Powiat jeleniogórski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat jeleniogórski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 64 178 Liczba mieszkańców
 • 627 km2 Powierzchnia
 • 103 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 48,1% Stopa urbanizacji
 • Anna Konieczyńska Starosta
 • ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra Adres starostwa powiatowego
 • DJE Tablice rejestracyjne
Powiat jeleniogórski na mapie
Identyfikatory
 • 0206 TERYT (TERC)
Herb powiatu jeleniogórskiego
powiat jeleniogórski herb
Flaga powiatu jeleniogórskiego
powiat jeleniogórski flaga

Powiat jeleniogórski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat jeleniogórski ma 64 178 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w 2050 roku wynosi 56 164, z czego 28 875 to kobiety, a 27 289 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego zawarli w 2017 roku 264 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest stanu wolnego, 50,4% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jeleniogórski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -308. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,79 na 1000 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W 2017 roku urodziło się 484 dzieci, w tym 51,0% dziewczynek i 49,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 301 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 43,0% zgonów w powiecie jeleniogórskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w powiecie jeleniogórskim były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jeleniogórskiego przypada 12.48 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 831 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 761 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jeleniogórskiego 70. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  62,2% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64 178 Liczba mieszkańców
 • 33 169 Kobiety
 • 31 009 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56 164 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 875 Kobiety
 • 27 289 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jeleniogórskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,0 lat
  Dolnośląskie
  42,2 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jeleniogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat jeleniogórski
  31,7%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  50,4%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 48,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,5%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,4%
  Województwo
  6,6%
  Polska
  5,0%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • pow. jeleniogórski
  1,0%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,1
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat jeleniogórski
  1,8
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 264 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -308 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -161 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -147 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat jeleniogórski
  -4,8
  woj. dolnośląskie
  -1,3
  Cały kraj
  -0,0
 • -6,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jeleniogórskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 484 Urodzenia żywe
 • 247 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 237 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,0%
  49,0%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,5
  woj. dolnośląskie
  9,8
  Cały kraj
  10,5
 • 32,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  32,6
  Województwo
  41,7
  Cały kraj
  44,2
 • 11.65 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.65
 • 39.91 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.91
 • 73.11 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73.11
 • 71.03 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.03
 • 20.17 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 20.17
 • 6.82 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.82
 • 3 301 g Średnia waga noworodków
 • 3 251 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 352 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 301 g
  woj. dolnośląskie
  3 348 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 130 Waga 3500g - 3999g
 • 130
 • 193 Waga 3000g - 3499g
 • 193
 • 77 Waga 2500g - 2999g
 • 77
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. jeleniogórski
  1,12
  woj. dolnośląskie
  1,36
  Kraj
  1,45
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat jeleniogórski
  0,57
  Dolnośląskie
  0,67
  Cała Polska
  0,71
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,61
  Dolnośląskie
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie jeleniogórskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 804 Zgony
 • 402 Kobiety
  (Zgony)
 • 402 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,5
  Województwo
  10,5
  Polska
  10,1
 • 170,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  170,3
  woj. dolnośląskie
  111,3
  Cała Polska
  101,5
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  6,4
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Cały kraj
  4,0
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,3
  Dolnośląskie
  3,5
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,8%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Polska
  45,7%
 • 26,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,2%
  woj. dolnośląskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat jeleniogórski
  5,9%
  Dolnośląskie
  6,3%
  Kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,5
  Cała Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  78,7
  Kraj
  74,3
 • 300,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  300,9
  Dolnośląskie
  297,3
  Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  281,7
  Kraj
  261,6
 • 513,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 525,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 501,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  513,9
  Województwo
  489,6
  Cała Polska
  469,0
 • 108,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 188,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  108,9
  Dolnośląskie
  97,3
  Polska
  87,7
 • 32,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  32,8
  Województwo
  32,6
  Cała Polska
  31,8
 • 14,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat jeleniogórski
  14,9
  Dolnośląskie
  8,9
  Cała Polska
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,4%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 831 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 454 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 377 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 761 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 420 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 341 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 67 Saldo migracji
 • 33 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 70 Saldo migracji wewnętrznych
 • 34 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 36 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie jeleniogórskim oddano do użytku 590 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie jeleniogórskim to 24 975 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 388 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 76,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 23,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jeleniogórskim to 2,81 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie jeleniogórskim to 71,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,07% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,27% mieszkań posiada łazienkę, 77,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,06% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 975 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 387,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. jeleniogórski
  387,80
  woj. dolnośląskie
  396,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  81,50 m2
  woj. dolnośląskie
  72,40 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 31,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. jeleniogórski
  31,60 m2
  Dolnośląskie
  28,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,03
  Dolnośląskie
  3,84
  Kraj
  3,82
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. jeleniogórski
  2,58
  Województwo
  2,52
  Polska
  2,69
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat jeleniogórski
  0,64
  woj. dolnośląskie
  0,66
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 590 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 9,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. jeleniogórski
  9,19
  Dolnośląskie
  5,88
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 112 Użytek własny
 • 66 Sprzedaż lub wynajem
 • 62,9%
  37,1%
 • 1 656 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 2,81 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat jeleniogórski
  2,81
  Województwo
  3,48
  Kraj
  3,91
 • 25,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  25,80
  Województwo
  20,49
  Cały kraj
  18,14
 • 42 113 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 71,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. jeleniogórski
  71,4 m2
  woj. dolnośląskie
  81,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,66 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. jeleniogórski
  0,66 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,67%
  Województwo
  98,59%
  Kraj
  96,79%
 • 94,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. jeleniogórski
  94,07%
  woj. dolnośląskie
  94,82%
  Cała Polska
  93,66%
 • 90,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat jeleniogórski
  90,27%
  woj. dolnośląskie
  92,57%
  Cała Polska
  91,31%
 • 77,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  77,55%
  Dolnośląskie
  81,32%
  Kraj
  82,12%
 • 51,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat jeleniogórski
  51,06%
  Dolnośląskie
  64,85%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat jeleniogórski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie jeleniogórskim na 1000 mieszkańców pracuje 162 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jeleniogórskim wynosiło w 2016 roku 11,4% (11,2% wśród kobiet i 11,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jeleniogórskim wynosi 3 548,55 PLN, co odpowiada 82.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jeleniogórskiego 5 251 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 097 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 154.

