Powiat nyski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat nyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 138 548 Liczba mieszkańców
 • 1 224 km2 Powierzchnia
 • 114 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,7% Stopa urbanizacji
 • Adam Fujarczuk Starosta
 • ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa Adres starostwa powiatowego
 • ONY Tablice rejestracyjne
Powiat nyski na mapie
Identyfikatory
 • 1607 TERYT (TERC)
Herb powiatu nyskiego
powiat nyski herb
Flaga powiatu nyskiego
powiat nyski flaga

powiat nyski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie
77 409 08 03
77 409 08 29
Chopina 5
48-300 Nysa
Komenda Powiatowa Policji w Nysie
77-40-90-903
77-40-90-945
Armii Krajowej 11
48-300 Nysa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nysie
77-40-85-222
77-40-85-222
Parkowa 2-4
48-300 Nysa
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nysie
77-43-30-078
77-43-30-079
Żeromskiego 7/9
48-304 Nysa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie
77-43-33-465
77-43-33-465
Piłsudskiego 32
48-303 Nysa
Starostwo Powiatowe w Nysie
(77) 408-50-00
(77) 408-50-70
ul. Moniuszki
48-300 Nysa

Powiat nyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie nyskim oddano do użytku 188 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,35 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  92,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 8,0% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie nyskim to 5,81 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie nyskim to 150,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie nyskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 188 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  1,35
  woj. opolskie
  1,73
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 173 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 093 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,81 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  5,81
  Opolskie
  5,01
  Kraj
  4,13
 • 7,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. nyski
  7,87
  Opolskie
  8,66
  Cała Polska
  15,89
 • 28 262 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 150,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat nyski
  150,3 m2
  Województwo
  130,8 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. nyski
  0,20 m2
  Opolskie
  0,23 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat nyski ma 138 548 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 6,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu nyskiego zawarli w 2015 roku 659 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu nyskiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat nyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -637. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,6 na 1000 mieszkańców powiatu nyskiego. W 2015 roku urodziło się 976 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 289 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,9% zgonów w powiecie nyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,3% zgonów w powiecie nyskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu nyskiego przypada 11.56 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 1 240 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 512 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu nyskiego -272. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,6% mieszkańców powiatu nyskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu nyskiego

 • 138 548 Liczba mieszkańców
 • 71 174 Kobiety
 • 67 374 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie nyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie nyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie nyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nyskiego w latach 2017-2050

 • 96 932 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 48 469 Kobiety
 • 48 463 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie nyskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie nyskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie nyskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu nyskiego

 • 42,2 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. nyski
  42,2 lat
  woj. opolskie
  42,1 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat nyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu nyskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • powiat nyski
  28,8%
  woj. opolskie
  28,3%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,0%
  woj. opolskie
  54,8%
  Polska
  55,8%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,0%
  woj. opolskie
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 16,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. nyski
  5,3%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • pow. nyski
  2,0%
  Opolskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie nyskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie nyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  4,7
  woj. opolskie
  4,9
  Polska
  4,9
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. nyski
  1,8
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,8
 • 659 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie nyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie nyskim

 • -637 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -319 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -318 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,6
  Opolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -0,7
 • -4,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie nyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie nyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie nyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie nyskim w roku 2015

 • 976 Urodzenia żywe
 • 483 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 493 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat nyski
  7,0
  Opolskie
  8,3
  Polska
  9,6
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  29,8
  woj. opolskie
  34,3
  Cała Polska
  40,1
 • 12.49 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.49
 • 41.72 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41.72
 • 65.36 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 65.36
 • 52.62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 52.62
 • 20.34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 20.34
 • 4.46 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.46
 • 3 289 gŚrednia waga noworodków
 • 3 204 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 372 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat nyski
  3 289 g
  Województwo
  3 355 g
  Cały kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 285 Waga 3500g - 3999g
 • 285
 • 361 Waga 3000g - 3499g
 • 361
 • 173 Waga 2500g - 2999g
 • 173
 • 53 Waga 2000g - 2499g
 • 53
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 0,98 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. nyski
  0,98
  Województwo
  1,12
  Cała Polska
  1,29
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,48
  Opolskie
  0,53
  Polska
  0,63
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. nyski
  0,61
  Województwo
  0,79
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie nyskim w roku 2015

 • 1 613 Zgony
 • 802 Kobiety
  (Zgony)
 • 811 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,7%
  50,3%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. nyski
  11,6
  woj. opolskie
  10,5
  Kraj
  10,3
 • 165,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. nyski
  165,3
  Województwo
  126,3
  Polska
  106,9
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,1
  woj. opolskie
  4,1
  Kraj
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  Opolskie
  3,2
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nyskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat nyski
  46,7%
  Województwo
  45,1%
  Cała Polska
  45,1%
 • 26,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  26,2%
  Opolskie
  26,9%
  Kraj
  26,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,8%
  woj. opolskie
  4,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  0,2
  Cały kraj
  3,9
 • 70,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  70,5
  Kraj
  70,2
 • 273,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  273,2
  woj. opolskie
  263,0
  Cała Polska
  260,7
 • 236,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  236,8
  Polska
  248,3
 • 487,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 523,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 449,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  487,2
  woj. opolskie
  441,6
  Kraj
  441,1
 • 82,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 118,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  82,0
  Opolskie
  79,6
  Cały kraj
  85,7
 • 26,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat nyski
  26,4
  woj. opolskie
  30,5
  Kraj
  30,1
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat nyski
  6,9
  Opolskie
  8,3
  Cała Polska
  8,2
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. opolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 1 240 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 660 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 580 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 512 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 783 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 729 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -272 Saldo migracji
 • -123 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -149 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -272 Saldo migracji wewnętrznych
 • -123 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -149 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie nyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie nyskim

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat nyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie nyskim na 1000 mieszkańców pracuje 153 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie nyskim wynosiło w 2015 roku 14,3% (15,6% wśród kobiet i 13,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nyskim wynosi 3 337,24 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nyskiego 17 274 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 370 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 904.

