Zduńska Wola w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Zduńska Wola - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zduńska Wola to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu zduńskowolskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Zduńska Wola.
 • 42 698 Liczba mieszkańców
 • 24,6 km² Powierzchnia
 • 1 737,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1394 Data założenia
 • 1825 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • EZD Tablice rejestracyjne
 • Piotr Niedźwiecki Prezydent miasta
Zduńska Wola na mapie
Identyfikatory
 • 18.939351.5990 Współrzędne GPS
 • 1019011 TERYT (TERC)
 • 0976675 SIMC
Herb miasta Zduńska Wola
Zduńska Wola herb
Flaga miasta Zduńska Wola
Zduńska Wola flaga

Zduńska Wola - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-220Poczta Zduńska Wola 001, ul. Kilińskiego 7
98-230Poczta Zduńska Wola 002, ul. Dworcowa 4
98-231Poczta Zduńska Wola 003, ul. Getta Żydowskiego 18

Zduńska Wola - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zduńskiej Woli)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta Zduńska Wola
(43) 825-02-01
(43) 825-02-02
ul. Stefana Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
Urząd Gminy Zduńska Wola
(43) 823-57-45
(43) 825-33-76
ul. Zielona 30
98-220 Zduńska Wola
Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli
(43) 824-19-00
(43) 824-19-40
Zielona 15
98-220 Zduńska Wola
ZUS II Oddział w Łodzi
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli
(43) 823-41-39
ul. Łaska 61a
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
(43) 823-31-65, 823-41-81
ul. Długa 4
98-220 Zduńska Wola
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Zduńska Wola
(43) 823-41-81
ul. Długa 4
98-220 Zduńska Wola
Ochotnicza Straż Pożarna Janiszewice
ul. Janiszewice 3
98-220 Zduńska Wola
Ochotnicza Straż Pożarna Korczew
Karczew 13
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
(43) 824-24-11
ul. Dąbrowskiego 15
98-220 Zduńska Wola
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Zduńskiej Woli
(43) 823-26-97, 823-41-48, 823-21-99
ul. Łaska 13
98-220 Zduńska Wola
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
(43) 823-22-04
(43) 823-22-04
ul. S.Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

Zduńska Wola - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Zduńska Wola jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 42 698, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 221 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Zduńskiej Woli jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Zduńska Wola ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -127. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,0 na 1000 mieszkańców Zduńskiej Woli. W 2016 roku urodziło się 394 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 224 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 40,6% zgonów w Zduńskiej Woli spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w Zduńskiej Woli były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zduńskiej Woli przypada 12.18 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 200 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 443 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zduńskiej Woli -243. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.

