Powiat głubczycki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat głubczycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 46 695 Liczba mieszkańców
 • 673 km2 Powierzchnia
 • 70 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 45,8% Stopa urbanizacji
 • Józef Kozina Starosta
 • ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce Adres starostwa powiatowego
 • OGL Tablice rejestracyjne
Powiat głubczycki na mapie
Identyfikatory
 • 1602 TERYT (TERC)
Herb powiatu głubczyckiego
powiat głubczycki herb

powiat głubczycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach
77 471 08 50
77 471 08 52
Kołłątaja 4
48-100 Głubczyce
Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach
77-47-10-203
77-47-10-245
Chrobrego 6
48-100 Głubczyce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głubczycach
77-55-03-601
77-55-036-03
Powstańców 4
48-100 Głubczyce
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głubczycach
77-47-10-717
77-47-10-718
Grunwaldzka 1b
48-100 Głubczyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głubczycach
77-48-52-662
77-48-52-662
Grunwaldzka 1a
48-100 Głubczyce
Starostwo Powiatowe w Głubczycach
(77) 405-36-60
(77) 405-36-61
ul. Kochanowskiego
48-100 Głubczyce

Powiat głubczycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie głubczyckim oddano do użytku 30 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,64 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 96,7% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 3,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie głubczyckim to 5,37 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie głubczyckim to 171,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie głubczyckim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 30 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 0,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  1,73
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 29 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 96,7%
  3,3%
 • 161 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,37 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. głubczycki
  5,37
  Województwo
  5,01
  Cały kraj
  4,13
 • 3,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  3,43
  Województwo
  8,66
  Cały kraj
  15,89
 • 5 154 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 171,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. głubczycki
  171,8 m2
  woj. opolskie
  130,8 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat głubczycki
  0,11 m2
  Opolskie
  0,23 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat głubczycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat głubczycki ma 46 695 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 9,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu głubczyckiego zawarli w 2015 roku 242 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców powiatu głubczyckiego jest stanu wolnego, 54,2% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat głubczycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -248. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,3 na 1000 mieszkańców powiatu głubczyckiego. W 2015 roku urodziło się 353 dzieci, w tym 46,5% dziewczynek i 53,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 299 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 49,0% zgonów w powiecie głubczyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w powiecie głubczyckim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu głubczyckiego przypada 12.78 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 538 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 659 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu głubczyckiego -121. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,0% mieszkańców powiatu głubczyckiego jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu głubczyckiego

 • 46 695 Liczba mieszkańców
 • 23 912 Kobiety
 • 22 783 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie głubczyckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie głubczyckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie głubczyckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu głubczyckiego w latach 2017-2050

 • 32 097 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 16 231 Kobiety
 • 15 866 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie głubczyckim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie głubczyckim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie głubczyckim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu głubczyckiego

 • 42,3 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. głubczycki
  42,3 lat
  woj. opolskie
  42,1 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat głubczycki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu głubczyckiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat głubczycki
  29,1%
  woj. opolskie
  28,3%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,2%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,2%
  Opolskie
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,0%
  Opolskie
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 18,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat głubczycki
  4,2%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • powiat głubczycki
  1,5%
  Opolskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie głubczyckim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie głubczyckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. głubczycki
  5,1
  Opolskie
  4,9
  Cała Polska
  4,9
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  1,5
  Opolskie
  1,7
  Cały kraj
  1,8
 • 242 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie głubczyckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie głubczyckim

 • -248 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -118 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -130 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,3
  woj. opolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -0,7
 • -4,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie głubczyckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie głubczyckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie głubczyckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie głubczyckim w roku 2015

 • 353 Urodzenia żywe
 • 164 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 189 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,5%
  53,5%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,5
  Opolskie
  8,3
  Cała Polska
  9,6
 • 32,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat głubczycki
  32,9
  Województwo
  34,3
  Kraj
  40,1
 • 10.07 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.07
 • 42.88 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42.88
 • 72.6 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72.6
 • 59.2 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59.2
 • 24.44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24.44
 • 4.6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.6
 • 3 299 gŚrednia waga noworodków
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 332 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 299 g
  Opolskie
  3 355 g
  Kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 89 Waga 3500g - 3999g
 • 89
 • 138 Waga 3000g - 3499g
 • 138
 • 68 Waga 2500g - 2999g
 • 68
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,06 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. głubczycki
  1,06
  Województwo
  1,12
  Cały kraj
  1,29
 • 0,49 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,49
  Opolskie
  0,53
  Polska
  0,63
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat głubczycki
  0,59
  woj. opolskie
  0,79
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie głubczyckim w roku 2015

 • 601 Zgony
 • 282 Kobiety
  (Zgony)
 • 319 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat głubczycki
  12,8
  woj. opolskie
  10,5
  Kraj
  10,3
 • 170,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  170,3
  Województwo
  126,3
  Polska
  106,9
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,8
  Województwo
  4,1
  Cała Polska
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,5
  woj. opolskie
  3,2
  Cały kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie głubczyckim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  43,8%
  Województwo
  45,1%
  Cała Polska
  45,1%
 • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat głubczycki
  25,8%
  Opolskie
  26,9%
  Polska
  26,6%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat głubczycki
  6,8%
  Województwo
  4,3%
  Polska
  5,4%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Cała Polska
  3,9
 • 70,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  70,5
  Cała Polska
  70,2
 • 287,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  287,1
  Województwo
  263,0
  Polska
  260,7
 • 236,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  236,8
  Polska
  248,3
 • 487,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 494,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 480,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  487,7
  Opolskie
  441,6
  Cały kraj
  441,1
 • 85,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 61,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  85,7
  Opolskie
  79,6
  Kraj
  85,7
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  8,2
  Opolskie
  30,5
  Polska
  30,1
 • 4,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  8,2
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat głubczycki
  0,4%
  woj. opolskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 538 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 265 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 273 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 659 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 347 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 312 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -121 Saldo migracji
 • -82 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -121 Saldo migracji wewnętrznych
 • -82 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie głubczyckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie głubczyckim

