Powiat białostocki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat białostocki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 145 874 Liczba mieszkańców
 • 2 975 km2 Powierzchnia
 • 49 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,5% Stopa urbanizacji
 • Antoni Pełkowski Starosta
 • ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok Adres starostwa powiatowego
 • BIA Tablice rejestracyjne
Powiat białostocki na mapie
Identyfikatory
 • 2002 TERYT (TERC)
Herb powiatu białostockiego
powiat białostocki herb
Flaga powiatu białostockiego
powiat białostocki flaga

Powiat białostocki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie białostockim oddano do użytku 932 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,40 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  81,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 18,5% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 94,1% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 5,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie białostockim to 5,44 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie białostockim to 134,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie białostockim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 932 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 6,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  6,40
  woj. podlaskie
  4,01
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 715 Użytek własny
 • 45 Sprzedaż lub wynajem
 • 94,1%
  5,9%
 • 5 071 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat białostocki
  5,44
  woj. podlaskie
  4,19
  Cały kraj
  4,13
 • 34,85 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat białostocki
  34,85
  Podlaskie
  16,77
  Cała Polska
  15,89
 • 125 145 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 134,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat białostocki
  134,3 m2
  woj. podlaskie
  100,5 m2
  Kraj
  99,8 m2
 • 0,86 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  0,86 m2
  Podlaskie
  0,40 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat białostocki ma 145 874 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu białostockiego zawarli w 2015 roku 742 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu białostockiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat białostocki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -232. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,6 na 1000 mieszkańców powiatu białostockiego. W 2015 roku urodziło się 1 300 dzieci, w tym 52,1% dziewczynek i 47,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 429 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,6% zgonów w powiecie białostockim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w powiecie białostockim były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu białostockiego przypada 10.53 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 2 351 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 596 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu białostockiego 755. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,5% mieszkańców powiatu białostockiego jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu białostockiego

 • 145 874 Liczba mieszkańców
 • 74 009 Kobiety
 • 71 865 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie białostockim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie białostockim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie białostockim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu białostockiego w latach 2017-2050

 • 157 183 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 79 784 Kobiety
 • 77 399 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie białostockim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie białostockim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie białostockim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu białostockiego

 • 40,7 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat białostocki
  40,7 lat
  woj. podlaskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat białostocki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu białostockiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,4%
  Województwo
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8%Żonaci/Zamężne
 • pow. białostocki
  55,8%
  Podlaskie
  54,9%
  Polska
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. białostocki
  9,6%
  Województwo
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat białostocki
  4,2%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Tutaj
  2,0%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie białostockim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie białostockim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  5,1
  woj. podlaskie
  5,1
  Polska
  4,9
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  1,3
  Podlaskie
  1,7
  Kraj
  1,8
 • 742 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie białostockim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie białostockim

 • -232 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -30 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -202 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat białostocki
  -1,6
  Województwo
  -1,2
  Cała Polska
  -0,7
 • -0,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie białostockim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie białostockim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie białostockim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie białostockim w roku 2015

 • 1 300 Urodzenia żywe
 • 677 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 623 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,1%
  47,9%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,9
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  9,6
 • 37,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. białostocki
  37,1
  Województwo
  38,0
  Cały kraj
  40,1
 • 9.16 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.16
 • 37.39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37.39
 • 85.28 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85.28
 • 73.53 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.53
 • 33.74 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.74
 • 4.04 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.04
 • 1.06 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.06
 • 3 429 gŚrednia waga noworodków
 • 3 340 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 525 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat białostocki
  3 429 g
  woj. podlaskie
  3 436 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 27 Waga 4500g - 4999g
 • 27
 • 142 Waga 4000g - 4499g
 • 142
 • 427 Waga 3500g - 3999g
 • 427
 • 473 Waga 3000g - 3499g
 • 473
 • 162 Waga 2500g - 2999g
 • 162
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. białostocki
  1,21
  Podlaskie
  1,23
  Cała Polska
  1,29
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  woj. podlaskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat białostocki
  0,85
  Podlaskie
  0,88
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie białostockim w roku 2015

 • 1 532 Zgony
 • 707 Kobiety
  (Zgony)
 • 825 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,1%
  53,9%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat białostocki
  10,5
  woj. podlaskie
  10,3
  Polska
  10,3
 • 117,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  117,8
  Podlaskie
  113,6
  Kraj
  106,9
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat białostocki
  4,6
  woj. podlaskie
  4,5
  Kraj
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. białostocki
  3,2
  Podlaskie
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,5
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. białostocki
  46,9%
  Podlaskie
  44,8%
  Polska
  45,1%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  21,3%
  Podlaskie
  23,7%
  Kraj
  26,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat białostocki
  5,3%
  woj. podlaskie
  6,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Cała Polska
  3,9
 • 68,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,1
  Cały kraj
  70,2
 • 217,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  217,0
  Województwo
  235,5
  Cała Polska
  260,7
 • 233,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  233,3
  Cały kraj
  248,3
 • 478,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 525,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 429,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. białostocki
  478,0
  woj. podlaskie
  445,1
  Cała Polska
  441,1
 • 51,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,8
  Województwo
  46,8
  Polska
  85,7
 • 27,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat białostocki
  27,2
  Podlaskie
  28,3
  Polska
  30,1
 • 4,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  4,1
  woj. podlaskie
  8,3
  Cała Polska
  8,2
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,4%
  Podlaskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 2 351 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 228 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 123 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 596 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 869 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 727 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 755 Saldo migracji
 • 359 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 396 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 755 Saldo migracji wewnętrznych
 • 359 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 396 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie białostockim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie białostockim

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat białostocki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie białostockim na 1000 mieszkańców pracuje 126 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie białostockim wynosiło w 2015 roku 14,3% (13,3% wśród kobiet i 15,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie białostockim wynosi 3 338,72 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu białostockiego 15 892 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 305 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 587.

