Powiat jaworski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat jaworski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 51 176 Liczba mieszkańców
 • 582 km2 Powierzchnia
 • 88 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 57,2% Stopa urbanizacji
 • Stanisław Laskowski Starosta
 • ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor Adres starostwa powiatowego
 • DJA Tablice rejestracyjne
Powiat jaworski na mapie
Identyfikatory
 • 0205 TERYT (TERC)
Herb powiatu jaworskiego
powiat jaworski herb
Flaga powiatu jaworskiego
powiat jaworski flaga

powiat jaworski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
76 726 22 14
76 726 22 35
ul. Armii Krajowej 2
59-400 Jawor
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
76 870 26 43
76 870 26 43
ul. Kościuszki 6
59-400 Jawor
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze
76 870 23 48
76 870 23 48
ul. Piwna 1
59-400 Jawor
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaworze
76 870 24 59
76 870 24 59
ul. Wrocławska 21
59-400 Jawor
Starostwo Powiatowe w Jaworze
(76) 729-01-00 102
(76) 729-01-60
ul. Wrocławska
59-400 Jawor

Powiat jaworski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat jaworski ma 51 176 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jaworskiego w 2050 roku wynosi 38 781, z czego 19 523 to kobiety, a 19 258 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jaworskiego zawarli w 2016 roku 247 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców powiatu jaworskiego jest stanu wolnego, 54,1% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jaworski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -121. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,4 na 1000 mieszkańców powiatu jaworskiego. W 2016 roku urodziło się 445 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 354 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,7% zgonów w powiecie jaworskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,9% zgonów w powiecie jaworskim były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jaworskiego przypada 11.03 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 457 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 583 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jaworskiego -126. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,0% mieszkańców powiatu jaworskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jaworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 51 176 Liczba mieszkańców
 • 26 108 Kobiety
 • 25 068 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jaworskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jaworskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jaworskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jaworskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38 781 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 523 Kobiety
 • 19 258 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jaworskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jaworskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jaworskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jaworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. jaworski
  41,9 lat
  Dolnośląskie
  42,0 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jaworski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jaworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jaworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jaworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jaworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,3%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. jaworski
  54,1%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat jaworski
  9,8%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,5%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Polska
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat jaworski
  0,2%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jaworskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat jaworski
  4,8
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,6
  Dolnośląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 247 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jaworskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -121 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -87 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,4 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. jaworski
  -2,4
  woj. dolnośląskie
  -1,1
  Polska
  -0,2
 • -1,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jaworskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jaworskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jaworskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jaworskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 445 Urodzenia żywe
 • 220 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 225 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,7
  woj. dolnośląskie
  9,5
  Cały kraj
  10,0
 • 37,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  37,5
  Dolnośląskie
  40,1
  Polska
  41,7
 • 10.12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.12
 • 53.83 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.83
 • 77.88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77.88
 • 67.69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67.69
 • 28.51 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.51
 • 5.35 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.35
 • 3 354 g Średnia waga noworodków
 • 3 290 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 416 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 354 g
  Dolnośląskie
  3 339 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 178 Waga 3000g - 3499g
 • 178
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat jaworski
  1,21
  woj. dolnośląskie
  1,29
  Cała Polska
  1,36
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat jaworski
  0,60
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,66
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,79
  Dolnośląskie
  0,90
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie jaworskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 566 Zgony
 • 254 Kobiety
  (Zgony)
 • 312 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,9%
  55,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. jaworski
  11,0
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Kraj
  10,1
 • 127,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat jaworski
  127,2
  Województwo
  111,3
  Cały kraj
  101,5
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat jaworski
  4,5
  Dolnośląskie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,9
  woj. dolnośląskie
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jaworskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. jaworski
  47,6%
  Województwo
  45,1%
  Kraj
  45,7%
 • 28,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,5%
  woj. dolnośląskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,5
  Cała Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,7
  Polska
  74,3
 • 342,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  342,8
  woj. dolnośląskie
  297,3
  Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  281,7
  Cała Polska
  261,6
 • 573,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 687,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 454,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  573,2
  woj. dolnośląskie
  489,6
  Cały kraj
  469,0
 • 100,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 78,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 121,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat jaworski
  100,3
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Cała Polska
  87,7
 • 34,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat jaworski
  34,2
  Dolnośląskie
  32,6
  Kraj
  31,8
 • 3,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  3,8
  Województwo
  8,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. jaworski
  0,3%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 457 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 231 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 226 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 583 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 307 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 276 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -126 Saldo migracji
 • -74 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -52 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -126 Saldo migracji wewnętrznych
 • -76 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -50 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jaworskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jaworski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jaworski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie jaworskim oddano do użytku 68 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,33 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 91,2% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 8,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jaworskim to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie jaworskim to 131,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 68 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,33 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat jaworski
  1,33
  Dolnośląskie
  5,68
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 62 Użytek własny
 • 6 Sprzedaż lub wynajem
 • 91,2%
  8,8%
 • 367 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. jaworski
  5,40
  Dolnośląskie
  3,55
  Polska
  3,96
 • 7,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  7,17
  Województwo
  20,19
  Polska
  16,85
 • 8 958 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 131,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. jaworski
  131,7 m2
  Województwo
  81,1 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat jaworski
  0,18 m2
  Dolnośląskie
  0,46 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jaworski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie jaworskim na 1000 mieszkańców pracuje 150 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jaworskim wynosiło w 2016 roku 15,8% (17,7% wśród kobiet i 14,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jaworskim wynosi 3 546,24 PLN, co odpowiada 82.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jaworskiego 4 787 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 445 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 342.

