Powiat wschowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat wschowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 39 277 Liczba mieszkańców
 • 624 km2 Powierzchnia
 • 63 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 49,6% Stopa urbanizacji
 • Marek Boryczka Starosta
 • plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa Adres starostwa powiatowego
 • FWS Tablice rejestracyjne
Powiat wschowski na mapie
Identyfikatory
 • 0812 TERYT (TERC)
Herb powiatu wschowskiego
powiat wschowski herb
Flaga powiatu wschowskiego
powiat wschowski flaga

powiat wschowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe we Wschowie
(65) 540-48-00
(65) 540-19-32
Plac Kosynierów
67-400 Wschowa

Powiat wschowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie wschowskim oddano do użytku 139 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,54 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  76,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 23,0% na sprzedaż lub wynajem, 0,7% jako lokale zakładowe. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 82,1% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 17,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wschowskim to 3,80 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie wschowskim to 91,20 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wschowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 139 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 3,54 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. wschowski
  3,54
  Województwo
  3,18
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 87 Użytek własny
 • 19 Sprzedaż lub wynajem
 • 82,1%
  17,9%
 • 528 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  3,80
  Województwo
  4,23
  Polska
  4,13
 • 13,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  13,44
  Lubuskie
  13,45
  Polska
  15,89
 • 12 673 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 91,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  91,2 m2
  woj. lubuskie
  95,4 m2
  Kraj
  99,8 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  0,32 m2
  woj. lubuskie
  0,30 m2
  Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wschowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat wschowski ma 39 277 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu wschowskiego zawarli w 2015 roku 195 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców powiatu wschowskiego jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wschowski ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,0 na 1000 mieszkańców powiatu wschowskiego. W 2015 roku urodziło się 414 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,00 i jest większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 41,4% zgonów w powiecie wschowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w powiecie wschowskim były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wschowskiego przypada 10.53 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 368 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 486 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wschowskiego -118. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,9% mieszkańców powiatu wschowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wschowskiego

 • 39 277 Liczba mieszkańców
 • 19 873 Kobiety
 • 19 404 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wschowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wschowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wschowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wschowskiego w latach 2017-2050

 • 35 421 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 499 Kobiety
 • 17 922 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wschowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wschowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wschowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wschowskiego

 • 39,3 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,3 lat
  Lubuskie
  40,6 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wschowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wschowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wschowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wschowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wschowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,6%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9%Żonaci/Zamężne
 • powiat wschowski
  55,9%
  Lubuskie
  53,6%
  Kraj
  55,8%
 • 54,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  Lubuskie
  9,1%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat wschowski
  4,3%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • pow. wschowski
  0,8%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wschowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wschowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. wschowski
  5,0
  Lubuskie
  4,9
  Cała Polska
  4,9
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  1,6
  Województwo
  2,0
  Polska
  1,8
 • 195 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wschowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wschowskim

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,0
  woj. lubuskie
  -0,7
  Kraj
  -0,7
 • -1,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wschowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wschowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wschowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wschowskim w roku 2015

 • 414 Urodzenia żywe
 • 198 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 216 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,5
  Województwo
  9,2
  Kraj
  9,6
 • 43,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  43,9
  Województwo
  38,7
  Cała Polska
  40,1
 • 18.6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18.6
 • 62.23 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 62.23
 • 89.72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89.72
 • 77.56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77.56
 • 28.67 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.67
 • 6.13 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.13
 • 3 353 gŚrednia waga noworodków
 • 3 381 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 328 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 353 g
  Lubuskie
  3 348 g
  Cały kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 38 Waga 4000g - 4499g
 • 38
 • 124 Waga 3500g - 3999g
 • 124
 • 160 Waga 3000g - 3499g
 • 160
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,41
  Województwo
  1,25
  Kraj
  1,29
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. wschowski
  0,67
  Lubuskie
  0,60
  Cała Polska
  0,63
 • 1,00 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wschowski
  1,00
  Województwo
  0,93
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie wschowskim w roku 2015

 • 414 Zgony
 • 191 Kobiety
  (Zgony)
 • 223 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,1%
  53,9%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. wschowski
  10,5
  Województwo
  10,0
  Kraj
  10,3
 • 100,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wschowski
  100,0
  woj. lubuskie
  107,8
  Kraj
  106,9
 • 7,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wschowski
  7,2
  Województwo
  4,1
  Kraj
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,5
  woj. lubuskie
  3,6
  Polska
  3,2
 • 2,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  2,3
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wschowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  37,9%
  woj. lubuskie
  39,3%
  Cała Polska
  45,1%
 • 28,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,2%
  woj. lubuskie
  26,8%
  Cały kraj
  26,6%
 • 2,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  0,1
  Polska
  3,9
 • 61,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  61,8
  Kraj
  70,2
 • 249,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. wschowski
  249,0
  Lubuskie
  250,6
  Cała Polska
  260,7
 • 243,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  243,8
  Cała Polska
  248,3
 • 335,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 306,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 364,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wschowski
  335,4
  Województwo
  367,4
  Cały kraj
  441,1
 • 90,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 143,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  90,4
  Lubuskie
  103,3
  Cała Polska
  85,7
 • 25,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat wschowski
  25,1
  woj. lubuskie
  27,9
  Cały kraj
  30,1
 • 15,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat wschowski
  15,1
  woj. lubuskie
  12,0
  Kraj
  8,2
 • 2,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  2,1%
  woj. lubuskie
  1,4%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 368 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 185 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 183 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 486 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 260 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 226 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -118 Saldo migracji
 • -75 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -118 Saldo migracji wewnętrznych
 • -75 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wschowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wschowskim

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wschowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wschowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie wschowskim na 1000 mieszkańców pracuje 182 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wschowskim wynosiło w 2015 roku 12,1% (15,4% wśród kobiet i 9,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wschowskim wynosi 3 233,14 PLN, co odpowiada 77.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wschowskiego 5 864 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 728 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 136.

