Powiat opolski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat opolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 60 586 Liczba mieszkańców
 • 810 km2 Powierzchnia
 • 75 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,1% Stopa urbanizacji
 • Zenon Rodzik Starosta
 • ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie Adres starostwa powiatowego
 • LOP Tablice rejestracyjne
Powiat opolski na mapie
Identyfikatory
 • 0612 TERYT (TERC)
Herb powiatu opolskiego
powiat opolski herb
Flaga powiatu opolskiego
powiat opolski flaga

powiat opolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim
81-82-72-008
81-82-73-638
Przemysłowa 25
24-300 Opole Lubelskie
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
81-82-88-210
81-82-88-244
25 - lecia PRL 4
24-300 Opole Lubelskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim
81-82-72-732
81-82-72-732
Parkowa 2
24-300 Opole Lubelskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Lubelskim
81-82-72-041
81-82-72-635
Puławska 1
24-300 Opole Lubelskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim
81-82-72-229
81-82-72-229
Józefowska 105
24-300 Opole Lubelskie
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
(81) 827-22-60
(81) 827-22-36
ul. Lubelska
24-300 Opole Lubelskie

Powiat opolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat opolski ma 60 586 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w 2050 roku wynosi 44 152, z czego 22 020 to kobiety, a 22 132 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opolskiego zawarli w 2016 roku 306 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców powiatu opolskiego jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -154. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,5 na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego. W 2016 roku urodziło się 558 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 354 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 51,6% zgonów w powiecie opolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,8% zgonów w powiecie opolskim były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opolskiego przypada 11.72 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 427 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 633 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opolskiego -206. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,7% mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60 586 Liczba mieszkańców
 • 30 966 Kobiety
 • 29 620 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 44 152 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 22 020 Kobiety
 • 22 132 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat opolski
  41,5 lat
  Województwo
  41,4 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opolski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. opolski
  27,5%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  57,8%
  Lubelskie
  56,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,4%
  Województwo
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat opolski
  2,9%
  Lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opolskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. opolski
  5,0
  woj. lubelskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat opolski
  1,4
  Lubelskie
  1,5
  Polska
  1,7
 • 306 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -154 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -73 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -81 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,5
  Lubelskie
  -1,2
  Kraj
  -0,2
 • -0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opolskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 558 Urodzenia żywe
 • 263 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 295 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. opolski
  9,2
  Lubelskie
  9,2
  Cała Polska
  10,0
 • 39,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat opolski
  39,8
  woj. lubelskie
  39,1
  Polska
  41,7
 • 6.91 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.91
 • 43.54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.54
 • 88.91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.91
 • 70.92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.92
 • 40.13 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40.13
 • 7.4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.4
 • 3 354 g Średnia waga noworodków
 • 3 246 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 451 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 354 g
  woj. lubelskie
  3 360 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 165 Waga 3500g - 3999g
 • 165
 • 218 Waga 3000g - 3499g
 • 218
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. opolski
  1,28
  Lubelskie
  1,27
  Cała Polska
  1,36
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. opolski
  0,61
  Lubelskie
  0,63
  Kraj
  0,66
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,78
  Lubelskie
  0,88
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie opolskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 712 Zgony
 • 336 Kobiety
  (Zgony)
 • 376 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,7
  woj. lubelskie
  10,4
  Polska
  10,1
 • 127,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. opolski
  127,6
  Województwo
  113,3
  Cała Polska
  101,5
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. opolski
  3,6
  woj. lubelskie
  3,5
  Polska
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,9
  woj. lubelskie
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  48,2%
  Województwo
  47,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,8%
  woj. lubelskie
  23,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 9,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat opolski
  9,3%
  woj. lubelskie
  5,5%
  Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  4,0
  Cały kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,0
  Cała Polska
  74,3
 • 279,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat opolski
  279,1
  woj. lubelskie
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  239,1
  Cała Polska
  261,6
 • 646,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 718,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 570,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  646,2
  Województwo
  506,7
  Kraj
  469,0
 • 117,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 187,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  117,3
  Województwo
  80,2
  Kraj
  87,7
 • 16,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat opolski
  16,0
  woj. lubelskie
  25,0
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  woj. lubelskie
  6,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  Lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 427 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 224 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 203 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 633 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 360 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 273 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -202 Saldo migracji
 • -132 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -206 Saldo migracji wewnętrznych
 • -136 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opolski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie opolskim oddano do użytku 104 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,72 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opolskim to 5,10 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie opolskim to 131,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 104 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  1,72
  Lubelskie
  3,29
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 104 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 530 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,10 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  5,10
  woj. lubelskie
  4,43
  Cała Polska
  3,96
 • 8,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  8,75
  Województwo
  14,58
  Kraj
  16,85
 • 13 642 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 131,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat opolski
  131,2 m2
  woj. lubelskie
  101,7 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,23 m2
  Województwo
  0,33 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie opolskim na 1000 mieszkańców pracuje 112 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim wynosiło w 2016 roku 11,7% (12,0% wśród kobiet i 11,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim wynosi 3 344,45 PLN, co odpowiada 77.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego 4 894 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 260 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 634.

