Powiat ostródzki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat ostródzki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 105 768 Liczba mieszkańców
 • 1 766 km2 Powierzchnia
 • 60 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 50,3% Stopa urbanizacji
 • Włodzimierz Brodiuk Starosta
 • ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda Adres starostwa powiatowego
 • NOS Tablice rejestracyjne
Powiat ostródzki na mapie
Identyfikatory
 • 2815 TERYT (TERC)
Herb powiatu ostródzkiego
powiat ostródzki herb

powiat ostródzki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
089 642 31 00 089 642 31 41
089 642 31 19 089 642 31 03
Stapińskiego 19C
14-100 Ostróda
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
089 642 72 11
089 642 72 15
Handlowa 6
14-100 Ostróda
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
089 642 98 15
089 642 98 09
Jana II Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ostróda
089 646 08 70
089 646 08 80
Kościuszki 2
14-100 Ostróda
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
089 646 59 73
089 646 59 73
Sienkiewicza 13
14-100 Ostróda
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
(89) 642-98-47
(89) 642-98-17
ul. Jana III Sobieskiego
14-100 Ostróda

Powiat ostródzki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie ostródzkim oddano do użytku 307 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,90 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 24,1% na sprzedaż lub wynajem, 0,3% jako mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 84,1% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 15,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ostródzkim to 4,31 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie ostródzkim to 113,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ostródzkim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 307 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  2,90
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,99
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 195 Użytek własny
 • 37 Sprzedaż lub wynajem
 • 84,1%
  15,9%
 • 1 322 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,31 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  4,31
  Województwo
  4,12
  Kraj
  4,13
 • 12,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat ostródzki
  12,47
  Województwo
  12,34
  Cały kraj
  15,89
 • 34 805 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 113,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat ostródzki
  113,4 m2
  Województwo
  95,9 m2
  Kraj
  99,8 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat ostródzki
  0,33 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,29 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat ostródzki ma 105 768 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu ostródzkiego zawarli w 2015 roku 528 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu ostródzkiego jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ostródzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -86. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,8 na 1000 mieszkańców powiatu ostródzkiego. W 2015 roku urodziło się 982 dzieci, w tym 51,7% dziewczynek i 48,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,92 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,8% zgonów w powiecie ostródzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,6% zgonów w powiecie ostródzkim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ostródzkiego przypada 10.05 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 1 125 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 352 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ostródzkiego -227. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,4% mieszkańców powiatu ostródzkiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ostródzkiego

 • 105 768 Liczba mieszkańców
 • 53 643 Kobiety
 • 52 125 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ostródzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ostródzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ostródzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostródzkiego w latach 2017-2050

 • 86 304 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 43 644 Kobiety
 • 42 660 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ostródzkim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ostródzkim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ostródzkim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ostródzkiego

 • 39,8 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. ostródzki
  39,8 lat
  Województwo
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ostródzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ostródzkiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,4%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9%Żonaci/Zamężne
 • powiat ostródzki
  54,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • powiat ostródzki
  9,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat ostródzki
  5,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,5% Nieustalone
 • pow. ostródzki
  2,5%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ostródzkim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ostródzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  5,0
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cały kraj
  4,9
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. ostródzki
  1,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Cała Polska
  1,8
 • 528 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ostródzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ostródzkim

 • -86 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -80 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat ostródzki
  -0,8
  Warmińsko-mazurskie
  -0,5
  Polska
  -0,7
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ostródzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ostródzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ostródzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ostródzkim w roku 2015

 • 982 Urodzenia żywe
 • 508 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 474 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,7%
  48,3%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,2
  Województwo
  9,1
  Polska
  9,6
 • 38,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  38,9
  Warmińsko-mazurskie
  37,7
  Kraj
  40,1
 • 23.71 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 23.71
 • 62.45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 62.45
 • 78.13 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78.13
 • 59.78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59.78
 • 26.74 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.74
 • 5.78 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.78
 • 3 379 gŚrednia waga noworodków
 • 3 316 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 446 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 379 g
  Województwo
  3 390 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 94 Waga 4000g - 4499g
 • 94
 • 300 Waga 3500g - 3999g
 • 300
 • 377 Waga 3000g - 3499g
 • 377
 • 140 Waga 2500g - 2999g
 • 140
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,27
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,23
  Cała Polska
  1,29
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. ostródzki
  0,66
  Warmińsko-mazurskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • 0,92 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,92
  Warmińsko-mazurskie
  0,95
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie ostródzkim w roku 2015

 • 1 068 Zgony
 • 514 Kobiety
  (Zgony)
 • 554 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 80,0%
  20,0%
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • pow. ostródzki
  10,1
  Warmińsko-mazurskie
  9,6
  Cała Polska
  10,3
 • 108,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  108,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  105,6
  Cały kraj
  106,9
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat ostródzki
  5,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,0
  Cała Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. ostródzki
  3,6
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  0,8
  Cała Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostródzkim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat ostródzki
  39,2%
  Województwo
  40,6%
  Cały kraj
  45,1%
 • 30,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. ostródzki
  30,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat ostródzki
  4,9%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,4%
 • 9,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  9,6
  Cały kraj
  3,9
 • 61,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  61,6
  Polska
  70,2
 • 304,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat ostródzki
  304,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  248,6
  Kraj
  260,7
 • 239,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  239,4
  Polska
  248,3
 • 385,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 403,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 367,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ostródzki
  385,8
  Warmińsko-mazurskie
  367,6
  Kraj
  441,1
 • 94,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 144,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  94,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  79,6
  Cały kraj
  85,7
 • 25,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  25,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,2
  Cały kraj
  30,1
 • 16,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. ostródzki
  16,7
  Warmińsko-mazurskie
  8,3
  Kraj
  8,2
 • 1,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. ostródzki
  1,8%
  Warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 1 125 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 610 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 515 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 352 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 719 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 633 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -227 Saldo migracji
 • -109 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -118 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -227 Saldo migracji wewnętrznych
 • -109 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -118 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ostródzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ostródzkim

