identyfikatory
 • 3001 TERYT (TERC)
Herb powiatu chodzieskiego
powiat chodzieski herb
Flaga powiatu chodzieskiego
powiat chodzieski flaga

powiat chodzieski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży
067 222 33 00
067 222 33 16
ul. Marcinkowskiego 6
64-800 Chodzież
Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży
067 281 12 00
067 281 12 15
ul. Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży
67 282 78 48
brak
ul. Gajowa 10
64-800 Chodzież
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Chodzieży
67 282 02 72
67 282 02 73
ul. Składowa 5
64-800 Chodzież
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży
067 282 96 88
067 281 04 01
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
(67) 282-72-61
(67) 281-27-11
ul. Wiosny Ludów
64-800 Chodzież

Powiat chodzieski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat chodzieski ma 47 415 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 1,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chodzieskiego w 2050 roku wynosi 41 419, z czego 20 688 to kobiety, a 20 731 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu chodzieskiego zawarli w 2016 roku 225 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu chodzieskiego jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat chodzieski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -90. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,9 na 1000 mieszkańców powiatu chodzieskiego. W 2016 roku urodziło się 413 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,4% zgonów w powiecie chodzieskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,1% zgonów w powiecie chodzieskim były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu chodzieskiego przypada 10.6 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 451 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 505 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu chodzieskiego -54. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 23 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -17.

  62,0% mieszkańców powiatu chodzieskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu chodzieskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 47 415 Liczba mieszkańców
 • 24 125 Kobiety
 • 23 290 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie chodzieskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie chodzieskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie chodzieskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chodzieskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41 419 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 688 Kobiety
 • 20 731 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie chodzieskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie chodzieskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie chodzieskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu chodzieskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. chodzieski
  39,9 lat
  woj. wielkopolskie
  40,1 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat chodzieski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu chodzieskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat chodzieski
  30,7%
  woj. wielkopolskie
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,2%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 54,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,8%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. chodzieski
  4,0%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat chodzieski
  0,2%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie chodzieskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat chodzieski
  4,7
  Wielkopolskie
  5,3
  Cały kraj
  5,0
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  2,1
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,7
 • 225 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie chodzieskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -90 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -38 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -52 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,9 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. chodzieski
  -1,9
  Wielkopolskie
  1,7
  Polska
  -0,2
 • -4,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie chodzieskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie chodzieskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie chodzieskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie chodzieskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 413 Urodzenia żywe
 • 203 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 210 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  Województwo
  11,0
  Polska
  10,0
 • 36,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,4
  Wielkopolskie
  45,3
  Polska
  41,7
 • 12.66 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.66
 • 55.89 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55.89
 • 97.93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97.93
 • 57.77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57.77
 • 21.13 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21.13
 • 2.41 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2.41
 • 3 391 g Średnia waga noworodków
 • 3 309 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 470 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 391 g
  Województwo
  3 407 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 140 Waga 3500g - 3999g
 • 140
 • 138 Waga 3000g - 3499g
 • 138
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,23
  woj. wielkopolskie
  1,47
  Cały kraj
  1,36
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. chodzieski
  0,61
  woj. wielkopolskie
  0,71
  Cała Polska
  0,66
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat chodzieski
  0,82
  Województwo
  1,18
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie chodzieskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 503 Zgony
 • 241 Kobiety
  (Zgony)
 • 262 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat chodzieski
  10,6
  Województwo
  9,3
  Polska
  10,1
 • 121,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  121,8
  woj. wielkopolskie
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat chodzieski
  4,8
  Województwo
  4,1
  Cała Polska
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat chodzieski
  3,4
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chodzieskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat chodzieski
  40,7%
  woj. wielkopolskie
  39,8%
  Cała Polska
  45,7%
 • 29,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,0%
  woj. wielkopolskie
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat chodzieski
  5,1%
  woj. wielkopolskie
  6,5%
  Polska
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  7,8
  Polska
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  64,1
  Cała Polska
  74,3
 • 296,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  296,7
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Cała Polska
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  245,2
  Cała Polska
  261,6
 • 416,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 384,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 449,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  416,6
  Wielkopolskie
  380,2
  Polska
  469,0
 • 97,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 149,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  97,7
  woj. wielkopolskie
  68,9
  Polska
  87,7
 • 33,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,1
  Województwo
  31,9
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat chodzieski
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,2
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 451 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 239 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 212 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 505 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 260 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 245 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -71 Saldo migracji
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -42 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -54 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie chodzieskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat chodzieski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chodzieski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie chodzieskim oddano do użytku 103 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  84,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,6% na sprzedaż lub wynajem, 1,0% jako lokale zakładowe. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie chodzieskim to 5,12 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie chodzieskim to 137,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 103 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. chodzieski
  2,17
  Wielkopolskie
  4,71
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 87 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 527 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,12 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  5,12
  Województwo
  4,15
  Polska
  3,96
 • 11,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. chodzieski
  11,11
  woj. wielkopolskie
  19,54
  Cały kraj
  16,85
 • 14 197 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 137,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  137,8 m2
  woj. wielkopolskie
  100,5 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,30 m2
  Województwo
  0,47 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chodzieski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie chodzieskim na 1000 mieszkańców pracuje 235 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 46,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie chodzieskim wynosiło w 2016 roku 10,4% (13,5% wśród kobiet i 7,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chodzieskim wynosi 3 532,53 PLN, co odpowiada 82.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chodzieskiego 4 211 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 299 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -912.