  12,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jeleniogórskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,3% w przemyśle i budownictwie, a 21,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 162 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. jeleniogórski
  162,0
  Dolnośląskie
  262,0
  Polska
  240,0
 • 11,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,2% Kobiety
 • 11,6% Mężczyźni
 • Powiat
  11,4%
  Województwo
  7,2%
  Cała Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 549 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 549 PLN
  Dolnośląskie
  4 386 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jeleniogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 251 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 097 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 154 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,3% Przemysł i budownictwo
 • 25,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,9% Pozostałe
 • 39,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jeleniogórskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 419 Pracujący ogółem
 • 5 691 Kobiety
 • 4 728 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie jeleniogórskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. jeleniogórski
  60,7
  Dolnośląskie
  63,4
  Polska
  63,4
 • 35,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  35,4
  woj. dolnośląskie
  35,8
  Kraj
  34,0
 • 139,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. jeleniogórski
  139,8
  Województwo
  129,6
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jeleniogórski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie jeleniogórskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 290 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 198 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 806 nowych podmiotów, a 655 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (3 475) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (644) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 121) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (572) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie jeleniogórskim najwięcej (3 043) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 058) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (114) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,7% (1 889) podmiotów, a 82,3% (9 287) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie jeleniogórskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.1%) oraz Budownictwo (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 290 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 114 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 889 Przemysł i budownictwo
 • 9 287 Pozostała działalność
 • 806 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie jeleniogórskim w 2017 roku
 • 655 Podmioty wyrejestrowane w powiecie jeleniogórskim w 2017 roku
 • 6 198 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 058 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 058
 • 197 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 197
 • 30 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 30
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 11 285 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 285
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 619 Spółki handlowe ogółem
 • 619
 • 205  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 205
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 542  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 542
 • 200    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 200
 • 3 043 Spółki cywilne ogółem
 • 3 043
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 198 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 243 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 243
 • 1 056 Budownictwo
 • 1 056
 • 863 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 863
 • 492 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 492
 • 486 Przetwórstwo przemysłowe
 • 486
 • 406 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 406
 • 401 Transport i gospodarka magazynowa
 • 401
 • 327 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 327
 • 237 Pozostała działalność
 • 237
 • 136 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 136
 • 126 Edukacja
 • 126
 • 117 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 117
 • 117 Informacja i komunikacja
 • 117
 • 90 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 90
 • 78 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 78
 • 13 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 13
 • 8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 8
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie jeleniogórskim stwierdzono 1 404 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jeleniogórskim wynosi 58,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,21 (wykrywalność 48%) oraz przeciwko mieniu - 13,44 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,43 (95%), o charakterze gospodarczym - 1,80 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 404 Przestępstwa ogółem
 • 1 404
 • 1 042 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 042
 • 116 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 116
 • 156 Przestępstwa drogowe
 • 156
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 864 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 864
 • 21,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. jeleniogórski
  21,84
  Województwo
  25,10
  Cała Polska
  19,62
 • 16,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. jeleniogórski
  16,21
  woj. dolnośląskie
  17,91
  Cała Polska
  12,07
 • 1,80 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,80
  Dolnośląskie
  4,00
  Kraj
  4,94
 • 2,43 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat jeleniogórski
  2,43
  Województwo
  2,10
  Kraj
  1,78
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,44
  woj. dolnośląskie
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 13,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,44
  Dolnośląskie
  14,49
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. jeleniogórski
  58%
  Dolnośląskie
  64%
  Kraj
  72%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  49%
  Województwo
  55%
  Kraj
  60%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  71%
  Województwo
  81%
  Kraj
  88%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat jeleniogórski
  96%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat jeleniogórski
  100%
  Województwo
  83%
  Polska
  84%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  39%
  woj. dolnośląskie
  45%
  Kraj
  52%

