Powiat kraśnicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat kraśnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 97 069 Liczba mieszkańców
 • 1 005 km2 Powierzchnia
 • 97 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,8% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Maj Starosta
 • ul. Aleja Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik Adres starostwa powiatowego
 • LKR Tablice rejestracyjne
Powiat kraśnicki na mapie
Identyfikatory
 • 0607 TERYT (TERC)
Herb powiatu kraśnickiego
powiat kraśnicki herb
Flaga powiatu kraśnickiego
powiat kraśnicki flaga

powiat kraśnicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku
81-82-52-281
81-82-64-157
Obwodowa 1
23-200 Kraśnik
Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku
81-82-62-210
81-82-62-244
Lubelska 83
23-200 Kraśnik
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kraśniku
81-82-53-107
81-82-53-107
Lubelska 115
23-200 Kraśnik
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku
81-88-43-673
81-88-43-673
Kościuszki 36
23-200 Kraśnik
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku
81-82-52-503
81-82-52-503
Rzeczycka 10
23-200 Kraśnik
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
(81) 825-58-99
(81) 825-50-52
ul. Niepodległości
23-210 Kraśnik

Powiat kraśnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat kraśnicki ma 97 069 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kraśnickiego w 2050 roku wynosi 72 654, z czego 36 697 to kobiety, a 35 957 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kraśnickiego zawarli w 2016 roku 440 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców powiatu kraśnickiego jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kraśnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -251. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,6 na 1000 mieszkańców powiatu kraśnickiego. W 2016 roku urodziło się 784 dzieci, w tym 51,8% dziewczynek i 48,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,7% zgonów w powiecie kraśnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w powiecie kraśnickim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kraśnickiego przypada 10.64 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 662 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 961 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kraśnickiego -299. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 29 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  61,3% mieszkańców powiatu kraśnickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kraśnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97 069 Liczba mieszkańców
 • 49 825 Kobiety
 • 47 244 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kraśnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kraśnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kraśnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kraśnickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 72 654 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 36 697 Kobiety
 • 35 957 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kraśnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kraśnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kraśnickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kraśnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kraśnicki
  42,2 lat
  Lubelskie
  41,4 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kraśnicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kraśnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,4%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,5%
  Województwo
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kraśnicki
  10,7%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,5%
  Lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • powiat kraśnicki
  1,0%
  Lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kraśnickim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. kraśnicki
  4,5
  woj. lubelskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat kraśnicki
  1,3
  woj. lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,7
 • 440 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kraśnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -251 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -87 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -164 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,6
  woj. lubelskie
  -1,2
  Cały kraj
  -0,2
 • -1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kraśnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kraśnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kraśnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kraśnickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 784 Urodzenia żywe
 • 406 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 378 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,8%
  48,2%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat kraśnicki
  8,1
  Lubelskie
  9,2
  Cała Polska
  10,0
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,7
  woj. lubelskie
  39,1
  Polska
  41,7
 • 6.32 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.32
 • 39.1 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.1
 • 82.75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82.75
 • 70.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.64
 • 23.4 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23.4
 • 6.05 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.05
 • 1.02 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.02
 • 3 323 g Średnia waga noworodków
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. kraśnicki
  3 323 g
  Lubelskie
  3 360 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 284 Waga 3000g - 3499g
 • 284
 • 116 Waga 2500g - 2999g
 • 116
 • 46 Waga 2000g - 2499g
 • 46
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,15
  woj. lubelskie
  1,27
  Cały kraj
  1,36
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  woj. lubelskie
  0,63
  Polska
  0,66
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,76
  Lubelskie
  0,88
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie kraśnickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 035 Zgony
 • 493 Kobiety
  (Zgony)
 • 542 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 7 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. kraśnicki
  10,6
  Województwo
  10,4
  Cały kraj
  10,1
 • 132,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  132,0
  Lubelskie
  113,3
  Polska
  101,5
 • 8,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kraśnicki
  8,9
  woj. lubelskie
  3,5
  Kraj
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  woj. lubelskie
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kraśnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. kraśnicki
  52,5%
  woj. lubelskie
  47,6%
  Polska
  45,7%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kraśnicki
  24,2%
  Województwo
  23,8%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kraśnicki
  5,4%
  woj. lubelskie
  5,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  4,0
  Cały kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  76,0
  Polska
  74,3
 • 275,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat kraśnicki
  275,0
  Lubelskie
  253,5
  Cała Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  239,1
  Kraj
  261,6
 • 596,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 613,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 579,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kraśnicki
  596,9
  Województwo
  506,7
  Polska
  469,0
 • 81,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 126,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kraśnicki
  81,5
  Lubelskie
  80,2
  Cały kraj
  87,7
 • 35,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  35,9
  Lubelskie
  25,0
  Polska
  31,8
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,0
  woj. lubelskie
  6,2
  Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat kraśnicki
  1,0%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 662 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 350 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 312 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 961 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 496 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 465 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -308 Saldo migracji
 • -152 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -156 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -299 Saldo migracji wewnętrznych
 • -146 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -153 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kraśnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kraśnicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kraśnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie kraśnickim oddano do użytku 215 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  74,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 25,6% na mieszkania spółdzielcze. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 82,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 17,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kraśnickim to 4,64 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie kraśnickim to 106,50 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 215 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  2,21
  Województwo
  3,29
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 132 Użytek własny
 • 28 Sprzedaż lub wynajem
 • 82,5%
  17,5%
 • 997 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  4,64
  woj. lubelskie
  4,43
  Polska
  3,96
 • 10,27 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. kraśnicki
  10,27
  woj. lubelskie
  14,58
  Polska
  16,85
 • 22 893 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 106,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  106,5 m2
  Lubelskie
  101,7 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,24 m2
  Województwo
  0,33 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kraśnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie kraśnickim na 1000 mieszkańców pracuje 137 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kraśnickim wynosiło w 2016 roku 13,2% (13,2% wśród kobiet i 13,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kraśnickim wynosi 3 327,58 PLN, co odpowiada 77.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kraśnickiego 5 237 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 413 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 824.

