Tuchów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Tuchów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tuchów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tuchów.
 • 6 685 Liczba mieszkańców
 • 18,1 km² Powierzchnia
 • 369,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 220 m n.p.m Wysokość
 • 1105 Data założenia
 • 1340 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Adam Drogoś Burmistrz miasta
Tuchów na mapie
Identyfikatory
 • 21.054249.8948 Współrzędne GPS
 • 1216104 TERYT (TERC)
 • 0982457 SIMC
Herb miasta Tuchów
Tuchów herb
Flaga miasta Tuchów
Tuchów flaga

Tuchów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-170Poczta Tuchów
33-170Skrytki Pocztowe Poczta Tuchów

Tuchów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tuchowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Tuchowie
(14) 652-51-76
(14) 652-51-09
ul. Rynek 1
33-170 Tuchów
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

Tuchów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tuchowie

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 13 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 74 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,69 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tuchów
  5,69
  Woj. małopolskie
  4,32
  Polska
  4,13
 • 1 676 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 128,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tuchów
  128,9 m2
  Woj. małopolskie
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuchów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Tuchów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 685, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 48 małżeństw, co odpowiada 7,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,8% mieszkańców Tuchowa jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 1,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Tuchów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,0 na 1000 mieszkańców Tuchowa. W 2015 roku urodziło się 66 dzieci, w tym 51,5% dziewczynek i 48,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 272 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,2% zgonów w Tuchowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w Tuchowie były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tuchowa przypada 8.8 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 53 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 76 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tuchowa -23. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,2% mieszkańców Tuchowa jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tuchowa

 • 6 685 Liczba mieszkańców
 • 3 375 Kobiety
 • 3 310 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tuchowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tuchowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tuchowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tuchowa

 • 39,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tuchów
  39,0 lat
  Woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tuchów, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tuchowa

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,8% Kawalerowie/Panny
 • Tuchów
  32,8%
  Woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 26,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Tuchów
  56,7%
  Woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tuchów
  8,5%
  Woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tuchów
  1,5%
  Woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 1,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tuchów
  0,4%
  Woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tuchowie

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tuchowie w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Tuchów
  7,2
  Woj. małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Tuchów
  0,9
  Woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 48 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tuchowie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tuchowie

 • 7 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tuchów
  1,0
  Woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tuchowie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tuchowie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tuchowie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tuchowie w roku 2015

 • 66 Urodzenia żywe
 • 34 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 32 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,5%
  48,5%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tuchów
  9,8
  Woj. małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tuchów
  39,1
  Woj. małopolskie
  41,7
  Polska
  40,1
 • 5.43 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.43
 • 43.1 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.1
 • 92.79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92.79
 • 71.75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.75
 • 39.02 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39.02
 • 6.3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.3
 • 0.46 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.46
 • 3 272 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 227 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 318 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tuchów
  3 272 g
  Woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 521 Waga 3500g - 3999g
 • 521
 • 857 Waga 3000g - 3499g
 • 857
 • 361 Waga 2500g - 2999g
 • 361
 • 86 Waga 2000g - 2499g
 • 86
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tuchów
  1,29
  Woj. małopolskie
  1,32
  Polska
  1,29
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tuchów
  0,64
  Woj. małopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tuchów
  1,15
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w Tuchowie w roku 2015

 • 59 Zgony
 • 27 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tuchów
  8,8
  Woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 87,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tuchów
  87,0
  Woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tuchów
  3,0
  Woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  4,0
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tuchów
  2,1
  Woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tuchów
  49,5%
  Woj. małopolskie
  50,1%
  Polska
  45,1%
 • 25,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tuchów
  25,9%
  Woj. małopolskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tuchów
  4,1%
  Woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  68,2
  Polska
  70,2
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tuchów
  211,1
  Woj. małopolskie
  240,8
  Polska
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  229,2
  Polska
  248,3
 • 403,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 448,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 357,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tuchów
  403,7
  Woj. małopolskie
  441,0
  Polska
  441,1
 • 49,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 80,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tuchów
  49,1
  Woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 19,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tuchów
  19,9
  Woj. małopolskie
  25,8
  Polska
  30,1
 • 4,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tuchów
  4,0
  Woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  8,2
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tuchów
  0,5%
  Woj. małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 53 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 76 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 38 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tuchowie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tuchowie

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tuchów, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuchów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Tuchowie na 1000 mieszkańców pracuje 265 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 53,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Tuchowie wynosiło w 2015 roku 33,2% (40,3% wśród kobiet i 27,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tuchowie wynosi 3 049,76 PLN, co odpowiada 73.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Tuchowa 464 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 422 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -42.

