Łęknica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Łęknica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łęknica to miasto leżące w zachodniej Polsce. Należy do województwa lubuskiego, powiatu żarskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Łęknica.
 • 2 529 Liczba mieszkańców
 • 16,4 km² Powierzchnia
 • 153,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1452 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 68 Numer kierunkowy
 • FZA Tablice rejestracyjne
 • Piotr Kuliniak Burmistrz miasta
Łęknica na mapie
Identyfikatory
 • 14.735851.5414 Współrzędne GPS
 • 0811011 TERYT (TERC)
 • 0988508 SIMC
Herb miasta Łęknica
Łęknica herb
Flaga miasta Łęknica
Łęknica flaga

Łęknica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
68-208Poczta Łęknica

Łęknica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łęknicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Łęknicy
(68) 362-47-00
(68) 362-47-01
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
ZUS Inspektorat w Żarach (podlega pod: ZUS Oddział w Zielonej Górze)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Lotników 1 a
68-200 Żary

Łęknica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łęknicy

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Łęknica
  6,50
  Woj. lubuskie
  4,23
  Polska
  4,13
 • 386 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 193,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Łęknica
  193,0 m2
  Woj. lubuskie
  95,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łęknica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Łęknica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 529, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,0 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 12 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców Łęknicy jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Łęknica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,0 na 1000 mieszkańców Łęknicy. W 2015 roku urodziło się 21 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 325 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 46,7% zgonów w Łęknicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w Łęknicy były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łęknicy przypada 10.17 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 17 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 56 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łęknicy -39. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  66,0% mieszkańców Łęknicy jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łęknicy

 • 2 529 Liczba mieszkańców
 • 1 294 Kobiety
 • 1 235 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łęknicy w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łęknicy w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łęknicy w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łęknicy

 • 38,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Łęknica
  38,0 lat
  Woj. lubuskie
  40,6 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 39,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łęknica, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łęknicy

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Łęknica
  30,5%
  Woj. lubuskie
  30,0%
  Polska
  28,8%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Łęknica
  52,5%
  Woj. lubuskie
  53,6%
  Polska
  55,8%
 • 50,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Łęknica
  9,4%
  Woj. lubuskie
  9,1%
  Polska
  9,6%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Łęknica
  6,3%
  Woj. lubuskie
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Łęknica
  1,3%
  Woj. lubuskie
  1,3%
  Polska
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łęknicy

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łęknicy w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Łęknica
  4,7
  Woj. lubuskie
  4,9
  Polska
  4,9
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Łęknica
  2,2
  Woj. lubuskie
  2,0
  Polska
  1,8
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łęknicy w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łęknicy

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Łęknica
  -2,0
  Woj. lubuskie
  -0,7
  Polska
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łęknicy w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łęknicy w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łęknicy w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łęknicy w roku 2015

 • 21 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Łęknica
  8,2
  Woj. lubuskie
  9,2
  Polska
  9,6
 • 35,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Łęknica
  35,0
  Woj. lubuskie
  38,7
  Polska
  40,1
 • 16.42 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.42
 • 51.58 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.58
 • 78.4 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78.4
 • 56.97 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56.97
 • 25.56 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.56
 • 2.92 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2.92
 • 3 325 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 247 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Łęknica
  3 325 g
  Woj. lubuskie
  3 348 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 233 Waga 3500g - 3999g
 • 233
 • 324 Waga 3000g - 3499g
 • 324
 • 150 Waga 2500g - 2999g
 • 150
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Łęknica
  1,15
  Woj. lubuskie
  1,25
  Polska
  1,29
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Łęknica
  0,57
  Woj. lubuskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Łęknica
  0,79
  Woj. lubuskie
  0,93
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w Łęknicy w roku 2015

