Łazy w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja)

Łazy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łazy to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łazy.
 • 6 948 Liczba mieszkańców
 • 8,6 km² Powierzchnia
 • 807,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1967 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SZA Tablice rejestracyjne
 • Maciej Kaczyński Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.394850.4271 Współrzędne GPS
 • 2416054 TERYT (TERC)
 • 0941197 SIMC
Herb miasta Łazy
Łazy herb

Łazy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-450Poczta Łazy 001, ul. Kościuszki Tadeusza 72
42-450Skrytki Pocztowe Poczta Łazy 001, ul. Kościuszki Tadeusza 72
42-453Poczta Łazy 003, ul. Spółdzielcza 5

Łazy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łazach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Łazach
(32) 672-94-22
(32) 672-94-48
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy
ZUS Inspektorat w Zawierciu (podlega pod: ZUS Oddział w Sosnowcu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Blanowska 2
42-400 Zawiercie

Łazy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Łazy jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 948, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 4,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 32 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  24,0% mieszkańców Łaz jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,7% to wdowy/wdowcy.

  Łazy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,3 na 1000 mieszkańców Łaz. W 2016 roku urodziło się 60 dzieci, w tym 56,7% dziewczynek i 43,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 271 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,2% zgonów w Łazach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w Łazach były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łaz przypada 11.92 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 73 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 71 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łaz 2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,5% mieszkańców Łaz jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łaz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 6 948 Liczba mieszkańców
 • 3 585 Kobiety
 • 3 363 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łazach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łazach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łazach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łaz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Łazy
  42,5 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łazy, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łaz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,0% Kawalerowie/Panny
 • Łazy
  24,0%
  woj. śląskie
  27,1%
  Cała Polska
  28,8%
 • 18,5% Kobiety
  (Panny)
 • 30,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,1%
  śląskie
  57,5%
  Kraj
  55,8%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,7% Wdowcy/Wdowy
 • Łazy
  11,6%
  woj. śląskie
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 19,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Łazy
  4,4%
  Województwo
  5,1%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  woj. śląskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łazach w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Łazy
  4,6
  Województwo
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  1,7
  woj. śląskie
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 32 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łazach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,3
  Województwo
  -1,4
  Kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łazach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łazach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łazach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łazach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60 Urodzenia żywe
 • 34 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 26 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,7%
  43,3%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,6
  woj. śląskie
  9,4
  Cały kraj
  10,0
 • 38,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Łazy
  38,5
  Województwo
  40,2
  Cała Polska
  41,7
 • 8.95 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.95
 • 54.57 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.57
 • 100.64 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100.64
 • 70.03 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.03
 • 26.25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.25
 • 6.24 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.24
 • 3 271 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 206 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 331 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 271 g
  śląskie
  3 311 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 295 Waga 3500g - 3999g
 • 295
 • 409 Waga 3000g - 3499g
 • 409
 • 208 Waga 2500g - 2999g
 • 208
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,33
  śląskie
  1,32
  Cały kraj
  1,36
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  śląskie
  0,64
  Polska
  0,66
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,67
  śląskie
  0,87
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w Łazach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 83 Zgony
 • 44 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,0%
  47,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Łazy
  11,9
  Województwo
  10,7
  Polska
  10,1
 • 149,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  149,7
  woj. śląskie
  114,5
  Cały kraj
  101,5
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,9
  Województwo
  4,4
  Kraj
  4,0
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,1
  woj. śląskie
  3,6
  Kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,8
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zawierciańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,7%
  woj. śląskie
  46,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 24,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,8%
  śląskie
  27,5%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,4%
  śląskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  9,5
  Kraj
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  81,1
  Kraj
  74,3
 • 325,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  325,1
  Województwo
  302,7
  Polska
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,0
  Kraj
  261,6
 • 652,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 702,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 599,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  652,7
  Województwo
  508,0
  Kraj
  469,0
 • 123,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 71,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 174,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  123,3
  śląskie
  96,0
  Kraj
  87,7
 • 46,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  46,6
  Województwo
  37,6
  Cała Polska
  31,8
 • 19,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Łazy
  19,3
  Województwo
  9,2
  Cały kraj
  8,0
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,6%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 73 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 71 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łazach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łazy, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łazy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Łazach oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łazach to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Łazach to 137,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 0,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,86
  woj. śląskie
  2,42
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 6 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 33 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Łazy
  5,50
  woj. śląskie
  4,66
  Polska
  3,96
 • 4,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Łazy
  4,75
  Województwo
  11,26
  Kraj
  16,85
 • 822 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 137,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  137,0 m2
  woj. śląskie
  116,4 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Łazy
  0,12 m2
  Województwo
  0,28 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łazy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Łazach na 1000 mieszkańców pracuje 128 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łazach wynosiło w 2016 roku 23,7% (26,4% wśród kobiet i 21,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łazach wynosi 3 840,22 PLN, co odpowiada 89.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łaz 1 055 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 023 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -32.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Łaz pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,7% w przemyśle i budownictwie, a 13,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 128 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  128,0
  śląskie
  265,0
  Polska
  240,0
 • 23,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 26,4% Kobiety
 • 21,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  23,7%
  Województwo
  6,6%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łazach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łazach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łazach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 840 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Łazy
  3 840 PLN
  woj. śląskie
  4 295 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łazach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 055 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 023 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -32 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,97 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Przemysł i budownictwo
 • 18,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 36,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łazach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 888 Pracujący ogółem
 • 414 Kobiety
 • 474 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łazach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łazy, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  59,9
  woj. śląskie
  61,8
  Cały kraj
  61,7
 • 34,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,5
  woj. śląskie
  34,5
  Polska
  32,7
 • 135,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  135,6
  Województwo
  126,9
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łazy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Łazach stwierdzono szacunkowo 124 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łazach wynosi 80,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łaz najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,25 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 9,11 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,02 (89%), drogowe - 2,15 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łaz.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 124 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 124
 • 71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 71
 • 35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 35
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 63 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 63
 • 17,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,83
  woj. śląskie
  23,18
  Polska
  19,48
 • 10,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,25
  woj. śląskie
  14,32
  Cały kraj
  12,76
 • 5,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,02
  śląskie
  6,09
  Cały kraj
  3,91
 • 2,15 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,15
  Województwo
  1,84
  Cała Polska
  1,91
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Łazy
  0,32
  woj. śląskie
  0,63
  Kraj
  0,47
 • 9,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,11
  woj. śląskie
  12,05
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  81%
  woj. śląskie
  71%
  Kraj
  67%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  śląskie
  58%
  Polska
  55%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  90%
  śląskie
  89%
  Cały kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Łazy
  95%
  Województwo
  79%
  Kraj
  83%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  67%
  Województwo
  53%
  Polska
  46%

