Powiat poznański w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat poznański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 381 630 Liczba mieszkańców
 • 1 900 km2 Powierzchnia
 • 197 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,4% Stopa urbanizacji
 • Jan Grabkowski Starosta
 • ul. Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań Adres starostwa powiatowego
 • POZ, PZ Tablice rejestracyjne
Powiat poznański na mapie
Identyfikatory
 • 3021 TERYT (TERC)
Herb powiatu poznańskiego
powiat poznański herb
Flaga powiatu poznańskiego
powiat poznański flaga

Powiat poznański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat poznański ma 381 630 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 41,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,9 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poznańskiego w 2050 roku wynosi 554 649, z czego 287 233 to kobiety, a 267 416 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu poznańskiego zawarli w 2017 roku 1 965 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu poznańskiego jest stanu wolnego, 60,5% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat poznański ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2 595. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 6,87 na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego. W 2017 roku urodziło się 5 262 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 419 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,97 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 36,2% zgonów w powiecie poznańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,6% zgonów w powiecie poznańskim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu poznańskiego przypada 6.96 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 9 565 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 4 045 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu poznańskiego 5 520. W tym samym roku 92 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 29 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 63.

  61,8% mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku produkcyjnym, 22,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 381 630 Liczba mieszkańców
 • 195 676 Kobiety
 • 185 954 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poznańskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 554 649 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 287 233 Kobiety
 • 267 416 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie poznańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie poznańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie poznańskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 37,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  37,9 lat
  Wielkopolskie
  40,3 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 39,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat poznański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat poznański
  28,0%
  Województwo
  29,5%
  Polska
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. poznański
  60,5%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  7,3%
  Wielkopolskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 12,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,1%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Kraj
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. poznański
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie poznańskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,2
  woj. wielkopolskie
  5,3
  Kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. poznański
  1,8
  woj. wielkopolskie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 1 965 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie poznańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 595 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 1 316 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 279 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 6,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat poznański
  6,9
  Województwo
  2,1
  Cały kraj
  -0,0
 • 3,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 8,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie poznańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie poznańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie poznańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie poznańskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 262 Urodzenia żywe
 • 2 556 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 706 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 13,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat poznański
  13,9
  Wielkopolskie
  11,6
  Kraj
  10,5
 • 54,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat poznański
  54,7
  Wielkopolskie
  48,2
  Cała Polska
  44,2
 • 7.42 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.42
 • 50.84 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.84
 • 131.07 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 131.07
 • 118.55 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 118.55
 • 47.52 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47.52
 • 7.99 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.99
 • 0.75 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.75
 • 3 419 g Średnia waga noworodków
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 512 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 419 g
  Wielkopolskie
  3 406 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 5000g i więcej
 • 9
 • 80 Waga 4500g - 4999g
 • 80
 • 587 Waga 4000g - 4499g
 • 587
 • 1 750 Waga 3500g - 3999g
 • 1 750
 • 1 860 Waga 3000g - 3499g
 • 1 860
 • 687 Waga 2500g - 2999g
 • 687
 • 183 Waga 2000g - 2499g
 • 183
 • 71 Waga 1500g - 1999g
 • 71
 • 21 Waga 1000g - 1499g
 • 21
 • 11 Waga 600g - 999g
 • 11
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,81 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. poznański
  1,81
  Wielkopolskie
  1,58
  Kraj
  1,45
 • 0,88 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. poznański
  0,88
  Województwo
  0,77
  Cały kraj
  0,71
 • 1,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat poznański
  1,97
  woj. wielkopolskie
  1,22
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie poznańskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 574 Zgony
 • 1 220 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 354 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 20 Zgony niemowląt
