Powiat ostródzki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ostródzki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 105 318 Liczba mieszkańców
 • 1 766 km2 Powierzchnia
 • 60 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 50,3% Stopa urbanizacji
 • Włodzimierz Brodiuk Starosta
 • ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda Adres starostwa powiatowego
 • NOS Tablice rejestracyjne
Powiat ostródzki na mapie
Identyfikatory
 • 2815 TERYT (TERC)
Herb powiatu ostródzkiego
powiat ostródzki herb

powiat ostródzki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
089 642 31 00 089 642 31 41
089 642 31 19 089 642 31 03
Stapińskiego 19C
14-100 Ostróda
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
089 642 72 11
089 642 72 15
Handlowa 6
14-100 Ostróda
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
089 642 98 15
089 642 98 09
Jana II Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ostróda
089 646 08 70
089 646 08 80
Kościuszki 2
14-100 Ostróda
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
089 646 59 73
089 646 59 73
Sienkiewicza 13
14-100 Ostróda
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
(89) 642-98-47
(89) 642-98-17
ul. Jana III Sobieskiego
14-100 Ostróda

Powiat ostródzki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat ostródzki ma 105 318 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostródzkiego w 2050 roku wynosi 86 304, z czego 43 644 to kobiety, a 42 660 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ostródzkiego zawarli w 2017 roku 502 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu ostródzkiego jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ostródzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -34. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,32 na 1000 mieszkańców powiatu ostródzkiego. W 2017 roku urodziło się 1 052 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 380 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 40,2% zgonów w powiecie ostródzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w powiecie ostródzkim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ostródzkiego przypada 10.17 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 896 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 210 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ostródzkiego -314. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 172 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -156.

  62,2% mieszkańców powiatu ostródzkiego jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ostródzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 105 318 Liczba mieszkańców
 • 53 443 Kobiety
 • 51 875 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ostródzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ostródzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ostródzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostródzkiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 86 304 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 43 644 Kobiety
 • 42 660 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ostródzkim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ostródzkim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ostródzkim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ostródzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  40,7 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ostródzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ostródzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. ostródzki
  28,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • powiat ostródzki
  54,9%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,0%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,1%
  Warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,5% Nieustalone
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ostródzkim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. ostródzki
  2,2
  Warmińsko-mazurskie
  2,0
  Kraj
  1,7
 • 502 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ostródzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -34 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -40 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,3
  Warmińsko-mazurskie
  0,1
  Kraj
  -0,0
 • -1,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ostródzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ostródzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ostródzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ostródzkim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 052 Urodzenia żywe
 • 509 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 543 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. ostródzki
  10,0
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cała Polska
  10,5
 • 42,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  42,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  42,6
  Cały kraj
  44,2
 • 15.26 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.26
 • 58.66 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58.66
 • 94.45 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.45
 • 74.93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.93
 • 30.37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.37
 • 7.97 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.97
 • 0.32 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.32
 • 3 380 g Średnia waga noworodków
 • 3 324 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 433 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat ostródzki
  3 380 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 401 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 106 Waga 4000g - 4499g
 • 106
 • 327 Waga 3500g - 3999g
 • 327
 • 399 Waga 3000g - 3499g
 • 399
 • 159 Waga 2500g - 2999g
 • 159
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. ostródzki
  1,40
  Województwo
  1,41
  Kraj
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. ostródzki
  0,68
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,70
  Polska
  0,71
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,97
  Województwo
  1,01
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie ostródzkim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 076 Zgony
 • 462 Kobiety
  (Zgony)
 • 614 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 42,9%
  57,1%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,8
  Polska
  10,1
 • 105,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  105,2
  Warmińsko-mazurskie
  104,7
  Polska
  101,5
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,0
  Polska
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat ostródzki
  3,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostródzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat ostródzki
  41,9%
  Warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Kraj
  45,7%
 • 29,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Kraj
  74,3
 • 293,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. ostródzki
  293,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  278,4
  Kraj
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  262,1
  Cała Polska
  261,6
 • 421,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 482,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 358,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ostródzki
  421,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Polska
  469,0
 • 87,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 126,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ostródzki
  87,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,1
  Cały kraj
  87,7
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,5
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  31,8
 • 16,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Kraj
  8,0
 • 1,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat ostródzki
  1,8%
  Warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 896 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 483 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 413 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 210 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 661 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 549 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 172 Wymeldowania za granicę
 • 83 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 89 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -470 Saldo migracji
 • -251 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -219 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -314 Saldo migracji wewnętrznych
 • -178 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -136 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -156 Saldo migracji zagranicznych
 • -73 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -83 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ostródzkim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ostródzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie ostródzkim oddano do użytku 287 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,73 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ostródzkim to 36 142 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 342 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 51,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 43,2% na cele indywidualne, 5,6% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ostródzkim to 3,74 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie ostródzkim to 93,10 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,58% mieszkań posiada łazienkę, 80,76% korzysta z centralnego ogrzewania, a 43,46% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 36 142 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 342,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  342,20
  Warmińsko-mazurskie
  354,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 69,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. ostródzki
  69,10 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  68,30 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 23,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat ostródzki
  23,70 m2
  Województwo
  24,20 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat ostródzki
  3,77
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. ostródzki
  2,92
  Województwo
  2,82
  Polska
  2,69
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat ostródzki
  0,78
  Warmińsko-mazurskie
  0,75
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 287 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,73 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. ostródzki
  2,73
  Warmińsko-mazurskie
  3,34
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 140 Użytek własny
 • 6 Sprzedaż lub wynajem
 • 95,9%
  4,1%
 • 1 074 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. ostródzki
  3,74
  Województwo
  3,77
  Cały kraj
  3,91
 • 10,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. ostródzki
  10,20
  woj. warmińsko-mazurskie
  12,57
  Cała Polska
  18,14
 • 26 716 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 93,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  93,1 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,25 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,30 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat ostródzki
  98,02%
  Województwo
  97,06%
  Kraj
  96,79%
 • 94,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. ostródzki
  94,12%
  Województwo
  94,47%
  Cały kraj
  93,66%
 • 90,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,58%
  Województwo
  91,91%
  Polska
  91,31%
 • 80,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat ostródzki
  80,76%
  Warmińsko-mazurskie
  83,15%
  Cały kraj
  82,12%
 • 43,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat ostródzki
  43,46%
  Warmińsko-mazurskie
  46,52%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat ostródzki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie ostródzkim na 1000 mieszkańców pracuje 193 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostródzkim wynosiło w 2016 roku 14,7% (17,8% wśród kobiet i 12,0% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostródzkim wynosi 3 392,59 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostródzkiego 9 054 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 476 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 578.