  61,0% mieszkańców Zduńskiej Woli jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42 698 Liczba mieszkańców
 • 22 533 Kobiety
 • 20 165 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zduńskiej Woli w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zduńskiej Woli w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zduńskiej Woli w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,6 lat
  woj. łódzkie
  42,5 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zduńska Wola, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,3%
  łódzkie
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Zduńska Wola
  55,5%
  Województwo
  55,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,9%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,8%
  Województwo
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Zduńska Wola
  0,5%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zduńskiej Woli w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  5,2
  łódzkie
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,5
  woj. łódzkie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 221 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zduńskiej Woli w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -127 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -52 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -75 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Zduńska Wola
  -3,0
  łódzkie
  -3,0
  Polska
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zduńskiej Woli w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zduńskiej Woli w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zduńskiej Woli w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zduńskiej Woli w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 394 Urodzenia żywe
 • 196 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 198 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Zduńska Wola
  9,2
  woj. łódzkie
  9,2
  Polska
  10,0
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,1
  łódzkie
  39,9
  Kraj
  41,7
 • 14.07 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.07
 • 46.12 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.12
 • 89.76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89.76
 • 71.99 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.99
 • 35.15 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.15
 • 5.34 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.34
 • 3 224 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 197 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 252 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Zduńska Wola
  3 224 g
  woj. łódzkie
  3 350 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 168 Waga 3500g - 3999g
 • 168
 • 237 Waga 3000g - 3499g
 • 237
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,31
  łódzkie
  1,32
  Cały kraj
  1,36
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,67
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,66
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Zduńska Wola
  0,78
  łódzkie
  0,75
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Zduńskiej Woli w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 521 Zgony
 • 248 Kobiety
  (Zgony)
 • 273 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Zduńska Wola
  12,2
  łódzkie
  12,1
  Polska
  10,1
 • 127,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  127,5
  Województwo
  132,5
  Cały kraj
  101,5
 • 11,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  11,4
  Województwo
  3,8
  Cały kraj
  4,0
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  39,9%
  woj. łódzkie
  41,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,1%
  Województwo
  25,2%
  Polska
  26,7%
 • 12,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Zduńska Wola
  12,1%
  łódzkie
  7,4%
  Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  10,1
  Kraj
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Cała Polska
  74,3
 • 301,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Zduńska Wola
  301,6
  woj. łódzkie
  314,0
  Polska
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  295,4
  Cały kraj
  261,6
 • 443,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 507,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 375,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zduńska Wola
  443,5
  Województwo
  519,0
  Cała Polska
  469,0
 • 68,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zduńska Wola
  68,5
  łódzkie
  90,2
  Kraj
  87,7
 • 43,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Zduńska Wola
  43,0
  Województwo
  36,2
  Polska
  31,8
 • 11,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,5
  woj. łódzkie
  10,4
  Cała Polska
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,1%
  woj. łódzkie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 200 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 117 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 83 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 443 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 227 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 216 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -230 Saldo migracji
 • -104 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -126 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -243 Saldo migracji wewnętrznych
 • -110 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -133 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zduńskiej Woli w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zduńska Wola, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zduńska Wola - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Zduńskiej Woli oddano do użytku 45 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 93,3% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 6,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zduńskiej Woli to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Zduńskiej Woli to 147,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 45 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  1,05
  woj. łódzkie
  2,84
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 42 Użytek własny
 • 3 Sprzedaż lub wynajem
 • 93,3%
  6,7%
 • 243 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Zduńska Wola
  5,40
  Województwo
  4,37
  Cała Polska
  3,96
 • 5,69 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Zduńska Wola
  5,69
  woj. łódzkie
  12,43
  Cała Polska
  16,85
 • 6 618 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 147,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  147,1 m2
  łódzkie
  111,9 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Zduńska Wola
  0,15 m2
  Województwo
  0,32 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zduńska Wola - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Zduńskiej Woli na 1000 mieszkańców pracuje 275 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 53,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zduńskiej Woli wynosiło w 2016 roku 10,6% (12,2% wśród kobiet i 9,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zduńskiej Woli wynosi 3 271,45 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zduńskiej Woli 2 184 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 695 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 511.

  17,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Zduńskiej Woli pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,3% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 275 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Zduńska Wola
  275,0
  Województwo
  237,0
  Polska
  240,0
 • 10,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,2% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Zduńska Wola
  10,6%
  łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zduńskiej Woli w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zduńskiej Woli w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zduńskiej Woli w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 271 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 271 PLN
  woj. łódzkie
  3 925 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zduńskiej Woli w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 184 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 695 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 511 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,3% Przemysł i budownictwo
 • 34,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 34,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zduńskiej Woli w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 732 Pracujący ogółem
 • 6 216 Kobiety
 • 5 516 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zduńskiej Woli w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zduńska Wola, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,0
  Województwo
  64,7
  Cały kraj
  61,7
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  35,6
  Województwo
  37,0
  Polska
  32,7
 • 125,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  125,2
  Województwo
  133,8
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zduńska Wola - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Zduńskiej Woli stwierdzono szacunkowo 546 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,78 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zduńskiej Woli wynosi 75,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zduńskiej Woli najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,65 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,15 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,61 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,46 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zduńskiej Woli.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 546 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 546
 • 370 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 370
 • 62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 62
 • 69 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 69
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 22
 • 263 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 263
 • 12,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,78
  woj. łódzkie
  18,50
  Kraj
  19,48
 • 8,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,65
  łódzkie
  12,38
  Cały kraj
  12,76
 • 1,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,46
  woj. łódzkie
  3,23
  Cały kraj
  3,91
 • 1,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,61
  Województwo
  2,07
  Polska
  1,91
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,52
  łódzkie
  0,47
  Cała Polska
  0,47
 • 6,15 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,15
  woj. łódzkie
  9,93
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  75%
  łódzkie
  62%
  Cała Polska
  67%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  49%
  Cała Polska
  55%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  81%
  Cały kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  łódzkie
  98%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zduńska Wola
  94%
  łódzkie
  79%
  Cała Polska
  83%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Zduńska Wola
  58%
  łódzkie
  40%
  Cała Polska
  46%