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat głubczycki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat głubczycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie głubczyckim na 1000 mieszkańców pracuje 175 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie głubczyckim wynosiło w 2015 roku 14,1% (16,9% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie głubczyckim wynosi 3 354,70 PLN, co odpowiada 80.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu głubczyckiego 6 947 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 483 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 464.

  34,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu głubczyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,9% w przemyśle i budownictwie, a 17,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 17,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie głubczyckim

 • 175 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat głubczycki
  175,0
  Województwo
  207,0
  Cały kraj
  232,0
 • 14,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,9% Kobiety
 • 11,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  14,1%
  Województwo
  10,1%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie głubczyckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie głubczyckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie głubczyckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie głubczyckim

 • 3 355 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat głubczycki
  3 355 PLN
  woj. opolskie
  3 793 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie głubczyckim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie głubczyckim

 • 6 947 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 483 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 464 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,79 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie głubczyckim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,9% Przemysł i budownictwo
 • 12,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 35,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 34,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 35,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 34,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,2% Pozostałe
 • 45,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie głubczyckim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie głubczyckim

 • 8 210 Pracujący ogółem
 • 4 166 Kobiety
 • 4 044 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie głubczyckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat głubczycki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,6
  woj. opolskie
  56,7
  Cały kraj
  60,1
 • 33,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat głubczycki
  33,0
  Opolskie
  31,6
  Cały kraj
  31,4
 • 129,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  129,1
  Województwo
  126,1
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat głubczycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie głubczyckim stwierdzono 901 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,16 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie głubczyckim wynosi 75,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu głubczyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 10,93 (wykrywalność 60%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,31 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,51 (92%), drogowe - 1,83 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie głubczyckim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 901 Przestępstwa ogółem
 • 901
 • 532 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 532
 • 259 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 259
 • 86 Przestępstwa drogowe
 • 86
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 514 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 514
 • 19,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,16
  Województwo
  19,95
  Cały kraj
  20,80
 • 11,31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,31
  Województwo
  13,57
  Cały kraj
  13,59
 • 5,51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat głubczycki
  5,51
  Województwo
  3,40
  Kraj
  4,36
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat głubczycki
  1,83
  woj. opolskie
  2,03
  Cały kraj
  1,99
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. głubczycki
  0,34
  Opolskie
  0,49
  Kraj
  0,45
 • 10,93 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,93
  woj. opolskie
  10,71
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat głubczycki
  75%
  Opolskie
  66%
  Kraj
  65%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Opolskie
  55%
  Kraj
  52%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  92%
  woj. opolskie
  82%
  Kraj
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  88%
  Województwo
  79%
  Cała Polska
  82%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat głubczycki
  61%
  Województwo
  45%
  Kraj
  46%

Powiat głubczycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 10 576 mieszkańców powiatu głubczyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 181 kobiet oraz 5 395 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców powiatu głubczyckiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 24,7% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu głubczyckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie głubczyckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,0%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,6%) oraz podstawowe ukończone (21,2%).

  16,0% mieszkańców powiatu głubczyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 827 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,20 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,2% ludności (24,6% wśród dziewczynek i 23,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,64.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,22.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,8% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 14,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,9% mieszkańców powiatu głubczyckiego w wieku potencjalnej nauki (33,9% kobiet i 33,8% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,4%
  woj. opolskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,9% W miastach
  (wyższe)
 • 8,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat głubczycki
  31,3%
  Województwo
  31,8%
  Polska
  33,3%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • powiat głubczycki
  2,7%
  Opolskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 2,3% Na wsi
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,6%
  woj. opolskie
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat głubczycki
  17,0%
  Opolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,0%
  woj. opolskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,2%
  Opolskie
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  24,7%
  woj. opolskie
  19,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. głubczycki
  1,4%
  Opolskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie głubczyckim

 • 827 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  827,0
  Opolskie
  897,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,20 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,20
  Województwo
  0,93
  Polska
  1,12
 •  
 • 60,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 59,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie głubczyckim

 • 87,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,64
  Województwo
  89,89
  Cała Polska
  90,94
 • 86,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. głubczycki
  86,71
  Opolskie
  88,97
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat głubczycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat głubczycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  woj. opolskie
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 219,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 182,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie głubczyckim

 • 91,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. głubczycki
  91,22
  Województwo
  95,94
  Kraj
  98,90
 • 87,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat głubczycki
  87,07
  Województwo
  88,86
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat głubczycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat głubczycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 12 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 12
 •  
 • 108,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 75,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie głubczyckim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie głubczyckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. głubczycki
  2,0
  Województwo
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 44,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 34,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. głubczycki
  21,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  23,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 50,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 29,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. głubczycki
  21,0
  woj. opolskie
  22,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie głubczyckim

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat głubczycki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat głubczycki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat głubczycki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)