Powiat łosicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łosicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 31 335 Liczba mieszkańców
 • 772 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,9% Stopa urbanizacji
 • Bożena Niedzielak Starosta
 • ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice Adres starostwa powiatowego
 • WLS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łosickim (1)
 • Łosice
Powiat łosicki na mapie
Identyfikatory
 • 1410 TERYT (TERC)

powiat łosicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach
83 357 22 41
83 357 22 43
ul.Kolejowa 2A
08-200 Łosice
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
83 359 72 00
83 359 72 01
ul.Kolejowa 6
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach
83 359 04 52
83 359 04 52
ul.Piłsudskiego 6/46
08-200 Łosice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach
83 357 36 28, 83 357 36 60
83 357 36 28
ul. Kilińskiego 2
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim
83 359 04 51
83 357 20 90
ul.Myśliwska 1
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
83 359 04 51
83 357 20 90
ul.Myśliwska 1
08-200 Łosice
Starostwo Powiatowe w Łosicach
(83) 359-03-34
(83) 359-03-34
ul.Narutowicza
08-200 Łosice

Powiat łosicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat łosicki ma 31 335 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łosickiego w 2050 roku wynosi 24 212, z czego 11 938 to kobiety, a 12 274 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łosickiego zawarli w 2017 roku 175 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu łosickiego jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łosicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,21 na 1000 mieszkańców powiatu łosickiego. W 2017 roku urodziło się 354 dzieci, w tym 51,7% dziewczynek i 48,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 451 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 48,2% zgonów w powiecie łosickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w powiecie łosickim były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łosickiego przypada 12.52 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 243 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 392 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łosickiego -149. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  60,0% mieszkańców powiatu łosickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 31 335 Liczba mieszkańców
 • 15 732 Kobiety
 • 15 603 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łosickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 212 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 11 938 Kobiety
 • 12 274 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łosickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łosickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łosickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. łosicki
  41,5 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łosicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. łosicki
  31,5%
  Mazowieckie
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 39,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,7%
  Województwo
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,4%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat łosicki
  2,3%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łosickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. łosicki
  5,6
  Mazowieckie
  5,1
  Polska
  5,0
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  0,9
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 175 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łosickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -38 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -38 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,21 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,2
  Mazowieckie
  0,9
  Cały kraj
  -0,0
 • 4,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łosickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łosickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łosickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łosickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 354 Urodzenia żywe
 • 183 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 171 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,7%
  48,3%
 • 11,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  11,3
  woj. mazowieckie
  11,5
  Cała Polska
  10,5
 • 51,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  51,2
  Mazowieckie
  48,2
  Cała Polska
  44,2
 • 9.85 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.85
 • 36.46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36.46
 • 115.28 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 115.28
 • 108.87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 108.87
 • 53.39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 53.39
 • 7.63 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.63
 • 3 451 g Średnia waga noworodków
 • 3 416 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 489 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. łosicki
  3 451 g
  woj. mazowieckie
  3 405 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 123 Waga 3500g - 3999g
 • 123
 • 131 Waga 3000g - 3499g
 • 131
 • 41 Waga 2500g - 2999g
 • 41
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1,66 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,66
  woj. mazowieckie
  1,57
  Kraj
  1,45
 • 0,86 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat łosicki
  0,86
  Mazowieckie
  0,76
  Cały kraj
  0,71
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,90
  woj. mazowieckie
  1,08
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie łosickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 396 Zgony
 • 179 Kobiety
  (Zgony)
 • 217 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,2%
  54,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. łosicki
  12,5
  Mazowieckie
  10,2
  Cały kraj
  10,1
 • 121,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łosicki
  121,1
  Mazowieckie
  92,1
  Polska
  101,5
 • 12,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łosicki
  12,2
  Mazowieckie
  3,3
  Cały kraj
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łosickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  48,6%
  woj. mazowieckie
  45,4%
  Cały kraj
  45,7%
 • 20,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,5%
  Mazowieckie
  26,7%
  Kraj
  26,7%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,5%
  Województwo
  8,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,2
  Polska
  74,3
 • 247,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  247,7
  Województwo
  275,0
  Cała Polska
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  264,5
  Kraj
  261,6
 • 586,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 569,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 603,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łosicki
  586,3
  woj. mazowieckie
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 87,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 7,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 160,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łosicki
  87,1
  Województwo
  92,2
  Polska
  87,7
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  31,3
  woj. mazowieckie
  35,2
  Cała Polska
  31,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. łosicki
  6,3
  Województwo
  7,6
  Kraj
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. łosicki
  0,7%
  Mazowieckie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 243 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 132 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 111 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 392 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 210 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 182 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -160 Saldo migracji
 • -83 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -149 Saldo migracji wewnętrznych
 • -78 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -71 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łosickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łosicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie łosickim oddano do użytku 58 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łosickim to 11 507 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 365 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 72,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łosickim to 5,34 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie łosickim to 128,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 75,37% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 72,51% mieszkań posiada łazienkę, 64,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 7,30% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 507 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 364,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  364,80
  Województwo
  415,20
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat łosicki
  84,40 m2
  woj. mazowieckie
  72,00 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,80 m2
  woj. mazowieckie
  29,90 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat łosicki
  4,09
  Mazowieckie
  3,63
  Polska
  3,82
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. łosicki
  2,74
  Województwo
  2,41
  Cała Polska
  2,69
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,67
  Mazowieckie
  0,66
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 58 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  1,85
  Województwo
  6,92
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 40 Użytek własny
 • 10 Sprzedaż lub wynajem
 • 80,0%
  20,0%
 • 310 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,34 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,34
  woj. mazowieckie
  3,55
  Polska
  3,91
 • 9,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat łosicki
  9,89
  woj. mazowieckie
  24,57
  Polska
  18,14
 • 7 445 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 128,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  128,4 m2
  woj. mazowieckie
  84,7 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat łosicki
  0,24 m2
  Mazowieckie
  0,59 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  86,02%
  woj. mazowieckie
  95,77%
  Cały kraj
  96,79%
 • 75,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat łosicki
  75,37%
  Mazowieckie
  93,42%
  Cała Polska
  93,66%
 • 72,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  72,51%
  woj. mazowieckie
  91,38%
  Kraj
  91,31%
 • 64,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. łosicki
  64,32%
  Województwo
  86,29%
  Kraj
  82,12%
 • 7,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  7,30%
  Mazowieckie
  57,68%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat łosicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie łosickim na 1000 mieszkańców pracuje 131 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łosickim wynosiło w 2016 roku 8,2% (8,6% wśród kobiet i 7,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łosickim wynosi 3 369,26 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łosickiego 2 103 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 017 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -86.

