Radzyń Podlaski w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Radzyń Podlaski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Radzyń Podlaski to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu radzyńskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Radzyń Podlaski.
  • 15 808 Liczba mieszkańców
  • 19,3 km² Powierzchnia
  • 818,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • 140-160 m n.p.m Wysokość
  • 1468 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 83 Numer kierunkowy
  • LRA Tablice rejestracyjne
  • Jerzy Rębek Burmistrz miasta
Radzyń Podlaski na mapie
Identyfikatory
  • 22.621951.7832 Współrzędne GPS
  • 0615011 TERYT (TERC)
  • 0922277 SIMC
Herb miasta Radzyń Podlaski
Radzyń Podlaski herb

Radzyń Podlaski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
21-300Poczta Radzyń Podlaski 001, ul. Dąbrowskiego 18
21-300Skrytki Pocztowe Poczta Radzyń Podlaski 001, ul. Dąbrowskiego 18
21-315Poczta Radzyń Podlaski 003, ul. Zabielska 62

Radzyń Podlaski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Radzyniu Podlaskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Radzyniu Podlaskim aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim
(83) 352-11-09
(83) 352-11-09
Lubelska 1
21-300 Radzyń Podlaski
ZUS Inspektorat w Radzyniu Podlaskim (podlega pod: ZUS Oddział w Lublinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 22/32
21-300 Radzyń Podlaski
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
83-35-27-768
83-35-27-763
Pomiarowa 1
21-300 Radzyń Podlaski
Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim
83-35-12-210
83-35-12-244
Warszawska 100a
21-300 Radzyń Podlaski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radzyniu Podlaskim
83-35-27-415
83-35-27-415
Dąbrowska 18
21-300 Radzyń Podlaski
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radzyniu Podlaskim
83-35-27-416
83-35-27-416
Pocztowa 5
21-300 Radzyń Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
83-35-27-015
83-35-27-015
Warszawska 100
21-300 Radzyń Podlaski
Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
(83) 352-74-01
(83) 352-74-02
pl. I. Potockiego 1
21-300 Radzyń Podlaski
Urząd Miasta Radzyń Podlaski
(83) 351-24-60
(83) 352-80-85
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski
Urząd Gminy Radzyń Podlaski
(83) 413-18-00
(83) 413-18-00
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Radzyń Podlaski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Radzyń Podlaski jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 15 808, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 78 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
    29,5% mieszkańców Radzynia Podlaskiego jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

    Radzyń Podlaski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,63 na 1000 mieszkańców Radzynia Podlaskiego. W 2017 roku urodziło się 148 dzieci, w tym 51,4% dziewczynek i 48,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 439 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 51,1% zgonów w Radzyniu Podlaskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w Radzyniu Podlaskim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radzynia Podlaskiego przypada 7.77 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2017 roku zarejestrowano 94 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 196 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radzynia Podlaskiego -102. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