  18,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostródzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 193 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat ostródzki
  193,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  196,0
  Cały kraj
  240,0
 • 14,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,8% Kobiety
 • 12,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  14,7%
  Województwo
  14,2%
  Kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ostródzkim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ostródzkim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ostródzkim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 393 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. ostródzki
  3 393 PLN
  Województwo
  3 619 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ostródzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 054 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 476 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 578 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 26,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 38,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ostródzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 388 Pracujący ogółem
 • 9 933 Kobiety
 • 10 455 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ostródzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ostródzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  60,8
  Województwo
  60,0
  Kraj
  63,4
 • 30,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. ostródzki
  30,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,6
  Kraj
  34,0
 • 100,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  100,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  104,2
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ostródzki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie ostródzkim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 392 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 834 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 710 nowych podmiotów, a 657 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (960) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (685) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 078) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (644) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2016 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ostródzkim najwięcej (478) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 013) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (402) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,3% (1 954) podmiotów, a 71,9% (6 036) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ostródzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.9%) oraz Budownictwo (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 392 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 402 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 954 Przemysł i budownictwo
 • 6 036 Pozostała działalność
 • 710 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ostródzkim w 2017 roku
 • 657 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ostródzkim w 2017 roku
 • 5 834 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 013 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 013
 • 291 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 291
 • 78 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 78
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 8 382 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 382
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 37 Spółdzielnie ogółem
 • 37
 • 554 Spółki handlowe ogółem
 • 554
 • 97  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 97
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 478  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 478
 • 94    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 94
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 425 Spółki cywilne ogółem
 • 425
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 834 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 394 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 394
 • 932 Budownictwo
 • 932
 • 668 Przetwórstwo przemysłowe
 • 668
 • 463 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 463
 • 430 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 430
 • 405 Transport i gospodarka magazynowa
 • 405
 • 316 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 316
 • 285 Pozostała działalność
 • 285
 • 211 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 211
 • 186 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 186
 • 177 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 177
 • 101 Edukacja
 • 101
 • 100 Informacja i komunikacja
 • 100
 • 81 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 81
 • 58 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 58
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie ostródzkim stwierdzono 1 811 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,19 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ostródzkim wynosi 69,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ostródzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,00 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 8,36 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,16 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,97 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,67 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 811 Przestępstwa ogółem
 • 1 811
 • 1 264 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 264
 • 208 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 208
 • 228 Przestępstwa drogowe
 • 228
 • 71 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 71
 • 881 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 881
 • 17,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat ostródzki
  17,19
  Warmińsko-mazurskie
  17,07
  Cała Polska
  19,62
 • 12,00 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat ostródzki
  12,00
  Województwo
  10,98
  Cały kraj
  12,07
 • 1,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,97
  Województwo
  3,06
  Polska
  4,94
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,16
  Województwo
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,67 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,67
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,49
 • 8,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,36
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,49
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. ostródzki
  70%
  Warmińsko-mazurskie
  72%
  Kraj
  72%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  60%
  Województwo
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  82%
  Województwo
  83%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat ostródzki
  83%
  Warmińsko-mazurskie
  86%
  Cała Polska
  84%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  47%
  woj. warmińsko-mazurskie
  52%
  Kraj
  52%

