Województwo śląskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. śląskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 4 564 394 Liczba mieszkańców
 • 12 333 km² Powierzchnia
 • 372 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 77,6% Stopa urbanizacji
 • Katowice Siedziba wojewody
 • ul. Jagiellońska 25 Urząd Wojewódzki
 • Piotr Litwa Wojewoda
 • Katowice Siedziba sejmiku
 • ul. J. Ligonia 46 Urząd Marszałkowski
 • Wojciech Saługa Marszałek
 • S Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 24 TERYT (TERC)
Herb woj. śląskie
Woj. śląskie herb
Flaga woj. śląskie
Woj. śląskie flaga

Woj. śląskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w śląskim oddano do użytku 10 152 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  71,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 25,5% na sprzedaż lub wynajem, 1,3% jako mieszkania komunalne, lokale społeczne czynszowe (0,8%), mieszkania spółdzielcze (0,8%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 92,9% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 7,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w śląskim to 4,76 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w śląskim to 119,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w śląskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 152 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • śląskie
  2,22
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 6 747 Użytek własny
 • 518 Sprzedaż lub wynajem
 • 92,9%
  7,1%
 • 48 351 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,76 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • śląskie
  4,76
  Cała Polska
  4,13
 • 10,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • woj. śląskie
  10,58
  Kraj
  15,89
 • 1 215 832 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 119,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • śląskie
  119,8 m2
  Kraj
  99,8 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • śląskie
  0,27 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. śląskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. śląskie ma 4 564 394 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 3,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy śląskiego zawarli w 2015 roku 22 338 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców śląskiego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Woj. śląskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8 810. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,9 na 1000 mieszkańców śląskiego. W 2015 roku urodziło się 41 611 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 306 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 46,6% zgonów w śląskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,8% zgonów w śląskim były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności śląskiego przypada 11.01 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 39 424 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 873 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla śląskiego -3 449. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,5% mieszkańców śląskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców śląskiego

 • 4 564 394 Liczba mieszkańców
 • 2 362 698 Kobiety
 • 2 201 696 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w śląskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w śląskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w śląskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców śląskiego w latach 2017-2050

 • 3 680 615 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 893 777 Kobiety
 • 1 786 838 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w śląskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w śląskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w śląskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców śląskiego

 • 41,9 latŚredni wiek mieszkańców
 • śląskie
  41,9 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. śląskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców śląskiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • woj. śląskie
  27,1%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 31,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5%Żonaci/Zamężne
 • Województwo
  57,5%
  Kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • śląskie
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • śląskie
  5,1%
  Polska
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • woj. śląskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w śląskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w śląskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • woj. śląskie
  4,9
  Polska
  4,9
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • śląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,8
 • 22 338 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w śląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w śląskim

 • -8 810 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -4 127 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 683 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,9 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Województwo
  -1,9
  Cały kraj
  -0,7
 • -2,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w śląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w śląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w śląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w śląskim w roku 2015

 • 41 611 Urodzenia żywe
 • 20 210 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 401 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • woj. śląskie
  9,1
  Cały kraj
  9,6
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • woj. śląskie
  38,7
  Cała Polska
  40,1
 • 13.06 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.06
 • 47.55 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.55
 • 86.41 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86.41
 • 70.51 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.51
 • 30.35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.35
 • 5.51 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.51
 • 0.19 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.19
 • 3 306 gŚrednia waga noworodków
 • 3 236 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 373 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • woj. śląskie
  3 306 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 34 Waga 5000g i więcej
 • 34
 • 339 Waga 4500g - 4999g
 • 339
 • 2 905 Waga 4000g - 4499g
 • 2 905
 • 11 974 Waga 3500g - 3999g
 • 11 974
 • 16 480 Waga 3000g - 3499g
 • 16 480
 • 7 101 Waga 2500g - 2999g
 • 7 101
 • 1 800 Waga 2000g - 2499g
 • 1 800
 • 554 Waga 1500g - 1999g
 • 554
 • 244 Waga 1000g - 1499g
 • 244
 • 130 Waga 600g - 999g
 • 130
 • 34 Waga poniżej 600g
 • 34
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  1,26
  Cała Polska
  1,29
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  0,61
  Kraj
  0,63
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Województwo
  0,83
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w śląskim w roku 2015

 • 50 421 Zgony
 • 24 337 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 084 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 197 Zgony niemowląt
 • 97 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 100 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 49,2%
  50,8%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Województwo
  11,0
  Cała Polska
  10,3
 • 121,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  121,2
  Kraj
  106,9
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. śląskie
  4,7
  Cały kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • śląskie
  3,7
  Kraj
  3,2
 • 0,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,9
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w śląskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • woj. śląskie
  47,1%
  Kraj
  45,1%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • śląskie
  27,8%
  Cała Polska
  26,6%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • śląskie
  3,9%
  Kraj
  5,4%
 • 7,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  7,9
  Cały kraj
  3,9
 • 77,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  77,9
  Cały kraj
  70,2
 • 289,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  289,5
  Cały kraj
  260,7
 • 270,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  270,1
  Cały kraj
  248,3
 • 490,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 508,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 470,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  490,0
  Cały kraj
  441,1
 • 97,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 144,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • śląskie
  97,5
  Polska
  85,7
 • 35,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • woj. śląskie
  35,1
  Cała Polska
  30,1
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • śląskie
  9,5
  Cały kraj
  8,2
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • śląskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 39 424 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 845 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 579 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 42 873 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 378 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 495 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 449 Saldo migracji
 • -1 533 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 916 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 449 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 533 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 916 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w śląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w śląskim