  67,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łosickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,2% w przemyśle i budownictwie, a 9,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 131 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat łosicki
  131,0
  Województwo
  295,0
  Cały kraj
  240,0
 • 8,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,6% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • Powiat
  8,2%
  Mazowieckie
  7,0%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łosickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łosickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łosickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 369 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. łosicki
  3 369 PLN
  woj. mazowieckie
  5 241 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łosickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 103 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 017 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -86 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 67,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 71,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,2% Przemysł i budownictwo
 • 6,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,2% Pozostałe
 • 20,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łosickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 147 Pracujący ogółem
 • 2 203 Kobiety
 • 1 944 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łosickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łosicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat łosicki
  66,6
  Mazowieckie
  66,4
  Cała Polska
  63,4
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,2
  Mazowieckie
  35,0
  Polska
  34,0
 • 118,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  118,9
  Województwo
  111,2
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łosicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie łosickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 285 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 776 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 180 nowych podmiotów, a 172 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (268) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (175) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (302) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (126) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łosickim najwięcej (74) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 188) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  9,7% (222) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,5% (446) podmiotów, a 70,8% (1 617) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łosickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.3%) oraz Budownictwo (14.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 285 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 222 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 446 Przemysł i budownictwo
 • 1 617 Pozostała działalność
 • 180 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łosickim w 2017 roku
 • 172 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łosickim w 2017 roku
 • 1 776 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 188 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 188
 • 86 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 86
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 283 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 283
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 31 Spółdzielnie ogółem
 • 31
 • 98 Spółki handlowe ogółem
 • 98
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 74  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 74
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 71 Spółki cywilne ogółem
 • 71
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 776 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 432 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 432
 • 249 Budownictwo
 • 249
 • 209 Transport i gospodarka magazynowa
 • 209
 • 195 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 195
 • 146 Przetwórstwo przemysłowe
 • 146
 • 128 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 128
 • 120 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 120
 • 75 Pozostała działalność
 • 75
 • 71 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 71
 • 41 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 41
 • 34 Informacja i komunikacja
 • 34
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 25
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie łosickim stwierdzono 375 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łosickim wynosi 79,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łosickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,57 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 3,91 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,29 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,72 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 375 Przestępstwa ogółem
 • 375
 • 238 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 238
 • 54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 54
 • 72 Przestępstwa drogowe
 • 72
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 12
 • 123 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 123
 • 11,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. łosicki
  11,92
  woj. mazowieckie
  19,35
  Polska
  19,62
 • 7,57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. łosicki
  7,57
  Mazowieckie
  13,22
  Polska
  12,07
 • 1,72 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,72
  woj. mazowieckie
  3,63
  Polska
  4,94
 • 2,29 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,29
  Województwo
  1,78
  Cała Polska
  1,78
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat łosicki
  0,38
  Mazowieckie
  0,40
  Kraj
  0,49
 • 3,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat łosicki
  3,91
  woj. mazowieckie
  10,51
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat łosicki
  80%
  Województwo
  60%
  Cała Polska
  72%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  49%
  Cała Polska
  60%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  80%
  Mazowieckie
  74%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. łosicki
  99%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  92%
  woj. mazowieckie
  84%
  Cała Polska
  84%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat łosicki
  44%
  Mazowieckie
  37%
  Kraj
  52%

