Powiat łosicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat łosicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 31 544 Liczba mieszkańców
 • 772 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,9% Stopa urbanizacji
 • Bożena Niedzielak Starosta
 • ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice Adres starostwa powiatowego
 • WLS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łosickim (1)
 • Łosice
Powiat łosicki na mapie
Identyfikatory
 • 1410 TERYT (TERC)

powiat łosicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach
83 357 22 41
83 357 22 43
ul.Kolejowa 2A
08-200 Łosice
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
83 359 72 00
83 359 72 01
ul.Kolejowa 6
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach
83 359 04 52
83 359 04 52
ul.Piłsudskiego 6/46
08-200 Łosice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach
83 357 36 28, 83 357 36 60
83 357 36 28
ul. Kilińskiego 2
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim
83 359 04 51
83 357 20 90
ul.Myśliwska 1
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
83 359 04 51
83 357 20 90
ul.Myśliwska 1
08-200 Łosice
Starostwo Powiatowe w Łosicach
(83) 359-03-34
(83) 359-03-34
ul.Narutowicza
08-200 Łosice

Powiat łosicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat łosicki ma 31 544 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łosickiego w 2050 roku wynosi 24 212, z czego 11 938 to kobiety, a 12 274 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łosickiego zawarli w 2016 roku 169 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu łosickiego jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łosicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -69. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,2 na 1000 mieszkańców powiatu łosickiego. W 2016 roku urodziło się 327 dzieci, w tym 50,2% dziewczynek i 49,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 446 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 52,7% zgonów w powiecie łosickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w powiecie łosickim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łosickiego przypada 12.52 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 243 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 392 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łosickiego -149. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  60,5% mieszkańców powiatu łosickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 31 544 Liczba mieszkańców
 • 15 826 Kobiety
 • 15 718 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łosickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łosickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łosickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łosickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 212 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 11 938 Kobiety
 • 12 274 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łosickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łosickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łosickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,4 lat
  Mazowieckie
  41,1 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łosicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,5%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 39,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. łosicki
  54,7%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,4%
  Mazowieckie
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,3%
  Województwo
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • powiat łosicki
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łosickim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  5,3
  Mazowieckie
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. łosicki
  1,2
  Województwo
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 169 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łosickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -69 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -54 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,2
  Województwo
  0,9
  Polska
  -0,2
 • 1,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łosickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łosickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łosickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łosickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 327 Urodzenia żywe
 • 164 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 163 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,2%
  49,8%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat łosicki
  10,3
  woj. mazowieckie
  11,1
  Cała Polska
  10,0
 • 46,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. łosicki
  46,7
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  41,7
 • 7.13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.13
 • 49.63 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.63
 • 101.8 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101.8
 • 88.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.64
 • 44.98 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44.98
 • 9.72 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.72
 • 3 446 g Średnia waga noworodków
 • 3 327 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 565 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. łosicki
  3 446 g
  Województwo
  3 404 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 111 Waga 3500g - 3999g
 • 111
 • 116 Waga 3000g - 3499g
 • 116
 • 40 Waga 2500g - 2999g
 • 40
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,50 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. łosicki
  1,50
  Mazowieckie
  1,48
  Polska
  1,36
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,75
  Województwo
  0,72
  Kraj
  0,66
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,83
  woj. mazowieckie
  1,09
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie łosickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 396 Zgony
 • 179 Kobiety
  (Zgony)
 • 217 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,2%
  54,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat łosicki
  12,5
  woj. mazowieckie
  10,2
  Cały kraj
  10,1
 • 121,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  121,1
  woj. mazowieckie
  92,1
  Polska
  101,5
 • 12,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łosicki
  12,2
  Mazowieckie
  3,3
  Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łosickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  48,6%
  Województwo
  45,4%
  Kraj
  45,7%
 • 20,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,5%
  Województwo
  26,7%
  Polska
  26,7%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,5%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  1,3
  Cały kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  74,2
  Kraj
  74,3
 • 247,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat łosicki
  247,7
  Mazowieckie
  275,0
  Cały kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,5
  Kraj
  261,6
 • 586,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 569,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 603,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łosicki
  586,3
  woj. mazowieckie
  467,3
  Polska
  469,0
 • 87,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 7,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 160,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  87,1
  Mazowieckie
  92,2
  Polska
  87,7
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat łosicki
  31,3
  Mazowieckie
  35,2
  Polska
  31,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,3
  Województwo
  7,6
  Cały kraj
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 243 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 132 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 111 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 392 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 210 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 182 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -160 Saldo migracji
 • -83 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -149 Saldo migracji wewnętrznych
 • -78 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -71 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łosickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łosicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie łosickim oddano do użytku 50 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 80,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 20,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łosickim to 5,46 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie łosickim to 138,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 50 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  1,59
  woj. mazowieckie
  6,72
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 40 Użytek własny
 • 10 Sprzedaż lub wynajem
 • 80,0%
  20,0%
 • 273 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,46 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  5,46
  Mazowieckie
  3,48
  Kraj
  3,96
 • 8,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  8,65
  Województwo
  23,39
  Cały kraj
  16,85
 • 6 947 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 138,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  138,9 m2
  Województwo
  82,5 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat łosicki
  0,22 m2
  woj. mazowieckie
  0,55 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie łosickim na 1000 mieszkańców pracuje 131 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łosickim wynosiło w 2016 roku 8,3% (8,7% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łosickim wynosi 3 369,26 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łosickiego 2 103 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 017 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -86.

