Powiat krośnieński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat krośnieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 759 Liczba mieszkańców
 • 1 391 km2 Powierzchnia
 • 40 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 53,0% Stopa urbanizacji
 • Mirosław Głaz Starosta
 • ul. Piastów 10b, 66-600 Krosno Odrzańskie Adres starostwa powiatowego
 • FKR Tablice rejestracyjne
Powiat krośnieński na mapie
Identyfikatory
 • 0802 TERYT (TERC)
Herb powiatu krośnieńskiego
powiat krośnieński herb
Flaga powiatu krośnieńskiego
powiat krośnieński flaga

powiat krośnieński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
(68) 383-02-18
(68) 383-02-36
ul. Piastów
66-600 Krosno Odrzańskie

Powiat krośnieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat krośnieński ma 55 759 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krośnieńskiego w 2050 roku wynosi 42 869, z czego 20 511 to kobiety, a 22 358 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego zawarli w 2016 roku 276 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,2% mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krośnieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -48. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,9 na 1000 mieszkańców powiatu krośnieńskiego. W 2016 roku urodziło się 494 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 383 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,0% zgonów w powiecie krośnieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w powiecie krośnieńskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krośnieńskiego przypada 9.7 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 592 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 732 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krośnieńskiego -140. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 47 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -21.

  63,6% mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krośnieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 55 759 Liczba mieszkańców
 • 28 346 Kobiety
 • 27 413 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krośnieńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krośnieńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krośnieńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krośnieńskiego w latach 2017-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42 869 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 511 Kobiety
 • 22 358 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krośnieńskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krośnieńskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krośnieńskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krośnieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. krośnieński
  40,8 lat
  Lubuskie
  40,9 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krośnieński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krośnieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  31,2%
  Lubuskie
  30,0%
  Polska
  28,8%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. krośnieński
  52,5%
  Województwo
  53,6%
  Polska
  55,8%
 • 51,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • powiat krośnieński
  9,2%
  Lubuskie
  9,1%
  Polska
  9,6%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,7%
  Lubuskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • powiat krośnieński
  1,4%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat krośnieński
  4,9
  Lubuskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  1,9
  Lubuskie
  1,9
  Polska
  1,7
 • 276 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -48 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -37 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,9 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. krośnieński
  -0,9
  woj. lubuskie
  -0,2
  Kraj
  -0,2
 • -0,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krośnieńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 494 Urodzenia żywe
 • 240 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 254 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  woj. lubuskie
  9,6
  Polska
  10,0
 • 37,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat krośnieński
  37,1
  Lubuskie
  40,3
  Cała Polska
  41,7
 • 16.54 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.54
 • 59.77 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59.77
 • 85.73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85.73
 • 49.81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 49.81
 • 32.18 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.18
 • 4.08 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.08
 • 0.61 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.61
 • 3 383 g Średnia waga noworodków
 • 3 354 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 411 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat krośnieński
  3 383 g
  Województwo
  3 363 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 177 Waga 3000g - 3499g
 • 177
 • 78 Waga 2500g - 2999g
 • 78
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,24
  woj. lubuskie
  1,33
  Cała Polska
  1,36
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. krośnieński
  0,60
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,66
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. krośnieński
  0,91
  Lubuskie
  0,98
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie krośnieńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 542 Zgony
 • 251 Kobiety
  (Zgony)
 • 291 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,7
  woj. lubuskie
  9,8
  Kraj
  10,1
 • 109,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  109,7
  Województwo
  102,3
  Kraj
  101,5
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. krośnieński
  6,1
  woj. lubuskie
  5,9
  Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. krośnieński
  3,8
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  2,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat krośnieński
  48,5%
  woj. lubuskie
  43,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 25,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat krośnieński
  25,7%
  Województwo
  25,8%
  Polska
  26,7%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat krośnieński
  3,7%
  woj. lubuskie
  3,8%
  Polska
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  1,7
  Cały kraj
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  69,3
  Cały kraj
  74,3
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  270,8
  Lubuskie
  257,4
  Cały kraj
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  250,7
  Cała Polska
  261,6
 • 511,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 493,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 529,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  511,3
  Województwo
  435,8
  Cała Polska
  469,0
 • 142,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 75,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 207,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  142,3
  woj. lubuskie
  110,0
  Polska
  87,7
 • 21,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  21,0
  Województwo
  31,0
  Kraj
  31,8
 • 14,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. krośnieński
  14,0
  Województwo
  8,8
  Kraj
  8,0
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. krośnieński
  1,5%
  woj. lubuskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 592 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 303 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 289 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 732 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 400 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 332 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Wymeldowania za granicę
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -161 Saldo migracji
 • -110 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -140 Saldo migracji wewnętrznych
 • -97 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Saldo migracji zagranicznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krośnieński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krośnieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie krośnieńskim oddano do użytku 94 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  89,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,6% na sprzedaż lub wynajem, 1,1% jako mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 92,9% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 7,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krośnieńskim to 4,79 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie krośnieńskim to 127,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 94 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat krośnieński
  1,69
  Województwo
  3,52
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 78 Użytek własny
 • 6 Sprzedaż lub wynajem
 • 92,9%
  7,1%
 • 450 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,79 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. krośnieński
  4,79
  Lubuskie
  3,97
  Polska
  3,96
 • 8,07 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat krośnieński
  8,07
  Województwo
  13,97
  Cały kraj
  16,85
 • 11 949 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 127,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat krośnieński
  127,1 m2
  Lubuskie
  90,6 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat krośnieński
  0,21 m2
  woj. lubuskie
  0,32 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krośnieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie krośnieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 147 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krośnieńskim wynosiło w 2016 roku 14,3% (17,4% wśród kobiet i 11,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krośnieńskim wynosi 3 835,52 PLN, co odpowiada 89.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krośnieńskiego 5 325 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 675 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 650.

