Powiat stalowowolski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat stalowowolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 107 576 Liczba mieszkańców
 • 832 km2 Powierzchnia
 • 129 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 60,6% Stopa urbanizacji
 • Janusz Zarzeczny Starosta
 • ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola Adres starostwa powiatowego
 • RST Tablice rejestracyjne
Powiat stalowowolski na mapie
Identyfikatory
 • 1818 TERYT (TERC)
Herb powiatu stalowowolskiego
powiat stalowowolski herb
Flaga powiatu stalowowolskiego
powiat stalowowolski flaga

powiat stalowowolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
15 842 65 11
15 842 65 11
Jana Pawła II 27
37-450 Stalowa Wola
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
15 877 33 99
15 877 33 19
Ks. J. Popiełuszki 24
37-450 Stalowa Wola
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli
15 643 37 06
15 643 37 06
Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Stalowa Wola
15 842 51 30
15 842 11 81
Niezłomnych 66
37-450 Stalowa Wola
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stalowej Woli
15 844 31 76
15 844 31 76
1-go Sierpnia 34
37-450 Stalowa Wola
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
(15) 643-37-09
(15) 643-36-02
ul. Podleśna
37-450 Stalowa Wola

Powiat stalowowolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat stalowowolski ma 107 576 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu stalowowolskiego w 2050 roku wynosi 80 195, z czego 40 885 to kobiety, a 39 310 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego zawarli w 2016 roku 521 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu stalowowolskiego jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat stalowowolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -149. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,4 na 1000 mieszkańców powiatu stalowowolskiego. W 2016 roku urodziło się 888 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,4% zgonów w powiecie stalowowolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,2% zgonów w powiecie stalowowolskim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu stalowowolskiego przypada 9.63 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 925 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 169 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu stalowowolskiego -244. W tym samym roku 53 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 130 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -77.

  62,8% mieszkańców powiatu stalowowolskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu stalowowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 107 576 Liczba mieszkańców
 • 55 262 Kobiety
 • 52 314 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie stalowowolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie stalowowolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie stalowowolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu stalowowolskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 80 195 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 40 885 Kobiety
 • 39 310 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie stalowowolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie stalowowolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie stalowowolskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu stalowowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,7 lat
  Województwo
  40,4 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat stalowowolski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu stalowowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,4%
  Województwo
  30,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,1%
  Podkarpackie
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. stalowowolski
  9,0%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Polska
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat stalowowolski
  3,9%
  woj. podkarpackie
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Tutaj
  1,5%
  Podkarpackie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie stalowowolskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat stalowowolski
  4,8
  Województwo
  5,2
  Polska
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  1,2
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,7
 • 521 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -149 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -66 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -83 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,4 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,4
  Województwo
  0,5
  Cały kraj
  -0,2
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie stalowowolskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 888 Urodzenia żywe
 • 433 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 455 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,3
  Województwo
  9,5
  Cała Polska
  10,0
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. stalowowolski
  34,2
  Województwo
  38,9
  Cały kraj
  41,7
 • 7.4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.4
 • 38.35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38.35
 • 75.11 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75.11
 • 65.35 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65.35
 • 29.36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.36
 • 7.08 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.08
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 303 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 404 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. stalowowolski
  3 355 g
  Województwo
  3 349 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 88 Waga 4000g - 4499g
 • 88
 • 272 Waga 3500g - 3999g
 • 272
 • 328 Waga 3000g - 3499g
 • 328
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  Podkarpackie
  1,25
  Polska
  1,36
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,54
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,66
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat stalowowolski
  0,86
  woj. podkarpackie
  1,06
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie stalowowolskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 037 Zgony
 • 499 Kobiety
  (Zgony)
 • 538 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat stalowowolski
  9,6
  Województwo
  9,0
  Cały kraj
  10,1
 • 116,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat stalowowolski
  116,8
  Województwo
  94,3
  Polska
  101,5
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. stalowowolski
  2,3
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. stalowowolski
  2,9
  woj. podkarpackie
  2,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie stalowowolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  57,1%
  woj. podkarpackie
  53,4%
  Polska
  45,7%
 • 22,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,3%
  Podkarpackie
  23,5%
  Kraj
  26,7%
 • 2,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  4,2%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  0,0
  Cała Polska
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,2
  Cały kraj
  74,3
 • 199,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  199,0
  woj. podkarpackie
  214,7
  Kraj
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  211,1
  Kraj
  261,6
 • 509,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 512,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 506,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  509,2
  Podkarpackie
  487,3
  Cały kraj
  469,0
 • 99,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. stalowowolski
  99,3
  Podkarpackie
  83,0
  Kraj
  87,7
 • 23,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  23,4
  Podkarpackie
  24,2
  Cała Polska
  31,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. stalowowolski
  5,4
  Podkarpackie
  5,3
  Kraj
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 925 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 493 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 432 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Zameldowania z zagranicy
 • 20 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 169 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 609 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 560 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 130 Wymeldowania za granicę
 • 61 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 69 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -321 Saldo migracji
 • -157 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -164 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -244 Saldo migracji wewnętrznych
 • -116 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -128 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -77 Saldo migracji zagranicznych
 • -41 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -36 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat stalowowolski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie stalowowolskim oddano do użytku 266 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,47 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,8% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie stalowowolskim to 4,87 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie stalowowolskim to 122,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 266 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,47 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. stalowowolski
  2,47
  woj. podkarpackie
  3,70
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 208 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 296 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,87 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  4,87
  woj. podkarpackie
  4,70
  Kraj
  3,96
 • 12,05 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. stalowowolski
  12,05
  woj. podkarpackie
  17,38
  Polska
  16,85
 • 32 530 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 122,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  122,3 m2
  Podkarpackie
  107,1 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,30 m2
  woj. podkarpackie
  0,40 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie stalowowolskim na 1000 mieszkańców pracuje 259 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. 38,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 61,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie stalowowolskim wynosiło w 2016 roku 7,1% (8,1% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie stalowowolskim wynosi 3 809,71 PLN, co odpowiada 88.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu stalowowolskiego 5 775 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 569 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 794.