 • 10 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 10 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,0
  Województwo
  9,3
  Kraj
  10,1
 • 51,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  51,8
  Wielkopolskie
  84,5
  Cały kraj
  101,5
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,0
  woj. wielkopolskie
  4,1
  Cała Polska
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,2
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. poznański
  37,4%
  Województwo
  39,8%
  Cała Polska
  45,7%
 • 31,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  31,0%
  Województwo
  27,4%
  Cały kraj
  26,7%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,2%
  Wielkopolskie
  6,5%
  Polska
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,8
  Kraj
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,1
  Cała Polska
  74,3
 • 216,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  216,3
  Wielkopolskie
  261,2
  Kraj
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  245,2
  Kraj
  261,6
 • 261,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 254,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 268,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  261,2
  Województwo
  380,2
  Polska
  469,0
 • 49,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  49,4
  Województwo
  68,9
  Kraj
  87,7
 • 26,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. poznański
  26,3
  Województwo
  31,9
  Cała Polska
  31,8
 • 4,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat poznański
  4,8
  woj. wielkopolskie
  6,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat poznański
  0,8%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 565 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 980 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 585 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 92 Zameldowania z zagranicy
 • 43 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 49 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 045 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 107 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 938 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 583 Saldo migracji
 • 2 901 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 682 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 520 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 873 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 647 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 63 Saldo migracji zagranicznych
 • 28 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 35 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie poznańskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat poznański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie poznańskim oddano do użytku 4 621 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 12,11 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie poznańskim to 124 821 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 334 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 65,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 34,1% na cele indywidualne, 0,4% jako mieszkania komunalne, mieszkania spółdzielcze (0,1%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie poznańskim to 4,22 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie poznańskim to 103,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,45% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,82% mieszkań posiada łazienkę, 91,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,41% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 124 821 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 334,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  334,10
  woj. wielkopolskie
  342,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 99,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  99,00 m2
  woj. wielkopolskie
  81,20 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 33,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,10 m2
  woj. wielkopolskie
  27,80 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. poznański
  4,42
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Cała Polska
  3,82
 • 2,99 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,99
  Wielkopolskie
  2,92
  Polska
  2,69
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. poznański
  0,68
  Wielkopolskie
  0,72
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 621 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 12,11 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. poznański
  12,11
  Województwo
  5,40
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1 564 Użytek własny
 • 471 Sprzedaż lub wynajem
 • 76,9%
  23,1%
 • 19 507 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. poznański
  4,22
  Wielkopolskie
  3,99
  Polska
  3,91
 • 51,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  51,11
  woj. wielkopolskie
  21,56
  Polska
  18,14
 • 476 500 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 103,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  103,1 m2
  woj. wielkopolskie
  93,5 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 1,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. poznański
  1,25 m2
  Wielkopolskie
  0,51 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. poznański
  99,45%
  woj. wielkopolskie
  98,50%
  Polska
  96,79%
 • 98,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,27%
  Województwo
  96,06%
  Cały kraj
  93,66%
 • 96,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  96,82%
  woj. wielkopolskie
  93,81%
  Polska
  91,31%
 • 91,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  91,70%
  woj. wielkopolskie
  83,33%
  Polska
  82,12%
 • 72,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat poznański
  72,41%
  Wielkopolskie
  51,41%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat poznański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie poznańskim na 1000 mieszkańców pracuje 320 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie poznańskim wynosiło w 2016 roku 2,2% (2,8% wśród kobiet i 1,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poznańskim wynosi 3 855,60 PLN, co odpowiada 89.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poznańskiego 66 400 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 55 939 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -10 461.