  60,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Tuchowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,0% w przemyśle i budownictwie, a 3,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tuchowie

 • 265 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tuchów
  265,0
  Woj. małopolskie
  222,0
  Polska
  232,0
 • 33,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 40,3% Kobiety
 • 27,0% Mężczyźni
 • Tuchów
  33,2%
  Woj. małopolskie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tuchowie w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tuchowie w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tuchowie w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tuchowie

 • 3 050 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tuchów
  3 050 PLN
  Woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tuchowie w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Tuchowie

 • 464 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 422 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -42 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tuchowie

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 58,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,0% Przemysł i budownictwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 3,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 7,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 8,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,0% Pozostałe
 • 19,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tuchowie w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Tuchowie

 • 1 776 Pracujący ogółem
 • 1 110 Kobiety
 • 666 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Tuchowie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 57,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tuchów, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tuchów
  60,7
  Woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 28,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tuchów
  28,4
  Woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 87,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tuchów
  87,8
  Woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tuchów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tuchowie

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tuchowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 68
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 26 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 26
 • 10,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tuchów
  10,16
  Woj. małopolskie
  20,56
  Polska
  20,80
 • 5,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tuchów
  5,15
  Woj. małopolskie
  13,40
  Polska
  13,59
 • 2,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tuchów
  2,22
  Woj. małopolskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 1,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tuchów
  1,75
  Woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tuchów
  0,24
  Woj. małopolskie
  0,35
  Polska
  0,45
 • 3,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tuchów
  3,91
  Woj. małopolskie
  10,34
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tuchów
  79%
  Woj. małopolskie
  67%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tuchów
  65%
  Woj. małopolskie
  55%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tuchów
  85%
  Woj. małopolskie
  85%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tuchów
  99%
  Woj. małopolskie
  99%

Tuchów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu Tuchowa wyniosła w 2015 roku 51,0 mln złotych, co daje 2,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.5% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Tuchowa - 41% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,4 mln złotych, czyli 12,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tuchowa wyniosła w 2015 roku 51,5 mln złotych, co daje 2,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.8% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.7%). W budżecie Tuchowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 402 złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,4 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,5%.
 • Wydatki budżetu w Tuchowie według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tuchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tuchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,7 mln

  2,1 tys(100%)

  39,1 mln

  2,2 tys(100%)

  52,9 mln

  2,9 tys(100%)

  48,9 mln

  2,7 tys(100%)

  49,6 mln

  2,7 tys(100%)

  54,0 mln

  3,0 tys(100%)

  52,9 mln

  2,9 tys(100%)

  51,0 mln

  2,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,8 mln

  2,4 tys(43.2%)

  17,5 mln

  2,6 tys(44.7%)

  16,8 mln

  2,5 tys(31.9%)

  17,7 mln

  2,6 tys(36.2%)

  21,0 mln

  3,1 tys(42.3%)

  20,6 mln

  3,1 tys(38.1%)

  19,8 mln

  2,9 tys(37.4%)

  20,9 mln

  3,1 tys(41%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  1,1 tys(19%)

  7,2 mln

  1,1 tys(18.3%)

  14,3 mln

  2,2 tys(27.1%)

  11,0 mln

  1,6 tys(22.4%)

  8,0 mln

  1,2 tys(16.1%)

  8,1 mln

  1,2 tys(15%)

  8,3 mln

  1,2 tys(15.7%)

  8,4 mln

  1,3 tys(16.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  468(8.3%)

  3,5 mln

  534(9%)

  3,6 mln

  549(6.9%)

  4,0 mln

  598(8.2%)

  4,2 mln

  622(8.4%)

  4,4 mln

  659(8.2%)

  4,6 mln

  688(8.7%)

  5,1 mln

  758(10%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  323(5.8%)

  2,1 mln

  314(5.3%)

  2,2 mln

  329(4.1%)

  2,7 mln

  411(5.6%)

  2,4 mln

  354(4.8%)

  3,2 mln

  472(5.9%)

  4,4 mln

  656(8.3%)

  4,5 mln

  676(8.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  249(4.4%)

  1,0 mln

  152(2.6%)

  1,8 mln

  272(3.4%)

  4,4 mln

  661(9.1%)

  4,6 mln

  682(9.3%)

  3,8 mln

  570(7.1%)

  5,4 mln

  797(10.1%)

  3,2 mln

  471(6.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  358(6.4%)

  3,5 mln

  531(9%)