  60,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kraśnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,1% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 137 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. kraśnicki
  137,0
  woj. lubelskie
  180,0
  Polska
  240,0
 • 13,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,2% Kobiety
 • 13,2% Mężczyźni
 • pow. kraśnicki
  13,2%
  Województwo
  10,4%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kraśnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kraśnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kraśnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 328 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. kraśnicki
  3 328 PLN
  Lubelskie
  3 816 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kraśnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 237 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 413 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 824 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 61,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,1% Przemysł i budownictwo
 • 7,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,3% Pozostałe
 • 24,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kraśnickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 262 Pracujący ogółem
 • 6 822 Kobiety
 • 6 440 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kraśnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kraśnicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,1
  Lubelskie
  62,3
  Cały kraj
  61,7
 • 35,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,4
  woj. lubelskie
  33,5
  Cały kraj
  32,7
 • 128,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kraśnicki
  128,1
  Województwo
  116,3
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kraśnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie kraśnickim stwierdzono 1 079 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kraśnickim wynosi 76,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kraśnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,22 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 4,16 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,03 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,22 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 079 Przestępstwa ogółem
 • 1 079
 • 702 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 702
 • 119 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 119
 • 197 Przestępstwa drogowe
 • 197
 • 48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 48
 • 405 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 405
 • 11,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kraśnicki
  11,10
  Województwo
  14,62
  Cały kraj
  19,48
 • 7,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,22
  woj. lubelskie
  8,70
  Kraj
  12,76
 • 1,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,22
  woj. lubelskie
  3,02
  Kraj
  3,91
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. kraśnicki
  2,03
  Lubelskie
  2,09
  Cały kraj
  1,91
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,49
  Województwo
  0,47
  Polska
  0,47
 • 4,16 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kraśnicki
  4,16
  woj. lubelskie
  6,60
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  77%
  Lubelskie
  73%
  Cały kraj
  67%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  70%
  Lubelskie
  62%
  Polska
  55%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Lubelskie
  99%
  Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kraśnicki
  98%
  woj. lubelskie
  87%
  Cała Polska
  83%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kraśnicki
  48%
  woj. lubelskie
  53%
  Cały kraj
  46%

Powiat kraśnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 22 808 mieszkańców powiatu kraśnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 028 kobiet oraz 11 780 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu kraśnickiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 24,9% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kraśnickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kraśnickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,5%) oraz zasadnicze zawodowe (17,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (23,3%).

  15,2% mieszkańców powiatu kraśnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 808 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,23 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 24,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,08.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,81.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,3% mieszkańców powiatu kraśnickiego w wieku potencjalnej nauki (33,1% kobiet i 33,5% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. kraśnicki
  12,4%
  Lubelskie
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 15,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,5% W miastach
  (wyższe)
 • 9,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,8%
  Lubelskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • pow. kraśnicki
  3,0%
  Lubelskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,6%
  Lubelskie
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. kraśnicki
  18,1%
  Województwo
  18,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kraśnicki
  22,8%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,6%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  24,9%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,5%
  Lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 808 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kraśnicki
  808,0
  Województwo
  818,0
  Polska
  842,0
 • 1,23 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,23
  Lubelskie
  1,27
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 131,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 131,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 50,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 88,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,08
  woj. lubelskie
  89,77
  Polska
  90,94
 • 87,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kraśnicki
  87,65
  Województwo
  89,16
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kraśnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kraśnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. kraśnicki
  14,0
  Lubelskie
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 535,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 447,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 93,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kraśnicki
  93,81
  Lubelskie
  97,57
  Cała Polska
  98,90
 • 90,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat kraśnicki
  90,65
  woj. lubelskie
  92,79
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kraśnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kraśnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat kraśnicki
  21,0
  Lubelskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 257,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 186,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 70,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kraśnickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  3,0
  Lubelskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 39 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 39
 • 106,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 71,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat kraśnicki
  22,0
  Lubelskie
  22,0
  Cała Polska
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 91,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 60,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kraśnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kraśnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kraśnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)