  25,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,6% w przemyśle i budownictwie, a 7,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 7,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie nyskim

 • 153 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. nyski
  153,0
  Opolskie
  207,0
  Cały kraj
  232,0
 • 14,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,6% Kobiety
 • 13,1% Mężczyźni
 • Powiat
  14,3%
  woj. opolskie
  10,1%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nyskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie nyskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie nyskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nyskim

 • 3 337 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 337 PLN
  woj. opolskie
  3 793 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie nyskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie nyskim

 • 17 274 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 370 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 904 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie nyskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,6% Przemysł i budownictwo
 • 14,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 7,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 14,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 15,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,2% Pozostałe
 • 44,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie nyskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie nyskim

 • 21 252 Pracujący ogółem
 • 11 060 Kobiety
 • 10 192 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie nyskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat nyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 57,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,3
  Opolskie
  56,7
  Cały kraj
  60,1
 • 32,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  32,5
  Województwo
  31,6
  Polska
  31,4
 • 130,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,8
  Opolskie
  126,1
  Kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat nyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie nyskim stwierdzono 2 760 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,78 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie nyskim wynosi 64,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu nyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,95 (wykrywalność 55%) oraz przeciwko mieniu - 9,91 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,23 (80%), drogowe - 2,04 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie nyskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 760 Przestępstwa ogółem
 • 2 760
 • 1 946 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 946
 • 450 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 450
 • 284 Przestępstwa drogowe
 • 284
 • 61 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 61
 • 1 382 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 382
 • 19,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat nyski
  19,78
  woj. opolskie
  19,95
  Kraj
  20,80
 • 13,95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. nyski
  13,95
  Opolskie
  13,57
  Polska
  13,59
 • 3,23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,23
  Opolskie
  3,40
  Cała Polska
  4,36
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. nyski
  2,04
  Opolskie
  2,03
  Polska
  1,99
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat nyski
  0,44
  Województwo
  0,49
  Cały kraj
  0,45
 • 9,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,91
  Województwo
  10,71
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  65%
  Opolskie
  66%
  Cały kraj
  65%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  55%
  Opolskie
  55%
  Cała Polska
  52%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  80%
  woj. opolskie
  82%
  Polska
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat nyski
  100%
  Opolskie
  98%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  84%
  woj. opolskie
  79%
  Cały kraj
  82%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat nyski
  39%
  woj. opolskie
  45%
  Cała Polska
  46%

Powiat nyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 30 962 mieszkańców powiatu nyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 15 156 kobiet oraz 15 806 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,0% mieszkańców powiatu nyskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,0% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu nyskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie nyskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,0%) oraz średnie zawodowe (19,1%).

  16,3% mieszkańców powiatu nyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 858 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,94 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,5% ludności (23,5% wśród dziewczynek i 23,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,17.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,53.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,9% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,2% mieszkańców powiatu nyskiego w wieku potencjalnej nauki (34,1% kobiet i 34,3% mężczyzn).

 • 12,6% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,6%
  Opolskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,1% W miastach
  (wyższe)
 • 7,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat nyski
  33,2%
  woj. opolskie
  31,8%
  Kraj
  33,3%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • powiat nyski
  2,9%
  woj. opolskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,6% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,0%
  Województwo
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,4%
  Opolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. nyski
  27,0%
  woj. opolskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,3%
  woj. opolskie
  5,1%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,0%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  19,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,8%
  Opolskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie nyskim

 • 858 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  858,0
  Opolskie
  897,0
  Cała Polska
  842,0
 • 0,94 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat nyski
  0,94
  woj. opolskie
  0,93
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 220,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 219,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 32,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie nyskim

 • 86,17 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,17
  woj. opolskie
  89,89
  Cała Polska
  90,94
 • 85,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat nyski
  85,23
  Opolskie
  88,97
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. nyski
  15,0
  Województwo
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 631,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 530,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 100,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 27,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie nyskim

 • 94,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. nyski
  94,53
  Województwo
  95,94
  Polska
  98,90
 • 87,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat nyski
  87,78
  Województwo
  88,86
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 • 26 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 26
 •  
 • 302,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 233,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie nyskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nyskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  2,0
  woj. opolskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 33 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 33
 • 114,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 82,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  Opolskie
  24,0
  Kraj
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 19 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 19
 • 146,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 93,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. nyski
  23,0
  woj. opolskie
  22,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 11 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 11
 • 26 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 26
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie nyskim

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat nyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat nyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat nyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)