Powiat radomski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat radomski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
  • 151 955 Liczba mieszkańców
  • 1 530 km2 Powierzchnia
  • 99 osób/km2 Gęstość zaludnienia
  • 20,2% Stopa urbanizacji
  • Mirosław Ślifirczyk Starosta
  • ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom Adres starostwa powiatowego
  • WRA Tablice rejestracyjne
Powiat radomski na mapie
Identyfikatory
  • 1425 TERYT (TERC)
Herb powiatu radomskiego
powiat radomski herb
Flaga powiatu radomskiego
powiat radomski flaga

Powiat radomski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Powiat radomski ma 151 955 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 6,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu radomskiego w 2050 roku wynosi 151 890, z czego 75 994 to kobiety, a 75 896 mężczyźni.

    Mieszkańcy powiatu radomskiego zawarli w 2017 roku 780 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
    29,4% mieszkańców powiatu radomskiego jest stanu wolnego, 58,6% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

    Powiat radomski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 240. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,58 na 1000 mieszkańców powiatu radomskiego. W 2017 roku urodziło się 1 748 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 402 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 47,9% zgonów w powiecie radomskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w powiecie radomskim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu radomskiego przypada 9.74 zgonów.

    W 2017 roku zarejestrowano 1 365 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 348 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu radomskiego 17. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 16.

    62,5% mieszkańców powiatu radomskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców powiatu radomskiego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 151 955 Liczba mieszkańców
  • 76 225 Kobiety
  • 75 730 Mężczyźni
  • 50,2%
    49,8%
  • 101 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
  • 99 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w powiecie radomskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w powiecie radomskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie radomskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu radomskiego w latach 2018-2050
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 151 890 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
  • 75 994 Kobiety
  • 75 896 Mężczyźni
  • 50,2%
    49,8%
  • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie radomskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie radomskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie radomskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców powiatu radomskiego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 39,0 lat Średni wiek mieszkańców
  • pow. radomski
    39,0 lat
    Województwo
    41,2 lat
    Kraj
    41,4 lat
  • 40,4 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 37,6 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - powiat radomski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców powiatu radomskiego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  • Wykres - Stan cywilny - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 29,4% Kawalerowie/Panny
  • Powiat
    29,4%
    Województwo
    28,4%
    Polska
    28,8%
  • 23,4% Kobiety
    (Panny)
  • 35,7% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 58,6% Żonaci/Zamężne
  • Tutaj
    58,6%
    Województwo
    55,4%
    Kraj
    55,8%
  • 58,0% Kobiety
    (Zamężne)
  • 59,3% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,2% Wdowcy/Wdowy
  • powiat radomski
    9,2%
    woj. mazowieckie
    9,9%
    Cała Polska
    9,6%
  • 15,5% Kobiety
    (Wdowy)
  • 2,6% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Tutaj
    2,5%
    Mazowieckie
    5,8%
    Cała Polska
    5,0%
  • 2,8% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 2,2% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,3% Nieustalone
  • Tutaj
    0,3%
    woj. mazowieckie
    0,5%
    Cała Polska
    0,8%
  • 0,3% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,3% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie radomskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • powiat radomski
    5,1
    Mazowieckie
    5,1
    Polska
    5,0
  • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • pow. radomski
    1,0
    woj. mazowieckie
    1,7
    Kraj
    1,7
  • 780 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie radomskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 240 Przyrost naturalny w roku 2017
  • 163 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • 77 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • 1,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Tutaj
    1,6
    Województwo
    0,9
    Cała Polska
    -0,0
  • -1,9 Miasto
    (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
  • 2,4 Wieś
    (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
  • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie radomskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie radomskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie radomskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w powiecie radomskim w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 1 748 Urodzenia żywe
  • 865 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 883 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 49,5%
    50,5%
  • 11,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • pow. radomski
    11,5
    Mazowieckie
    11,5
    Kraj
    10,5
  • 47,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • powiat radomski
    47,3
    woj. mazowieckie
    48,2
    Cały kraj
    44,2
  • 10.9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 10.9
  • 48.53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 48.53
  • 114.22 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 114.22
  • 87.83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 87.83
  • 42.3 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 42.3
  • 7.42 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 7.42
  • 0.44 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 0.44
  • 3 402 g Średnia waga noworodków
  • 3 344 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 459 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Tutaj
    3 402 g
    Mazowieckie
    3 405 g
    Cała Polska
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków
  • 22 Waga 4500g - 4999g
  • 22
  • 167 Waga 4000g - 4499g
  • 167
  • 577 Waga 3500g - 3999g
  • 577
  • 677 Waga 3000g - 3499g
  • 677
  • 213 Waga 2500g - 2999g
  • 213
  • 60 Waga 2000g - 2499g
  • 60
  • 19 Waga 1500g - 1999g
  • 19
  • 8 Waga 1000g - 1499g
  • 8
  • 4 Waga 600g - 999g
  • 4
  • 1 Waga poniżej 600g
  • 1
  • 1,55 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • powiat radomski
    1,55
    Województwo
    1,57
    Kraj
    1,45
  • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Powiat
    0,77
    Województwo
    0,76
    Polska
    0,71
  • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Tutaj
    1,16
    Mazowieckie
    1,08
    Kraj
    1,00
  • Statystyki zgonów w powiecie radomskim w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 475 Zgony
  • 673 Kobiety
    (Zgony)
  • 802 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 45,6%
    54,4%
  • 3 Zgony niemowląt
  • 2 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 1 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 66,7%
    33,3%
  • 9,7 Zgony na 1000 ludności
  • pow. radomski
    9,7
    Mazowieckie
    10,2
    Cały kraj
    10,1
  • 95,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Powiat
    95,4
    woj. mazowieckie
    92,1
    Kraj
    101,5
  • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • pow. radomski
    1,9
    Województwo
    3,3
    Cały kraj
    4,0
  • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Tutaj
    3,3
    woj. mazowieckie
    3,1
    Cały kraj
    3,2
  • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    1,4
    Kraj
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie radomskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 52,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • pow. radomski
    52,0%
    Mazowieckie
    45,4%
    Kraj
    45,7%
  • 22,7% Zgony spowodowane nowotworami
  • Powiat
    22,7%
    Mazowieckie
    26,7%
    Cała Polska
    26,7%
  • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Powiat
    6,5%
    woj. mazowieckie
    8,5%
    Kraj
    6,1%
  • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • woj. mazowieckie
    1,3
    Polska
    5,9
  • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Mazowieckie
    74,2
    Kraj
    74,3
  • 218,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • pow. radomski
    218,1
    Województwo
    275,0
    Cały kraj
    274,3
  • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Województwo
    264,5
    Polska
    261,6
  • 499,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 530,7 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 468,2 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • pow. radomski
    499,5
    Województwo
    467,3
    Cały kraj
    469,0
  • 73,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 35,8 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 109,1 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • powiat radomski
    73,4
    Mazowieckie
    92,2
    Cały kraj
    87,7
  • 35,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • pow. radomski
    35,6
    Województwo
    35,2
    Kraj
    31,8
  • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    0,0
    Województwo
    7,6
    Kraj
    8,0
  • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Powiat
    0,0%
    woj. mazowieckie
    0,8%
    Kraj
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 1 365 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 692 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 673 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 26 Zameldowania z zagranicy
  • 11 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 15 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 1 348 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 717 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 631 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 10 Wymeldowania za granicę
  • 5 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 5 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 33 Saldo migracji
  • -19 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 52 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 17 Saldo migracji wewnętrznych
  • -25 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 42 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 16 Saldo migracji zagranicznych
  • 6 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 10 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie radomskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 16,2% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 17,3% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 67,4% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 71,6% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 13,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 16,4% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 11,1% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat radomski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w powiecie radomskim oddano do użytku 531 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie radomskim to 45 557 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 300 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 96,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,2% na sprzedaż lub wynajem.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie radomskim to 5,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie radomskim to 130,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,47% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,32% mieszkań posiada łazienkę, 71,57% korzysta z centralnego ogrzewania, a 29,21% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 45 557 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 300,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Powiat
    300,40
    Mazowieckie
    415,20
    Cała Polska
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 83,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • pow. radomski
    83,10 m2
    Województwo
    72,00 m2
    Kraj
    73,80 m2
  • 25,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • pow. radomski
    25,00 m2
    Województwo
    29,90 m2
    Kraj
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Powiat
    3,89
    Mazowieckie
    3,63
    Cały kraj
    3,82
  • 3,33 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Powiat
    3,33
    Województwo
    2,41
    Polska
    2,69
  • 0,86 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • powiat radomski
    0,86
    Mazowieckie
    0,66
    Polska
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 531 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 3,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • powiat radomski
    3,49
    Województwo
    6,92
    Polska
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 543 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 2 876 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 5,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • powiat radomski
    5,42
    Województwo
    3,55
    Cała Polska
    3,91
  • 18,93 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • pow. radomski
    18,93
    Województwo
    24,57
    Polska
    18,14
  • 69 325 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 130,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • Powiat
    130,6 m2
    Mazowieckie
    84,7 m2
    Polska
    92,7 m2
  • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    0,46 m2
    Mazowieckie
    0,59 m2
    Cała Polska
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 90,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • powiat radomski
    90,47%
    Mazowieckie
    95,77%
    Cała Polska
    96,79%
  • 84,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Powiat
    84,63%
    Mazowieckie
    93,42%
    Kraj
    93,66%
  • 81,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • pow. radomski
    81,32%
    woj. mazowieckie
    91,38%
    Cały kraj
    91,31%
  • 71,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Powiat
    71,57%
    woj. mazowieckie
    86,29%
    Polska
    82,12%
  • 29,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • pow. radomski
    29,21%
    Województwo
    57,68%
    Kraj
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat radomski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W powiecie radomskim na 1000 mieszkańców pracuje 105 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w powiecie radomskim wynosiło w 2017 roku 19,0% (20,9% wśród kobiet i 17,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie radomskim wynosiło 3 477,49 PLN, co odpowiada 76.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu radomskiego 10 920 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 396 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 524.