    61,0% mieszkańców Radzynia Podlaskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Radzynia Podlaskiego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 15 808 Liczba mieszkańców
  • 8 184 Kobiety
  • 7 624 Mężczyźni
  • 51,8%
    48,2%
  • 107 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
  • 93 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Radzyniu Podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Radzyniu Podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Radzyniu Podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Radzynia Podlaskiego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
  • Miasto
    40,8 lat
    Lubelskie
    41,6 lat
    Polska
    41,4 lat
  • 42,8 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 38,6 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Radzyń Podlaski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Radzynia Podlaskiego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Radzyń Podlaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Radzyń Podlaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Radzyń Podlaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 29,5% Kawalerowie/Panny
  • Miasto
    29,8%
    Lubelskie
    28,7%
    Polska
    28,8%
  • 22,7% Kobiety
    (Panny)
  • 36,9% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 56,9% Żonaci/Zamężne
  • Tutaj
    57,0%
    Lubelskie
    56,4%
    Cały kraj
    55,8%
  • 56,6% Kobiety
    (Zamężne)
  • 57,3% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 10,8% Wdowcy/Wdowy
  • Miasto
    10,5%
    Lubelskie
    10,4%
    Polska
    9,6%
  • 17,7% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,2% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Tutaj
    2,7%
    Województwo
    3,9%
    Kraj
    5,0%
  • 2,9% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 2,4% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,1% Nieustalone
  • Tutaj
    0,1%
    Lubelskie
    0,6%
    Cały kraj
    0,8%
  • 0,1% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,0% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Radzyniu Podlaskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • Tutaj
    4,9
    woj. lubelskie
    5,0
    Polska
    5,0
  • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • Tutaj
    1,4
    Lubelskie
    1,6
    Polska
    1,7
  • 78 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Radzyniu Podlaskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • -10 Przyrost naturalny w roku 2017
  • 9 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -19 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -0,63 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Miasto
    -0,6
    woj. lubelskie
    -1,2
    Cała Polska
    -0,0
  • Wykres - Przyrost naturalny w Radzyniu Podlaskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Radzyniu Podlaskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Radzyniu Podlaskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Radzyniu Podlaskim w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 148 Urodzenia żywe
  • 76 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 72 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 51,4%
    48,6%
  • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Tutaj
    9,3
    Lubelskie
    9,8
    Kraj
    10,5
  • 45,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Radzyń Podlaski
    45,1
    Lubelskie
    42,0
    Cały kraj
    44,2
  • 7.13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 7.13
  • 43.54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 43.54
  • 108.27 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 108.27
  • 87.78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 87.78
  • 42.59 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 42.59
  • 10.33 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 10.33
  • 3 439 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 351 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 522 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Radzyń Podlaski
    3 439 g
    woj. lubelskie
    3 372 g
    Cała Polska
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 4 Waga 5000g i więcej
  • 4
  • 11 Waga 4500g - 4999g
  • 11
  • 83 Waga 4000g - 4499g
  • 83
  • 183 Waga 3500g - 3999g
  • 183
  • 219 Waga 3000g - 3499g
  • 219
  • 84 Waga 2500g - 2999g
  • 84
  • 18 Waga 2000g - 2499g
  • 18
  • 7 Waga 1500g - 1999g
  • 7
  • 5 Waga 1000g - 1499g
  • 5
  • 1 Waga 600g - 999g
  • 1
  • 1,50 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Radzyń Podlaski
    1,50
    Lubelskie
    1,37
    Cały kraj
    1,45
  • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Miasto
    0,73
    Województwo
    0,67
    Polska
    0,71
  • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Miasto
    0,88
    woj. lubelskie
    0,89
    Cały kraj
    1,00
  • Statystyki zgonów w Radzyniu Podlaskim w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 124 Zgony
  • 49 Kobiety
    (Zgony)
  • 75 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 39,5%
    60,5%
  • 2 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 2 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 0,0%
    100,0%
  • 7,8 Zgony na 1000 ludności
  • Miasto
    7,8
    Lubelskie
    10,4
    Cały kraj
    10,1
  • 106,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Miasto
    106,0
    Województwo
    113,3
    Cała Polska
    101,5
  • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Radzyń Podlaski
    5,1
    Województwo
    3,5
    Cały kraj
    4,0
  • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Miasto
    2,9
    Województwo
    3,0
    Cały kraj
    3,2
  • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    1,5
    Kraj
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie radzyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 44,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Miasto
    44,8%
    Województwo
    47,6%
    Kraj
    45,7%
  • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
  • Radzyń Podlaski
    22,5%
    woj. lubelskie
    23,8%
    Cała Polska
    26,7%
  • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Radzyń Podlaski
    6,6%
    Lubelskie
    5,5%
    Kraj
    6,1%
  • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Województwo
    4,0
    Cały kraj
    5,9
  • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • woj. lubelskie
    76,0
    Cała Polska
    74,3
  • 254,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Tutaj
    254,7
    woj. lubelskie
    253,5
    Cała Polska
    274,3
  • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • woj. lubelskie
    239,1
    Kraj
    261,6
  • 506,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 548,9 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 463,4 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Miasto
    506,2
    Lubelskie
    506,7
    Cała Polska
    469,0
  • 83,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 64,9 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 101,4 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    83,8
    Województwo
    80,2
    Cała Polska
    87,7
  • 26,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Miasto
    26,5
    Lubelskie
    25,0
    Cała Polska
    31,8
  • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Radzyń Podlaski
    6,6
    woj. lubelskie
    6,2
    Cała Polska
    8,0
  • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Radzyń Podlaski
    0,6%
    woj. lubelskie
    0,6%
    Polska
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 94 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 49 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 45 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 0 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 196 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 105 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 91 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -102 Saldo migracji
  • -56 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -46 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -102 Saldo migracji wewnętrznych
  • -56 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -46 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 0 Saldo migracji zagranicznych
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Radzyniu Podlaskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 13,9% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 15,9% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 67,0% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 71,4% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 19,0% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 12,7% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Radzyń Podlaski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radzyń Podlaski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w Radzyniu Podlaskim oddano do użytku 103 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radzyniu Podlaskim to 5 747 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 361 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 85,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 14,6% na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radzyniu Podlaskim to 3,11 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Radzyniu Podlaskim to 63,90 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,65% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,00% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,03% mieszkań posiada łazienkę, 88,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 22,45% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 5 747 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 360,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Radzyń Podlaski
    360,90
    Lubelskie
    359,90
    Kraj
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 72,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Tutaj
    72,50 m2
    Województwo
    77,10 m2
    Polska
    73,80 m2
  • 26,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Miasto
    26,20 m2
    Lubelskie
    27,70 m2
    Cały kraj
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Miasto
    4,06
    Lubelskie
    3,85
    Cała Polska
    3,82
  • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Radzyń Podlaski
    2,77
    Województwo
    2,78
    Cały kraj
    2,69
  • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Miasto
    0,68
    Lubelskie
    0,72
    Polska
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 103 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 6,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    6,52
    woj. lubelskie
    3,46
    Cała Polska
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 15 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 320 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 3,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Miasto
    3,11
    Lubelskie
    4,27
    Cała Polska
    3,91
  • 20,24 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    20,24
    Lubelskie
    14,79
    Kraj
    18,14
  • 6 581 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 63,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • Radzyń Podlaski
    63,9 m2
    Województwo
    96,9 m2
    Cała Polska
    92,7 m2
  • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    0,42 m2
    woj. lubelskie
    0,34 m2
    Cała Polska
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 95,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Miasto
    95,65%
    Lubelskie
    91,60%
    Polska
    96,79%
  • 94,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Miasto
    94,00%
    Województwo
    84,92%
    Polska
    93,66%
  • 92,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Tutaj
    92,03%
    Lubelskie
    82,38%
    Polska
    91,31%
  • 88,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Miasto
    88,13%
    woj. lubelskie
    75,41%
    Polska
    82,12%
  • 22,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Radzyń Podlaski
    22,45%
    woj. lubelskie
    42,93%
    Kraj
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Radzyń Podlaski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W Radzyniu Podlaskim na 1000 mieszkańców pracuje 356 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 57,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,2% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w Radzyniu Podlaskim wynosiło w 2017 roku 8,0% (8,4% wśród kobiet i 7,7% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radzyniu Podlaskim wynosiło 3 598,62 PLN, co odpowiada 79.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Radzynia Podlaskiego 602 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 117 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 515.

