Maszewo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Maszewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Maszewo to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu goleniowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Maszewo.
 • 3 377 Liczba mieszkańców
 • 5,5 km² Powierzchnia
 • 609,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 66 m n.p.m Wysokość
 • 1278 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGL Tablice rejestracyjne
 • Jadwiga Ferensztajn Burmistrz miasta
Maszewo na mapie
Identyfikatory
 • 15.061453.4963 Współrzędne GPS
 • 3204034 TERYT (TERC)
 • 0979188 SIMC
Herb miasta Maszewo
Maszewo herb
Flaga miasta Maszewo
Maszewo flaga

Maszewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-130Poczta Maszewo, ul. Wojska Polskiego 9

Maszewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Maszewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Maszewie
(91) 418-75-67
(91) 418-75-06
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin

Maszewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w Maszewie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Maszewie to 5,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w Maszewie to 120,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Maszewie

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  2,37
  Zachodniopomorskie
  3,09
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 8 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 43 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Maszewo
  5,38
  Zachodniopomorskie
  4,01
  Polska
  4,13
 • 12,76 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  12,76
  Zachodniopomorskie
  12,38
  Polska
  15,89
 • 965 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 120,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Miasto
  120,6 m2
  Zachodniopomorskie
  96,4 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Miasto
  0,29 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Maszewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Maszewo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 377, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,8 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 17 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców Maszewa jest stanu wolnego, 54,3% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Maszewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,2 na 1000 mieszkańców Maszewa. W 2015 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 331 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,9% zgonów w Maszewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,2% zgonów w Maszewie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Maszewa przypada 8.02 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 45 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 43 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Maszewa 2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,7% mieszkańców Maszewa jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Maszewa

 • 3 377 Liczba mieszkańców
 • 1 760 Kobiety
 • 1 617 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Maszewie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Maszewie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Maszewie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Maszewa

 • 37,8 latŚredni wiek mieszkańców
 • Miasto
  37,8 lat
  Zachodniopomorskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 39,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Maszewo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Maszewa

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,1%
  Województwo
  28,5%
  Polska
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,3%Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,4%
  Zachodniopomorskie
  53,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Maszewo
  8,8%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Maszewo
  5,6%
  Województwo
  6,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,2% Nieustalone
 • Tutaj
  2,2%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Maszewie

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Maszewie w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  5,1
  Zachodniopomorskie
  4,9
  Cały kraj
  4,9
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Maszewo
  1,7
  Województwo
  1,9
  Cała Polska
  1,8
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Maszewie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Maszewie

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Maszewo
  -1,2
  Województwo
  -1,3
  Kraj
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w Maszewie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Maszewie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Maszewie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Maszewie w roku 2015

 • 23 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,2%
  47,8%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Maszewo
  6,8
  Zachodniopomorskie
  8,8
  Kraj
  9,6
 • 39,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,0
  woj. zachodniopomorskie
  37,2
  Kraj
  40,1
 • 18.45 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18.45
 • 58.34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58.34
 • 85.81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85.81
 • 63.39 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63.39
 • 27.88 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.88
 • 5.5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.5
 • 0.85 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.85
 • 3 331 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 241 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Maszewo
  3 331 g
  Województwo
  3 333 g
  Cały kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 227 Waga 3500g - 3999g
 • 227
 • 277 Waga 3000g - 3499g
 • 277
 • 135 Waga 2500g - 2999g
 • 135
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Maszewo
  1,30
  woj. zachodniopomorskie
  1,22
  Cały kraj
  1,29
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,60
  Cały kraj
  0,63
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,97
  woj. zachodniopomorskie
  0,87
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w Maszewie w roku 2015

