Powiat poznański w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat poznański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 369 868 Liczba mieszkańców
 • 1 900 km2 Powierzchnia
 • 189 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,4% Stopa urbanizacji
 • Jan Grabkowski Starosta
 • ul. Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań Adres starostwa powiatowego
 • POZ, PZ Tablice rejestracyjne
Powiat poznański na mapie
Identyfikatory
 • 3021 TERYT (TERC)
Herb powiatu poznańskiego
powiat poznański herb
Flaga powiatu poznańskiego
powiat poznański flaga

Powiat poznański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie poznańskim oddano do użytku 3 815 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 46,2% na sprzedaż lub wynajem, 0,2% jako mieszkania komunalne, mieszkania spółdzielcze (0,1%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 77,7% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 22,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie poznańskim to 4,39 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie poznańskim to 114,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie poznańskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 815 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 10,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat poznański
  10,42
  Województwo
  4,62
  Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1 585 Użytek własny
 • 456 Sprzedaż lub wynajem
 • 77,7%
  22,3%
 • 16 731 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  4,39
  woj. wielkopolskie
  4,17
  Polska
  4,13
 • 45,71 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  45,71
  Województwo
  19,28
  Cała Polska
  15,89
 • 437 474 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 114,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. poznański
  114,7 m2
  Wielkopolskie
  102,9 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 1,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  1,20 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat poznański ma 369 868 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 37,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu poznańskiego zawarli w 2015 roku 1 775 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu poznańskiego jest stanu wolnego, 60,5% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat poznański ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2 043. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 5,6 na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego. W 2015 roku urodziło się 4 574 dzieci, w tym 47,9% dziewczynek i 52,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 414 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 40,5% zgonów w powiecie poznańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,0% zgonów w powiecie poznańskim były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu poznańskiego przypada 6.98 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 9 803 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 4 372 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu poznańskiego 5 431. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,3% mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku produkcyjnym, 22,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu poznańskiego

 • 369 868 Liczba mieszkańców
 • 189 645 Kobiety
 • 180 223 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie poznańskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie poznańskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie poznańskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poznańskiego w latach 2017-2050

 • 554 649 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 287 233 Kobiety
 • 267 416 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie poznańskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie poznańskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie poznańskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu poznańskiego

 • 37,6 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat poznański
  37,6 lat
  Wielkopolskie
  39,8 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 38,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat poznański, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu poznańskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,0%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,5%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  60,5%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • pow. poznański
  7,3%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 12,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat poznański
  4,1%
  Województwo
  4,1%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat poznański
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie poznańskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie poznańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  4,9
  Wielkopolskie
  5,1
  Kraj
  4,9
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat poznański
  1,8
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,8
 • 1 775 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie poznańskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie poznańskim

 • 2 043 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 998 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 045 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 5,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. poznański
  5,6
  Wielkopolskie
  1,0
  Kraj
  -0,7
 • 2,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 7,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie poznańskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie poznańskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie poznańskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie poznańskim w roku 2015

 • 4 574 Urodzenia żywe
 • 2 192 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 382 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,9%
  52,1%
 • 12,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  12,6
  Wielkopolskie
  10,6
  Cała Polska
  9,6
 • 48,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  48,9
  woj. wielkopolskie
  43,3
  Kraj
  40,1
 • 8.95 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.95
 • 45.08 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.08
 • 113.08 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113.08
 • 98.38 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98.38
 • 39.14 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39.14
 • 8.53 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.53
 • 0.37 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.37
 • 3 414 gŚrednia waga noworodków
 • 3 345 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 478 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. poznański
  3 414 g
  Wielkopolskie
  3 395 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 71 Waga 4500g - 4999g
 • 71
 • 464 Waga 4000g - 4499g
 • 464
 • 1 571 Waga 3500g - 3999g
 • 1 571
 • 1 624 Waga 3000g - 3499g
 • 1 624
 • 609 Waga 2500g - 2999g
 • 609
 • 134 Waga 2000g - 2499g
 • 134
 • 53 Waga 1500g - 1999g
 • 53
 • 20 Waga 1000g - 1499g
 • 20
 • 17 Waga 600g - 999g
 • 17
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,55 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,55
  woj. wielkopolskie
  1,38
  Kraj
  1,29
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. poznański
  0,74
  woj. wielkopolskie
  0,67
  Polska
  0,63
 • 1,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat poznański
  1,81
  Województwo
  1,11
  Cały kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie poznańskim w roku 2015

 • 2 531 Zgony
 • 1 194 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 337 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 17 Zgony niemowląt
 • 8 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 9 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 47,1%
  52,9%
 • 7,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat poznański
  7,0
  Wielkopolskie
  9,6
  Kraj
  10,3
 • 55,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat poznański
  55,3
  Wielkopolskie
  90,2
  Cała Polska
  106,9
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,7
  Wielkopolskie
  4,5
  Cały kraj
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. poznański
  2,2
  Wielkopolskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,5
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,4%
  Wielkopolskie
  39,8%
  Kraj
  45,1%
 • 30,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  30,5%
  Województwo
  28,2%
  Cały kraj
  26,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. poznański
  6,6%
  Województwo
  5,9%
  Kraj
  5,4%
 • 1,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,6
  Cała Polska
  3,9
 • 60,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,9
  Cała Polska
  70,2
 • 209,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  209,4
  Województwo
  252,8
  Polska
  260,7
 • 238,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  238,5
  Polska
  248,3
 • 256,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 249,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 263,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. poznański
  256,6
  Województwo
  356,0
  Cała Polska
  441,1
 • 54,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  54,8
  Województwo
  68,0
  Cały kraj
  85,7
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  20,8
  Wielkopolskie
  30,3
  Polska
  30,1
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,9
  woj. wielkopolskie
  7,1
  Cały kraj
  8,2
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,8%
  woj. wielkopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 9 803 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 052 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 751 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 372 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 302 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 070 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 431 Saldo migracji
 • 2 750 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 681 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 431 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 750 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 681 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie poznańskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie poznańskim

