Olszyna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, tabele)

Olszyna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Olszyna to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu lubańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Olszyna.
 • 4 378 Liczba mieszkańców
 • 20,3 km² Powierzchnia
 • 216,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2005 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DLB Tablice rejestracyjne
 • Leszek Leśko Burmistrz miasta
Olszyna na mapie
Identyfikatory
 • 15.372251.0668 Współrzędne GPS
 • 0210054 TERYT (TERC)
 • 0191684 SIMC
Herb miasta Olszyna
Olszyna herb
Flaga miasta Olszyna
Olszyna flaga

Olszyna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
59-830Poczta Olszyna

Olszyna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Olszynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Olszynie
(75) 721-23-68
(75) 721-20-50
ul. Wolności 6
59-830 Olszyna
ZUS Inspektorat w Lubaniu (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łokietka 13
59-800 Lubań

Olszyna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Olszyna jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 378, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2005-2016 liczba mieszkańców zmalała o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 13 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,9% mieszkańców Olszyny jest stanu wolnego, 52,0% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Olszyna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,6 na 1000 mieszkańców Olszyny. W 2016 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 43,2% dziewczynek i 56,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,8% zgonów w Olszynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Olszynie były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Olszyny przypada 10.02 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 58 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Olszyny -23. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,0% mieszkańców Olszyny jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Olszyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 378 Liczba mieszkańców
 • 2 272 Kobiety
 • 2 106 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Olszynie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Olszynie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Olszynie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Olszyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Olszyna
  42,0 lat
  woj. dolnośląskie
  42,0 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Olszyna, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Olszyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Olszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Olszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Olszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,8%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,0% Żonaci/Zamężne
 • Olszyna
  52,0%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 50,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,2%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Olszyna
  6,7%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Olszynie w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,8
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Olszynie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,6
  Dolnośląskie
  -1,1
  Kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Olszynie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Olszynie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Olszynie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Olszynie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,2%
  56,8%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  Dolnośląskie
  9,5
  Polska
  10,0
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,2
  Dolnośląskie
  40,1
  Cała Polska
  41,7
 • 17.35 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17.35
 • 57.39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.39
 • 68.97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68.97
 • 56.18 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56.18
 • 24.93 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24.93
 • 7.02 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.02
 • 3 336 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 392 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Olszyna
  3 336 g
  Dolnośląskie
  3 339 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 136 Waga 3500g - 3999g
 • 136
 • 162 Waga 3000g - 3499g
 • 162
 • 76 Waga 2500g - 2999g
 • 76
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,15
  Województwo
  1,29
  Cały kraj
  1,36
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,55
  woj. dolnośląskie
  0,62
  Polska
  0,66
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,76
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Olszynie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 44 Zgony
 • 20 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,5%
  54,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  10,5
  Polska
  10,1
 • 131,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  131,6
  woj. dolnośląskie
  111,3
  Kraj
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  Dolnośląskie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Olszyna
  42,4%
  Województwo
  45,1%
  Polska
  45,7%
 • 28,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Olszyna
  28,1%
  woj. dolnośląskie
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,1%
  woj. dolnośląskie
  6,3%
  Kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Cały kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,7
  Cały kraj
  74,3
 • 297,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  297,8
  woj. dolnośląskie
  297,3
  Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  281,7
  Kraj
  261,6
 • 448,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 475,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 419,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Olszyna
  448,4
  Województwo
  489,6
  Cała Polska
  469,0
 • 129,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 204,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  129,1
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Polska
  87,7
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Olszyna
  31,5
  Dolnośląskie
  32,6
  Cały kraj
  31,8
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,0
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 35 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 58 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Olszynie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Olszyna, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Olszyna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Olszynie oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Olszynie to 5,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Olszynie to 135,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  2,06
  Województwo
  5,68
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2006-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 9 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 46 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Olszyna
  5,11
  woj. dolnośląskie
  3,55
  Kraj
  3,96
 • 10,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  10,51
  Województwo
  20,19
  Kraj
  16,85
 • 1 216 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 135,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  135,1 m2
  Dolnośląskie
  81,1 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,28 m2
  Województwo
  0,46 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2006-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Olszyna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Olszynie na 1000 mieszkańców pracuje 110 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Olszynie wynosiło w 2016 roku 17,2% (20,2% wśród kobiet i 14,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Olszynie wynosi 3 431,31 PLN, co odpowiada 80.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Olszyny 259 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 281 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 22.

