Jedlina-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, tabele)

Jedlina-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jedlina-Zdrój to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Jedlina-Zdrój.
 • 4 930 Liczba mieszkańców
 • 17,5 km² Powierzchnia
 • 282,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1768 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DB Tablice rejestracyjne
 • Leszek Orpel Burmistrz miasta
Jedlina-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 16.345650.7197 Współrzędne GPS
 • 0221021 TERYT (TERC)
 • 0984025 SIMC
Herb miasta Jedlina-Zdrój
Jedlina-Zdrój herb
Flaga miasta Jedlina-Zdrój
Jedlina-Zdrój flaga

Jedlina-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-330Poczta Jedlina-Zdrój, ul. Warszawska 10

Jedlina-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jedlinie-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
(74) 845-52-15
(74) 845-52-69
ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina-Zdrój
ZUS Oddział w Wałbrzychu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych

Jedlina-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Jedlina-Zdrój jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 930, z czego 53,0% stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 6,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 21 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Jedliny-Zdroju jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,8% to wdowy/wdowcy.

  Jedlina-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -49. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,9 na 1000 mieszkańców Jedliny-Zdroju. W 2016 roku urodziło się 41 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 354 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,9% zgonów w Jedlinie-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,7% zgonów w Jedlinie-Zdroju były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jedliny-Zdroju przypada 18.21 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 63 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Jedliny-Zdroju 18. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  61,2% mieszkańców Jedliny-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jedliny-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 930 Liczba mieszkańców
 • 2 612 Kobiety
 • 2 318 Mężczyźni
 • 53,0%
  47,0%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jedlinie-Zdroju w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jedlinie-Zdroju w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jedlinie-Zdroju w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Jedliny-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,5 lat
  Województwo
  42,0 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Jedlina-Zdrój, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jedliny-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • Jedlina-Zdrój
  51,3%
  Województwo
  53,4%
  Polska
  55,8%
 • 48,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,8% Wdowcy/Wdowy
 • Jedlina-Zdrój
  11,7%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Kraj
  9,6%
 • 18,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,0%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Jedlina-Zdrój
  0,2%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jedlinie-Zdroju w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Jedlina-Zdrój
  4,2
  Dolnośląskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,7
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -49 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -26 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,9 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,9
  Dolnośląskie
  -1,1
  Kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Jedlinie-Zdroju w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,3
  Dolnośląskie
  9,5
  Cała Polska
  10,0
 • 32,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  32,2
  Dolnośląskie
  40,1
  Polska
  41,7
 • 14.26 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.26
 • 38.95 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38.95
 • 71.39 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71.39
 • 53.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 53.64
 • 30.76 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.76
 • 6.27 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.27
 • 3 354 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 302 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 402 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 354 g
  woj. dolnośląskie
  3 339 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 132 Waga 3500g - 3999g
 • 132
 • 140 Waga 3000g - 3499g
 • 140
 • 70 Waga 2500g - 2999g
 • 70
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,07
  Dolnośląskie
  1,29
  Cała Polska
  1,36
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Jedlina-Zdrój
  0,51
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,66
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Jedlina-Zdrój
  0,57
  Dolnośląskie
  0,90
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Jedlinie-Zdroju w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90 Zgony
 • 46 Kobiety
  (Zgony)
 • 44 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,1%
  48,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 18,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  18,2
  Dolnośląskie
  10,5
  Cała Polska
  10,1
 • 174,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  174,8
  Dolnośląskie
  111,3
  Cała Polska
  101,5
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,8
  Dolnośląskie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,8
  Dolnośląskie
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,9%
  Województwo
  45,1%
  Polska
  45,7%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Jedlina-Zdrój
  25,6%
  woj. dolnośląskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,2%
  woj. dolnośląskie
  6,3%
  Cała Polska
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  78,7
  Kraj
  74,3
 • 343,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Jedlina-Zdrój
  343,9
  woj. dolnośląskie
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  281,7
  Kraj
  261,6
 • 618,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 693,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 536,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  618,1
  Województwo
  489,6
  Cały kraj
  469,0
 • 112,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  112,8
  Województwo
  97,3
  Polska
  87,7
 • 37,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  37,0
  Województwo
  32,6
  Cała Polska
  31,8
 • 6,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,7
  Dolnośląskie
  8,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Dolnośląskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 20 Saldo migracji
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 18 Saldo migracji wewnętrznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Jedlina-Zdrój, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlina-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Jedlinie-Zdroju oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jedlinie-Zdroju to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Jedlinie-Zdroju to 109,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  1,62
  Województwo
  5,68
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 8 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 42 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  5,25
  woj. dolnośląskie
  3,55
  Polska
  3,96
 • 8,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  8,52
  Dolnośląskie
  20,19
  Polska
  16,85
 • 872 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 109,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  109,0 m2
  woj. dolnośląskie
  81,1 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,18 m2
  woj. dolnośląskie
  0,46 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlina-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Jedlinie-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 92 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Jedlinie-Zdroju wynosiło w 2016 roku 16,3% (18,1% wśród kobiet i 14,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedlinie-Zdroju wynosi 3 528,00 PLN, co odpowiada 82.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Jedliny-Zdroju 417 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 111 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -306.