Powiat ostródzki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ostródzkiego wyniosła w 2016 roku 116,3 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu ostródzkiego - 33.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (14.8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,2 mln złotych, czyli 7,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ostródzkiego wyniosła w 2016 roku 118,0 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (57.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.3%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6.3%). W budżecie powiatu ostródzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 143 złotych na mieszkańca (12,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ostródzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ostródzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  103,5 mln

  990(100%)

  108,3 mln

  1,0 tys(100%)

  115,9 mln

  1,1 tys(100%)

  124,4 mln

  1,2 tys(100%)

  115,8 mln

  1,1 tys(100%)

  116,4 mln

  1,1 tys(100%)

  113,2 mln

  1,1 tys(100%)

  116,3 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,8 mln

  304(30.7%)

  34,5 mln

  331(31.9%)

  40,0 mln

  373(34.6%)

  41,7 mln

  389(33.5%)

  39,4 mln

  369(34%)

  37,6 mln

  353(32.3%)

  39,4 mln

  371(34.8%)

  39,4 mln

  373(33.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  13,8 mln

  132(13.3%)

  14,7 mln

  140(13.5%)

  15,1 mln

  140(13%)

  15,9 mln

  148(12.8%)

  17,1 mln

  160(14.8%)

  15,8 mln

  148(13.6%)

  16,1 mln

  152(14.3%)

  17,2 mln

  163(14.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,6 mln

  91,7(9.3%)

  9,6 mln

  92,4(8.9%)

  9,7 mln

  90,5(8.4%)

  10,9 mln

  102(8.8%)

  11,2 mln

  105(9.7%)

  11,5 mln

  108(9.8%)

  12,1 mln

  115(10.7%)

  12,9 mln

  122(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,6 mln

  159(16%)

  18,6 mln

  178(17.2%)

  16,0 mln

  149(13.8%)

  16,9 mln

  158(13.6%)

  16,4 mln

  153(14.1%)

  14,2 mln

  133(12.2%)

  12,6 mln

  119(11.1%)

  12,4 mln

  118(10.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,0 mln

  105(10.6%)

  9,3 mln

  88,8(8.6%)

  13,6 mln

  127(11.8%)

  17,4 mln

  163(14%)

  10,3 mln

  96,1(8.9%)

  10,7 mln

  101(9.2%)

  10,8 mln

  102(9.5%)

  10,7 mln

  101(9.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  63,2(6.4%)

  5,6 mln

  53,2(5.1%)

  6,1 mln

  56,7(5.3%)

  6,0 mln

  55,9(4.8%)

  6,3 mln

  58,6(5.4%)

  6,4 mln

  59,7(5.5%)

  6,3 mln

  59,3(5.6%)

  7,4 mln

  70,2(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,2 mln

  49,6(5%)

  6,7 mln

  64,3(6.2%)

  4,8 mln

  44,3(4.1%)

  4,7 mln

  44,0(3.8%)

  5,1 mln

  48,2(4.4%)

  5,8 mln

  54,4(5%)

  5,3 mln

  49,5(4.6%)

  6,2 mln

  59,0(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,8 mln

  45,7(4.6%)

  5,4 mln

  52,2(5%)

  5,6 mln

  52,3(4.9%)

  5,5 mln

  51,0(4.4%)

  5,2 mln

  48,4(4.5%)

  6,2 mln

  57,8(5.3%)

  5,2 mln

  49,0(4.6%)

  5,2 mln

  49,4(4.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  966,4 tys

  9,2(0.9%)

  984,7 tys

  9,4(0.9%)