 • 27 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 63,0%
  37,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,0
  woj. zachodniopomorskie
  10,1
  Cały kraj
  10,3
 • 102,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  102,8
  Zachodniopomorskie
  114,4
  Kraj
  106,9
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,9
  Zachodniopomorskie
  3,6
  Cały kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,7
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie goleniowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  46,9%
  Województwo
  45,6%
  Cała Polska
  45,1%
 • 28,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,7%
  Zachodniopomorskie
  28,8%
  Cały kraj
  26,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Maszewo
  4,9%
  Województwo
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 2,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  2,6
  Kraj
  3,9
 • 70,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,5
  Cały kraj
  70,2
 • 263,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  263,5
  Zachodniopomorskie
  273,3
  Polska
  260,7
 • 261,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  261,2
  Polska
  248,3
 • 431,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 467,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 393,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Maszewo
  431,0
  woj. zachodniopomorskie
  431,8
  Polska
  441,1
 • 99,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 56,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 141,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Maszewo
  99,7
  woj. zachodniopomorskie
  94,0
  Cały kraj
  85,7
 • 26,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,4
  woj. zachodniopomorskie
  31,2
  Cały kraj
  30,1
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,2
  woj. zachodniopomorskie
  9,3
  Kraj
  8,2
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Maszewo
  0,8%
  Województwo
  1,1%
  Cały kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 45 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 43 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Maszewie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Maszewie

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Maszewo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Maszewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Maszewie na 1000 mieszkańców pracuje 162 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Maszewie wynosiło w 2015 roku 26,2% (32,2% wśród kobiet i 20,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Maszewie wynosi 3 681,15 PLN, co odpowiada 88.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Maszewa 212 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 172 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -40.

  20,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Maszewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,9% w przemyśle i budownictwie, a 9,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 9,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Maszewie

 • 162 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  162,0
  Zachodniopomorskie
  195,0
  Kraj
  232,0
 • 26,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 32,2% Kobiety
 • 20,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  26,2%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cała Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Maszewie w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Maszewie w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Maszewie w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Maszewie

 • 3 681 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 681 PLN
  Województwo
  3 794 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Maszewie w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Maszewie

 • 212 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 172 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -40 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,81 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Maszewie

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,9% Przemysł i budownictwo
 • 29,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 21,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 32,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Maszewie w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Maszewie

 • 546 Pracujący ogółem
 • 334 Kobiety
 • 212 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Maszewie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,7% W wieku produkcyjnym
 • 58,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Maszewo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 57,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  57,1
  Zachodniopomorskie
  58,4
  Polska
  60,1
 • 25,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  25,7
  Województwo
  31,0
  Polska
  31,4
 • 81,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Maszewo
  81,8
  Zachodniopomorskie
  112,7
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 66,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 71,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 28,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Maszewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w Maszewie stwierdzono szacunkowo 62 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Maszewie wynosi 72,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Maszewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,09 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 7,56 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,62 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,91 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,65 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Maszewie

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Maszewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 62
 • 41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 41
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 26 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 26
 • 18,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,44
  Województwo
  23,21
  Kraj
  20,80
 • 12,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,09
  Zachodniopomorskie
  15,08
  Kraj
  13,59
 • 1,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,91
  Zachodniopomorskie
  4,57
  Cały kraj
  4,36
 • 2,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,62
  Zachodniopomorskie
  2,24
  Polska
  1,99
 • 0,65 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Maszewo
  0,65
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,45
 • 7,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Maszewo
  7,56
  woj. zachodniopomorskie
  11,61
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  72%
  woj. zachodniopomorskie
  70%
  Kraj
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Maszewo
  61%
  Zachodniopomorskie
  56%
  Polska
  52%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Maszewo
  80%
  Województwo
  95%
  Kraj
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  95%
  Zachodniopomorskie
  89%
  Polska
  82%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  45%
  woj. zachodniopomorskie
  48%
  Kraj
  46%

Maszewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu Maszewa wyniosła w 2015 roku 27,3 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.3% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Maszewa - 34.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (22.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,6 mln złotych, czyli 17,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Maszewa wyniosła w 2015 roku 28,4 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.6% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.3%). W budżecie Maszewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 328 złotych na mieszkańca (10,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,8%.
 • Wydatki budżetu w Maszewie według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Maszewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Maszewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,7 mln