Zduńska Wola - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Zduńskiej Woli wyniosła w 2015 roku 108,8 mln złotych, co daje 2,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 10% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Zduńskiej Woli - 45.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (18.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,7 mln złotych, czyli 8,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zduńskiej Woli wyniosła w 2015 roku 116,3 mln złotych, co daje 2,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.3% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12%). W budżecie Zduńskiej Woli wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 662 złotych na mieszkańca (24,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 30,9 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,3%.
 • Wydatki budżetu w Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,0 mln

  2,1 tys(100%)

  99,9 mln

  2,3 tys(100%)

  117,7 mln

  2,7 tys(100%)

  109,3 mln

  2,5 tys(100%)

  100,5 mln

  2,3 tys(100%)

  107,3 mln

  2,5 tys(100%)

  120,4 mln

  2,8 tys(100%)

  108,8 mln

  2,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  38,2 mln

  866(41.9%)

  41,6 mln

  946(41.6%)

  42,9 mln

  979(36.5%)

  46,2 mln

  1,0 tys(42.3%)

  48,5 mln

  1,1 tys(48.3%)

  46,8 mln

  1,1 tys(43.6%)

  51,4 mln

  1,2 tys(42.7%)

  49,6 mln

  1,2 tys(45.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,0 mln

  362(17.6%)

  17,4 mln

  395(17.4%)

  18,5 mln

  422(15.7%)

  18,4 mln

  418(16.9%)

  19,3 mln

  438(19.2%)

  20,0 mln

  459(18.7%)

  20,1 mln

  464(16.7%)

  20,5 mln

  477(18.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,3 mln

  233(11.3%)

  7,9 mln

  179(7.9%)

  8,5 mln

  193(7.2%)

  8,3 mln

  189(7.6%)

  9,1 mln

  208(9.1%)

  9,4 mln

  215(8.7%)

  9,5 mln

  219(7.9%)

  10,9 mln

  254(10%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,0 mln

  135(6.6%)

  4,6 mln

  104(4.6%)

  4,2 mln

  96,6(3.6%)

  3,5 mln

  79,0(3.2%)

  3,4 mln

  78,3(3.4%)

  4,9 mln

  113(4.6%)

  9,9 mln

  229(8.2%)

  9,1 mln

  212(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,9 mln

  203(9.8%)

  16,1 mln

  366(16.1%)

  27,9 mln

  636(23.7%)

  22,0 mln

  500(20.2%)

  6,5 mln

  148(6.5%)

  8,3 mln

  191(7.8%)

  6,4 mln

  148(5.3%)

  6,8 mln

  158(6.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,2 mln

  72,9(3.5%)

  2,7 mln

  61,6(2.7%)

  3,1 mln

  69,9(2.6%)

  2,5 mln

  56,6(2.3%)

  2,1 mln

  48,9(2.1%)

  2,7 mln

  61,5(2.5%)

  3,3 mln

  76,1(2.7%)

  3,9 mln

  91,5(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  46,2(2.2%)

  2,6 mln

  60,1(2.6%)

  3,6 mln

  82,7(3.1%)

  3,3 mln

  74,7(3%)

  6,9 mln

  156(6.8%)

  11,2 mln

  256(10.4%)

  15,1 mln

  348(12.5%)

  3,1 mln

  71,2(2.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,6 mln

  82,3(4%)

  3,9 mln

  88,8(3.9%)

  4,7 mln

  108(4%)

  1,6 mln

  35,5(1.4%)

  1,1 mln

  25,4(1.1%)

  1,2 mln

  27,4(1.1%)

  1,4 mln

  31,2(1.1%)

  1,7 mln

  38,9(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  393,6 tys

  8,9(0.4%)

  430,0 tys

  9,8(0.4%)

  976,6 tys

  22,3(0.8%)

  1,3 mln

  29,2(1.2%)

  1,8 mln

  41,7(1.8%)

  1,1 mln

  25,8(1%)

  932,8 tys

  21,5(0.8%)

  1,1 mln

  24,7(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  794,8 tys

  18,0(0.9%)

  1,2 mln

  28,0(1.2%)

  762,2 tys

  17,4(0.6%)

  721,5 tys

  16,4(0.7%)