  1,4 mln

  12,6(1.2%)

  1,4 mln

  13,3(1.1%)

  1,7 mln

  15,6(1.4%)

  5,0 mln

  46,9(4.3%)

  2,2 mln

  21,1(2%)

  1,7 mln

  16,0(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  11,1(1.1%)

  1,2 mln

  11,7(1.1%)

  1,6 mln

  14,5(1.3%)

  2,2 mln

  20,5(1.8%)

  1,9 mln

  18,2(1.7%)

  1,8 mln

  17,0(1.6%)

  1,4 mln

  13,4(1.3%)

  1,4 mln

  12,9(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  364,1 tys

  3,5(0.3%)

  1,0 mln

  9,6(0.9%)

  221,7 tys

  2,1(0.2%)

  189,4 tys

  1,8(0.2%)

  378,0 tys

  3,6(0.3%)

  567,1 tys

  5,3(0.5%)

  474,3 tys

  4,5(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  15,4(1.6%)

  297,5 tys

  2,8(0.3%)

  418,4 tys

  3,9(0.4%)

  721,7 tys

  6,7(0.6%)

  428,7 tys

  4,0(0.4%)

  393,6 tys

  3,7(0.3%)

  370,8 tys

  3,5(0.3%)

  413,3 tys

  3,9(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  184,3 tys

  1,8(0.2%)

  197,9 tys

  1,9(0.2%)

  249,3 tys

  2,3(0.2%)

  281,4 tys

  2,6(0.2%)

  250,6 tys

  2,3(0.2%)

  261,6 tys

  2,5(0.2%)

  272,5 tys

  2,6(0.2%)

  259,4 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  81,9 tys

  0,8(0.1%)

  116,8 tys

  1,1(0.1%)

  103,8 tys

  1,0(0.1%)

  93,3 tys

  0,9(0.1%)

  168,3 tys

  1,6(0.1%)

  155,2 tys

  1,5(0.1%)

  153,6 tys

  1,4(0.1%)

  158,1 tys

  1,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  45,7 tys

  0,4(0%)

  110,2 tys

  1,1(0.1%)

  71,5 tys

  0,7(0.1%)

  267,4 tys

  2,5(0.2%)

  92,4 tys

  0,9(0.1%)

  135,3 tys

  1,3(0.1%)

  249,0 tys

  2,3(0.2%)

  111,0 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  129,8 tys

  1,2(0.1%)

  454,9 tys

  4,4(0.4%)

  96,2 tys

  0,9(0.1%)

  135,7 tys

  1,3(0.1%)

  122,9 tys

  1,2(0.1%)

  94,6 tys

  0,9(0.1%)

  93,1 tys

  0,9(0.1%)

  67,9 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  66,9 tys

  0,6(0.1%)

  83,2 tys

  0,8(0.1%)

  81,0 tys

  0,8(0.1%)

  87,2 tys

  0,8(0.1%)

  65,5 tys

  0,6(0.1%)

  71,8 tys

  0,7(0.1%)

  61,7 tys

  0,6(0.1%)

  66,1 tys

  0,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ostródzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ostródzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  98,8 mln

  945(100%)

  103,9 mln

  966(100%)

  111,3 mln

  1,0 tys(100%)

  116,2 mln

  1,1 tys(100%)

  113,9 mln

  1,1 tys(100%)

  117,8 mln

  1,1 tys(100%)

  118,8 mln

  1,1 tys(100%)

  118,0 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  57,8 mln

  553(58.4%)

  60,6 mln

  580(58.3%)

  64,3 mln

  599(57.8%)

  66,0 mln

  615(56.7%)

  67,1 mln

  629(58.9%)

  67,1 mln

  630(56.9%)

  67,3 mln

  635(56.7%)

  68,2 mln

  646(57.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,4 mln

  109(11.5%)

  12,1 mln

  116(11.6%)

  12,8 mln

  119(11.5%)

  13,5 mln

  126(11.6%)

  14,3 mln

  134(12.5%)

  15,3 mln

  144(13%)

  16,2 mln

  153(13.6%)

  18,0 mln

  170(15.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  62,9(6.6%)

  5,5 mln

  53,0(5.3%)

  6,1 mln

  56,4(5.4%)

  6,0 mln

  55,8(5.1%)

  6,3 mln

  58,6(5.5%)

  6,4 mln

  59,7(5.4%)

  6,3 mln

  59,7(5.3%)

  7,4 mln

  70,1(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  29,9(3.2%)

  2,7 mln

  26,0(2.6%)