  24,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Olszyny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 110 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Olszyna
  110,0
  Województwo
  262,0
  Kraj
  240,0
 • 17,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,2% Kobiety
 • 14,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  17,2%
  Dolnośląskie
  7,3%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Olszynie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Olszynie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Olszynie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 431 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 431 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 386 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Olszynie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 259 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 281 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 22 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,08 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,7% Przemysł i budownictwo
 • 17,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,4% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Olszynie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 482 Pracujący ogółem
 • 277 Kobiety
 • 205 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Olszynie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Olszyna, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 58,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  58,7
  woj. dolnośląskie
  61,3
  Kraj
  61,7
 • 34,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,1
  Województwo
  34,2
  Cała Polska
  32,7
 • 138,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Olszyna
  138,8
  Dolnośląskie
  126,3
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Olszyna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Olszynie stwierdzono szacunkowo 97 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Olszynie wynosi 69,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Olszyny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,98 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 13,13 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,78 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,92 (44%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Olszyny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Olszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 97
 • 75 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 75
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 58 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 58
 • 22,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  22,04
  woj. dolnośląskie
  25,73
  Kraj
  19,48
 • 16,98 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Olszyna
  16,98
  Województwo
  19,01
  Cały kraj
  12,76
 • 0,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Olszyna
  0,92
  Województwo
  3,66
  Cała Polska
  3,91
 • 2,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Olszyna
  2,78
  woj. dolnośląskie
  2,05
  Cały kraj
  1,91
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,47
  Dolnośląskie
  0,50
  Cały kraj
  0,47
 • 13,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,13
  woj. dolnośląskie
  15,40
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Olszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Olszyna
  69%
  Województwo
  61%
  Kraj
  67%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Olszyna
  63%
  Województwo
  52%
  Polska
  55%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  44%
  Województwo
  78%
  Cały kraj
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Olszyna
  100%
  Dolnośląskie
  98%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Dolnośląskie
  81%
  Polska
  83%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  51%
  woj. dolnośląskie
  41%
  Polska
  46%

Olszyna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Olszyny wyniosła w 2015 roku 24,7 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 30.1% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Olszyny - 28.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (23.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,7 mln złotych, czyli 27,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Olszyny wyniosła w 2015 roku 24,9 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 22.3% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (21%). W budżecie Olszyny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 459 złotych na mieszkańca (12,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,6 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,3%.
 • Wydatki budżetu w Olszynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Olszyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Olszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Olszyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,6 mln

  2,5 tys(100%)

  18,1 mln

  2,7 tys(100%)

  19,6 mln

  2,9 tys(100%)

  21,4 mln

  3,2 tys(100%)

  31,8 mln

  4,8 tys(100%)

  37,4 mln

  5,7 tys(100%)

  32,4 mln

  4,9 tys(100%)

  24,7 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,9 mln

  1,7 tys(47.2%)

  7,2 mln

  1,5 tys(39.8%)

  6,7 mln

  1,4 tys(34.2%)

  7,1 mln

  1,6 tys(33.3%)

  7,2 mln

  1,6 tys(22.5%)

  6,9 mln

  1,5 tys(18.5%)

  7,1 mln

  1,6 tys(21.9%)

  7,1 mln

  1,6 tys(28.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  257(7.3%)

  1,7 mln

  375(9.7%)

  916,1 tys

  197(4.7%)

  2,9 mln

  641(13.5%)

  7,0 mln

  1,6 tys(22.1%)

  14,6 mln

  3,3 tys(39%)

  9,9 mln

  2,2 tys(30.4%)

  5,8 mln

  1,3 tys(23.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  736(21%)

  3,9 mln

  845(21.8%)

  6,5 mln

  1,4 tys(33.2%)

  5,3 mln

  1,2 tys(24.9%)

  10,4 mln

  2,3 tys(32.8%)

  8,3 mln

  1,9 tys(22.2%)

  5,3 mln

  1,2 tys(16.2%)

  4,3 mln

  986(17.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  322(9.2%)

  1,6 mln

  333(8.6%)

  1,7 mln

  365(8.6%)

  1,7 mln

  382(8%)

  2,2 mln

  484(6.8%)

  2,3 mln

  503(6%)

  2,2 mln

  503(6.9%)

  2,2 mln

  504(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  462,1 tys

  97,5(2.8%)

  547,8 tys

  117(3%)

  922,9 tys

  199(4.7%)

  644,5 tys

  143(3%)

  2,1 mln

  480(6.8%)

  2,3 mln

  504(6%)

  2,9 mln

  645(8.9%)

  1,8 mln

  405(7.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  420,9 tys

  88,8(2.5%)

  320,3 tys

  68,7(1.8%)