    56,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Radzynia Podlaskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,2% w przemyśle i budownictwie, a 7,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 356 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Miasto
    356,0
    woj. lubelskie
    183,0
    Cała Polska
    247,0
  • 8,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 8,4% Kobiety
  • 7,7% Mężczyźni
  • Radzyń Podlaski
    8,0%
    Województwo
    8,8%
    Polska
    6,6%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Radzyniu Podlaskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Radzyniu Podlaskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Radzyniu Podlaskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 599 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Tutaj
    3 599 PLN
    Województwo
    4 020 PLN
    Cały kraj
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Radzyniu Podlaskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 602 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza miasto zamieszkania)
  • 1 117 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innego miasta)
  • 515 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 1,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 56,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 49,9% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 64,1% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 15,2% Przemysł i budownictwo
  • 12,7% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 17,7% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 7,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 7,6% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 8,0% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 1,3% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,7% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 19,1% Pozostałe
  • 28,6% Kobiety
    (pozostałe)
  • 9,5% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Radzyniu Podlaskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 5 623 Pracujący ogółem
  • 3 248 Kobiety
  • 2 375 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w Radzyniu Podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 17,1% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 19,9% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 61,0% W wieku produkcyjnym
  • 55,0% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 67,4% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
  • 27,9% Kobiety
    (59+ lat)
  • 12,7% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Radzyń Podlaski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 64,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    64,0
    Województwo
    63,7
    Kraj
    63,4
  • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    33,7
    Województwo
    34,7
    Cały kraj
    34,0
  • 111,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Tutaj
    111,5
    woj. lubelskie
    119,9
    Polska
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 63,3% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 61,2% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 36,7% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 38,8% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Radzyń Podlaski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W Radzyniu Podlaskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 495 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 118 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 124 nowe podmioty, a 102 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (166) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (118) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (159) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (100) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radzyniu Podlaskim najwięcej (94) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 418) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    1,2% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,9% (268) podmiotów, a 80,9% (1 209) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radzyniu Podlaskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.7%) oraz Budownictwo (13.6%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 1 495 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 268 Przemysł i budownictwo
  • 1 209 Pozostała działalność
  • 124 Podmioty nowo zarejestrowane w Radzyniu Podlaskim w 2017 roku
  • 102 Podmioty wyrejestrowane w Radzyniu Podlaskim w 2017 roku
  • 1 118 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 418 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 1 418
  • 54 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 54
  • 21 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 21
  • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
  • 2
  • 1 493 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 1 493
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 18 Spółdzielnie ogółem
  • 18
  • 74 Spółki handlowe ogółem
  • 74
  • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 6
  • 3  Spółki handlowe - akcyjne
  • 3
  • 60  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 60
  • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 6
  • 94 Spółki cywilne ogółem
  • 94
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 118 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 332 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 332
  • 152 Budownictwo
  • 152
  • 133 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 133
  • 104 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 104
  • 101 Transport i gospodarka magazynowa
  • 101
  • 65 Pozostała działalność
  • 65
  • 63 Przetwórstwo przemysłowe
  • 63
  • 40 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 40
  • 31 Informacja i komunikacja
  • 31
  • 27 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 27
  • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 20
  • 17 Edukacja
  • 17
  • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 11
  • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 9
  • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 7
  • 4 Górnictwo i wydobywanie
  • 4
  • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 1
  • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radzyń Podlaski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w Radzyniu Podlaskim stwierdzono szacunkowo 185 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radzyniu Podlaskim wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Radzynia Podlaskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,97 (wykrywalność 87%) oraz przeciwko mieniu - 4,06 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,16 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,81 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Radzynia Podlaskiego.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Radzyń Podlaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 185 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 185
  • 111 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 111
  • 29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 29
  • 34 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 34
  • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 5
  • 64 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 64
  • 11,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Radzyń Podlaski
    11,67
    Lubelskie
    14,59
    Kraj
    19,62
  • 6,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    6,97
    Lubelskie
    8,79
    Cała Polska
    12,07
  • 1,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    1,81
    Województwo
    3,11
    Polska
    4,94
  • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    2,16
    woj. lubelskie
    1,92
    Polska
    1,78
  • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    0,32
    Lubelskie
    0,49
    Cały kraj
    0,49
  • 4,06 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Radzyń Podlaski
    4,06
    Województwo
    6,20
    Cała Polska
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Radzyń Podlaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Miasto
    89%
    Województwo
    77%
    Cały kraj
    72%
  • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Tutaj
    87%
    Lubelskie
    69%
    Polska
    60%
  • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Miasto
    81%
    woj. lubelskie
    83%
    Kraj
    88%
  • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Tutaj
    98%
    Województwo
    99%
    Polska
    99%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Tutaj
    100%
    woj. lubelskie
    86%
    Cała Polska
    84%
  • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Radzyń Podlaski
    78%
    woj. lubelskie
    61%
    Cały kraj
    52%

Radzyń Podlaski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu Radzynia Podlaskiego wyniosła w 2016 roku 53,3 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Radzynia Podlaskiego - 33% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (31.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 4,7% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Radzynia Podlaskiego wyniosła w 2016 roku 56,1 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (26.5%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (19%). W budżecie Radzynia Podlaskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 697 złotych na mieszkańca (19,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,8 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,4%.
  • Wydatki budżetu w Radzyniu Podlaskim według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Radzynia Podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Radzyń Podlaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Radzynia Podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    35,4 mln

    2,2 tys(100%)

    43,7 mln

    2,7 tys(100%)

    43,5 mln

    2,7 tys(100%)

    55,0 mln

    3,4 tys(100%)

    41,0 mln

    2,5 tys(100%)

    45,2 mln

    2,8 tys(100%)

    49,7 mln

    3,1 tys(100%)

    53,3 mln

    3,3 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    12,1 mln

    752(34.1%)

    13,3 mln

    828(30.3%)

    14,1 mln

    869(32.3%)

    15,2 mln

    931(27.6%)

    15,2 mln

    942(37.2%)

    15,9 mln

    985(35.1%)

    16,6 mln

    1,0 tys(33.5%)

    17,6 mln

    1,1 tys(33%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    7,2 mln

    449(20.4%)

    7,6 mln

    478(17.5%)

    7,6 mln

    467(17.4%)

    7,8 mln

    480(14.2%)

    8,1 mln

    501(19.8%)

    8,0 mln

    500(17.8%)

    8,0 mln

    502(16.2%)

    17,0 mln

    1,1 tys(31.9%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    2,3 mln

    143(6.5%)

    4,7 mln

    293(10.7%)

    5,3 mln

    325(12.1%)

    2,1 mln

    131(3.9%)

    4,5 mln

    276(10.9%)

    4,9 mln

    305(10.8%)

    13,4 mln

    837(26.9%)

    5,3 mln

    334(10%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    3,0 mln

    186(8.5%)

    3,3 mln

    205(7.5%)

    3,6 mln

    225(8.4%)

    3,9 mln

    238(7.1%)

    4,0 mln

    250(9.9%)

    4,0 mln

    246(8.8%)

    4,4 mln

    277(8.9%)

    4,6 mln

    286(8.6%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    1,5 mln

    94,1(4.3%)

    438,7 tys

    27,4(1%)

    6,0 mln

    371(13.8%)

    11,6 mln

    709(21%)

    2,0 mln

    121(4.8%)

    2,1 mln

    129(4.6%)

    2,1 mln

    131(4.2%)

    2,1 mln

    135(4%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    6,1 mln

    378(17.1%)

    9,0 mln

    564(20.6%)

    3,5 mln

    214(7.9%)

    9,2 mln

    563(16.7%)

    2,2 mln

    136(5.4%)

    4,8 mln

    296(10.5%)

    1,1 mln

    69,5(2.2%)

    2,1 mln

    135(4%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    1,4 mln

    87,6(4%)

    1,3 mln

    82,6(3%)

    1,3 mln

    81,3(3%)