  44,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu białostockiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,3% w przemyśle i budownictwie, a 6,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie białostockim

 • 126 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat białostocki
  126,0
  Województwo
  181,0
  Cały kraj
  232,0
 • 14,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,3% Kobiety
 • 15,1% Mężczyźni
 • powiat białostocki
  14,3%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie białostockim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie białostockim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie białostockim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie białostockim

 • 3 339 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat białostocki
  3 339 PLN
  Podlaskie
  3 647 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie białostockim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie białostockim

 • 15 892 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 305 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 587 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie białostockim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,3% Przemysł i budownictwo
 • 12,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 6,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 13,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 11,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie białostockim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie białostockim

 • 18 303 Pracujący ogółem
 • 7 978 Kobiety
 • 10 325 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie białostockim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat białostocki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 57,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. białostocki
  57,4
  Województwo
  58,4
  Polska
  60,1
 • 29,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,2
  woj. podlaskie
  30,8
  Cała Polska
  31,4
 • 103,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. białostocki
  103,7
  woj. podlaskie
  111,4
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat białostocki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie białostockim stwierdzono 1 437 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,88 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie białostockim wynosi 61,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu białostockiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,97 (wykrywalność 44%) oraz przeciwko mieniu - 4,56 (wykrywalność 30%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,30 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,02 (59%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie białostockim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 437 Przestępstwa ogółem
 • 1 437
 • 869 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 869
 • 148 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 148
 • 334 Przestępstwa drogowe
 • 334
 • 52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 52
 • 663 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 663
 • 9,88 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,88
  woj. podlaskie
  14,68
  Cały kraj
  20,80
 • 5,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat białostocki
  5,97
  Województwo
  9,08
  Cała Polska
  13,59
 • 1,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat białostocki
  1,02
  woj. podlaskie
  2,71
  Cała Polska
  4,36
 • 2,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,30
  Podlaskie
  2,18
  Polska
  1,99
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat białostocki
  0,36
  Województwo
  0,52
  Kraj
  0,45
 • 4,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat białostocki
  4,56
  Województwo
  7,31
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat białostocki
  61%
  Podlaskie
  65%
  Cała Polska
  65%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  44%
  woj. podlaskie
  52%
  Kraj
  52%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  59%
  Województwo
  76%
  Cały kraj
  84%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  83%
  Kraj
  82%
 • 31% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  31%
  woj. podlaskie
  42%
  Kraj
  46%

Powiat białostocki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 35 615 mieszkańców powiatu białostockiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 17 427 kobiet oraz 18 188 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców powiatu białostockiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 23,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu białostockiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie białostockim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz wyższe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz podstawowe ukończone (22,9%).

  16,5% mieszkańców powiatu białostockiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 722 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (25,2% wśród dziewczynek i 24,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 74,43.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 78,21.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 5 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu białostockiego w wieku potencjalnej nauki (33,1% kobiet i 33,6% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. białostocki
  15,6%
  Podlaskie
  17,5%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,7% W miastach
  (wyższe)
 • 14,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. białostocki
  32,3%
  woj. podlaskie
  32,9%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,0% W miastach
  (policealne)
 • 2,5% Na wsi
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  Podlaskie
  12,0%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,0%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. białostocki
  19,8%
  Podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,3%
  Województwo
  23,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie białostockim

 • 722 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat białostocki
  722,0
  Podlaskie
  813,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat białostocki
  1,53
  Podlaskie
  1,27
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 182,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 180,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 49,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie białostockim

 • 74,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. białostocki
  74,43
  woj. podlaskie
  89,16
  Kraj
  90,94
 • 74,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat białostocki
  74,24
  Podlaskie
  88,48
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat białostocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat białostocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  Podlaskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 625,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 543,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 81,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie białostockim

 • 78,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat białostocki
  78,21
  Województwo
  95,30
  Kraj
  98,90
 • 75,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  75,20
  Podlaskie
  90,32
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat białostocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat białostocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. białostocki
  21,0
  Województwo
  22,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 315,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 234,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 81,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie białostockim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie białostockim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 5 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  5,0
  Podlaskie
  4,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 5
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 30 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 30
 • 33,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  22,0
  Kraj
  23,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 17 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 17
 • 23,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  28,0
  woj. podlaskie
  23,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 28 Szkoły policealne ogółem
 • 28
 • 28 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 28
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie białostockim

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat białostocki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat białostocki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat białostocki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)