 • 18,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 11,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat poznański, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie poznańskim na 1000 mieszkańców pracuje 306 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie poznańskim wynosiło w 2015 roku 2,7% (3,3% wśród kobiet i 2,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poznańskim wynosi 3 697,14 PLN, co odpowiada 89.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poznańskiego 66 400 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 55 939 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -10 461.

  8,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poznańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,1% w przemyśle i budownictwie, a 1,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie poznańskim

 • 306 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. poznański
  306,0
  Województwo
  262,0
  Kraj
  232,0
 • 2,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,3% Kobiety
 • 2,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  6,1%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poznańskim

 • 3 697 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 697 PLN
  Województwo
  3 729 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie poznańskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie poznańskim

 • 66 400 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 55 939 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -10 461 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie poznańskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,1% Przemysł i budownictwo
 • 31,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 1,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 4,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,5% Pozostałe
 • 23,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie poznańskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie poznańskim

 • 112 068 Pracujący ogółem
 • 48 144 Kobiety
 • 63 924 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie poznańskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 22,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,3% W wieku produkcyjnym
 • 59,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 14,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 19,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat poznański, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. poznański
  58,0
  Województwo
  59,7
  Cała Polska
  60,1
 • 23,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat poznański
  23,1
  woj. wielkopolskie
  29,1
  Cała Polska
  31,4
 • 66,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat poznański
  66,4
  woj. wielkopolskie
  95,3
  Kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 66,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat poznański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie poznańskim stwierdzono 5 543 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie poznańskim wynosi 60,50% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,16 (wykrywalność 50%) oraz przeciwko mieniu - 9,19 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,72 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,75 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie poznańskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 543 Przestępstwa ogółem
 • 5 543
 • 4 046 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 4 046
 • 633 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 633
 • 622 Przestępstwa drogowe
 • 622
 • 105 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 105
 • 3 330 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 3 330
 • 15,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  15,29
  woj. wielkopolskie
  19,81
  Polska
  20,80
 • 11,16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,16
  woj. wielkopolskie
  12,37
  Polska
  13,59
 • 1,75 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,75
  woj. wielkopolskie
  4,63
  Polska
  4,36
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. poznański
  1,72
  woj. wielkopolskie
  1,93
  Cała Polska
  1,99
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,29
  Wielkopolskie
  0,33
  Polska
  0,45
 • 9,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. poznański
  9,19
  Wielkopolskie
  10,82
  Cała Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. poznański
  61%
  Województwo
  70%
  Kraj
  65%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. poznański
  51%
  Wielkopolskie
  57%
  Polska
  52%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  71%
  woj. wielkopolskie
  89%
  Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. poznański
  90%
  Wielkopolskie
  89%
  Cała Polska
  82%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. poznański
  40%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Polska
  46%

Powiat poznański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 95 817 mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 46 605 kobiet oraz 49 212 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 23,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 16,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,9% mieszkańców powiatu poznańskiego, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu poznańskiego mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie poznańskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz wyższe (20,6%).

  21,5% mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,6% wśród dziewczynek i 21,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 907 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,36.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 89,19.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,7% mieszkańców (11,7% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 1 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 23,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  23,0%
  Województwo
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 25,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,6% W miastach
  (wyższe)
 • 24,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,8%
  woj. wielkopolskie
  31,7%
  Polska
  33,3%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  woj. wielkopolskie
  2,3%
  Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat poznański
  12,8%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  16,5%
  woj. wielkopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,9%
  Wielkopolskie
  26,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat poznański
  5,0%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat poznański
  14,5%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 17,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 15,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  0,9%
  Województwo
  1,1%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie poznańskim

 • 907 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat poznański
  907,0
  woj. wielkopolskie
  876,0
  Polska
  842,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. poznański
  0,97
  Wielkopolskie
  1,05
  Kraj
  1,12
 •  
 • 1 018,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1 012,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 80,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 78,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 29,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie poznańskim

 • 86,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,36
  Wielkopolskie
  94,21
  Cała Polska
  90,94
 • 85,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat poznański
  85,88
  Województwo
  93,37
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat poznański
  20,0
  Województwo
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 1 859,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 656,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 202,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 38,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie poznańskim

 • 89,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  89,19
  Wielkopolskie
  101,87
  Polska
  98,90
 • 85,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat poznański
  85,00
  Wielkopolskie
  94,51
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. poznański
  22,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 856,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 661,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 195,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie poznańskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie poznańskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 1 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat poznański
  1,0
  Wielkopolskie
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 1
 • 21 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 21
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 18 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18
 • 94,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 72,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  20,0
  woj. wielkopolskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 112,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 76,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  14,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14 Szkoły policealne ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie poznańskim

 • 21,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat poznański, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat poznański, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat poznański, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)