  7,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poznańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,6% w przemyśle i budownictwie, a 35,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 320 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  320,0
  woj. wielkopolskie
  271,0
  Cały kraj
  240,0
 • 2,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 2,8% Kobiety
 • 1,7% Mężczyźni
 • Powiat
  2,2%
  Wielkopolskie
  4,9%
  Cały kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 856 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat poznański
  3 856 PLN
  Województwo
  3 894 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie poznańskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 66 400 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 55 939 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -10 461 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,6% Przemysł i budownictwo
 • 30,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 35,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 34,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 36,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,1% Pozostałe
 • 25,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie poznańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 119 726 Pracujący ogółem
 • 51 813 Kobiety
 • 67 913 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie poznańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 58,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 20,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat poznański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat poznański
  61,9
  Wielkopolskie
  63,1
  Polska
  63,4
 • 25,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  25,3
  Województwo
  31,7
  Cała Polska
  34,0
 • 69,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat poznański
  69,2
  woj. wielkopolskie
  100,8
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat poznański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie poznańskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 59 130 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 44 915 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 4 791 nowych podmiotów, a 3 521 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (4 864) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (3 920) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (4 513) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (2 080) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie poznańskim najwięcej (5 914) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (56 737) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (777) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (14 143) podmiotów, a 74,8% (44 210) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie poznańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59 130 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 777 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14 143 Przemysł i budownictwo
 • 44 210 Pozostała działalność
 • 4 791 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie poznańskim w 2017 roku
 • 3 521 Podmioty wyrejestrowane w powiecie poznańskim w 2017 roku
 • 44 915 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 56 737 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 56 737
 • 1 949 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 1 949
 • 388 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 388
 • 48 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 48
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 8
 • 59 074 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 59 074
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 123 Spółdzielnie ogółem
 • 123
 • 7 434 Spółki handlowe ogółem
 • 7 434
 • 1 125  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 125
 • 114  Spółki handlowe - akcyjne
 • 114
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 17    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 5 914  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5 914
 • 1 059    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 059
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 3 667 Spółki cywilne ogółem
 • 3 667
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 44 915 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 10 860 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 10 860
 • 6 181 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6 181
 • 5 956 Budownictwo
 • 5 956
 • 4 527 Przetwórstwo przemysłowe
 • 4 527
 • 3 208 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3 208
 • 2 914 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2 914
 • 2 131 Pozostała działalność
 • 2 131
 • 1 889 Informacja i komunikacja
 • 1 889
 • 1 794 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1 794
 • 1 396 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1 396
 • 1 201 Edukacja
 • 1 201
 • 970 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 970
 • 744 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 744
 • 581 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 581
 • 391 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 391
 • 129 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 129
 • 32 Górnictwo i wydobywanie
 • 32
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie poznańskim stwierdzono 5 030 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie poznańskim wynosi 60,40% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,13 (wykrywalność 48%) oraz przeciwko mieniu - 7,48 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,44 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,02 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 030 Przestępstwa ogółem
 • 5 030
 • 3 447 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 3 447
 • 762 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 762
 • 544 Przestępstwa drogowe
 • 544
 • 114 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 114
 • 2 824 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 2 824
 • 13,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. poznański
  13,32
  Wielkopolskie
  16,50
  Kraj
  19,62
 • 9,13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,13
  Wielkopolskie
  9,93
  Cała Polska
  12,07
 • 2,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  2,02
  Województwo
  4,08
  Polska
  4,94
 • 1,44 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  1,44
  Województwo
  1,70
  Cały kraj
  1,78
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,30
  Wielkopolskie
  0,35
  Polska
  0,49
 • 7,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  7,48
  Wielkopolskie
  7,90
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. poznański
  60%
  Wielkopolskie
  75%
  Cała Polska
  72%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat poznański
  49%
  Wielkopolskie
  63%
  Cały kraj
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  woj. wielkopolskie
  90%
  Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  woj. wielkopolskie
  90%
  Cała Polska
  84%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat poznański
  37%
  Wielkopolskie
  54%
  Polska
  52%

Powiat poznański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu poznańskiego wyniosła w 2016 roku 250,2 mln złotych, co daje 676 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu poznańskiego - 19.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (16.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 48,2 mln złotych, czyli 19,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu poznańskiego wyniosła w 2016 roku 254,5 mln złotych, co daje 688 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (55.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (5.3%). W budżecie powiatu poznańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 321 złotych na mieszkańca (46,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,8 złotych na mieszkańca (3,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie poznańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  164,4 mln

  522(100%)

  193,9 mln

  594(100%)

  213,8 mln

  640(100%)

  217,7 mln

  638(100%)

  220,3 mln

  632(100%)

  223,5 mln

  628(100%)

  240,2 mln

  662(100%)

  250,2 mln

  676(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  28,1 mln

  88,2(17.1%)

  48,5 mln

  148(25%)

  37,6 mln

  111(17.6%)

  44,1 mln

  128(20.2%)

  42,3 mln

  120(19.2%)

  38,6 mln

  108(17.3%)

  45,8 mln

  125(19.1%)

  47,7 mln

  128(19.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,9 mln

  109(21.2%)

  35,3 mln

  108(18.2%)

  36,5 mln

  108(17.1%)

  36,8 mln

  107(16.9%)

  40,2 mln

  114(18.2%)

  41,0 mln

  114(18.3%)