  2,6 mln

  24,1(2.3%)

  3,6 mln

  33,2(3.1%)

  3,5 mln

  33,2(3.1%)

  3,8 mln

  35,7(3.2%)

  4,2 mln

  39,4(3.5%)

  5,3 mln

  50,6(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,6 mln

  62,9(6.7%)

  5,7 mln

  54,5(5.5%)

  4,8 mln

  44,3(4.3%)

  6,2 mln

  57,8(5.3%)

  7,0 mln

  65,9(6.2%)

  4,9 mln

  45,8(4.1%)

  9,3 mln

  87,6(7.8%)

  4,5 mln

  42,4(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  38,9(4.1%)

  7,7 mln

  74,0(7.4%)

  4,7 mln

  43,4(4.2%)

  4,6 mln

  42,6(3.9%)

  5,1 mln

  47,8(4.5%)

  5,0 mln

  46,6(4.2%)

  4,3 mln

  40,8(3.6%)

  4,2 mln

  39,8(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  524,4 tys

  5,0(0.5%)

  511,6 tys

  4,9(0.5%)

  1,4 mln

  12,9(1.2%)

  1,8 mln

  16,8(1.6%)

  1,1 mln

  10,2(1%)

  2,9 mln

  27,1(2.4%)

  2,7 mln

  25,4(2.3%)

  2,9 mln

  27,8(2.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,2 mln

  20,8(2.2%)

  2,2 mln

  21,5(2.2%)

  2,4 mln

  22,1(2.1%)

  2,2 mln

  20,6(1.9%)

  2,6 mln

  24,3(2.3%)

  2,3 mln

  21,2(1.9%)

  2,3 mln

  21,3(1.9%)

  2,4 mln

  22,4(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  25,3(2.7%)

  3,0 mln

  28,3(2.8%)

  3,4 mln

  31,3(3%)

  2,2 mln

  20,5(1.9%)

  2,0 mln

  18,8(1.8%)

  2,9 mln

  27,5(2.5%)

  1,7 mln

  15,6(1.4%)

  1,4 mln

  13,7(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  19,9(2.1%)

  682,3 tys

  6,5(0.7%)

  1,8 mln

  17,1(1.6%)

  2,1 mln

  19,3(1.8%)

  2,0 mln

  18,6(1.7%)

  5,0 mln

  46,7(4.2%)

  1,6 mln

  14,7(1.3%)

  990,4 tys

  9,4(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  11,9(1.3%)

  1,6 mln

  15,2(1.5%)

  4,3 mln

  40,5(3.9%)

  3,9 mln

  36,4(3.4%)

  1,9 mln

  18,1(1.7%)

  766,3 tys

  7,2(0.7%)

  1,5 mln

  14,0(1.3%)

  958,3 tys

  9,1(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  413,6 tys

  4,0(0.4%)

  547,8 tys

  5,2(0.5%)

  1,8 mln

  16,7(1.6%)

  3,5 mln

  32,7(3%)

  444,4 tys

  4,2(0.4%)

  909,9 tys

  8,5(0.8%)

  652,5 tys

  6,2(0.5%)

  729,1 tys

  6,9(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  414,1 tys

  4,0(0.4%)

  822,6 tys

  7,7(0.7%)

  369,9 tys

  3,5(0.3%)

  266,4 tys

  2,5(0.2%)

  458,3 tys

  4,3(0.4%)

  500,4 tys

  4,7(0.4%)

  439,6 tys

  4,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  151,2 tys

  1,4(0.2%)

  156,5 tys

  1,5(0.2%)

  161,9 tys

  1,5(0.1%)

  163,0 tys

  1,5(0.1%)

  169,0 tys

  1,6(0.1%)

  170,5 tys

  1,6(0.1%)

  170,5 tys

  1,6(0.1%)

  169,0 tys

  1,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  22,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  173,9 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  143,9 tys

  1,4(0.1%)

  83,4 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  111,1 tys

  1,1(0.1%)

  435,2 tys

  4,2(0.4%)

  76,0 tys

  0,7(0.1%)

  116,6 tys

  1,1(0.1%)

  105,6 tys

  1,0(0.1%)

  81,8 tys

  0,8(0.1%)

  83,5 tys

  0,8(0.1%)

  67,9 tys

  0,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  100,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  730

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  422

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  447

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  189

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ostródzki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 26 110 mieszkańców powiatu ostródzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 791 kobiet oraz 13 319 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców powiatu ostródzkiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 28,0% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ostródzkiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ostródzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,3%) oraz zasadnicze zawodowe (15,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (26,6%).