  403,3 tys

  86,9(2.1%)

  1,3 mln

  297(6.2%)

  415,8 tys

  92,9(1.3%)

  431,9 tys

  96,5(1.2%)

  2,3 mln

  515(7.1%)

  775,2 tys

  176(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  601,8 tys

  127(3.6%)

  365,9 tys

  78,4(2%)

  233,6 tys

  50,3(1.2%)

  864,6 tys

  192(4%)

  600,3 tys

  134(1.9%)

  716,2 tys

  160(1.9%)

  1,1 mln

  248(3.4%)

  714,8 tys

  162(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  68,9 tys

  14,5(0.4%)

  1,2 mln

  253(6.5%)

  518,0 tys

  112(2.6%)

  120,5 tys

  26,8(0.6%)

  100,0 tys

  22,3(0.3%)

  97,3 tys

  21,8(0.3%)

  176,0 tys

  39,4(0.5%)

  608,2 tys

  138(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  75,6 tys

  16,0(0.5%)

  350,8 tys

  75,2(1.9%)

  584,1 tys

  126(3%)

  445,7 tys

  99,2(2.1%)

  972,7 tys

  217(3.1%)

  960,6 tys

  215(2.6%)

  479,2 tys

  107(1.5%)

  393,6 tys

  89,4(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  285,7 tys

  60,3(1.7%)

  319,6 tys

  68,5(1.8%)

  443,5 tys

  95,5(2.3%)

  299,0 tys

  66,5(1.4%)

  275,2 tys

  61,5(0.9%)

  360,8 tys

  80,6(1%)

  334,1 tys

  74,8(1%)

  335,4 tys

  76,2(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  286,5 tys

  60,4(1.7%)

  305,1 tys

  65,4(1.7%)

  281,5 tys

  60,6(1.4%)

  319,6 tys

  71,1(1.5%)

  312,7 tys

  69,9(1%)

  263,8 tys

  59,0(0.7%)

  229,4 tys

  51,3(0.7%)

  237,3 tys

  53,9(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  157,3 tys

  33,2(0.9%)

  88,2 tys

  18,9(0.5%)

  140,9 tys

  30,3(0.7%)

  90,1 tys

  20,1(0.4%)

  89,3 tys

  20,0(0.3%)

  98,8 tys

  22,1(0.3%)

  109,4 tys

  24,5(0.3%)

  109,2 tys

  24,8(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,3 tys

  13,9(0.2%)

  100,7 tys

  22,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  69,9 tys

  14,7(0.4%)

  31,3 tys

  6,7(0.2%)

  58,9 tys

  12,7(0.3%)

  74,7 tys

  16,6(0.3%)

  33,8 tys

  7,6(0.1%)

  68,5 tys

  15,3(0.2%)

  77,6 tys

  17,4(0.2%)

  91,6 tys

  20,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  102,4 tys

  21,6(0.6%)

  81,6 tys

  17,5(0.5%)

  103,8 tys

  22,4(0.5%)

  91,9 tys

  20,5(0.4%)

  79,4 tys

  17,7(0.2%)

  94,0 tys

  21,0(0.3%)

  141,2 tys

  31,6(0.4%)

  88,9 tys

  20,2(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,2(0%)

  9,6 tys

  2,1(0.1%)

  36,0 tys

  7,7(0.2%)

  11,8 tys

  2,6(0.1%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  8,5(0.1%)

  44,6 tys

  10,1(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  4,2(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,4 tys

  4,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  17,8 tys

  3,8(0.1%)

  19,8 tys

  4,3(0.1%)

  19,2 tys

  4,1(0.1%)

  22,1 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  3,3(0.1%)

  25,3 tys

  5,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Olszynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Olszyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Olszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Olszyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,1 mln

  2,4 tys(100%)

  17,6 mln

  2,6 tys(100%)

  19,8 mln

  2,9 tys(100%)

  20,8 mln

  3,1 tys(100%)

  33,6 mln

  5,0 tys(100%)

  38,2 mln

  5,8 tys(100%)

  30,7 mln

  4,6 tys(100%)

  24,9 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,6 mln

  765(22.5%)

  3,6 mln

  767(20.3%)

  3,7 mln

  808(18.9%)

  3,7 mln

  821(17.7%)

  4,0 mln

  890(11.8%)

  4,8 mln

  1,1 tys(12.7%)

  7,2 mln

  1,6 tys(23.4%)

  6,7 mln

  1,5 tys(27%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,1 mln

  1,3 tys(38.1%)

  6,8 mln

  1,5 tys(38.7%)