  28,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krośnieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,0% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 147 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  147,0
  Województwo
  224,0
  Polska
  240,0
 • 14,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,4% Kobiety
 • 11,6% Mężczyźni
 • pow. krośnieński
  14,3%
  woj. lubuskie
  8,7%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krośnieńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krośnieńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krośnieńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 836 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. krośnieński
  3 836 PLN
  Lubuskie
  3 735 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krośnieńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 325 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 675 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 650 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,0% Przemysł i budownictwo
 • 12,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 39,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krośnieńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 202 Pracujący ogółem
 • 4 095 Kobiety
 • 4 107 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krośnieńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krośnieński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 57,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,2
  woj. lubuskie
  60,2
  Kraj
  61,7
 • 29,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  29,8
  woj. lubuskie
  31,3
  Cała Polska
  32,7
 • 108,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  108,6
  Województwo
  108,1
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krośnieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie krośnieńskim stwierdzono 969 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,35 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krośnieńskim wynosi 74,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krośnieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,35 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 6,73 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,40 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,22 (73%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 969 Przestępstwa ogółem
 • 969
 • 634 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 634
 • 124 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 124
 • 134 Przestępstwa drogowe
 • 134
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 376 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 376
 • 17,35 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,35
  Lubuskie
  22,38
  Cały kraj
  19,48
 • 11,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,35
  Województwo
  15,16
  Kraj
  12,76
 • 2,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat krośnieński
  2,22
  woj. lubuskie
  3,73
  Polska
  3,91
 • 2,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,40
  Lubuskie
  2,26
  Cała Polska
  1,91
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,43
  Lubuskie
  0,63
  Kraj
  0,47
 • 6,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. krośnieński
  6,73
  Lubuskie
  11,25
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. krośnieński
  75%
  woj. lubuskie
  70%
  Polska
  67%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. krośnieński
  67%
  woj. lubuskie
  60%
  Kraj
  55%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. krośnieński
  73%
  Województwo
  82%
  Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. lubuskie
  99%
  Polska
  99%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  75%
  Lubuskie
  84%
  Cały kraj
  83%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. krośnieński
  48%
  Lubuskie
  49%
  Kraj
  46%

Powiat krośnieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 13 106 mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 424 kobiet oraz 6 682 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,9% mieszkańców powiatu krośnieńskiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krośnieńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krośnieńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,1%) oraz zasadnicze zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz podstawowe ukończone (18,0%).

  16,4% mieszkańców powiatu krośnieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 772 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,22.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,3% wśród dziewczyn i 11,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,09.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,7% mieszkańców powiatu krośnieńskiego w wieku potencjalnej nauki (32,8% kobiet i 32,6% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. krośnieński
  11,8%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  17,9%
 • 12,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,3% W miastach
  (wyższe)
 • 8,0% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. krośnieński
  33,1%
  Lubuskie
  33,5%
  Kraj
  33,3%
 • 36,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • powiat krośnieński
  2,5%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,8% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  13,8%
  Województwo
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,8%
  woj. lubuskie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat krośnieński
  26,9%
  woj. lubuskie
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat krośnieński
  6,1%
  Lubuskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,6%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,5%
  Województwo
  1,7%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 772 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  772,0
  woj. lubuskie
  832,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. krośnieński
  1,56
  woj. lubuskie
  1,12
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 65,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 65,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 90,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,22
  woj. lubuskie
  90,71
  Cały kraj
  90,94
 • 89,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,33
  woj. lubuskie
  89,51
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krośnieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krośnieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. krośnieński
  17,0
  woj. lubuskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 264,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 220,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 91,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. krośnieński
  91,09
  woj. lubuskie
  97,47
  Cała Polska
  98,90
 • 84,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. krośnieński
  84,90
  Województwo
  89,11
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krośnieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krośnieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  Lubuskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 135,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 97,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krośnieńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat krośnieński
  4,0
  Województwo
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 37,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 26,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  23,0
  Województwo
  24,0
  Kraj
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 53,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 35,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat krośnieński
  7,0
  woj. lubuskie
  20,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 7 Szkoły policealne ogółem
 • 7
 • 7 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 7
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krośnieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krośnieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krośnieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)