Powiat jeleniogórski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu jeleniogórskiego wyniosła w 2016 roku 63,2 mln złotych, co daje 980 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu jeleniogórskiego - 28.1% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (17.8%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (14.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,0 mln złotych, czyli 7,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu jeleniogórskiego wyniosła w 2016 roku 65,9 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (21.5%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.7%). W budżecie powiatu jeleniogórskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 170 złotych na mieszkańca (16,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie jeleniogórskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,0 mln

  941(100%)

  66,7 mln

  1,0 tys(100%)

  86,8 mln

  1,3 tys(100%)

  69,7 mln

  1,1 tys(100%)

  66,1 mln

  1,0 tys(100%)

  64,8 mln

  996(100%)

  66,1 mln

  1,0 tys(100%)

  63,2 mln

  980(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,8 mln

  216(23%)

  14,6 mln

  229(21.9%)

  15,1 mln

  232(17.4%)

  15,9 mln

  244(22.8%)

  16,5 mln

  254(25%)

  16,2 mln

  250(25%)

  16,6 mln

  258(25.2%)

  17,7 mln

  275(28.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,0 mln

  173(18.4%)

  11,6 mln

  181(17.3%)

  11,2 mln

  172(12.9%)

  11,8 mln

  181(16.9%)

  11,8 mln

  182(17.9%)

  11,9 mln

  183(18.4%)

  12,0 mln

  185(18.1%)

  11,2 mln

  174(17.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,2 mln

  128(13.6%)

  8,7 mln

  135(13%)

  8,9 mln

  136(10.2%)

  9,0 mln

  138(12.9%)

  8,6 mln

  132(13%)

  8,6 mln

  132(13.2%)

  8,4 mln

  131(12.8%)

  9,1 mln

  142(14.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,5 mln

  117(12.5%)

  8,2 mln

  128(12.2%)

  7,8 mln

  119(8.9%)

  9,6 mln

  148(13.8%)

  8,3 mln

  127(12.5%)

  8,3 mln

  127(12.7%)

  8,4 mln

  131(12.8%)

  7,8 mln

  121(12.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,0 mln

  141(15%)

  11,8 mln

  185(17.8%)

  14,6 mln

  224(16.8%)

  10,7 mln

  165(15.4%)

  8,8 mln

  135(13.3%)

  7,5 mln

  116(11.6%)

  9,0 mln

  140(13.7%)

  6,1 mln

  94,8(9.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  55,0(5.9%)

  3,8 mln

  58,9(5.6%)

  4,0 mln

  61,0(4.6%)

  3,9 mln

  59,9(5.6%)

  3,8 mln

  58,6(5.8%)

  4,1 mln

  63,4(6.4%)

  4,1 mln

  63,4(6.2%)

  4,1 mln

  63,3(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  58,1(6.2%)

  5,1 mln

  79,1(7.6%)

  21,3 mln

  327(24.6%)

  5,0 mln

  76,0(7.1%)

  5,1 mln

  78,7(7.8%)

  5,2 mln

  79,6(8%)

  3,9 mln

  60,3(5.9%)

  3,3 mln

  50,8(5.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  484,9 tys

  7,6(0.8%)

