Powiat radomski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat radomski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 151 630 Liczba mieszkańców
 • 1 530 km2 Powierzchnia
 • 99 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,2% Stopa urbanizacji
 • Mirosław Ślifirczyk Starosta
 • ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom Adres starostwa powiatowego
 • WRA Tablice rejestracyjne
Powiat radomski na mapie
Identyfikatory
 • 1425 TERYT (TERC)
Herb powiatu radomskiego
powiat radomski herb
Flaga powiatu radomskiego
powiat radomski flaga

Powiat radomski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie radomskim oddano do użytku 543 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie radomskim to 5,44 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie radomskim to 131,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 543 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  3,58
  Województwo
  6,72
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 543 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 2 954 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat radomski
  5,44
  woj. mazowieckie
  3,48
  Polska
  3,96
 • 19,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  19,48
  Województwo
  23,39
  Cała Polska
  16,85
 • 71 435 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 131,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  131,6 m2
  Mazowieckie
  82,5 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,47 m2
  Mazowieckie
  0,55 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat radomski ma 151 630 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu radomskiego w 2050 roku wynosi 151 890, z czego 75 994 to kobiety, a 75 896 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu radomskiego zawarli w 2016 roku 757 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu radomskiego jest stanu wolnego, 58,6% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat radomski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 71. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,5 na 1000 mieszkańców powiatu radomskiego. W 2016 roku urodziło się 1 546 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 421 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,05 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 55,9% zgonów w powiecie radomskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,7% zgonów w powiecie radomskim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu radomskiego przypada 9.74 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 1 371 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 357 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu radomskiego 14. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  63,0% mieszkańców powiatu radomskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu radomskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 151 630 Liczba mieszkańców
 • 76 065 Kobiety
 • 75 565 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie radomskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie radomskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie radomskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu radomskiego w latach 2017-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 151 890 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 75 994 Kobiety
 • 75 896 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie radomskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie radomskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystycznranicę",stack:"main",data:[-0,-4,-5,-1,-3,-1,-19,-11,-9,-3,-6,-35,-21,-30,-17,-10,-23,-11,-37,-19,-0,-15],color:{radialGradient:{cx:0.5,cy:0.3,r:0.7},stops:[[0,"#FF0000"],[1,"#FF9600"]]}}]});var c=d.extend(true,{},a,{title:{text:"Migracje na pobyt stały(Kobiety) w latach 1995-2014 w powiecie górowskim"},series:[{name:"Saldo migracji",stack:"saldo",data:[-43,-112,-34,-21,-156,-42,-90,-68,-78,-63,-110,-113,-95,-73,-25,-79,-89,-71,-85,-100,-90,-116],type:"spline",color:"red",zIndex:999,marker:{lineWidth:4,lineColor:"red",fillColor:"white"}},{name:"Saldo migracji wewnętrznych",stack:"saldo_wew",data:[-43,-113,-31,-26,-155,-43,-85,-62,-72,-60,-107,-96,-94,-58,-19,-78,-78,-68,-71,-97,-90,-109],type:"spline",color:"purple",zIndex:990,marker:{enabled:false},dashStyle:"dash"},{name:"Zameldowania w ruchu wewnętrznym",stack:"main",data:[273,262,290,224,201,218,197,171,210,193,176,253,246,241,228,206,221,181,225,215,176,167],color:{radialGradient:{cx:0.5,cy:0.3,r:0.7},stops:[[0,"#00DD00"],[1,"#00AA00"]]}},{name:"Wymeldowania w ruchu wewnętrznym",stack:"main",data:[-316,-375,-321,-250,-356,-261,-282,-233,-282,-253,-283,-349,-340,-299,-247,-284,-299,-249,-296,-312,-266,-276],color:{radialGradient:{cx:0.5,cy:0.3,r:0.7},stops:[[0,"#FFA500"],[1,"#F09615"]]}},{name:"Saldo migracji