    1,2 mln

    74,0(2.2%)

    1,1 mln

    70,6(2.8%)

    1,1 mln

    68,9(2.5%)

    1,6 mln

    101(3.2%)

    2,1 mln

    130(3.9%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    419,6 tys

    26,1(1.2%)

    439,4 tys

    27,4(1%)

    418,9 tys

    25,9(1%)

    534,2 tys

    32,8(1%)

    716,0 tys

    44,2(1.7%)

    783,6 tys

    48,7(1.7%)

    719,9 tys

    45,0(1.4%)

    795,2 tys

    49,9(1.5%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    571,5 tys

    35,6(1.6%)

    2,6 mln

    160(5.9%)

    216,0 tys

    13,4(0.5%)

    1,9 mln

    116(3.4%)

    591,5 tys

    36,5(1.4%)

    2,3 mln

    141(5%)

    526,3 tys

    32,9(1.1%)

    555,7 tys

    34,9(1%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    86,2 tys

    5,4(0.2%)

    44,7 tys

    2,8(0.1%)

    468,3 tys

    29,0(1.1%)

    746,5 tys

    45,8(1.4%)

    605,8 tys

    37,4(1.5%)

    475,0 tys

    29,5(1.1%)

    255,0 tys

    15,9(0.5%)

    364,0 tys

    22,9(0.7%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    230,4 tys

    14,4(0.7%)

    349,9 tys

    21,8(0.8%)

    237,1 tys

    14,7(0.5%)

    247,2 tys

    15,2(0.4%)

    269,8 tys

    16,7(0.7%)

    305,4 tys

    19,0(0.7%)

    300,6 tys

    18,8(0.6%)

    316,0 tys

    19,8(0.6%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    330,9 tys

    20,6(0.9%)

    443,3 tys

    27,7(1%)

    428,0 tys

    26,5(1%)

    436,8 tys

    26,8(0.8%)

    438,3 tys

    27,1(1.1%)

    439,2 tys

    27,3(1%)

    415,8 tys

    26,0(0.8%)

    278,5 tys

    17,5(0.5%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    28,6 tys

    1,8(0.1%)

    25,9 tys

    1,6(0.1%)

    29,3 tys

    1,8(0.1%)

    30,1 tys

    1,8(0.1%)

    34,9 tys

    2,2(0.1%)

    38,1 tys

    2,4(0.1%)

    42,4 tys

    2,6(0.1%)

    47,8 tys

    3,0(0.1%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    36,9 tys

    2,3(0.1%)

    18,9 tys

    1,2(0%)

    50,0 tys

    3,1(0.1%)

    15,7 tys

    1,0(0%)

    18,2 tys

    1,1(0%)

    4,9 tys

    0,3(0%)

    5,2 tys

    0,3(0%)

    30,0 tys

    1,9(0.1%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    14,5 tys

    0,9(0%)

    36,5 tys

    2,3(0.1%)

    58,4 tys

    3,6(0.1%)

    17,3 tys

    1,1(0%)

    18,4 tys

    1,1(0%)

    20,6 tys

    1,3(0%)

    21,9 tys

    1,4(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    28,7 tys

    1,8(0.1%)

    94,3 tys

    5,9(0.2%)

    28,9 tys

    1,8(0.1%)

    2,9 tys

    0,2(0%)

    2,8 tys

    0,2(0%)

    105,8 tys

    6,6(0.2%)

    106,4 tys

    6,6(0.2%)

    12,8 tys

    0,8(0%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    16,7 tys

    1,0(0%)

    6,7 tys

    0,4(0%)

    2,9 tys

    0,2(0%)

    118

    0,0(0%)

    8,0 tys

    0,5(0%)

    11,4 tys

    0,7(0%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    179,9 tys

    11,1(0.4%)

    51,9 tys

    3,2(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    196,0 tys

    12,1(0.5%)

    55,5 tys

    3,4(0.1%)

    973,1 tys

    60,1(2.4%)

    4,8 tys

    0,3(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    900

    0,1(0%)

    1 000

    0,1(0%)

    500

    0,0(0%)

    500

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    600

    0,0(0%)

    1,2 tys

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    77,8 tys

    4,8(0.2%)

    57,9 tys

    3,6(0.1%)

    76,9 tys

    4,8(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Radzyniu Podlaskim według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Radzynia Podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Radzyń Podlaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Radzynia Podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    36,2 mln

    2,3 tys(100%)

    37,1 mln

    2,3 tys(100%)

    37,0 mln

    2,3 tys(100%)

    52,1 mln

    3,2 tys(100%)

    43,9 mln

    2,7 tys(100%)

    46,7 mln

    2,9 tys(100%)

    51,2 mln

    3,2 tys(100%)

    56,1 mln

    3,5 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    15,0 mln

    937(41.5%)

    16,2 mln

    1,0 tys(43.6%)

    16,5 mln

    1,0 tys(44.6%)

    19,1 mln

    1,2 tys(36.6%)

    18,8 mln

    1,2 tys(42.9%)

    20,5 mln

    1,3 tys(44%)

    21,2 mln

    1,3 tys(41.4%)

    22,3 mln

    1,4 tys(39.7%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    5,6 mln

    351(15.6%)

    6,0 mln

    378(16.3%)

    6,0 mln

    368(16.1%)

    6,2 mln

    378(11.8%)

    6,3 mln

    392(14.4%)

    6,1 mln

    381(13.1%)

    6,0 mln

    378(11.8%)

    14,9 mln

    933(26.5%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    8,7 mln

    541(24%)

    9,3 mln

    581(25.1%)

    9,4 mln

    583(25.5%)

    9,2 mln

    567(17.8%)

    10,0 mln

    615(22.7%)

    9,4 mln

    586(20.2%)

    9,8 mln

    613(19.2%)

    10,7 mln

    670(19%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    151,2 tys

    9,4(0.4%)

    75,1 tys

    4,7(0.2%)

    110,0 tys

    6,8(0.3%)

    104,9 tys

    6,4(0.2%)

    909,5 tys

    56,2(2.1%)

    3,9 mln

    239(8.2%)

    9,7 mln

    603(18.9%)

    2,6 mln

    165(4.7%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    2,6 mln

    159(7.1%)

    2,1 mln

    132(5.7%)

    1,1 mln

    65,5(2.9%)

    3,3 mln

    205(6.4%)

    2,5 mln

    155(5.7%)

    3,1 mln

    190(6.6%)

