Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. warmińsko-mazurskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 1 437 812 Liczba mieszkańców
 • 24 173 km² Powierzchnia
 • 60 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 59,3% Stopa urbanizacji
 • Olsztyn Siedziba wojewody
 • al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Urząd Wojewódzki
 • Marian Podziewski Wojewoda
 • Olsztyn Siedziba sejmiku
 • ul. Emilii Plater 1 10-562 Urząd Marszałkowski
 • Gustaw Marek Brzezin Marszałek
 • N Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 28 TERYT (TERC)
Herb woj. warmińsko-mazurskie
Woj. warmińsko-mazurskie herb
Flaga woj. warmińsko-mazurskie
Woj. warmińsko-mazurskie flaga

Woj. warmińsko-mazurskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w warmińsko-mazurskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 310 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1 967 Użytek własny
 • 319 Sprzedaż lub wynajem
 • 86,0%
  14,0%
 • 17 771 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,12 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  4,12
  Polska
  4,13
 • 413 443 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 95,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  95,9 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. warmińsko-mazurskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. warmińsko-mazurskie ma 1 437 812 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy warmińsko-mazurskiego zawarli w 2015 roku 6 903 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców warmińsko-mazurskiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Woj. warmińsko-mazurskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -737. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,5 na 1000 mieszkańców warmińsko-mazurskiego. W 2015 roku urodziło się 13 121 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 390 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,95 i jest porównywalny do średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,4% zgonów w warmińsko-mazurskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,2% zgonów w warmińsko-mazurskim były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności warmińsko-mazurskiego przypada 9.61 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 14 955 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 17 564 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla warmińsko-mazurskiego -2 609. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,7% mieszkańców warmińsko-mazurskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców warmińsko-mazurskiego

 • 1 437 812 Liczba mieszkańców
 • 733 893 Kobiety
 • 703 919 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w warmińsko-mazurskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w warmińsko-mazurskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w warmińsko-mazurskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców warmińsko-mazurskiego w latach 2017-2050

 • 1 207 933 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 614 047 Kobiety
 • 593 886 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w warmińsko-mazurskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w warmińsko-mazurskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w warmińsko-mazurskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców warmińsko-mazurskiego

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. warmińsko-mazurskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców warmińsko-mazurskiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. warmińsko-mazurskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. warmińsko-mazurskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. warmińsko-mazurskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,7% Nieustalone
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w warmińsko-mazurskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w warmińsko-mazurskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Polska
  4,9
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Polska
  1,8
 • 6 903 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w warmińsko-mazurskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w warmińsko-mazurskim

 • -737 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -716 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  -0,5
  Polska
  -0,7
 • -1,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w warmińsko-mazurskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w warmińsko-mazurskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w warmińsko-mazurskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w warmińsko-mazurskim w roku 2015

 • 13 121 Urodzenia żywe
 • 6 380 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 741 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Polska
  9,6
 • 37,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  37,7
  Polska
  40,1
 • 17.01 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17.01
 • 52.02 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52.02
 • 80.44 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80.44
 • 63.92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63.92
 • 27.83 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.83
 • 5.8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.8
 • 0.32 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.32
 • 3 390 g Średnia waga noworodków
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 455 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  3 390 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 16 Waga 5000g i więcej
 • 16
 • 196 Waga 4500g - 4999g
 • 196
 • 1 311 Waga 4000g - 4499g
 • 1 311
 • 4 250 Waga 3500g - 3999g
 • 4 250
 • 4 704 Waga 3000g - 3499g
 • 4 704
 • 1 874 Waga 2500g - 2999g
 • 1 874
 • 502 Waga 2000g - 2499g
 • 502
 • 161 Waga 1500g - 1999g
 • 161
 • 62 Waga 1000g - 1499g
 • 62
 • 30 Waga 600g - 999g
 • 30
 • 8 Waga poniżej 600g
 • 8
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  1,23
  Polska
  1,29
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • 0,95 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  0,95
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w warmińsko-mazurskim w roku 2015

 • 13 858 Zgony
 • 6 401 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 457 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 53 Zgony niemowląt
 • 32 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 21 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,4%
  39,6%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Polska
  10,3
 • 105,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  105,6
  Polska
  106,9
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  4,0
  Polska
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  3,5
  Polska
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  0,8
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w warmińsko-mazurskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  40,6%
  Polska
  45,1%
 • 27,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Polska
  5,4%
 • 9,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Polska
  3,9
 • 61,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  61,6
  Polska
  70,2
 • 248,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  248,6
  Polska
  260,7
 • 239,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  239,4
  Polska
  248,3
 • 367,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 376,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 358,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  367,6
  Polska
  441,1
 • 79,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  79,6
  Polska
  85,7
 • 23,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  23,2
  Polska
  30,1
 • 8,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  8,3
  Polska
  8,2
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 14 955 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 879 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 076 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 564 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 431 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 133 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 609 Saldo migracji
 • -1 552 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 057 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 609 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 552 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 057 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w warmińsko-mazurskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w warmińsko-mazurskim

