Powiat wolsztyński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Powiat wolsztyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 57 289 Liczba mieszkańców
 • 680 km2 Powierzchnia
 • 84 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 24,2% Stopa urbanizacji
 • Janusz Frąckowiak Starosta
 • ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn Adres starostwa powiatowego
 • PWL Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie wolsztyńskim (1)
 • Wolsztyn
Powiat wolsztyński na mapie
Identyfikatory
 • 3029 TERYT (TERC)
Herb powiatu wolsztyńskiego
powiat wolsztyński herb

powiat wolsztyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
0 68 32 40 10
068 384 57 99
ul. Wschowska 17
64-200 Wolsztyn
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
68 347 52 00
68 347 52 15
ul. Dworcowa 1
64-200 Wolsztyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie
68 384 56 35
68 384 56 35
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wolsztynie
068 384 20 23
068 384 20 23
ul. M. Drzymały 16
64-200 Wolsztyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie
068 384 34 01
068 384 34 01
ul. Drzymały 14
64-200 Wolsztyn
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
(68) 384-27-00
(68) 384-35-38
ul. 5 Stycznia
64-200 Wolsztyn

Powiat wolsztyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat wolsztyński ma 57 289 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 5,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wolsztyńskiego w 2050 roku wynosi 56 694, z czego 28 826 to kobiety, a 27 868 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego zawarli w 2017 roku 313 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców powiatu wolsztyńskiego jest stanu wolnego, 58,9% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wolsztyński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 168. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,93 na 1000 mieszkańców powiatu wolsztyńskiego. W 2017 roku urodziło się 694 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 385 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,3% zgonów w powiecie wolsztyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,9% zgonów w powiecie wolsztyńskim były nowotwory, a 2,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wolsztyńskiego przypada 8.49 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 505 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 550 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wolsztyńskiego -45. W tym samym roku 31 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  61,4% mieszkańców powiatu wolsztyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wolsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57 289 Liczba mieszkańców
 • 28 989 Kobiety
 • 28 300 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wolsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wolsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wolsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wolsztyńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56 694 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 826 Kobiety
 • 27 868 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wolsztyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wolsztyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wolsztyńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wolsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wolsztyński
  38,9 lat
  woj. wielkopolskie
  40,3 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 40,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wolsztyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wolsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wolsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wolsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wolsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • powiat wolsztyński
  29,8%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,9% Żonaci/Zamężne
 • powiat wolsztyński
  58,9%
  Województwo
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  4,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • pow. wolsztyński
  0,1%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wolsztyńskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. wolsztyński
  5,5
  Wielkopolskie
  5,3
  Cały kraj
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat wolsztyński
  1,2
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 313 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wolsztyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 168 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 90 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 78 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. wolsztyński
  2,9
  woj. wielkopolskie
  2,1
  Cały kraj
  -0,0
 • 0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wolsztyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wolsztyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wolsztyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wolsztyńskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 694 Urodzenia żywe
 • 346 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 348 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 12,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  12,1
  Wielkopolskie
  11,6
  Cała Polska
  10,5
 • 50,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  50,0
  Województwo
  48,2
  Cały kraj
  44,2
 • 6.44 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.44
 • 57.07 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.07
 • 130.19 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 130.19
 • 86.23 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86.23
 • 38.29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38.29
 • 7.84 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.84
 • 3 385 g Średnia waga noworodków
 • 3 365 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 404 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wolsztyński
  3 385 g
  Województwo
  3 406 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 226 Waga 3500g - 3999g
 • 226
 • 272 Waga 3000g - 3499g
 • 272
 • 93 Waga 2500g - 2999g
 • 93
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,63 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat wolsztyński
  1,63
  Wielkopolskie
  1,58
  Kraj
  1,45
 • 0,81 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat wolsztyński
  0,81
  woj. wielkopolskie
  0,77
  Kraj
  0,71
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wolsztyński
  1,32
  Wielkopolskie
  1,22
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie wolsztyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 485 Zgony
 • 236 Kobiety
  (Zgony)
 • 249 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,5
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Cała Polska
  10,1
 • 71,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wolsztyński
  71,1
  Wielkopolskie
  84,5
  Polska
  101,5
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat wolsztyński
  2,5
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Cały kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wolsztyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. wolsztyński
  50,9%
  Województwo
  39,8%
  Kraj
  45,7%
 • 28,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,1%
  woj. wielkopolskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,7%
 • 2,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. wolsztyński
  2,1%
  Województwo
  6,5%
  Polska
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,8
  Polska
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,1
  Kraj
  74,3
 • 235,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  235,1
  Województwo
  261,2
  Cały kraj
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  245,2
  Kraj
  261,6
 • 426,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 430,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 422,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  426,4
  Województwo
  380,2
  Kraj
  469,0
 • 90,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  90,8
  Województwo
  68,9
  Polska
  87,7
 • 24,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat wolsztyński
  24,3
  Wielkopolskie
  31,9
  Cała Polska
  31,8
 • 3,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,5
  Wielkopolskie
  6,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. wolsztyński
  0,4%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 505 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 279 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 226 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 550 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 297 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 253 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -33 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -45 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wolsztyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wolsztyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wolsztyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wolsztyńskim oddano do użytku 242 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wolsztyńskim to 15 878 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 277 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 64,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 35,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wolsztyńskim to 4,78 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie wolsztyńskim to 115,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,37% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,26% mieszkań posiada łazienkę, 84,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,68% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 878 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 277,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat wolsztyński
  277,20
  Wielkopolskie
  342,80
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 97,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  97,10 m2
  Województwo
  81,20 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,90 m2
  Województwo
  27,80 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,54
  Województwo
  4,05
  Kraj
  3,82
 • 3,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. wolsztyński
  3,61
  Wielkopolskie
  2,92
  Kraj
  2,69
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wolsztyński
  0,79
  Wielkopolskie
  0,72
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 242 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat wolsztyński
  4,22
  Wielkopolskie
  5,40
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 153 Użytek własny
 • 27 Sprzedaż lub wynajem
 • 85,0%
  15,0%
 • 1 157 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,78
  woj. wielkopolskie
  3,99
  Kraj
  3,91
 • 20,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  20,20
  woj. wielkopolskie
  21,56
  Cały kraj
  18,14
 • 27 951 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 115,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  115,5 m2
  Województwo
  93,5 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. wolsztyński
  0,49 m2
  Wielkopolskie
  0,51 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,36%
  woj. wielkopolskie
  98,50%
  Cały kraj
  96,79%
 • 96,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. wolsztyński
  96,37%
  Wielkopolskie
  96,06%
  Cała Polska
  93,66%
 • 94,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  94,26%
  Wielkopolskie
  93,81%
  Kraj
  91,31%
 • 84,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat wolsztyński
  84,00%
  Wielkopolskie
  83,33%
  Polska
  82,12%
 • 56,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. wolsztyński
  56,68%
  Województwo
  51,41%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat wolsztyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie wolsztyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 279 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 52,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wolsztyńskim wynosiło w 2016 roku 2,5% (3,1% wśród kobiet i 1,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wolsztyńskim wynosi 3 315,96 PLN, co odpowiada 77.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wolsztyńskiego 9 992 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 836 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 844.