  29,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wschowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,3% w przemyśle i budownictwie, a 21,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 21,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wschowskim

 • 182 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  182,0
  Lubuskie
  219,0
  Cała Polska
  232,0
 • 12,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,4% Kobiety
 • 9,2% Mężczyźni
 • powiat wschowski
  12,1%
  woj. lubuskie
  10,5%
  Kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wschowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wschowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wschowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wschowskim

 • 3 233 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 233 PLN
  Województwo
  3 568 PLN
  Cała Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wschowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wschowskim

 • 5 864 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 728 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 136 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,81 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wschowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,3% Przemysł i budownictwo
 • 24,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 39,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 46,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 21,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 39,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 46,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 29,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wschowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wschowskim

 • 7 165 Pracujący ogółem
 • 3 889 Kobiety
 • 3 276 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wschowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wschowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wschowski
  58,9
  Lubuskie
  58,4
  Cała Polska
  60,1
 • 27,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wschowski
  27,5
  Województwo
  29,7
  Cała Polska
  31,4
 • 87,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  87,6
  Województwo
  103,5
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wschowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie wschowskim stwierdzono 666 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,95 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wschowskim wynosi 65,50% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wschowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,92 (wykrywalność 55%) oraz przeciwko mieniu - 8,60 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,21 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,05 (68%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wschowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wschowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 666 Przestępstwa ogółem
 • 666
 • 429 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 429
 • 120 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 120
 • 87 Przestępstwa drogowe
 • 87
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 338 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 338
 • 16,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. wschowski
  16,95
  woj. lubuskie
  26,43
  Cała Polska
  20,80
 • 10,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,92
  woj. lubuskie
  16,13
  Polska
  13,59
 • 3,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. wschowski
  3,05
  woj. lubuskie
  6,63
  Polska
  4,36
 • 2,21 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. wschowski
  2,21
  Lubuskie
  2,52
  Cała Polska
  1,99
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat wschowski
  0,46
  woj. lubuskie
  0,58
  Kraj
  0,45
 • 8,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat wschowski
  8,60
  Województwo
  13,73
  Cała Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wschowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wschowski
  66%
  woj. lubuskie
  71%
  Kraj
  65%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  56%
  Województwo
  58%
  Cały kraj
  52%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  69%
  woj. lubuskie
  88%
  Polska
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat wschowski
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  78%
  woj. lubuskie
  83%
  Polska
  82%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  40%
  woj. lubuskie
  54%
  Cała Polska
  46%

Powiat wschowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 10 256 mieszkańców powiatu wschowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 946 kobiet oraz 5 310 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 15,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,0% mieszkańców powiatu wschowskiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 20,4% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wschowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wschowskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,5%) oraz podstawowe ukończone (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,7%) oraz podstawowe ukończone (18,0%).

  17,0% mieszkańców powiatu wschowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 850 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,6% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,52.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,8% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,98.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 18 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,7% mieszkańców powiatu wschowskiego w wieku potencjalnej nauki (31,7% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,0%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,5% W miastach
  (wyższe)
 • 7,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,2%
  Lubuskie
  33,5%
  Kraj
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 32,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat wschowski
  10,1%
  Lubuskie
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wschowski
  15,4%
  Województwo
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 33,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wschowski
  33,0%
  Lubuskie
  25,2%
  Kraj
  22,9%
 • 25,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. wschowski
  5,8%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat wschowski
  20,4%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 25,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,6%
  Lubuskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wschowskim

 • 850 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat wschowski
  850,0
  woj. lubuskie
  832,0
  Polska
  842,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat wschowski
  1,01
  Lubuskie
  1,12
  Polska
  1,12
 •  
 • 66,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 65,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wschowskim

 • 91,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wschowski
  91,52
  Lubuskie
  90,71
  Cały kraj
  90,94
 • 90,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,18
  Lubuskie
  89,51
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wschowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wschowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat wschowski
  16,0
  woj. lubuskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 204,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 174,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie wschowskim

 • 95,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. wschowski
  95,98
  Lubuskie
  97,47
  Kraj
  98,90
 • 88,52 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat wschowski
  88,52
  Lubuskie
  89,11
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wschowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wschowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. wschowski
  21,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 93,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 69,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wschowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wschowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. wschowski
  3,0
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 29 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 29
 • 28,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. wschowski
  18,0
  woj. lubuskie
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 18 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 18
 • 18 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 18
 • 33,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 25,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wschowskim

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wschowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wschowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wschowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)