  16,7% mieszkańców powiatu ostródzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 647 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,42 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,28.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,86.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,2% mieszkańców powiatu ostródzkiego w wieku potencjalnej nauki (31,4% kobiet i 30,9% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. ostródzki
  11,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,6% W miastach
  (wyższe)
 • 7,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Kraj
  33,3%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • powiat ostródzki
  2,3%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat ostródzki
  10,6%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,3%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Kraj
  18,1%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Kraj
  22,9%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,1%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 28,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. ostródzki
  28,0%
  Województwo
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 29,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 35,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat ostródzki
  2,6%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 647 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. ostródzki
  647,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  707,0
  Polska
  811,0
 • 1,42 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. ostródzki
  1,42
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,16
  Kraj
  1,01
 •  
 • 145,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 144,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 53,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat ostródzki
  93,28
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,00
  Polska
  96,62
 • 88,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat ostródzki
  88,44
  Województwo
  88,32
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ostródzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ostródzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9
 •  
 • 485,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 406,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 27,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat ostródzki
  94,86
  Warmińsko-mazurskie
  97,50
  Kraj
  100,01
 • 85,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  85,85
  woj. warmińsko-mazurskie
  87,77
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ostródzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ostródzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat ostródzki
  21,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 248,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 175,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 23,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostródzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat ostródzki
  28,0
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 28 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 28
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 28 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 28
 • 70,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 48,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  26,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,0
  Polska
  24,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 129,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 91,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat ostródzki
  27,0
  Warmińsko-mazurskie
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 27 Szkoły policealne ogółem
 • 27
 • 27 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 27
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ostródzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ostródzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ostródzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ostródzkim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie ostródzkim znajdowało się 14 hoteli (1 ★★★★★, 4 ★★★★, 3 ★★★, 6 ★★), 0 moteli oraz 4 pensjonaty (1 ★★★, 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • domy wycieczkowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 5 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 7 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 15
  • drzwi automatycznie otwierane: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 20 (liczba sal: 40, liczba miejsc: 2 542)
  • z nagłośnieniem: 18
  • z projektorem multimedialnym: 18
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 13
  • z ekranem: 21
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 21
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 17
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 28


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie ostródzkim: 24 (publiczne: 24, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 11 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie ostródzkim 11 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 345 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 754 (uczestnicy: 242 683)
  • seanse filmowe: 82 (uczestnicy: 3 530)
  • wystawy: 59 (uczestnicy: 9 317)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 44 (uczestnicy: 31 050)
  • koncerty: 121 (uczestnicy: 40 217)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 117 (uczestnicy: 7 978)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 84 (uczestnicy: 103 263)
  • konkursy: 66 (uczestnicy: 5 039)
  • pokazy teatralne: 61 (uczestnicy: 11 497)
  • konferencje: 11 (uczestnicy: 455)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 9 500)
  • warsztaty: 50 (uczestnicy: 1 647)
  • inne: 58 (uczestnicy: 19 190)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 1 564)
  • plastyczne/techniczne: 15 (członkowie: 195)
  • taneczne: 8 (członkowie: 167)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 47)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 18)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 4)
  • teatralne: 3 (członkowie: 52)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 856)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 193)
  • inne: 3 (członkowie: 24)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 146)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 40)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 17)
  • tańca: 4 (absolwenci: 46)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 33)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 8
  • komputerowe: 17
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 10
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 51 (członkowie: 668)
  • teatralne: 6 (członkowie: 84)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 125)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 123)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 129)
  • taneczne: 16 (członkowie: 187)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie ostródzkim działały 2 kina posiadające 2 sale z 450 miejscami na widowni. Odbyły się 954 seanse, na które przyszło 33 837 widzów, w tym 199 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 13 738 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie ostródzkim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 149 008 zwiedzających, co daje 14 141 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ostródzkim działało 25 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 281 254 wolumeny oraz 269 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 62 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 362 785 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 176
  • dostępne dla czytelników: 121
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 114
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 19
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 24
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ostródzkim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 29 277 wolumenów w tym ziobry specjalne: 520. Odnotowano 258 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 69 350 wolumenów. Odnotowano 2 258 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ostródzkim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 078 członków. Zarejestrowano 2 828 ćwiczących (mężczyźni: 2 323, kobiety: 505, chłopcy do lat 18: 927, dziewczęta do lat 18: 327). Aktywnych było 57 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (59), instruktora sportowego (64) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ostródzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)