  29,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wolsztyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,8% w przemyśle i budownictwie, a 22,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 279 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. wolsztyński
  279,0
  Województwo
  271,0
  Polska
  240,0
 • 2,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,1% Kobiety
 • 1,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  4,9%
  Kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wolsztyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wolsztyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wolsztyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 316 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. wolsztyński
  3 316 PLN
  woj. wielkopolskie
  3 894 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wolsztyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 992 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 836 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 844 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,08 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,7% Pozostałe
 • 23,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wolsztyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 978 Pracujący ogółem
 • 8 331 Kobiety
 • 7 647 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wolsztyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wolsztyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,9
  Wielkopolskie
  63,1
  Polska
  63,4
 • 28,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wolsztyński
  28,8
  Województwo
  31,7
  Polska
  34,0
 • 84,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  84,6
  woj. wielkopolskie
  100,8
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wolsztyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wolsztyńskim stwierdzono 669 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wolsztyńskim wynosi 84,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wolsztyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,42 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 4,69 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,85 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,44 (89%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wolsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 669 Przestępstwa ogółem
 • 669
 • 368 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 368
 • 140 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 140
 • 106 Przestępstwa drogowe
 • 106
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 10
 • 269 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 269
 • 11,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,67
  Województwo
  16,50
  Kraj
  19,62
 • 6,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,42
  woj. wielkopolskie
  9,93
  Polska
  12,07
 • 2,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,44
  Województwo
  4,08
  Cała Polska
  4,94
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat wolsztyński
  1,85
  woj. wielkopolskie
  1,70
  Kraj
  1,78
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat wolsztyński
  0,17
  Województwo
  0,35
  Cały kraj
  0,49
 • 4,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. wolsztyński
  4,69
  Wielkopolskie
  7,90
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wolsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wolsztyński
  84%
  Województwo
  75%
  Kraj
  72%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  76%
  Wielkopolskie
  63%
  Kraj
  60%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat wolsztyński
  89%
  woj. wielkopolskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Województwo
  90%
  Cały kraj
  84%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  67%
  woj. wielkopolskie
  54%
  Polska
  52%