    54,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu radomskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,8% w przemyśle i budownictwie, a 9,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 105 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Tutaj
    105,0
    Województwo
    305,0
    Cała Polska
    247,0
  • 19,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
  • 20,9% Kobiety
  • 17,4% Mężczyźni
  • pow. radomski
    19,0%
    woj. mazowieckie
    5,6%
    Cała Polska
    6,6%
  • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie radomskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie radomskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie radomskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 477 PLN Wynagrodzenie brutto
  • powiat radomski
    3 477 PLN
    woj. mazowieckie
    5 524 PLN
    Kraj
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie radomskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 10 920 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 4 396 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -6 524 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 54,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 53,1% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 55,5% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 18,8% Przemysł i budownictwo
  • 10,8% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 27,1% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 9,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 8,2% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 10,1% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 1,2% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,6% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 16,9% Pozostałe
  • 26,8% Kobiety
    (pozostałe)
  • 6,6% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie radomskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 15 923 Pracujący ogółem
  • 8 176 Kobiety
  • 7 747 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie radomskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 20,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 19,6% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 20,9% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 62,5% W wieku produkcyjnym
  • 57,2% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 68,0% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
  • 23,2% Kobiety
    (59+ lat)
  • 11,1% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat radomski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 59,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    59,9
    Województwo
    66,4
    Cała Polska
    63,4
  • 27,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • pow. radomski
    27,5
    Województwo
    35,0
    Cały kraj
    34,0
  • 84,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Powiat
    84,8
    Województwo
    111,2
    Cała Polska
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 65,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 68,0% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 62,7% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 34,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 32,0% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 37,3% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Powiat radomski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W powiecie radomskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 11 093 podmioty gospodarki narodowej, z czego 9 148 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 186 nowych podmiotów, a 961 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 241) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 084) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 277) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (736) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie radomskim najwięcej (506) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 635) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    2,6% (284) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,8% (3 525) podmiotów, a 65,7% (7 284) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie radomskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.8%) oraz Budownictwo (19.0%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 11 093 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 284 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 3 525 Przemysł i budownictwo
  • 7 284 Pozostała działalność
  • 1 186 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie radomskim w 2017 roku
  • 961 Podmioty wyrejestrowane w powiecie radomskim w 2017 roku
  • 9 148 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 10 635 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 10 635
  • 394 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 394
  • 59 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 59
  • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
  • 4
  • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
  • 1
  • 11 088 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 11 088
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 35 Spółdzielnie ogółem
  • 35
  • 476 Spółki handlowe ogółem
  • 476
  • 60  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 60
  • 4  Spółki handlowe - akcyjne
  • 4
  • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
  • 1
  • 378  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 378
  • 60    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 60
  • 506 Spółki cywilne ogółem
  • 506
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 9 148 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 2 996 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 2 996
  • 1 740 Budownictwo
  • 1 740
  • 1 275 Przetwórstwo przemysłowe
  • 1 275
  • 667 Transport i gospodarka magazynowa
  • 667
  • 521 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 521
  • 382 Pozostała działalność
  • 382
  • 332 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 332
  • 238 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 238
  • 204 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 204
  • 203 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 203
  • 171 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 171
  • 145 Informacja i komunikacja
  • 145
  • 101 Edukacja
  • 101
  • 56 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 56
  • 53 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 53
  • 37 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 37
  • 21 Górnictwo i wydobywanie
  • 21
  • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
  • 6
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w powiecie radomskim stwierdzono 1 288 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie radomskim wynosi 72,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu radomskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,51 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 3,56 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,55 (96%), o charakterze gospodarczym - 1,06 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (92%).
  • Przestępstwa stwierdzone w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 1 288 Przestępstwa ogółem
  • 1 288
  • 836 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
  • 836
  • 161 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
  • 161
  • 235 Przestępstwa drogowe
  • 235
  • 51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
  • 51
  • 541 Przestępstwa przeciwko mieniu
  • 541
  • 8,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    8,49
    Województwo
    19,35
    Cała Polska
    19,62
  • 5,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Powiat
    5,51
    Województwo
    13,22
    Cały kraj
    12,07
  • 1,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • powiat radomski
    1,06
    Województwo
    3,63
    Cała Polska
    4,94
  • 1,55 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Powiat
    1,55
    Województwo
    1,78
    Cały kraj
    1,78
  • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    0,34
    woj. mazowieckie
    0,40
    Cała Polska
    0,49
  • 3,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • pow. radomski
    3,56
    woj. mazowieckie
    10,51
    Cały kraj
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • powiat radomski
    72%
    Mazowieckie
    60%
    Cała Polska
    72%
  • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • pow. radomski
    64%
    woj. mazowieckie
    49%
    Cały kraj
    60%
  • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Tutaj
    72%
    woj. mazowieckie
    74%
    Cały kraj
    88%
  • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • powiat radomski
    97%
    Województwo
    98%
    Polska
    99%
  • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • pow. radomski
    92%
    Mazowieckie
    84%
    Polska
    84%
  • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Tutaj
    46%
    Województwo
    37%
    Polska
    52%