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. warmińsko-mazurskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. warmińsko-mazurskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W warmińsko-mazurskim na 1000 mieszkańców pracuje 191 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w warmińsko-mazurskim wynosiło w 2015 roku 16,2% (18,3% wśród kobiet i 14,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w warmińsko-mazurskim wynosi 3 495,02 PLN, co odpowiada 84.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców warmińsko-mazurskiego 81 205 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 66 138 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -15 067.

  20,4% aktywnych zawodowo mieszkańców warmińsko-mazurskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,7% w przemyśle i budownictwie, a 0,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w warmińsko-mazurskim

 • 191 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  191,0
  Polska
  232,0
 • 16,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 18,3% Kobiety
 • 14,3% Mężczyźni
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  16,2%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w warmińsko-mazurskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w warmińsko-mazurskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w warmińsko-mazurskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w warmińsko-mazurskim

 • 3 495 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  3 495 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w warmińsko-mazurskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w warmińsko-mazurskim

 • 81 205 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 66 138 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -15 067 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,81 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w warmińsko-mazurskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,7% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 1,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,4% Pozostałe
 • 44,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w warmińsko-mazurskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w warmińsko-mazurskim

 • 275 374 Pracujący ogółem
 • 141 000 Kobiety
 • 134 374 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w warmińsko-mazurskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,7% W wieku produkcyjnym
 • 58,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. warmińsko-mazurskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 56,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  56,9
  Polska
  60,1
 • 27,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  27,8
  Polska
  31,4
 • 95,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  95,7
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. warmińsko-mazurskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w warmińsko-mazurskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. warmińsko-mazurskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 120 Przestępstwa ogółem
 • 27 120
 • 18 899 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 18 899
 • 4 020 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 4 020
 • 3 062 Przestępstwa drogowe
 • 3 062
 • 819 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 819
 • 15 144 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 15 144
 • 18,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  18,80
  Polska
  20,80
 • 13,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  13,10
  Polska
  13,59
 • 2,79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  2,79
  Polska
  4,36
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  2,12
  Polska
  1,99
 • 0,57 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  0,57
  Polska
  0,45
 • 10,50 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  10,50
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. warmińsko-mazurskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  65%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  56%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  76%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  99%

Woj. warmińsko-mazurskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 358 438 mieszkańców warmińsko-mazurskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 174 563 kobiet oraz 183 875 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,5% mieszkańców warmińsko-mazurskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 23,9% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy warmińsko-mazurskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w warmińsko-mazurskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,9%) oraz wyższe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,9%) oraz podstawowe ukończone (22,7%).

  17,3% mieszkańców warmińsko-mazurskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 748 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,33 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (25,0% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,14.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,53.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców warmińsko-mazurskiego w wieku potencjalnej nauki (32,3% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 15,1% Wykształcenie wyższe
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 17,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,8% W miastach
  (wyższe)
 • 8,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Polska
  33,3%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Polska
  19,3%
 • 24,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 33,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w warmińsko-mazurskim

 • 748 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  748,0
  Polska
  842,0
 • 1,33 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  1,33
  Polska
  1,12
 •  
 • 2 153,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2 133,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 89,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 89,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 528,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 518,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 59,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w warmińsko-mazurskim

 • 88,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  88,14
  Polska
  90,94
 • 86,91 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  86,91
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. warmińsko-mazurskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. warmińsko-mazurskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 6 695,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 5 766,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 928,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 411,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 377,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w warmińsko-mazurskim

 • 97,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  97,53
  Polska
  98,90
 • 88,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  88,28
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. warmińsko-mazurskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. warmińsko-mazurskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 19
 •  
 • 3 505,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 2 582,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 922,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 274,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 227,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 28,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w warmińsko-mazurskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w warmińsko-mazurskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 6 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 6
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 1 335,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 921,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 414,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 123,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 89,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 7 Technika dla młodzieży specjalne
 • 7
 • 13 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 13
 • 1 635,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1 072,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 562,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Woj. warmińsko-mazurskie
  19,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19 Szkoły policealne ogółem
 • 19
 • 15 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 15
 • 19 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19
 • Edukacyjne grupy wieku w warmińsko-mazurskim

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. warmińsko-mazurskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. warmińsko-mazurskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. warmińsko-mazurskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)