Łazy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Łaz wyniosła w 2015 roku 47,0 mln złotych, co daje 2,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.2% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Łaz - 35% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,9 mln złotych, czyli 10,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łaz wyniosła w 2015 roku 44,3 mln złotych, co daje 2,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 20.4% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.3%). W budżecie Łaz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 790 złotych na mieszkańca (28,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,5%.
 • Wydatki budżetu w Łazach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łaz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łaz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,7 mln

  1,8 tys(100%)

  34,6 mln

  2,2 tys(100%)

  41,9 mln

  2,6 tys(100%)

  46,5 mln

  2,9 tys(100%)

  50,5 mln

  3,1 tys(100%)

  45,1 mln

  2,8 tys(100%)

  46,1 mln

  2,9 tys(100%)

  47,0 mln

  2,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,8 mln

  1,6 tys(41.1%)

  13,0 mln

  1,8 tys(37.6%)

  14,4 mln

  2,0 tys(34.4%)

  14,5 mln

  2,0 tys(31.3%)

  15,1 mln

  2,1 tys(29.9%)

  15,3 mln

  2,2 tys(33.8%)

  15,1 mln

  2,2 tys(32.7%)

  16,4 mln

  2,4 tys(35%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  628(15.7%)

  4,7 mln

  658(13.5%)

  5,2 mln

  728(12.4%)

  5,3 mln

  741(11.5%)

  5,5 mln

  783(11%)

  6,3 mln

  891(13.9%)

  6,5 mln

  929(14.1%)

