Powiat jeleniogórski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat jeleniogórski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 64 430 Liczba mieszkańców
 • 627 km2 Powierzchnia
 • 104 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 48,1% Stopa urbanizacji
 • Anna Konieczyńska Starosta
 • ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra Adres starostwa powiatowego
 • DJE Tablice rejestracyjne
Powiat jeleniogórski na mapie
Identyfikatory
 • 0206 TERYT (TERC)
Herb powiatu jeleniogórskiego
powiat jeleniogórski herb
Flaga powiatu jeleniogórskiego
powiat jeleniogórski flaga

Powiat jeleniogórski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie jeleniogórskim oddano do użytku 419 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  57,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 43,0% na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 73,9% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 26,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jeleniogórskim to 3,36 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie jeleniogórskim to 89,30 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jeleniogórskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 419 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 6,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  6,49
  woj. dolnośląskie
  4,83
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 133 Użytek własny
 • 47 Sprzedaż lub wynajem
 • 73,9%
  26,1%
 • 1 407 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 3,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. jeleniogórski
  3,36
  Województwo
  3,69
  Cała Polska
  4,13
 • 21,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  21,78
  Województwo
  17,84
  Kraj
  15,89
 • 37 431 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 89,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  89,3 m2
  Dolnośląskie
  88,4 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  0,58 m2
  woj. dolnośląskie
  0,43 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat jeleniogórski ma 64 430 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego zawarli w 2015 roku 295 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest stanu wolnego, 50,4% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jeleniogórski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -228. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,5 na 1000 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W 2015 roku urodziło się 516 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 237 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,2% zgonów w powiecie jeleniogórskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w powiecie jeleniogórskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jeleniogórskiego przypada 11.48 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 681 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 690 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jeleniogórskiego -9. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,9% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jeleniogórskiego

 • 64 430 Liczba mieszkańców
 • 33 326 Kobiety
 • 31 104 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jeleniogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w latach 2017-2050

 • 56 164 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 875 Kobiety
 • 27 289 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jeleniogórskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jeleniogórskiego

 • 42,4 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,4 lat
  woj. dolnośląskie
  41,7 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jeleniogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jeleniogórskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. jeleniogórski
  31,7%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,4%Żonaci/Zamężne
 • pow. jeleniogórski
  50,4%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Polska
  55,8%
 • 48,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,5%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. jeleniogórski
  7,4%
  Województwo
  6,6%
  Polska
  5,0%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • pow. jeleniogórski
  1,0%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jeleniogórskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  4,6
  Dolnośląskie
  4,5
  Kraj
  4,9
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat jeleniogórski
  1,8
  woj. dolnośląskie
  1,9
  Polska
  1,8
 • 295 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jeleniogórskim

 • -228 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -99 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -129 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,5
  Województwo
  -1,8
  Kraj
  -0,7
 • -5,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jeleniogórskim w roku 2015

 • 516 Urodzenia żywe
 • 258 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 258 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,0
  woj. dolnośląskie
  9,0
  Polska
  9,6
 • 34,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,1
  Województwo
  38,1
  Polska
  40,1
 • 16.55 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.55
 • 44.16 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44.16
 • 66.23 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 66.23
 • 66.62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.62
 • 27.55 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.55
 • 6.92 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.92
 • 0.51 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.51
 • 3 237 gŚrednia waga noworodków
 • 3 178 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 296 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. jeleniogórski
  3 237 g
  woj. dolnośląskie
  3 256 g
  Kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 134 Waga 3500g - 3999g
 • 134
 • 201 Waga 3000g - 3499g
 • 201
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,13
  woj. dolnośląskie
  1,21
  Kraj
  1,29
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat jeleniogórski
  0,57
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,63
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat jeleniogórski
  0,69
  woj. dolnośląskie
  0,83
  Cały kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie jeleniogórskim w roku 2015

 • 744 Zgony
 • 357 Kobiety
  (Zgony)
 • 387 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,5
  woj. dolnośląskie
  10,9
  Cały kraj
  10,3
 • 144,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  144,2
  Województwo
  120,1
  Cały kraj
  106,9
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,8
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. jeleniogórski
  4,0
  woj. dolnośląskie
  3,6
  Kraj
  3,2
 • 1,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,9
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  44,1%
  woj. dolnośląskie
  45,1%
  Polska
  45,1%
 • 26,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. jeleniogórski
  26,7%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  26,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat jeleniogórski
  5,4%
  woj. dolnośląskie
  5,8%
  Kraj
  5,4%
 • 3,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,9
 • 74,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  74,6
  Cały kraj
  70,2
 • 290,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  290,5
  Dolnośląskie
  282,5
  Polska
  260,7
 • 265,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  265,6
  Cała Polska
  248,3
 • 481,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 540,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 417,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  481,0
  Dolnośląskie
  463,6
  Polska
  441,1
 • 86,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 71,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,0
  woj. dolnośląskie
  97,4
  Cały kraj
  85,7
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat jeleniogórski
  20,8
  Dolnośląskie
  29,9
  Kraj
  30,1
 • 17,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  17,8
  woj. dolnośląskie
  9,7
  Polska
  8,2
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. jeleniogórski
  1,6%
  woj. dolnośląskie
  1,0%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 681 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 366 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 315 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 690 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 374 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 316 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -9 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jeleniogórskim