  6,9 mln

  1,5 tys(34.8%)

  7,0 mln

  1,6 tys(33.9%)

  7,2 mln

  1,6 tys(21.4%)

  7,3 mln

  1,6 tys(19.2%)

  6,5 mln

  1,5 tys(21.3%)

  6,1 mln

  1,4 tys(24.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  461,8 tys

  97,4(2.9%)

  1,2 mln

  261(6.9%)

  518,7 tys

  112(2.6%)

  2,7 mln

  607(13.1%)

  6,5 mln

  1,5 tys(19.4%)

  14,0 mln

  3,1 tys(36.8%)

  9,3 mln

  2,1 tys(30.4%)

  5,2 mln

  1,2 tys(21%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  613(18%)

  3,2 mln

  690(18.3%)

  5,8 mln

  1,2 tys(29.1%)

  4,6 mln

  1,0 tys(22.2%)

  9,7 mln

  2,2 tys(28.9%)

  7,4 mln

  1,7 tys(19.5%)

  4,4 mln

  989(14.4%)

  3,4 mln

  770(13.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  233,7 tys

  50,3(1.2%)

  141,8 tys

  31,6(0.7%)

  1,6 mln

  367(4.9%)

  1,6 mln

  366(4.3%)

  534,3 tys

  120(1.7%)

  1,3 mln

  290(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  296(8.7%)

  782,2 tys

  168(4.4%)

  748,3 tys

  161(3.8%)

  712,6 tys

  159(3.4%)

  2,1 mln

  467(6.2%)

  882,7 tys

  197(2.3%)

  1,3 mln

  293(4.3%)

  631,8 tys

  144(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  993,5 tys

  210(6.2%)

  588,4 tys

  126(3.3%)

  508,9 tys

  110(2.6%)

  571,8 tys

  127(2.7%)

  540,9 tys

  121(1.6%)

  488,6 tys

  109(1.3%)

  427,1 tys

  95,6(1.4%)

  390,8 tys

  88,8(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,5 tys

  1,2(0%)

  473,7 tys

  102(2.7%)

  673,9 tys

  145(3.4%)

  441,7 tys

  98,3(2.1%)

  1,2 mln

  259(3.4%)

  925,4 tys

  207(2.4%)

  525,0 tys

  117(1.7%)

  338,4 tys

  76,9(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,1 tys

  4,3(0.1%)

  550,8 tys

  123(2.6%)

  28,8 tys

  6,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,7 tys

  16,5(0.2%)

  294,7 tys

  67,0(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  639,1 tys

  137(3.6%)

  210,7 tys

  45,4(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,8 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  45,5(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  132,9 tys

  28,1(0.8%)

  139,8 tys

  30,0(0.8%)

  232,4 tys

  50,0(1.2%)

  102,0 tys

  22,7(0.5%)

  214,7 tys

  48,0(0.6%)

  186,1 tys

  41,6(0.5%)

  135,2 tys

  30,3(0.4%)

  101,2 tys

  23,0(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  350,0 tys

  73,9(2.2%)

  80,9 tys

  17,3(0.5%)

  71,1 tys

  15,3(0.4%)

  84,2 tys

  18,7(0.4%)

  79,6 tys

  17,8(0.2%)

  89,6 tys

  20,0(0.2%)

  99,2 tys

  22,2(0.3%)

  99,6 tys

  22,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  109,9 tys

  23,2(0.7%)

  84,4 tys

  18,1(0.5%)

  119,6 tys

  25,8(0.6%)

  99,2 tys

  22,1(0.5%)

  438,1 tys

  97,9(1.3%)

  327,0 tys

  73,1(0.9%)

  66,7 tys

  14,9(0.2%)

  83,5 tys

  19,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,2(0%)

  9,6 tys

  2,1(0.1%)

  36,0 tys

  7,7(0.2%)

  11,8 tys

  2,6(0.1%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  8,5(0.1%)

  44,6 tys

  10,1(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  450

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,2 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Olszyna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 980 mieszkańców Olszyny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 492 kobiet oraz 488 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców Olszyny, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 20,0% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Olszyny mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Olszynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz zasadnicze zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  14,3% mieszkańców Olszyny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,0% wśród dziewczynek i 13,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 902 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,34.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 9,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 117,09.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków). 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,3% mieszkańców Olszyny w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 30,3% mężczyzn).