  6,5 mln

  926(13.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  548(13.7%)

  4,9 mln

  687(14.1%)

  4,7 mln

  657(11.2%)

  4,4 mln

  612(9.5%)

  4,8 mln

  680(9.5%)

  5,3 mln

  751(11.7%)

  5,6 mln

  799(12.1%)

  5,7 mln

  818(12.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  171(4.3%)

  2,9 mln

  407(8.4%)

  3,4 mln

  472(8%)

  3,4 mln

  472(7.3%)

  4,0 mln

  569(8%)

  3,3 mln

  473(7.4%)

  3,4 mln

  493(7.5%)

  4,2 mln

  595(8.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  176(4.4%)

  1,9 mln

  269(5.5%)

  3,7 mln

  523(8.9%)

  1,2 mln

  167(2.6%)

  3,0 mln

  418(5.9%)

  3,0 mln

  430(6.7%)

  2,3 mln

  330(5%)

  3,6 mln

  521(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  212(5.3%)

  1,4 mln

  196(4%)

  3,3 mln

  463(7.9%)

  10,1 mln

  1,4 tys(21.8%)

  11,0 mln

  1,6 tys(21.8%)

  2,0 mln

  280(4.4%)

  2,5 mln

  357(5.4%)

  3,0 mln

  436(6.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  156(3.9%)

  1,8 mln

  247(5.1%)

  1,9 mln

  273(4.7%)

  1,1 mln

  152(2.4%)

  1,5 mln

  206(2.9%)

  4,9 mln

  701(11%)

  1,6 mln

  230(3.5%)

  2,7 mln

  384(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  167(4.2%)

  1,4 mln

  193(4%)

  1,3 mln

  186(3.2%)

  1,3 mln

  187(2.9%)

  1,3 mln

  177(2.5%)

  1,2 mln

  173(2.7%)

  1,8 mln

  253(3.8%)

  1,6 mln

  224(3.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  870,0 tys

  122(3%)

  601,0 tys

  84,3(1.7%)

  793,6 tys

  111(1.9%)

  1,1 mln

  150(2.3%)

  1,4 mln

  199(2.8%)

  1,2 mln

  172(2.7%)

  1,1 mln

  165(2.5%)

  922,0 tys

  132(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  388,3 tys

  54,2(1.4%)

  1,2 mln

  170(3.5%)

  449,4 tys

  63,0(1.1%)

  733,1 tys

  102(1.6%)

  327,9 tys

  46,3(0.6%)

  810,2 tys

  115(1.8%)

  225,6 tys

  32,4(0.5%)

  708,3 tys

  102(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  482,9 tys

  67,4(1.7%)

  421,4 tys

  59,1(1.2%)

  442,5 tys

  62,0(1.1%)

  524,0 tys

  72,9(1.1%)

  544,2 tys

  76,8(1.1%)

  551,1 tys

  78,2(1.2%)

  630,0 tys

  90,4(1.4%)

  516,4 tys

  74,0(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  142,5 tys

  19,9(0.5%)

  124,1 tys

  17,4(0.4%)

  1,5 mln

  205(3.5%)

  343,6 tys

  47,8(0.7%)

  9,0 tys

  1,3(0%)

  84,9 tys

  12,0(0.2%)

  497,2 tys

  71,3(1.1%)

  284,9 tys

  40,8(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,8 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,6 tys

  10,5(0.2%)

  12,3 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 mln

  474(7.2%)

  280,2 tys

  40,2(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  88,1 tys

  12,3(0.3%)

  104,4 tys

  14,6(0.3%)

  482,9 tys

  67,7(1.2%)

  2,1 mln

  295(4.6%)

  1,8 mln

  252(3.5%)

  778,5 tys

  110(1.7%)

  1,0 mln

  149(2.3%)

  242,2 tys

  34,7(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  166,0 tys

  23,2(0.6%)

  168,2 tys

  23,6(0.5%)

  181,9 tys

  25,5(0.4%)

  188,4 tys

  26,2(0.4%)

  206,0 tys

  29,1(0.4%)

  225,6 tys

  32,0(0.5%)

  229,6 tys

  32,9(0.5%)