Powiat wolsztyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wolsztyńskiego wyniosła w 2016 roku 56,2 mln złotych, co daje 984 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu wolsztyńskiego - 39.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,2 mln złotych, czyli 14,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wolsztyńskiego wyniosła w 2016 roku 58,0 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.4%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.2%). W budżecie powiatu wolsztyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 176 złotych na mieszkańca (17,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,8 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wolsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wolsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wolsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wolsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,8 mln

  896(100%)

  57,8 mln

  1,0 tys(100%)

  63,4 mln

  1,1 tys(100%)

  48,8 mln

  862(100%)

  49,6 mln

  875(100%)

  56,0 mln

  985(100%)

  53,6 mln

  941(100%)

  56,2 mln

  984(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,2 mln

  309(34.5%)

  17,5 mln

  313(30.2%)

  18,5 mln

  328(29.2%)

  20,7 mln

  366(42.5%)

  21,8 mln

  383(43.9%)

  23,3 mln

  409(41.6%)

  22,8 mln

  400(42.5%)

  22,4 mln

  391(39.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  55,3(6.2%)

  3,2 mln

  57,4(5.5%)

  3,2 mln

  56,0(5%)

  3,2 mln

  56,4(6.5%)

  3,7 mln

  65,7(7.5%)

  5,7 mln

  99,9(10.2%)

  6,0 mln

  104(11.1%)

  6,6 mln

  115(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  124(13.8%)

  7,2 mln

  129(12.5%)

  7,5 mln

  132(11.8%)

  5,9 mln

  104(12.1%)

  5,8 mln

  102(11.7%)

  6,0 mln

  105(10.7%)

  5,6 mln

  98,4(10.5%)

  5,5 mln

  96,5(9.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  86,3(9.6%)

  4,7 mln

  84,1(8.1%)

  4,3 mln

  75,2(6.7%)

  4,0 mln

  70,4(8.2%)

  4,3 mln

  75,5(8.6%)

  4,1 mln

  72,7(7.4%)

  4,2 mln

  74,4(7.9%)

  4,7 mln

  82,0(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,7 mln

  138(15.4%)

  11,7 mln

  209(20.2%)

  15,6 mln

  275(24.6%)

  4,0 mln

  71,0(8.2%)

  3,7 mln

  64,3(7.4%)

  6,0 mln

  105(10.6%)

  5,4 mln

  95,4(10.1%)

  4,0 mln

  70,0(7.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 mln

  70,1(7.8%)

  3,6 mln

  64,3(6.2%)

  3,7 mln

  65,5(5.8%)

  3,9 mln

  68,5(8%)

  3,9 mln

  68,1(7.8%)

  3,9 mln

  68,9(7%)

  3,8 mln

  67,4(7.2%)

  3,9 mln

  68,1(6.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  905,9 tys

  16,3(1.8%)

  3,9 mln

  70,5(6.8%)

  3,1 mln

  54,3(4.8%)

  1,1 mln

  19,7(2.3%)

  1,2 mln

  21,5(2.5%)

  1,2 mln

  21,2(2.2%)

  847,0 tys

  14,9(1.6%)

  3,9 mln

  67,6(6.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  29,2(3.3%)

  2,7 mln

  48,8(4.7%)

  3,0 mln

  53,5(4.8%)

  2,4 mln

  41,5(4.8%)

  2,3 mln

  40,2(4.6%)

  2,4 mln

  41,6(4.2%)

  1,7 mln

  30,5(3.2%)

  1,7 mln

  30,5(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  458,5 tys

  8,2(0.9%)

  465,4 tys

  8,3(0.8%)

  1,0 mln

  17,7(1.6%)

  896,5 tys

  15,8(1.8%)