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. śląskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. śląskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W śląskim na 1000 mieszkańców pracuje 259 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla kraju. 47,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w śląskim wynosiło w 2015 roku 8,2% (9,4% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w śląskim wynosi 4 221,45 PLN, co odpowiada 101.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców śląskiego 437 141 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 427 152 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -9 989.

  7,8% aktywnych zawodowo mieszkańców śląskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,6% w przemyśle i budownictwie, a 0,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w śląskim

 • 259 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • śląskie
  259,0
  Kraj
  232,0
 • 8,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,4% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • śląskie
  8,2%
  Cała Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w śląskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w śląskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w śląskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w śląskim

 • 4 221 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Województwo
  4 221 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w śląskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w śląskim

 • 437 141 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 427 152 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -9 989 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,98 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w śląskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,6% Przemysł i budownictwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 0,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,8% Pozostałe
 • 44,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w śląskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w śląskim

 • 1 184 735 Pracujący ogółem
 • 558 359 Kobiety
 • 626 376 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w śląskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. śląskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 59,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. śląskie
  59,9
  Polska
  60,1
 • 33,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  33,0
  Polska
  31,4
 • 123,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • woj. śląskie
  123,1
  Kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. śląskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w śląskim stwierdzono 117 168 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w śląskim wynosi 68,40% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców śląskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,78 (wykrywalność 54%) oraz przeciwko mieniu - 14,13 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,91 (90%), drogowe - 2,02 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,61 (79%).
 • Przestępstwa stwierdzone w śląskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 117 168 Przestępstwa ogółem
 • 117 168
 • 72 218 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 72 218
 • 31 653 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 31 653
 • 9 242 Przestępstwa drogowe
 • 9 242
 • 2 787 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 2 787
 • 64 665 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 64 665
 • 25,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. śląskie
  25,59
  Cały kraj
  20,80
 • 15,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  15,78
  Cała Polska
  13,59
 • 6,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • woj. śląskie
  6,91
  Cały kraj
  4,36
 • 2,02 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  2,02
  Polska
  1,99
 • 0,61 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,61
  Kraj
  0,45
 • 14,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  14,13
  Cała Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • śląskie
  68%
  Cały kraj
  65%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • woj. śląskie
  54%
  Kraj
  52%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. śląskie
  90%
  Cała Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • woj. śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • śląskie
  80%
  Cała Polska
  82%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • woj. śląskie
  52%
  Cała Polska
  46%

Woj. śląskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 997 787 mieszkańców śląskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 487 525 kobiet oraz 510 262 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców śląskiego, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 16,6% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy śląskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w śląskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,1%) oraz podstawowe ukończone (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  18,6% mieszkańców śląskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 879 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 25,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,73.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,44.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,3% mieszkańców śląskiego w wieku potencjalnej nauki (31,4% kobiet i 31,2% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  16,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,1% W miastach
  (wyższe)
 • 12,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • śląskie
  34,2%
  Kraj
  33,3%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • śląskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  20,2%
  Cały kraj
  18,1%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • woj. śląskie
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • woj. śląskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 16,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • woj. śląskie
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 19,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • śląskie
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 1,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w śląskim

 • 879 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Województwo
  879,0
  Cała Polska
  842,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. śląskie
  0,99
  Polska
  1,12
 •  
 • 9 601,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9 556,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 106,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 103,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 633,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 625,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 154,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 150,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w śląskim

 • 92,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • śląskie
  92,73
  Kraj
  90,94
 • 91,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  91,78
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. śląskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. śląskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • woj. śląskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 • 11 Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 11
 •  
 • 19 431,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17 250,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 180,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 280,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1 143,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 137,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w śląskim

 • 99,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • woj. śląskie
  99,44
  Kraj
  98,90
 • 91,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Województwo
  91,39
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. śląskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. śląskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • woj. śląskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 19
 •  
 • 10 111,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 7 869,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 242,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 767,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 616,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 151,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 53,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w śląskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w śląskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • woj. śląskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 3 824,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2 798,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 025,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 31,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 329,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 240,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • śląskie
  24,0
  Kraj
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 6 Technika dla młodzieży specjalne
 • 6
 • 19 Technika dla dorosłych
 • 19
 • 12 Technika uzupełniające dla dorosłych
 • 12
 • 19 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 19
 • 5 057,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 3 377,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 679,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 33,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika uzupełniające dla dorosłych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  18,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18 Szkoły policealne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 18
 • 6 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 6
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • Edukacyjne grupy wieku w śląskim

 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. śląskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. śląskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. śląskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)