  68,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,2% w przemyśle i budownictwie, a 5,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 112 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  112,0
  Województwo
  180,0
  Kraj
  240,0
 • 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,0% Kobiety
 • 11,4% Mężczyźni
 • pow. opolski
  11,7%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opolskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opolskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opolskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 344 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 344 PLN
  woj. lubelskie
  3 816 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 894 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 260 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 634 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 68,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 71,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,2% Przemysł i budownictwo
 • 6,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,1% Pozostałe
 • 20,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 6 770 Pracujący ogółem
 • 3 677 Kobiety
 • 3 093 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opolskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opolski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,1
  Lubelskie
  62,3
  Cały kraj
  61,7
 • 33,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. opolski
  33,9
  Lubelskie
  33,5
  Polska
  32,7
 • 120,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. opolski
  120,3
  Lubelskie
  116,3
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie opolskim stwierdzono 806 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,26 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opolskim wynosi 72,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,90 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 5,02 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,63 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,56 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,54 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 806 Przestępstwa ogółem
 • 806
 • 480 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 480
 • 95 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 95
 • 160 Przestępstwa drogowe
 • 160
 • 33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 33
 • 305 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 305
 • 13,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat opolski
  13,26
  woj. lubelskie
  14,62
  Cała Polska
  19,48
 • 7,90 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,90
  Województwo
  8,70
  Cała Polska
  12,76
 • 1,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  1,56
  Województwo
  3,02
  Cała Polska
  3,91
 • 2,63 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,63
  woj. lubelskie
  2,09
  Polska
  1,91
 • 0,54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,54
  Województwo
  0,47
  Cała Polska
  0,47
 • 5,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  5,02
  Województwo
  6,60
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. opolski
  73%
  Lubelskie
  73%
  Kraj
  67%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  60%
  Lubelskie
  62%
  Cała Polska
  55%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  81%
  Województwo
  80%
  Kraj
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat opolski
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat opolski
  88%
  Lubelskie
  87%
  Polska
  83%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat opolski
  40%
  woj. lubelskie
  53%
  Polska
  46%

Powiat opolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 14 584 mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 174 kobiet oraz 7 410 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców powiatu opolskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 26,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opolskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,4%) oraz zasadnicze zawodowe (17,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  16,3% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 769 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 25,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,48.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,65.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,0% mieszkańców (11,1% wśród dziewczyn i 11,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 1 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,7% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (34,4% kobiet i 35,0% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat opolski
  10,8%
  Województwo
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,0% W miastach
  (wyższe)
 • 8,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,5%
  Województwo
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • pow. opolski
  3,2%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,8% W miastach
  (policealne)
 • 2,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. opolski
  11,3%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat opolski
  17,9%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,2%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,4%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 26,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  26,1%
  Lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,0%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 769 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. opolski
  769,0
  Województwo
  818,0
  Polska
  842,0
 • 1,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat opolski
  1,67
  Województwo
  1,27
  Polska
  1,12
 •  
 • 64,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 64,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 43,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 89,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. opolski
  89,48
  Lubelskie
  89,77
  Polska
  90,94
 • 88,91 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,91
  Województwo
  89,16
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  woj. lubelskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 334,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 281,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 93,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. opolski
  93,65
  Województwo
  97,57
  Kraj
  98,90
 • 90,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat opolski
  90,40
  Województwo
  92,79
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. opolski
  21,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 146,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 104,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie opolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 1 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat opolski
  1,0
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 1
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  20,0
  Lubelskie
  22,0
  Polska
  23,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 58,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  23,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 35,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)