    1,4 mln

    85,0(2.7%)

    2,5 mln

    155(4.4%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    31,6 tys

    2,0(0.1%)

    252,3 tys

    15,8(0.7%)

    545,2 tys

    33,7(1.5%)

    748,2 tys

    45,9(1.4%)

    1,1 mln

    66,3(2.4%)

    1,3 mln

    80,5(2.8%)

    1,6 mln

    97,9(3.1%)

    1,6 mln

    103(2.9%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    665,7 tys

    41,5(1.8%)

    24,0 tys

    1,5(0.1%)

    2,6 mln

    163(7.1%)

    9,7 mln

    592(18.5%)

    2,3 mln

    139(5.1%)

    505,2 tys

    31,4(1.1%)

    569,7 tys

    35,6(1.1%)

    673,6 tys

    42,3(1.2%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    221,2 tys

    13,8(0.6%)

    206,3 tys

    12,9(0.6%)

    201,2 tys

    12,4(0.5%)

    192,4 tys

    11,8(0.4%)

    220,3 tys

    13,6(0.5%)

    198,7 tys

    12,3(0.4%)

    195,0 tys

    12,2(0.4%)

    250,3 tys

    15,7(0.4%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    63,0 tys

    3,9(0.2%)

    55,0 tys

    3,4(0.1%)

    61,0 tys

    3,8(0.2%)

    58,2 tys

    3,6(0.1%)

    52,5 tys

    3,2(0.1%)

    57,7 tys

    3,6(0.1%)

    208,1 tys

    13,0(0.4%)

    221,4 tys

    13,9(0.4%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    2,9 mln

    179(7.9%)

    2,6 mln

    162(7%)

    200,0 tys

    12,4(0.5%)

    3,3 mln

    200(6.3%)

    650,6 tys

    40,2(1.5%)

    1,2 mln

    76,1(2.6%)

    200,3 tys

    12,5(0.4%)

    200,0 tys

    12,6(0.4%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    117,6 tys

    7,3(0.3%)

    101,6 tys

    6,3(0.3%)

    70,1 tys

    4,3(0.2%)

    129,0 tys

    7,9(0.2%)

    234,1 tys

    14,5(0.5%)

    260,7 tys

    16,2(0.6%)

    232,4 tys

    14,5(0.5%)

    190,0 tys

    11,9(0.3%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    26,1 tys

    1,6(0.1%)

    23,5 tys

    1,5(0.1%)

    26,7 tys

    1,7(0.1%)

    26,8 tys

    1,6(0.1%)

    31,9 tys

    2,0(0.1%)

    35,0 tys

    2,2(0.1%)

    39,3 tys

    2,5(0.1%)

    44,7 tys

    2,8(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    28,7 tys

    1,8(0.1%)

    94,3 tys

    5,9(0.3%)

    28,9 tys

    1,8(0.1%)

    2,9 tys

    0,2(0%)

    2,8 tys

    0,2(0%)

    105,8 tys

    6,6(0.2%)

    106,4 tys

    6,6(0.2%)

    12,8 tys

    0,8(0%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    8,0 tys

    0,5(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    23,7 tys

    1,5(0.1%)

    11,6 tys

    0,7(0%)

    8,4 tys

    0,5(0%)

    18,4 tys

    1,1(0%)

    11,5 tys

    0,7(0%)

    7,6 tys

    0,5(0%)

    6,8 tys

    0,4(0%)

    3,8 tys

    0,2(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    101,4 tys

    6,3(0.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    161,6 tys

    10,0(0.4%)

    55,5 tys

    3,4(0.1%)

    837,5 tys

    51,7(1.9%)

    787

    0,0(0%)

    708

    0,0(0%)

    860

    0,1(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    180

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    900

    0,1(0%)

    1 000

    0,1(0%)

    500

    0,0(0%)

    500

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    600

    0,0(0%)

    1,2 tys

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    1,7 tys

    0,1(0%)

    3,7 tys

    0,2(0%)

    3,2 tys

    0,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Radzyń Podlaski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 3 793 mieszkańców Radzynia Podlaskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 846 kobiet oraz 1 947 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 9,3% średnie ogólnokształcące, a 16,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców Radzynia Podlaskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 27,3% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Radzynia Podlaskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Radzyniu Podlaskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,1%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,7%) oraz podstawowe ukończone (26,5%).

    16,6% mieszkańców Radzynia Podlaskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 985 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 24,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 104,49.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 118,24.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,0% mieszkańców (20,0% wśród dziewczyn i 20,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców Radzynia Podlaskiego w wieku potencjalnej nauki (25,4% kobiet i 23,6% mężczyzn).

  • 11,1% Wykształcenie wyższe
  • Miasto
    11,1%
    Województwo
    17,0%
    Cały kraj
    17,9%
  • 13,9% Kobiety
    (wyższe)
  • 8,2% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
  • Radzyń Podlaski
    28,3%
    Lubelskie
    33,2%
    Polska
    33,3%
  • 31,0% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 25,6% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,9% Wykształcenie policealne
  • Radzyń Podlaski
    2,9%
    Lubelskie
    3,1%
    Polska
    2,7%
  • 4,1% Kobiety
    (policealne)
  • 1,6% Mężczyźni
    (policealne)
  • 9,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Tutaj
    9,3%
    Województwo
    11,7%
    Kraj
    12,4%
  • 11,9% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 6,7% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 16,1% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Miasto
    16,1%
    Lubelskie
    18,4%
    Cała Polska
    18,1%
  • 15,0% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 17,3% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Radzyń Podlaski
    24,8%
    woj. lubelskie
    20,3%
    Cała Polska
    22,9%
  • 19,0% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 30,7% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
  • Radzyń Podlaski
    6,3%
    woj. lubelskie
    5,6%
    Cały kraj
    5,2%
  • 5,3% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 7,3% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 27,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Tutaj
    27,3%
    woj. lubelskie
    22,1%
    Cała Polska
    19,3%
  • 28,1% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 26,5% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Miasto
    2,2%
    Lubelskie
    2,0%
    Kraj
    1,4%
  • 2,7% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,7% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 985 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Tutaj
    985,0
    woj. lubelskie
    792,0
    Polska
    811,0
  • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Radzyń Podlaski
    0,64
    Lubelskie
    1,13
    Polska
    1,01
  •  
  • 49,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 49,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
  • 9,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Radzyniu Podlaskim