  43,9 mln

  120(18.3%)

  46,9 mln

  125(18.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  28,8 mln

  90,2(17.5%)

  31,7 mln

  96,8(16.3%)

  33,1 mln

  98,1(15.5%)

  35,7 mln

  103(16.4%)

  37,0 mln

  105(16.8%)

  37,2 mln

  104(16.6%)

  38,9 mln

  106(16.2%)

  40,9 mln

  110(16.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,9 mln

  52,9(10.3%)

  18,1 mln

  55,3(9.3%)

  22,0 mln

  65,2(10.3%)

  20,2 mln

  58,5(9.3%)

  20,5 mln

  58,1(9.3%)

  20,9 mln

  58,3(9.4%)

  23,1 mln

  63,0(9.6%)

  25,5 mln

  68,3(10.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,6 mln

  33,3(6.5%)

  12,1 mln

  37,1(6.3%)

  15,3 mln

  45,4(7.2%)

  16,8 mln

  48,6(7.7%)

  16,1 mln

  45,7(7.3%)

  15,8 mln

  44,0(7.1%)

  17,9 mln

  48,8(7.4%)

  20,6 mln

  55,1(8.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  11,6 mln

  36,3(7.1%)

  13,4 mln

  40,8(6.9%)

  15,6 mln

  46,3(7.3%)

  14,6 mln

  42,3(6.7%)

  16,9 mln

  47,9(7.7%)

  15,7 mln

  43,6(7%)

  17,4 mln

  47,5(7.2%)

  17,3 mln

  46,2(6.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  12,9 mln

  40,5(7.9%)

  11,5 mln

  35,1(5.9%)

  21,6 mln

  64,0(10.1%)

  16,1 mln

  46,8(7.4%)

  16,9 mln

  47,9(7.7%)

  18,5 mln

  51,4(8.3%)

  18,3 mln

  50,1(7.6%)

  16,9 mln

  45,3(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  11,2 mln

  35,2(6.8%)

  11,6 mln

  35,6(6%)

  12,4 mln

  36,6(5.8%)

  12,6 mln

  36,5(5.8%)

  14,3 mln

  40,5(6.5%)

  18,9 mln

  52,6(8.4%)

  16,2 mln

  44,4(6.8%)

  16,6 mln

  44,5(6.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  5,2(1%)

  1,8 mln

  5,5(0.9%)

  6,2 mln

  18,2(2.9%)

  6,5 mln

  18,8(3%)

  6,7 mln

  19,1(3.1%)

  7,0 mln

  19,5(3.1%)

  7,6 mln

  20,9(3.2%)

  8,0 mln

  21,5(3.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,0 mln

  3,3(0.6%)

  1,8 mln

  5,6(1%)

  1,7 mln

  5,0(0.8%)

  1,3 mln

  3,6(0.6%)

  1,4 mln

  4,0(0.6%)

  1,4 mln

  4,0(0.6%)

  1,8 mln

  5,0(0.8%)

  2,6 mln

  7,1(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  7,9(1.5%)

  3,5 mln

  10,6(1.8%)

  9,1 mln

  26,9(4.3%)

  5,5 mln

  15,9(2.5%)

  3,2 mln

  9,0(1.4%)

  2,4 mln

  6,6(1.1%)

  3,1 mln

  8,4(1.3%)

  2,3 mln

  6,0(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  953,6 tys

  3,0(0.6%)

  956,6 tys

  2,9(0.5%)

  429,5 tys

  1,3(0.2%)

  639,0 tys

  1,9(0.3%)

  697,3 tys

  2,0(0.3%)

  849,7 tys

  2,4(0.4%)

  1,0 mln

  2,7(0.4%)

  1,5 mln

  4,1(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  335,8 tys

  1,1(0.2%)

  1,4 mln

  4,4(0.7%)

  766,4 tys

  2,3(0.4%)

  771,2 tys

  2,2(0.4%)

  866,1 tys

  2,5(0.4%)

  3,2 mln

  8,9(1.4%)

  3,1 mln

  8,5(1.3%)

  1,0 mln

  2,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  857,3 tys

  2,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  912,3 tys

  2,9(0.6%)

  543,6 tys

  1,7(0.3%)

  886,0 tys

  2,6(0.4%)