  18,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Jedliny-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  92,0
  Dolnośląskie
  262,0
  Cała Polska
  240,0
 • 16,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 18,1% Kobiety
 • 14,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  16,3%
  Województwo
  7,3%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jedlinie-Zdroju w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jedlinie-Zdroju w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jedlinie-Zdroju w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 528 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 528 PLN
  Dolnośląskie
  4 386 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jedlinie-Zdroju w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 417 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 111 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -306 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,8% Przemysł i budownictwo
 • 12,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,7% Pozostałe
 • 49,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jedlinie-Zdroju w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 454 Pracujący ogółem
 • 231 Kobiety
 • 223 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Jedlinie-Zdroju w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jedlina-Zdrój, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,4
  Województwo
  61,3
  Cała Polska
  61,7
 • 36,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,8
  woj. dolnośląskie
  34,2
  Cały kraj
  32,7
 • 138,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  138,2
  Dolnośląskie
  126,3
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jedlina-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Jedlinie-Zdroju stwierdzono szacunkowo 94 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,98 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jedlinie-Zdroju wynosi 73,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jedliny-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,40 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 9,94 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,37 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,29 (91%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (72%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jedliny-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 94
 • 66 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 66
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 49 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 49
 • 18,98 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Jedlina-Zdrój
  18,98
  Dolnośląskie
  25,73
  Cała Polska
  19,48
 • 13,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,40
  Dolnośląskie
  19,01
  Cała Polska
  12,76
 • 2,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Jedlina-Zdrój
  2,29
  woj. dolnośląskie
  3,66
  Kraj
  3,91
 • 2,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Jedlina-Zdrój
  2,37
  woj. dolnośląskie
  2,05
  Cała Polska
  1,91
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,51
  woj. dolnośląskie
  0,50
  Cała Polska
  0,47
 • 9,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,94
  woj. dolnośląskie
  15,40
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  Dolnośląskie
  61%
  Polska
  67%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  64%
  Dolnośląskie
  52%
  Kraj
  55%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  78%
  Kraj
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Dolnośląskie
  98%
  Polska
  99%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  72%
  Dolnośląskie
  81%
  Kraj
  83%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Jedlina-Zdrój
  58%
  woj. dolnośląskie
  41%
  Cała Polska
  46%

Jedlina-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Jedliny-Zdroju wyniosła w 2015 roku 16,1 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.4% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Jedliny-Zdroju - 28.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,1 mln złotych, czyli 19,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Jedliny-Zdroju wyniosła w 2015 roku 16,8 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12%). W budżecie Jedliny-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 595 złotych na mieszkańca (17,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,5%.
 • Wydatki budżetu w Jedlinie-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Jedliny-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Jedliny-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,6 mln

  2,9 tys(100%)

  15,0 mln

  3,0 tys(100%)

  17,0 mln

  3,4 tys(100%)

  18,3 mln

  3,6 tys(100%)

  17,8 mln

  3,5 tys(100%)

  14,4 mln

  2,9 tys(100%)

  16,1 mln

  3,2 tys(100%)

  16,1 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,1 mln

  616(21.4%)

  3,8 mln

  742(25.1%)

  4,0 mln

  789(23.4%)

  3,7 mln

  736(20.4%)

  3,9 mln

  771(21.8%)

  4,1 mln

  816(28.4%)