  7,2 mln

  1,1 tys(13.7%)

  3,5 mln

  526(7.2%)

  3,6 mln

  528(7.2%)

  8,4 mln

  1,2 tys(15.5%)

  4,4 mln

  648(8.2%)

  2,1 mln

  315(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  101,7 tys

  15,6(0.3%)

  84,8 tys

  12,9(0.2%)

  784,5 tys

  119(1.5%)

  637,6 tys

  95,3(1.3%)

  1,1 mln

  165(2.2%)

  420,7 tys

  62,6(0.8%)

  949,9 tys

  141(1.8%)

  1,7 mln

  254(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  338(6%)

  1,3 mln

  199(3.4%)

  1,1 mln

  164(2.1%)

  1,4 mln

  206(2.8%)

  1,2 mln

  172(2.3%)

  1,7 mln

  251(3.1%)

  1,5 mln

  221(2.8%)

  1,6 mln

  235(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  712,4 tys

  109(1.9%)

  759,6 tys

  115(1.9%)

  631,0 tys

  95,5(1.2%)

  715,8 tys

  107(1.5%)

  735,8 tys

  109(1.5%)

  743,8 tys

  111(1.4%)

  790,9 tys

  118(1.5%)

  817,7 tys

  122(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  344,2 tys

  52,7(0.9%)

  334,2 tys

  50,6(0.9%)

  384,1 tys

  58,1(0.7%)

  468,7 tys

  70,1(1%)

  456,9 tys

  67,9(0.9%)

  497,0 tys

  74,0(0.9%)

  644,2 tys

  95,8(1.2%)

  678,8 tys

  101(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  452,8 tys

  69,4(1.2%)

  358,8 tys

  54,3(0.9%)

  488,5 tys

  73,9(0.9%)

  604,1 tys

  90,3(1.2%)

  792,5 tys

  118(1.6%)

  673,1 tys

  100(1.2%)

  666,6 tys

  99,1(1.3%)

  568,1 tys

  84,7(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  449,7 tys

  68,9(1.2%)

  395,2 tys

  59,8(1%)

  557,9 tys

  84,4(1.1%)

  420,5 tys

  62,9(0.9%)

  463,3 tys

  68,9(0.9%)

  482,2 tys

  71,8(0.9%)

  511,0 tys

  76,0(1%)

  525,9 tys

  78,4(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  153,7 tys

  23,5(0.4%)

  284,3 tys

  43,1(0.7%)

  1,8 mln

  268(3.3%)

  328,9 tys

  49,2(0.7%)

  256,8 tys

  38,2(0.5%)

  632,1 tys

  94,1(1.2%)

  469,0 tys

  69,8(0.9%)

  331,2 tys

  49,4(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  134,4 tys

  20,6(0.4%)

  129,6 tys

  19,6(0.3%)

  145,3 tys

  22,0(0.3%)

  151,5 tys

  22,7(0.3%)

  255,1 tys

  37,9(0.5%)

  259,3 tys

  38,6(0.5%)

  252,7 tys

  37,6(0.5%)

  227,0 tys

  33,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  83,9 tys

  12,9(0.2%)

  412,8 tys

  62,5(1.1%)

  635,1 tys

  96,1(1.2%)

  361,3 tys

  54,0(0.7%)

  427,6 tys

  63,6(0.9%)

  133,7 tys

  19,9(0.2%)

  155,7 tys

  23,2(0.3%)

  167,9 tys

  25,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,0 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  5,8(0.1%)

  100,4 tys

  15,2(0.2%)

  42,6 tys

  6,4(0.1%)

  6,3 tys

  0,9(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  154,2 tys

  22,9(0.3%)

  157,7 tys

  23,5(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,3 tys

  0,7(0%)

  99,4 tys

  15,1(0.3%)

  205,9 tys

  31,2(0.4%)

  251,3 tys

  37,6(0.5%)

  229,2 tys

  34,1(0.5%)

  8,4 tys

  1,3(0%)

  11,3 tys

  1,7(0%)

  13,3 tys

  2,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  45,0 tys

  6,8(0.1%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  52,6 tys

  7,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 tys

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -200,0

  -0,0(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  300

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  91,4 tys

  14,0(0.2%)

  117,1 tys

  17,7(0.3%)

  112,7 tys

  17,1(0.2%)

  117,6 tys

  17,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tuchowie według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tuchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tuchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,1 mln

  2,0 tys(100%)

  38,8 mln

  2,2 tys(100%)

  51,0 mln

  2,8 tys(100%)

  46,9 mln

  2,6 tys(100%)