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie jeleniogórskim na 1000 mieszkańców pracuje 155 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jeleniogórskim wynosiło w 2015 roku 12,9% (12,1% wśród kobiet i 13,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jeleniogórskim wynosi 3 413,66 PLN, co odpowiada 82.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jeleniogórskiego 5 251 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 097 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 154.

  12,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jeleniogórskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,6% w przemyśle i budownictwie, a 17,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 17,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jeleniogórskim

 • 155 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat jeleniogórski
  155,0
  Dolnośląskie
  255,0
  Kraj
  232,0
 • 12,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,1% Kobiety
 • 13,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,9%
  Województwo
  8,5%
  Cała Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jeleniogórskim

 • 3 414 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 414 PLN
  Dolnośląskie
  4 204 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jeleniogórskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jeleniogórskim

 • 5 251 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 097 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 154 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jeleniogórskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,6% Przemysł i budownictwo
 • 23,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 33,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 37,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 17,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 33,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 37,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 40,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jeleniogórskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie jeleniogórskim

 • 10 017 Pracujący ogółem
 • 5 551 Kobiety
 • 4 466 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie jeleniogórskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 56,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  56,5
  Województwo
  59,3
  Cała Polska
  60,1
 • 31,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat jeleniogórski
  31,5
  Dolnośląskie
  32,6
  Cała Polska
  31,4
 • 126,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  126,4
  Województwo
  122,1
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jeleniogórski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie jeleniogórskim stwierdzono 1 508 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,27 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jeleniogórskim wynosi 56,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,59 (wykrywalność 45%) oraz przeciwko mieniu - 14,81 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,61 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,73 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jeleniogórskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 508 Przestępstwa ogółem
 • 1 508
 • 1 140 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 140
 • 112 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 112
 • 169 Przestępstwa drogowe
 • 169
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 960 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 960
 • 23,27 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. jeleniogórski
  23,27
  woj. dolnośląskie
  27,33
  Cała Polska
  20,80
 • 17,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,59
  woj. dolnośląskie
  19,96
  Kraj
  13,59
 • 1,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. jeleniogórski
  1,73
  Dolnośląskie
  4,28
  Kraj
  4,36
 • 2,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,61
  Dolnośląskie
  2,18
  Kraj
  1,99
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. jeleniogórski
  0,35
  Województwo
  0,47
  Polska
  0,45
 • 14,81 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat jeleniogórski
  14,81
  woj. dolnośląskie
  17,00
  Cała Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. jeleniogórski
  56%
  Dolnośląskie
  60%
  Cała Polska
  65%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat jeleniogórski
  46%
  Województwo
  50%
  Kraj
  52%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  66%
  Województwo
  81%
  Cały kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. jeleniogórski
  99%
  woj. dolnośląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. jeleniogórski
  91%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  82%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  38%
  Województwo
  44%
  Kraj
  46%

Powiat jeleniogórski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 14 004 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 810 kobiet oraz 7 194 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jeleniogórskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (19,5%).

  15,6% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 671 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 78,44.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 71,01.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku potencjalnej nauki (32,6% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 13,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. jeleniogórski
  13,4%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,9% W miastach
  (wyższe)
 • 12,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat jeleniogórski
  34,1%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,9%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,7% W miastach
  (policealne)
 • 2,2% Na wsi
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat jeleniogórski
  12,3%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. jeleniogórski
  18,9%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,6%
  Województwo
  22,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,8%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. jeleniogórski
  19,5%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 20,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 21,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,6%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jeleniogórskim

 • 671 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. jeleniogórski
  671,0
  Województwo
  848,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. jeleniogórski
  1,52
  Województwo
  1,07
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 67,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 67,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jeleniogórskim

 • 78,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. jeleniogórski
  78,44
  woj. dolnośląskie
  89,83
  Cała Polska
  90,94
 • 77,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  77,64
  Dolnośląskie
  88,87
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat jeleniogórski
  17,0
  Województwo
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 256,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 217,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie jeleniogórskim

 • 71,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  71,01
  woj. dolnośląskie
  97,70
  Kraj
  98,90
 • 66,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  66,38
  Dolnośląskie
  89,32
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. jeleniogórski
  18,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 115,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 76,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie jeleniogórskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie jeleniogórskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 21 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 21
 • 21 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 21
 • 36,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  Województwo
  24,0
  Kraj
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 20,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jeleniogórskim

 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jeleniogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jeleniogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)