  28,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jaworskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 150 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. jaworski
  150,0
  Dolnośląskie
  262,0
  Polska
  240,0
 • 15,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,7% Kobiety
 • 14,2% Mężczyźni
 • Powiat
  15,8%
  Województwo
  7,3%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jaworskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jaworskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jaworskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 546 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 546 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 386 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jaworskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 787 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 445 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 342 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,0% Przemysł i budownictwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,8% Pozostałe
 • 41,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jaworskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 682 Pracujący ogółem
 • 3 992 Kobiety
 • 3 690 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie jaworskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jaworski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 58,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,6
  Województwo
  61,3
  Cała Polska
  61,7
 • 32,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. jaworski
  32,2
  woj. dolnośląskie
  34,2
  Cała Polska
  32,7
 • 121,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  121,8
  Województwo
  126,3
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jaworski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie jaworskim stwierdzono 898 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jaworskim wynosi 75,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jaworskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,18 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 8,16 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,26 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,91 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jaworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 898 Przestępstwa ogółem
 • 898
 • 625 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 625
 • 98 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 98
 • 116 Przestępstwa drogowe
 • 116
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 419 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 419
 • 17,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. jaworski
  17,50
  Województwo
  25,73
  Cała Polska
  19,48
 • 12,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. jaworski
  12,18
  Województwo
  19,01
  Polska
  12,76
 • 1,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. jaworski
  1,91
  woj. dolnośląskie
  3,66
  Kraj
  3,91
 • 2,26 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,26
  Dolnośląskie
  2,05
  Polska
  1,91
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat jaworski
  0,31
  Dolnośląskie
  0,50
  Cały kraj
  0,47
 • 8,16 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,16
  Województwo
  15,40
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jaworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. jaworski
  75%
  Województwo
  61%
  Polska
  67%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  Dolnośląskie
  52%
  Cała Polska
  55%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  80%
  woj. dolnośląskie
  78%
  Kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. dolnośląskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Dolnośląskie
  81%
  Cały kraj
  83%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  54%
  Dolnośląskie
  41%
  Kraj
  46%

Powiat jaworski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 11 427 mieszkańców powiatu jaworskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 600 kobiet oraz 5 827 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 14,5% średnie ogólnokształcące, a 15,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu jaworskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,9% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jaworskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jaworskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz podstawowe ukończone (20,1%).

  16,0% mieszkańców powiatu jaworskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 750 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,46.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,0% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,86.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 5 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców powiatu jaworskiego w wieku potencjalnej nauki (32,3% kobiet i 32,1% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat jaworski
  11,8%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,3%
  Województwo
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • pow. jaworski
  2,3%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 14,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat jaworski
  14,5%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Polska
  12,4%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat jaworski
  15,5%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 11,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. jaworski
  26,6%
  Województwo
  22,8%
  Kraj
  22,9%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. jaworski
  5,6%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat jaworski
  21,9%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 23,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,8%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 750 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  750,0
  Województwo
  848,0
  Kraj
  842,0
 • 1,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,54
  woj. dolnośląskie
  1,07
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 61,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 61,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 84,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,46
  Województwo
  89,83
  Cała Polska
  90,94
 • 83,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  83,72
  Dolnośląskie
  88,87
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jaworski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jaworski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 209,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 181,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 91,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. jaworski
  91,86
  Dolnośląskie
  97,70
  Cały kraj
  98,90
 • 85,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  85,50
  Dolnośląskie
  89,32
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jaworski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jaworski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat jaworski
  19,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 110,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 86,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie jaworskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 5 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  5,0
  Dolnośląskie
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 5
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 27,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 19,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat jaworski
  25,0
  woj. dolnośląskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 43,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. jaworski
  11,0
  woj. dolnośląskie
  20,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 11 Szkoły policealne ogółem
 • 11
 • 11 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 11
 • 11 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 11
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jaworski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jaworski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jaworski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)