Powiat radomski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu powiatu radomskiego wyniosła w 2016 roku 126,8 mln złotych, co daje 837 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu radomskiego - 19.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (18.3%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (15.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,4 mln złotych, czyli 14,5% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu powiatu radomskiego wyniosła w 2016 roku 135,1 mln złotych, co daje 892 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.6%). W budżecie powiatu radomskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 128 złotych na mieszkańca (14,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,3 złotych na mieszkańca (0,1%).
  • Wydatki budżetu w powiecie radomskim według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu radomskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu powiatu radomskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    114,1 mln

    777(100%)

    123,9 mln

    830(100%)

    118,8 mln

    793(100%)

    111,8 mln

    744(100%)

    119,2 mln

    791(100%)

    131,6 mln

    870(100%)

    126,2 mln

    834(100%)

    126,8 mln

    837(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Transport i łączność

    [Dział 600]

    29,4 mln

    200(25.8%)

    32,2 mln

    218(26%)

    19,1 mln

    128(16.1%)

    15,0 mln

    99,8(13.5%)

    15,8 mln

    105(13.3%)

    24,1 mln

    159(18.3%)

    21,0 mln

    139(16.7%)

    24,2 mln

    160(19.1%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    18,6 mln

    126(16.3%)

    19,3 mln

    130(15.6%)

    19,2 mln

    128(16.2%)

    20,5 mln

    136(18.4%)

    22,1 mln

    147(18.6%)

    22,3 mln

    147(16.9%)

    22,5 mln

    148(17.8%)

    23,2 mln

    153(18.3%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    18,2 mln

    124(16%)

    19,0 mln

    128(15.3%)

    20,4 mln

    136(17.2%)

    19,3 mln

    128(17.3%)

    19,6 mln

    130(16.5%)

    19,7 mln

    130(15%)

    18,8 mln

    124(14.9%)

    19,2 mln

    127(15.2%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    19,4 mln

    132(17%)

    20,1 mln

    136(16.2%)

    21,7 mln

    145(18.3%)

    21,5 mln

    143(19.2%)

    23,6 mln

    156(19.8%)