  2,5 tys(100%)

  26,0 mln

  3,1 tys(100%)

  24,6 mln

  2,9 tys(100%)

  29,8 mln

  3,4 tys(100%)

  28,5 mln

  3,3 tys(100%)

  27,9 mln

  3,2 tys(100%)

  24,1 mln

  2,8 tys(100%)

  27,3 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,8 mln

  2,5 tys(37.9%)

  8,4 mln

  2,6 tys(32.1%)

  9,6 mln

  2,9 tys(38.9%)

  9,3 mln

  2,8 tys(31.2%)

  9,7 mln

  2,9 tys(33.9%)

  9,9 mln

  3,0 tys(35.5%)

  9,7 mln

  2,9 tys(40.4%)

  9,5 mln

  2,8 tys(34.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  734(11.3%)

  2,6 mln

  815(10.1%)

  2,6 mln

  806(10.7%)

  2,7 mln

  807(9%)

  2,8 mln

  833(9.7%)

  2,9 mln

  861(10.3%)

  2,8 mln

  835(11.7%)

  6,2 mln

  1,8 tys(22.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  1,3 tys(20.4%)

  4,2 mln

  1,3 tys(16.1%)

  4,5 mln

  1,4 tys(18.2%)

  4,4 mln

  1,3 tys(14.9%)

  4,5 mln

  1,4 tys(15.8%)

  4,7 mln

  1,4 tys(16.7%)

  4,3 mln

  1,3 tys(17.7%)

  4,4 mln

  1,3 tys(16.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  480(7.4%)

  1,3 mln

  403(5%)

  1,8 mln

  563(7.5%)

  7,4 mln

  2,2 tys(24.9%)

  4,0 mln

  1,2 tys(13.8%)

  4,4 mln

  1,3 tys(15.7%)

  1,8 mln

  526(7.4%)

  2,4 mln

  720(8.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  376(5.8%)

  2,2 mln

  678(8.4%)

  1,6 mln

  493(6.5%)

  808,8 tys

  244(2.7%)

  1,3 mln

  383(4.5%)

  1,3 mln

  396(4.7%)

  1,4 mln

  427(6%)

  1,0 mln

  302(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  525,8 tys

  166(2.5%)

  654,4 tys

  203(2.5%)

  656,7 tys

  201(2.7%)

  664,0 tys

  201(2.2%)

  694,6 tys

  208(2.4%)

  735,3 tys

  220(2.6%)

  795,2 tys

  236(3.3%)

  798,5 tys

  237(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  111,0 tys

  34,9(0.5%)

  120,5 tys

  37,3(0.5%)

  138,7 tys

  42,5(0.6%)

  1,8 mln

  552(6.1%)

  2,4 mln

  733(8.6%)

  1,0 mln

  314(3.8%)

  958,6 tys

  284(4%)

  705,7 tys

  209(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  384,0 tys

  121(1.9%)

  312,3 tys

  96,6(1.2%)

  481,7 tys

  148(2%)

  544,5 tys

  165(1.8%)

  847,9 tys

  254(3%)

  766,7 tys

  230(2.8%)

  566,8 tys

  168(2.4%)

  640,0 tys

  190(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  319,5 tys

  101(1.5%)

  441,0 tys

  136(1.7%)

  685,0 tys

  210(2.8%)

  317,2 tys

  95,8(1.1%)

  284,6 tys

  85,3(1%)

  289,4 tys

  86,7(1%)

  312,8 tys

  92,7(1.3%)

  471,7 tys

  140(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  483,4 tys

  152(2.3%)

  369,1 tys

  114(1.4%)

  366,1 tys

  112(1.5%)

  439,6 tys

  133(1.5%)