 • 26 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 30,8%
  69,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Łęknica
  10,2
  Woj. lubuskie
  10,0
  Polska
  10,3
 • 126,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Łęknica
  126,5
  Woj. lubuskie
  107,8
  Polska
  106,9
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Łęknica
  2,4
  Woj. lubuskie
  4,1
  Polska
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Łęknica
  3,9
  Woj. lubuskie
  3,6
  Polska
  3,2
 • 2,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. lubuskie
  2,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żarskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Łęknica
  46,9%
  Woj. lubuskie
  39,3%
  Polska
  45,1%
 • 26,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Łęknica
  26,9%
  Woj. lubuskie
  26,8%
  Polska
  26,6%
 • 2,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Łęknica
  2,8%
  Woj. lubuskie
  3,3%
  Polska
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. lubuskie
  0,1
  Polska
  3,9
 • 61,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. lubuskie
  61,8
  Polska
  70,2
 • 262,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Łęknica
  262,0
  Woj. lubuskie
  250,6
  Polska
  260,7
 • 243,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. lubuskie
  243,8
  Polska
  248,3
 • 457,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 438,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 477,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łęknica
  457,2
  Woj. lubuskie
  367,4
  Polska
  441,1
 • 140,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 75,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 204,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łęknica
  140,2
  Woj. lubuskie
  103,3
  Polska
  85,7
 • 9,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Łęknica
  9,8
  Woj. lubuskie
  27,9
  Polska
  30,1
 • 9,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Łęknica
  9,8
  Woj. lubuskie
  12,0
  Polska
  8,2
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Łęknica
  1,1%
  Woj. lubuskie
  1,4%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 17 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 56 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -39 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -39 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łęknicy w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łęknicy

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 72,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 71,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 11,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 8,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łęknica, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łęknica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Łęknicy na 1000 mieszkańców pracuje 124 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łęknicy wynosiło w 2015 roku 8,0% (9,2% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łęknicy wynosi 3 712,82 PLN, co odpowiada 89.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łęknicy 73 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 141 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 68.

  14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Łęknicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,7% w przemyśle i budownictwie, a 8,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 8,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łęknicy

 • 124 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Łęknica
  124,0
  Woj. lubuskie
  219,0
  Polska
  232,0
 • 8,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,2% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • Łęknica
  8,0%
  Woj. lubuskie
  10,5%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łęknicy w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łęknicy w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łęknicy w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łęknicy

 • 3 713 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Łęknica
  3 713 PLN
  Woj. lubuskie
  3 568 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łęknicy w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łęknicy

 • 73 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 141 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 68 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łęknicy

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,7% Przemysł i budownictwo
 • 28,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 8,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 18,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 17,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,7% Pozostałe
 • 39,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łęknicy w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łęknicy

 • 315 Pracujący ogółem
 • 213 Kobiety
 • 102 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łęknicy w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 66,0% W wieku produkcyjnym
 • 61,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 20,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 8,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łęknica, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 51,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łęknica
  51,6
  Woj. lubuskie
  58,4
  Polska
  60,1
 • 22,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łęknica
  22,7
  Woj. lubuskie
  29,7
  Polska
  31,4
 • 78,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Łęknica
  78,6
  Woj. lubuskie
  103,5
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 66,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 64,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 35,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łęknica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łęknicy

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łęknicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 38
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 31
 • 22,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Łęknica
  22,44
  Woj. lubuskie
  26,43
  Polska
  20,80
 • 15,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Łęknica
  15,09
  Woj. lubuskie
  16,13
  Polska
  13,59
 • 3,60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Łęknica
  3,60
  Woj. lubuskie
  6,63
  Polska
  4,36
 • 2,74 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łęknica
  2,74
  Woj. lubuskie
  2,52
  Polska
  1,99
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Łęknica
  0,39
  Woj. lubuskie
  0,58
  Polska
  0,45
 • 12,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Łęknica
  12,10
  Woj. lubuskie
  13,73
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Łęknica
  67%
  Woj. lubuskie
  71%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Łęknica
  56%
  Woj. lubuskie
  58%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Łęknica
  85%
  Woj. lubuskie
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Łęknica
  99%
  Woj. lubuskie
  99%

Łęknica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu Łęknicy wyniosła w 2015 roku 11,0 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 12.1% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Łęknicy - 35.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (17%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 269,6 tys złotych, czyli 2,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łęknicy wyniosła w 2015 roku 12,3 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.5% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 710 - Działalność usługowa (29.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.7%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.7%). W budżecie Łęknicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 363 złotych na mieszkańca (7,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,0 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,1%.
 • Wydatki budżetu w Łęknicy według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łęknicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łęknicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,7 mln

  3,7 tys(100%)

