Powiat tomaszowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat tomaszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 85 356 Liczba mieszkańców
 • 1 489 km2 Powierzchnia
 • 58 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 25,3% Stopa urbanizacji
 • Jan Kowalczyk Starosta
 • ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski Adres starostwa powiatowego
 • LTM Tablice rejestracyjne
Powiat tomaszowski na mapie
Identyfikatory
 • 0618 TERYT (TERC)
Herb powiatu tomaszowskiego
powiat tomaszowski herb

powiat tomaszowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
84-64-44-488
84-66-43-588
Petera 7
22-600 Tomaszów Lubelski
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
84-66-48-210
84-66-48-244
Żeromskiego 4
22-600 Tomaszów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim
84-66-43-190
84-66-43-190
Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim
84-66-44-478
84-64-42-361
Lwowska 51
22-600 Tomaszów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
84-66-42-201
84-66-42-201
Krucza 6
22-600 Tomaszów Lubelski
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
(84) 664-35-35
(84) 664-41-11
ul. Lwowska
22-600 Tomaszów Lubelski

Powiat tomaszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie tomaszowskim oddano do użytku 89 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,04 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  91,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,0% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 97,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 2,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tomaszowskim to 5,39 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie tomaszowskim to 145,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tomaszowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 89 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1,04 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat tomaszowski
  1,04
  Województwo
  2,91
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 79 Użytek własny
 • 2 Sprzedaż lub wynajem
 • 97,5%
  2,5%
 • 480 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  5,39
  woj. lubelskie
  4,56
  Cała Polska
  4,13
 • 5,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. tomaszowski
  5,60
  woj. lubelskie
  13,28
  Polska
  15,89
 • 12 914 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 145,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat tomaszowski
  145,1 m2
  Województwo
  105,4 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. tomaszowski
  0,15 m2
  Lubelskie
  0,31 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat tomaszowski ma 85 356 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego zawarli w 2015 roku 454 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat tomaszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -320. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,7 na 1000 mieszkańców powiatu tomaszowskiego. W 2015 roku urodziło się 666 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 376 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,9% zgonów w powiecie tomaszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w powiecie tomaszowskim były nowotwory, a 2,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tomaszowskiego przypada 11.46 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 741 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 079 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tomaszowskiego -338. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,5% mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tomaszowskiego

 • 85 356 Liczba mieszkańców
 • 43 281 Kobiety
 • 42 075 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tomaszowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tomaszowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tomaszowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tomaszowskiego w latach 2017-2050

 • 59 455 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 456 Kobiety
 • 29 999 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tomaszowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tomaszowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tomaszowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tomaszowskiego

 • 41,4 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat tomaszowski
  41,4 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat tomaszowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tomaszowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7%Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,7%
  Lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • powiat tomaszowski
  10,6%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 18,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,1%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • pow. tomaszowski
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tomaszowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tomaszowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  5,3
  Lubelskie
  5,0
  Kraj
  4,9
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat tomaszowski
  1,5
  Lubelskie
  1,6
  Polska
  1,8
 • 454 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tomaszowskim

 • -320 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -136 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -184 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,7
  woj. lubelskie
  -1,4
  Kraj
  -0,7
 • -1,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tomaszowskim w roku 2015

 • 666 Urodzenia żywe
 • 329 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 337 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  woj. lubelskie
  9,2
  Cała Polska
  9,6
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,4
  Województwo
  38,8
  Kraj
  40,1
 • 13.69 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.69
 • 41.61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41.61
 • 74.25 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74.25
 • 58.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58.64
 • 26.85 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.85
 • 6.53 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.53
 • 0.77 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.77
 • 3 376 gŚrednia waga noworodków
 • 3 319 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. tomaszowski
  3 376 g
  woj. lubelskie
  3 361 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 206 Waga 3500g - 3999g
 • 206
 • 253 Waga 3000g - 3499g
 • 253
 • 100 Waga 2500g - 2999g
 • 100
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. tomaszowski
  1,10
  Województwo
  1,26
  Kraj
  1,29
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. tomaszowski
  0,55
  Lubelskie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat tomaszowski
  0,68
  Lubelskie
  0,86
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie tomaszowskim w roku 2015

 • 986 Zgony
 • 465 Kobiety
  (Zgony)
 • 521 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,5
  woj. lubelskie
  10,7
  Cały kraj
  10,3
 • 148,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  148,0
  Lubelskie
  115,7
  Cała Polska
  106,9
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat tomaszowski
  3,0
  woj. lubelskie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat tomaszowski
  3,3
  woj. lubelskie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,8
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tomaszowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  47,8%
  Województwo
  47,0%
  Cała Polska
  45,1%
 • 24,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,1%
  woj. lubelskie
  23,2%
  Cały kraj
  26,6%
 • 2,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  5,3%
  Polska
  5,4%
 • 2,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  2,9
  Kraj
  3,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  72,1
  Kraj
  70,2
 • 259,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. tomaszowski
  259,7
  Województwo
  238,2
  Cały kraj
  260,7
 • 222,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  222,4
  Polska
  248,3
 • 514,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 557,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 470,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  514,8
  Województwo
  483,3
  Polska
  441,1
 • 81,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 136,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat tomaszowski
  81,2
  woj. lubelskie
  78,4
  Polska
  85,7
 • 22,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat tomaszowski
  22,8
  woj. lubelskie
  27,1
  Polska
  30,1
 • 6,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  6,8
  Lubelskie
  7,9
  Cała Polska
  8,2
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. tomaszowski
  0,7%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 741 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 416 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 325 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 079 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 593 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 486 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -338 Saldo migracji
 • -177 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -161 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -338 Saldo migracji wewnętrznych
 • -177 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -161 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tomaszowskim

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat tomaszowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie tomaszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 125 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tomaszowskim wynosiło w 2015 roku 12,5% (13,5% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tomaszowskim wynosi 3 144,81 PLN, co odpowiada 75.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tomaszowskiego 4 007 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 045 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -962.