  459,1 tys

  138(1.6%)

  480,4 tys

  144(1.7%)

  485,4 tys

  144(2%)

  451,4 tys

  134(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  584,3 tys

  184(2.8%)

  4,4 mln

  1,4 tys(17.1%)

  1,4 mln

  418(5.5%)

  568,5 tys

  172(1.9%)

  831,7 tys

  249(2.9%)

  891,2 tys

  267(3.2%)

  409,3 tys

  121(1.7%)

  209,8 tys

  62,3(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  117,2 tys

  36,9(0.6%)

  175,0 tys

  54,2(0.7%)

  156,4 tys

  48,0(0.6%)

  255,6 tys

  77,2(0.9%)

  271,4 tys

  81,3(1%)

  120,3 tys

  36,1(0.4%)

  139,7 tys

  41,4(0.6%)

  124,9 tys

  37,0(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  766,4 tys

  241(3.7%)

  501,6 tys

  155(1.9%)

  250,6 tys

  76,8(1%)

  226,6 tys

  68,4(0.8%)

  175,1 tys

  52,5(0.6%)

  188,0 tys

  56,3(0.7%)

  132,5 tys

  39,3(0.5%)

  123,3 tys

  36,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  97,3 tys

  30,6(0.5%)

  95,2 tys

  29,5(0.4%)

  85,1 tys

  26,1(0.3%)

  88,0 tys

  26,6(0.3%)

  74,8 tys

  22,4(0.3%)

  68,0 tys

  20,4(0.2%)

  80,7 tys

  23,9(0.3%)

  92,2 tys

  27,3(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,2 tys

  0,4(0%)

  11,9 tys

  3,7(0%)

  44,0 tys

  13,5(0.2%)

  14,0 tys

  4,2(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  3,5 tys

  1,0(0%)

  58,2 tys

  17,2(0.2%)

  48,3 tys

  14,3(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  78,5 tys

  24,7(0.4%)

  149,6 tys

  46,3(0.6%)

  204,4 tys

  62,7(0.8%)

  161,1 tys

  48,7(0.5%)

  272,0 tys

  81,5(1%)

  124,5 tys

  37,3(0.4%)

  124,6 tys

  36,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  89,5 tys

  28,2(0.4%)

  88,3 tys

  27,3(0.3%)

  72,5 tys

  22,2(0.3%)

  66,0 tys

  19,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Maszewie według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Maszewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Maszewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,4 mln

  2,4 tys(100%)

  22,9 mln

  2,7 tys(100%)

  23,2 mln

  2,7 tys(100%)

  27,3 mln

  3,2 tys(100%)

  24,1 mln

  2,8 tys(100%)

  30,4 mln

  3,5 tys(100%)

  24,8 mln

  2,8 tys(100%)

  28,4 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,9 mln

  2,8 tys(43.8%)

  10,0 mln

  3,1 tys(43.9%)

  11,2 mln

  3,4 tys(48.1%)

  10,5 mln

  3,2 tys(38.5%)

  10,6 mln

  3,2 tys(44.1%)

  11,0 mln

  3,3 tys(36.1%)

  10,8 mln

  3,2 tys(43.4%)

  12,8 mln

  3,8 tys(45.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,7 mln

  1,8 tys(27.7%)

  5,5 mln

  1,7 tys(23.9%)

  5,8 mln

  1,8 tys(24.9%)

  6,0 mln

  1,8 tys(22%)

  6,5 mln

  2,0 tys(27.1%)

  7,7 mln

  2,3 tys(25.5%)

  8,3 mln

  2,5 tys(33.4%)

  8,0 mln

  2,4 tys(28.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  1,1 tys(17.1%)

  3,4 mln

  1,1 tys(15%)

  3,6 mln

  1,1 tys(15.7%)

  3,5 mln

  1,1 tys(12.9%)

  3,5 mln

  1,1 tys(14.6%)

  3,6 mln

  1,1 tys(12%)