  1,7 mln

  5,0(0.8%)

  1,4 mln

  3,9(0.6%)

  1,4 mln

  4,0(0.6%)

  917,8 tys

  2,5(0.4%)

  743,5 tys

  2,0(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  4,9(1%)

  1,4 mln

  4,4(0.7%)

  267,6 tys

  0,8(0.1%)

  3,5 mln

  10,1(1.6%)

  1,8 mln

  5,0(0.8%)

  335,5 tys

  0,9(0.2%)

  840,3 tys

  2,3(0.3%)

  437,7 tys

  1,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  122,1 tys

  0,4(0.1%)

  118,8 tys

  0,4(0.1%)

  118,5 tys

  0,4(0.1%)

  124,0 tys

  0,4(0.1%)

  131,2 tys

  0,4(0.1%)

  130,8 tys

  0,4(0.1%)

  133,8 tys

  0,4(0.1%)

  138,2 tys

  0,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  70,0 tys

  0,2(0%)

  63,4 tys

  0,2(0%)

  67,3 tys

  0,2(0%)

  105,5 tys

  0,3(0%)

  110,0 tys

  0,3(0%)

  91,5 tys

  0,3(0%)

  88,8 tys

  0,2(0%)

  92,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,5 tys

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,0(0%)

  15,6 tys

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,0(0%)

  15,2 tys

  0,0(0%)

  15,7 tys

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  793,6 tys

  2,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140,8 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie poznańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  170,4 mln

  541(100%)

  181,0 mln

  555(100%)

  201,8 mln

  604(100%)

  213,6 mln

  626(100%)

  213,7 mln

  613(100%)

  233,6 mln

  657(100%)

  239,6 mln

  661(100%)

  254,5 mln

  688(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  82,6 mln

  259(48.5%)

  85,3 mln

  261(47.1%)

  92,0 mln

  272(45.6%)

  96,1 mln

  279(45%)

  103,9 mln

  295(48.6%)

  114,9 mln

  320(49.2%)

  128,5 mln

  351(53.7%)

  141,3 mln

  378(55.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  45,5 mln

  143(26.7%)

  43,3 mln

  132(23.9%)

  44,9 mln

  133(22.3%)

  57,8 mln

  168(27%)

  48,7 mln

  138(22.8%)

  45,8 mln

  128(19.6%)

  49,4 mln

  135(20.6%)

  52,3 mln

  140(20.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,6 mln

  30,2(5.7%)

  10,1 mln

  30,7(5.6%)

  11,0 mln

  32,5(5.4%)

  10,5 mln

  30,5(4.9%)

  11,8 mln

  33,4(5.5%)

  16,7 mln

  46,5(7.1%)

  13,3 mln

  36,5(5.6%)

  13,5 mln

  36,2(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  18,4(3.4%)

  5,8 mln

  17,7(3.2%)

  6,0 mln

  17,9(3%)

  6,4 mln

  18,5(3%)

  7,4 mln

  21,1(3.5%)

  7,8 mln

  21,8(3.4%)

  9,0 mln

  24,7(3.8%)

  11,4 mln

  30,6(4.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  5,2(1%)

  1,7 mln

  5,2(0.9%)

  6,2 mln

  18,4(3.1%)

  7,8 mln

  22,5(3.6%)

  6,6 mln

  18,8(3.1%)

  7,5 mln

  20,8(3.2%)

  7,9 mln

  21,5(3.3%)

  8,0 mln

  21,4(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,9 mln

  18,4(3.4%)

  10,0 mln

  30,5(5.5%)

  9,1 mln

  26,8(4.5%)

  10,3 mln

  30,0(4.8%)

  13,2 mln

  37,5(6.2%)

  11,6 mln

  32,3(5%)

  9,0 mln

  24,5(3.7%)

  7,4 mln

  19,9(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  11,6(2.2%)

  7,5 mln

  23,0(4.2%)

  10,1 mln

  29,9(5%)

  5,0 mln

  14,6(2.4%)

  8,5 mln

  24,2(4%)

  7,2 mln

  20,1(3.1%)

  5,6 mln

  15,2(2.3%)

  7,3 mln

  19,6(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,5 mln

  17,3(3.2%)

  7,6 mln

  23,3(4.2%)