  4,1 mln

  830(25.6%)

  4,7 mln

  938(28.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  520,3 tys

  102(3.6%)

  535,3 tys

  106(3.6%)

  848,6 tys

  168(5%)

  1,7 mln

  336(9.3%)

  1,2 mln

  245(6.9%)

  846,5 tys

  169(5.9%)

  1,2 mln

  231(7.1%)

  2,9 mln

  580(17.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  412(14.3%)

  2,2 mln

  438(14.8%)

  2,3 mln

  452(13.4%)

  2,5 mln

  503(14%)

  2,6 mln

  508(14.4%)

  2,5 mln

  502(17.5%)

  2,5 mln

  503(15.6%)

  2,5 mln

  497(15.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  426(14.8%)

  2,2 mln

  438(14.8%)

  2,4 mln

  482(14.3%)

  2,5 mln

  487(13.5%)

  2,5 mln

  498(14.1%)

  2,5 mln

  506(17.6%)

  2,5 mln

  505(15.6%)

  2,5 mln

  497(15.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  471,7 tys

  92,8(3.2%)

  3,1 mln

  608(20.5%)

  1,7 mln

  339(10.1%)

  2,8 mln

  551(15.3%)

  2,6 mln

  518(14.7%)

  748,3 tys

  150(5.2%)

  1,5 mln

  297(9.2%)

  1,3 mln

  252(7.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  955,7 tys

  188(6.5%)

  922,3 tys

  182(6.2%)

  1,1 mln

  223(6.6%)

  984,4 tys

  194(5.4%)

  2,0 mln

  393(11.1%)

  1,5 mln

  306(10.6%)

  890,2 tys

  179(5.5%)

  967,5 tys

  195(6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  488,5 tys

  96,1(3.3%)

  646,2 tys

  128(4.3%)

  1,3 mln

  265(7.9%)

  662,2 tys

  131(3.6%)

  520,0 tys

  103(2.9%)

  534,1 tys

  107(3.7%)

  540,0 tys

  109(3.4%)

  470,0 tys

  94,6(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  263,4 tys

  51,8(1.8%)

  260,5 tys

  51,5(1.7%)

  332,2 tys

  65,7(1.9%)

  456,3 tys

  90,0(2.5%)

  633,7 tys

  126(3.6%)

  459,5 tys

  91,9(3.2%)

  343,3 tys

  69,0(2.1%)

  244,8 tys

  49,3(1.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,0 mln

  781(27.2%)

  312,8 tys

  61,8(2.1%)

  2,6 mln

  508(15.1%)

  2,4 mln

  480(13.3%)

  1,5 mln

  291(8.2%)

  743,3 tys

  149(5.2%)

  2,2 mln

  434(13.4%)

  234,3 tys

  47,2(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  130,0 tys

  25,6(0.9%)

  125,7 tys

  24,8(0.8%)

  74,5 tys

  14,7(0.4%)

  128,1 tys

  25,3(0.7%)

  130,0 tys

  25,8(0.7%)

  150,5 tys

  30,1(1%)

  171,5 tys

  34,5(1.1%)

  142,3 tys

  28,6(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  66,2 tys

  13,0(0.5%)

  64,6 tys

  12,8(0.4%)

  80,8 tys

  16,0(0.5%)

  87,2 tys

  17,2(0.5%)

  88,4 tys

  17,6(0.5%)

  94,0 tys

  18,8(0.7%)

  98,4 tys

  19,8(0.6%)

  117,5 tys

  23,6(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  161,6 tys

  31,8(1.1%)

  592,4 tys

  117(4%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  6,9(0.2%)

  25,0 tys

  5,0(0.1%)

  28,0 tys

  5,6(0.2%)

  36,0 tys

  7,2(0.2%)

  52,0 tys

  10,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  767

  0,2(0%)

  11,2 tys

  2,2(0.1%)

  32,4 tys

  6,4(0.2%)

  13,1 tys

  2,6(0.1%)

  880

  0,2(0%)

  9,6 tys

  1,9(0.1%)

  41,8 tys

  8,4(0.3%)

  48,1 tys

  9,7(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  113

  0,0(0%)

  51,8 tys

  10,2(0.3%)

  2,8 tys

  0,6(0%)

  56,0 tys

  11,0(0.3%)