  3,4 mln

  996(13.5%)

  3,5 mln

  1,0 tys(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,8 tys

  3,4(0.1%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  351,5 tys

  108(1.5%)

  3,7 mln

  1,1 tys(13.7%)

  938,5 tys

  281(3.9%)

  4,9 mln

  1,5 tys(16.2%)

  58,3 tys

  17,3(0.2%)

  1,2 mln

  341(4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  431,2 tys

  136(2.1%)

  421,0 tys

  130(1.8%)

  456,7 tys

  140(2%)

  474,0 tys

  143(1.7%)

  486,8 tys

  146(2%)

  585,1 tys

  175(1.9%)

  833,0 tys

  247(3.4%)

  839,0 tys

  249(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  507,8 tys

  160(2.5%)

  632,8 tys

  196(2.8%)

  633,5 tys

  194(2.7%)

  641,6 tys

  194(2.4%)

  667,5 tys

  200(2.8%)

  699,1 tys

  209(2.3%)

  776,2 tys

  230(3.1%)

  781,5 tys

  232(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  747,3 tys

  235(3.7%)

  262,1 tys

  81,1(1.1%)

  478,6 tys

  147(2.1%)

  250,6 tys

  75,7(0.9%)

  101,4 tys

  30,4(0.4%)

  170,1 tys

  51,0(0.6%)

  102,0 tys

  30,2(0.4%)

  543,7 tys

  161(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  29,8 tys

  9,4(0.1%)

  157,1 tys

  48,6(0.7%)

  12,9 tys

  4,0(0.1%)

  750,6 tys

  227(2.8%)

  47,1 tys

  14,1(0.2%)

  683,5 tys

  205(2.2%)

  7,6 tys

  2,2(0%)

  298,6 tys

  88,6(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  268,4 tys

  84,5(1.3%)

  155,5 tys

  48,1(0.7%)

  132,5 tys

  40,6(0.6%)

  177,8 tys

  53,7(0.7%)

  159,9 tys

  47,9(0.7%)

  174,8 tys

  52,4(0.6%)

  163,1 tys

  48,3(0.7%)

  145,1 tys

  43,0(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  33,8 tys

  10,6(0.2%)

  11,1 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  2,6(0%)

  24,0 tys

  7,2(0.1%)

  11,1 tys

  3,3(0%)

  54,2 tys

  16,1(0.2%)

  105,8 tys

  31,4(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  138,3 tys

  43,5(0.7%)

  136,3 tys

  42,2(0.6%)

  242,7 tys

  74,4(1%)

  162,5 tys

  49,1(0.6%)

  162,9 tys

  48,8(0.7%)

  173,8 tys

  52,1(0.6%)

  84,1 tys

  24,9(0.3%)

  61,3 tys

  18,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,2 tys

  0,4(0%)

  11,9 tys

  3,7(0.1%)

  44,0 tys

  13,5(0.2%)

  14,0 tys

  4,2(0.1%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  3,5 tys

  1,0(0%)

  58,2 tys

  17,2(0.2%)

  48,3 tys

  14,3(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  73,3 tys

  23,1(0.4%)

  2,0 mln

  615(8.7%)

  59,8 tys

  18,3(0.3%)

  34,2 tys

  10,3(0.1%)

  144,0 tys

  43,2(0.6%)

  407,2 tys

  122(1.3%)

  117,7 tys

  34,9(0.5%)

  37,1 tys

  11,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,2 tys

  1,3(0%)

  10,7 tys

  3,3(0%)

  11,2 tys

  3,4(0%)

  11,5 tys

  3,5(0%)

  10,9 tys

  3,3(0%)

  11,3 tys

  3,4(0%)

  7,3 tys

  2,2(0%)

  16,4 tys

  4,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  822,8 tys

  249(3%)

  408,8 tys

  123(1.7%)

  33,2 tys

  10,0(0.1%)