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radzyniu Podlaskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Miejskie
    Publiczne
    83 352-24-47
    83 352-24-47
    ul. Armii Krajowej 12
    21-300 Radzyń Podlaski
    1642639
    Przedszkole Specjalne
    Publiczne
    83 351-30-09
    83 352-78-71
    ul. SITKOWSKIEGO 1B
    21-300 Radzyń Podlaski
    524-
    Niepubliczne Przedszkole Bambino Spółdzielczej Mleczarni Spomlek
    Niepubliczne
    ul. Kleeberga 2/1
    21-300 Radzyń Podlaski
    ---
    Niepubliczne Przedszkole" Kacperek"
    Niepubliczne
    79 739-65-66
    ul. K.K. Jagiellończyka 7
    21-300 Radzyń Podlaski
    ---
  • Szkoły podstawowe w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 104,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Radzyń Podlaski
    104,49
    woj. lubelskie
    94,47
    Polska
    96,62
  • 101,99 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Miasto
    101,99
    woj. lubelskie
    91,77
    Polska
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radzyń Podlaski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radzyń Podlaski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Tutaj
    21,0
    Województwo
    16,0
    Kraj
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
  • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 21
  • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 22
  • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
  • 7
  •  
  • 63,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 52,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 11,5 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
  • 9,5 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Radzyniu Podlaskim

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radzyniu Podlaskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa nr 2
    Publiczna
    83 352-71-31
    83 352-84-64
    ul. Sitkowskiego 3
    21-300 Radzyń Podlaski
    2864758
    Szkoła Podstawowa nr 1 (Bohaterowie Powstania Styczniowego)
    Publiczna
    83 352-71-41
    83 352-71-41
    ul. Jana Pawła II 25
    21-300 Radzyń Podlaski
    1736240
    Szkoła podstawowa specjalna
    Publiczna
    83 351-30-09
    83 352-78-71
    ul. Sitkowskiego 1B
    21-300 Radzyń Podlaski
    644-
  • Szkoły gimnazjalne w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 118,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Radzyń Podlaski
    118,24
    woj. lubelskie
    98,27
    Kraj
    100,01
  • 109,22 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Radzyń Podlaski
    109,22
    Województwo
    92,40
    Kraj
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Radzyń Podlaski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Radzyń Podlaski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • Miasto
    19,0
    woj. lubelskie
    21,0
    Polska
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 19
  • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 19
  • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 23
  • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
  • 6
  •  
  • 43,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 32,5 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 11,4 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 12,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
  • 9,8 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radzyniu Podlaskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim
    Publiczne
    83 352-74-30
    83 352-74-30
    ul. Sitkowskiego 3
    21-300 Radzyń Podlaski
    1230131
    Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim
    Publiczne
    83 752-74-32
    83 352-74-32
    ul. Jana Pawa II 25
    21-300 Radzyń Podlaski
    1021522
    Gimnazjum Specjalne
    Publiczne
    83 351-30-09
    83 352-78-71
    ul. Sitkowskiego 1B
    21-300 Radzyń Podlaski
    542-
  • Szkoły ponadgimnazjalne w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
    Absolwenci techników
    Absolwenci liceów ogólnokształcących
  • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • Miasto
    25,0
    woj. lubelskie
    26,0
    Cała Polska
    26,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
  • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
  • 25
  • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
  • 25
  • 23 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
  • 23
  • 55,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
  • 42,8 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 12,6 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
  • 1,8 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
  • Miasto
    24,0
    woj. lubelskie
    22,0
    Cała Polska
    24,0
  • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
  • 24
  • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
  • 24
  • 49,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
  • 31,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 17,9 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 11 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
  • Radzyń Podlaski
    11,0
    Lubelskie
    21,0
    Cały kraj
    20,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
  • 11 Szkoły policealne ogółem
  • 11
  • 11 Szkoły policealne dla dorosłych
  • 11
  • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
  • 3,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,7 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radzyniu Podlaskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Technikum w ZSP
    Publiczne
    83 352-73-32
    83 352-73-32
    ul. Sikorskiego 15
    21-300 Radzyń Podlaski
    23620-
    I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim
    Publiczne
    83 352-80-28
    83 352-80-28
    ul. Partyzantów 8
    21-300 Radzyń Podlaski
    1850549
    II Liceum Ogólnokształcące w ZSP
    Publiczne
    83 352-73-32
    83 352-73-32
    ul. Sikorskiego 15
    21-315 Radzyń Podlaski
    9234-
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP
    Publiczna
    83 352-73-32
    83 352-73-32
    ul. Sikorskiego 15
    21-315 Radzyń Podlaski
    9233-
    Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Radzyniu Podlaskim (Karol Lipiński)
    Publiczna
    83 352-97-63
    83 352-97-63
    ul. Jana Pawła II 2
    21-300 Radzyń Podlaski
    -13518
    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    Publiczne
    83 352-73-32
    83 352-73-32
    ul. Sikorskiego 15
    21-300 Radzyń Podlaski
    272-
    Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych
    Publiczne
    83 352-73-32
    83 352-73-32
    ul. Sikorskiego 15
    21-300 Radzyń Podlaski
    125-
    Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
    Publiczna
    83 351-30-09
    83 352-78-71
    ul. SITKOWSKIEGO 1B
    21-300 Radzyń Podlaski
    322-
    Zasadnicza szkoła zawodowa specjalna
    Publiczna
    83 351-30-09
    83 352-78-71
    ul. Sitkowskiego 1B
    21-300 Radzyń Podlaski
    222-
    Liceum Profilowane w ZSP
    Publiczne
    83 352-73-32
    83 352-73-32
    ul. Sikorskiego 15
    21-300 Radzyń Podlaski
    ---
    Technikum Uzupełniające dla Doroslych ZDZ w Radzyniu Podlaskim
    Niepubliczne
    83 352-19-60
    83 352-19-60
    ul. Sitkowskiego 2a
    21-300 Radzyń Podlaski
    ---
    Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ w Radzyniu Podlaskim
    Niepubliczna
    83 352-19-60
    83 352-19-60
    ul. SITKOWSKIEGO 2A
    21-300 Radzyń Podlaski
    ---
    POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE PROFIT W RADZYNIU PODLASKIM
    Niepubliczna
    66 024-08-53
    ul. JANA PAWŁA II 25
    21-300 Radzyń Podlaski
    ---
    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PROFIT W RADZYNIU PODLASKIM
    Niepubliczne
    66 024-08-53
    ul. JANA PAWŁA II 25
    21-300 Radzyń Podlaski
    ---
    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Radzyniu Podlaskim
    Niepubliczne
    83 352-19-60
    83 352-19-60
    ul. Sitkowskiego 2a
    21-300 Radzyń Podlaski
    ---
  • Edukacyjne grupy wieku w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 15,1% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 18,1% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 27,4% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 24,6% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 12,1% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 13,8% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 20,0% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 20,0% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 20,0% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 25,4% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 23,6% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Radzyń Podlaski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Radzyń Podlaski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Radzyń Podlaski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radzyń Podlaski - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Baza noclegowa w Radzyniu Podlaskim

  • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
    • inne obiekty hotelowe: 1
    • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Radzyniu Podlaskim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: GUS, 2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Radzyniu Podlaskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Radzyniu Podlaskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 313 (uczestnicy: 14 960)
    • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 1 200)
    • wystawy: 22 (uczestnicy: 1 000)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 3 000)
    • koncerty: 28 (uczestnicy: 4 500)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 500)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 700)
    • konkursy: 3 (uczestnicy: 300)
    • pokazy teatralne: 29 (uczestnicy: 2 500)
    • konferencje: 1 (uczestnicy: 120)
    • warsztaty: 203 (uczestnicy: 600)
    • inne: 3 (uczestnicy: 540)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 7 (członkowie: 134)
    • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 27)
    • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 22)
    • teatralne: 2 (członkowie: 40)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 45)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
    • fotograficzne: 1
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • politechniczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1
    • inne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 8 (członkowie: 136)
    • teatralne: 2 (członkowie: 43)
    • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 33)
    • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 60)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2016 w Radzyniu Podlaskim działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 87 667 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 14 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 44 954 wolumeny.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 36
    • dostępne dla czytelników: 17
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
    • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
    Według danych z 2016 w Radzyniu Podlaskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 4 103 wolumeny.

    Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 3 243 wolumeny. Odnotowano 288 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

    Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
    Według danych z 2016 w Radzyniu Podlaskim działało 11 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 925 członków. Zarejestrowano 892 ćwiczących (mężczyźni: 522, kobiety: 370, chłopcy do lat 18: 425, dziewczęta do lat 18: 289). Aktywnych było 28 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (16) oraz inne osoby (9).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Radzyniu Podlaskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Radzynia Podlaskiego znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Radzyniu Podlaskim
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Kościół z 1. poł. XVII w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/85/56 z 1956-10-10; A/303 z 1967-03-31
    • Dzwonnica z 1. poł. XVII w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/85/56 z 1956-10-10; A/303 z 1967-03-31
    • Mur/ogrodzenie z 1. poł. XVII w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/85/56 z 1956-10-10; A/303 z 1967-03-31
    • Brama z 2. poł. XVIII w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/85/56 z 1956-10-10; A/303 z 1967-03-31
    • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/85/56 z 1956-10-10; A/303 z 1967-03-31
    • Pałac z pocz. XVII w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/303 z 1967-03-31
    • Oficyna mieszkalna z XVIII w.dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/303 z 1967-03-31
    • Oficyna mieszkalna z XVIII w.dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/303 z 1967-03-31
    • Oranżeria z 1750 - 1758 (ul. Zamkowa 4)dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/303 z 1967-03-31
    • Most z 1750 - 1758dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/303 z 1967-03-31
    • Rampa z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/303 z 1967-03-31
    • Park z pocz. XVII w.dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/303 z 1967-03-31
    • Miasto z XVII w.dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/303 z 1967-03-31; brak numeru z 2016-09-14
    • Zespół - dwór z pocz. XVII w.dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/303 z 1967-03-31; brak numeru z 2016-09-14
    • Kaplica z 1742 r. (ul. Sitkowskiego 1b)dnia 1972-12-29, wykaz dokumentów: A/664 z 1972-12-29; A-183 z 1990-04-10
    • Zespół - kaplica z 1742 r. (ul. Sitkowskiego 2)dnia 1972-12-29, wykaz dokumentów: A/664 z 1972-12-29; A-183 z 1990-04-10
    • Plebania z XVIII w.dnia 1973-01-31, wykaz dokumentów: A/669 z 1973-01-31
    • Pałac z 1870 - 1880 (ul. Sitkowskiego 2)dnia 1990-04-10, wykaz dokumentów: A-183 z 1990-04-10
    • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w.dnia 1990-04-10, wykaz dokumentów: A-183 z 1990-04-10
    • Park z XVIII w.dnia 1990-04-10, wykaz dokumentów: A-183 z 1990-04-10
    • Cmentarz powstanie styczniowe z 1863 r.dnia 1996-08-06, wykaz dokumentów: A-262 z 1996-08-06
    • Kaplica z 3. ćw. XIX w. (ul. Błogosławionych Męczenników Podlaskich 1)dnia 2010-12-22, wykaz dokumentów: A/1452 z 2010-12-22
  • Formy ochrony przyrody w Radzyniu Podlaskim
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Radzynia Podlaskiego znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Radzyniu Podlaskim
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1961-12-29, Opis granicy: teren zabytkowego parku w pobliżu pałacu Potockich
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1979-11-16, Opis granicy: teren zabytkowego parku w pobliżu pałacu Potockich
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-28, Opis granicy: rośnie na terenie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji

Radzyń Podlaski - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)  • W 2017 roku w Radzyniu Podlaskim znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 taksówek oraz 7 licencji na taksówki.

    Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radzyńskiego.