  9,7 mln

  3,8 tys(100%)

  10,3 mln

  3,9 tys(100%)

  11,7 mln

  4,4 tys(100%)

  10,6 mln

  4,1 tys(100%)

  11,7 mln

  4,5 tys(100%)

  12,5 mln

  4,8 tys(100%)

  11,0 mln

  4,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,6 mln

  1,4 tys(37%)

  3,7 mln

  1,5 tys(37.9%)

  3,7 mln

  1,5 tys(35.7%)

  4,0 mln

  1,5 tys(33.9%)

  3,8 mln

  1,5 tys(36.2%)

  3,9 mln

  1,5 tys(33.4%)

  4,1 mln

  1,6 tys(32.9%)

  3,9 mln

  1,5 tys(35.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  682(18.1%)

  1,7 mln

  679(17.6%)

  1,8 mln

  720(17.6%)

  1,8 mln

  698(15.7%)

  1,8 mln

  697(17.1%)

  2,1 mln

  790(17.6%)

  2,0 mln

  768(15.8%)

  2,1 mln

  840(19.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  619(16.4%)

  1,5 mln

  601(15.6%)

  1,6 mln

  651(15.9%)

  1,7 mln

  650(14.6%)

  1,8 mln

  681(16.7%)

  1,9 mln

  717(16%)

  2,0 mln

  760(15.7%)

  1,9 mln

  739(17%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  498(13.2%)

  1,4 mln

  550(14.3%)

  1,6 mln

  641(15.6%)

  1,3 mln

  497(11.2%)

  1,2 mln

  445(10.9%)

  1,7 mln

  671(15%)

  1,6 mln

  620(12.8%)

  1,4 mln

  549(12.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  637,7 tys

  249(6.6%)

  675,7 tys

  268(7%)

  692,0 tys

  275(6.7%)

  575,5 tys

  219(4.9%)

  561,0 tys

  216(5.3%)

  686,0 tys

  264(5.9%)

  646,8 tys

  251(5.2%)

  575,5 tys

  227(5.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  193,0 tys

  75,2(2%)

  271,3 tys

  108(2.8%)

  229,6 tys

  91,2(2.2%)

  260,6 tys

  99,2(2.2%)

  225,7 tys

  86,8(2.1%)

  311,5 tys

  120(2.7%)

  270,7 tys

  105(2.2%)

  247,3 tys

  97,7(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  138,6 tys

  54,0(1.4%)

  117,4 tys

  46,7(1.2%)

  138,4 tys

  55,0(1.3%)

  157,0 tys

  59,8(1.3%)

  174,3 tys

  67,0(1.6%)

  176,7 tys

  67,9(1.5%)

  221,8 tys

  86,0(1.8%)

  238,1 tys

  94,1(2.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  183,0 tys

  71,4(1.9%)

  150,2 tys

  59,7(1.5%)

  139,3 tys

  55,3(1.4%)

  139,6 tys

  53,1(1.2%)

  156,2 tys

  60,0(1.5%)

  162,0 tys

  62,3(1.4%)

  151,3 tys

  58,7(1.2%)

  152,2 tys

  60,1(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  100,1 tys

  39,0(1%)

  29,0 tys

  11,5(0.3%)

  108,6 tys

  43,1(1.1%)

  424,1 tys

  161(3.6%)

  55,5 tys

  21,3(0.5%)

  126,3 tys

  48,5(1.1%)

  150,1 tys

  58,2(1.2%)

  118,0 tys

  46,6(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  33,7 tys

  13,1(0.3%)

  54,9 tys

  21,8(0.6%)

  128,1 tys

  50,9(1.2%)

  45,5 tys

  17,3(0.4%)

  49,4 tys

  19,0(0.5%)

  63,8 tys

  24,5(0.5%)

  50,4 tys

  19,5(0.4%)

  89,1 tys

  35,2(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  162,0 tys

  63,1(1.7%)

  110,2 tys

  43,8(1.1%)

  123,3 tys

  49,0(1.2%)

  774,1 tys

  295(6.6%)

  155,8 tys

  59,9(1.5%)

  85,8 tys

  33,0(0.7%)

  250,2 tys

  97,0(2%)

  73,5 tys

  29,0(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  1,4(0%)