    25,1 mln

    166(19%)

    23,5 mln

    155(18.6%)

    18,7 mln

    123(14.7%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    13,1 mln

    89,1(11.5%)

    14,3 mln

    96,7(11.5%)

    16,7 mln

    112(14.1%)

    15,5 mln

    103(13.9%)

    15,3 mln

    101(12.8%)

    16,3 mln

    108(12.4%)

    16,3 mln

    108(12.9%)

    17,2 mln

    113(13.5%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    11,5 mln

    77,9(10.1%)

    14,3 mln

    96,9(11.6%)

    15,7 mln

    105(13.2%)

    13,8 mln

    91,6(12.4%)

    15,3 mln

    101(12.8%)

    16,6 mln

    110(12.6%)

    16,3 mln

    108(12.9%)

    15,9 mln

    105(12.5%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    1,8 mln

    12,2(1.6%)

    1,8 mln

    12,4(1.5%)

    1,9 mln

    12,9(1.6%)

    2,5 mln

    16,8(2.3%)

    4,2 mln

    27,5(3.5%)

    4,5 mln

    29,4(3.4%)

    4,5 mln

    29,9(3.6%)

    4,6 mln

    30,5(3.6%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    645,2 tys

    4,4(0.6%)

    526,7 tys

    3,6(0.4%)

    1,9 mln

    12,7(1.6%)

    1,3 mln

    8,9(1.2%)

    835,6 tys

    5,5(0.7%)

    739,8 tys

    4,9(0.6%)

    570,1 tys

    3,8(0.5%)

    906,9 tys

    6,0(0.7%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    498,6 tys

    3,4(0.4%)

    587,0 tys

    4,0(0.5%)

    592,2 tys

    3,9(0.5%)

    636,6 tys

    4,2(0.6%)

    600,4 tys

    4,0(0.5%)

    683,4 tys

    4,5(0.5%)

    660,1 tys

    4,4(0.5%)

    692,0 tys

    4,6(0.5%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    28,0 tys

    0,2(0%)

    44,0 tys

    0,3(0%)

    40,9 tys

    0,3(0%)

    37,2 tys

    0,2(0%)

    44,5 tys

    0,3(0%)

    36,2 tys

    0,2(0%)

    47,0 tys

    0,3(0%)

    384,0 tys

    2,5(0.3%)

    Wymiar sprawiedliwości

    [Dział 755]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    370,4 tys

    2,4(0.3%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    163,0 tys

    1,1(0.1%)

    220,0 tys

    1,5(0.2%)

    167,2 tys

    1,1(0.1%)

    243,3 tys

    1,6(0.2%)

    318,1 tys

    2,1(0.3%)

    349,6 tys

    2,3(0.3%)

    348,6 tys

    2,3(0.3%)

    364,9 tys

    2,4(0.3%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    228,9 tys

    1,6(0.2%)

    798,0 tys

    5,4(0.6%)

    692,2 tys

    4,6(0.6%)

    804,9 tys

    5,3(0.7%)

    544,2 tys

    3,6(0.5%)

    420,2 tys

    2,8(0.3%)

    336,3 tys

    2,2(0.3%)

    299,5 tys

    2,0(0.2%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    79,6 tys

    0,5(0.1%)

    221,6 tys

    1,5(0.2%)

    113,2 tys

    0,8(0.1%)

    145,7 tys

    1,0(0.1%)

    106,7 tys

    0,7(0.1%)

    202,2 tys

    1,3(0.2%)

    135,8 tys

    0,9(0.1%)

    247,8 tys

    1,6(0.2%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    89,8 tys

    0,6(0.1%)

    85,0 tys

    0,6(0.1%)

    150,0 tys

    1,0(0.1%)

    55,9 tys

    0,4(0.1%)

    59,7 tys

    0,4(0.1%)

    122,3 tys

    0,8(0.1%)

    150,0 tys

    1,0(0.1%)

    196,5 tys

    1,3(0.2%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    314,8 tys

    2,1(0.3%)

    227,1 tys

    1,5(0.2%)

    70,4 tys

    0,5(0.1%)

    172,0 tys

    1,1(0.2%)

    101,0 tys

    0,7(0.1%)

    140,5 tys

    0,9(0.1%)

    154,6 tys

    1,0(0.1%)

    192,6 tys

    1,3(0.2%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    534,0 tys

    3,5(0.4%)

    49,2 tys

    0,3(0%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    0,0

    0,0(0%)

    210,3 tys

    1,4(0.2%)

    141,7 tys

    0,9(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    160,0 tys

    1,1(0.1%)

    114,4 tys

    0,8(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    10,0 tys

    0,1(0%)

    1,7 tys

    0,0(0%)

    2,0 tys

    0,0(0%)

    66,0

    0,0(0%)

    9,8 tys

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    220

    0,0(0%)

    125,0 tys

    0,8(0.1%)

    448,7 tys

    3,0(0.4%)

    174,6 tys

    1,2(0.1%)

    246,6 tys

    1,6(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    0,0

    0,0(0%)

    33,0 tys

    0,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    87,8 tys

    0,6(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w powiecie radomskim według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu radomskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu powiatu radomskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    99,9 mln

    681(100%)

    127,8 mln

    855(100%)

    121,2 mln

    809(100%)

    113,1 mln

    752(100%)

    124,4 mln

    825(100%)

    129,0 mln

    853(100%)

    127,5 mln

    843(100%)

    135,1 mln

    892(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    42,3 mln

    287(42.3%)

    50,1 mln

    339(39.2%)

    46,8 mln

    312(38.6%)

    44,9 mln

    298(39.7%)

    46,4 mln

    307(37.3%)

    46,1 mln

    305(35.8%)

    45,2 mln

    298(35.4%)

    48,6 mln

    321(36%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    11,5 mln

    78,2(11.5%)

