Powiat jeleniogórski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat jeleniogórski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 64 395 Liczba mieszkańców
 • 627 km2 Powierzchnia
 • 103 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 48,1% Stopa urbanizacji
 • Anna Konieczyńska Starosta
 • ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra Adres starostwa powiatowego
 • DJE Tablice rejestracyjne
Powiat jeleniogórski na mapie
Identyfikatory
 • 0206 TERYT (TERC)
Herb powiatu jeleniogórskiego
powiat jeleniogórski herb
Flaga powiatu jeleniogórskiego
powiat jeleniogórski flaga

Powiat jeleniogórski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat jeleniogórski ma 64 395 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w 2050 roku wynosi 56 164, z czego 28 875 to kobiety, a 27 289 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego zawarli w 2016 roku 292 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest stanu wolnego, 50,4% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jeleniogórski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -332. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,2 na 1000 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W 2016 roku urodziło się 472 dzieci, w tym 46,4% dziewczynek i 53,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 290 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,2% zgonów w powiecie jeleniogórskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w powiecie jeleniogórskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jeleniogórskiego przypada 12.48 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 831 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 761 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jeleniogórskiego 70. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  63,1% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64 395 Liczba mieszkańców
 • 33 275 Kobiety
 • 31 120 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jeleniogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 56 164 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 875 Kobiety
 • 27 289 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jeleniogórskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,7 lat
  woj. dolnośląskie
  42,0 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jeleniogórski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. jeleniogórski
  31,7%
  Województwo
  29,8%
  Cała Polska
  28,8%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  50,4%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 48,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,5%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,4%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • Tutaj
  1,0%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. jeleniogórski
  4,5
  Dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. jeleniogórski
  1,8
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 292 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -332 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -183 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -149 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -5,2
  woj. dolnośląskie
  -1,1
  Polska
  -0,2
 • -7,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jeleniogórskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 472 Urodzenia żywe
 • 219 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 253 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,4%
  53,6%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. jeleniogórski
  7,3
  Województwo
  9,5
  Polska
  10,0
 • 31,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. jeleniogórski
  31,6
  woj. dolnośląskie
  40,1
  Cały kraj
  41,7
 • 10.44 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.44
 • 58.73 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58.73
 • 61.9 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 61.9
 • 55.71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 55.71
 • 26.88 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.88
 • 2.52 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2.52
 • 0.51 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.51
 • 3 290 g Średnia waga noworodków
 • 3 188 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 290 g
  Dolnośląskie
  3 339 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 210 Waga 3000g - 3499g
 • 210
 • 88 Waga 2500g - 2999g
 • 88
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat jeleniogórski
  1,08
  woj. dolnośląskie
  1,29
  Polska
  1,36
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,50
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,66
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,59
  woj. dolnośląskie
  0,90
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie jeleniogórskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 804 Zgony
 • 402 Kobiety
  (Zgony)
 • 402 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,5
  Województwo
  10,5
  Polska
  10,1
 • 170,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. jeleniogórski
  170,3
  woj. dolnośląskie
  111,3
  Kraj
  101,5
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  6,4
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat jeleniogórski
  4,3
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,8%
  Województwo
  45,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 26,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,2%
  woj. dolnośląskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  woj. dolnośląskie
  6,3%
  Cała Polska
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  78,7
  Kraj
  74,3
 • 300,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat jeleniogórski
  300,9
  Dolnośląskie
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  281,7
  Polska
  261,6
 • 513,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 525,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 501,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. jeleniogórski
  513,9
  Województwo
  489,6
  Cały kraj
  469,0
 • 108,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 188,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat jeleniogórski
  108,9
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Kraj
  87,7
 • 32,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  32,8
  woj. dolnośląskie
  32,6
  Kraj
  31,8
 • 14,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,9
  Województwo
  8,9
  Polska
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat jeleniogórski
  1,4%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 831 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 454 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 377 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 761 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 420 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 341 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 67 Saldo migracji
 • 33 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 70 Saldo migracji wewnętrznych
 • 34 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 36 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie jeleniogórskim oddano do użytku 260 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,04 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  68,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,2% na sprzedaż lub wynajem, 0,4% jako mieszkania spółdzielcze. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 62,9% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 37,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jeleniogórskim to 3,59 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie jeleniogórskim to 94,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 260 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 4,04 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  4,04
  Dolnośląskie
  5,68
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 112 Użytek własny
 • 66 Sprzedaż lub wynajem
 • 62,9%
  37,1%
 • 933 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 3,59 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  3,59
  woj. dolnośląskie
  3,55
  Cały kraj
  3,96
 • 14,49 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat jeleniogórski
  14,49
  Dolnośląskie
  20,19
  Kraj
  16,85
 • 24 484 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 94,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  94,2 m2
  woj. dolnośląskie
  81,1 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. jeleniogórski
  0,38 m2
  woj. dolnośląskie
  0,46 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie jeleniogórskim na 1000 mieszkańców pracuje 162 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jeleniogórskim wynosiło w 2016 roku 11,5% (11,3% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jeleniogórskim wynosi 3 548,55 PLN, co odpowiada 82.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jeleniogórskiego 5 251 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 097 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 154.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jeleniogórskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,4% w przemyśle i budownictwie, a 20,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 162 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat jeleniogórski
  162,0
  Dolnośląskie
  262,0
  Kraj
  240,0
 • 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,3% Kobiety
 • 11,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,5%
  Województwo
  7,3%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 549 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 549 PLN
  Dolnośląskie
  4 386 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jeleniogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 251 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 097 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 154 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,4% Przemysł i budownictwo
 • 24,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,9% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jeleniogórskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 419 Pracujący ogółem
 • 5 691 Kobiety
 • 4 728 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie jeleniogórskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 58,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  58,4
  Województwo
  61,3
  Cała Polska
  61,7
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat jeleniogórski
  33,4
  Dolnośląskie
  34,2
  Cała Polska
  32,7
 • 133,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  133,8
  Województwo
  126,3
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jeleniogórski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie jeleniogórskim stwierdzono 1 502 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,31 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jeleniogórskim wynosi 54,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 18,80 (wykrywalność 47%) oraz przeciwko mieniu - 15,41 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,16 (46%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,59 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 502 Przestępstwa ogółem
 • 1 502
 • 1 211 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 211
 • 75 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 75
 • 140 Przestępstwa drogowe
 • 140
 • 38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 38
 • 993 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 993
 • 23,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. jeleniogórski
  23,31
  woj. dolnośląskie
  25,73
  Cała Polska
  19,48
 • 18,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,80
  woj. dolnośląskie
  19,01
  Kraj
  12,76
 • 1,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. jeleniogórski
  1,16
  Dolnośląskie
  3,66
  Kraj
  3,91
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,17
  Dolnośląskie
  2,05
  Kraj
  1,91
 • 0,59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. jeleniogórski
  0,59
  Województwo
  0,50
  Polska
  0,47
 • 15,41 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat jeleniogórski
  15,41
  woj. dolnośląskie
  15,40
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. jeleniogórski
  55%
  Dolnośląskie
  61%
  Cała Polska
  67%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat jeleniogórski
  48%
  Województwo
  52%
  Kraj
  55%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  46%
  Województwo
  78%
  Cały kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. jeleniogórski
  99%
  woj. dolnośląskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. jeleniogórski
  82%
  Województwo
  81%
  Cały kraj
  83%
 • 36% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  36%
  Województwo
  41%
  Kraj
  46%