Powiat łosicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łosickiego wyniosła w 2016 roku 32,1 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 10.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu łosickiego - 24.6% została przeznaczona na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (24.5%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,9 mln złotych, czyli 5,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łosickiego wyniosła w 2016 roku 32,9 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 18.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (59.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.5%). W budżecie powiatu łosickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 113 złotych na mieszkańca (10,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,5 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łosickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,0 mln

  1,1 tys(100%)

  43,6 mln

  1,3 tys(100%)

  34,6 mln

  1,1 tys(100%)

  34,5 mln

  1,1 tys(100%)

  35,1 mln

  1,1 tys(100%)

  44,4 mln

  1,4 tys(100%)

  35,8 mln

  1,1 tys(100%)

  32,1 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,0 mln

  126(11.6%)

  4,3 mln

  134(9.8%)

  4,7 mln

  145(13.7%)

  5,0 mln

  154(14.4%)

  7,2 mln

  224(20.5%)

  7,2 mln

  224(16.1%)

  7,7 mln

  242(21.5%)

  7,9 mln

  250(24.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,4 mln

  230(21%)

  9,3 mln

  291(21.3%)

  9,6 mln

  296(27.9%)

  9,0 mln

  278(26%)

  8,7 mln

  270(24.6%)

  8,4 mln

  262(18.8%)

  7,9 mln

  249(22.1%)

  7,9 mln

  250(24.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,9 mln

  89,5(8.2%)

  3,8 mln

  119(8.7%)

  2,8 mln

  84,4(8%)

  3,0 mln

  94,2(8.8%)

  3,3 mln

  103(9.4%)

  11,1 mln

  348(25.1%)

  4,2 mln

  133(11.8%)

  3,7 mln

  117(11.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  80,4(7.4%)

  2,8 mln

  87,5(6.4%)

  2,8 mln

  85,2(8%)

  3,0 mln

  93,9(8.8%)

  3,4 mln

  106(9.7%)

  3,3 mln

  105(7.5%)

  3,3 mln

  103(9.1%)

  3,4 mln

  106(10.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,5 mln

  388(35.5%)

  16,3 mln

  510(37.4%)

  9,5 mln

  292(27.6%)

  9,3 mln

  287(26.8%)

  6,7 mln

  209(19.1%)

