Powiat gorlicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat gorlicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 109 072 Liczba mieszkańców
 • 966 km2 Powierzchnia
 • 113 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 31,3% Stopa urbanizacji
 • Karol Górski Starosta
 • ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice Adres starostwa powiatowego
 • KGR Tablice rejestracyjne
Powiat gorlicki na mapie
Identyfikatory
 • 1205 TERYT (TERC)
Herb powiatu gorlickiego
powiat gorlicki herb
Flaga powiatu gorlickiego
powiat gorlicki flaga

powiat gorlicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach
(018)354-93-00
(018)354-93-05
ul. 11 Listopada 84
38-300 Gorlice
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
(018)354-82-01
(018)354-83-35
ul. 11-go Listopada 56
38-300 Gorlice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorlicach
(018)354-00-65
(018)353-02-34
ul. Józefa Michalusa 18
38-300 Gorlice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach
(018)353-73-43
(018)353-65-51
ul. Michalusa 1
38-300 Gorlice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach
(018)352-67-02
(018)352-67-02 wew. 25
ul. Kościuszki 41a
38-300 Gorlice
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
(18) 353-53-80
(18) 353-75-45
ul. Biecka
38-300 Gorlice

Powiat gorlicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gorlickim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 273 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 272 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 567 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,74 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat gorlicki
  5,74
  Woj. małopolskie
  4,32
  Polska
  4,13
 • 36 416 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 133,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat gorlicki
  133,4 m2
  Woj. małopolskie
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gorlicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat gorlicki ma 109 072 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu gorlickiego zawarli w 2015 roku 596 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,8% mieszkańców powiatu gorlickiego jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 2,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gorlicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 68. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,6 na 1000 mieszkańców powiatu gorlickiego. W 2015 roku urodziło się 1 094 dzieci, w tym 49,6% dziewczynek i 50,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 359 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,07 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 52,9% zgonów w powiecie gorlickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,2% zgonów w powiecie gorlickim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gorlickiego przypada 9.4 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 841 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 039 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gorlickiego -198. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,4% mieszkańców powiatu gorlickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gorlickiego

 • 109 072 Liczba mieszkańców
 • 55 087 Kobiety
 • 53 985 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gorlickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gorlickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gorlickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gorlickiego w latach 2017-2050

 • 95 403 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 48 047 Kobiety
 • 47 356 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gorlickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gorlickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gorlickim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gorlickiego

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat gorlicki
  39,6 lat
  Woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gorlicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gorlickiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gorlicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gorlicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gorlicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,8% Kawalerowie/Panny
 • powiat gorlicki
  30,8%
  Woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat gorlicki
  57,8%
  Woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 57,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat gorlicki
  9,1%
  Woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat gorlicki
  2,1%
  Woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 2,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat gorlicki
  0,2%
  Woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gorlickim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gorlickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat gorlicki
  5,5
  Woj. małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat gorlicki
  1,0
  Woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 596 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gorlickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gorlickim

 • 68 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 67 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat gorlicki
  0,6
  Woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  -0,7
 • -1,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gorlickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gorlickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gorlickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gorlickim w roku 2015

 • 1 094 Urodzenia żywe
 • 543 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 551 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,6%
  50,4%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat gorlicki
  10,0
  Woj. małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 42,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat gorlicki
  42,0
  Woj. małopolskie
  41,7
  Polska
  40,1
 • 9.91 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.91
 • 48.46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.46
 • 100.07 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100.07
 • 75.39 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.39
 • 30.75 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.75
 • 7.44 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.44
 • 0.58 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.58
 • 3 359 g Średnia waga noworodków
 • 3 290 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat gorlicki
  3 359 g
  Woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 80 Waga 4000g - 4499g
 • 80
 • 321 Waga 3500g - 3999g
 • 321
 • 458 Waga 3000g - 3499g
 • 458
 • 163 Waga 2500g - 2999g
 • 163
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat gorlicki
  1,35
  Woj. małopolskie
  1,32
  Polska
  1,29
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat gorlicki
  0,67
  Woj. małopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • 1,07 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat gorlicki
  1,07
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie gorlickim w roku 2015

 • 1 026 Zgony
 • 542 Kobiety
  (Zgony)
 • 484 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,8%
  47,2%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat gorlicki
  9,4
  Woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 93,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat gorlicki
  93,8
  Woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat gorlicki
  1,8
  Woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  4,0
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat gorlicki
  2,6
  Woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gorlickim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat gorlicki
  53,2%
  Woj. małopolskie
  50,1%
  Polska
  45,1%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat gorlicki
  24,4%
  Woj. małopolskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat gorlicki
  3,7%
  Woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  68,2
  Polska
  70,2
 • 213,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat gorlicki
  213,4
  Woj. małopolskie
  240,8
  Polska
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  229,2
  Polska
  248,3
 • 464,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 538,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 388,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat gorlicki
  464,3
  Woj. małopolskie
  441,0
  Polska
  441,1
 • 60,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat gorlicki
  60,8
  Woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat gorlicki
  29,0
  Woj. małopolskie
  25,8
  Polska
  30,1
 • 7,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat gorlicki
  7,3
  Woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  8,2
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat gorlicki
  0,8%
  Woj. małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 841 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 410 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 431 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 039 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 527 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 512 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -198 Saldo migracji
 • -117 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -198 Saldo migracji wewnętrznych
 • -117 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gorlickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gorlickim