  702,2 tys

  16,0(0.7%)

  673,3 tys

  15,4(0.6%)

  777,7 tys

  18,0(0.6%)

  773,4 tys

  18,0(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  679,1 tys

  15,4(0.7%)

  479,0 tys

  10,9(0.5%)

  516,2 tys

  11,8(0.4%)

  508,4 tys

  11,5(0.5%)

  506,0 tys

  11,5(0.5%)

  704,5 tys

  16,2(0.7%)

  723,1 tys

  16,7(0.6%)

  691,1 tys

  16,1(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,6 tys

  1,3(0.1%)

  146,3 tys

  3,3(0.1%)

  209,7 tys

  4,8(0.2%)

  73,4 tys

  1,7(0.1%)

  7,6 tys

  0,2(0%)

  7,6 tys

  0,2(0%)

  239,5 tys

  5,5(0.2%)

  246,4 tys

  5,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  51,2 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  166,7 tys

  3,8(0.2%)

  202,2 tys

  4,6(0.2%)

  209,6 tys

  4,8(0.2%)

  198,3 tys

  4,6(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  686,7 tys

  15,7(0.6%)

  6,8 tys

  0,2(0%)

  40,8 tys

  0,9(0%)

  62,1 tys

  1,4(0.1%)

  266,6 tys

  6,2(0.2%)

  129,3 tys

  3,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  759,9 tys

  17,2(0.8%)

  776,5 tys

  17,7(0.8%)

  893,6 tys

  20,4(0.8%)

  699,5 tys

  15,9(0.6%)

  301,5 tys

  6,9(0.3%)

  64,5 tys

  1,5(0.1%)

  49,2 tys

  1,1(0%)

  45,7 tys

  1,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,1 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,3

  0,0(0%)

  129

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  154,3 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  79,6 tys

  1,8(0.1%)

  84,4 tys

  1,9(0.1%)

  190,2 tys

  4,3(0.2%)

  129,3 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,4 mln

  1,9 tys(100%)

  90,6 mln

  2,1 tys(100%)

  104,0 mln

  2,3 tys(100%)

  106,9 mln

  2,4 tys(100%)

  107,5 mln

  2,4 tys(100%)

  107,2 mln

  2,5 tys(100%)

  109,1 mln

  2,5 tys(100%)

  116,3 mln

  2,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  42,2 mln

  956(49.4%)

  38,7 mln

  880(42.7%)

  40,3 mln

  918(38.7%)

  42,1 mln

  954(39.4%)

  46,3 mln

  1,1 tys(43.1%)

  47,5 mln

  1,1 tys(44.3%)

  51,8 mln

  1,2 tys(47.5%)

  52,3 mln

  1,2 tys(44.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,0 mln

  498(25.7%)

  21,5 mln

  489(23.7%)

  26,3 mln

  600(25.3%)

  25,7 mln

  582(24%)

  28,3 mln

  643(26.3%)

  28,0 mln

  643(26.2%)

  28,5 mln

  658(26.1%)

  31,4 mln

  731(27%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,3 mln

  279(14.4%)

  12,8 mln

  292(14.2%)

  13,5 mln

  308(13%)

  13,1 mln

  297(12.2%)

  13,3 mln

  303(12.4%)

  13,5 mln

  309(12.6%)

  13,5 mln

  313(12.4%)

  13,9 mln

  324(12%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,6 tys

  0,2(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  83,1 tys

  1,9(0.1%)

  123,1 tys

  2,8(0.1%)

  2,4 mln

  55,0(2.2%)

  363,5 tys

  8,3(0.3%)

  1,5 mln

  34,4(1.4%)

  4,9 mln

  114(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,0 mln

  67,4(3.5%)

  7,6 mln

  173(8.4%)

  5,0 mln

  114(4.8%)

  6,8 mln

  155(6.4%)

  4,5 mln

  103(4.2%)

  3,7 mln

  84,7(3.4%)

  4,7 mln

  107(4.3%)

  4,8 mln

  112(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  38,2(2%)

  2,3 mln

  51,6(2.5%)

  2,2 mln

  49,1(2.1%)

  4,3 mln

  98,4(4.1%)

  7,8 mln

  177(7.2%)

  7,8 mln

  178(7.3%)

  4,7 mln

  108(4.3%)

  4,6 mln

  107(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  107,0 tys

  2,4(0.1%)