  6,9 mln

  215(15.5%)

  7,0 mln

  219(19.5%)

  3,3 mln

  104(10.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  33,6(3.1%)

  845,0 tys

  26,5(1.9%)

  866,3 tys

  26,6(2.5%)

  1,0 mln

  32,4(3%)

  1,8 mln

  56,2(5.1%)

  3,4 mln

  107(7.7%)

  2,2 mln

  67,7(6%)

  2,2 mln

  70,1(6.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  90,8(8.3%)

  4,1 mln

  127(9.3%)

  1,7 mln

  53,4(5%)

  1,6 mln

  50,1(4.7%)

  1,8 mln

  55,8(5.1%)

  1,8 mln

  56,2(4.1%)

  1,6 mln

  48,9(4.3%)

  1,6 mln

  52,2(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  957,4 tys

  29,9(2.7%)

  1,4 mln

  43,6(3.2%)

  1,3 mln

  40,6(3.8%)

  1,4 mln

  42,9(4%)

  1,2 mln

  38,7(3.5%)

  1,2 mln

  38,6(2.8%)

  1,1 mln

  33,5(3%)

  969,5 tys

  30,7(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  312,9 tys

  9,8(0.9%)

  294,2 tys

  9,2(0.7%)

  513,5 tys

  15,8(1.5%)

  397,9 tys

  12,3(1.2%)

  343,3 tys

  10,7(1%)

  472,9 tys

  14,8(1.1%)

  406,0 tys

  12,8(1.1%)

  589,2 tys

  18,7(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  91,4 tys

  2,8(0.3%)

  243,2 tys

  7,6(0.6%)

  381,8 tys

  11,7(1.1%)

  457,6 tys

  14,2(1.3%)

  351,1 tys

  10,9(1%)

  246,7 tys

  7,7(0.6%)

  215,8 tys

  6,8(0.6%)

  172,7 tys

  5,5(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  154,4 tys

  4,8(0.4%)

  131,9 tys

  4,1(0.3%)

  125,4 tys

  3,8(0.4%)

  189,4 tys

  5,9(0.5%)

  138,3 tys

  4,3(0.4%)

  140,5 tys

  4,4(0.3%)

  181,9 tys

  5,7(0.5%)

  135,8 tys

  4,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,9(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,3 tys

  2,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,6 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,0 tys

  0,3(0%)

  6,8 tys

  0,2(0%)

  5,5 tys

  0,2(0%)

  18,3 tys

  0,6(0.1%)

  51,8 tys

  1,6(0.1%)

  33,2 tys

  1,0(0.1%)

  41,3 tys

  1,3(0.1%)

  35,6 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  68,0 tys

  2,1(0.2%)

  8,6 tys

  0,3(0%)

  25,0 tys

  0,8(0.1%)

  16,1 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,3(0%)

  27,5 tys

  0,9(0.1%)

  20,2 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,5 tys

  0,8(0.1%)

  30,4 tys

  1,0(0.1%)

  21,2 tys

  0,7(0.1%)

  29,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  94,0 tys

  2,9(0.2%)

  71,6 tys

  2,2(0.2%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  9,0 tys

  0,3(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  17,5 tys

  0,5(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,2 tys

  0,4(0%)

  35,4 tys

  1,1(0.1%)

  141,7 tys

  4,4(0.4%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  70,5 tys

  2,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  102,8 tys

  3,2(0.3%)

  14,0 tys

  0,4(0%)

  50,4 tys

  1,5(0.1%)

  40,0 tys

  1,2(0.1%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  37,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łosickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,4 mln

  1,0 tys(100%)

  38,9 mln

  1,2 tys(100%)

  33,9 mln

  1,0 tys(100%)

  34,5 mln

  1,1 tys(100%)

  37,1 mln

  1,2 tys(100%)

  42,6 mln

  1,3 tys(100%)

  39,3 mln

  1,2 tys(100%)

  32,9 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,3 mln

  507(50.2%)

  17,5 mln

  548(45%)

  18,2 mln

  558(53.7%)

  18,2 mln

  562(52.7%)

  20,8 mln

  647(56.1%)