  208,3 tys

  29,9(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,5 tys

  0,3(0%)

  30,7 tys

  4,3(0.1%)

  75,4 tys

  10,6(0.2%)

  30,8 tys

  4,3(0.1%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  84,2 tys

  12,1(0.2%)

  103,6 tys

  14,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  7,0 tys

  1,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  262

  0,0(0%)

  594

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,3 tys

  13,2(0.2%)

  194,2 tys

  27,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  200

  0,0(0%)

  12,0 tys

  1,7(0%)

  400

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  225

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łazach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łaz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łaz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,1 mln

  1,9 tys(100%)

  32,0 mln

  2,0 tys(100%)

  36,1 mln

  2,2 tys(100%)

  40,7 mln

  2,5 tys(100%)

  48,6 mln

  3,0 tys(100%)

  43,8 mln

  2,7 tys(100%)

  53,5 mln

  3,3 tys(100%)

  44,3 mln

  2,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,3 mln

  2,0 tys(47.4%)

  14,2 mln

  2,0 tys(44.5%)

  14,5 mln

  2,0 tys(40.1%)

  15,7 mln

  2,2 tys(38.5%)

  17,1 mln

  2,4 tys(35.3%)

  18,3 mln

  2,6 tys(41.8%)

  19,9 mln

  2,9 tys(37.2%)

  20,5 mln

  2,9 tys(46.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,2 mln

  1,3 tys(30.5%)

  8,2 mln

  1,2 tys(25.7%)

  9,1 mln

  1,3 tys(25.3%)

  9,2 mln

  1,3 tys(22.6%)

  9,9 mln

  1,4 tys(20.3%)

  9,9 mln

  1,4 tys(22.7%)

  10,3 mln

  1,5 tys(19.2%)

  10,7 mln

  1,5 tys(24.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  473(11.3%)

  3,6 mln

  499(11.1%)

  3,8 mln

  539(10.7%)

  3,7 mln

  514(9.1%)

  4,1 mln

  574(8.4%)

  4,5 mln

  633(10.2%)

  4,7 mln

  669(8.7%)

  4,5 mln

  651(10.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  238(5.7%)

  2,8 mln

  386(8.6%)

  2,0 mln

  284(5.6%)

  1,2 mln

  161(2.8%)

  2,2 mln

  309(4.5%)

  3,5 mln

  498(8%)

  12,8 mln

  1,8 tys(24%)

  2,3 mln

  332(5.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  622,2 tys

  86,9(2.1%)

  1,5 mln

  215(4.8%)

  1,8 mln

  249(4.9%)

  1,8 mln

  256(4.5%)

  3,2 mln

  448(6.5%)

  2,0 mln

  284(4.6%)

  1,7 mln

  238(3.1%)

  1,7 mln

  237(3.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,3 tys

  1,9(0%)

  7,8 tys

  1,1(0%)

  1,5 mln

  210(4.2%)

  6,7 mln

  932(16.4%)

  9,7 mln

  1,4 tys(20%)

  930,7 tys

  132(2.1%)

  158,2 tys

  22,7(0.3%)

  1,5 mln

  212(3.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  44,1 tys

  6,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  199(2.6%)

  1,0 mln

  148(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  300,6 tys

  42,0(1%)

  326,1 tys

  45,7(1%)

  452,0 tys

  63,4(1.3%)

  563,2 tys

  78,4(1.4%)

  622,4 tys

  87,8(1.3%)

  375,8 tys

  53,3(0.9%)

  715,5 tys

  103(1.3%)

  837,8 tys

  120(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  204,4 tys

  28,5(0.7%)

  859,1 tys

  120(2.7%)

  559,1 tys

  78,4(1.5%)

  267,4 tys

  37,2(0.7%)

  274,9 tys

  38,8(0.6%)

  1,4 mln

  202(3.3%)

  485,6 tys

  69,7(0.9%)

  450,9 tys

  64,6(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  59,7 tys

  8,3(0.2%)

  70,9 tys

  9,9(0.2%)

  229,1 tys

  32,1(0.6%)

  35,2 tys

  4,9(0.1%)

  1,2 mln

  175(2.6%)

  871,4 tys

  124(2%)

  433,2 tys

  62,1(0.8%)