  1,2 mln

  20,5(2.3%)

  1,3 mln

  22,1(2.3%)

  1,3 mln

  23,7(2.5%)

  1,6 mln

  27,4(2.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  282,0 tys

  5,1(0.6%)

  353,7 tys

  6,3(0.6%)

  686,7 tys

  12,1(1.1%)

  1,3 mln

  22,5(2.6%)

  730,1 tys

  12,9(1.5%)

  594,5 tys

  10,4(1.1%)

  515,0 tys

  9,0(1%)

  443,9 tys

  7,8(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  37,9(4.2%)

  1,1 mln

  18,8(1.8%)

  1,9 mln

  33,2(3%)

  348,6 tys

  6,1(0.7%)

  305,7 tys

  5,4(0.6%)

  313,3 tys

  5,5(0.6%)

  316,5 tys

  5,6(0.6%)

  337,6 tys

  5,9(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  256,4 tys

  4,6(0.5%)

  262,6 tys

  4,7(0.5%)

  278,2 tys

  4,9(0.4%)

  310,4 tys

  5,5(0.6%)

  287,2 tys

  5,1(0.6%)

  309,5 tys

  5,4(0.6%)

  350,2 tys

  6,1(0.7%)

  322,9 tys

  5,6(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  379,9 tys

  6,8(0.8%)

  351,8 tys

  6,3(0.6%)

  304,3 tys

  5,4(0.5%)

  274,7 tys

  4,8(0.6%)

  205,5 tys

  3,6(0.4%)

  214,1 tys

  3,8(0.4%)

  221,5 tys

  3,9(0.4%)

  278,8 tys

  4,9(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  89,5 tys

  1,6(0.2%)

  106,2 tys

  1,9(0.2%)

  69,0 tys

  1,2(0.1%)

  100,6 tys

  1,8(0.2%)

  100,4 tys

  1,8(0.2%)

  107,6 tys

  1,9(0.2%)

  212,5 tys

  3,7(0.4%)

  206,5 tys

  3,6(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  598,9 tys

  10,7(1%)

  298,0 tys

  5,3(0.5%)

  251,4 tys

  4,4(0.5%)

  155,7 tys

  2,7(0.3%)

  410,6 tys

  7,2(0.7%)

  135,3 tys

  2,4(0.3%)

  84,9 tys

  1,5(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  157,5 tys

  2,8(0.3%)

  53,9 tys

  1,0(0.1%)

  61,4 tys

  1,1(0.1%)

  104,1 tys

  1,8(0.2%)

  41,0 tys

  0,7(0.1%)

  109,7 tys

  1,9(0.2%)

  57,3 tys

  1,0(0.1%)

  77,7 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,6 tys

  0,4(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  27,0 tys

  0,5(0.1%)

  30,0 tys

  0,5(0.1%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  3,1 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  26,6 tys

  0,5(0%)

  19,7 tys

  0,3(0%)

  23,4 tys

  0,4(0%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wolsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wolsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wolsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wolsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,4 mln

  854(100%)

  50,7 mln

  901(100%)

  55,8 mln

  988(100%)

  53,5 mln

  943(100%)

  51,1 mln

  901(100%)

  55,0 mln

  967(100%)

  55,2 mln

  969(100%)

  58,0 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,8 mln

  445(52.2%)

  26,6 mln

  477(52.5%)

  31,9 mln

  564(57.2%)

  31,8 mln

  561(59.5%)

  28,2 mln

  497(55.2%)

  27,2 mln

  477(49.4%)

  27,2 mln

  477(49.2%)

  27,3 mln

  476(47%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,0 mln

  162(19%)

  8,2 mln

  146(16.1%)

  9,5 mln

  167(17%)

  9,5 mln

  167(17.8%)

  10,1 mln

  177(19.7%)

  10,6 mln

  185(19.2%)

  11,3 mln

  198(20.5%)

  12,4 mln

  217(21.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  53,1(6.2%)

  3,1 mln

  54,9(6%)

  3,0 mln

  53,8(5.5%)

  3,1 mln

  55,1(5.8%)

  3,6 mln

  63,7(7.1%)

  5,6 mln

  98,3(10.2%)

  5,9 mln

  103(10.6%)

  6,5 mln

  114(11.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  65,1(7.6%)

  3,5 mln

  63,1(7%)

  3,1 mln

  55,6(5.6%)