  21,2 mln

  664(49.8%)

  20,0 mln

  628(50.8%)

  19,5 mln

  618(59.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,8 mln

  86,7(8.6%)

  3,7 mln

  114(9.4%)

  2,7 mln

  84,1(8.1%)

  3,0 mln

  93,2(8.7%)

  3,3 mln

  102(8.9%)

  9,0 mln

  280(21%)

  6,2 mln

  195(15.8%)

  3,8 mln

  121(11.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,1 mln

  64,5(6.4%)

  2,1 mln

  67,0(5.5%)

  2,4 mln

  74,5(7.2%)

  2,7 mln

  82,1(7.7%)

  3,0 mln

  92,2(8%)

  3,3 mln

  103(7.7%)

  3,5 mln

  110(8.9%)

  3,8 mln

  119(11.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  808,0 tys

  25,2(2.5%)

  882,7 tys

  27,6(2.3%)

  941,4 tys

  28,9(2.8%)

  1,5 mln

  47,7(4.5%)

  1,1 mln

  33,5(2.9%)

  921,2 tys

  28,8(2.2%)

  988,6 tys

  31,1(2.5%)

  958,0 tys

  30,4(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  957,4 tys

  29,9(3%)

  1,0 mln

  32,4(2.7%)

  1,1 mln

  33,1(3.2%)

  1,1 mln

  35,4(3.3%)

  1,2 mln

  38,7(3.4%)

  1,2 mln

  38,6(2.9%)

  1,1 mln

  33,5(2.7%)

  919,5 tys

  29,2(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,7 mln

  241(23.9%)

  11,3 mln

  355(29.2%)

  4,5 mln

  139(13.4%)

  5,4 mln

  168(15.7%)

  4,6 mln

  142(12.3%)

  2,6 mln

  80,0(6%)

  4,7 mln

  147(11.9%)

  769,1 tys

  24,4(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  625,1 tys

  19,5(1.9%)

  1,1 mln

  33,7(2.8%)

  1,4 mln

  42,8(4.1%)

  848,2 tys

  26,3(2.5%)

  982,8 tys

  30,6(2.7%)

  924,7 tys

  28,9(2.2%)

  635,7 tys

  20,0(1.6%)

  671,0 tys

  21,3(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  312,9 tys

  9,8(1%)

  294,2 tys

  9,2(0.8%)

  855,5 tys

  26,3(2.5%)

  536,6 tys

  16,6(1.6%)

  561,2 tys

  17,5(1.5%)

  611,5 tys

  19,1(1.4%)

  611,5 tys

  19,2(1.6%)

  667,9 tys

  21,2(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  76,6 tys

  2,4(0.2%)

  295,8 tys

  9,3(0.8%)

  219,8 tys

  6,7(0.6%)

  141,2 tys

  4,4(0.4%)

  332,4 tys

  10,4(0.9%)

  142,3 tys

  4,4(0.3%)

  663,0 tys

  20,9(1.7%)

  653,5 tys

  20,7(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  271,1 tys

  8,5(0.8%)

  74,3 tys

  2,3(0.2%)

  101,7 tys

  3,1(0.3%)

  203,9 tys

  6,3(0.6%)

  964,0 tys

  30,0(2.6%)

  2,3 mln

  73,0(5.5%)

  457,6 tys

  14,4(1.2%)

  455,7 tys

  14,4(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  178,9 tys

  5,6(0.6%)

  69,3 tys

  2,2(0.2%)

  49,0 tys

  1,5(0.1%)

  39,1 tys

  1,2(0.1%)

  35,2 tys

  1,1(0.1%)

  31,4 tys

  1,0(0.1%)

  113,5 tys

  3,6(0.3%)

  250,6 tys

  7,9(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  91,4 tys

  2,8(0.3%)

  27,0 tys

  0,8(0.1%)

  45,1 tys

  1,4(0.1%)

  63,0 tys

  1,9(0.2%)

  62,9 tys

  2,0(0.2%)

  159,9 tys

  5,0(0.4%)

  198,0 tys

  6,2(0.5%)

  165,2 tys

  5,2(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,9(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  134,4 tys

