Województwo opolskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. opolskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 994 489 Liczba mieszkańców
 • 9 412 km² Powierzchnia
 • 106 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 63,5% Stopa urbanizacji
 • Opole Siedziba wojewody
 • ul. Piastowska 14 Urząd Wojewódzki
 • Ryszard Wilczyński Wojewoda
 • Opole Siedziba sejmiku
 • ul. Piastowska 14 Urząd Marszałkowski
 • Andrzej Buła Marszałek
 • O Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 16 TERYT (TERC)
Herb woj. opolskie
Woj. opolskie herb
Flaga woj. opolskie
Woj. opolskie flaga
 • Miasta na prawach powiatu w woj. opolskim (1)
 • Opole

Woj. opolskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w opolskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 723 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1 227 Użytek własny
 • 170 Sprzedaż lub wynajem
 • 87,8%
  12,2%
 • 8 625 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,01 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Woj. opolskie
  5,01
  Polska
  4,13
 • 225 434 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 130,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Woj. opolskie
  130,8 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. opolskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. opolskie ma 994 489 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 6,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy opolskiego zawarli w 2015 roku 4 920 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców opolskiego jest stanu wolnego, 54,8% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Woj. opolskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2 179. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,2 na 1000 mieszkańców opolskiego. W 2015 roku urodziło się 8 289 dzieci, w tym 47,2% dziewczynek i 52,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,8% zgonów w opolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,9% zgonów w opolskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności opolskiego przypada 10.48 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 9 298 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 10 108 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla opolskiego -810. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,8% mieszkańców opolskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców opolskiego

 • 994 489 Liczba mieszkańców
 • 513 357 Kobiety
 • 481 132 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w opolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w opolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w opolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców opolskiego w latach 2017-2050

 • 744 575 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 380 597 Kobiety
 • 363 978 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w opolskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w opolskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w opolskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców opolskiego

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Woj. opolskie
  42,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. opolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców opolskiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. opolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. opolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. opolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Woj. opolskie
  28,3%
  Polska
  28,8%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,8% Żonaci/Zamężne
 • Woj. opolskie
  54,8%
  Polska
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Woj. opolskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Woj. opolskie
  4,7%
  Polska
  5,0%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,7% Nieustalone
 • Woj. opolskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w opolskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w opolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Woj. opolskie
  4,9
  Polska
  4,9
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Woj. opolskie
  1,7
  Polska
  1,8
 • 4 920 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w opolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w opolskim

 • -2 179 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -1 125 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 054 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Woj. opolskie
  -2,2
  Polska
  -0,7
 • -2,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w opolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w opolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w opolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w opolskim w roku 2015

 • 8 289 Urodzenia żywe
 • 3 915 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 374 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,2%
  52,8%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Woj. opolskie
  8,3
  Polska
  9,6
 • 34,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Woj. opolskie
  34,3
  Polska
  40,1
 • 12.15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.15
 • 45.23 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.23
 • 77.99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77.99
 • 60.29 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60.29
 • 25.9 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.9
 • 4.92 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.92
 • 0.15 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.15
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 281 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Woj. opolskie
  3 355 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 5000g i więcej
 • 6
 • 86 Waga 4500g - 4999g
 • 86
 • 754 Waga 4000g - 4499g
 • 754
 • 2 525 Waga 3500g - 3999g
 • 2 525
 • 3 134 Waga 3000g - 3499g
 • 3 134
 • 1 306 Waga 2500g - 2999g
 • 1 306
 • 299 Waga 2000g - 2499g
 • 299
 • 93 Waga 1500g - 1999g
 • 93
 • 48 Waga 1000g - 1499g
 • 48
 • 22 Waga 600g - 999g
 • 22
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Woj. opolskie
  1,12
  Polska
  1,29
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Woj. opolskie
  0,53
  Polska
  0,63
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Woj. opolskie
  0,79
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w opolskim w roku 2015

 • 10 468 Zgony
 • 5 040 Kobiety
  (Zgony)
 • 5 428 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 34 Zgony niemowląt
 • 13 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 21 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 38,2%
  61,8%
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • Woj. opolskie
  10,5
  Polska
  10,3
 • 126,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Woj. opolskie
  126,3
  Polska
  106,9
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Woj. opolskie
  4,1
  Polska
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Woj. opolskie
  3,2
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. opolskie
  1,2
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w opolskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Woj. opolskie
  45,1%
  Polska
  45,1%
 • 26,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Woj. opolskie
  26,9%
  Polska
  26,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Woj. opolskie
  4,3%
  Polska
  5,4%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. opolskie
  0,2
  Polska
  3,9
 • 70,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. opolskie
  70,5
  Polska
  70,2
 • 263,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Woj. opolskie
  263,0
  Polska
  260,7
 • 236,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. opolskie
  236,8
  Polska
  248,3
 • 441,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 451,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woj. opolskie
  441,6
  Polska
  441,1
 • 79,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 118,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woj. opolskie
  79,6
  Polska
  85,7
 • 30,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Woj. opolskie
  30,5
  Polska
  30,1
 • 8,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Woj. opolskie
  8,3
  Polska
  8,2
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Woj. opolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 9 298 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 957 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 341 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 108 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 334 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 774 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -810 Saldo migracji
 • -377 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -433 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -810 Saldo migracji wewnętrznych
 • -377 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -433 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w opolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w opolskim