  520,9 tys

  8,1(0.8%)

  1,4 mln

  21,2(1.6%)

  1,4 mln

  21,7(2%)

  1,5 mln

  22,9(2.3%)

  1,4 mln

  22,2(2.2%)

  1,5 mln

  23,0(2.3%)

  1,5 mln

  23,9(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  24,7(2.6%)

  1,4 mln

  22,4(2.1%)

  1,5 mln

  23,4(1.8%)

  1,5 mln

  22,3(2.1%)

  708,8 tys

  10,9(1.1%)

  664,9 tys

  10,2(1%)

  490,8 tys

  7,6(0.7%)

  447,1 tys

  6,9(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  112,5 tys

  1,7(0.1%)

  100,1 tys

  1,5(0.1%)

  42,8 tys

  0,7(0.1%)

  84,8 tys

  1,3(0.1%)

  37,3 tys

  0,6(0.1%)

  424,4 tys

  6,6(0.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  595,0 tys

  9,2(0.9%)

  340,0 tys

  5,3(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  427,1 tys

  6,7(0.7%)

  448,8 tys

  7,0(0.7%)

  432,4 tys

  6,6(0.5%)

  290,0 tys

  4,5(0.4%)

  285,0 tys

  4,4(0.4%)

  211,6 tys

  3,3(0.3%)

  399,0 tys

  6,2(0.6%)

  313,4 tys

  4,9(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  156,6 tys

  2,5(0.3%)

  172,2 tys

  2,7(0.3%)

  176,8 tys

  2,7(0.2%)

  190,2 tys

  2,9(0.3%)

  186,1 tys

  2,9(0.3%)

  204,3 tys

  3,1(0.3%)

  182,5 tys

  2,8(0.3%)

  205,7 tys

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,9(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  422,5 tys

  6,6(0.7%)

  77,6 tys

  1,2(0.1%)

  69,1 tys

  1,1(0.1%)

  22,4 tys

  0,3(0%)

  89,3 tys

  1,4(0.1%)

  74,4 tys

  1,1(0.1%)

  59,2 tys

  0,9(0.1%)

  111,3 tys

  1,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  113,9 tys

  1,8(0.2%)

  110,0 tys

  1,7(0.2%)

  108,4 tys

  1,7(0.1%)

  110,0 tys

  1,7(0.2%)

  103,9 tys

  1,6(0.2%)

  101,7 tys

  1,6(0.2%)

  103,8 tys

  1,6(0.2%)

  100,5 tys

  1,6(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  64,0 tys

  1,0(0.1%)

  120,2 tys

  1,9(0.2%)

  70,3 tys

  1,1(0.1%)

  47,6 tys

  0,7(0.1%)

  63,2 tys

  1,0(0.1%)

  59,9 tys

  0,9(0.1%)

  99,7 tys

  1,5(0.2%)

  88,3 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  81,8 tys

  1,3(0.1%)

  81,2 tys

  1,3(0.1%)

  87,8 tys

  1,3(0.1%)

  107,7 tys

  1,7(0.2%)

  107,1 tys

  1,6(0.2%)

  105,2 tys

  1,6(0.2%)

  85,6 tys

  1,3(0.1%)

  74,4 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  29,2 tys

  0,5(0%)

  40,0 tys

  0,6(0%)

  70,1 tys

  1,1(0.1%)

  18,4 tys

  0,3(0%)

  23,1 tys

  0,4(0%)

  27,7 tys

  0,4(0%)

  33,4 tys

  0,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  950

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie jeleniogórskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,5 mln

  917(100%)

  71,2 mln

  1,1 tys(100%)

  87,4 mln

  1,3 tys(100%)

  72,7 mln

  1,1 tys(100%)

  65,6 mln

  1,0 tys(100%)

  65,0 mln

  999(100%)

  68,2 mln

  1,1 tys(100%)

  65,9 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,7 mln

  292(31.9%)

  23,5 mln

  368(33%)

  21,1 mln

  324(24.2%)

  25,2 mln

  387(34.7%)

  20,8 mln

  319(31.7%)

  19,9 mln

  306(30.5%)

  19,1 mln

  296(28.1%)

  18,1 mln

  281(27.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,0 mln

  157(17.1%)

  10,6 mln

  166(14.9%)

  11,3 mln

  174(13%)

  11,8 mln

  180(16.2%)

  12,5 mln

  191(19%)

  12,8 mln

  197(19.7%)