  3,1 mln

  55,0(5.8%)

  3,4 mln

  59,1(6.6%)

  3,2 mln

  55,3(5.7%)

  3,2 mln

  56,3(5.8%)

  3,5 mln

  61,7(6.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  593,9 tys

  10,7(1.3%)

  737,1 tys

  13,2(1.5%)

  828,7 tys

  14,6(1.5%)

  881,0 tys

  15,5(1.6%)

  1,1 mln

  18,7(2.1%)

  909,0 tys

  16,0(1.7%)

  809,0 tys

  14,2(1.5%)

  2,5 mln

  42,9(4.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  512,9 tys

  9,2(1.1%)

  504,5 tys

  9,0(1%)

  1,0 mln

  18,2(1.8%)

  1,1 mln

  18,8(2%)

  1,0 mln

  18,3(2%)

  1,1 mln

  19,1(2%)

  1,4 mln

  24,0(2.5%)

  1,2 mln

  20,2(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  25,9(3%)

  1,0 mln

  18,3(2%)

  1,0 mln

  17,7(1.8%)

  990,6 tys

  17,5(1.9%)

  978,7 tys

  17,2(1.9%)

  1,1 mln

  18,6(1.9%)

  1,0 mln

  18,1(1.9%)

  1,1 mln

  18,7(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  500,6 tys

  9,0(1.1%)

  574,2 tys

  10,3(1.1%)

  532,8 tys

  9,4(1%)

  622,6 tys

  11,0(1.2%)

  614,8 tys

  10,8(1.2%)

  702,5 tys

  12,3(1.3%)

  937,8 tys

  16,4(1.7%)

  942,2 tys

  16,5(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  629,3 tys

  11,3(1.3%)

  614,6 tys

  11,0(1.2%)

  819,9 tys

  14,5(1.5%)

  676,6 tys

  11,9(1.3%)

  638,7 tys

  11,2(1.2%)

  652,2 tys

  11,4(1.2%)

  757,2 tys

  13,3(1.4%)

  763,9 tys

  13,3(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  641,6 tys

  11,5(1.4%)

  815,6 tys

  14,6(1.6%)

  490,5 tys

  8,7(0.9%)

  345,7 tys

  6,1(0.6%)

  325,8 tys

  5,7(0.6%)

  1,1 mln

  18,5(1.9%)

  526,3 tys

  9,2(1%)

  512,3 tys

  8,9(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  27,9(3.3%)

  3,4 mln

  61,7(6.8%)

  844,6 tys

  14,9(1.5%)

  323,9 tys

  5,7(0.6%)

  73,9 tys

  1,3(0.1%)

  1,7 mln

  29,8(3.1%)

  1,3 mln

  23,5(2.4%)

  486,8 tys

  8,5(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  663,6 tys

  11,9(1.4%)

  318,5 tys

  5,7(0.6%)

  818,0 tys

  14,5(1.5%)

  195,6 tys

  3,5(0.4%)

  210,9 tys

  3,7(0.4%)

  178,7 tys

  3,1(0.3%)

  199,9 tys

  3,5(0.4%)

  237,9 tys

  4,2(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  175,5 tys

  3,2(0.4%)

  178,7 tys

  3,2(0.4%)

  182,3 tys

  3,2(0.3%)

  187,6 tys

  3,3(0.4%)

  194,3 tys

  3,4(0.4%)

  194,5 tys

  3,4(0.4%)

  213,3 tys

  3,7(0.4%)

  190,3 tys

  3,3(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  243,9 tys

  4,4(0.5%)

  317,4 tys

  5,7(0.6%)

  1,3 mln

  22,4(2.3%)

  210,0 tys

  3,7(0.4%)

  504,2 tys

  8,9(1%)

  548,1 tys

  9,6(1%)

  237,4 tys

  4,2(0.4%)

  159,5 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  663,2 tys

  11,9(1.3%)

  292,1 tys

  5,2(0.5%)

  316,5 tys

  5,6(0.6%)

  178,0 tys

  3,1(0.3%)

  269,1 tys

  4,7(0.5%)

  134,2 tys

  2,4(0.2%)

  113,5 tys

  2,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  52,0 tys

  0,9(0.1%)

  75,2 tys

  1,3(0.1%)

  72,3 tys

  1,3(0.1%)

  52,3 tys

  0,9(0.1%)