    12,0 mln

    81,0(9.4%)

    13,0 mln

    86,3(10.7%)

    13,7 mln

    90,6(12.1%)

    15,2 mln

    101(12.2%)

    16,9 mln

    111(13.1%)

    22,0 mln

    145(17.2%)

    24,3 mln

    160(18%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    11,3 mln

    76,9(11.3%)

    11,6 mln

    78,2(9%)

    11,9 mln

    79,5(9.8%)

    13,2 mln

    87,7(11.7%)

    15,3 mln

    101(12.3%)

    15,3 mln

    101(11.9%)

    16,5 mln

    109(12.9%)

    18,3 mln

    121(13.6%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    16,7 mln

    113(16.7%)

    19,2 mln

    130(15%)

    20,0 mln

    134(16.5%)

    20,9 mln

    139(18.5%)

    22,7 mln

    151(18.3%)

    23,3 mln

    154(18.1%)

    21,6 mln

    143(17%)

    17,6 mln

    116(13%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    7,8 mln

    52,9(7.8%)

    10,1 mln

    68,6(7.9%)

    11,7 mln

    77,7(9.6%)

    9,6 mln

    63,6(8.5%)

    10,6 mln

    70,4(8.6%)

    11,5 mln

    75,9(8.9%)

    13,0 mln

    85,6(10.2%)

    11,1 mln

    73,5(8.2%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    3,8 mln

    26,0(3.8%)

    17,2 mln

    116(13.5%)

    8,2 mln

    54,6(6.8%)

    2,9 mln

    19,0(2.5%)

    4,3 mln

    28,8(3.5%)

    5,4 mln

    35,9(4.2%)

    3,8 mln

    25,0(3%)

    9,3 mln

    61,2(6.9%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    645,3 tys

    4,4(0.6%)

    526,8 tys

    3,6(0.4%)

    2,6 mln

    17,4(2.2%)

    2,1 mln

    13,7(1.8%)

    1,8 mln

    12,2(1.5%)

    2,6 mln

    17,4(2%)

    2,2 mln

    14,3(1.7%)

    2,7 mln

    17,6(2%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    864,2 tys

    5,9(0.9%)

    864,4 tys

    5,8(0.7%)

    1,6 mln

    10,9(1.4%)

    585,3 tys

    3,9(0.5%)

    654,0 tys

    4,3(0.5%)

    1,6 mln

    10,9(1.3%)

    853,9 tys

    5,6(0.7%)

    780,9 tys

    5,2(0.6%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    4,3 mln

    29,1(4.3%)

    4,4 mln

    30,0(3.5%)

    4,5 mln

    29,9(3.7%)

    4,5 mln

    29,6(3.9%)

    4,3 mln

    28,7(3.5%)

    4,8 mln

    31,8(3.7%)

    1,4 mln

    8,9(1.1%)

    668,4 tys

    4,4(0.5%)

    Wymiar sprawiedliwości

    [Dział 755]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    370,4 tys

    2,4(0.3%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    256,7 tys

    1,7(0.3%)

    841,0 tys

    5,7(0.7%)

    171,5 tys

    1,1(0.1%)

    198,3 tys

    1,3(0.2%)

    2,3 mln

    15,3(1.9%)

    453,1 tys

    3,0(0.4%)

    422,1 tys

    2,8(0.3%)

    361,8 tys

    2,4(0.3%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    340,9 tys

    2,3(0.3%)

    356,3 tys

    2,4(0.3%)

    344,2 tys

    2,3(0.3%)

    366,8 tys

    2,4(0.3%)

    332,7 tys

    2,2(0.3%)

    341,6 tys

    2,3(0.3%)

    321,3 tys

    2,1(0.3%)

    315,7 tys

    2,1(0.2%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    88,8 tys

    0,6(0.1%)

    85,0 tys

    0,6(0.1%)

    150,0 tys

    1,0(0.1%)

    55,9 tys

    0,4(0%)

    60,2 tys

    0,4(0%)

    122,7 tys

    0,8(0.1%)

    150,4 tys

    1,0(0.1%)

    197,0 tys

    1,3(0.1%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    32,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    171,1 tys

    1,1(0.1%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    0,0

    0,0(0%)

    401,0 tys

    2,7(0.3%)

    205,8 tys

    1,4(0.2%)

    213,2 tys

    1,4(0.2%)

    114,5 tys

    0,8(0.1%)

    169,9 tys

    1,1(0.1%)

    153,4 tys

    1,0(0.1%)

    160,0 tys

    1,1(0.1%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    88,1

    0,0(0%)

    700

    0,0(0%)

    7,8 tys

    0,1(0%)

    15,4 tys

    0,1(0%)

    71,9 tys

    0,5(0.1%)

    60,2 tys

    0,4(0%)

    47,6 tys

    0,3(0%)

    49,0 tys

    0,3(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    159

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    5,0 tys

    0,0(0%)

    28,0 tys

    0,2(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    131,4 tys

    0,9(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    4,5 tys

    0,0(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    500

    0,0(0%)

    500

    0,0(0%)

    1 000

    0,0(0%)

    1,5 tys

    0,0(0%)

    1,2 tys

    0,0(0%)

    900

    0,0(0%)

    3,5 tys

    0,0(0%)

    2,0 tys

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    10,0 tys

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    9,8 tys

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    0,0

    0,0(0%)

    33,0 tys

    0,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    87,8 tys

    0,6(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    0,0

    0,0(0%)

    54,7

    0,0(0%)

    2,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat radomski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 40 422 mieszkańców powiatu radomskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 19 611 kobiet oraz 20 811 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,7% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców powiatu radomskiego, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 26,3% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu radomskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie radomskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (26,2%).

    16,1% mieszkańców powiatu radomskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 577 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,21.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 87,75.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,1% mieszkańców powiatu radomskiego w wieku potencjalnej nauki (31,2% kobiet i 31,1% mężczyzn).