  5,0 mln

  115(5.6%)

  12,6 mln

  287(12.1%)

  12,5 mln

  283(11.7%)

  2,6 mln

  59,9(2.4%)

  3,6 mln

  83,4(3.4%)

  1,4 mln

  32,4(1.3%)

  1,2 mln

  27,9(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  51,9(2.7%)

  889,5 tys

  20,2(1%)

  486,0 tys

  11,1(0.5%)

  549,2 tys

  12,5(0.5%)

  576,6 tys

  13,1(0.5%)

  671,4 tys

  15,4(0.6%)

  634,3 tys

  14,6(0.6%)

  919,4 tys

  21,4(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  635,9 tys

  14,4(0.7%)

  731,7 tys

  16,6(0.8%)

  757,8 tys

  17,3(0.7%)

  713,7 tys

  16,2(0.7%)

  727,1 tys

  16,6(0.7%)

  750,7 tys

  17,2(0.7%)

  785,7 tys

  18,1(0.7%)

  839,6 tys

  19,5(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 tys

  0,1(0%)

  164,5 tys

  3,7(0.2%)

  193,3 tys

  4,4(0.2%)

  66,4 tys

  1,5(0.1%)

  150,3 tys

  3,4(0.1%)

  367,1 tys

  8,4(0.3%)

  471,4 tys

  10,9(0.4%)

  424,9 tys

  9,9(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  418,5 tys

  9,5(0.5%)

  280,3 tys

  6,4(0.3%)

  258,7 tys

  5,9(0.2%)

  269,5 tys

  6,1(0.3%)

  351,2 tys

  8,0(0.3%)

  462,0 tys

  10,6(0.4%)

  362,3 tys

  8,4(0.3%)

  303,7 tys

  7,1(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  6,7 tys

  0,2(0%)

  146,3 tys

  3,3(0.2%)

  209,7 tys

  4,8(0.2%)

  73,4 tys

  1,7(0.1%)

  7,6 tys

  0,2(0%)

  7,6 tys

  0,2(0%)

  239,5 tys

  5,5(0.2%)

  246,4 tys

  5,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,0 tys

  0,2(0%)

  9,7 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  8,3 tys

  0,2(0%)

  211,7 tys

  4,8(0.2%)

  248,2 tys

  5,7(0.2%)

  207,9 tys

  4,8(0.2%)

  243,9 tys

  5,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  123,2 tys

  2,8(0.1%)

  127,5 tys

  2,9(0.1%)

  128,0 tys

  2,9(0.1%)

  135,6 tys

  3,1(0.1%)

  190,2 tys

  4,3(0.2%)

  188,9 tys

  4,3(0.2%)

  196,4 tys

  4,5(0.2%)

  214,4 tys

  5,0(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  686,7 tys

  15,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  860

  0,0(0%)

  165,2 tys

  3,8(0.2%)

  13,4 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  603,3 tys

  13,7(0.7%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  131,0 tys

  3,0(0.2%)

  294,7 tys

  6,7(0.3%)

  1,3 mln

  30,4(1.3%)

  500,0 tys

  11,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  434

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zduńska Wola - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 9 550 mieszkańców Zduńskiej Woli jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 678 kobiet oraz 4 872 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców Zduńskiej Woli, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,0% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Zduńskiej Woli mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zduńskiej Woli największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz średnie ogólnokształcące (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,6%) oraz podstawowe ukończone (21,1%).

  18,6% mieszkańców Zduńskiej Woli w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 900 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,03 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,40.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 118,82.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,4% mieszkańców Zduńskiej Woli w wieku potencjalnej nauki (25,5% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 13,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  13,6%
  woj. łódzkie
  16,6%
  Kraj
  17,9%
 • 16,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Zduńska Wola
  36,0%
  łódzkie
  34,1%
  Polska
  33,3%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  łódzkie
  2,8%
  Polska
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Zduńska Wola
  14,6%
  Województwo
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,9%
  łódzkie
  17,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,6%
  Województwo
  20,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,4%
  łódzkie
  4,8%
  Kraj
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  22,0%
  Województwo
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,4%
  woj. łódzkie
  1,6%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 900 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  900,0
  woj. łódzkie
  847,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  1,03
  Województwo
  1,15
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 91,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 89,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zduńskiej Woli