zagranicznych",stack:"saldo_zag",data:[0,1,-3,5,-1,1,-5,-6,-6,-3,-3,-17,-1,-15,-6,-1,-11,-3,-14,-3,0,-7],type:"spline",color:"blue",zIndex:990,marker:{enabled:false},dashStyle:"dash"},{name:"Zameldowania z zagranicy",stack:"main",data:[0,2,0,6,1,1,6,0,0,0,0,2,6,4,3,2,1,4,5,7,0,2],color:{radialGradient:{cx:0.5,cy:0.3,r:0.7},stops:[[0,"#008800"],[1,"#00AA00"]]}},{name:"Wymeldowania za granicę",stack:"main",data:[-0,-1,-3,-1,-2,-0,-11,-6,-6,-3,-3,-19,-7,-19,-9,-3,-12,-7,-19,-10,-0,-9],color:{radialGradient:{cx:0.5,cy:0.3,r:0.7},stops:[[0,"#FF0000"],[1,"#FF9600"]]}}]});var b=d.extend(true,{},a,{title:{text:"Migracje na pobyt stały (Mężczyźni) w latach 1995-2014 w powiecie górowskim"},series:[{name:"Saldo migracji",stack:"saldo",data:[-29,-85,-27,-33,-91,-18,-83,-59,-12,-25,-72,-57,-24,-64,-34,-36,-57,-75,-101,-109,-100,-73],type:"spline",color:"red",zIndex:999,marker:{lineWidth:4,lineColor:"red",fillColor:"white"}},{name:"Saldo migracji wewnętrznych",stack:"saldo_wew",data:[-29,-87,-25,-35,-91,-17,-79,-54,-11,-27,-70,-43,-13,-57,-33,-34,-50,-73,-86,-102,-100,-68],type:"spline",color:"purple",zIndex:990,marker:{enabled:false},dashStyle:"dash"},{name:"Zameldowania w ruchu wewnętrznym",stack:"main",data:[232,257,242,207,205,191,166,177,234,215,173,250,245,220,200,212,217,165,203,159,163,156],color:{radialGradient:{cx:0.5,cy:0.3,r:0.7},stops:[[0,"#00DD00"],[1,"#00AA00"]]}},{name:"Wymeldowania w ruchu wewnętrznym",stack:"main",data:[-261,-344,-267,-242,-296,-208,-245,-231,-245,-242,-243,-293,-258,-277,-233,-246,-267,-238,-289,-261,-263,-224],color:{radialGradient:{cx:0.5,cy:0.3,r:0.7},stops:[[0,"#FFA500"],[1,"#F09615"]]}},{name:"Saldo migracji zagranicznych",stack:"saldo_zag",data:[0,2,-2,2,0,-1,-4,-5,-1,2,-2,-14,-11,-7,-1,-2,-7,-2,-15,-7,0,-5],type:"spline",color:"blue",zIndex:990,marker:{enabled:false},dashStyle:"dash"},{name:"Zameldowania z zagranicy",stack:"main",data:[0,5,0,2,1,0,4,0,2,2,1,2,3,4,7,5,4,2,3,2,0,1],color:{radialGradient:{cx:0.5,cy:0.3,r:0.7},stops:[[0,"#008800"],[1,"#00AA00"]]}},{name:"Wymeldowania za granicę",stack:"main",data:[-0,-3,-2,-0,-1,-1,-8,-5,-3,-0,-3,-16,-14,-11,-8,-7,-11,-4,-18,-9,-0,-6],color:{radialGradient:{cx:0.5,cy:0.3,r:0.7},stops:[[0,"#FF0000"],[1,"#FF9600"]]}}]});graphOpts=d.extend(true,graphOpts,{popMIGo:a,popMIGk:c,popMIGm:b});initGraphSW("popMIG",a)})(jQuery); �=�G� ���n�����9v톿~��5 ��34 ]F� >/1^"��Dj?�"%���ι�q-���7^{��;����ܼY5�Sˮ��>b¶ě)(7�w�>ep5�?A9�O ���`��*�xP9��$�����.�>��} �m��%nU�z�-_�g P����6SV���! �u�Ȥ&�hb�(�� D+��5��ή��tΟ��b�ˡ�l��=�Y��k%^�D�:�,��vR�uk�C�|/����0�_���XC�p�*!�mp+��NU�����_��GB^�������Ff��@y��A}/���L����D�ѝz7F\Ġ1���qUH�"U�7!�#c�N d������c�5׷�YK&{�[�d|��G�ӵġ��� ��L �VQ�� ._����^��m? U�u���'s�=�]ϪZ V�괾)`�?�s�;r>:΍�;(��vG���R����%&�-K�7\�����"Ɲ��N����A������u�z9O��x<LS�����rߞxz�2=�[Z��'�M��+�=�+C����k�� �g >�T�P�[�Z�#)'T͗�{����1z��rM$��ā��!K(�?�(�J�xr�h^C�'JِT5���c�̾vp���w֛ �!5�eV۪�FY~>���@�Ϡ����xm,�^�t����C:<�õ@�"]{���7���!��tb ���d�#�\[�^�(��Uc%MXs˿vm*.ܫ�Vp�ﷇ��d"F��M_�ޱiK��7 c|3�a����2��� z��֓(?�/<��c�!�� �W�Cx�I3$�֗��5ﻅ�r�#a0B70�Z�ۼ ��]������;��D�Ld?��hK� f� �9�'�#�N� Qo0�{8�����iT� (�Y"Y�er��}*�e˕g��> ]���=�9?���Wg�B�����b��>v4ۘ³�.=β#�J�\Ȱ)$c��O�G��pE[,�rFz�����1Dpu�Y��?��R`��z��)SL��Y�f� ����8�^D�|�<����b "�f�Xp��}ܝ�S+�)>ڐ�´��^1�8���R�#�ā�F��k�ϔ�,Y(*�J|rmg���L��&����oYJ�Q1�7�~���;����+��Ic���P����!�A�7?ˤ:FF���|9��)]�� �����i?Y��_G�ݶ�aKi����\J���s�R�؞��V�}ȥ���_k����؍��%�K����>���N`3!z�e�G-F&��a���)2����:����6�}�W=vm�9�������3������c�ٰ���/�V�����37[d*��ol��$�IH�����u5��;C���CեG�L�~��Z�����0&��Oq}����v�8/�N;�: ���Vuo[���UH�� HGB�蛥�^,�ŶQ}A���Brx� �&� E�2��&�2����Q���]BeZ�#�(&e���C �;���(S��F�fe#�!~��բ�9eW�����V�0����׎5�F���Oqy�l�Ȯ��(Aq�J�W&fAZy�l~�a-�Gn�RD2o��*f,<����St7�+�#f&-H�!�Q!TGWsO�t��w�n��W\�]���S��c���wՈbjq�6����9�S���촴�u�����/�tU����De@@�(Ҭ&��Tr�YD3h ��o���A�k�G���׿�V��~$bs��Nߘ^.M���NN,.����-31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat radomski
  0,0
  woj. mazowieckie
  7,6
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. radomski
  0,0%
  Województwo
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Powiat radomski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  Powiat radomski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • W 2016 roku w powiecie radomskim stwierdzono 1 391 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,18 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

   Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie radomskim wynosi 73,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

   W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu radomskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,55 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 4,06 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,38 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,81 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (93%).
  string '1425' (length=4)
  
  string '1425' (length=4)
  

  Powiat radomski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)