  • 12,8% Wykształcenie wyższe
  • Powiat
    12,8%
    Województwo
    24,4%
    Cały kraj
    17,9%
  • 15,7% Kobiety
    (wyższe)
  • 9,9% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 18,9% W miastach
    (wyższe)
  • 11,3% Na wsi
    (wyższe)
  • 28,1% Wykształcenie średnie i policealne
  • Tutaj
    28,1%
    Województwo
    34,8%
    Cały kraj
    33,3%
  • 30,6% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 25,6% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 36,4% W miastach
    (średnie i policealne)
  • 26,1% Na wsi
    (średnie i policealne)
  • 1,6% Wykształcenie policealne
  • powiat radomski
    1,6%
    Mazowieckie
    3,0%
    Polska
    2,7%
  • 2,5% Kobiety
    (policealne)
  • 0,7% Mężczyźni
    (policealne)
  • 2,6% W miastach
    (policealne)
  • 1,3% Na wsi
    (policealne)
  • 8,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • pow. radomski
    8,7%
    Województwo
    14,4%
    Cały kraj
    12,4%
  • 11,5% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 5,8% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 10,1% W miastach
    (średnie ogólnokształcące)
  • 8,3% Na wsi
    (średnie ogólnokształcące)
  • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Tutaj
    17,9%
    woj. mazowieckie
    17,4%
    Polska
    18,1%
  • 16,6% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 19,2% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 23,7% W miastach
    (średnie zawodowe)
  • 16,4% Na wsi
    (średnie zawodowe)
  • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • pow. radomski
    24,5%
    woj. mazowieckie
    17,3%
    Cały kraj
    22,9%
  • 19,4% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 29,7% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 20,7% W miastach
    (zasadnicze zawodowe)
  • 25,5% Na wsi
    (zasadnicze zawodowe)
  • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
  • powiat radomski
    6,7%
    Województwo
    4,7%
    Kraj
    5,2%
  • 6,0% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 7,5% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 5,2% W miastach
    (gimnazjalne)
  • 7,1% Na wsi
    (gimnazjalne)
  • 26,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • powiat radomski
    26,3%
    Województwo
    17,4%
    Cała Polska
    19,3%
  • 26,5% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 26,2% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 17,9% W miastach
    (podstawowe ukończone)
  • 28,4% Na wsi
    (podstawowe ukończone)
  • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Powiat
    1,4%
    woj. mazowieckie
    1,4%
    Kraj
    1,4%
  • 1,8% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,1% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • 0,9% W miastach
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,6% Na wsi
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 577 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Powiat
    577,0
    woj. mazowieckie
    880,0
    Cała Polska
    811,0
  • 1,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Tutaj
    1,88
    Mazowieckie
    0,95
    Cały kraj
    1,01
  •  
  • 164,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 163,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,8 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 117,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 115,4 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
  • 1,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
  • 9,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • Szkoły podstawowe w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 90,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • powiat radomski
    90,21
    Mazowieckie
    100,57
    Cały kraj
    96,62
  • 87,91 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • pow. radomski
    87,91
    Województwo
    95,87
    Cały kraj
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat radomski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat radomski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • pow. radomski
    16,0
    Mazowieckie
    18,0
    Polska
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 16 Szkoły podstawowe ogółem
  • 16
  • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 16
  • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 16
  • 3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
  • 3
  •  
  • 824,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 729,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 95,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
  • 5,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,7 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • Szkoły gimnazjalne w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 87,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Powiat
    87,75
    Mazowieckie
    105,11
    Cała Polska
    100,01
  • 84,44 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Powiat
    84,44
    woj. mazowieckie
    95,78
    Cała Polska
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat radomski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat radomski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • powiat radomski
    21,0
    woj. mazowieckie
    21,0
    Polska
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 21
  • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 21
  • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 21
  • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
  • 6
  •  
  • 389,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 307,4 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 81,7 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
  • 4,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,5 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie radomskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
    Absolwenci techników
    Absolwenci liceów ogólnokształcących
  • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • Tutaj
    25,0
    Mazowieckie
    26,0
    Cała Polska
    26,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
  • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
  • 25
  • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
  • 26
  • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
  • 24
  • 39,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
  • 29,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 10,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
  • 1,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,5 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
  • powiat radomski
    23,0
    Województwo
    23,0
    Cała Polska
    24,0
  • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
  • 23
  • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
  • 23
  • 76,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
  • 44,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 31,6 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
  • Tutaj
    13,0
    Województwo
    20,0
    Cały kraj
    20,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
  • 13 Szkoły policealne ogółem
  • 13
  • 13 Szkoły policealne dla dorosłych
  • 13
  • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
  • 3,7 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,9 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • Edukacyjne grupy wieku w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 15,8% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 16,3% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 26,8% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 26,6% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 12,7% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 12,6% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 13,6% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 13,4% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 31,1% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 31,2% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 31,1% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat radomski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat radomski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat radomski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

  • Baza noclegowa w powiecie radomskim

  • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie radomskim znajdowało się 6 hoteli (1 ★★★★, 1 ★★★, 3 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

    Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
    • inne obiekty hotelowe: 1
    • ośrodki wczasowe: 1
    • zespoły domków turystycznych: 3 (całoroczne: 1)
    • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
    • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


    Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
    • pochylnia wjazdowa: 3
    • drzwi automatycznie otwierane: 1
    • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
    • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


    Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
    • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 470)
    • z nagłośnieniem: 3
    • z projektorem multimedialnym: 3
    • z zestawem do wideokonferencji: 2
    • z obsługą techniczną: 3
    • z ekranem: 4
    • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
    • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
    • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