  21,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu stalowowolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,1% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 259 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  259,0
  Województwo
  207,0
  Cały kraj
  240,0
 • 7,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,1% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • powiat stalowowolski
  7,1%
  Województwo
  11,6%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie stalowowolskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie stalowowolskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie stalowowolskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 810 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 810 PLN
  Podkarpackie
  3 654 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie stalowowolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 775 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 569 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 2 794 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,1% Przemysł i budownictwo
 • 17,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 60,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 37,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie stalowowolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 27 880 Pracujący ogółem
 • 10 858 Kobiety
 • 17 022 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie stalowowolskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat stalowowolski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. stalowowolski
  59,2
  Województwo
  59,1
  Cały kraj
  61,7
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,8
  woj. podkarpackie
  29,8
  Cała Polska
  32,7
 • 123,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. stalowowolski
  123,9
  Województwo
  102,1
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat stalowowolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie stalowowolskim stwierdzono 1 568 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,56 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie stalowowolskim wynosi 71,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu stalowowolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,39 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 7,13 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,15 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,43 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 568 Przestępstwa ogółem
 • 1 568
 • 1 011 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 011
 • 262 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 262
 • 232 Przestępstwa drogowe
 • 232
 • 39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 39
 • 768 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 768
 • 14,56 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,56
  Podkarpackie
  11,02
  Cały kraj
  19,48
 • 9,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,39
  Województwo
  6,84
  Kraj
  12,76
 • 2,43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. stalowowolski
  2,43
  Podkarpackie
  1,88
  Polska
  3,91
 • 2,15 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,15
  Województwo
  1,74
  Cała Polska
  1,91
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat stalowowolski
  0,36
  Podkarpackie
  0,39
  Cała Polska
  0,47
 • 7,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,13
  Województwo
  5,24
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. stalowowolski
  72%
  Podkarpackie
  69%
  Cały kraj
  67%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat stalowowolski
  63%
  woj. podkarpackie
  59%
  Kraj
  55%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  79%
  woj. podkarpackie
  74%
  Polska
  83%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  woj. podkarpackie
  99%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat stalowowolski
  90%
  woj. podkarpackie
  85%
  Cała Polska
  83%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. stalowowolski
  51%
  Podkarpackie
  47%
  Kraj
  46%

Powiat stalowowolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 24 348 mieszkańców powiatu stalowowolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 923 kobiet oraz 12 425 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu stalowowolskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 20,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu stalowowolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie stalowowolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,0%) oraz wyższe (17,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (20,1%).

  15,2% mieszkańców powiatu stalowowolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 810 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,19 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,17.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,41.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,9% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 13,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,8% mieszkańców powiatu stalowowolskiego w wieku potencjalnej nauki (32,8% kobiet i 32,8% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,2%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Polska
  17,9%
 • 17,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,9% W miastach
  (wyższe)
 • 9,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,8%
  Podkarpackie
  32,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,5%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. stalowowolski
  12,9%
  woj. podkarpackie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,4%
  Województwo
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,8%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. stalowowolski
  5,6%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  20,1%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat stalowowolski
  1,4%
  Podkarpackie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 810 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. stalowowolski
  810,0
  woj. podkarpackie
  793,0
  Polska
  842,0
 • 1,19 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat stalowowolski
  1,19
  woj. podkarpackie
  1,25
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 162,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 162,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 43,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 85,17 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. stalowowolski
  85,17
  woj. podkarpackie
  86,66
  Cała Polska
  90,94
 • 84,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,78
  Województwo
  86,22
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat stalowowolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat stalowowolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat stalowowolski
  18,0
  Podkarpackie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 464,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 405,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 93,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat stalowowolski
  93,41
  Województwo
  95,37
  Cała Polska
  98,90
 • 89,26 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  89,26
  woj. podkarpackie
  91,81
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat stalowowolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat stalowowolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  woj. podkarpackie
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 18
 •  
 • 255,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 191,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie stalowowolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat stalowowolski
  3,0
  woj. podkarpackie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 34 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 34
 • 110,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 72,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  25,0
  Województwo
  26,0
  Kraj
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 176,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 103,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  28,0
  woj. podkarpackie
  23,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 28 Szkoły policealne ogółem
 • 28
 • 29 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 29
 • 28 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 28
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat stalowowolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat stalowowolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat stalowowolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)