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. opolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. opolskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W opolskim na 1000 mieszkańców pracuje 207 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 49,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w opolskim wynosiło w 2015 roku 10,1% (11,7% wśród kobiet i 8,7% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w opolskim wynosi 3 793,28 PLN, co odpowiada 91.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców opolskiego 92 961 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 83 429 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -9 532.

  19,8% aktywnych zawodowo mieszkańców opolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,6% w przemyśle i budownictwie, a 0,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w opolskim

 • 207 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Woj. opolskie
  207,0
  Polska
  232,0
 • 10,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,7% Kobiety
 • 8,7% Mężczyźni
 • Woj. opolskie
  10,1%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w opolskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w opolskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w opolskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w opolskim

 • 3 793 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Woj. opolskie
  3 793 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w opolskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w opolskim

 • 92 961 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 83 429 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -9 532 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,90 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w opolskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,6% Przemysł i budownictwo
 • 17,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 1,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 43,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w opolskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w opolskim

 • 206 017 Pracujący ogółem
 • 100 180 Kobiety
 • 105 837 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w opolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,8% W wieku produkcyjnym
 • 58,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. opolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 56,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woj. opolskie
  56,7
  Polska
  60,1
 • 31,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woj. opolskie
  31,6
  Polska
  31,4
 • 126,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Woj. opolskie
  126,1
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. opolskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w opolskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. opolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 927 Przestępstwa ogółem
 • 19 927
 • 13 554 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 13 554
 • 3 400 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 3 400
 • 2 032 Przestępstwa drogowe
 • 2 032
 • 494 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 494
 • 10 696 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 10 696
 • 19,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Woj. opolskie
  19,95
  Polska
  20,80
 • 13,57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Woj. opolskie
  13,57
  Polska
  13,59
 • 3,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Woj. opolskie
  3,40
  Polska
  4,36
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Woj. opolskie
  2,03
  Polska
  1,99
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Woj. opolskie
  0,49
  Polska
  0,45
 • 10,71 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Woj. opolskie
  10,71
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. opolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Woj. opolskie
  66%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Woj. opolskie
  55%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Woj. opolskie
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Woj. opolskie
  98%

Woj. opolskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 216 565 mieszkańców opolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 105 763 kobiet oraz 110 802 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców opolskiego, gimnazjalnym 5,1%, natomiast 19,9% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy opolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w opolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,9%) oraz średnie zawodowe (18,7%).

  16,9% mieszkańców opolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 897 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,93 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,1% ludności (23,9% wśród dziewczynek i 24,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,89.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,94.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,1% mieszkańców opolskiego w wieku potencjalnej nauki (33,4% kobiet i 32,9% mężczyzn).

 • 15,1% Wykształcenie wyższe
 • Woj. opolskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 17,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,1% W miastach
  (wyższe)
 • 9,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Woj. opolskie
  31,8%
  Polska
  33,3%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Woj. opolskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Woj. opolskie
  11,4%
  Polska
  12,4%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Woj. opolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Woj. opolskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Woj. opolskie
  5,1%
  Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Woj. opolskie
  19,9%
  Polska
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Woj. opolskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w opolskim

 • 897 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Woj. opolskie
  897,0
  Polska
  842,0
 • 0,93 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Woj. opolskie
  0,93
  Polska
  1,12
 •  
 • 1 912,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1 901,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 182,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 179,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 21,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w opolskim

 • 89,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Woj. opolskie
  89,89
  Polska
  90,94
 • 88,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Woj. opolskie
  88,97
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. opolskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. opolskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Woj. opolskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 4 520,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 3 918,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 602,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 247,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 210,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w opolskim

 • 95,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Woj. opolskie
  95,94
  Polska
  98,90
 • 88,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Woj. opolskie
  88,86
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. opolskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. opolskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Woj. opolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 17
 •  
 • 2 196,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 634,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 562,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 135,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 100,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 33,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w opolskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w opolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Woj. opolskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 772,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 573,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 198,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 117,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 89,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Woj. opolskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 3 Technika dla młodzieży specjalne
 • 3
 • 21 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 21
 • 1 158,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 739,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 419,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Woj. opolskie
  22,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 16 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • Edukacyjne grupy wieku w opolskim

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. opolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. opolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. opolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)