  • Domy i ośrodki kultury w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie radomskim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 7 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie radomskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 540 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 341 (uczestnicy: 49 702)
    • seanse filmowe: 22 (uczestnicy: 278)
    • wystawy: 26 (uczestnicy: 2 664)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 15 (uczestnicy: 2 450)
    • koncerty: 39 (uczestnicy: 15 510)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 41 (uczestnicy: 1 740)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 52 (uczestnicy: 3 915)
    • konkursy: 35 (uczestnicy: 1 995)
    • pokazy teatralne: 42 (uczestnicy: 4 000)
    • konferencje: 3 (uczestnicy: 250)
    • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 1 500)
    • warsztaty: 41 (uczestnicy: 2 200)
    • inne: 14 (uczestnicy: 13 200)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 68 (członkowie: 1 302)
    • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 205)
    • taneczne: 16 (członkowie: 345)
    • muzyczne: 14 (członkowie: 193)
    • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
    • teatralne: 4 (członkowie: 53)
    • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 25)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 261)
    • koło gospodyń wiejskich: 10 (członkowie: 200)
    • inne: 1 (członkowie: 10)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
    • ogółem: 13 (absolwenci: 247)
    • języków obcych: 4 (absolwenci: 87)
    • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 38)
    • tańca: 3 (absolwenci: 60)
    • komputerowe: 2 (absolwenci: 22)


    Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
    • fotograficzne: 1
    • plastyczne: 12
    • muzyczne: 7
    • studia telewizyjne: 1
    • komputerowe: 2
    • ceramiczne: 2
    • sale baletowe/taneczne: 2
    • inne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 65 (członkowie: 858)
    • teatralne: 4 (członkowie: 43)
    • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 175)
    • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 113)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 41)
    • taneczne: 23 (członkowie: 446)
    • inne: 5 (członkowie: 40)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Muzea w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Według danych z 2017 w powiecie radomskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 15 729 zwiedzających, co daje 1 036 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

    Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie radomskim działało 38 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 442 315 wolumenów oraz 6 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 72 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działało 45 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 517 389 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 181
    • dostępne dla czytelników: 94
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 94
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 12
    • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 34
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 35
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


  • Biblioteki naukowe w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie radomskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 20 930 wolumenów w tym ziobry specjalne: 740. Odnotowano 345 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

    Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 38 374 wolumeny. Odnotowano 582 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

    Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
    • dostępne dla czytelników: 5
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


  • Kluby sportowe w powiecie radomskim
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie radomskim działało 56 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 144 członków. Zarejestrowano 3 396 ćwiczących (mężczyźni: 2 331, kobiety: 1 065, chłopcy do lat 18: 1 756, dziewczęta do lat 18: 1 047). Aktywne były 102 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (76), instruktora sportowego (57) oraz inne osoby (32).

    Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie radomskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat radomski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Według danych z 2016 roku w wyniku 205 wypadków drogowych w powiecie radomskim odnotowano 30 ofiar śmiertelnych oraz 256 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 135,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 19,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 27,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 233,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

    W 2016 roku w powiecie radomskim zarejestrowanych było 109 626 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 78 683 samochodów osobowych (518,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 13 170 samochodów ciężarowych (100,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 376 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 065 ciągników siodłowych (13,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 275 motocykli (28,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

    Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
    • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
    • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
    • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
    • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
    • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,5 lat.