  63,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tomaszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,7% w przemyśle i budownictwie, a 6,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tomaszowskim

 • 125 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. tomaszowski
  125,0
  Województwo
  175,0
  Kraj
  232,0
 • 12,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,5% Kobiety
 • 11,7% Mężczyźni
 • powiat tomaszowski
  12,5%
  Województwo
  11,7%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tomaszowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tomaszowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tomaszowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tomaszowskim

 • 3 145 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. tomaszowski
  3 145 PLN
  woj. lubelskie
  3 699 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tomaszowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tomaszowskim

 • 4 007 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 045 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -962 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tomaszowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,7% Przemysł i budownictwo
 • 6,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 6,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 14,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 13,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,8% Pozostałe
 • 24,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tomaszowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie tomaszowskim

 • 10 695 Pracujący ogółem
 • 5 316 Kobiety
 • 5 379 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie tomaszowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat tomaszowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,1
  Lubelskie
  61,1
  Kraj
  60,1
 • 32,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat tomaszowski
  32,5
  Lubelskie
  32,3
  Polska
  31,4
 • 117,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. tomaszowski
  117,6
  woj. lubelskie
  112,1
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat tomaszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie tomaszowskim stwierdzono 1 152 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,39 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tomaszowskim wynosi 77,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tomaszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,11 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 4,51 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,65 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tomaszowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 152 Przestępstwa ogółem
 • 1 152
 • 698 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 698
 • 228 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 228
 • 147 Przestępstwa drogowe
 • 147
 • 39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 39
 • 388 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 388
 • 13,39 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. tomaszowski
  13,39
  Lubelskie
  15,39
  Cała Polska
  20,80
 • 8,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,11
  Województwo
  9,45
  Cały kraj
  13,59
 • 2,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. tomaszowski
  2,65
  woj. lubelskie
  2,92
  Polska
  4,36
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. tomaszowski
  1,71
  Lubelskie
  2,20
  Cała Polska
  1,99
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. tomaszowski
  0,45
  Województwo
  0,41
  Kraj
  0,45
 • 4,51 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. tomaszowski
  4,51
  Lubelskie
  7,15
  Cała Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat tomaszowski
  77%
  Lubelskie
  71%
  Kraj
  65%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  70%
  woj. lubelskie
  60%
  Polska
  52%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  79%
  Lubelskie
  81%
  Kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. tomaszowski
  99%
  woj. lubelskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat tomaszowski
  92%
  woj. lubelskie
  85%
  Kraj
  82%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat tomaszowski
  54%
  Województwo
  51%
  Cały kraj
  46%

Powiat tomaszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 21 049 mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 221 kobiet oraz 10 828 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców powiatu tomaszowskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 27,8% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tomaszowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tomaszowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,3%) oraz średnie zawodowe (16,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,3%) oraz podstawowe ukończone (26,2%).

  15,8% mieszkańców powiatu tomaszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 737 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,6% ludności (23,8% wśród dziewczynek i 23,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,80.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,67.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,8% mieszkańców powiatu tomaszowskiego w wieku potencjalnej nauki (34,6% kobiet i 34,9% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,0%
  Województwo
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,2% W miastach
  (wyższe)
 • 8,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,0%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 42,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 5,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. tomaszowski
  10,0%
  Województwo
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. tomaszowski
  18,3%
  Lubelskie
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat tomaszowski
  20,8%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 14,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat tomaszowski
  6,3%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  27,8%
  Województwo
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 29,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 32,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,1%
  Lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tomaszowskim

 • 737 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  737,0
  Województwo
  818,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat tomaszowski
  1,71
  Województwo
  1,27
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 100,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 97,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 51,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tomaszowskim

 • 87,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. tomaszowski
  87,80
  Województwo
  89,77
  Cały kraj
  90,94
 • 87,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,23
  woj. lubelskie
  89,16
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tomaszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tomaszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,0
  Lubelskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 476,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 402,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 74,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie tomaszowskim

 • 95,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  95,67
  Województwo
  97,57
  Cały kraj
  98,90
 • 92,52 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. tomaszowski
  92,52
  Województwo
  92,79
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat tomaszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat tomaszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. tomaszowski
  20,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 242,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 166,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 76,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie tomaszowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tomaszowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. tomaszowski
  14,0
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 14 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 14
 • 30 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 30
 • 18 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18
 • 78,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 53,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  Lubelskie
  22,0
  Cały kraj
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 89,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 56,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tomaszowskim

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat tomaszowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat tomaszowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat tomaszowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)