  12,8 mln

  37,9(6.3%)

  8,7 mln

  25,2(4.1%)

  5,4 mln

  15,4(2.5%)

  13,6 mln

  37,9(5.8%)

  7,9 mln

  21,6(3.3%)

  6,0 mln

  16,2(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  370,8 tys

  1,2(0.2%)

  4,8 mln

  14,6(2.6%)

  1,9 mln

  5,5(0.9%)

  4,7 mln

  13,6(2.2%)

  1,4 mln

  3,9(0.6%)

  2,8 mln

  7,7(1.2%)

  3,9 mln

  10,6(1.6%)

  2,5 mln

  6,7(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,7 mln

  14,6(2.7%)

  1,6 mln

  4,8(0.9%)

  3,1 mln

  9,3(1.6%)

  1,4 mln

  4,2(0.7%)

  1,6 mln

  4,6(0.8%)

  1,8 mln

  5,0(0.8%)

  1,6 mln

  4,4(0.7%)

  1,5 mln

  4,0(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  9,4(1.8%)

  1,5 mln

  4,6(0.8%)

  1,5 mln

  4,6(0.8%)

  2,3 mln

  6,7(1.1%)

  1,8 mln

  5,1(0.8%)

  2,0 mln

  5,7(0.9%)

  2,1 mln

  5,7(0.9%)

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  3,8(0.7%)

  982,3 tys

  3,0(0.5%)

  3,0 mln

  9,0(1.5%)

  1,7 mln

  4,8(0.8%)

  2,2 mln

  6,3(1%)

  1,6 mln

  4,4(0.7%)

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  860,2 tys

  2,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  857,3 tys

  2,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  70,1 tys

  0,2(0%)

  58,7 tys

  0,2(0%)

  58,5 tys

  0,2(0%)

  61,0 tys

  0,2(0%)

  63,2 tys

  0,2(0%)

  63,8 tys

  0,2(0%)

  63,8 tys

  0,2(0%)

  63,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,5 tys

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  616

  0,0(0%)

  25,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  20,6

  0,0(0%)

  488

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,8 tys

  2,1(0.4%)

  670,8 tys

  2,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  2,8(0.5%)

  83,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  301

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,9 tys

  0,0(0%)

  4,1

  0,0(0%)

  96,6

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  156

  0,0(0%)

  2,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,8

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  143

  0,0(0%)

  74,1 tys

  0,2(0%)

  16,2

  0,0(0%)

  793,7 tys

  2,3(0.4%)

  12,5

  0,0(0%)

  111

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140,8 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat poznański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98 239 mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 47 827 kobiet oraz 50 412 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 23,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 16,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,9% mieszkańców powiatu poznańskiego, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu poznańskiego mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie poznańskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz wyższe (20,6%).

  19,9% mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,9% wśród dziewczynek i 19,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 914 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,9% ludności (31,9% wśród dziewczynek i 31,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,54.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,56.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,9% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 23,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  23,0%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Kraj
  17,9%
 • 25,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,6% W miastach
  (wyższe)
 • 24,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. poznański
  31,8%
  Województwo
  31,7%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat poznański
  2,4%
  woj. wielkopolskie
  2,3%
  Kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat poznański
  12,8%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. poznański
  16,5%
  woj. wielkopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat poznański
  24,9%
  woj. wielkopolskie
  26,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat poznański
  5,0%
  Wielkopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. poznański
  14,5%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 17,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 15,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat poznański
  0,9%
  woj. wielkopolskie
  1,1%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 914 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat poznański
  914,0
  woj. wielkopolskie
  842,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. poznański
  0,84
  Wielkopolskie
  0,94
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 1 121,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1 114,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 119,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 115,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 19,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. poznański
  92,54
  Województwo
  98,89
  Cała Polska
  96,62
 • 87,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat poznański
  87,18
  woj. wielkopolskie
  94,65
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat poznański
  20,0
  woj. wielkopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 1 868,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 650,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 218,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 39,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  90,56
  Wielkopolskie
  103,12
  Kraj
  100,01
 • 83,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  83,87
  Województwo
  94,24
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 870,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 672,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 197,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie poznańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  20,0
  woj. wielkopolskie
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 20 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 20
 • 20 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 91,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 67,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. poznański
  20,0
  Województwo
  25,0
  Kraj
  24,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 118,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 77,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16 Szkoły policealne ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 16
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat poznański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat poznański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat poznański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie poznańskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie poznańskim znajdowało się 29 hoteli (2 ★★★★, 18 ★★★, 7 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 3 motele (1 ★★★, 2 ★★) oraz 6 pensjonatów (4 ★★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 14 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 12
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 4
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 3 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 5
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 23
  • drzwi automatycznie otwierane: 10
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 17