Powiat jeleniogórski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 13 684 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 653 kobiet oraz 7 031 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jeleniogórskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (19,5%).

  14,9% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,6% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 671 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 78,44.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 71,01.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,8% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku potencjalnej nauki (32,4% kobiet i 31,2% mężczyzn).

 • 13,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. jeleniogórski
  13,4%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,9% W miastach
  (wyższe)
 • 12,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat jeleniogórski
  34,1%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,9%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,7% W miastach
  (policealne)
 • 2,2% Na wsi
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat jeleniogórski
  12,3%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. jeleniogórski
  18,9%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,6%
  Województwo
  22,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,8%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. jeleniogórski
  19,5%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 20,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 21,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,6%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 671 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. jeleniogórski
  671,0
  Województwo
  848,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. jeleniogórski
  1,52
  Województwo
  1,07
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 67,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 67,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 78,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. jeleniogórski
  78,44
  woj. dolnośląskie
  89,83
  Cała Polska
  90,94
 • 77,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  77,64
  Dolnośląskie
  88,87
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat jeleniogórski
  17,0
  Województwo
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 256,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 217,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 71,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  71,01
  woj. dolnośląskie
  97,70
  Kraj
  98,90
 • 66,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  66,38
  Dolnośląskie
  89,32
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. jeleniogórski
  18,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 115,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 76,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie jeleniogórskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 21 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 21
 • 21 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 21
 • 36,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  Województwo
  24,0
  Kraj
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 20,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jeleniogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jeleniogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)