  4,2(0.4%)

  114,8 tys

  3,6(0.3%)

  105,5 tys

  3,2(0.3%)

  132,7 tys

  4,1(0.4%)

  116,9 tys

  3,6(0.3%)

  116,3 tys

  3,6(0.3%)

  135,1 tys

  4,3(0.3%)

  112,2 tys

  3,6(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  170,7 tys

  5,3(0.4%)

  109,8 tys

  3,4(0.3%)

  89,1 tys

  2,8(0.3%)

  72,4 tys

  2,3(0.2%)

  70,6 tys

  2,2(0.2%)

  45,0 tys

  1,4(0.1%)

  46,5 tys

  1,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  103,0 tys

  3,2(0.3%)

  14,2 tys

  0,4(0%)

  108,5 tys

  3,3(0.3%)

  40,1 tys

  1,2(0.1%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  37,9 tys

  1,2(0.1%)

  53,7

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  171,3 tys

  5,4(0.4%)

  973,0 tys

  29,9(2.9%)

  433,7 tys

  13,4(1.3%)

  33,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  10,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łosicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 659 mieszkańców powiatu łosickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 768 kobiet oraz 3 891 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 15,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,2% mieszkańców powiatu łosickiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 29,6% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łosickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łosickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz podstawowe ukończone (28,3%).

  16,9% mieszkańców powiatu łosickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 773 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,76.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,1% wśród dziewczyn i 10,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 104,40.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,6% mieszkańców powiatu łosickiego w wieku potencjalnej nauki (34,1% kobiet i 33,2% mężczyzn).

 • 11,5% Wykształcenie wyższe
 • powiat łosicki
  11,5%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 14,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. łosicki
  28,3%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,1%
  Mazowieckie
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. łosicki
  15,1%
  Województwo
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat łosicki
  22,2%
  Mazowieckie
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 15,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,5%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 29,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  29,6%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  19,3%
 • 30,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 33,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,9%
  Mazowieckie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 773 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  773,0
  woj. mazowieckie
  880,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,99
  Mazowieckie
  0,95
  Kraj
  1,01
 •  
 • 65,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 65,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. łosicki
  93,76
  woj. mazowieckie
  100,57
  Polska
  96,62
 • 91,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,87
  woj. mazowieckie
  95,87
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,0
  Województwo
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 • 13 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13
 •  
 • 168,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 149,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 104,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. łosicki
  104,40
  Mazowieckie
  105,11
  Cały kraj
  100,01
 • 94,61 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat łosicki
  94,61
  woj. mazowieckie
  95,78
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat łosicki
  19,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 89,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 66,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łosickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat łosicki
  28,0
  Województwo
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 28 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 28
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 24,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  25,0
  woj. mazowieckie
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 38,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 23,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łosicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łosicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łosicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łosickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie łosickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 180)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie łosickim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie łosickim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 215 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 161 (uczestnicy: 23 564)
  • seanse filmowe: 41 (uczestnicy: 4 149)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 550)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 440)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 9 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 1 725)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 1 220)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 1 550)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 1 150)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 450)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 1 470)
  • inne: 3 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 515)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 94)
  • taneczne: 10 (członkowie: 214)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 60)
  • teatralne: 7 (członkowie: 46)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 26)
  • inne: 5 (członkowie: 75)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 409)
  • teatralne: 7 (członkowie: 41)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 41)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 53)
  • taneczne: 11 (członkowie: 204)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie łosickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 40 miejscami na widowni. Odbyło się 126 seansów, na które przyszło 2 704 widzów, w tym 24 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 317 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie łosickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 4 zwiedzających, co daje 1 oaobę zwiedzającą muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łosickim działało 10 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 114 674 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 13 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 127 233 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 41
  • dostępne dla czytelników: 33
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 32
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 6
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łosickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 32 031 wolumenów w tym ziobry specjalne: 462. Odnotowano 768 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 651 wolumenów. Odnotowano 1 203 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łosickim działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 199 członków. Zarejestrowano 168 ćwiczących (mężczyźni: 101, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 101, dziewczęta do lat 18: 66). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łosickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)