 • 11,6% Wykształcenie wyższe
 • Olszyna
  11,6%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,0%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Polska
  33,3%
 • 36,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Olszyna
  10,5%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,0%
  woj. dolnośląskie
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 19,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,2%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 21,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Olszyna
  5,6%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,0%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,6%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 902 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Olszyna
  902,0
  woj. dolnośląskie
  848,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  1,02
  woj. dolnośląskie
  1,07
  Polska
  1,12
 •  
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Olszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Olszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
  Publiczne
  75 721-24-28
  75 721-24-28
  ul. MICKIEWICZA 2
  59-830 Olszyna
  4968
 • Szkoły podstawowe w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 98,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,34
  Województwo
  89,83
  Polska
  90,94
 • 98,01 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Olszyna
  98,01
  Województwo
  88,87
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Olszyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Olszyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,0
  Województwo
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 28,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Olszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Olszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  75 711-21-96
  75 721-21-96
  ul. Wolności 17
  59-830 Olszyna
  716219
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
  Publiczna
  75 721-22-62
  75 721-22-62
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 20
  59-830 Olszyna
  813918
 • Szkoły gimnazjalne w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 117,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  117,09
  Województwo
  97,70
  Kraj
  98,90
 • 112,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  112,82
  woj. dolnośląskie
  89,32
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Olszyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Olszyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  20,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Olszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Olszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie (Jan Paweł II)
  Publiczne
  75 721-24-86
  75 721-24-86
  ul. Wolności 17
  59-830 Olszyna
  713822
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Olszynie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  23,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 15,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w Olszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 14,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Olszyna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Olszyna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Olszyna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Olszyna - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Zabytki w Olszynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Olszyny znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Olszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1960-11-14, wykaz dokumentów: 795 z 1960-11-14; 409/795 z 2004-10-20
  • Kościół z XVI - XVIIIdnia 1961-09-05, wykaz dokumentów: 937 z 1961-09-05; 402/937 z 2004-10-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1792 r.dnia 1966-01-25, wykaz dokumentów: 1491 z 1966-01-25; 405/1491 z 2004-10-20
  • Wieś (data nieznana)dnia 1980-02-26, wykaz dokumentów: 608/J z 1980-02-26; 404/608/J z 2004-10-20
  • Park z 1860 r.dnia 1981-06-12, wykaz dokumentów: 677/J z 1981-06-12; 410/677/J z 2004-10-20
  • Kościół z 1897 r.dnia 1984-10-12, wykaz dokumentów: 851/J z 1984-10-12; 401/851/J z 2004-10-20
  • Inny budynek mieszkalny z 4. ćw. XVIII w.dnia 1989-12-20, wykaz dokumentów: 1002/J z 1989-12-20; 406/1002/J z 2004-10-20
  • Zajazd z końca XIX w.dnia 2013-01-29, wykaz dokumentów: A/5855/1-2 z 2013-01-29
  • Stajnia (data nieznana)dnia 2013-01-29, wykaz dokumentów: A/5855/1-2 z 2013-01-29

Olszyna - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Olszyna i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Olszyna przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 30droga krajowa nr 30(Łagów - Trójca - Białogórze - Nowa Karczma - Pisarzowice - Lubań - Olszyna - Biedrzychowice - Gryfów Śląski - Radoniów - Chmieleń - Pasiecznik - Barcinek - Rybnica - Jelenia Góra)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Olszyna przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 274Linia kolejowa nr 274: Wrocław Świebodzki - Zgorzelec [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Wrocław Świebodzki - Wrocław Grabiszyn - Wrocław Zachodni - Smolec - Sadowice Wrocławskie - Kąty Wrocławskie - Mietków - Imbramowice - Żarów - Jaworzyna Śląska - Świebodzice - Wałbrzych Szczawienko - Wałbrzych Miasto - Wałbrzych Fabryczny - Wałbrzych Główny - Boguszów-Gorce Wschód - Boguszów-Gorce - Boguszów-Gorce Zachód - Witków Śląski - Sędzisław - Marciszów - Ciechanowice - Janowice Wielkie - Trzcińsko - Wojanów - Jelenia Góra - Rybnica - Stara Kamienica - Kwieciszowice - Rębiszów - Młyńsko - Gryfów Śląski - Ubocze - Olszyna Lubańska - Lubań Śląski - Batowice Lubańskie - Mikułowa - Jerzmanki - Zgorzelec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Olszynie istnieje 20 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Kamienna

  ul. Kolejowa

  ul. Legnicka

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Osiedle

  ul. Parkowa

  ul. Piękna

  Plac Meblarzy Olszyńskich

  ul. Polna

  ul. Rzeczna

  ul. Szkolna

  ul. Wolności

  ul. Źródlana