  332,8 tys

  47,7(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  83,0 tys

  11,6(0.3%)

  110,7 tys

  15,5(0.3%)

  1,5 mln

  204(4%)

  337,1 tys

  46,9(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,8 tys

  6,2(0.1%)

  472,1 tys

  67,7(0.9%)

  115,6 tys

  16,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,5 tys

  0,3(0%)

  30,7 tys

  4,3(0.1%)

  75,4 tys

  10,6(0.2%)

  30,8 tys

  4,3(0.1%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  84,2 tys

  12,1(0.2%)

  103,6 tys

  14,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  150,1 tys

  21,0(0.5%)

  114,4 tys

  16,0(0.4%)

  110,4 tys

  15,5(0.3%)

  102,3 tys

  14,2(0.3%)

  117,1 tys

  16,5(0.2%)

  140,8 tys

  20,0(0.3%)

  117,2 tys

  16,8(0.2%)

  102,4 tys

  14,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  12,7 tys

  1,8(0%)

  6,1 tys

  0,8(0%)

  6,3 tys

  0,9(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,2 tys

  13,6(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,0 tys

  12,5(0.2%)

  231,0 tys

  33,1(0.4%)

  14,1 tys

  2,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,0 tys

  1,7(0%)

  200,9 tys

  28,2(0.6%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  800

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  200,9 tys

  28,5(0.5%)

  1 000

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  262

  0,0(0%)

  594

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  140

  0,0(0%)

  145

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  883

  0,1(0%)

  28,6 tys

  4,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  57,0 tys

  8,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  419,8 tys

  58,9(1.2%)

  1,1 mln

  152(2.7%)

  145,5 tys

  20,5(0.3%)

  1,5 mln

  215(3.5%)

  13,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łazy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1 419 mieszkańców Łaz jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 687 kobiet oraz 732 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Łaz, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Łaz mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łazach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz średnie zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  17,3% mieszkańców Łaz w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 665 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,16.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 128,83.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,9% mieszkańców Łaz w wieku potencjalnej nauki (25,6% kobiet i 26,2% mężczyzn).