  20,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chodzieskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,7% w przemyśle i budownictwie, a 10,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 235 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat chodzieski
  235,0
  woj. wielkopolskie
  271,0
  Polska
  240,0
 • 10,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,5% Kobiety
 • 7,7% Mężczyźni
 • Powiat
  10,4%
  Województwo
  5,0%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie chodzieskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie chodzieskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie chodzieskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 533 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 533 PLN
  Wielkopolskie
  3 894 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie chodzieskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 211 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 299 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -912 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 47,7% Przemysł i budownictwo
 • 30,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 62,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,5% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie chodzieskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 128 Pracujący ogółem
 • 5 135 Kobiety
 • 5 993 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie chodzieskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat chodzieski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. chodzieski
  61,2
  woj. wielkopolskie
  61,3
  Kraj
  61,7
 • 29,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat chodzieski
  29,9
  Wielkopolskie
  30,4
  Polska
  32,7
 • 95,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. chodzieski
  95,9
  woj. wielkopolskie
  98,3
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat chodzieski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie chodzieskim stwierdzono 701 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,78 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie chodzieskim wynosi 87,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu chodzieskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,12 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 4,49 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,81 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,83 (83%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 701 Przestępstwa ogółem
 • 701
 • 480 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 480
 • 87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 87
 • 86 Przestępstwa drogowe
 • 86
 • 25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 25
 • 213 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 213
 • 14,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,78
  Wielkopolskie
  17,74
  Polska
  19,48
 • 10,12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,12
  Wielkopolskie
  10,99
  Kraj
  12,76
 • 1,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,83
  Wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,91
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat chodzieski
  1,81
  Województwo
  1,80
  Polska
  1,91
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. chodzieski
  0,53
  Województwo
  0,34
  Kraj
  0,47
 • 4,49 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. chodzieski
  4,49
  woj. wielkopolskie
  9,03
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  87%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  67%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  85%
  woj. wielkopolskie
  59%
  Kraj
  55%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  88%
  Cała Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat chodzieski
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat chodzieski
  96%
  woj. wielkopolskie
  91%
  Cały kraj
  83%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. chodzieski
  65%
  Wielkopolskie
  51%
  Polska
  46%

Powiat chodzieski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 11 997 mieszkańców powiatu chodzieskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 750 kobiet oraz 6 247 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,7% mieszkańców powiatu chodzieskiego, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 20,9% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu chodzieskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie chodzieskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (23,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,7%) oraz podstawowe ukończone (17,8%).

  16,5% mieszkańców powiatu chodzieskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 860 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,91.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 110,17.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,8% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,1% mieszkańców powiatu chodzieskiego w wieku potencjalnej nauki (31,0% kobiet i 29,2% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat chodzieski
  11,8%
  Wielkopolskie
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,6% W miastach
  (wyższe)
 • 6,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,0%
  Wielkopolskie
  31,7%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,0%
  Województwo
  2,3%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,3%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  16,8%
  Wielkopolskie
  18,1%
  Polska
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 31,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  31,7%
  woj. wielkopolskie
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 23,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,7%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,9%
  Województwo
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  1,1%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 860 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  860,0
  Wielkopolskie
  876,0
  Cały kraj
  842,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat chodzieski
  0,92
  Województwo
  1,05
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 84,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 84,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 93,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat chodzieski
  93,91
  Województwo
  94,21
  Cały kraj
  90,94
 • 92,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. chodzieski
  92,73
  Wielkopolskie
  93,37
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chodzieski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chodzieski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  Wielkopolskie
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 226,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 201,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 110,17 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  110,17
  Województwo
  101,87
  Cały kraj
  98,90
 • 95,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  95,50
  woj. wielkopolskie
  94,51
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat chodzieski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat chodzieski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat chodzieski
  22,0
  woj. wielkopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 15 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 15
 •  
 • 137,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 104,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie chodzieskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. chodzieski
  2,0
  Wielkopolskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 18 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18
 • 43,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  20,0
  Wielkopolskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 41,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat chodzieski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat chodzieski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat chodzieski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)