  12,9 mln

  200(18.9%)

  14,2 mln

  220(21.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,6 mln

  135(14.8%)

  8,2 mln

  128(11.5%)

  9,3 mln

  143(10.6%)

  9,7 mln

  148(13.3%)

  10,3 mln

  158(15.7%)

  11,0 mln

  169(16.9%)

  12,2 mln

  188(17.8%)

  13,0 mln

  201(19.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,1 mln

  64,1(7%)

  4,3 mln

  67,4(6.1%)

  4,6 mln

  70,5(5.2%)

  4,2 mln

  64,5(5.8%)

  4,1 mln

  63,1(6.3%)

  4,8 mln

  74,3(7.4%)

  4,6 mln

  71,0(6.7%)

  4,4 mln

  67,6(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,5 mln

  102(11.2%)

  8,9 mln

  139(12.5%)

  11,4 mln

  175(13%)

  8,4 mln

  129(11.6%)

  5,0 mln

  77,4(7.7%)

  4,0 mln

  61,6(6.2%)

  6,5 mln

  101(9.6%)

  3,5 mln

  54,5(5.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 mln

  51,1(5.6%)

  4,7 mln

  74,2(6.7%)

  21,0 mln

  322(24%)

  4,6 mln

  70,1(6.3%)

  4,7 mln

  72,2(7.2%)

  4,7 mln

  72,4(7.2%)

  3,4 mln

  52,1(4.9%)

  2,7 mln

  42,0(4.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  37,7(4.1%)

  2,5 mln

  39,0(3.5%)

  2,8 mln

  43,4(3.2%)

  2,5 mln

  37,7(3.4%)

  2,4 mln

  36,5(3.6%)

  2,7 mln

  40,8(4.1%)

  2,6 mln

  40,7(3.9%)

  2,7 mln

  41,4(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  993,4 tys

  15,6(1.7%)

  3,4 mln

  53,6(4.8%)

  785,0 tys

  12,1(0.9%)

  2,0 mln

  31,1(2.8%)

  1,3 mln

  19,8(2%)

  750,1 tys

  11,5(1.2%)

  2,3 mln

  35,0(3.3%)

  2,2 mln

  34,3(3.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,6 mln

  40,0(4.4%)

  2,5 mln

  39,5(3.5%)

  2,4 mln

  36,7(2.7%)

  1,9 mln

  28,6(2.6%)

  1,9 mln

  29,3(2.9%)

  2,1 mln

  31,6(3.2%)

  2,3 mln

  35,0(3.3%)

  2,2 mln

  33,4(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  485,0 tys

  7,6(0.8%)

  521,1 tys

  8,2(0.7%)

  1,3 mln

  20,1(1.5%)

  1,2 mln

  18,0(1.6%)

  1,3 mln

  20,6(2.1%)

  1,1 mln

  17,4(1.7%)

  1,2 mln

  19,0(1.8%)

  1,4 mln

  21,3(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  680,6 tys

  10,7(1.2%)

  551,3 tys

  8,6(0.8%)

  561,7 tys

  8,6(0.6%)

  789,8 tys

  12,1(1.1%)

  738,2 tys

  11,3(1.1%)

  435,6 tys

  6,7(0.7%)

  368,0 tys

  5,7(0.5%)

  496,7 tys

  7,7(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  112,5 tys

  1,7(0.1%)

  100,1 tys

  1,5(0.1%)

  42,8 tys

  0,7(0.1%)

  84,8 tys

  1,3(0.1%)

  37,3 tys

  0,6(0.1%)

  421,5 tys

  6,5(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  849,8 tys

  13,3(1.2%)

  565,3 tys

  8,7(0.6%)

  400,9 tys

  6,2(0.6%)

  325,4 tys

  5,0(0.5%)

  504,1 tys

  7,8(0.8%)

  453,9 tys

  7,0(0.7%)

  365,0 tys

  5,7(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,9(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  121,5 tys

  1,9(0.2%)

  125,4 tys

  2,0(0.2%)

  126,4 tys

  1,9(0.1%)

  123,9 tys

  1,9(0.2%)

  124,7 tys

  1,9(0.2%)

  126,6 tys

  1,9(0.2%)

  122,6 tys

  1,9(0.2%)

  131,2 tys

  2,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  93,0 tys

  1,5(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  30,6 tys

  0,5(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  83,0 tys

  1,3(0.1%)

  32,2 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  26,9 tys

  0,4(0%)

  320,4 tys

  5,0(0.4%)

  46,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,7 tys

  0,9(0.1%)

  38,7 tys

  0,6(0.1%)

  22,9 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat jeleniogórski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 442 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 553 kobiet oraz 6 889 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jeleniogórskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (19,5%).