  68,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łosickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 8,8% w przemyśle i budownictwie, a 8,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 131 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  131,0
  woj. mazowieckie
  295,0
  Kraj
  240,0
 • 8,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,7% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • powiat łosicki
  8,3%
  woj. mazowieckie
  7,2%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łosickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łosickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łosickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 369 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat łosicki
  3 369 PLN
  Województwo
  5 241 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łosickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 103 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 017 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -86 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 68,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 71,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 8,8% Przemysł i budownictwo
 • 6,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,2% Pozostałe
 • 20,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łosickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 147 Pracujący ogółem
 • 2 203 Kobiety
 • 1 944 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łosickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łosicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,3
  woj. mazowieckie
  64,7
  Cała Polska
  61,7
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łosicki
  35,1
  Województwo
  33,8
  Kraj
  32,7
 • 116,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. łosicki
  116,2
  Mazowieckie
  109,8
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łosicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie łosickim stwierdzono 384 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łosickim wynosi 71,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łosickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,87 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 5,28 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,28 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,58 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (72%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 384 Przestępstwa ogółem
 • 384
 • 249 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 249
 • 50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 50
 • 72 Przestępstwa drogowe
 • 72
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 11
 • 167 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 167
 • 12,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,14
  Województwo
  20,20
  Cały kraj
  19,48
 • 7,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat łosicki
  7,87
  woj. mazowieckie
  13,93
  Polska
  12,76
 • 1,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,58
  woj. mazowieckie
  3,51
  Cała Polska
  3,91
 • 2,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat łosicki
  2,28
  Mazowieckie
  1,93
  Polska
  1,91
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. łosicki
  0,35
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,47
 • 5,28 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,28
  Mazowieckie
  11,70
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  72%
  Województwo
  56%
  Kraj
  67%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  62%
  woj. mazowieckie
  44%
  Polska
  55%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat łosicki
  80%
  woj. mazowieckie
  73%
  Polska
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. mazowieckie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat łosicki
  73%
  Mazowieckie
  82%
  Cały kraj
  83%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  45%
  woj. mazowieckie
  35%
  Cały kraj
  46%

Powiat łosicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 7 845 mieszkańców powiatu łosickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 861 kobiet oraz 3 984 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 15,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,2% mieszkańców powiatu łosickiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 29,6% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łosickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łosickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz podstawowe ukończone (28,3%).

  16,9% mieszkańców powiatu łosickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 804 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,28 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,3% ludności (23,5% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,56.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 102,59.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,6% mieszkańców powiatu łosickiego w wieku potencjalnej nauki (35,4% kobiet i 33,9% mężczyzn).

 • 11,5% Wykształcenie wyższe
 • powiat łosicki
  11,5%
  Mazowieckie
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,3%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • pow. łosicki
  2,1%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat łosicki
  15,1%
  Województwo
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,2%
  Mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 15,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. łosicki
  6,5%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 29,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat łosicki
  29,6%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 30,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 33,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,9%
  Mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 804 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  804,0
  Województwo
  896,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,28 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. łosicki
  1,28
  woj. mazowieckie
  1,04
  Polska
  1,12
 •  
 • 53,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 53,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 91,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. łosicki
  91,56
  Mazowieckie
  93,91
  Polska
  90,94
 • 91,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,15
  woj. mazowieckie
  93,21
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  13,0
  Województwo
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13
 •  
 • 189,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 169,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 102,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat łosicki
  102,59
  Mazowieckie
  102,81
  Kraj
  98,90
 • 96,01 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat łosicki
  96,01
  woj. mazowieckie
  95,81
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat łosicki
  19,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 12 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 12
 •  
 • 92,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 71,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łosickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  3,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  Mazowieckie
  23,0
  Kraj
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 41,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 25,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 35,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łosicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łosicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łosicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)