  4,1 tys

  0,8(0%)

  5,3 tys

  1,1(0%)

  4,8 tys

  1,0(0%)

  46,2 tys

  9,3(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  118,6 tys

  23,3(0.8%)

  132,5 tys

  26,2(0.9%)

  126,3 tys

  25,0(0.7%)

  105,6 tys

  20,8(0.6%)

  137,3 tys

  27,3(0.8%)

  81,7 tys

  16,3(0.6%)

  34,9 tys

  7,0(0.2%)

  41,8 tys

  8,4(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  27,4 tys

  5,4(0.2%)

  9,6 tys

  1,9(0.1%)

  29,7 tys

  5,9(0.2%)

  16,7 tys

  3,3(0.1%)

  15,6 tys

  3,1(0.1%)

  12,1 tys

  2,4(0.1%)

  5,5 tys

  1,1(0%)

  17,9 tys

  3,6(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  1,5 tys

  0,3(0%)

  3,1 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  3,9 tys

  0,8(0%)

  4,9 tys

  1,0(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,4 tys

  1,1(0%)

  7,7 tys

  1,5(0.1%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  4,9 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  2,8 tys

  0,6(0%)

  710

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  31,5 tys

  6,2(0.2%)

  38,1 tys

  7,5(0.3%)

  45,7 tys

  9,0(0.3%)

  34,3 tys

  6,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Jedlinie-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Jedliny-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Jedliny-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,7 mln

  2,3 tys(100%)

  14,7 mln

  2,9 tys(100%)

  14,9 mln

  2,9 tys(100%)

  15,8 mln

  3,1 tys(100%)

  17,5 mln

  3,5 tys(100%)

  15,9 mln

  3,2 tys(100%)

  17,0 mln

  3,4 tys(100%)

  16,8 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  838(36.3%)

  4,2 mln

  831(28.6%)

  4,2 mln

  823(27.9%)

  4,5 mln

  894(28.6%)

  4,9 mln

  969(27.8%)

  5,4 mln

  1,1 tys(34.3%)

  5,5 mln

  1,1 tys(32.1%)

  5,9 mln

  1,2 tys(35.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,0 mln

  581(25.2%)

  3,3 mln

  642(22.1%)

  4,3 mln

  852(28.9%)

  4,3 mln

  839(26.9%)

  4,6 mln

  910(26.1%)

  4,8 mln

  952(29.9%)

  4,7 mln

  937(27.4%)

  4,3 mln

  873(25.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  130

  0,0(0%)

  511

  0,1(0%)

  231,1 tys

  45,7(1.6%)

  201,2 tys

  39,7(1.3%)

  1,3 mln

  252(7.2%)

  366,1 tys

  73,2(2.3%)

  862,6 tys

  173(5.1%)

  2,0 mln

  405(12%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  326(14.1%)

  1,7 mln

  332(11.4%)

  1,8 mln

  356(12.1%)

  1,8 mln

  356(11.4%)

  1,9 mln

  374(10.7%)

  1,8 mln

  357(11.2%)

  1,8 mln

  363(10.6%)

  1,8 mln

  353(10.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  307(13.3%)

  1,9 mln

  376(12.9%)

  2,0 mln

  389(13.2%)

  1,6 mln

  313(10%)

  2,5 mln

  488(14%)

  2,0 mln

  402(12.7%)

  1,9 mln

  383(11.2%)

  1,4 mln

  289(8.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  357(12.3%)

  720,4 tys

  142(4.8%)

  1,2 mln

  242(7.8%)

  1,0 mln

  199(5.7%)

  339,4 tys

  67,9(2.1%)

  846,6 tys

  170(5%)

  386,6 tys

  77,8(2.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,1 mln

  207(9%)

  1,4 mln

  271(9.3%)

  1,4 mln

  277(9.4%)

  1,5 mln

  299(9.6%)

  878,5 tys

  175(5%)

  652,4 tys

  130(4.1%)

  992,1 tys

  199(5.8%)

  321,6 tys

  64,7(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,6 tys

  1,5(0.1%)

  259,9 tys

  51,3(1.8%)

  73,3 tys

  14,5(0.5%)

  36,3 tys

  7,2(0.2%)

  29,9 tys

  5,9(0.2%)

  100,3 tys

  20,1(0.6%)