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gorlicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gorlicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie gorlickim na 1000 mieszkańców pracuje 140 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gorlickim wynosiło w 2015 roku 11,3% (14,2% wśród kobiet i 8,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gorlickim wynosi 3 060,43 PLN, co odpowiada 73.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gorlickiego 10 419 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 883 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 536.

  55,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gorlickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,4% w przemyśle i budownictwie, a 5,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 5,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gorlickim

 • 140 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat gorlicki
  140,0
  Woj. małopolskie
  222,0
  Polska
  232,0
 • 11,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,2% Kobiety
 • 8,8% Mężczyźni
 • powiat gorlicki
  11,3%
  Woj. małopolskie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gorlickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gorlickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gorlickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gorlickim

 • 3 060 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat gorlicki
  3 060 PLN
  Woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gorlickim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gorlickim

 • 10 419 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 883 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 536 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gorlickim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 55,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 57,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,4% Przemysł i budownictwo
 • 5,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 5,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 11,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,6% Pozostałe
 • 25,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gorlickim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gorlickim

 • 15 294 Pracujący ogółem
 • 7 676 Kobiety
 • 7 618 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gorlickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gorlicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat gorlicki
  60,4
  Woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 28,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat gorlicki
  28,6
  Woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 90,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat gorlicki
  90,0
  Woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gorlicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gorlickim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gorlicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 089 Przestępstwa ogółem
 • 1 089
 • 721 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 721
 • 214 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 214
 • 123 Przestępstwa drogowe
 • 123
 • 36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 36
 • 485 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 485
 • 9,98 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat gorlicki
  9,98
  Woj. małopolskie
  20,56
  Polska
  20,80
 • 6,61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat gorlicki
  6,61
  Woj. małopolskie
  13,40
  Polska
  13,59
 • 1,96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat gorlicki
  1,96
  Woj. małopolskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 1,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat gorlicki
  1,13
  Woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat gorlicki
  0,33
  Woj. małopolskie
  0,35
  Polska
  0,45
 • 4,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat gorlicki
  4,44
  Woj. małopolskie
  10,34
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gorlicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat gorlicki
  75%
  Woj. małopolskie
  67%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat gorlicki
  70%
  Woj. małopolskie
  55%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat gorlicki
  75%
  Woj. małopolskie
  85%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat gorlicki
  99%
  Woj. małopolskie
  99%

Powiat gorlicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 28 612 mieszkańców powiatu gorlickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 811 kobiet oraz 14 801 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 8,0% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców powiatu gorlickiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 20,3% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gorlickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gorlickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,7%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  17,5% mieszkańców powiatu gorlickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 764 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,18 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (24,7% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,57.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,53.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 7 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,5% mieszkańców powiatu gorlickiego w wieku potencjalnej nauki (31,5% kobiet i 31,6% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat gorlicki
  11,8%
  Woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,2% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat gorlicki
  31,3%
  Woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • powiat gorlicki
  3,0%
  Woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,2% Na wsi
  (policealne)
 • 8,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat gorlicki
  8,0%
  Woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 10,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat gorlicki
  20,4%
  Woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat gorlicki
  28,7%
  Woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 21,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat gorlicki
  6,2%
  Woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat gorlicki
  20,3%
  Woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 22,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat gorlicki
  1,7%
  Woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gorlickim

 • 764 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat gorlicki
  764,0
  Woj. małopolskie
  841,0
  Polska
  842,0
 • 1,18 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat gorlicki
  1,18
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 174,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 171,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 31,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gorlickim

 • 88,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat gorlicki
  88,57
  Woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 88,14 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat gorlicki
  88,14
  Woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gorlicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gorlicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat gorlicki
  16,0
  Woj. małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 605,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 480,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 124,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie gorlickim

 • 95,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat gorlicki
  95,53
  Woj. małopolskie
  97,29
  Polska
  98,90
 • 93,04 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat gorlicki
  93,04
  Woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat gorlicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat gorlicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat gorlicki
  20,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 308,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 212,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 95,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie gorlickim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gorlickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 7 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat gorlicki
  7,0
  Woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 7 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 7
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 15 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15
 • 81,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 59,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat gorlicki
  27,0
  Woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 171,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 108,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat gorlicki
  26,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 26 Szkoły policealne ogółem
 • 26
 • 18 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 18
 • 26 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 26
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gorlickim

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gorlicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gorlicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gorlicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)