  14,9% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,5% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 622 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,39 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,00.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,1% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 75,34.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,2% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku potencjalnej nauki (31,5% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 13,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  13,4%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,9% W miastach
  (wyższe)
 • 12,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,1%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • pow. jeleniogórski
  2,9%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,7% W miastach
  (policealne)
 • 2,2% Na wsi
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat jeleniogórski
  12,3%
  Województwo
  12,9%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,9%
  Województwo
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. jeleniogórski
  26,6%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,8%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. jeleniogórski
  19,5%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 20,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 21,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. jeleniogórski
  1,6%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 622 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. jeleniogórski
  622,0
  woj. dolnośląskie
  819,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,39 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. jeleniogórski
  1,39
  Dolnośląskie
  0,97
  Polska
  1,01
 •  
 • 73,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 73,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 23,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 82,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  82,00
  Dolnośląskie
  96,05
  Kraj
  96,62
 • 77,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. jeleniogórski
  77,86
  Dolnośląskie
  91,14
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Dolnośląskie
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 245,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 206,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 75,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  75,34
  Dolnośląskie
  98,13
  Cały kraj
  100,01
 • 67,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  67,43
  woj. dolnośląskie
  88,95
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  19,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 114,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 75,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie jeleniogórskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  19,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 19 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 19
 • 19 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 19
 • 29,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  25,0
  Dolnośląskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 21,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jeleniogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jeleniogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie jeleniogórskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie jeleniogórskim znajdowało się 50 hoteli (1 ★★★★★, 5 ★★★★, 32 ★★★, 10 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 27 pensjonatów (1 ★★★★★, 12 ★★★, 6 ★★, 4 , 4 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 9 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 26
  • schroniska: 8
  • schroniska młodzieżowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 5
  • ośrodki wczasowe: 45
  • ośrodki kolonijne: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 16
  • hostele: 1
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 2 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 72 (całoroczne: 68)
  • kwatery agroturystyczne: 8 (całoroczne: 6)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 17 (całoroczne: 15)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 43
  • drzwi automatycznie otwierane: 24
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 34
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 28


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 81 (liczba sal: 151, liczba miejsc: 15 762)
  • z nagłośnieniem: 77
  • z projektorem multimedialnym: 68
  • z zestawem do wideokonferencji: 20
  • z obsługą techniczną: 53
  • z ekranem: 81
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 71
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 57
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 168


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie jeleniogórskim: 16 (publiczne: 16, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie jeleniogórskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 630 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 508 (uczestnicy: 104 682)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 465)
  • wystawy: 42 (uczestnicy: 4 655)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 21 525)
  • koncerty: 41 (uczestnicy: 37 430)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 162 (uczestnicy: 5 750)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 37 (uczestnicy: 18 620)
  • konkursy: 36 (uczestnicy: 695)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 1 760)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 134 (uczestnicy: 11 182)
  • inne: 19 (uczestnicy: 2 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 85 (członkowie: 1 356)
  • plastyczne/techniczne: 15 (członkowie: 226)
  • taneczne: 18 (członkowie: 260)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 100)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 40)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 16)
  • teatralne: 3 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 70)
  • literackie: 2 (członkowie: 13)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 17 (członkowie: 403)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 65)
  • inne: 8 (członkowie: 143)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 17 (absolwenci: 192)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 14 (absolwenci: 150)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 3
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 360)
  • teatralne: 3 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 21)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 99)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 63)
  • taneczne: 9 (członkowie: 121)
  • inne: 3 (członkowie: 36)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie jeleniogórskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyły się 402 seanse, na które przyszło 2 542 widzów, w tym 114 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 798 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie jeleniogórskim działało 6 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 87 244 zwiedzających, co daje 13 572 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jeleniogórskim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 293 148 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 32 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 22 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 289 345 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 88
  • dostępne dla czytelników: 67
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 63
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 13
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jeleniogórskim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 630 członków. Zarejestrowano 1 488 ćwiczących (mężczyźni: 1 087, kobiety: 401, chłopcy do lat 18: 731, dziewczęta do lat 18: 300). Aktywnych było 50 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (50) oraz inne osoby (26).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie jeleniogórskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)