  484,8 tys

  185(4.2%)

  207,7 tys

  79,8(2%)

  168,4 tys

  64,7(1.4%)

  603,5 tys

  234(4.8%)

  73,2 tys

  28,9(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  413,9 tys

  159(3.9%)

  212,9 tys

  81,8(1.8%)

  303,7 tys

  118(2.4%)

  44,4 tys

  17,6(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  28,8(0.6%)

  150,0 tys

  58,2(1.2%)

  33,6 tys

  13,3(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,1 tys

  9,2(0.2%)

  15,2 tys

  5,9(0.1%)

  21,4 tys

  8,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,9 tys

  1,5(0%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  10,3 tys

  4,1(0.1%)

  3,4 tys

  1,3(0%)

  430

  0,2(0%)

  10,7 tys

  4,1(0.1%)

  22,8 tys

  8,8(0.2%)

  19,5 tys

  7,7(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  32,4 tys

  12,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,5 tys

  7,9(0.2%)

  741

  0,3(0%)

  8,0 tys

  3,1(0.1%)

  7,2 tys

  2,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  550

  0,2(0%)

  600

  0,2(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  500

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  209

  0,1(0%)

  193

  0,1(0%)

  111

  0,0(0%)

  136

  0,1(0%)

  255

  0,1(0%)

  255

  0,1(0%)

  230

  0,1(0%)

  207

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łęknicy według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łęknicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łęknicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,3 mln

  4,3 tys(100%)

  10,6 mln

  4,2 tys(100%)

  10,7 mln

  4,0 tys(100%)

  10,4 mln

  4,0 tys(100%)

  11,4 mln

  4,3 tys(100%)

  11,7 mln

  4,5 tys(100%)

  12,2 mln

  4,7 tys(100%)

  12,3 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,9 mln

  1,5 tys(34.5%)

  3,5 mln

  1,4 tys(33%)

  3,6 mln

  1,4 tys(34%)

  3,5 mln

  1,3 tys(33.8%)

  3,5 mln

  1,3 tys(30.9%)

  3,6 mln

  1,4 tys(30.4%)

  3,6 mln

  1,4 tys(29.4%)

  3,6 mln

  1,4 tys(29.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,1 mln

  828(18.8%)

  2,7 mln

  1,1 tys(25.1%)

  2,6 mln

  1,0 tys(24.1%)

  2,7 mln

  1,0 tys(25.5%)

  2,6 mln

  1,0 tys(23.2%)

  2,9 mln

  1,1 tys(25.1%)

  2,9 mln

  1,1 tys(24.1%)

  3,3 mln

  1,3 tys(26.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  1,8 mln

  704(16%)

  1,8 mln

  727(17.2%)

  2,0 mln

  799(18.8%)

  2,3 mln

  880(22.2%)

  2,3 mln

  884(20.3%)

  2,7 mln

  1,0 tys(23.2%)

  3,0 mln

  1,2 tys(24.5%)

  2,8 mln

  1,1 tys(22.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  530(12.1%)

  1,3 mln

  529(12.5%)

  1,4 mln

  557(13.1%)

  1,3 mln

  513(13%)

  1,3 mln

  514(11.8%)

  1,5 mln

  568(12.6%)

  1,4 mln

  527(11.2%)

  1,4 mln

  553(11.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  401,9 tys

  154(3.5%)

  89,0 tys

  34,2(0.8%)

  6,7 tys

  2,6(0.1%)

  322,6 tys

  127(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  818,4 tys

  319(7.3%)

  901,8 tys

  358(8.5%)

  418,2 tys

  166(3.9%)

  257,1 tys

  97,9(2.5%)

  337,0 tys

  130(3%)

  408,0 tys

  157(3.5%)

  399,7 tys

  155(3.3%)

  282,3 tys

  112(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  270,5 tys

  105(2.4%)

  266,8 tys

  106(2.5%)

  228,2 tys

  90,6(2.1%)

  128,9 tys

  49,1(1.2%)

  198,2 tys

  76,2(1.7%)

  168,6 tys

  64,8(1.4%)

  270,2 tys

  105(2.2%)

  260,5 tys

  103(2.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  228,6 tys

  90,8(2.1%)

  75,0 tys

  28,5(0.7%)