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ostródzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie ostródzkim na 1000 mieszkańców pracuje 183 osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostródzkim wynosiło w 2015 roku 16,4% (19,4% wśród kobiet i 13,8% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostródzkim wynosi 3 175,96 PLN, co odpowiada 76.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostródzkiego 9 054 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 476 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 578.

  20,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostródzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,4% w przemyśle i budownictwie, a 8,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 8,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostródzkim

 • 183 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. ostródzki
  183,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  191,0
  Cała Polska
  232,0
 • 16,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,4% Kobiety
 • 13,8% Mężczyźni
 • powiat ostródzki
  16,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,2%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ostródzkim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ostródzkim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ostródzkim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostródzkim

 • 3 176 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat ostródzki
  3 176 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 495 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ostródzkim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ostródzkim

 • 9 054 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 476 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 578 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ostródzkim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,4% Przemysł i budownictwo
 • 23,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 8,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 17,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,6% Pozostałe
 • 38,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ostródzkim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ostródzkim

 • 19 373 Pracujący ogółem
 • 9 667 Kobiety
 • 9 706 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ostródzkim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ostródzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 57,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,8
  Województwo
  56,9
  Cały kraj
  60,1
 • 27,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  27,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,8
  Kraj
  31,4
 • 91,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat ostródzki
  91,9
  Warmińsko-mazurskie
  95,7
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ostródzki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie ostródzkim stwierdzono 2 038 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,17 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ostródzkim wynosi 64,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ostródzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,95 (wykrywalność 56%) oraz przeciwko mieniu - 9,62 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,58 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,84 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,73 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ostródzkim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 038 Przestępstwa ogółem
 • 2 038
 • 1 483 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 483
 • 196 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 196
 • 274 Przestępstwa drogowe
 • 274
 • 78 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 78
 • 1 023 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 023
 • 19,17 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  19,17
  Warmińsko-mazurskie
  18,80
  Polska
  20,80
 • 13,95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. ostródzki
  13,95
  woj. warmińsko-mazurskie
  13,10
  Kraj
  13,59
 • 1,84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat ostródzki
  1,84
  Województwo
  2,79
  Cały kraj
  4,36
 • 2,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat ostródzki
  2,58
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,12
  Kraj
  1,99
 • 0,73 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. ostródzki
  0,73
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,45
 • 9,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat ostródzki
  9,62
  Warmińsko-mazurskie
  10,50
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. ostródzki
  65%
  Warmińsko-mazurskie
  65%
  Cały kraj
  65%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. ostródzki
  57%
  Województwo
  56%
  Cały kraj
  52%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. ostródzki
  66%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Cała Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  82%
  woj. warmińsko-mazurskie
  82%
  Kraj
  82%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat ostródzki
  41%
  Województwo
  47%
  Kraj
  46%

Powiat ostródzki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 27 147 mieszkańców powiatu ostródzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 330 kobiet oraz 13 817 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców powiatu ostródzkiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 28,0% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ostródzkiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ostródzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,3%) oraz zasadnicze zawodowe (15,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (26,6%).

  17,3% mieszkańców powiatu ostródzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 695 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,26.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,39.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,3% mieszkańców powiatu ostródzkiego w wieku potencjalnej nauki (32,6% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. ostródzki
  11,4%
  Województwo
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,6% W miastach
  (wyższe)
 • 7,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,3%
  Województwo
  31,4%
  Polska
  33,3%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • powiat ostródzki
  2,3%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat ostródzki
  10,6%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat ostródzki
  16,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  22,9%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. ostródzki
  6,1%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 28,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  28,0%
  Województwo
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 29,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 35,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. ostródzki
  2,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ostródzkim

 • 695 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  695,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  748,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat ostródzki
  1,68
  Warmińsko-mazurskie
  1,33
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 124,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 123,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 51,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ostródzkim

 • 88,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat ostródzki
  88,26
  Województwo
  88,14
  Cały kraj
  90,94
 • 86,76 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,76
  Województwo
  86,91
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ostródzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ostródzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 509,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 427,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 82,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 27,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie ostródzkim

 • 94,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  94,39
  Województwo
  97,53
  Kraj
  98,90
 • 87,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  87,30
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,28
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ostródzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ostródzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. ostródzki
  22,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 256,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 179,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 76,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie ostródzkim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostródzkim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  2,0
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 29 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 29
 • 71,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 48,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  26,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  23,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 132,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 92,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  24,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ostródzkim

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ostródzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ostródzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ostródzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)