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Nr 10 "Pod Słoneczkiem"
  Publiczne
  43 823-33-10
  ul. Zielona 49
  98-220 Zduńska Wola
  922017
  Publiczne Przedszkole Nr 2 "Tęczowe Przedszkole"
  Publiczne
  43 823-67-41
  ul. Getta Żydowskiego 17a
  98-220 Zduńska Wola
  820015
  Publiczne Przedszkole Nr 4
  Publiczne
  43 823-30-52
  ul. Żeromskiego 6
  98-220 Zduńska Wola
  717514
  Publiczne Przedszkole Nr 3
  Publiczne
  43 823-40-17
  ul. Szadkowska 22a
  98-220 Zduńska Wola
  614911
  Publiczne Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczne
  43 823-31-79
  43 824-89-71
  ul. Żytnia 19/23
  98-220 Zduńska Wola
  511711
  Publiczne Przedszkole Nr 7 "Pod Zielonym Semaforem"
  Publiczne
  43 823-39-07
  ul. K.Kalużewskiego1d
  98-220 Zduńska Wola
  410010
  Publiczne Przedszkole Nr 11
  Publiczne
  43 823-67-07
  ul. Sieradzka 7/9
  98-220 Zduńska Wola
  49911
  Publiczne Przedszkole nr 9
  Publiczne
  43 823-31-68
  43 823-31-68
  ul. Złota 67
  98-220 Zduńska Wola
  499-
  Publiczne Przedszkole Nr 5
  Publiczne
  43 823-32-86
  ul. Zielona 12
  98-220 Zduńska Wola
  4938
  Przedszkole Specjalne (Maria Grzegorzewska)
  Publiczne
  43 823-33-99
  43 824-71-72
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  823-
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny
  Niepubliczny
  51 307-79-25
  ul. Gierymskiego 4/37
  98-220 Zduńska Wola
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha"
  Niepubliczny
  60 509-46-59
  ul. ZŁOTA 2
  98-220 Zduńska Wola
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha"
  Niepubliczny
  60 509-46-59
  ul. ZŁOTA 2
  98-220 Zduńska Wola
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Maluszkowo"
  Niepubliczny
  ul. Jasna 25A
  98-220 Zduńska Wola
  ---
  niepubliczny specjalistyczny punkt terapeutyczno-przedszkolny amiś
  Niepubliczny
  50 671-96-59
  ul. dojazd 18a
  98-220 Zduńska Wola
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 95,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,40
  Województwo
  91,63
  Cały kraj
  90,94
 • 94,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,43
  łódzkie
  90,78
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zduńska Wola) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zduńska Wola) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  woj. łódzkie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 173,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 148,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zduńskiej Woli

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 10 (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  43 823-34-23
  43 823-34-23
  ul. Zielona 46a
  98-220 Zduńska Wola
  2352038
  Szkoła Podstawowa nr 6 (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  43 823-31-68
  43 823-31-68
  ul. Złota 67
  98-220 Zduńska Wola
  25520-
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  43 823-34-63
  43 823-34-63
  ul. Spacerowa 90
  98-220 Zduńska Wola
  1839934
  Szkoła Podstawowa nr 7 (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  43 823-60-27
  43 823-60-27
  ul. Wodna 32
  98-220 Zduńska Wola
  1534927
  Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli (Jan Paweł II)
  Publiczna
  43 823-31-43
  43 823-31-43
  ul. Jana Kilińskiego 27
  98-220 Zduńska Wola
  17348-
  Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  43 823-25-18
  43 823-25-18
  ul. Żeromskiego 2/4
  98-220 Zduńska Wola
  1531129
  Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich
  Publiczna
  43 823-38-13
  43 823-38-13
  ul. 1 Maja 27
  98-220 Zduńska Wola
  1326931
  Szkoła Podstawowa nr 14 (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  43 823-33-99
  43 824-77-71
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  1449-
 • Szkoły gimnazjalne w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 118,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Zduńska Wola
  118,82
  Województwo
  100,03
  Cały kraj
  98,90
 • 106,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Zduńska Wola
  106,97
  Województwo
  93,23
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Zduńska Wola) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Zduńska Wola) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  21,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 • 12 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 12
 •  
 • 107,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 87,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Zduńskiej Woli