  32,9 tys

  12,7(0.3%)

  6,6 tys

  2,5(0.1%)

  18,0 tys

  7,0(0.1%)

  211,7 tys

  83,6(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  42,3 tys

  16,5(0.4%)

  42,9 tys

  17,0(0.4%)

  46,0 tys

  18,3(0.4%)

  60,9 tys

  23,2(0.6%)

  123,7 tys

  47,5(1.1%)

  48,3 tys

  18,6(0.4%)

  206,1 tys

  79,9(1.7%)

  74,8 tys

  29,6(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  71,2 tys

  27,8(0.6%)

  48,2 tys

  19,1(0.5%)

  37,2 tys

  14,8(0.3%)

  41,9 tys

  16,0(0.4%)

  62,0 tys

  23,8(0.5%)

  43,1 tys

  16,5(0.4%)

  35,0 tys

  13,6(0.3%)

  32,9 tys

  13,0(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  416,7 tys

  160(3.7%)

  205,5 tys

  79,0(1.7%)

  295,4 tys

  115(2.4%)

  32,5 tys

  12,8(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,9 tys

  1,5(0%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  10,3 tys

  4,1(0.1%)

  3,4 tys

  1,3(0%)

  430

  0,2(0%)

  10,7 tys

  4,1(0.1%)

  22,8 tys

  8,8(0.2%)

  19,5 tys

  7,7(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  888,1 tys

  346(7.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,6 tys

  14,8(0.3%)

  69,8 tys

  27,1(0.6%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  550

  0,2(0%)

  600

  0,2(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  500

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  7,9(0.2%)

  86,0 tys

  34,2(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łęknica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 666 mieszkańców Łęknicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 316 kobiet oraz 350 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców Łęknicy, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy Łęknicy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łęknicy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  15,2% mieszkańców Łęknicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 14,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 919 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,20.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (9,8% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 105,48.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,3% mieszkańców (19,6% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców Łęknicy w wieku potencjalnej nauki (29,7% kobiet i 27,4% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Łęknica
  11,7%
  Woj. lubuskie
  15,3%
  Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Łęknica
  32,8%
  Woj. lubuskie
  33,5%
  Polska
  33,3%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Łęknica
  2,4%
  Woj. lubuskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Łęknica
  10,4%
  Woj. lubuskie
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Łęknica
  19,9%
  Woj. lubuskie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 19,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Łęknica
  27,2%
  Woj. lubuskie
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Łęknica
  5,9%
  Woj. lubuskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Łęknica
  20,6%
  Woj. lubuskie
  18,9%
  Polska
  19,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Łęknica
  1,9%
  Woj. lubuskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łęknicy

 • 919 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Łęknica
  919,0
  Woj. lubuskie
  832,0
  Polska
  842,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Łęknica
  0,74
  Woj. lubuskie
  1,12
  Polska
  1,12
 •  
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łęknicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łęknicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Łęknicy
  Publiczne
  68 375-30-54
  68 375-30-54
  ul. Tadeusza Kościuszki 1
  68-208 Łęknica
  495-
 • Szkoły podstawowe w Łęknicy

 • 94,20 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Łęknica
  94,20
  Woj. lubuskie
  90,71
  Polska
  90,94
 • 92,27 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Łęknica
  92,27
  Woj. lubuskie
  89,51
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łęknica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łęknica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Łęknica
  20,0
  Woj. lubuskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łęknicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łęknicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy (Jan Brzechwa)
  Publiczna
  68 375-30-23
  68 362-41-44
  ul. Wojska Polskiego 19
  68-208 Łęknica
  10200-
 • Szkoły gimnazjalne w Łęknicy

 • 105,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Łęknica
  105,48
  Woj. lubuskie
  97,47
  Polska
  98,90
 • 100,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Łęknica
  100,00
  Woj. lubuskie
  89,11
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Łęknica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Łęknica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Łęknica
  19,0
  Woj. lubuskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Łęknicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łęknicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Łęknicy
  Publiczne
  68 362-41-45
  68 362-41-44
  ul. Wojska Polskiego 19
  68-208 Łęknica
  477-
 • Edukacyjne grupy wieku w Łęknicy

  (Dane powiatowe)
 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łęknica, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łęknica, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łęknica, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)