  12,6 tys

  3,7(0.1%)

  10,3 tys

  3,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  14,8 tys

  4,7(0.1%)

  11,5 tys

  3,5(0.1%)

  4,5 tys

  1,4(0%)

  10,7 tys

  3,2(0%)

  13,4 tys

  4,0(0.1%)

  13,1 tys

  3,9(0%)

  11,0 tys

  3,2(0%)

  8,4 tys

  2,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  70,6 tys

  22,2(0.3%)

  141,4 tys

  43,8(0.6%)

  188,9 tys

  57,9(0.8%)

  144,9 tys

  43,8(0.5%)

  256,1 tys

  76,8(1.1%)

  124,7 tys

  37,4(0.4%)

  116,2 tys

  34,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Maszewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 958 mieszkańców Maszewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 484 kobiet oraz 474 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Maszewa, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Maszewa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Maszewie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (17,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz podstawowe ukończone (21,7%).

  15,7% mieszkańców Maszewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,3% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 367 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,60 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 141,73.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,2% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 222,02.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,3% mieszkańców (19,4% wśród dziewczyn i 21,1% wśród chłopaków). 18 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,8% mieszkańców Maszewa w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Maszewo
  12,8%
  Zachodniopomorskie
  17,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Maszewo
  32,3%
  woj. zachodniopomorskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,8%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Kraj
  12,4%
 • 15,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,0%
  Zachodniopomorskie
  17,3%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,4%
  Województwo
  21,9%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Maszewo
  5,8%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,4%
  Zachodniopomorskie
  20,3%
  Polska
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,3%
  woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Kraj
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Maszewie

 • 1367 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 367,0
  Województwo
  799,0
  Polska
  842,0
 • 0,60 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  1,22
  Kraj
  1,12
 •  
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Maszewie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Maszewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  91 418-76-08
  91 418-76-08
  ul. Jedności Narodowej 25
  72-130 Maszewo
  41008
  Niepubliczne Przedszkole "Niezapominajka" w Maszewie
  Niepubliczne
  66 075-76-76
  ul. Okrzei 7a
  72-130 Maszewo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Maszewie

 • 141,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  141,73
  Województwo
  88,23
  Polska
  90,94
 • 139,57 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  139,57
  Województwo
  86,83
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Maszewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Maszewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 40,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 32,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Maszewie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Maszewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Adama Mickiewicza)
  Publiczna
  91 418-76-10
  91 418-76-10
  ul. Jedności Narodowej 7
  72-130 Maszewo
  1938329
 • Szkoły gimnazjalne w Maszewie

 • 222,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Maszewo
  222,02
  Zachodniopomorskie
  97,11
  Cały kraj
  98,90
 • 199,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Maszewo
  199,08
  Województwo
  86,79
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Maszewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Maszewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  22,0
  woj. zachodniopomorskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 18,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Maszewie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Maszewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Maszewie (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  91 418-73-25
  91 418-73-25
  ul. Szkolna 14
  72-130 Maszewo
  1328326
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Maszewie

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Maszewie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  18,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  23,0
 • 18 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 18
 • 18 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 18
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Maszewie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Maszewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1 w Maszewie
  Publiczne
  91 418-76-54
  91 418-76-54
  ul. Jedności Narodowej 6
  72-130 Maszewo
  236-
  Liceum Ogólnokształcące w Maszewie
  Publiczne
  91 418-76-54
  91 418-76-54
  ul. Jedności Narodowej 6
  72-130 Maszewo
  113-
  Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Maszewie
  Publiczne
  91 418-76-54
  91 418-76-54
  ul. Jedności Narodowej 6
  72-130 Maszewo
  15-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Maszewie
  Niepubliczna
  91 418-76-54
  91 418-76-54
  ul. Jedności Narodowej 6
  72-130 Maszewo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Maszewie

  (Dane powiatowe)
 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Maszewo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Maszewo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Maszewo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)