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 36 (liczba sal: 99, liczba miejsc: 5 440)
  • z nagłośnieniem: 29
  • z projektorem multimedialnym: 32
  • z zestawem do wideokonferencji: 8
  • z obsługą techniczną: 18
  • z ekranem: 36
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 35
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 25
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 58


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie poznańskim: 27 (publiczne: 26, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 19 (przystosowane wejście do budynku: 19, udogodnienia wewnątrz budynku: 12). W powiecie poznańskim 13 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 3 271 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 511 (uczestnicy: 246 421)
  • seanse filmowe: 173 (uczestnicy: 14 443)
  • wystawy: 102 (uczestnicy: 9 580)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 44 (uczestnicy: 13 360)
  • koncerty: 392 (uczestnicy: 133 816)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 164 (uczestnicy: 6 090)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 181 (uczestnicy: 16 650)
  • konkursy: 50 (uczestnicy: 3 845)
  • pokazy teatralne: 93 (uczestnicy: 16 742)
  • konferencje: 7 (uczestnicy: 205)
  • interdyscyplinarne: 23 (uczestnicy: 2 788)
  • warsztaty: 227 (uczestnicy: 4 760)
  • inne: 55 (uczestnicy: 24 142)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 287 (członkowie: 6 845)
  • plastyczne/techniczne: 83 (członkowie: 2 038)
  • taneczne: 59 (członkowie: 1 042)
  • muzyczne: 51 (członkowie: 1 000)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 350)
  • fotograficzne i filmowe: 9 (członkowie: 155)
  • teatralne: 14 (członkowie: 213)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 21 (członkowie: 544)
  • literackie: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 22 (członkowie: 1 109)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 3 (członkowie: 50)
  • koło gospodyń wiejskich: 7 (członkowie: 113)
  • inne: 12 (członkowie: 201)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 55 (absolwenci: 990)
  • języków obcych: 23 (absolwenci: 340)
  • plastyczne: 6 (absolwenci: 130)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 103)
  • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 20)
  • tańca: 2 (absolwenci: 35)
  • komputerowe: 12 (absolwenci: 324)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 17)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 5
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 22
  • muzyczne: 17
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 9
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 21
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 131 (członkowie: 2 558)
  • teatralne: 23 (członkowie: 350)
  • muzyczne - instrumentalne: 24 (członkowie: 444)
  • wokalne i chóry: 37 (członkowie: 736)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 20 (członkowie: 533)
  • taneczne: 26 (członkowie: 475)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie poznańskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 184 miejscami na widowni. Odbyło się 891 seansów, na które przyszło 45 386 widzów, w tym 171 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 12 543 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie poznańskim siedzibę miał 1 teatr (teatr lalkowy: 1). Odbyło się 0 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 0 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie poznańskim działało 10 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 183 467 zwiedzających, co daje 4 859 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poznańskim działało 65 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 1 088 108 wolumenów oraz 44 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 186 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 35 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 26 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 67 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 1 015 686 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 345
  • dostępne dla czytelników: 202
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 173
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 21
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 18
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 34
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 43
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 58
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 36


 • Biblioteki naukowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poznańskim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 392 495 wolumenów w tym ziobry specjalne: 152 459. Odnotowano 1 306 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 68 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 356 471 wolumenów. Odnotowano 4 919 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 49
  • dostępne dla czytelników: 44
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 44
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poznańskim działało 127 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 8 613 członków. Zarejestrowano 9 235 ćwiczących (mężczyźni: 6 944, kobiety: 2 291, chłopcy do lat 18: 5 203, dziewczęta do lat 18: 2 006). Aktywnych było 191 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (247), instruktora sportowego (230) oraz inne osoby (75).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie poznańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)