  212,8 tys

  42,8(1.3%)

  224,9 tys

  45,3(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  124,2 tys

  25,0(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  73,1 tys

  14,4(0.6%)

  82,6 tys

  16,3(0.6%)

  122,5 tys

  24,2(0.8%)

  125,8 tys

  24,8(0.8%)

  411,9 tys

  81,8(2.3%)

  291,5 tys

  58,3(1.8%)

  96,7 tys

  19,4(0.6%)

  103,0 tys

  20,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  102,3 tys

  20,1(0.9%)

  88,3 tys

  17,5(0.6%)

  24,0 tys

  4,8(0.2%)

  49,1 tys

  9,7(0.3%)

  45,9 tys

  9,1(0.3%)

  59,4 tys

  11,9(0.4%)

  58,3 tys

  11,7(0.3%)

  56,8 tys

  11,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  64,7 tys

  12,7(0.6%)

  53,3 tys

  10,5(0.4%)

  58,2 tys

  11,5(0.4%)

  145,2 tys

  28,6(0.9%)

  105,9 tys

  21,0(0.6%)

  72,1 tys

  14,4(0.5%)

  67,6 tys

  13,6(0.4%)

  50,9 tys

  10,2(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  767

  0,2(0%)

  11,2 tys

  2,2(0.1%)

  32,4 tys

  6,4(0.2%)

  13,1 tys

  2,6(0.1%)

  880

  0,2(0%)

  9,6 tys

  1,9(0.1%)

  41,8 tys

  8,4(0.2%)

  48,1 tys

  9,7(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  37,9 tys

  7,5(0.2%)

  3,9 tys

  0,8(0%)

  5,2 tys

  1,0(0%)

  4,7 tys

  0,9(0%)

  29,5 tys

  5,9(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,4 tys

  0,3(0%)

  398

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  964

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,9(0%)

  609

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  285,6 tys

  56,3(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Jedlina-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1 043 mieszkańców Jedliny-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 521 kobiet oraz 522 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Jedliny-Zdroju, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Jedliny-Zdroju mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jedlinie-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,5%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (20,2%).

  17,4% mieszkańców Jedliny-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 579 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,03 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,2% ludności (24,6% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,00.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 14,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (14,0% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 26 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 111,35.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,2% mieszkańców (19,4% wśród dziewczyn i 19,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców Jedliny-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 14,0% Wykształcenie wyższe
 • Jedlina-Zdrój
  14,0%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Polska
  17,9%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Jedlina-Zdrój
  33,8%
  Województwo
  35,0%
  Polska
  33,3%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,8%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Jedlina-Zdrój
  18,1%
  Województwo
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Jedlina-Zdrój
  24,4%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Jedlina-Zdrój
  4,6%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 3,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  21,8%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 24,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,4%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 579 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Jedlina-Zdrój
  579,0
  woj. dolnośląskie
  848,0
  Cała Polska
  842,0
 • 2,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  2,03
  Województwo
  1,07
  Polska
  1,12
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jedlinie-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedlinie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
  Niepubliczne
  74 845-53-32
  ul. Piastowska 8
  58-330 Jedlina-Zdrój
  ---
 • Szkoły podstawowe w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 91,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Jedlina-Zdrój
  91,00
  Dolnośląskie
  89,83
  Polska
  90,94
 • 90,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Jedlina-Zdrój
  90,35
  Dolnośląskie
  88,87
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedlina-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedlina-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,0
  Województwo
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jedlinie-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedlinie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie - Zdroju (Janusz Korczak)
  Publiczna
  74 845-52-85
  74 845-52-85
  ul. Jana Pawła II 5
  58-330 Jedlina-Zdrój
  1530025
 • Szkoły gimnazjalne w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 111,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  111,35
  woj. dolnośląskie
  97,70
  Cały kraj
  98,90
 • 100,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  100,00
  woj. dolnośląskie
  89,32
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Jedlina-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Jedlina-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  26,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 26 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 26
 • 26 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 26
 • 26 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 26
 •  
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Jedlinie-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedlinie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczne
  74 845-53-33
  74 845-53-33
  ul. Słowackiego 5
  58-330 Jedlina-Zdrój
  614821
 • Edukacyjne grupy wieku w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Jedlina-Zdrój, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Jedlina-Zdrój, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Jedlina-Zdrój, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlina-Zdrój - Zabytki i atrakcje(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Noclegi w Jedlinie-Zdroju