    W 2017 roku w powiecie radomskim znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 taksówek oraz 10 licencji na taksówki.
  • Wypadki drogowe
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 205 Wypadki drogowe
  • 30 Ofiary śmiertelne
  • 256 Ranni
  • Wypadki drogowe w powiecie radomskim w latach 2011 - 2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 135,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  • pow. radomski
    135,2
    woj. mazowieckie
    76,0
    Cały kraj
    87,6
  • 19,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  • pow. radomski
    19,8
    woj. mazowieckie
    9,5
    Polska
    7,9
  • 27,37 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  • Tutaj
    27,4
    woj. mazowieckie
    11,4
    Kraj
    10,6
  • 233,52 Ranni na 100 tys. pojazdów
  • Tutaj
    233,5
    Województwo
    109,9
    Cała Polska
    142,5
  • Pojazdy
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
  • 109 626 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie radomskim w 2016 roku
  • 78 683 Samochody osobowe
  • 13 170 Samochody ciężarowe
  • 584 Samochody ciężarowo-osobowe
  • 376 Autobusy
  • 661 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
  • 2 065 Ciągniki samochodowe
  • 2 065   Ciągniki siodłowe
  • 10 396 Ciągniki rolnicze
  • 4 275 Motocykle
  • 1 374   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
  • 5 339 Motorowery
  • 78 683Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie radomskim
  • Samochody osobowe w powiecie radomskim w latach 2009 - 2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 518,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
  • powiat radomski
    518,9
    Województwo
    620,5
    Cała Polska
    564,0
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
    • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
    • do 1399 kg16 959
    • 1400-1649 kg21 950
    • 1650-1899 kg20 856
    • 1900 kg i więcej18 918
  • 16 959 do 1399 kg
  • 21 950 1400-1649 kg
  • 20 856 1650-1899 kg
  • 18 918 1900 kg i więcej
  • Samochody osobowe według pojemności silnika
  • 24 738 do 1399 cm3
  • 24 738
  • 47 528 1400-1999 cm3
  • 47 528
  • 6 417 2000 i więcej cm3
  • 6 417
  • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie radomskim w latach 2009 - 2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
    • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
    • benzyna35 878
    • olej napędowy22 808
    • gaz (LPG)19 760
    • pozostałe237
  • 35 878 benzyna
  • 22 808 olej napędowy
  • 19 760 gaz (LPG)
  • 237 pozostałe
  • Samochody osobowe według grup wieku
  • 484 do 1 roku
  • 484
  • 343 2 lata
  • 343
  • 376 3 lata
  • 376
  • 1 287 4-5 lat
  • 1 287
  • 1 842 6-7 lat
  • 1 842
  • 3 756 8-9 lat
  • 3 756
  • 5 313 10-11 lat
  • 5 313
  • 14 413 12-15 lat
  • 14 413
  • 22 013 16-20 lat
  • 22 013
  • 11 450 21-25 lat
  • 11 450
  • 7 567 26-30 lat
  • 7 567
  • 9 839 31 lat i więcej
  • 9 839
  • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie radomskim
  • Powiat
    19,3 lat
    Województwo
    16,6 lat
    Cały kraj
    17,9 lat
  • 13 170Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie radomskim
  • Samochody ciężarowe w powiecie radomskim w latach 2009 - 2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 100,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
  • pow. radomski
    100,5
    Województwo
    119,0
    Cały kraj
    92,1
  • Samochody ciężarowe według grup ładowności
  • 5 850 do 999 kg
  • 5 850
  • 4 186 1000-1499 kg
  • 4 186
  • 1 076 1500-2999 kg
  • 1 076
  • 95 3000-3499 kg
  • 95
  • 201 3500-4999 kg
  • 201
  • 710 5000-6999 kg
  • 710
  • 459 7000-9999 kg
  • 459
  • 403 10000-14999 kg
  • 403
  • 190 15000 kg i więcej
  • 190
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
    • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
    • benzyna2 455
    • olej napędowy9 730
    • gaz (LPG)869
    • pozostałe116
  • 2 455 benzyna
  • 9 730 olej napędowy
  • 869 gaz (LPG)
  • 116 pozostałe
  • Samochody ciężarowe według grup wieku
  • 114 do 1 roku
  • 114
  • 116 2 lata
  • 116
  • 120 3 lata
  • 120
  • 325 4-5 lat
  • 325
  • 588 6-7 lat
  • 588
  • 803 8-9 lat
  • 803
  • 851 10-11 lat
  • 851
  • 2 104 12-15 lat
  • 2 104
  • 3 178 16-20 lat
  • 3 178
  • 1 547 21-25 lat
  • 1 547
  • 1 199 26-30 lat
  • 1 199
  • 2 225 31 lat i więcej
  • 2 225
  • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie radomskim
  • Tutaj
    19,3 lat
    woj. mazowieckie
    17,0 lat
    Kraj
    18,2 lat
  • 376Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie radomskim
  • Autobusy w powiecie radomskim w latach 2009 - 2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
  • pow. radomski
    2,5
    Mazowieckie
    3,3
    Cały kraj
    2,9
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
    • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
    • benzyna13
    • olej napędowy362
    • gaz (LPG)0
    • pozostałe1
  • 13 benzyna
  • 362 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 1 pozostałe
  • Autobusy według grup wieku
  • 2 3 lata
  • 2
  • 8 4-5 lat
  • 8
  • 5 6-7 lat
  • 5
  • 7 8-9 lat
  • 7
  • 14 10-11 lat
  • 14
  • 61 12-15 lat
  • 61
  • 96 16-20 lat
  • 96
  • 67 21-25 lat
  • 67
  • 54 26-30 lat
  • 54
  • 62 31 lat i więcej
  • 62
  • 21,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie radomskim
  • Tutaj
    21,4 lat
    Województwo
    18,5 lat
    Polska
    20,5 lat
  • 2 065Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie radomskim
  • Ciągniki siodłowe w powiecie radomskim w latach 2009 - 2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 13,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
  • pow. radomski
    13,6
    Mazowieckie
    16,2
    Cała Polska
    9,4
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
    • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
    • benzyna2
    • olej napędowy2 036
    • gaz (LPG)1
    • pozostałe26
  • 2 benzyna
  • 2 036 olej napędowy
  • 1 gaz (LPG)
  • 26 pozostałe
  • Ciągniki siodłowe według grup wieku
  • 23 do 1 roku
  • 23
  • 17 2 lata
  • 17
  • 36 3 lata
  • 36
  • 117 4-5 lat
  • 117
  • 80 6-7 lat
  • 80
  • 257 8-9 lat
  • 257
  • 428 10-11 lat
  • 428
  • 404 12-15 lat
  • 404
  • 302 16-20 lat
  • 302
  • 153 21-25 lat
  • 153
  • 166 26-30 lat
  • 166
  • 82 31 lat i więcej
  • 82
  • 14,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie radomskim
  • powiat radomski
    14,4 lat
    woj. mazowieckie
    9,3 lat
    Kraj
    11,9 lat
  • 4 275Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie radomskim
  • Motocykle w powiecie radomskim w latach 2009 - 2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 28,2 Motocykle na 1000 ludności
  • pow. radomski
    28,2
    Województwo
    32,5
    Polska
    35,3
  • Motocykle według grup wieku
  • 85 do 1 roku
  • 85
  • 23 2 lata
  • 23
  • 20 3 lata
  • 20
  • 80 4-5 lat
  • 80
  • 140 6-7 lat
  • 140
  • 238 8-9 lat
  • 238
  • 229 10-11 lat
  • 229
  • 434 12-15 lat
  • 434
  • 523 16-20 lat
  • 523
  • 296 21-25 lat
  • 296
  • 697 26-30 lat
  • 697
  • 1 510 31 lat i więcej
  • 1 510
  • 23,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie radomskim
  • powiat radomski
    23,5 lat
    Województwo
    21,3 lat
    Cały kraj
    24,2 lat
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 3 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie radomskim w latach 2013 - 2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • 58,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • powiat radomski
    58,8 km
    woj. mazowieckie
    439,0 km
    Cała Polska
    388,2 km
  • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • pow. radomski
    0,6 km
    Mazowieckie
    2,9 km
    Cała Polska
    3,2 km
  • 10 Liczba licencji na taksówki
  • 10 Liczba taksówek