  47,1 mln

  2,6 tys(100%)

  51,3 mln

  2,8 tys(100%)

  49,8 mln

  2,7 tys(100%)

  51,5 mln

  2,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,8 mln

  2,9 tys(52.2%)

  21,0 mln

  3,2 tys(54%)

  22,8 mln

  3,4 tys(44.7%)

  23,1 mln

  3,5 tys(49.3%)

  23,7 mln

  3,5 tys(50.4%)

  24,1 mln

  3,6 tys(47%)

  24,4 mln

  3,6 tys(49%)

  25,9 mln

  3,9 tys(50.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,1 mln

  1,2 tys(22.3%)

  7,2 mln

  1,1 tys(18.5%)

  7,2 mln

  1,1 tys(14.2%)

  8,4 mln

  1,2 tys(17.8%)

  9,2 mln

  1,4 tys(19.5%)

  9,7 mln

  1,4 tys(18.9%)

  10,7 mln

  1,6 tys(21.5%)

  11,8 mln

  1,8 tys(22.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  949(17.2%)

  6,3 mln

  949(16.1%)

  13,2 mln

  2,0 tys(25.9%)

  9,7 mln

  1,5 tys(20.7%)

  6,5 mln

  973(13.9%)

  6,4 mln

  951(12.5%)

  6,4 mln

  958(12.9%)

  6,5 mln

  971(12.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  648,3 tys

  99,3(1.8%)

  1,1 mln

  165(2.8%)

  838,9 tys

  127(1.6%)

  1,2 mln

  175(2.5%)

  2,0 mln

  302(4.3%)

  1,1 mln

  162(2.1%)

  2,2 mln

  324(4.4%)

  2,2 mln

  321(4.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  98,3 tys

  15,1(0.3%)

  9,8 tys

  1,5(0%)

  45,6 tys

  6,9(0.1%)

  176,2 tys

  26,3(0.4%)

  32,6 tys

  4,8(0.1%)

  716,3 tys

  107(1.4%)

  1,4 mln

  212(2.9%)

  1,5 mln

  219(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  410,7 tys

  62,9(1.1%)

  567,4 tys

  85,9(1.5%)

  764,9 tys

  116(1.5%)

  476,5 tys

  71,3(1%)

  2,1 mln

  312(4.5%)

  1,7 mln

  254(3.3%)

  1,9 mln

  287(3.9%)

  1,2 mln

  185(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  280,4 tys

  43,0(0.8%)

  103,4 tys

  15,7(0.3%)

  113,7 tys

  17,2(0.2%)

  958,1 tys

  143(2%)

  219,7 tys

  32,6(0.5%)

  870,9 tys

  130(1.7%)

  297,1 tys

  44,2(0.6%)

  1,2 mln

  183(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  725,3 tys

  111(2%)

  1,5 mln

  228(3.9%)

  4,1 mln

  615(8%)

  1,8 mln

  263(3.8%)

  2,3 mln

  341(4.9%)

  5,8 mln

  867(11.4%)

  1,5 mln

  218(2.9%)

  338,2 tys

  50,4(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  154,8 tys

  23,7(0.4%)

  348,1 tys

  52,7(0.9%)

  309,8 tys

  46,9(0.6%)

  316,0 tys

  47,3(0.7%)

  230,9 tys

  34,3(0.5%)

  275,6 tys

  41,0(0.5%)

  328,9 tys

  48,9(0.7%)

  297,2 tys

  44,3(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  384,8 tys

  58,9(1.1%)

  331,7 tys

  50,2(0.9%)

  416,8 tys

  63,1(0.8%)

  261,4 tys

  39,1(0.6%)

  292,7 tys

  43,5(0.6%)

  310,6 tys

  46,2(0.6%)

  294,1 tys

  43,7(0.6%)

  203,8 tys

  30,4(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,0 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  5,8(0.1%)

  100,4 tys

  15,2(0.2%)

  42,6 tys

  6,4(0.1%)

  6,3 tys

  0,9(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  154,2 tys

  22,9(0.3%)

  157,7 tys

  23,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  32,2 tys

  4,9(0.1%)

  44,6 tys

  6,8(0.1%)

  41,9 tys

  6,3(0.1%)

  24,2 tys

  3,6(0.1%)

  27,3 tys

  4,1(0.1%)

  74,4 tys

  11,1(0.1%)

  46,9 tys

  7,0(0.1%)

  58,0 tys

  8,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,1 tys

  4,9(0.1%)

  195,6 tys

  29,2(0.4%)

  113,9 tys

  16,9(0.2%)