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Jedlinie-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Bogata baza obiektów poczynając od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Zabytki w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jedliny-Zdroju znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Jedlinie-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z XVIII w. (ul. Noworudzka 15)dnia 1964-12-15, wykaz dokumentów: 1212 z 1964-12-15; A/4222/1212/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Hoża 6)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1736 z 1966-06-30; A/4221/1736 z 2010-11-08
  • Pałac z 1862 - 1864 (ul. Zamkowa 8)dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Oficyna mieszkalna z 1860 - 1870dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Oficyna mieszkalna z 1860 - 1870 (ul. Zamkowa 2)dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Zespół - pałac z 1862 - 1889dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Park z 1862 - 1864dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Poczta z pocz. XX w. (ul. Warszawska 6)dnia 1984-11-29, wykaz dokumentów: 1021/WŁ z 1984-11-29; A/4223/1021/Wł z 2010-11-08
  • Dom zdrojowy z 3. ćw. XIX w. (ul. plac Zdrojowy 1)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1127/WŁ z 1985-05-03; A/4216/1127/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Warszawska 2)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1128/WŁ z 1985-05-03; A/4217/1128/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w.dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1129/WŁ z 1985-05-03; A/4218/1129/Wł z 2010-11-08
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 7)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1130/WŁ z 1985-05-03; A/4214/1130/Wł z 2010-11-08
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Cmentarna 1)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1131/WŁ z 1985-05-03; A/4212/1131/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Wałbrzyska 1)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1132/WŁ z 1985-05-03; A/4213/1132/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XX w. (ul. Chojnowska 12)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1133/WŁ z 1985-05-03; A/4211/1133/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Chojnowska 7)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1134/WŁ z 1985-05-03; A/4215/1134/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Jasna 4)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1135/WŁ z 1985-05-03; A/4219/1135/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. plac Zdrojowy 8)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1136/WŁ z 1985-05-03; A/4220/1136/Wł z 2010-11-08
  • Park z 1820 - 1830dnia 1991-04-30, wykaz dokumentów: 1333/WŁ z 1991-04-30; A/4210/1333/Wł z 2010-11-08
  • Dworzec z 1878 r. (ul. Kłodzka 59)dnia 1996-03-25, wykaz dokumentów: 1488/WŁ z 1996-03-25; 1488/Wł z 1997-12-03; A/4209/1488/Wł z 2010-11-08
  • Dworzec z 1902 r. (ul. aleja Czynu Społecznego 20)dnia 1996-03-25, wykaz dokumentów: 1490/WŁ z 1996-03-25; A/4208/1490/Wł z 2010-11-08
  • Kościół z 1855 - 1863 (ul. Jana Pawła II 2)dnia 2002-02-25, wykaz dokumentów: 80/A/02 z 2002-02-25
 • Formy ochrony przyrody w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Jedliny-Zdroju znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Jedlinie-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Gór SowichData ustanowienia: 1991-12-13, Opis granicy: Opis granic Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich) Park składa się z dwóch części: a. Kompleks pomiędzy Pieszycami Walimiem a Jugowem. Północną granicę stanowi skraj lasów ciągnących się wzdłuż drogi nr 383 z Pieszyc do Walimia. Od Góry Grodzisko (476 m) w kierunku zachodnim granica parku omija zabudowę Rościszowa Lasocina i Potoczka. Za miejscowością Potoczek skrajem lasu: oddziałów 166 168 169 170 161 158 155 156 157 160 164 165 194 193 Nadleśnictwa Świdnica wyłącza Polanę Potoczkową ze schroniskiem Bacówka i dolną stacją wyciągu na Wielką Sowę dalej biegnie drogą Walim-Pieszyce przez Przełęcz Waiimską. Na wysokości dawnej kopalni srebra („Silberloch”) schodzi na drugą stronę drogi obejmując oddział leśny nr 11 Nadleśnictwa Wałbrzych ponownie wraca na drogę i dochodzi do obszaru zabudowań Walimia. Tu odchodzi od drogi i po krawędzi lasu: oddziałów 15 i 21 Nadleśnictwa Wałbrzych omijając boisko sportowe oraz obejmując Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w miejscowości Walim kieruje się do drogi z Walimia do Rzeczki Górnej. Przechodzi na drugą stronę drogi obejmując swym zasięgiem oddział leśny nr 65 Nadleśnictwa Wałbrzych. Z powrotem wraca do drogi Walim - Rzeczka Górna przechodzi na jej drugą stronę i brzegiem_kompleksu leśnego: oddziały 22 23 24 26 24 27 40 48 44 43 41 Nadleśnictwa Wałbrzych oddziały 9 13 14 27 26 25 29 33 34 39 40 41 48 47 54 55 53 