  52,2 tys

  0,9(0.1%)

  66,0 tys

  1,2(0.1%)

  58,9 tys

  1,0(0.1%)

  41,2 tys

  0,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  79,4 tys

  1,4(0.2%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  56,1 tys

  1,0(0.1%)

  62,7 tys

  1,1(0.1%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  33,7 tys

  0,6(0.1%)

  36,7 tys

  0,6(0.1%)

  19,7 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,6 tys

  0,4(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wolsztyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 996 mieszkańców powiatu wolsztyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 238 kobiet oraz 7 758 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 16,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 35,4% mieszkańców powiatu wolsztyńskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wolsztyńskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,5%) oraz podstawowe ukończone (25,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (45,7%) oraz średnie zawodowe (16,7%).

  18,0% mieszkańców powiatu wolsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 865 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,41.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 106,54.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,3% mieszkańców powiatu wolsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (28,9% kobiet i 29,7% mężczyzn).

 • 10,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,9%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,6% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat wolsztyński
  26,8%
  woj. wielkopolskie
  31,7%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • powiat wolsztyński
  2,2%
  woj. wielkopolskie
  2,3%
  Kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  8,2%
  Województwo
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,4%
  Województwo
  18,1%
  Kraj
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 35,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wolsztyński
  35,4%
  Województwo
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 25,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 45,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. wolsztyński
  20,6%
  woj. wielkopolskie
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 22,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat wolsztyński
  0,9%
  Województwo
  1,1%
  Polska
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 865 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  865,0
  Województwo
  842,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat wolsztyński
  0,90
  woj. wielkopolskie
  0,94
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 118,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 116,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  99,41
  woj. wielkopolskie
  98,89
  Kraj
  96,62
 • 96,61 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wolsztyński
  96,61
  Wielkopolskie
  94,65
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wolsztyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wolsztyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat wolsztyński
  18,0
  Wielkopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 268,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 231,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 106,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat wolsztyński
  106,54
  Województwo
  103,12
  Cały kraj
  100,01
 • 97,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  97,41
  Województwo
  94,24
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wolsztyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wolsztyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 158,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 117,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wolsztyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,0
  Województwo
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 43,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 29,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. wolsztyński
  20,0
  woj. wielkopolskie
  25,0
  Polska
  24,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 80,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 50,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  10,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 10 Szkoły policealne ogółem
 • 10
 • 10 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 10
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wolsztyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wolsztyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wolsztyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wolsztyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wolsztyńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie wolsztyńskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★, 2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ★★) oraz 2 pensjonaty (1 ★★★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 8 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 0)
  • hostele: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 16, liczba miejsc: 855)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 12


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie wolsztyńskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 7 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie wolsztyńskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 730 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 285 (uczestnicy: 58 193)
  • seanse filmowe: 41 (uczestnicy: 6 130)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 385)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 3 650)
  • koncerty: 39 (uczestnicy: 21 965)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 4 350)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 5 248)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 3 558)
  • pokazy teatralne: 29 (uczestnicy: 3 392)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 120)
  • interdyscyplinarne: 30 (uczestnicy: 4 000)
  • warsztaty: 47 (uczestnicy: 1 395)
  • inne: 11 (uczestnicy: 4 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 73 (członkowie: 989)
  • plastyczne/techniczne: 18 (członkowie: 151)
  • taneczne: 19 (członkowie: 243)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 80)
  • teatralne: 7 (członkowie: 75)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 260)
  • koło gospodyń wiejskich: 17 (członkowie: 180)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 303)
  • teatralne: 2 (członkowie: 19)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 28)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 134)
  • taneczne: 1 (członkowie: 72)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie wolsztyńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 24 579 zwiedzających, co daje 4 287 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wolsztyńskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 196 513 wolumenów oraz 83 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 15 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 180 563 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 43
  • dostępne dla czytelników: 19
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 19
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 9
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wolsztyńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 712 wolumenów w tym ziobry specjalne: 119. Odnotowano 620 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 42 329 wolumenów. Odnotowano 1 285 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wolsztyńskim działało 35 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 718 członków. Zarejestrowano 1 839 ćwiczących (mężczyźni: 1 278, kobiety: 561, chłopcy do lat 18: 814, dziewczęta do lat 18: 404). Aktywnych było 49 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (37), instruktora sportowego (39) oraz inne osoby (19).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wolsztyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)