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum nr 2 im. św. Alojzego Orione (Alojzy Orione)
  Publiczne
  43 823-27-86
  43 823-27-86
  ul. Łaska 84
  98-220 Zduńska Wola
  1742141
  Publiczne Gimnazjum nr 1 (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  43 823-22-81
  43 823-22-81
  ul. Parkowa 5
  98-220 Zduńska Wola
  1230441
  Publiczne Gimnazjum nr 5
  Publiczne
  43 823-62-46
  43 823-62-46
  ul. Wileńska 3
  98-220 Zduńska Wola
  1228036
  Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli (Stefan Prawdzic Złotnicki)
  Publiczne
  43 823-31-43
  43 823-31-43
  ul. Jana Kilińskiego 27
  98-220 Zduńska Wola
  8170-
  Publiczne Gimnazjum nr 3 (św. Maksymilian Maria Kolbe)
  Publiczne
  43 823-07-11
  43 823-07-11
  ul. 1 Maja 27
  98-220 Zduńska Wola
  69824
  Gimnazjum nr 6 (maria Grzegorzewska)
  Publiczne
  43 823-33-99
  43 824-72-71
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  428-
  Gimnazjum dla Dorosłych
  Publiczne
  43 823-30-61
  43 823-30-61
  ul. Żeromskiego 10
  98-220 Zduńska Wola
  119-
  Gimnazjum dla Dorosłych
  Niepubliczne
  43 824-76-73
  43 824-76-73
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5
  98-220 Zduńska Wola
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Woli w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  2,0
  łódzkie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 30 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 30
 • 69,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 52,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Zduńska Wola
  22,0
  łódzkie
  23,0
  Kraj
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 7 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 7
 • 93,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 55,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  23,0
  Województwo
  25,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Woli

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 2
  Publiczne
  43 823-31-59
  43 823-93-77
  ul. Łaska 61
  98-220 Zduńska Wola
  18571-
  I Liceum Ogólnokształcące ("Kazimierz Wielki")
  Publiczne
  43 823-42-74
  43 823-42-74
  ul. Dąbrowskiego 6
  98-220 Zduńska Wola
  1853351
  II liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli (Jana Pawła II)
  Publiczne
  43 823-61-94
  43 823-61-94
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
  98-220 Zduńska Wola
  1338933
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  43 823-30-61
  43 823-30-61
  ul. Żeromskiego 10
  98-220 Zduńska Wola
  11259-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
  Publiczna
  43 823-34-77
  43 823-34-77
  ul. Al.Kościuszki 3
  98-220 Zduńska Wola
  -255-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
  Publiczna
  43 823-30-61
  43 823-30-61
  ul. Żeromskiego 10
  98-220 Zduńska Wola
  8214-
  II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
  Publiczne
  43 823-62-13
  43 823-62-13
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
  98-220 Zduńska Wola
  5188-
  Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli
  Publiczne
  43 657-14-29
  43 657-14-29
  ul. Okrzei 11
  98-220 Zduńska Wola
  7168-
  III Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
  Publiczne
  43 657-14-29
  43 657-14-29
  ul. Okrzei 11
  98-220 Zduńska Wola
  499-
  Szkoła Policealna Dla Dorosłych nr 4
  Publiczna
  43 823-62-13
  43 823-62-13
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
  98-220 Zduńska Wola
  483-
  Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia
  Publiczna
  43 823-34-77
  43 823-34-77
  ul. Al.Kościuszki 3
  98-220 Zduńska Wola
  -80-
  Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli (Katarzyna Kobro)
  Publiczna
  43 823-64-29
  43 823-67-81
  ul. Sieradzka 29
  98-220 Zduńska Wola
  117533
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  43 823-33-99
  43 824-72-71
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  741-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  43 823-33-99
  43 824-72-71
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  217-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"
  Niepubliczne
  43 825-48-90
  43 825-49-42
  ul. Królewska 6
  98-220 Zduńska Wola
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zduńska Wola, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zduńska Wola, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zduńska Wola, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zduńska Wola - Zabytki i atrakcje(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Noclegi w Zduńskiej Woli