67 64 70 71 72 73 74 87 Nadleśnictwa Jugów biegnie w kierunku południowym omijając od wschodu grunty rolne Rzeczki Sokolca Jugowa Przygórza do Woliborza. Następnie drogą Wolibórz-Bielawa przez przełęcz Woliborską dochodzi do Jodłownika. Stąd schodzi na skraj lasu oddziałów 300 299 294 293 287 286 274 280 266 256 255 254 247 231 233 226 223 222 214 215 216 217 218 219 221 203 204 197 189 187 186 187 183 181 180 179 178 177 176 175 Nadleśnictwa Świdnica kierując się na północny-zachód omijając od zachodu zabudowę Jodłownika Nowej Bielawy i Bielawy obejmując Kamieniczki i wyłączając Kamionki dochodzi do Pieszyc. Omijając zabudowania Pieszyc brzegiem kompleksu leśnego: oddział 174 dochodzi do oddziału 166 Nadleśnictwa Świdnica. b. Kompleks leśny pomiędzy Głuszycą a Walimiem. Granica kompleksu biegnie na wschodzie skrajem lasu od oddziału leśnego nr 75 w kierunku na południe granicą rolno-leśną oddziałów nr 76 77 81 120 124 125 i 123 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na południe od oddziału nr 127 w kierunku na zachód granicą lasu oddziałów nr 127 126 115 112 111 109 90 96 98 97 i 94 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na północy - od oddziału nr 94 do oddziału nr 74 linią podziałową j d b - dalej oddziały nr 69 73 68 67 71 i 70 do styku z granicą oddziału 75 Nadleśnictwa Wałbrzych. UWAGA: W przypadku gdy mowa o przebiegu granicy po drodze publicznej - przyjmuje się że granica biegnie krawędzią drogi przylegającą do terenu Parku., Powierzchnia: 8140.67 ha
  • Park Krajobrazowy Sudetów WałbrzyskichData ustanowienia: 1998-12-29, Opis granicy: ZAŁĄCZNIK Nr 1 do rozporządzenia Nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 1. Opis granic Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich Na wschodzie od granicy państwa w kierunku na północ rozdzieleniem leśnym pomiędzy oddziałami nr 235 i 234 oraz 233 i 227 do linii zwartych kompleksów leśnych obok miejscowości Łomnica i Grzmiąca do szosy z Głuszycy do Unisławia. Następnie na północ obejmując swym zasięgiem wzniesienie pod którym przechodzi tunel kolejowy ze stacji Jedlina-Zdrój do Głuszycy granicą rolną przechodzi koło miejscowości Glinica i Kamieńsk w kierunku północno-zachodnim do tunelu kolejowego pod górę Wołowice dalej linią prostą do wylotu w dzielnicy Wałbrzych-Podgórze. Od tego miejsca skręca na południowy zachód granicą kompleksów leśnych obejmując swym zasięgiem Zamkową Górę na Podgórzu. W miejscowości Glinik skręca gwałtownie na południe a następnie na wschód do Kamionek i dalej na południe granicą lasów do drogi Rybnica Leśna-Głuszyca. Po przejściu przez szosę omijając pola uprawne Rybnicy dochodzi do przesmyku pomiędzy górę Klin a wzniesieniem bez nazwy o wysokości 890 m. Dalej do rozległych łąk pod schroniskiem Andrzejówka skręcając na zachód do wzniesienia Krzywuchy /788m/ potem skręca na północ przez szczyt góry Bukowiec /883m/ dalej granicą lasów od północy dochodzi do strumienia na polach Unisławia Śl. aż do podnóża góry Stożek Wielki /840m/. Następnie skręca na północ potem na południe do szosy Unisław Śląski-Mieroszów. Przechodzi przez drogę i tory kolejowe aby po granicy lasu gwałtownie skręcić na północ pod górę Sokółka /801m/ następnie obok torów kolejowych z Mieroszowa do Kuźnic Świdnickich. Przy placu sportowym obok szybu kopalnianego Barbara biegnie brzegiem lasów do drogi z Lesieńca do Grząd Dolnych i Górnych. Z tego miejsca skrajem lasów biegnie do gruntów wsi Kochanów omijając wydzielone tereny zalewu w Grzędach Górnych dalej do miejscowości Kowalowa na wschodzie gdzie przecina szosę Mieroszów--Unisław Śl. Tu biegnie na południe wschodnią stroną szosy aby pod górę Jatki /659m/ aby zmienić kierunek na wschód do granicy z Czechami., Powierzchnia: 6493.0 ha, Powierzchnia otuliny: 2894.6 ha
  • Góry Kamienne - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 24098.85 ha
  • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 21324.86 ha
  • Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2011-02-19, Powierzchnia: 31577.91 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przed budynkiem zlokalizowanym przy ul. Cmentarnej 1 w sąsiedztwie pomnikowego ambrowca
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 20%, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przed budynkiem zlokalizowanym przy ul. Cmentarnej 1 w sąsiedztwie pomnikowej sosny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przy ul. Warszawskiej niewiele ponad 100 m od skrzyżowania z ul. Wałbrzyską
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przed budynkiem zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 3
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przy zachodniej ścianie budynku zlokalizowanego przy Placu Zdrojowym 1
  • Pomnik przyrodyOpis: komin wulkaniczny - Ryolit częściowo zjaspisowany, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Znajduje się przy ul. Kłodzkiej na wysokości skrzyżowania z ul. Mostową