    Powiat radzyński - dane o wypadkach i pojazdach
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 5 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Radzyniu Podlaskim w latach 2013 - 2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • 2 589,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Miasto
    2 589,3 km
    Województwo
    271,8 km
    Kraj
    388,2 km
  • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Miasto
    3,2 km
    Lubelskie
    3,2 km
    Kraj
    3,2 km
  • 7 Liczba licencji na taksówki
  • 7 Liczba taksówek
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Radzyń Podlaski przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
    • DK 63droga krajowa nr 63(granica (Rosja) - Rudziszki - Perły - Klimki - Maćki - Węgorzewo - Kolonia Rybacka - Ogonki - Pozezdrze - Spytkowo - Giżycko - Bystry - Grajwo - Kąp - Ruda - Staświny - Miłki - Wyszowate - Konopki Wielkie - Sumki - Grądy Podmiejskie - Orzysz - Gaudynki - Kociołek Szlachecki - Szczechy Wielkie - Jeglin - Maldanin - Pisz - Niedźwiedzie - Jeże - Wincenta - Czerwone - Kolno - Borkowo - Korzeniste - Zalesie - Mały Płock - Rogienice Wielkie - Kisielnica - Budy Czarnockie - Marianowo - Piątnica Poduchowna - Łomża - Zasin - Podgórze - Wygoda - Zbieżnica - Nagórki-Jabłoń - Zambrów - Długobórz Pierwszy - Długobórz Drugi - Osowiec - Grochy-Pogorzele - Chmiele-Pogorzele - Przeździecko-Mroczki - Ołdaki-Polonia - Zaręby-Warchoły - Zaręby-Bolędy - Czyżew-Sutki - Czyżew - Brulino-Piwki - Szulborze-Kozy - Godlewo Wielkie - Godlewo-Mierniki - Strękowo - Nur - Przewóz Nurski - Ceranów - Lebiedzie - Sterdyń - Zembrów - Kurowice - Sabnie - Suchodół Szlachecki - Kupientyn - Sokołów Podlaski - Wojewódki Górne - Bielany-Wąsy - Bielany-Żylaki - Kowiesy - Podnieśno - Suchożebry - Wola Suchożebrska - Chodów - Strzała - Siedlce - Ujrzanów - Białki - Mościbrody - Wiśniew - Gostchorz - Biardy - Gołaszyn - Łuków - Klębów - Stok - Ulan-Majorat - Ulan-Duży - Ulan-Mały - Radzyń Podlaski - Stasinów - Rudno - Wygoda - Wisznice - Małgorzacin - Aleksandrów - Omszana - Sławatycze-Kolonia - Sławatycze - granica (Białoruś))
    • DW 814droga wojewódzka nr 814( Radzyń Podlaski - Niewęgłosz - Rozwil - Świerże - Suchowola - Żminne)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Radzyń Podlaski przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 30Linia kolejowa nr 30: Łuków - Lublin Północny [o znaczeniu drugorzędnym] (Łuków - Jaski -Radzyń Podlaski - Lisiowólka - Bezwola - Milanów - Parczew Kolejowa - Parczew - Gródek - Zabiele - Brzeźnica Bychawska - Tarło - Pałecznica - Szczekarków - Lubartów Słowackiego - Lubartów Lipowa - Lubartów - Wandzin - Niemce - Bystrzyca koło Lublina - Ciecierzyn - Rudnik Przystanek - Lublin Ponikwoda - Lublin Zadębie - Lublin Północny)
  • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Radzyniu Podlaskim istnieje 116 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 11 Listopada

    ul. Adama Mickiewicza

    ul. Akacjowa

    ul. Aleja Kasztanowa

    ul. Armii Krajowej

    ul. Bohaterów

    ul. Bolesława Prusa

    ul. Bronisława Deskura

    ul. Brzostówiecka

    ul. Budowlanych

    os. Bulwary

    ul. Błogosławionych Męczenników Podlaskich

    ul. Chomiczewskiego

    ul. Cicha

    ul. Cypriana Kamila Norwida

    ul. Czereśniowa

    ul. Czesława Toczyńskiego

    ul. Dębowa

    ul. Elizy Orzeszkowej

    ul. Fryderyka Chopina

    ul. Grobla Paradna

    ul. Gwardii

    ul. Henryka Sienkiewicza

    ul. Henryka Wieniawskiego

    ul. I Lendzinek

    ul. II Lendzinek

    pl. Ignacego Potockiego

    ul. Jacka Malczewskiego

    ul. Jana Brzechwy

    ul. Jana Kochanowskiego

    ul. Jana Matejki

    ul. Jana Pawła II

    ul. Janusza Korczaka

    ul. Jarosława Dąbrowskiego

    ul. Juliusza Słowackiego

    ul. Józefa Chełmońskiego

    ul. Józefa Wybickiego

    ul. Karola Krysińskiego

    ul. Karola Lipińskiego

    ul. Karola Szymanowskiego

    ul. Kasprowicza

    rondo Kazimierza Odrzygoździa

    ul. Kazimierza Prejznera

    ul. Klonowa

    ul. Kocka

    ul. Konstytucji 3 Maja

    ul. Koszary

    ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

    ul. Króla Kazimierza Jagiellończyka

    ul. Leśna

    ul. Lotnicza

    ul. Lubelska

    ul. Malinowa

    ul. Marii Konopnickiej

    ul. Mieczysława Stagrowskiego

    ul. Mikołaja Reja

    ul. Międzyrzecka

    ul. Morelowa

    ul. Nadrzeczna

    ul. Nadwitnie

    ul. Nowa

    ul. Ogrodowa

    ul. Osiedlowa

    ul. Ostrowiecka

    ul. Paderewskiego

    rondo Papieża Jana Pawła II

    ul. Parkowa

    ul. Partyzantów

    ul. Pocztowa

    ul. Podlaska

    ul. Polna

    ul. Pomiarowa

    ul. Porzeczkowa

    ul. Powstania Styczniowego

    ul. Powstańców Styczniowych

    ul. Poziomkowa

    ul. Płudzińska

    ul. Romualda Traugutta

    Rondo Karola Lipińskiego

    ul. Rynek

    ul. Sitkowskiego

    skwer Skwer 1050-lecia Chrztu Polski

    ul. Spokojna

    ul. Spółdzielcza

    ul. Stanisława Jarmuła

    ul. Stanisława Moniuszki

    ul. Stanisława Witkiewicza

    ul. Stanisława Wyspiańskiego

    ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

    ul. Stefana Lisowskiego

    ul. Stefana Żeromskiego

    ul. Tadeusza Kościuszki

    ul. Tadeusza Laskowskiego

    ul. Targowa

    ul. Truskawkowa

    al. Tysiąclecia

    ul. Warszawska

    ul. Wincentego Witosa

    ul. Wisznicka

    ul. Wiśniowa

    ul. Wojska Polskiego

    pl. Wolności

    ul. Władysława Broniewskiego

    ul. Władysława Reymonta

    ul. Władysława Sikorskiego

    ul. Zabielska

    ul. Zamkowa

    ul. Zaródki

    ul. Zbulitowska

    ul. Zenona Przesmyckiego

    ul. Zielona

    ul. gen. Franciszka Kleeberga

    ul. ks. Stanisława Kamińskiego

    ul. Łąkowa

    ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego

    rondo Żołnierzy WiN