 • 16,0% Wykształcenie wyższe
 • Łazy
  16,0%
  woj. śląskie
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 17,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,3%
  śląskie
  34,2%
  Kraj
  33,3%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Łazy
  12,0%
  woj. śląskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,7%
  śląskie
  20,2%
  Cały kraj
  18,1%
 • 18,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,9%
  śląskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 16,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Łazy
  4,8%
  woj. śląskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,3%
  woj. śląskie
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,6%
  woj. śląskie
  0,9%
  Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 665 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Łazy
  665,0
  woj. śląskie
  879,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,05
  Województwo
  0,99
  Polska
  1,12
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łazach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łazach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  32 672-94-59
  32 672-94-59
  ul. Topolowa 9
  42-450 Łazy
  716013
 • Szkoły podstawowe w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 94,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Łazy
  94,16
  Województwo
  92,73
  Polska
  90,94
 • 93,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,72
  śląskie
  91,78
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łazy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łazy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 80,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 71,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łazach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łazach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1
  Publiczna
  32 672-94-12
  ul. Kościuszki 46
  42-450 Łazy
  12254-
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
  Publiczna
  32 672-96-42
  32 672-96-42
  ul. 19 STYCZNIA 14
  42-450 Łazy
  815516
 • Szkoły gimnazjalne w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 128,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Łazy
  128,83
  Województwo
  99,44
  Cała Polska
  98,90
 • 124,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  124,54
  woj. śląskie
  91,39
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Łazy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Łazy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  21,0
  śląskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Łazach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łazach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Nr 1 im.St.Konarskiego (Stanisław Konarski)
  Publiczne
  32 673-39-07
  32 673-39-07
  ul. Szkolna 2
  42-450 Łazy
  9197-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Łazach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Łazy
  29,0
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 29 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 29
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  23,0
  Województwo
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Łazach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łazach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole
  Publiczne
  32 672-93-21
  32 672-93-21
  ul. Fabryczna 1A
  42-450 Łazy
  6154-
  Technikum w Zespole (prof. Roman Gostkowski)
  Publiczne
  32 672-93-21
  32 672-93-21
  ul. Fabryczna 1A
  42-450 Łazy
  6103-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych (prof. Roman Gostkowski)
  Publiczna
  32 672-93-21
  32 672-93-21
  ul. Fabryczna 1A
  42-450 Łazy
  14-
 • Edukacyjne grupy wieku w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łazy, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łazy, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łazy, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łazy - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Łazy i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łazy nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 78droga krajowa nr 78(granica (Czechy) - Chałupki - Zabełków - Olza - Dworek - Gorzyce - Kraskowiec - Turza Śląska - Wodzisław Śląski - Radlin - Rybnik - Wilcza - Kuźnia Nieborowska - Nieborowice - Gliwice - Czekanów - Zabrze - Wieszowa - Bytom - Tarnowskie Góry - Nakło - Świerklaniec - Niezdara - Tąpkowice - Celiny - Pyrzowice - Mierzęcice - Boguchwałowice - Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów - Żerkowice - Lgota Murowana - Kroczyce - Siemięrzyce - Pradła - Grabiec - Szczekociny - Goleniowy - Moskorzew - Damiany - Chlewice - Jaronowice - Ślęcin - Nagłowice - Prząsław - Sudół - Jędrzejów - Piaski - Borki - Jasionna - Motkowice - Kije - Lipnik - Marynka - Żydów - Holendry - Przededworze - Chmielnik)
  • DW 790droga wojewódzka nr 790(Dąbrowa Górnicza - Niegowonice - Mitręga - Ogrodzieniec - Podzamcze - Morusy - Biskupice - Pilica)
  • DW 791droga wojewódzka nr 791(Trzebinia - Myślachowice - Lgota - Niesułowice - Żurada - Olkusz - Klucze - Ryczówek - Rodaki - Ogrodzieniec - Fugasówka - Zawiercie - Myszków - Postep - Lgota-Nadwarcie - Żarki-Letnisko - Masłońskie - Poraj - Osiny - Poczesna)
  • DW 796droga wojewódzka nr 796(Zawiercie - Turza - Ciągowice - Wysoka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łazy przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
  • LK 154Linia kolejowa nr 154: Łazy - Dąbrowa Górnicza Towarowa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łazy - Dąbrowa Górnicza Towarowa)
  • LK 160Linia kolejowa nr 160: Zawiercie ZW - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice ZA T3 [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zawiercie - Łazy - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice)
  • LK 186Linia kolejowa nr 186: Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice T4 [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zawiercie - Łazy - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łazach istnieje 109 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 19 Stycznia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bory

  ul. Brzezina

  ul. Brzozowa

  ul. Cmentarna

  ul. Cudowna

  ul. Częstochowska

  ul. Dworcowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. F. Chopina

  ul. Fabryczna

  ul. Folwarczna

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Gajowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Grzybowa

  ul. Gzichów

  ul. Górna

  ul. Głazówka

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Jana Karskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jasna

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Kamienna

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kolewrot

  ul. Kolorowa

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Ks. Adama Opalskiego

  ul. Ks. Mieczysława Szostka

  ul. Kwiatowa

  ul. Laskowa

  ul. Leśna

  ul. Leśniczówka

  ul. Lipowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mała

  ul. Michała Poleskiego

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miodowa

  ul. Mokra

  ul. Młynek

  ul. Ogrodowa

  ul. Okólna

  ul. P. Skargi

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  ul. Podmiejska

  ul. Polna

  ul. Posterunek II

  ul. Projektowana

  ul. Północna

  ul. Racławicka

  ul. Rokicka

  ul. Rolnicza

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Różana

  Skwer Jana Pawła II

  ul. Sosnowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stara Cementownia

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Tartaczna

  ul. Topolowa

  ul. Trójkąt

  ul. Wesoła

  ul. Wichrowa

  ul. Wiejska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wschodnia

  ul. Wysocka

  ul. Wyzwolenia

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zachodnia

  ul. Zamknięta

  ul. Zawierciańska

  ul. Zielona

  ul. Zofii Nałkowskiej

  ul. gen. Maczka

  ul. Łąkowa

  ul. Źródlana