Jedlina-Zdrój - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Jedlina-Zdrój i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jedlina-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 381droga wojewódzka nr 381(Wałbrzych - Jedlina-Zdrój - Głuszyca - Głuszyca Górna - Świerki - Świerki Dolne - Ludwikowice Kłodzkie - Nowa Ruda - Bożków - Święcko - Gorzuchów - Bierkowice - Gołogłowy - Kłodzko)
  • DW 383droga wojewódzka nr 383(Jedlina-Zdrój - Olszyniec - Jugowice - Walim - Rościszów - Pieszyce - Dzierżoniów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Jedlina-Zdrój nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 286Linia kolejowa nr 286: Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny [o znaczeniu drugorzędnym] (Kłodzko Główne - Bierkowice - Gorzuchów Kłodzki - Ścinawka Średnia - Nowa Ruda - Nowa Ruda Przedmieście - Zdrojowisko - Ludwikowice Kłodzkie - Świerki Dolne - Bartnica - Głuszyca Górna - Głuszyca - Jedlina Zdrój - Jedlina Górna - Wałbrzych Główny)
  • LK 291Linia kolejowa nr 291: Boguszów Gorce Wschód - Mieroszów [o znaczeniu drugorzędnym] (Boguszów-Gorce Wschód - Unisław Śląski - Mieroszów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Jedlinie-Zdroju istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Barbary

  ul. Bloki Kolejowe

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Chojnowska

  ul. Chopina

  ul. Cmentarna

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czesława Miłosza

  al. Czynu Społecznego

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Dzika

  ul. Długa

  ul. Górna

  ul. Górnicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hoża

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jasna

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Józefa Bema

  ul. Kamienna

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kłodzka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Moniuszki

  ul. Mostowa

  ul. Narutowicza

  al. Niepodległości

  ul. Noworudzka

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piastowska

  ul. Piękna

  ul. Pokrzywianka

  ul. Poznańska

  ul. Południowa

  ul. Północna

  ul. Reja

  ul. Reymonta

  ul. Spacerowa

  ul. Słowackiego

  ul. Tytusa Chałubińskiego

  ul. Warszawska

  ul. Wałbrzyska

  ul. Władysława Andersa

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Włościańska

  ul. Zagórska

  ul. Zakopiańska

  ul. Zamkowa

  ul. Zbigniewa Herberta

  pl. Zdrojowy

  pl. Zwycięstwa

  ul. Łąkowa

  ul. Świdnicka