  109,0 tys

  16,2(0.2%)

  27,4 tys

  4,1(0.1%)

  52,3 tys

  7,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,0 tys

  1,2(0%)

  5,3 tys

  0,8(0%)

  762,9 tys

  115(1.5%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  800

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  43,0 tys

  6,4(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  191,8 tys

  29,4(0.5%)

  69,2 tys

  10,5(0.2%)

  58,9 tys

  8,9(0.1%)

  53,5 tys

  8,0(0.1%)

  52,6 tys

  7,8(0.1%)

  53,6 tys

  8,0(0.1%)

  58,1 tys

  8,6(0.1%)

  39,6 tys

  5,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  83,3 tys

  12,8(0.2%)

  200,0 tys

  30,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,3 tys

  12,1(0.2%)

  64,9 tys

  9,6(0.1%)

  31,0 tys

  4,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  1,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  782

  0,1(0%)

  856

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  92,7 tys

  14,0(0.2%)

  199,1 tys

  30,1(0.4%)

  244,1 tys

  36,5(0.5%)

  221,4 tys

  32,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  300

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  86,3 tys

  12,9(0.2%)

  4,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tuchów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 1 784 mieszkańców Tuchowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 849 kobiet oraz 935 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców Tuchowa, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 22,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Tuchowa mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tuchowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  17,0% mieszkańców Tuchowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 088 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 24,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,39.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 25 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 112,27.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (19,2% wśród dziewczyn i 18,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29 uczniów. 28 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,4% mieszkańców Tuchowa w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 25,9% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Tuchów
  10,0%
  Woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 12,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tuchów
  28,2%
  Woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 31,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Tuchów
  1,8%
  Woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tuchów
  11,5%
  Woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tuchów
  14,9%
  Woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tuchów
  31,1%
  Woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tuchów
  6,6%
  Woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tuchów
  22,5%
  Woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tuchów
  1,6%
  Woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tuchowie

 • 1088 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tuchów
  1 088,0
  Woj. małopolskie
  841,0
  Polska
  842,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tuchów
  0,73
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 31,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 31,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tuchowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Tuchowie
  Publiczne
  14 652-53-87
  14 652-53-87
  ul. Szpitalna 2
  33-170 Tuchów
  613112
  Niepubliczne Integracyjne Przedszkole w Tuchowie
  Niepubliczne
  14 692-00-76
  14 692-00-37
  ul. Kazimierza Wielkiego 16
  33-170 Tuchów
  ---
  Ochronka Zgromadzenai Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole
  Niepubliczne
  14 622-58-31
  ul. Zielona 10
  33-170 Tuchów
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa
  Niepubliczne
  14 652-54-59
  ul. Św. Józefa 9
  33-170 Tuchów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Tuchowie

 • 85,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tuchów
  85,39
  Woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 85,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tuchów
  85,39
  Woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tuchów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tuchów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tuchów
  23,0
  Woj. małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 23 Szkoły podstawowe ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 • 102,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 85,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tuchowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  14 652-52-20
  14 652-52-20
  ul. Jana Pawła II 6
  33-170 Tuchów
  19443-
 • Szkoły gimnazjalne w Tuchowie

 • 112,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tuchów
  112,27
  Woj. małopolskie
  97,29
  Polska
  98,90
 • 111,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tuchów
  111,36
  Woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Tuchów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Tuchów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tuchów
  25,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 25 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 25
 •  
 • 47,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Tuchowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum (Kazimierz Wielki)
  Publiczne
  14 652-52-20
  14 652-52-20
  ul. Jana Pawła II 6
  33-170 Tuchów
  11253-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Tuchowie

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Tuchowie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tuchów
  29,0
  Woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 29 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 29
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 15,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tuchów
  28,0
  Woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 28 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 28
 • 28 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 28
 • 43,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 20,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Tuchowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  ul. Reymonta 19
  33-170 Tuchów
  11332-
  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  14 652-54-14
  14 652-31-83
  ul. Jana Pawła II 10
  33-170 Tuchów
  1030626
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Reymonta 19
  33-170 Tuchów
  4138-
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Tuchowie
  Publiczna
  14 652-03-07
  ul. CHOPINA 10
  33-170 Tuchów
  -10514
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Reymonta 19
  33-170 Tuchów
  115-
  Technikum uzupełniające
  Publiczne
  ul. Reymonta 19
  33-170 Tuchów
  113-
 • Edukacyjne grupy wieku w Tuchowie

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tuchów, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tuchów, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tuchów, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)