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zduńskiej Woli w najkorzystniejszej cenie. Bogata baza obiektów poczynając od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Zabytki w Zduńskiej Woli
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zduńskiej Woli znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zduńskiej Woli
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 r. (ul. Kościelna 13)dnia 1957-07-18, wykaz dokumentów: 960-XIII-77 z 1957-07-18; 301 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 9)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 992 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 11)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 993 z 1967-12-30; 993/278/A z 2002-12-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Stefana Złotnickiego 6)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 995 z 1967-12-30
  • Kościół z 1926 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 1976-05-17, wykaz dokumentów: 295 z 1976-05-17
  • Szkoła z poł. XIX w. (ul. Sieradzka 29)dnia 1985-02-22, wykaz dokumentów: 2/85 z 1985-02-22; 318/A z 2001-11-01
  • Plebania z 1895 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 3)dnia 1989-10-17, wykaz dokumentów: 384/89 z 1989-10-17
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Maksymiliana Marii Kolbego 9)dnia 1991-05-16, wykaz dokumentów: 388/A z 1991-05-16; brak numeru z 2002-11-22
  • Kościół z 1891 r. (ul. Kościelna 15)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 382/A z 1991-08-23
  • Mur/ogrodzenie z 1828 r.dnia 2010-12-27, wykaz dokumentów: A/101 z 2010-12-27
  • Cmentarz żydowski z 1828 r.dnia 2010-12-27, wykaz dokumentów: A/101 z 2010-12-27
 • Formy ochrony przyrody w Zduńskiej Woli
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zduńskiej Woli znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zduńskiej Woli
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-02-13, Opis granicy: ul. Pasaż Powstańców Śląskich
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: ul. Kościelna 20 dz. Nr 241/1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: ul. Juliusza dz. Nr 23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski dz. Nr 254/14
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski dz. Nr 254/14
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: ul. Złotnickiego skwer przed UM dz. Nr 254/14
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: skwer przed UM dz. Nr 254/14
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: ul. Lipowa 41
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo jesion wyniosły (Fraxmus excelsior) obwód pnia 290 cm, Data ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: Plac Żelazny zieleniec przed dworcem PKP
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: ul. Dąbrowskiego 6 boisko szkolne I LO

Zduńska Wola - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Zduńska Wola i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zduńska Wola przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DW 482droga wojewódzka nr 482(Dobroń - Przygoń - Łask - Orchów - Okup Wielki - Ostrówek - Zduńska Wola - Czechy - Grabowiec - Sieradz - Dębołęka - Tumidaj - Zapole - Rembów - Złoczew - Bujnów - Kluski - Lututów - Siedliska - Wieruszów - Kępno - Bralin)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zduńska Wola przechodzi 5 linii kolejowych wykorzystywanych do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 131Linia kolejowa nr 131: Chorzów Batory - Tczew [o znaczeniu państwowym] (Chorzów Batory - Chorzów Miasto - Chorzów Stary - Bytom - Bytom Karb - Bytom Północny - Radzionków Rojca - Radzionków - Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec - Kalety - Strzebiń - Boronów - Herby Nowe - Puszczew - Wręczyca - Kłobuck - Mokra Częstochowska - Miedźno - Annolesie - Więcki - Działoszyn - Sadowiec - Chorzew Siemkowice - Huta - Rusiec Łódzki - Chociw Łaski - Siedlce Łaskie - Kozuby - Kustrzyce - Zduńska Wola Karsznice Południowe - Zduńska Wola Karsznice - Szadek - Otok - Poddębice - Kłudna - Kraski - Dąbie nad Nerem - Ponętów - Lipie Góry - Babiak - Lubotyń - Zaryń - Piotrków Kujawski - Chełmce - Bachorce - Karczyn - Inowrocław Rąbinek - Inowrocław Tabor Kolejowy - Inowrocław - Jaksice - Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka - Chmielniki Bydgoskie - Brzoza Bydgoska - Trzciniec - Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Główna - Rynkowo Wiadukt - Maksymilianowo - Kotomierz - Pruszcz Pomorski - Parlin - Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie - Warlubie - Twarda Góra - Smętowo - Majewo - Morzeszczyn - Kulice Tczewskie - Pelplin - Subkowy - Czarlin - Tczew)
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
  • LK 542Linia kolejowa nr 542: Gajewniki - Zduńska Wola Karsznice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Borszewice - Zduńska Wola Karsznice)
  • LK 739Linia kolejowa nr 739: Zduńska Wola Karsznice - Zduńska Wola [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zduńska Wola Karsznice - Zduńska Wola)
  • LK 810Linia kolejowa nr 810: Zduńska Wola - Dionizów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zduńska Wola)